For første gang får et nedslidt parcelhus den helt store energi-renovering

På Brorsonsvej 6 i Hjørring står en lille revolution. Kvarteret er fyldt med parcelhuse opført før olie- og klimakriser, men nummer 6 er sprunget ind i nutiden.

Et hold bestående af passivhusarkitekten Søren Riis Diets fra Bjerg Arkitektur, ingeniører fra Frandsen og Søndergaard, og producenter som Rockwool, Rationel Vinduer, Nilan, LK, Dafa og Xella har forvandlet et hus i seriøs midtlivskrise til et passivhus i luksusklassen.

Lande som Østrig og Tyskland har i årevis renoveret både lejlighedsblokke og enfamilieshuse til passivhusstandarden, hvor det årlige energiforbrug til opvarmning ikke må overstige 15 kWh/m2.

Et nedslidt parcelhus fra 1963 er som det første i Danmark blevet renoveret til et passivhus i luksusklassen. Foto: PR Illustration: PR

Første danske passivhus-renovering

I Danmark er der over de senere år opført 10-20 nybyggede passivhuse, men projektet i Hjørring er det hidtil første og mest ambitiøse danske renoveringsprojekt, vurderer ingeniør Klaus Ellehauge fra firmaet Ellehauge & Kildemoes, der driver den EU-støttede hjemmeside Alt om Passivhuse.

»Der har virkelig manglet eksempler på gennemgribende energirenoveringer i Danmark. Vi har hverken haft ekspertisen eller erfaringerne. Men det er jo i de eksisterende boliger, at vi finder det største potentiale for energibesparelser, så derfor er dette projekt meget interessant,« siger han.

På Brorsonsvej er energiforbruget til opvarmning røget fra 102 kWh/m2 helt ned til 7,3 kWh/m2. Men det har krævet en meget gennemgribende renovering, fortæller Søren Riis Diets, der med syv års erfaring fra Østrig har været med til at designe nogle af de første passivhuse.

»Vi har fyldt krybekælderen med isolering, og lagt ekstra isolering oven på det eksisterende tag. Uden på ydervæggene har vi klistret Rockwool i tykkelser varierende fra 35 cm til 50 cm på nordvæggen.«

Vinduerne flyttet fra vest til syd

Vinduerne har også holdt flyttedag og fået en helt ny placering i konstruktionen.

»Oprindeligt havde huset et stort vinduesparti i vestfacaden ud mod haven. Det var jo dejligt, men energimæssigt kunne det ikke gå. Vinduespartiet er nu flyttet ned i sydfacaden, så vi får et positivt energitilskud fra vinduerne. Men selvom Rationel leverer gode vinduer med smalle karme, så er u-værdien ikke helt god nok til dette formål. Derfor har vi flyttet vinduet langt ud i konstruktionen, så der er isolering mellem vinduet og indervæggen. Det har krævet lidt udvikling, men det har vi fundet ud af sammen med Rationel,« fortæller Søren Riis Diets.

Nogle af de deltagende firmaer sponsorerer dele af deres indsats, så det er svært præcist at sige, hvor meget meromkostningen er ved at renovere til passivhus-standard, fortæller bygherren Jul Hørlyck fra Parvenu.

»Det første projekt handler i høj grad om at indsamle erfaringer og lære af de fejl, vi laver. Derfor er der et element af sponsorering i det. Men vi har to andre passivhusrenoveringer på vej, og der vil vi kunne bruge erfaringerne. Så vores økonomifolk har regnet sig frem til at meromkostningen i forhold til en almindelig renovering kun er på 8-10 procent. Til gengæld behøver man så ikke at bekymre sig om stigende energipriser og sure sheiker,« siger han.

De andre huse, der skal renoveres af de samme virksomheder, ligger også i Hjørring, men Jul Hørlyck håber på at kunne udbrede konceptet til flere byer.

»Der ligger omkring en million parcelhuse, der godt kunne trænge til den samme omgang, og vi mener både, at der er økonomi og fremtid i det,« siger han.

Dokumentation

Læs mere om projektet her:
Se Bjerg Arkitekters præsentation her
Se billeder fra Brorsonsvej i Nordjyske Stiftstidende:
Se billeder fra det andet renoveringsprojekt her:
Læs om, hvordan du kan passivhusrenovere dit hus her:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad betyder denne sætning:

"meromkostningen i forhold til en almindelig renovering kun er på 8-10 procent."

Hvad i alverden er en "almindelig renovering"?

Sammenligning med en bulldozer og forfra på samme grund havde været mere relevant, med bevaring af samme boligareal, ikke bebygget areal.

 • 0
 • 0

Jeg er enig med Niels i at det var interessant at få tal på renoveringen i forhold til et nybyggeri. Men set fra en miljømæssig betragtning er det klart en fordel at genbruge så meget som muligt.

 • 0
 • 0

Er huset beliggende i fjernvarmeområder og hvad er CO2 udslippet fra Fjernvarme i Hjørring i forhold til det formentligt ret høje elforbrug som huset får med varmepumper, ventilation etc. ??

Det er et meget skrapt krav at komme ned på 15 kWh/m2 netto til rumvarme, men kravet på 120 kWh/m2 i samlet energiforbrug (som er et andete passiv-hus krav) er til gengæld ikke imponerende.

Så jeg tilslutter mig de foregående talere, lad os få de tal på bordet. !

 • 0
 • 0

"Fyldt krybekælderen med isolering"! Det lyder farligt. Hvad med fugten? Kan vi få konstruktionsdetaljerne på bordet?

 • 0
 • 0

Jeg har lige selv erfaret at det nok er billigere at bygge nyt end at energi renovere et gamlet hus( fra 1924). Jeg har lige ombygget 112 M2 ud af 212 m2 hvor de nye isolerings krav m.m. er blevet overholdt. Prisen ligger på ca. 13.000 per m2 med brug af standard materialer. Det om fatter så også alt inkl. el og VVS og et nyt lille badeværelse, men det er vel også med i en "almindelig renovering"?

Et nyt hus kan vel bygges fra 10.000 per m2 i standard materialer. og lidt mere hvis det er et passivt hus.

Sp med mindre at man er glad for det sted man bor eller der er andet der knytter en til stedet så er det nok mindst lige så billigt at bygge nyt.

 • 0
 • 0

»Oprindeligt havde huset et stort vinduesparti i vestfacaden ud mod haven. Det var jo dejligt, men energimæssigt kunne det ikke gå. Vinduespartiet er nu flyttet ned i sydfacaden, så vi får et positivt energitilskud fra vinduerne.

Nej det går virkelig ikke! Så hellere gå at lide med varme fra april til oktober, og ha et stort vindue hvor gardinerne konstant er rullet for. - Så kan man sidde der i sin bunker.

I stedet for fanatisk tunnelsyn, kunne man se sig lidt omkring: IT-udstyr, transport, butiksopvarmning/nedkøling for åbne døre, erhvervsbyggeri med enorme glaspartier (kølebehov), og almindelig dovenskab med at lade apparater og motorer stå tændt, er åbenbart helt uregulerede områder som jeg mener, har et stort energibesparelsespotentiale. Men det er jo nemmere at fokusere på glødepæren over spisebordet: Her er der jo hele 40kWh at spare på et år. En beregning som alle kan finde ud af ved skrivebordet.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

Det behøver ikke altid at være så hundedyrt. Efter første oliekrise gik jeg i gang i vort 147 M2 parcelhus. Ved meget små investeringer men en del knofet endte jeg med et energifor brug på under 6000 KWH plus ca, 2000 kg brænde. Alt er dokumenteret ved ugentlige målinger af energiforbrug gennem hele husets levetid. I forbindelse med husets salg for 2 år siden vurderede 2 forskellige bankfolk at vore nettobesparelser har været mellem 400 og 600 000. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Hermed et lille 'trick' - m² kan skrives således: først m, dernæst hold alt tasten nede, mens der på det numeriske tastatur tastes 2, 5 og 3. Til gratis afbenyttelse...

 • 0
 • 0

Jeg har lige selv erfaret at det nok er billigere at bygge nyt end at energi renovere et gamlet hus( fra 1924). Jeg har lige ombygget 112 M2 ud af 212 m2 hvor de nye isolerings krav m.m. er blevet overholdt. Prisen ligger på ca. 13.000 per m2 med brug af standard materialer. Det om fatter så også alt inkl. el og VVS og et nyt lille badeværelse, men det er vel også med i en "almindelig renovering"?

Et nyt hus kan vel bygges fra 10.000 per m2 i standard materialer. og lidt mere hvis det er et passivt hus.

Sp med mindre at man er glad for det sted man bor eller der er andet der knytter en til stedet så er det nok mindst lige så billigt at bygge nyt.

Men hvad koster det saa at rive huset ned, fjerne materialerne (eller lade dem genbruge), preparere grunden paa ny, og derefter bygge nyt? Er det stadig billigere end at renovere?

Mvh Jesper

 • 0
 • 0

Et lille sidespring, men et ganske smart trick. Hvad med m3? Jeg har uden held forsøgt forskellige kombinationer.Alt 3,5,3 f.eks.

 • 0
 • 0

Da jeg læste artiklen var mine første tanker også hvad var total omkostningerne på dette specifikke hus. Det næste var hvad gør man med isolering i krybekælderen hvis ens parcelhus ligger i et lavtliggende område, f.eks. som parcelhusene i Greve. Vil dette ikke føre til svamp i kælderen?

Jeg håber journalisten vil følge op på disse spørgsmål :)

 • 0
 • 0

Et lille sidespring, men et ganske smart trick. Hvad med m3? Jeg har uden held forsøgt forskellige kombinationer.Alt 3,5,3 f.eks.

Du kan gøre således: Skriv m efterfulgt af (nedholdt) Alt+0179

:)

m² skrives med 0178 istedet.

 • 0
 • 0

Hej Niels Kristian

Jeg beklager det forvirrende udtryk "almindelig renovering". Det, jeg mener med det, er, at renoverere til passivhusstandard ifølge Jul Hørlyck koster 8-10 procent mere end en totalrenovering, der lever op til mindstekravene i bygningsreglementet.

Mht. Christian Hansens spørgsmål om risikoen ved isolering i krybekælder, hvis man bor i lavtliggende områder, så kan jeg ikke svarer på det. Det er nok bedre at kontakte Rockwool eller lokale firmaer, der har arbejdet med problemet.

VH

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

 • 0
 • 0

Hej Ulrik

Jeg har set på Krak. dk at huset efter al sandsynlighed ligger i et fjernvarmeområde.

Fjernvarme i Hjørring er ikke co2 neutral, men må være ret lavt, med affald, træpiller og naturgas kraftvarme.

Jeg savner at få klargjort om det er energi på matriklen der spares eller det er primær energi. Passivhuse er jo normalt med varmepumper, mekanisk ventilation etc. Alt sammen med et øget elforbrug til følge, blot for at opfylde det meget strenge krav på max. 15 kWh/m2 til rumopvarmning. Kravet til et passivhus er et totalt energiforbrug under 120 kwh/m2. Her skal el omregnes med faktor 2,7, så vidt jeg husker.

Da el til dette er en marginal forøgelse af elforbruget skal vi i henhold til Energistyrelsen regne med el produceret på kulkondens, med et co2 udslip på omkring 1,2 kg/kWh.

Vi mangler så at se på en mindre omfattende renovering af bygningen og fortsat forsyning med fjernvarme. Den vinkel kunne have været spændende at få med, fremfor blot at være mikrofonholder for fabrikanter etc.

 • 0
 • 0

Jeg glædede mig oprigtigt da jeg så Ulrik Andersens indlæg og havde ventet nogle seriøse indlæg, som der da også er flere af. MEN alt det pjat om hvorledes man bør eller kan skrive M2 ellert M3 det kunne i godt spare os for. Boe

 • 0
 • 0

Som Flemming skriver, så kunne det være interessant at få flere fakta frem. Det er langt fra sikkert at energirenovering er ensbetydende med tykkest mulige isolering. Ved energirenovering af boliger gælder det nemlig ikke om at nå det minimale energiforbrug, men at finde det optimale energiforbrug. Alt set i forhold til husets restlevetid, CO2 emission før og nu, CO2 emission fra produktion, transport og indbygning af isoleringsmaterialer m.m.

 • 0
 • 0

@ André Enemærke !

Jeg prøvede at skrive m3 efter din anvisning. Men hov da, så sprang den hen til Googles startsside; men det sjove var, at i tekstlinien var der såmænd et lille 3-tal.

Mvh Johan-Albert

 • 0
 • 0

I stedet for fanatisk tunnelsyn, kunne man se sig lidt omkring: IT-udstyr, transport, butiksopvarmning/nedkøling for åbne døre, erhvervsbyggeri med enorme glaspartier (kølebehov), og almindelig dovenskab med at lade apparater og motorer stå tændt, er åbenbart helt uregulerede områder som jeg mener, har et stort energibesparelsespotentiale.

Ja, jeg har tit tænkt på, hvor vanvittigt det er med alle de butikker, der har airconditionen kørende på fuld kraft om sommeren med døren åben i stegende hede og, selv om man skulle tro, det var løgn, fyrer op til dagligstuetemperatur om vinteren - selvfølgelig med dørene på vid gab? Kan det virkelig passe, at der ikke er nogen regler om det?

 • 0
 • 0

Der hvor jeg har de erfaringer fra, er via mit studie. Hvorvi bl.a. arbejder med BE06, varmetabs beregning etc. etc.

Som nævnt i andre tidliger indlæg, er der mega stor gevinst, at hente. Ja gevinsten, er faktisk langt støre i nu. Se blot Komfort husene kontra standard hus med BRs-98 u-værdi krav. Da vil alle jer, som er kommet med negative udmelding blive skudt til skamme. Det er pga. der findes alt for mange videnskabeligt beviser på gevinsten. Selv i lande som i Østrig vi der kan finde hus m.m. der er fra før 1970 der er blevet totalt renoveret, nogen ledt mere i nu. De har i dag ca. 90 % co² neutralt, de sidste 10 % pga. bortskaffelsen samt anskaffelse af råvar.

Jeg har selv, fået et hus af 1948 totalt renoveret / restureret. Dens energi forbrug er blevet sænket med over 75 %. Først udmed den gamle oliefyr, ind med en biofyr = 25 % mindre co² udledning. 2: Fjern alt inden for i huset af beklædning, byg op med nye materialer og som har en god lampda tilmed = 12,5 % mindre co² udledning. 2: Udskift samtlige vinduer = 14 % mindre co² udledning + beder lydisolerende. 3: Isoler skunken min. 460mm og loft min. 350mm = 12,5 % mindre co² udledning

Nu passer huset til BE-06, desværre vi holder ej her. 4: Omfangsdræn 128mm med filt i sten kiste, kælder og sokkel tjæret á 4 gange = min. 12 % reduktion på co²udledning pga. husset mure kan blive beder tør "nu". 5: udskiftning af furger samt ny vandskuring = 3 % reduktion af co² udledning. 6: Er der mere i nu ? Der kan sænke energi forbruget? Ja der er vaskemaskine, komfur, opvaskemaskine, emhæt, køleskab, fryser etc.

Det enste der er negativt, er materialets kost pris.

Ellers det er logisk muligt, se bare din kaffe and, i en pvc kop, samt i glas og i en termo kop. Hvem holder sig bedst varmt?

 • 0
 • 0

Det lyder jo interessant Nis. Mht. CO2 udledning så gik du fra et gammelt oliefyr til et nyt biofyr. Hvad nu hvis du i forvejen havde haft 50 % CO2 neutral varme ? Hvordan tror du så det samlede CO2 regnskab havde set ud for renovering af huset ? Det er ikke sikkert at citat "Det enste der er negativt, er materialets kost pris" Det kan også ende med at det samlede CO2 regnskab bliver negativt.

Som jeg har været inde på før i debatten, så skal vi selvfølgelig isolere vore huse bedre. Men det er et større regnestykke at finde ud af om de sidste cm isolering rent faktisk giver en samlet CO2 besparelse. Jeg vil stadig holde på at ved energirenovering af boliger gælder det ikke om at nå det minimale energiforbrug, men at finde det optimale energiforbrug. Alt set i forhold til husets restlevetid, CO2 emission før og nu, CO2 emission fra produktion, transport og indbygning af isoleringsmaterialer m.m.

 • 0
 • 0

Er der nogle der kan give mig et kvalificeret svar på mit spørgsmål om hvor effektivt en hulmursisolering er (dette med at sprøjte isolering ind gennem huller i muren fra ydersiden). (Bor i et gammelt skovløberhus med oliefyr og brændeovn, så jeg er et rigtigt miljø-svin).

 • 0
 • 0

Hulmursisolering er, hvis det er korrekt udført, såmen næsten lige så godt isolerende som tilsvarende faste murbats. Og i et hus som dit vil du næppe kunne mærke nogen forskel. Men du vil uden tvivl kunne mærke forskel, hvis du får hulmursisoleret.

 • 0
 • 0

Hej Hanne

Problemstillingen er at der skal el til at drive varmepumpen, el som for en stor dels vedkommende produceres på kul, uden samtidig udnyttelse af varmen, hvis vi betragter forbruget som et marginalt merforbrug af el. Derfor, selvom varmepumpen henter noget gratis varme fra jorden eller luften er drivmidlet, el miljømæssigt og co2 mæssigt desto dyrere.

Jeg har set beregninger på lavenergiklassehuse kl. 1 beliggende indenfor fjernvarme, hvor co2 udslippet steg betragteligt ved jordvarme i sammenligning med fjernvarmen, som var i området.

