Forsvaret skjulte gigantisk miljøregning i Grønland
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Forsvaret skjulte gigantisk miljøregning i Grønland

Da Folketinget besluttede at flytte Grønlands Kommando fra Grønnedal i Grønland og i stedet etablere en Arktisk Kommando i Nuuk for at effektivisere det nordatlantiske forsvar, holdt forsvaret den forventede pris for fraflytningen hemmelig.

For i stedet for de 33 millioner kroner, som forsvarsforligspartierne fik at vide, at det ville koste forsvaret at rydde op efter sig, ser det allerede nu ud til at komme til at koste mellem 100 og 200 millioner kroner.

Det får Rigsrevisionen, der netop har offentliggjort en rapport om miseren, til at konkludere, at 'Forsvarsministeriet i beslutningsgrundlaget til forligskredsen ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet usikkerhederne i omkostningerne til den miljøoprydningsopgave, som skulle løses i forbindelse med fraflytningen af Grønnedal'.

Og statsrevisorerne er meget misfornøjede:

'Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet i det skriftlige beslutningsgrundlag til forligskredsen ikke har tydeliggjort, at der var stor usikkerhed forbundet med at opgøre de forventede omkostninger ved at flytte Grønlands Kommando fra Grønnedal,' siger de i en skriftlig udtalelse.

Desuden hedder det, at 'Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke har oplyst en forventet omkostning på 50 millioner kroner til en eventuel nedbrydning af bygningerne i Grønnedal i beslutningsgrundlaget, uanset at beløbet har været kendt siden 2010.'

Miljøkrav stadig uvisse

Forsvarsministeriet erklærer sig enig i, at forligspartierne burde have fået at vide, at tallene var usikre. Ministeriet fandt allerede i fjor ud af, at de 33 millioner nok i stedet ville blive til 126 millioner kroner. Og det er stadig uvist, hvilke krav Grønlands Selvstyre vil stille til miljøoprydningen efter forsvaret.

Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at et konkret beløb på 50 millioner kroner til at nedbryde de rømmede bygninger i Grønnedal – hvis man ikke kunne komme af med dem på anden vis – ikke blev oplyst, selvom beløbet for længst var opgjort.

Undersøgelsen har også afdækket, at estimatet for prisen for miljøoprydningen var baseret på et meget usikkert grundlag i form af foreløbige miljøundersøgelser og antagelser om miljøoprydning. For forhandlingerne med Grønlands Selvstyre afventede en beslutning om fraflytning. Derfor var det usikkert, hvilke krav Grønlands Selvstyre ville stille til miljøoprydningen, og dermed hvilket ansvar Forsvarsministeriet ville få for oprydningen. Disse usikkerheder i estimatet for omkostninger til miljøoprydning blev ikke oplyst.

Rigsrevisionen finder derfor, at Forsvarsministeriet allerede i forbindelse med beslutningsgrundlaget for fraflytningen af Grønnedal burde have sikret, at der var udarbejdet en samlet beskrivelse og vurdering af de kendte usikkerheder og de mulige økonomiske konsekvenser deraf.

Break-even udskudt

Underbudgetteringen af prisen for miljøoprydning og nedbrydning får som konsekvens, at tidspunktet for break-even for placeringen af Arktisk Kommando i Nuuk bliver udskudt med mindst to år. Men eftersom der endnu ikke er en aftale med Grønlands Selvstyre, kan det blive endnu dyrere.

Det var i sommeren 2011, at partierne bag forsvarsforliget besluttede at lukke Grønlands Kommando i Grønnedal og i stedet etablere Arktisk Kommando i Nuuk – med det formål at effektivsere 'de nordatlantiske kommandoers struktur' og slå forsvaret af Grønland og Færøerne sammen. Nedlukningen begyndte i januar 2012 og ventes først afsluttet i 2017.

Forligskredsen traf beslutningen om at flytte til Nuuk på baggrund af en mundtlig forsvarsministeriel orientering og den såkaldte VAK-rapport (Rapport vedrørende placering af Værnsfælles Arktisk Kommando), som anbefalede flytningen til Nuuk og altså fatalt undervurderede prisen for at rydde op.

Forsvarsministeren har nu to måneder til at svare på kritikken med en redegørelse for beretningen. På baggrund af det svar og Rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endeligt stilling til beretningen.

Noget af det eneste de vel nok kan se, at de har brug for deroppe hos vores nordlige naboer er vel netop forsvar. Så det synes jeg da i hvert fald ikke man bør spare på. At placere det i Nuuk er jo nok ok for synligheden, men man skal vel ikke fjerne det fra Færøerne?

Har man haft sådan en millitærpost in the middle of nowhere?

  • 0
  • 0