Forsvarsforlig afslører nye dronesatsninger

Illustration: HCA Airport

Droner har fortsat en væsentlig rolle i det danske forsvar efter det nye forsvarsforlig. Det fremgår af forligets aftaletekst, der blandt andet afslører, at en ikke nærmere specificeret »dronekapacitet« skal indgå i forsvarets nye 'deployerbare brigade'. Enheden har alle de dele af en hærenhed, der skal til for at kunne kæmpe og udføre operationer uafhængigt at andre støttefunktioner.

Brigaden får til opgave at indgå i Natos arbejde med at »afskrække en mere ligeværdig modstander og indgå i kollektivt forsvar«, som det hedder i aftaleteksten. Styrkens elementer skal også kunne opdeles og udsendes som mindre enheder, når de ikke er udsendt samlet, fremgår det af aftalen.

Et af disse elementer er altså droner. Herudover rummer brigaden blandt andet kampvogne, jordbaseret luftværn, artilleri, logistik, ingeniørmateriel og »yderligere materiel til elektronisk krigsførelse og nye sensorer«.

Læs også: Predator-dronen sendes på pension i år

I 2024 forventes forsvaret dermed at råde over en deployerbar brigade på ca. 4.000 soldater.

Droneviden skal deles i Odense

Også på den mere hjemlige front bliver der oprustet på droneområdet. Det sker i Odense, hvor HCA Airport i årevis har dannet rammen om virksomheders udvikling af droneteknologi. Senest har UAS Danmark, der driver dronecentret i lufthavnen, sidste år lanceret et nyt, dedikeret droneluftrum på 867 km2. Det skal være dedikeret til at teste langdistancedroner, der kan flyve uden for pilotens synsvidde (BVLOS = Beyond Visual Line of Sight).

Læs også: US Army: Tordenvejr kan have afgørende betydning på slagmarken

»På droneområdet vil Forsvaret styrke mulighederne for at understøtte industrien i Danmark. Derfor vil Forsvaret i forligsperioden etablere tilstedeværelse ved UAS Denmarks testcenter, herunder udveksle erfaringer og deltage med en repræsentant i UAS Denmarks kommende Advisory Board, samt i relevant omfang nyttiggøre den kapacitet, som UAS Denmark stiller til rådighed,« skriver forligspartierne i aftaleteksten.

Det vækker glæde i industrien:

Læs også: VIDEO: Autonome droner skal boltre sig i nyt kæmpe-telt på DTU

»Jeg glæder mig over, at Forsvaret nu vil være med til at deltage i og styrke indsatsen mod at få etableret et internationalt anerkendt dronetestcenter i HCA Airport. Forsvarets involvering i et nyt test- og udviklingscenter vil give Scandinavian Avionics øgede muligheder for at samarbejde med Forsvarets Droneenheder omkring udvikling og test af systemer og komponenter til droner, ligesom det vil give mulighed for samarbejde om drift og vedligeholdelse, test og certificering af droner og droneudstyr,« siger vicedirektør for militært salg, Søren Petersen fra Scandinavian Avioncs i en pressemeddelelse fra UAS Danmark.

Samarbejdet har ligget i kortene siden forsvaret og UAS Danmark underskrev en hensigtserklæring i 2014. Det er denne erklæring, der ny udmynter sig i en konkret aftale.

Også i Aalborg vil man samle forsvarets dronekræfter. Her skal hæren stå i spidsen for et værnfælles dronecenter, fremgår det af aftalen, hvor centret dog ikke beskrives nærmere.

Læs også: Fremtidens luftrum tilhører dronesværmene

Drone-jura på dagsordenen

Endelig gør politikerne plads til, at der skal bruges kræfter på at undersøge dronernes juridiske grundlag.

»Partierne ønsker øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler. Forsvarsministeriet bevilger yderligere 15 mio. kr. i perioden til Center for Militære Studier, målrettet tilkøb af ekspertise på området baseret på udbud og kriterier om faglig excellence i en åben proces,« hedder det i aftaleteksten.

Emner : Droner