Forsøg med gådefuld kystsikring

Endnu en truet dansk kyststrækning bliver nu sikret med plastikrør, som kan købes i et hvert byggemarked.

For to år siden blev stranden ved Gl. Skagen gennemhullet af ganske almindelige plastikrør, der skal forhindre, at kysten hvert år forsvinder som følge af havets kompromisløse kræfter. Siden er stranden blevet mange meter bredere.

Ingen ved rigtigt hvorfor, men det virker.

Opfinder Poul Jakobsen gik i går mandag og placerede rørene på strækningen nord for Lønstrup i Vendsyssel. Det sker i et samarbejde med Hjørring Kommune, efter at Kystinspektoratet har givet tilladelse til forsøget.

  • Vi er gået i gang med projektet for at vise, at vi kan lave kystbeskyttelse i stor målestok, siger opfinderen Poul Jakobsen, der allerede i 1998 sikrede sig verdenspatent på metoden.

Hjørring Kommune betaler Poul Jakobsen for at gennemføre forsøget, og foreløbig har kystinspektoratet givet tilladelse til, at det kan løbe i ét år.

Som en betingelse for inspektoratets tilladelse skal der tages en serie fotos fra en række fixpunkter, som så kan illustrere en eventuel udvikling.

Redder Ole Ørnbøl er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune. Han håber naturligvis, at det viser sig, at metoden virker på stedet.

  • Jeg har en stille tro på, at det virker. Så slipper vi nemlig for diskussionen om, vi skal bruge den traditionelle og dyre metode med store høfter af norske granitblokke, eller om naturen skal have lov til at gå sin gang, siger formand Ole Ørnbøl.

Videnskab og gætværk

Ifølge opfinderen Poul Jakobsen kan rørene sikre, at kysten ikke ædes af havet. Han ved ikke med sikkerhed, hvordan de virker, og ingen andre har en videnskabelig forklaring. Poul Jakobsen har dog en opfattelse af, at rørene fungere som trykudligningsmoduler. Sådan er de også omtalt i sammenhæng med patentet.

Professor, dr.tech. Hans Burcharth fra Aalborg Universitet har lavet en undersøgelse af de områder ved Skagen Klitplantage, som for et par år siden blev forsynet med plastikrør. Han konkluderer, at der har været en tilvækst på syv kubikmeter sand per meter strand, at strækningerne uden rør har mistet sand, og at det peger på, at de lodrette plastikrør har en kyststabiliserende effekt. Han kan dog ikke med sikkerhed sige, om det er tilfældigt eller en følge af plastikrørene.

Poul Jakobsen mener, at kystprofilen bliver stabiliseret som en følge af en ændret cirkulation af saltvand og ferskvand. Den stabile profil forårsager måske, at bølgerne mister deres ødelæggende kraft, når de i højere grad skal løbe op af bakke i situationer med højvande, og at der derfor opstår aflejring af sediment og ikke erosion.

I forbindelse med det nye projekt på stranden nord for Lønstrup, bliver der oprettet en gruppe af geologer og kystmorfologer. Den skal forske nærmere i trykforholdene i opskylszonen og i virkningen af plastikrørene, som ifølge Poul Jakobsen meget tydeligt ændrer balancen mellem fersk- og saltvand i forstranden. Det er imidlertid en meget kompliceret proces, som blandt meget andet bliver styret af ferskvandstrykket fra land og tidevandet.

Om tre til seks måneder mener Poul Jørgensen, at der foreligger et synligt resultat af forsøget nord for Lønstrup.