Første hvide lysdiode

En lysdiode udsender lys med en bølgelængde (og dermed farve), der er bestemt af energiniveauerne i lysdiodens materialer. Nu har forskere fra universitetet i Lecce, Italien lavet en lysdiode, der udsender hvidt lys (dvs. lys bestående af mange bølgelængder).

Konstruktionen er baseret på to organiske molekyler, der hver for sig udsender blåt lys, når de belyses med en ultraviolet laser. Men når molekylerne er i hinandens nærhed, kan en elektron løbe fra det ene molekyle til det andet, når de belyses med ultraviolet lys. Effekten skyldes en særlig form for eksitation først opdaget i 1994.

De resulterende elektron-hul par, der nu omfatter begge molekyler, henfalder ved udsendelse af fotoner, hvis bølgelængder dækker hele det synlige spektrum, og lyset fra fotodioden synes derfor hvidt. Resultatet er et afgørende skridt på vejen til hvide lysdioder, hvis levetid vil være mange gange større end elektriske pærers. (App. Phys. Let. 30/7-01).