Første private vandværk raser over ny lov: »Fuldstændig vanvittigt«

I 2006 gav Århus Amt Hinnerup Vandværk fem år til at effektuere en plan for beskyttelsen af det grundvand, som værket pumper op af jorden.

Fem år senere er amtet væk, men kravet om at beskytte de nitrat-følsomme grundvandsreserver står ved magt: Nu med den tilføjelse, at der i mellemtiden er kommet en vandsektorlov på tværs, der forhindrer vandværket i at investere de 10 millioner kroner, som det havde opsparet over tid, i projektet, skriver Ingeniørens specialnyhedsbrev, Teknologisk Indsigt // Energi og miljø i kommunerne.

Det skyldes, at Hinnerup Vandværk med en produktion på 341.171 kubikmeter er blandt de 131 ud af 2.600 private vandværker, der producerer over 200.000 kubikmeter vand årligt og derfor er underlagt Forsyningssekretariatets prisloft.

»Loven er fuldstændig vanvittig,« raser kasserer i Hinnerup Vandværk, Egon Dybdal Thomsen.

»De private vandværker er i forvejen underlagt andelshaverne, som nok skal holde øje med, at vi laver billigt vand, så der er ingen grund til, at vi skal ind under prisloftet,« siger han og tilføjer, at de private - i modsætning til de kommunale vandværker - det seneste tiår har formået at holde vandpriserne i ro.

For at leve op til amtets påbud - der siden er blevet videreført af Favrskov Kommune - skal vandværket enten tage 90 hektar landbrugsjord ud af drift eller begrænse dyrkningen på et areal på 160 hektar. Men jordopkøb koster penge, påminder næstformand Bjarne Wiese, hvis anslåede bud balancerer omkring 15 millioner kroner.

Problemet er blot, at Forsyningssekretariatet i sin udregning af prisloftet, som er den pris, vandværket maksimalt må opkræve af forbrugerne, af lovgivningsmæssige årsager ikke må indregne jordopkøb på samme måde, som eksempelvis udgifter til et nyt vandværk kan indregnes. Det skyldes, at jordlodder modsat bygninger ikke over tid får afskrevet sin værdi.

Læs hele historien:

Teknologisk Indsigt // Energi og Miljø i kommunerne er Ingeniørens nye specialnyhedsbrev, som er målrettet beslutningstagere i kommuner og andre offentlige institutioner samt deres rådgivere. Nyhedsbrevet udkom første gang tirsdag d. 3. august.
Få gratis prøveabonnement på nyhedsbrevet her

Emner : Drikkevand
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Over hele landet er grundvandsreservoirer truet af nedsivende stoffer fra især landbruget. Så det er yderst bekymrende, at lovgivningen sætter hindringer i vejen for at sikre vandet for fremtidens forbrugere. Over masser af grundvandsforekomster foregår der til stadighed almindelig dyrkning af markerne uden nogen form for begrænsning i forbruget af pesticider, kunstgødning (NPK) eller husdyrgødning (gylle). Faren for forurenet drikkevand er overhængende. Det behøver ikke at koste meget mere end en 1 kasse øl årligt for den enkelte vandforbruger at få sikret disse vandreserver - f.eks ved økologisk markdrift. Men en stærk landbrugslobby forhindrer vandværker og kommuner i at iværksætte en nødvendig redningsplan. Bønderne er ikke til at hugge eller stikke i - de vil bare dyrke det kemiske og tekniske agerbrug - på bekostning af hele befolkningens drikkevand

 • 0
 • 0

At landbrugets forbrug af vandforurenende midler er en fortsat årsag til forurening af grundvandet, skal man ganske givet være politiker - uanset partifarve - for ikke at kunne forstå.

I mange områder, hvor landbrugsdriften for længst er forsvundet, er det imidlertid de samme parcelhusejere, der gør vrøvl over forureningen, som nu sørger for at vedligeholde denne - for haven skulle jo gerne være pæn at se på, og lidt havevanding er jo heller ikke at foragte, selv når der er et konkret vandingsforbud!

Og så kan man jo fortsat, helt ensidigt, klandre landbruget for det hele.

 • 0
 • 0

Jeg ville langt hellere have filtreret vand tilsat de gode mineraler end jeg vil have noget tilfældigt pumpet op af jorden, hvor man kun finder de gifte man tænker på at lede efter.

Hvorfor er det ikke muligt at få offenligt filteret vand? Såvidt jeg er bekendt er det en form for verdensfjernt masochistisk selvpineri, hvor vi siger at grundvandet skal være rent nok og derfor må vi ikke filtere. Og så skal vi have lig på bordet før man filterere eller hvad ??

 • 0
 • 0

Det minder om nogle af de problemer de havde i Californien. Politikerne havde i deres visdom og gode vilje sat en maksimalpris på el, men glemt at elværkerne burde kunne leve af at lave el'en. Det er jo nærmest kafkaske tilstande, værket skal levere rent vand, men de må ikke bruge penge på det. Det er resultatet af al for detailleret lovgivning. Hver især er lovene og reglerne jo udmærkede, men det viser sig jo gang på gang, at hvad der hver for sig så fornuftigt ud, viser sig i praksis at føre til måske det modsatte af det lovgiverne ønskede. Jeg mener at have set fænomenet beskrevet på "videnskab.dk". Historien vrimler med skrækeksempler på folk der vil frelse verden. Hold jer langt fra dem, resultatet står aldrig mål med visionerne. (Tænk lidt over CO2 og AGW).

 • 0
 • 0

Hej Nikolai Hvad er det lige for et filter, der kan fjerne alle de stoffer, du IKKE tænker på? For mig er det den omvendte verden, at forurene vand med "hvad som helst" for bagefter kan vi jo blot fjerne det. Forebyggelse er vist mere intellegent end helbredelse.

 • 0
 • 0

Politikerne pålægger de private vandværker en lang række krav med den nye lovgivning. Samtidig fratager de vandværkerne deres økonomiske råderum. Med prislofter og driftsudgifter fastsat af Miljøministeriet vil generalforsamlingen fremover ikke få indflydelse på vandpriser og budget. De private vandværker har (i modsætning til de offentligt ejede) formået at holde priserne i ro. Måske fordi mange kommuner har ment at de ejede vandværkerne og kunne trække "fri egenkapital" ud af værkerne. De fleste private vandværker har været drevet eftet "hvile-i-selv" princippet. Men den nye lov fratager vandværkene muligheden for at spare op til nye investeringer, istedet skal evt. opsparede penge til øremærkede projeketer bruges til at sætte vandprisen ned og så låne til nye investeringer. Dette kan kun medføre højere vandpriser på længere sigt.

Den ny lov er og bliver et indgreb mod vandværkernes selvstændighed.

 • 0
 • 0

Det var dog uhyggeligt. Tænk, jeg troede ikke der fandtes mennesker som Nikolaj der åbent foretrækker vand der både er renset og tilsat andre stoffer, fy da. Når det er så vigtigt at passe på vores grundvand, skyldes det, at man ikke kan få højere kvalitet vand end det vand der ligger i vores undergrund. Se dig omkring, alle vækster og alt dyreliv får KUN deres vand fra naturen. Se udenfor Danmarks grænser, hvor man kæmper en ulige kamp for at sikre borgerne rent vand, men hvor man ikke HAR rent grundvand, og derfor må ty til renset såvand, renset flodvand, ja sågar renset spildevand, altså fra toiletter og kloak. Uanset hvor meget man gør ved urenset vand, kan det aldrig blive det samme som urenset grundvand, uden pesticider, uden nitrat og uden coli-baterier og andet menneskeligt djævelskab. Så, hvor meget du og andre stritter imod, er det eneste korrekte at gøre, at beskytte vores grundvandsreserver bedst muligt. Venlig Hilsen Tommy Eggers Forsyningsrådmand Aalborg

 • 0
 • 0

Ja det er altid landbrugets skyld! At stat, amter, kommuner og vandværker for en menneskealder siden fandt på at bruge et persistent totalukrudtsmiddel. At det ikke er et middel der blev brugt i landbruget er uvedkommende. Der er foretaget er utal af analyser for pesticider i grundvand og vandmiljø, læs venligst disse! På grund af vandets træge mobilitet i jorden, ses effekten af VMP1 og VMP2 først noget forsinket. Men målinger på Bornholm, der har kort gennemtrængningstid ses effekten allerede. Så målet nås, som det var foventet. Men hvorfor vedligehold af private vandværker og private brøndejere skal besværliggøres af unødig administration og kapitalbinding, kan vel kun tolkes som rendyrket misundelse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten