Første danske bro med grøn beton

Det er de væsentligste nye aspekter ved den betonbro, som Vejdirektoratet nu lader opføre mellem Ris og Ølholm ved Tørring som kulmination af et samarbejde mellem industri og forskere i Danmark.
Arbejdet er så småt i gang, og broen vil af ydre blive næsten som enhver anden betonbro. Men for at reducere CO2-udslippet bliver selve kørebanen også af beton. Ved ikke at fugt-isolere med olieproduktet bitumen reduceres udslippet yderligere. Desuden
vil farven på broen blive nuancer af gråt, fordi der anvendes en række forskellige slags cement.
Broen bliver således prøveklud for forskellige betontyper, hvorved man bl.a. håber at kunne nå op på mellem 30-50 procent reduktion af CO2-udslippet. Alene ved at udskifte den traditionelle lavalkali-cement med en ny, miljøvenlig rapid-cement falder
CO2-udslippet 30 pct.

Hvad den endelige CO2-besparelse bliver, vides endnu ikke med sikkerhed, det afhænger bl.a. af en opgørelse af miljøpåvirkningerne for hele broens livscyklus.
Da to-tre procent af de glo bale CO2-udslip stammer fra cementproduktion, er perspektiverne med såkaldt Ægrøn beton" potentielt store.
Men derudover er der andre gevinster for samfundet, hvis det viser sig, at man kan tilsætte slamaske fra rensningsanlæg, der ellers skulle være deponeret. Tilsvarende gevinster vil kunne opnås ved at genanvende restprodukter fra betonindustrien, som
ellers også skulle deponeres.
Sektionsleder Mette Glavind fra Teknologisk Instituts betoncenter siger, at man med grøn beton generelt sigter efter en 30 procents CO2-reduktion, det være sig ved brobyggeri eller andre steder, hvor der anvendes beton.
Den 40 m lange bro, som skal gå over en ny motortrafikvej, ventes færdig næste sommer.