Forurening fra biler og fly tonser i vejret

Flere udenrigsrejser og flere ture med bilen har ført til, at energiforbruget i transportsektoren igen er tonset frem i 2004, viser nye tal. De bekræfter, at transportsektoren er det sorte får, når det gælder energiforbrug og CO2-udledning.

Energiforbruget til at transportere danskerne rundt steg sidste år hele 4,6 pct. Den største stigning tegner udenrigsluftfarten sig for med 13,9 pct., mens energiforbruget i vejtransporten er steget med 2,2 pct. i forhold til året før, viser Energistyrelsens »Energistatistik 2004«, som netop er udkommet.

Transporten står nu for en fjerdedel af det korrigerede, danske energiforbrug. Vejtransporten er den dominerende brændstofsluger med godt tre fjerdedele af forbruget.

Transportsektoren går stik imod udviklingen i det samlede danske energiforbrug, som kun steg 0,7 pct. sidste år. Da bruttonationalproduktet steg 2,1 pct., har Danmark igen formået at holde økonomisk vækst og energiforbrug fri af hinanden, hvilket ifølge Energistyrelsen er temmelig enestående i verden.

Derimod smitter det vildtvoksende energiforbrug i transportsektoren af på CO2-udslippet. Trafikken udleder nu 18,2 pct. mere CO2 end i 1990 og står nu for 30,1 pct. af det samlede danske udslip. I samme periode har produktions- og serviceerhverv samt husholdningerne sænket CO2-udslippet med henholdsvis 23,7 pct., 29,7 pct. og 35,0 pct.

De radikales trafikpolitiske ordfører Martin Lidegaard kalder udviklingen for »klart uholdbar« og mener, at det vil være umuligt at nå ned på Kyoto-målene for CO2-udslip allerede i 2008-2012 uden at inddrage transportsektoren.

»Transport er den store, forsømte sektor inden for energi, og der er en utrolig politisk berøringsangst for at gøre noget ved transporten,« siger han.

Martin Lidegaard betegner regeringens forskellige udvalg som rene syltekrukker. I stedet burde man straks forhøje afgifterne for tung trafik for at mindske lastbiltrafikken – som det er sket i andre lande – og arbejde for at flytte godset over på jernbanen.

Regeringens Energistrategi frem mod 2025 rummer hensigtserklæringer om mere forskning og udvikling i sammenhængen mellem transport og energi. Den omtaler også EU-tiltag for mere energieffektive biler og udvalgsarbejder inden for miljøfremmende omlægning af bilbeskatningen. Det er ikke lykkedes at træffe energi- og trafikminister Flemming Hansen (K) for at få svar på, hvornår hensigtserklæringerne bliver omsat til handling.