Fortrolig rapport advarer om nye farer på Fukushima

Lækagen i bunden på reaktorbygning 2 er knap nok stoppet, før arbejderne på det katastroferamte japanske atomkraftværk, Fukushima står over for det næste problem: Tilsyneladende er der fare for nye brinteksplosioner, der potentielt kan forhøje det radioaktive udslip.

Ifølge nyhedsbureauerne vil kraftværksoperatøren Tepco onsdag aften forsøge at forhindre et sådant scenario ved at sende kvælstof ind i foreløbigt én af de beskadigede reaktorbygnigner.

Dermed synes japanerne at følge anbefalingerne i en fortrolig tilstandsrapport for Fukushima, som den amerikanske Nuclear Regulatory Commission har forberedt. Heri advarer ingeniører, der er blevet sendt fra USA til Japan for at hjælpe, om nye farer for værket.

I rapporten, som er kommet New York Times i hænde, nævner ingeniørerne sikkerhedsproblemer, der kan vare ved på ubestemt tid - og farer, der pludseligt kan opstå ud af forsøg på at holde værket stabilt.

Det grundlæggende problem, rapporten udstikker sine analyser og anbefalinger ud fra, er, at de radioaktive brændselselementer er i konstant fare for at overophede. Hermed forbundet er muligheden for nye brinteksplosioner i reaktorbygninger og indeslutninger, forårsaget af indpumpet kølevand.

Ud med brint og ilt og ind med kvælstof

Rapporten foreslår derfor, at Tepco renser de respektive strukturer for brint og ilt og i stedet fylder dem med kvælstof, der kan skabe stabilitet. Det er desuden nødvendigt fortsat at tilføre vandet bor for at modvirke kernespaltning.

De amerikanske ingeniører sætter spørgsmålstegn ved, hvor længe man kan blive ved med at pumpe vand på brændslet i lyset af manglende kølesystemer. Desuden hæfter de sig ved de seneste dages akutte problemer, som primært skyldes de løbende forsøg på at nedkøle brændselsstave med hav- eller ferskvand.

Ifølge New York Times behandler rapporten især en fare for kraftværkets fysiske stabilitet. Den opstår angiveligt, når vægten af stigende mængder indpumpet vand belaster reaktorindeslutningernes strukturelle integritet. I tilfælde af nye jordskælv i området kan vandets tryk resultere i brud på indeslutningen.

Ingeniørerne minder også om, at delvist smeltede brændselsstave og salt fra indpumpet havvand kan forhindre en fungerende kølecirkulation. Muligvis er en del af saltet dog blevet skyllet væk, da man begyndte at bruge ferskvand.

Sidst men ikke mindst advarer rapporten om faren, der udgår fra bassinerne med gammelt brændsel. Tidligere brinteksplosioner har fjernet taget på bygningerne, de befinder sig i, og brændselsstavene ligger derfor i det mindste delvist fri. Desuden har radioaktive fragmenter og partikler spredt sig ud over området omkring.

Ifølge New York Times konkluderer forfatterne bag den fortrolige rapport, at der trods advarslerne ingen umiddelbar fare er for fortsat kernenedsmeltning.

Dokumentation

Artikel i New York Times

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg hørte allerede i går nat på en af de mange pressekonferencer, der holdes på NHK-TV - http://jibtv.com/program/fullscreen.aspx?p... - at de skulle blæse nitrogen ind for at forhindre, at der skulle ske en ny brinteksplossion. - Det var da onsdag morgen i Japan.

Hvis man virkeligt skulle have undret sig, så måtte det vel have været, hvis man kunne læse denne rapport i amerikanske aviser, før den blev afleveret, gennemgået og konkluderet af japanerne.

Pressen skal jo afsløre alle dem med skumle hensigter - og findes de ikke hver dag, så kan man jo komme med antydninger, der styrker mistanken - og derved nysgerrigheden.

Jeg ved jo godt, at pressen gør dette for at spare tid ved ikke at skulle afsløre de virkeligt kriminelle, men man kan næsten få den mistanke, at store dele af pressen har det som en skjult agenda at sætte hele vor globaliserede og teknologisk højt udviklede kultur i et dårligt lys. - Mine gamle kommunistkammerater havde jo klart det. Nu er det nok bare blevet til en ukultur blandt journalister. - Jeg håber snart, de forstår, at det faktisk er meget farligere.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Rapporten er fra 26. marts ifølge NYT.

Man må derfor formode, at problemerne har været kendt de sidste 10 dage og at man nu tager fat på den videre oprydning og sikring.

 • 0
 • 0

Henrik:

Rapporten er fra 26. marts ifølge NYT.

Man må derfor formode, at problemerne har været kendt de sidste 10 dage og at man nu tager fat på den videre oprydning og sikring.

Så du mener altså, at der er tale om et forsøg på hemmeligholdelse til skade for almenheden, som NYT har afsløret?

De amerikanske ingeniører er inviteret derover - sammen med andre fra Frankrig og Rusland - for at bidrage med erfaring og udtænke løsninger. Som jeg forstod det i går, da det blev bestemt at blæse nitrogen i reaktorerne, så var det netop forhastede forsøg på at køle med vand, der var årsagen til de første brinteksplossioner.

Nu har man altså fået en slags oversigt over problemer, og mens man så har løst nogle af dem - blandt andet stoppet lækagen af radioaktivt vand fra reaktor 2 til havet - så er man nu klar med bl.a. planer om at forhindre brinteksplossioner, når mere vand skal fyldes på.

Mener du, det ville have tjent nogen hensigt at lægge det hele ubearbejdet ud til offentligheden, før man har fundet løsninger? Brinteksplossioner er sket mindst 4 gange før, så nogen ekstra fare, der kræver yderligere evakuering, er der næppe tale om?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Peder - du skriver: "Mener du, det ville have tjent nogen hensigt at lægge det hele ubearbejdet ud til offentligheden, før man har fundet løsninger?"

Skal det forstås således at du mener at offentligheden intet bør have at vide før alle problemer er løst ?

 • 0
 • 0

Så du mener altså, at der er tale om et forsøg på hemmeligholdelse til skade for almenheden, som NYT har afsløret?

Nej det mener jeg bestemt ikke. Det er jo et internt arbejdsdokumt eller handlingsplan. Da handlingsplanen er gammel, må man formode, at de allerede nu er godt igang med at implementere den. [b]Der er derfor ikke tale om nye farer[/b]. Det er min pointe. Jeg burde have skrevet "journalistisk timing". Du har ganske enkelt misforstået mig, eller også har jeg udtrykt mig klodset.

@Søren Ploug. Dit spørgsmål er rent retorisk. Der er ingen, der ønsker en mørklægning, men man kan jo ikke offentliggøre alle detaljer og overvejelser. Eksempel: mht. den læk, der nu er stoppet, har man sikkert gjort sig alle mulige overvejelser og har afvejet adskillige løsnings-muligheder, som vi ikke hører noget om. Det tjener heller ikke noget formål og det er jo ikke et oxford-møde.

 • 0
 • 0

For ganske almindelige mennesker (=troll?) har gangen i denne sag været, at der ingen problemer er, og når der så alligevel er problemer får vi at vide, at det ikke betyder noget.

Informationsniveauet, og kvaliteten af informationer, har været svingende og der gør folk usikre.

Hvor mange år vil det tage, før der er ryddet op? Kan man fjerne det med robotter, eller skal det skylles i havet med kølevandet?

 • 0
 • 0

Normalt benyttes bor til at fange neutroner, så en fissionsproces ophører.

Men der er vel ikke fission i brændselsstavene længere ? Kun henfald, som producerer varme (i brændselsstave inde i reaktorbeholderen og i bassiner for brugt brændsel (SFP).

Forleden var der et "rygte" om fission i det nedsmeltede brændsel. Er dette bekræftet ?

Hvad er rygter - hvad er bekræftede oplysninger ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten