Forsyningsselskab overså gamle tilladelser: Nu er de skyld i kloakvand i Esbjerg-kældre

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen

Lørdag den 28. juli åbnede himlen sig over Esbjerg i et skybrud efter den tørre sommer. Overraskede beboere på Strandby Kirkevej og sideveje oplevede for første gang i årtier kloakvand oversvømme deres kældre.

To uger senere regnede det igen, og så var der kloakvand i kældrene igen. Siden da er det sket yderligere to gange. Oversvømmelserne har i alt forårsaget skader for millioner.

Oversvømmelserne kunne have været undgået, hvis kommunen og forsyningsselskabet i Esbjerg havde gjort deres forarbejde, inden de begyndte at separere kloakkerne i området. Et ukendt antal huse har nemlig særlig tilladelse til at lede regnvand og spildevand ud i samme rør, selvom området er nedsivningsområde. Det vidste kommunen og forsyningsselskabet bare ikke - selvom det er offentlig tilgængelig information.

Læs også: Ekspert om kloak-oversvømmelser: »Jeg vil anse det som en lærestreg«

Beboere: Kloakseparering er skyld i oversvømmelser

Forsyningsselskabet i Esbjerg, Din Forsyning, blev færdige med at kloakseparere under Strandby Kirkevej lige før sommerferien. De er ikke gået i gang med sidevejene endnu.

De fleste byer i Danmark har enten allerede adskilte kloakrør for spildevand og regnvand eller skal have det i fremtiden. Det skal sikre mindre forurening i søer og vandløb og færre oversvømmelser i boligområder.

Men beboerne på Strandby Kirkevej og sidevejene var allerede fra start overbeviste om, at netop kloaksepareringen var skyld i de pludselige kloakoversvømmelser i deres kældre.

Oversvømmelserne skete nemlig, kort efter at forsyningsselskabet i Esbjerg Kommune var begyndt at kloakseparere i deres område, og mange af beboerne havde aldrig før haft vand i kælderen.

Kloaksepareringen skal opdele regnvand og spildevand i to adskilte rør, og systemet forventes at stå helt færdigt i området omkring Strandby Kirkevej i 2020. Din Forsyning planlagde projektet ud fra den gældende spildevandsplan, som er udarbejdet af kommunen. Ifølge planen er området spildevandskloakeret. Det betyder, at grundejerne på Strandby Kirkevej før separatkloakeringen kun måtte lede deres spildevand ud til fællesledningen i vejen. Regnvand skulle de lade nedsive på egen grund.

Læs også: Farvekoder på rør kan forebygge ekskrementer i badevandet

Underdimensioneret spildevandsledning

Din Forsyning har koblet grundejernes gamle spildevandsrør til den nye Ø 250 spildevandsledning, som er mindre end den gamle fællesledning. Det skyldes ifølge Din Forsyning, at den gamle spildevandsledning skulle have kapacitet til 30 pct. af overfladevandet fra vejen, mens overfladevandet ved det nye system bliver ledt til regnvandsledningen i stedet for spildevandsledningen.

Nu er det grundejernes eget ansvar at få lavet et nyt rør, der skal lede regnvand fra deres egen grund ud til den nye regnvandsledning i Strandby Kirkevej. Det skal de gøre inden januar 2020, hvor det nye, separatkloakerede system skal stå helt færdigt.

Så langt, så godt. Men hvor kommer oversvømmelserne så fra?

Det viser sig, at et ukendt antal huse på Strandby Kirkevej og sideveje har særlige tilladelser til at lede deres regnvand ud sammen med spildevandet i ét samlet rør: Nemlig deres gamle spildevandsrør, der nu ledes ud til den nye Ø 250 spildevandsledning under Strandby Kirkevej.

Det betyder, at der kommer mere regnvand i den nye spildevandsledning, end man havde beregnet, da man planlagde projektet.

Den nye spildevandsledning er ikke dimensioneret til den ekstra mængde regnvand. Det er efter alt at dømme årsagen til, at grundejerne på Strandby Kirkevej bliver ved med at få kloakvand i kældrene.

Forsyningsselskabet kendte ikke til særlige tilladelser

Din Forsyning kendte ikke til de særlige tilladelser, da de planlagde kloaksepareringen. Informationen ligger ellers offentligt tilgængeligt i det elektroniske byggesagsarkiv, weblager.dk.

I planlægningen tog forsyningsselskabet udgangspunkt i spildevandsplanen, der er udarbejdet af kommunen. Af den fremgår ikke, at flere grunde har disse særlige tilladelser til at afvige fra spildevandsplanen. Det fortæller Henrik Nissen, som er afdelingsleder for Projekt Spildevand i Din Forsyning og har ansvaret for det separerede kloaksystem i Varde og Esbjerg Kommuner.

Har I før projektplanlægningen fået at vide af kommunen, at nogle borgere i området havde en særlig tilladelse til at udlede regnvand og spildevand i samme ledning?

»Ikke mig bekendt. Forudsætningen har været spildevandsplanen,« siger han og fortsætter:

»Selvfølgelig øger det risikoen for at få spildevand i kældrene, hvis nogen har særlige tilladelser til at udlede deres regnvand i et fællesrør.«

Han understreger, at grundejere selv har pligt til at sikre deres kældre mod overløb, når der falder regn, der svarer til en femårshændelse og opefter. Det kan man for eksempel gøre med en højvandslukke, som Din Forsyning anbefaler alle at få installeret.

Men regnfaldene i Esbjerg i august måned, der har forårsaget kælderoversvømmelser på Strandby Kirkevej, har ikke været femårshændelser.

Læs også: Utætte kloakker koster 500 mio. kr. om året: Det kan ikke betale sig at reparere dem

Kommunen gav tilladelserne - men har i dag glemt dem

Spildevandsplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune. Her fremgår det, at hele området omkring Strandby Kirkevej og sideveje er spildevandskloakeret, hvor alle huse skal lade tagvand og andet regnvand nedsive på egen grund.

Det er bare ikke alle, der gør det. Nogle af husene har som sagt særlige tilladelser til at udlede regnvandet til kloaksystemet i stedet for at lade det nedsive på egen grund. Tilladelserne er givet i 1950’erne og 1960’erne.

»Vi kan ikke udelukke, at nogle af grundene i 1950’erne har fået tilladelse til at udlede spildevand og regnvand i samme ledning,« siger miljøchef i Esbjerg Kommune Christina Føns.

Hun siger, at hun først er blevet bekendt med de særlige tilladelser her i august. Det på trods af, at tilladelserne er offentligt tilgængelige i det elektroniske byggesagsarkiv, og at det er Esbjerg Kommune selv, der har givet tilladelserne.

»Vi har ikke et samlet overblik over, hvor mange grunde der har en særlig tilladelse,« siger hun.

Tilladelserne fremgår heller ikke af kommunens spildeplan, som Din Forsyning har brugt som forudsætning for at dimensionere kloakledningerne.

Bør I i fremtiden have overblik over eventuelle særlige tilladelser, inden I kloakseparerer?

»Vi har ikke fået taget endelig beslutning om, at der skal ændres noget i vores praksis. Det vil kræve en nærmere vurdering, herunder om det er en særlig situation, når vi går fra spildevandskloakerede områder til separatkloakerede områder,« siger Christina Føns.

»Quickfix« skal lette presset på hovedledningen

Din Forsyning skal nu til at inspicere Strandby Kirkevej og sideveje for fejlkoblinger til spildevandsledningerne.

Som en midlertidig løsning på de gentagne oversvømmelser er forsyningsselskabet også i gang med at koble de gamle spildevandsledninger under sidevejene - som endnu ikke har separatkloakering - til den nye, store regnvandsledning under Strandby Kirkevej. Lige nu er de koblet til den nye Ø 250 spildevandsledning.

»Quickfixet«, som Din Forsyning kalder det, skal mindske presset på den nye spildevandsledning under Strandby Kirkevej.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et konkret dimensioneret kloaknet løber ikke over af regnen fra fire hustage. Slet ikke fire gange på kort tid. Så selve røret må være for lille.

 • 9
 • 0

"Som en midlertidig løsning på de gentagne oversvømmelser er forsyningsselskabet også i gang med at koble de gamle spildevandsledninger under sidevejene - som endnu ikke har separatkloakering - til den nye, store regnvandsledning under Strandby Kirkevej. Lige nu er de koblet til den nye Ø 250 spildevandsledning" Hvordan kan man koble spildevandsledninger til en regnvandsledning? Var hele øvelsen netop ikke at skilel det ad? Nu komme der netop spildevand ud i søer og vandløb.

 • 10
 • 0

Kære Jens Høg Schou og Niklas Meulengracht Madsen

Ifølge forsyningsselskabet er det en midlertidig løsning at lede spildevandet fra sidevejene ud i den nye regnvandsledning på hovedvejen, og fordi det separatkloakerede system ikke er helt færdigt i området endnu, bliver indholdet fra regnvandsledningen ikke ført ud i søer m.v. endnu - det bliver fortsat ført ud til rensningsanlæg, indtil det separatkloakerede system står helt færdigt.

Sidevejene har ikke fælleskloakering men spildevandskloakering, hvor regnvand skal nedsive på egen grund - i hvert fald ifølge spildevandsplanen. Men så er der et ukendt antal huse - ifølge beboerne mange - bl.a. på sidevejene, som har gamle tilladelser til at udlede regnvand til kloaksystemet, selvom det ikke er fælleskloakeret.

Mvh Louise Holst Andersen

 • 3
 • 0

Jeg under mig lidt over den her adskillelse i brugsvand og regnvand, for hvorfor skal regnvand fra f.eks. veje ikke renses, det er jo møgbeskidt, fyldt med olie, benzin, dækrester og andre giftige partikler fra udstødningen med mere.

En anden ting er vedligeholdelse og omkostninger, alt andet lige, så må det jo koster en formue både at lave dobbeltkloakering og vedligeholde det i fremtiden, det virker ikke gennemtænkt.

https://ing.dk/artikel/forsker-regnvand-fr...

https://www.fagerberg.dk/sw/frontend/downl...

 • 1
 • 0

Hvis den gamle spildevandskloakering (fællesledningen) kun var til spildevand, hvorfor vælger man så en mindre dimension på den nye? Mængden af spildevand er jo nok ikke blevet mindre.

Din Forsyning har koblet grundejernes gamle spildevandsrør til den nye Ø 250 spildevandsledning, som er mindre end den gamle fællesledning.

 • 3
 • 0

Kære Peter Kyllesbeck

Godt spørgsmål.

Forsyningsselskabets forklaring på det er, at den gamle spildevandsledning var dimensioneret til ikke bare spildevand, men også til 30 % af overfladevandet fra vejen. De resterende 70 % skulle nedsive. Med det nye separatkloakerede system bliver overfladevandet ledt ned til den nye regnvandsledning, så den nye Ø 250 spildevandsledning skal ikke have kapacitet til 30 % af overfladevandet, som den gamle skulle.

Jeg har tilføjet det til artiklen.

Mvh Louise Holst Andersen

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten