Forslag: Plomberet stegetermometer i skorstenen skal erstatte forhadt brænde-afgift

En lille, plomberet timemåler inde i skorstenen, kombineret med klassificering af brændeovnene via skorstensfejeren. Det er hovedelementerne i et nyt forslag fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd til, hvordan forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse kan kradses ind på en smartere måde end Skatteministeriets omdiskuterede forslag til afgift på brænde og anden biomasse.

Læs også: Næste år skal der betales brændeafgift på plankeværket

Rådet har tidligere forslået at pålægge alle med brændeovn en skorstensafgift. Det har skatteeksperter afvist med den begrundelse, at EU ønsker en afgift, der afhænger af, hvor meget energi der bliver fyret af.

Så nu kommer rådet altså med et nyt forslag til en afgift for ejere af brændeovne, træpillefyr, masseovne mv. Afgiftssatsen fremgår af skemaet nederst i artiklen. For eksempel skal det koste 1,50 kroner i timen at køre med en brændeovn af god kvalitet i et sommerhus.

Ovnens kvalitet tæller

Prisen afhænger både af ovnens kvalitet (Svanemærket eller ej) og af, om man bor i områder med kollektiv varmeforsyning. Afgiftssatserne består af en ren biomasseafgift på 11,60 kr. pr. GJ, hvilket svarer til 0,42 kr i timen med et gennemsnitligt træforbrug på 2,5 kg i timen. Hertil er lagt en partikelafgift, der svarer til de skader (kaldet eksternaliteter), som forureningen forårsager i henholdsvis byer og på landet.

»Ideen med forslaget er dels at gøre skorstensafgiften spiselig for EU, der gerne vil have afgiften til at relatere sig til et forbrug i GJ. Desuden skal forslaget gøre det nemmere at administrere afgiften, der skal afspejle de miljøskader, som brændeovne forårsager,« siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Han vurderer, at forslaget vil animere borgerne til at skifte til bedre ovne, at alt træ vil blive omfattet, og at forslaget ikke vil skabe problemer med grænsehandlen.

Størrelsen gør ingen forskel

Han erkender dog, at forslaget ikke gør forskel på, om der er tale om en lille hyggeovn eller en stor brændeovn eller -kedel, der varmer hele huset op. Timeafgiften er den samme:

»Forslaget er ikke perfekt, men langt mindre bureaukratisk og mere retfærdig end den afgift, som Skatteministeriet havde foreslået,« siger han.

Ifølge forslaget skal en lille plomberet temperaturmåler med temperaturføler i skorstenen aflæses en gang årligt af beboeren (ligesom vand-, el og varmemålere) og kontrolleres af skorstensfejeren, når han alligevel er på obligatorisk tilsyn. Måleren kan dog også designes fjernaflæst ligesom de nye intelligente elmålere.

Måleren kan let fremstilles (hvis den ikke allerede er på markedet), skriver rådet og svarer i princippet til et digitalt stegetermometer, forsynet med en lognings-funktion, så den registrerer og gemmer det antal timer, hvor temperaturen i skorstenen er over en bestemt grænse, f.eks. over 60 grader. 60 grader vil kun forekomme, når fyringsenheden anvendes.

Fyringsenhedens forureningsniveau afgøres af skorstensfejeren ud fra fyringsenhedens miljøklasse (partikelforurening pr. kg træ). Der skal ifølge forslaget være tre miljøklasser: De ikke Svanemærkede ovne, der falder i klassen 'stor forurening'. De Svanemærkede brændeovne, der hører til i kategorien 'middel forurening', mens træpillefyr, træpilleovne og nogle tokammer-brændeovne falder ind under 'lille forurening'.

MiljøklassePartikelforurening 1)Byer med kollektiv varmeforsyning 2)Landzone uden kollektiv varmeforsyning 2)
Stor forureningOver 5114,25
Middel forurening1-53,51,5
Lille forureningUnder 110,75

Noter
1) Gram pr. kg træ
2) Kr. pr. times fyring

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvori består det smartere? Mere omstændigt og mere bureaukratisk er hvad det bliver.

Kan man separerer varmeudviklingen fra oliefyr og brændeovne? Eller skal ejeren så opføre en skorsten mere for at holde dem adskilt?

Jeg er ikke særlig glad for pillefyr eller brændeovne, men hvis det er umuligt at finde en ordentlig måde at beskatte det på, så lad dog være og lev med det. Hvis man endelig vil det til livs, så forbyd dog opførsel af pillefyr og brændeovne over en vis “hyggestørrelse” og ikke-svanemærkede.