 • 0
 • 0

Hej Rasmus Det er en typisk misforståelse, at fordi man "tilmelder" sig køb af "grøn el" eller vindmølle el, så har man reduceret CO2 emissionen. Som det i et tidligere indlæg blev præciseret af en anden debattør, så medfører el til dette formål en marginal forøgelse af elforbruget, og så skal vi i henhold til Energistyrelsen regne med el produceret på kulkondens, med et CO2 udslip på omkring 1,2 kg/kWh. Ud fra den tidligere gennemsnitsbetragtning, så kan fjernvarmeværkerne i Danmark vel levere varme med en CO2 emission omkring 0,11 kg/kWh. Retfærdigvis bør man også reducere Energi- styrelsens tal med varmepumpens COP faktor - typisk omkring 3,5. Dermed får varmepumper typisk en sammenlignelig CO2 emission på omkring 0,34 kg/kWh. Varmepumper har altså set ud fra en gennemsnitsbetragning for hele landet en væsentlig større CO2 emission end fjernvarme.

 • 0
 • 0

Jeg investerede i min første luft til vand varmepumpe for over 30 år siden. Efter 22 år uden een øre til eftersyn eller reperation,skiftede jeg til ny varmepumpe for 4 år siden. den er endnu bedre. Sideløbende hermed investerede vi i 2 vindmølleparker som leverer os 12 -15 000 KWh/år Oslo fjernvarme henter omkring 25% af energien fra kloakkerne ved hjælp af varmepumper. Samme system anvendes i de andre skandinaviske lande, samt selvfølgelig Japan Rusland og Kina. Nu er jeg flytte i nybygget lejlighed med moderne fjernvarme. Men varmeudgiften her er højere pr. M2 end mit gode gamle hus. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Et er jo varmeudgiften pr. m2, men det kunne jo være interessant at vide hvad energiforbruget er pr. m2 ? Ligeledes kunne det være interessant at vide hvad CO2 emissionen er med fjernvarme i den nye lejlighed kontra varmepumpen i det gamle hus ?

 • 0
 • 0

Jacob Rasmussen stiller et for mig helt irelevant spørgsmål da alle varmepumper i enfamiliehuse , mig bekendt , er el-drevne. Deres effektfaktor (COP) er over 3

Større varmepumper der producerer varme til f.eks. fjernvarme får tilført deres energi fra både Gas fra renseanlæg , naturgas, diesel. Så kan du selv regne videre på dine akademiske spørgsmål. Boe

 • 0
 • 0

Det var jo ikke for at genere nogen. Men jeg synes det var interessant at anskue sagen fra en anden vinkel ud over den rent privatøkonomiske. Tidligere i tråden har jeg jo været inde på at varmepumper til opvarmning generelt er større miljøsyndere end opvarmning med fjernvarme.

Det er sådan at omkring 42 % af al fjernvarme i Danmark kommer fra CO2 neutrale brændsler. Så et lavenergihus klasse 1 vil gennemsnitligt udlede ½ ton CO2 mere ved brug af jordvarme end ved brug af fjernvarme.

 • 0
 • 0

Jeg tror den letteste og hurtigste besparelse fås ved at skifte samtlige vinduer i hus fra 1900-1990. Problemet er bare at Danske vinduer er for dårlige sammenlignet med Tyske, Svenske og Finske. I disse lande har man lavet vinduer med ultra lave U værdier (hele vinduet) i mindst 10 år. Karmenene er isoleret ved lave sandwich konstruktion med skum imellem og termoruden har "termokant" istedet for kuldebro af alu. Jeg forstår ikke det stadig er tilladt at sælge et vinduer der er opdelt i 6 eller 8 små termoruder hvor max er en lille plet imidten med høj U værdi. Hele vinduet målt i ydre ramme er jo en katastrofe for klimaet. Ikke bare er rammerne enorme kuldebroer men de mange meter ekstra tætning har jo begræmset holdbarhed og vil på sigt gør vinduet meget være. Hvis der er andre der har kigget på de væsentlige bedre vinduer i vores nabolande har i måske også bemærket at de stort set alle åbner indad. Det tror jeg er den væsentligst grund til at vi ikke ser flere af dem i Dansk byggeri. Her må man jo vælge imellem det globale klima og blomster i vindueskarmen...

 • 0
 • 0

Bravo Kenneth P. Jeg formoder at du har særligt endskab til vinduer. Jeg bor i et kun 2 år gammelt kompleks med VELFAC vinduer og døre som har netop de skavanker du beskriver. Hvad isolering angår vil jeg gerne tilføje at der er store gevinster at hente ved isolering af ydermure. På de vej hvor jeg har boet i knapt 50 år er største delen af bygningerne HELT UDEN NOGEN FORM FOR ISOLERING af ydermuren. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten