Forslag skal minimere NOx-udslip og partikelforurening fra busser i København

Illustration: Movia

Københavns Kommune har nu taget det første skridt i retning af at nedbringe forureningen fra busser og lastbiler i hovedstaden. Det er resultatet af et forslag, som blev vedtaget i borgerrepræsentationen torsdag aften.

Forslaget, som er stillet af SF, lyder på at sætte kommunens teknik- og miljøforvaltning til at udarbejde et konkret forslag til politisk behandling af, hvordan alle tunge køretøjer over 3,5 ton, som enten ejes af Københavns Kommune eller af delvist kommunalt ejede selskaber, lever op til EU's seneste normer for luftforurening, den såkaldte Euro 6-norm.

Inden for det seneste år har 299 af Movias busser på de mest trafikerede veje i hovedstaden fået monteret NOx- og partikelfiltre, som bringer udledningerne fra de gamle busser ned under Euro 6-grænsen. De nye filtre løser forureningsproblemerne for en fjerdedel af busserne. Men 984 af selskabets busser kører fortsat rundt med et emissionsniveau over Euro 6, og Movia har ikke planer om at opgradere de resterende busser til Euro 6-normen, oplyste selskabet i marts til Ingeniøren.

Læs også: 984 af Movias busser overskrider stadig EU-standard for luftforurening

Markant reducering af forurening er mulig

Og forskellen på busserne under Euro 6 og busserne under de tidligere normer er stor. Kravet i Euro 6 er højst 0,4 gram NOx/kWh, mens busser under Euro 5-kravene må udlede fem gange så meget NOx/kWh, og busser under Euro 4-kravene må udlede over otte gange så meget NOx/kWh som under Euro 6.

»Dieselbusser og lastbiler er de køretøjer, der står for den allerstørste partikelforurening, og hvis vi kan bringe dem op på de nyeste standarder, udgør det en markant reducering af forureningen. Vi ved, at forureningen gør københavnerne syge og medfører op mod 500 dødsfald årligt,« siger Peter Thiele, teknik- og miljøordfører for SF i København.

Rensesystemerne, som er blevet installeret på de første 299 busser, består af et partikelfilter og en SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion), som renser udstødningsrøgen for partikler og NOx og fjerner 95 procent af NOx-udledningen og op til 98 procent af partikeludledningen.

Movias aktuelle busflåde. (Kilde: Movia) Illustration: Movia

Ingen krav om EU-normer i dag

Prisen for at opgradere de første 299 busser var på 84 millioner kroner, og som en del af det politiske beslutningsforslag skal kommunens teknik- og miljøforvaltning i samarbejde med Movia afdække prisen for at montere filtre på de resterende næsten 1.000 busser.

Den høje andel af busser, der i dag ikke lever op til de seneste EU- standarder, skyldes, at Movia ikke stiller krav om at overholde Euro 6-normen, når selskabet afholder udbud om driften af buslinjerne. Vognmænd kan derfor byde ind med busser, der ikke opfylder de nye EU-standarder.

Læs også: Københavnerne må leve med NOx-udspyende bybusser i mindst 12 år endnu

Derfor har SF også stillet et parallelt forslag, der skal bremse den praksis. Det lyder på at lade Københavns Kommunes økonomiforvaltning udarbejde et politisk beslutningsforslag om, hvordan der i kommunens indkøbspolitik kan indarbejdes et krav om, at alle tunge køretøjer som minimum lever op til den nye Euro 6-norm. Det forslag blev ikke vedtaget ved torsdagens møde i borgerrepræsentationen, men er i første omgang sendt videre til kommunens miljøudvalg, som skal stå for behandlingen af forslaget i stedet for borgerrepræsentationen.

Forslagene skal efter planen resultere i egentlige beslutningsforslag til politisk behandling inden udgangen af 2016.