For første gang ingen alvorlig byggesjusk i byfornyelse

2007 blev en milepæl for BvB, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Ud af 162 gennemførte eftersyn på byfornyede bygninger blev der for første gang ikke fundet alvorlige svigt i et eneste af dem, fremgår det af fondens årsberetning for 2007.

Procentsatsen har været faldende i flere år, men det er første gang, at den rammer et rent nul. Fonden mener selv, at succesen dels skyldes indførelsen af etårige eftersyn som supplement til de femårige syn, dels fondens indsats for at fortælle branchen om de typiske fejl:

»Siden de første etårs-eftersyn blev gennemført i 1999, har det været klart for rådgivere og entreprenører, at arbejdet bliver efterset kort tid efter byggeriets aflevering, og dette har en positiv indflydelse på de færdige resultater,« skriver fonden i forbindelse med beretningen.

Tagskader udgør fortsat det største antal af både anmeldte og anerkendte skader. (Foto: Byggeskadefonden) Illustration: Byggeskadefonden

Det positive resultat har dog endnu ikke spredt sig til de øvrige grader af svigt og skader, understreger bestyrelsesformand i BvB, advokat Niels Arthur Andersen i en pressemeddelelse:

»Vi skal ikke hvile på laurbærrene, for der er stadig for mange mindre svigt og fejl. Det tyder på, at kvalitetssikringen ikke er så effektiv, som man kunne ønske sig.«

Fotos er vigtig dokumentation

Derfor skærper fonden nu sit fokus på den dokumentation, som de udførende leverer for deres kvalitetssikring. Som udgangspunkt kan rådgivere og entreprenører selv bestemme, hvordan de vil dokumentere deres kvalitetssikring, men fonden slår nu til lyd for mere fotografisk dokumentation - eksempelvis af skjulte installationer og til sammenligning af forhold før og efter renovering.

Samtidig bør fotos være et vigtigt arbejdsværktøj i kommunikationen mellem eksempelvis rådgiver og entreprenør eller mellem kontor og byggeplads, argumenterer fonden. Som inspiration har BvB udgivet vejledningen "Kvalitetssikring med kameraet".

BvB er sat i verden for at udføre etårs- og femårseftersyn af alle bygninger, som er blevet byfornyet med offentlig støtte. Aktiviteterne finansieres med et bidrag på 1,5 procent af ombygningsudgiften.

Siden 1995 har fonden gennemført flere end 3.000 eftersyn, og i den periode er den samlede mængde af svigt og skader næsten halveret til nu godt hver femte eftersete bygningsdel. Tagskader udgør fortsat det største antal af både anmeldte og anerkendte skader.