 • 38
 • 5

Den helt store fordel ved en sådan måler er hvis det kan betale sig for en husejer at gemme varmen fra røgen i form af en varmeveksler og bruge den senere når huset er ved at blive koldt igen. Prisen skal derfor afhænge af hvor meget røg der lukkes ud (skorstenens dimension og forbrugstid) og temperaturen på røgen (evt. regnet sammen til en kWh-måling). Hvis der f.eks. er minimumskrav til røgtemperaturer, så røgen ikke slår ned og chikanerer naboer, så kan man også få en ekstra afgift hvis man ikke overholder denne minimumstemperatur under en forbrænding... En måler der registrerer loadflowet vil sikre at der altid er det optimale træk i skorstenen og kan evt. sættes til at styre brændeenheden...

Jeg kan ikke lige se nogle ulemper ved at betale afgift for den forurening man lukker ud gennem skorstenen og den belastning man er for sine omgivelser? Det er ikke mere bureaukratisk end at aflæse sin vandmåler og det kan betale sig for husejeren at optimerer sin installation...

 • 4
 • 30

Det næste bliver vel afgift på kropsvarme, så alle dyner fremover skal registrere temperaturen så man kan betale afgift af de ca 100 watt varme kroppen udstråler til omgivelserne?

Ud fra det skitserede forslag havde jeg forventet at det var noget man ville fremsætte d. 1. april!

Hvis det bliver gennemført, hvilket jeg heldigvis tvivler stærkt på, så vil jeg forvente funktionsfejl på ca 99% af enhederne, der jo kommer til at leve et hårdt liv i skorstenene...

 • 39
 • 3

Man kan sige meget om DØR, men valget af navn er genialt.

Opvarmning via indkøbt brænde er kun marginalt billigere end flere andre tilgængelige former, medmindre man selv investere sin arbejdskraft. DØR's dagsorden kunne måske være et forsøg på at beskatte egen arbejdskraft, så det i sidste ende bliver urentabelt at gøre en indsats for egen vindings skyld. Og man derfor ligeså godt kan betale til de etablerede kraft/varme leverandører?

I fald forslaget skulle vinde gehør hos vores i forvejen debile (kun de fleste) politikere, vil jeg være en af de første til at sabotere en overvågnings enhed i min private skorsten.

 • 31
 • 4

Placer dog en sensor i toppen af skorstenen, som informerer brugeren om hvor rent han fyrer. Lidt som en Lambda sonde i en bil. Evt en model der selv regulerer luft indtag mm.

Hvor er disse artikler dog præget af at der skal jagtes skattekroner og hvor miljøet er laveste fællesnævner.

For der er ingen miljøgevinst ved at skræmme folk over på fossilt brændstof som naturgas eller kulkraft. For så udleder vi jo bare fossilt CO2, samtiddig med at træet, vi ville have brændt, ligger og udleder metangas imens det rådner væk i skovbunden. Metangas er en 22 gange mere effektiv "bidragyder" til drivhuseffekten end CO2.

 • 5
 • 9

Hvad så hvis man har en ovn fra før svanemærkningen blev introduceret, men som fyrer mindst lige så godt som en svanemærket.....skal man så ud og investerer i en ny, med dertil hørende unødvendig ekstra belastning af miljøet (det koster jo energi at fremsstille stålet til en ny ovn)?

Der burde indføres en kvalmeafgift hver gang Det Økologiske Råd eller vore kære "folkevalgte" ministre introducerer nye mærkelige brænde afgifter/skatter til at lukke hullet i statskassen.

 • 30
 • 1

Hvis man nu tager for givet, at vi skal have afgift. Og ser bort fra afsenderen af ideén.

Er det så ikke en relativ simpel og fair måde, at lave en forbrugsafregning på? Som er simplere administrere end den planlagte afgift? Teknisk minder det vel næsten om en "fordampnings"-måler, som mange har siddende på deres radiatorer?

Samtidig giver den det jo brugeren et økonomisk incitament til at skifte til bedre ovne.

Mht. til dem som foreslår sabotage. Gør I også dette på Jeres el- og vandmålere, som er opsat i Jeres private hjem?

 • 5
 • 23

Dette forslag er nok bedre end det forudgående. Men hvis svanemærkning er = lille forurening og andre ovne er = stor forurening, så vil masseovne jo nok falde i den forkerte kategori da de mig bekendt ikke kan svanemærkes. Jeg har meget gode erfaringer med masseovne, de er nøjsom, udnytter brændet godt, brænder rent (op til 1200grader) og skal kun fodres en gang om dagen.

Mit forslag er at skrotte svanemærket og lad skorstensfejeren fastlægge "forureningsgraden", mens ejeren bruger ovnen. Det ville give det bedste billede at teste en ovne under reale betingelser frem for en laboratorietest, hvor alle forhold er perfekte.

før eller siden kommer afgiften på brænde jo nok tilbage, dengang var det bare Kirken eller Kongen scorede kassen.

 • 11
 • 0

Måleren vil kun angive hvorlang tid ovnen "kører" ikke hvor meget brænde der bliver putte i den. Det vil sige, at der ikke bliver betalt for hvor godt eller dårligt huset er isoleret. Hvis man fyrer lidt over lang tid kommer man til at betale det samme som at fyrer meget over samme tid.

Er det hensigtsmessigt?

 • 16
 • 0

Skal der nu ikke lige spises brød til. Glemmer man ikke lidt, at fyring i brændeovne er co2 neutralt, hvis et oliefyr i et landdistrikt kan erstattes af en god brændeovn og en varmepumpe til supplement, når husets beboere ferierer, at så kan man vist ikke være mere miljøbevist. Jeg ved godt, at der kan fyres helt med el, men er det nu også co2 frit.

 • 19
 • 2

Skal åbenbart gå hylans langt for at redde jorden..fine. Nu bor jeg i nabolandet Sverige,jeg har lidt skov og fyrer det jeg renser.tynder ud.. i kedlen med automatisk styring til akumolatortankerne. Det giver jo lidt CO2..lige så meget som hvis jeg lod de undertrykkede træer selvdø og rådne i skoven. Danmark er efterhånden fantasktisk afgiftforfinet og det er jo synd for i er så langt fremme med alternativ energi.

 • 23
 • 1

De giver talemåden dum som en dør en hel ny betydning.

 • 33
 • 4

Det er jo kørt helt af sporet efterhånden. Jeg flytter squ snart på landet. Der er fandme ingen der skal blande sig i om jeg varme huset op med olie, piller, brændeovn, jordvarme, solvarme etc. Måske bliver det en kombination af jord/sol/brænde/piller... I den forbindelse holder jeg nok også op med at læse nyheder - Der står alligevel kun at det bliver dyrere og dyrere for hver dag der går... Vores politikere er ikke deres egen vægt værd i et biogasanlæg...!

 • 25
 • 2

Husk lige på, at disse DØR-folk er en samling selvbestaltede, halvstuderte røvere. Det lyder, som om det er et offentligt etableret eller godkendt råd eller smagsommerpanel. Det er det ikke. Det er blot en privat flok miljøfanatikere med gode snakkeegenskaber.

 • 23
 • 2

Ja, og et sådant system ville medføre at der med garanti skulle ansættes yderligere djøffer og kontrolpersoner, desuden skal der sikkert senere udvikles trådløs datatransport af varmedataene til et databasesystem, som med garanti også vil kræve yderligere investeringer og sikkert bliver meget dyrere end planlagt. Men igen så vil det afstedkomme yderligere ansættelser af databaseteknikerer og lignende godtfolk.

Når det så en dag er implementeret, så skal der skaffes yderligere afgifter på grund af at det nye kontrolsystem blev dyrere end den afgift der kom ind. Men, det er jo ikke noget problem, det er man jo vant til, så der nok skal blive "opfundet" et nyt afgiftsområde. F.eks afgift på sankthansbål!

 • 19
 • 0

Problemet er at netop brænde findes der ingen håndtager på endnu og det skal der være, for at man kan skrue, styre og tvinge folk.

Jo, regeringen siger ,spar på CO2 og når man har gjort det, kommer så tommel skruerne bagefter. Det skal være ligesom med biler, afgift moms vægtafgift afgift på benzin dæk osv.

Lad os dog få det hele smadret af afgifter til der ikke er nogen der gider, at slæbe penge hjem til det mere.

DØR, dum som en dør, betalt for at skrive det som fjernvarmen dikterer, uden at tænke over hvad der egentlig kommer derfra, her er grænserne sat så de passer og alligevel er der masser af overskridelser og ingen aner hvad det giver i mængde eller stoffer pr overskridelse, bare man overholder døgnmiddel værdier. Det kalder man for det grønne regnskab.

Jeg kan godt forstå alle dem der ikke gider at arbejde, de har sku bibeholdt det sociale, hyggen som får 30 år siden. Nok kan også blive for meget

 • 13
 • 1

På et træpillefyr justeres brænderen som regel på så lav effekt som mulig aht. skortenstemp. og forbrug. Men med det nye "stegetermometer" vil det være bedre at justere brænderen op i effekt, for at få så lave drifttimer som muligt. Dette for at optimere størrelsen af den afgift, der skal betales. Drifttimer over 60 gr. Celcius er simpelhen ikke en nøjagtig nok målestok for forbrug, kom med et bedre forslag. Det er ikke simpelt at måle et retfærdigt forbrug, men det er nok også lige meget, bare der kommer penge i kassen :-) DØR burde holde sig til noget de har forstand på.

 • 16
 • 0

efterhånden alle kan blive enige om at staten er gået totalt afgifts og kontrol amok?

Undt. naturligvis de offentlige gribbe.

Jeg er i hvert fald ved at være led og ked af at høre på alle de nye regler, afgifter, kontrolforanstaltninger, den totalt krænkelse af privatlivets fred (uanset om de lige konfronterer en med at man ikke har den mere).

Hvad er det lige for et samfund vi arbejder så hårdt på at udvikle os hen imod?

Tilsyneladende det værste mareridt man kan forestille sig...

 • 14
 • 1

På et træpillefyr justeres brænderen som regel på så lav effekt som mulig aht. skortenstemp. og forbrug. Men med det nye "stegetermometer" vil det være bedre at justere brænderen op i effekt, for at få så lave drifttimer som muligt. Dette for at optimere størrelsen af den afgift, der skal betales.

Så, enten skal man på jagt efter en kondenserende kedel, og køre med lav nok effekt til at holde røggasserne under de 60 grader konstant. Ellers installerer man en akku-tank, skruer pillebrænderen op på 120kW, og så bare fyre nogle få timer om ugen.

Uanset hvad, så kommer et "termometer i skorstenen" ikke ligefrem til at fremme hensigtsmæssig fyring.

 • 12
 • 0

DØR Det Økonomisk afhængige Råd, viser igen deres afhængighed af energiselskaberne. Det nye forsøg på hjælp til energiselskaberne er begrundet med at: "EU ønsker en afgift, der afhænger af, hvor meget energi der bliver fyret af." Ikke desto mindre skal det koste det samme, om man opvarmer en hel boligblok eller et lille hus på landet. Prisen er pr. skorsten, ikke hvor meget energi der bliver fyret af. Som yderligere hjælp til energiselskaberne skal det tilmed koste ekstra i de områder, som selv samme energiselskaber opvarmer med kollektiv forsyning.

Man må håbe, at EU ikke er så dumme som en DØR, men som vi andre får en billig latter over endnu et hovedløst forsøg på at sikre energiselskabernes indtjening.

 • 12
 • 1

F.eks afgift på sankthansbål!

Mærkeligt at der ikke er kommet forslag om afgifter på de bål, spejdere og andre friluftelskere benytter til at bage snobrød. Afgiften skal naturligvis være meget højere end for haveafbrænding, idet snobrødsbagerne jo ofte sidder midt i den livsfarlige røg, meget farligere end f.eks. brændeovnsrøg, idet forbrændingen er helt uden styring ved åbne bål.

Ironi kan ikke udelukkes.

 • 8
 • 1

Som ung.. for over 30 år siden, borede jeg naturligvis plomben på min yamaha 4-gear (og andet). Faktisk må jeg erkende at ideen med plomben på indsugningsflanchen var forbavsende svær at omgå, særligt i forbindelse med løsninger der fik knallerten til at fremstå som lovlig med en lille træksnor o.l. andre ideer, i tilfælde af at politiet ganske uanmeldt standsede en på vejen for at undersøge det lille motorkøretøj. En plombe i skorstenen kunne være vejen frem for et sikkert forsyningsafgiftssikringprovenu, og så kan folk måske få deres brændeovne og pejse i fred.

Hvis nogen tænker at NU må det være nok, så tænk kreativt.

Staten skal altid spare penge, så mon ikke det ender med en fjernaflæst løsning som i det mindste kan være en udfordring og adspredelse på en kedelig søndag for den kreative familiefar med en lille hacker i maven.

 • 2
 • 1

"Mærkeligt at der ikke er kommet forslag om afgifter på de bål, spejdere og andre friluftelskere benytter til at bage snobrød."

Rigtig god ide bortset fra spejdere, men andre organisationer der ikke modtager statslig støtte i samme omfang kunne man sagtens afgiftsbelægge.

Kirker der futter lys af, lystfiskere der brænder lys af under natfiskeri, og og og.. da vi har præcedens for at retsforfølge i sager der vedrører sex med mindreårige i fremmede lande, hvorfor så ikke tilføje en CO2-fossil afgift for folk der tager på ferie i de norske fjelde? Alle ved at de på et eller andet tidspunkt futter en flaske petroleum af når de tror at ingen ser dem. Desværre er der ingen domstol til at vurdere folketingets love og regler, og resultatet er ganske tydeligt.

Jeg så engang i TV en selvtilfreds smilende medarbejder fra skattemyndigheden der stolt proklamerede at selv ikke nonner undgik skattemyndighedens altseende blik. De blev blot sat i skat på anden vis, som han stolt formulerede det.

 • 7
 • 1

Der er forsat nogen der tror at brændeovne er co2 neutralt. Det er den ikke og har aldrig været. Grunden til dette er at det træ vi afbrænder på nogle uger tager flere dekader at vokse ud igen. Det er korrekt at hvis man efterlader træet ud i skoven så det kan rådne op vil det frigive lige så meget co2, men som man kan se efter vores sidste storm ønskes dette fordi det giver næring til skovbunden som er nødvendig. Den eneste grund til at man har interesse i brændeovn er at man kan få afgiftsfri varme. Alt det om miljø er der ingen der for alvor interesser sig for. Efter brændeovnen fik sin re-introduktion omkring 2000 har partikelforureningen i Danmark været stigende. I dag kørte jeg gennem Farum stanken af partikler fra afbrændt brænd hang tykt over området. Det er nu sådan at det er befriende at køre langs motorvejen, men at man gisper efter vejret når man når ind i villakvarterer.

Alt dette skyldes at man ikke har nogen kontrol med brandeovne og deres udledning af partikler. Nu tror mange at bare fordi de har en svanemærket brændeovn så er alt godt. Desværre så langt fra. Teknologisk institut der måler alle ovne viser at de bedst ovne udleder 800 gange mere en et naturgasfyr. Men det er desværre kun når det er i hænderne på en tekniker og alt deres måleudstyr til styrer forbrændingen. Det er fuldstændig umuligt at opnå tilsvarende resultater i privaten.

Som en nævnte er ingen af masseovne svane godkendt. Hvad grunden er til dette ved jeg ikke om det er fordi de producenterne der laver dem har fået dem testet eller de ikke er så gode som man tror.

Men lang historie kort. Så længe at man ikke har en partikel måling på ovnen så brændeovne betaler for deres forurening på lige vis som alle andre ovne hvad de nu bliver opvarmet med.

Derfor er det oplagt der bør findes en løsning hvor at man benytter de samme afgiftsregler der findes for andre opvarmningstyper.

Det vil sige at man betaler for udledning af CO2 og Partikler.

Derfor er det undrende at man ikke fra statens side satser på at få lavet en løsning der løser dette. I stedet for finde på løsninger er mere eller mindre kreativ kvalitet. Den med at ligge afgift på alle træprodukter og man så skal have afgift tilbage. Skriger rent DJØF og er tåbelig. Dette forslag er lidt bedre, men yderst upræcis og straffer ikke dem der ikke fyrer korrekt.

Jeg synes mere at ingeniør her på site skulle hjælpes ad med at få lavet en billige driftsikker løsning. I stedet for at finde på undskyldninger så de kan slippe for at betale afgifter for deres opvarmning.

 • 1
 • 23

Det billigste er kulkraftværker, og der er årtiers erfaring i filtre så vi ikke lider en for tidlig død af astma eller kræft som følge af forbrændingen.

Så hvorfor ikke satse på kulkraft?

Lad nu være med at argumentere om CO2 og mine børnebørn (som jeg end ikke aner om bliver født). Når den tid kommer, og mine (eller dine) børnebørn fedter rundt i tropisk klima og landbrugseksport der er historisk høj og fiskeri for milliarder skal de nok nå at brokke sig. Til den tid har de nok evnet at bygge 10 centimeter højere end i dag, og flytte jord, så markerne ikke bliver oversvømmet af monsunen.

 • 2
 • 5

"Vores politikere er ikke deres egen vægt værd i et biogasanlæg...!"

Hvis i er så skide kloge herinde på ing.dk så "run for President" i en fart. Eller måske skulle i hellere gå ud og tjene en almindelig ingeniørtimeløn i stedet for at bruge tiden på at flække brænde, og så betale skat af de tjente penge. Så ville I blive rigere, og de gamle kunne få bad mere end engang om ugen.

 • 2
 • 18

Der er forsat nogen der tror at brændeovne er co2 neutralt. Det er den ikke og har aldrig været.

Dét påstår du så, Henning, fordi du ved bedre end Teknologisk Institut???

 • Brænde er i forvejen en CO2 neutral varmekilde

http://www.teknologisk.dk/projekter/svanem...

Nu tror mange at bare fordi de har en svanemærket brændeovn så er alt godt. Desværre så langt fra

Samme spørgsmål, Henning. Samme kilde:

En svanemærket brændeovn udnytter brændet særdeles effektivt og har en meget ren forbrænding.......danskerne gør sig selv, naboerne og miljøet en stor tjeneste ved at udskifte deres gamle brændeovn med en ny svanemærket, som skåner miljøet for partikelforurening og tjærestoffer.

 • 9
 • 2

Faktisk må jeg erkende at ideen med plomben på indsugningsflanchen var forbavsende svær at omgå

Havde du ikke adgang til en drejebænk, Claus? ;-)

 • 1
 • 0

Som en nævnte er ingen af masseovne svane godkendt. Hvad grunden er til dette ved jeg ikke om det er fordi de producenterne der laver dem har fået dem testet eller de ikke er så gode som man tror.

Jeg vil tro, det er fordi det kræver typegodkendelse for at få ret til at anvende svanemærket. Da masseovne i de fleste tifælde tilpassens den enkelte bygning individuelt, er det sikkert et sted mellem svært og umuligt at opnå en sådan typegodkendelse.

Jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed men, jeg tror faktisk den gennemsnitlige masseovn er, endog, renere i sin forbrænding end de fleste svanemærkede brændeovne. - Om ikke andet, så pga. selve princippet hvorunder den anvendes.

Ovnsætter Lars Helbro, kan helt sikkert fortælle meget mere om det. :-)

 • 8
 • 1

"Havde du ikke adgang til en drejebænk, Claus? ;-)"

Jo.. og min fars drejestål.

Resterne af det (drejestålet) gemte jeg bag støvede æsker med beton rawplugs som sidst havde været i brug da han byggede huset.

Af indlysende grunde lod jeg ikke det knuste skær ligge fremme.

Men, jeg kan med sikkerhed sige at en metal drejebænk og bruteforce virker overfor "svejsninger" i speedmetal.

Jeg vil dog ikke anbefale metoden. Et drejestål koster Å++ mere end en original flanche bestil via postordre.

Det vidste jeg så ikke dengang (var før internettet).

 • 1
 • 0

Det er simpelthen kedeligt.

Dette handler ikke om politiske løsninger men om ideer til at løse konkrete og til tider abstrakte (nogle gange ikke eksisterende) problemer (ligesom politik), blot på et mere grundlæggende plan.

 • 1
 • 0

gengas.. link til selvbyg? Jeg ville selv have checket det, men jeg har ingen anelse om hvad den hedder på engelsk.

På den anden side bliver man vel bombet med strafafgifter hvis man får en bil til at virke med sådan en dims på siden.

 • 2
 • 0

Bring it on! Mit træpillefyr har i forvejen så lav røgtemperatur at der kun skal en lille kølekappe til for lokalt at komme under 60 grader. En anden mulighed er et udskifteligt stykke røgrør. Muligheder er der nok af. Med hensyn til uanmeldt kontrol, så er det ikke noget problem. Jeg er jo på arbejde i det tidsrum, det offentlige kan forventes at dukke op. Jeg tvivler på at de har låsesmeden med på kontrolbesøg.

Jeg er egentligt ikke meget for at snyde/omgå lovgivning, men alternativet er efterhånden at forlade den synkende skude (Danmark).

 • 9
 • 1

Giver det ikke mere mening at se bort fra EU, med den begrundelse at det vil være for dyrt og bureaukratisk at indføre forbrugsafhængige afgifter.

En simpel by/land differentieret takst opkrævet oveni den lovpligtige skorstensfejer regning ville være langt simplere at administrere og ikke gøre det mere attraktivt at hente brændet i tyskland.

Desuden vil den opfylde formålet - at få færre brændeovne i byzoner hvor de ikke er nødvendige og generer naboerne.

 • 0
 • 2

Hvis man endelig vil opkræve flere afgifter, er det mest retfærdige at øge personbeskatningen af hvert individ i Danmark.

På den måde toner man rent flag - det handler ganske enkelt om at tvangsopkræve flere penge til understøttelse af politikernes magtbegærlighed.

 • 2
 • 0

desuden skal der sikkert senere udvikles trådløs datatransport af varmedataene til et databasesystem, som med garanti også vil kræve yderligere investeringer og

Hmmm - nu har vi lige fået trådløs aflæsning af vores fjernvarme mv installeret. Ser vi bort fra at systemet endnu ikke er sat i drift, burde det jo være oplagt at koble sig på dét, når måledata skal indsamles.

Imidlertid kræver dette en art samarbejde - og der siger empirien at vores forvaltning er placeret i 6. division.

Sååå... der kommer nok alligevel en 'smart' løsning (host-host).

 • 1
 • 0

http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_gas_gene...

Mon den så osse skal monteres med 'stegetermometer'. Jeg har set en Nimbus køre med dette system monteret i sidevognen i sommers...den kørte fint.

Vedr debatten...kan jeg hilse og sige at jeg prøver på at komme galskaben i forkøbet (prøver). Jeg har 40m2 solceller på gammel ordning og 3 luft/luft Panasonic Inverter pumper til at varme huset op (185m2). Indtil videre har mit max døgnforbrug ligget under 25KWh inc alt. Pumpernes maximale forbrug ligger på 94KWh pr døgn (beregnet) ved fuld rulle...sådan vil jeg dog ikke lade dem arbejde. Jeg går efter det halve og spørgsmålet er så hvornår det optræder. Når det evt sker slår jeg om til pillefyr.

At jeg har 3 pumper skyldes dels mit hus indretning og at jeg tror pumperne holder en højere cop ved halv belastning under mindre gunstige forhod (minusgrader). jeg har 3000KWh at tage af så jeg skal bruge pumperne mere til næste år, men dette er første år og jeg når ikke at bruge alt strømmen

 • 1
 • 0

Eller:

»Vi vil gerne have så ren og sund luft som muligt, men problemet er, at regeringen ikke vil give os lov til at bruge de værktøjer, der skal til. Vi kan ikke få lov at indføre trængselsafgifter, stille miljø-krav til skibstrafikken eller skærpe kravene til miljø-zonen og forlange, at alle personbiler skal køre med partikelfilter som i Berlin,« siger byens Teknik- og Miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard til Berlingske Tidende.

http://ing.dk/artikel/kobenhavnere-luftkva...

Men Hr. Svane ved bedre, og peger på brændeovne... Igen!

 • 0
 • 0

Er der ikke snart et eller andet behjertet menneske eller en organisation med gennemslagskraft, der en gang for alle kan få gjort den intetanende befolkning opmærksom på, at DØR går varmeindustriens ærinde, at DØR er finansieret af varmeindustrien, at DØRs motiver er ren, tendiøs nepotisme.

 • 15
 • 0

glemte lige, den lille finurlighed: hvem skal betale den lille måledims i skorstenen, hvem betaler montøren, hvem betaler skorstensfejerne for ekstrakontrollen, hvem betaler den eventuelle fjernaflæsning og det tilhørende programmel, teknikkerne, operatørerne og endelig kontrollen af måledimsen i skorstenen, så den fungere korrekt (jf. her kontrollen af vandmålere). Det bliver ikke billigt.

 • 8
 • 0

Så er det vel en "anelse" bekymrende, at ing.dk kalder DØR for en "miljøroganisation". - Jeg ville mene "interesseorganisation" kommer tættere på virkligheden.

 • 15
 • 1

Det bliver ikke billigt.

750.000 brændeovnsejere, når stykprisen kendes for anskaffelse og driftsomkostninger ved vi hvad det koster ejerne. Samfundet mister på udviklingen af brændeovne og masseovne. Samfundet mister arbejdspladser i skovbrug. Skovejere mister indtjening i den blandede skovdrift samt ekstraomkostning til vedligehold. Fjernvarmeværkerne(som oligarker) vil presse prisen på brændet.

Men værst af alt: det vil fjerne glæden og gratis motion. Ja vi bliver alle fattigere.

Skatteministeren "lusker" nok en "brandskat" igennem med Enhedslisten, i ly af valget og jul. http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

 • 2
 • 1

Hvis der skal være afgifter på udsendelse af varm luft, bliver det dyrt for DØR.

 • 7
 • 1

Og hvis temperaturen under dynerne stiger lidt rigeligt, kan det kombineres med en forlystelsesafgift.

Intet er utænkeligt, når der skal skrabes penge ind til den slunkne statskasse...

 • 3
 • 2

63542 - du mener altså, at Teknologisk Institut er bedre vidende end Miljøstyrelse - for Miljøstyrelsen har meldt ud, at afbrænding af træ ikke er CO2-neutral. Afbrænding af træ påvirker atmosfærens CO2-indhold på nøjagtig samme måde som afbrænding af kul - så spørgsmålet er, om CO2 fra træ optages hurtigere end CO2 fra f.eks. kul, eller om det tager samme tid.

Oven i det skal så lægges, at pga. EUs tåbelige CO2-kvotesystem, vil et dansk skifte fra fossile brændsler til biobrændsler give de andre EU-lande mulighed for at udlede mere CO2 - resultater er, at den samlede CO2-udledning stiger.

Og ja - træ der bliver liggende i f.eks. skovbunden udleder også CO2 i forrådnelsesprocessen, men ikke i samme tempo som afbrænding. De andre fordele ved, at træ i skovbunde rådner, halm på marken nedpløjes osv.

 • 1
 • 7

63542 - du mener altså, at Teknologisk Institut er bedre vidende end Miljøstyrelse - for Miljøstyrelsen har meldt ud, at afbrænding af træ ikke er CO2-neutral. Afbrænding af træ påvirker atmosfærens CO2-indhold på nøjagtig samme måde som afbrænding af kul - så spørgsmålet er, om CO2 fra træ optages hurtigere end CO2 fra f.eks. kul, eller om det tager samme tid.

Er du sikker på det Boe ? I denne rapport fra 2012 angiver Miljøstyrelsen tydeligt i konklusionen at træ er CO2 neutralt, som brændsel. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/201...

 • 5
 • 0

Afbrænding af træ påvirker atmosfærens CO2-indhold på nøjagtig samme måde som afbrænding af kul - så spørgsmålet er, om CO2 fra træ optages hurtigere end CO2 fra f.eks. kul, eller om det tager samme tid.

Host Den lader vi lige stå et øjeblik.

Måske jeg skulle spørge mine elever i 8. klasse. Vi har lige haft et energitema. Tror de fleste kender svaret.

Til dit forsvar vil jeg sige, at der er forskel, men det er så mikroskopisk at der skal meget fintfølende instrumenter til at måle det. Antallet af kulstof isotoper vil være forskelligt, men da der globalt set, dannes ca. 5 kg C-14, så er det lig med ingen forskel.

 • 9
 • 1

Thor Nolde - iflg. Jesper Teilgaard kan klimaet ikke kende forskel på, om CO2-udledningen kommer fra fossile eller bio brændsler. Hvad du og andre indoktrinerer de sagesløse elever med, må stå for jeres egen regning.

Jacob Rasmussen - i 2013 udtalte en repræsentant fra Miljøstyrelsen i en udsendelse om - ja - brændeovne, at afbrænding af træ ikke er CO2-neutral, det er dog stadig VE. Så måske andre skulle gøre som Miljøstyrelsen og opdaterer vidensbasen.

http://www.tv2east.dk/udsendelser/2013-09-...

Hvis begrebet CO2-neutral kan gradbøjes, som det sker, når det drejer sig om afbrænding af træ, så er afbrænding af fossile brændsler også CO2-neutral, det har bare taget lidt længere tid, men kulstoffet i kul kommer med stor sandsynlighed også fra planters optagning af CO2.

 • 0
 • 11

Hvorfor i alverden skulle brændeovne friholdes for afgift.

Hvorfor skal vi andre have ødelagt vores luft af den forurening.

Hvorfor skal vi ha nedsat livskvalitet.

Hvorfor skal vi blive syge af forureningen.

Vi er mere end 300.000 danskere som lider under forureningen fra disse ovne.

Er du generet af forureningen, så læs her: www.braenderoeg.dk

Vi kender flere, som er flyttet flere gange, for at komme væk fra forurening fra brændeovne, de findes desværre allevegne. Både i parcelhusområder, rækkehuse og i etagebyggerier. Det er uhyrligt at folk skal hygge på andres bekostning.

En stor tak til dør for det gode arbejde de gør for os danskere, indenfor rigtig mange områder!!

Her om de store samfundsomkostninger som brændeovne påfører os:

Brænderøg påfører samfundet store omkostninger

Københavns Kommune har fået udarbejdet en videnskabelig rapport om luftforurening og sundhedseffekter hos DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi (nr. 64, 2013).

Størstedelen af forureningen i Københavns og Frederiksberg Kommune kommer udefra, ligesom en del af forureningen fra de to kommuner bliver blæst ud over kommune- og landegrænserne.

Hvis vi ser på den del af forureningen, der stammer fra kilder i Københavns og Frederiksberg Kommune - og som politikerne i Folketinget og i kommunerne kunne gøre noget ved, hvis de ville - siger rapporten, at brænderøg står for ca. 2/3, mens kun ca. 1/4 stammer fra vejtrafik. Det ved de færreste, fordi medierne - og de fleste politikere - ensidigt fokuserer på trafikforurening.

Når vi ser på samfundets omkostninger til forureningens sundhedsskadevirkninger, siger rapporten, at forbrænding fra brændeovne og -kedler i København og Frederiksberg Kommuner giver ca. 67 for tidlige dødsfald årligt i de to kommuner og 80 i hele Hovedstadsregionen.

Dertil kommer sygelighed med sygedage og hospitalsindlæggelser - kronisk bronkitis, astma, blodprop, hjertesvigt, lungekræft m.m. Samfundets samlede omkostninger til forureningsskader kaldes eksterne omkostninger.

I rapporten vurderes de totale eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen pga. emissionskilder i Københavns og Frederiksberg Kommune til ca. 600 mio. kr. i 2010.

Heraf står ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og -kedler) for ca. 2/3, altså ca. 400 mio. kr.

Der er i Københavns Kommune ca. 17.500 brændeovne og i Frederiksberg Kommune ca. 5.000.

Altså står ca. 22.500 brændeovne for omkostninger, der pålægges samfundet, på 400 mio. kr. eller over 17.000 kr. pr. brændeovn pr. år.

Den kontroversielle brændeafgift med et beregnet provenu på 300 mio. kr. dækker således kun en lille brøkdel af samfundets omkostninger til brænderøgens skadevirkninger.

DCE's rapport nr. 64 (2013): SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN. Link til resumé:

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr.-51-100/...

 • 4
 • 17

Skal vi igen høre de løgnehistorier? Der er linket til tidligere debater under de første kommentarer, hvor det er helt andre tal. Røg fra brændeovne udgør max 18% bidrag til partikler, skadelige tjærestoffer under 4%. Med i de tal indgår en stor del ovne hvor der er mere end 100 m til naboer.

Bare fordi nogle enkelte gentager floskler, gør det ikke mere sandt. Nøjgrane målinger og fagkritisk brug af tabelopslag, er faktisk det der er nødvendigt hvis litteraturstudier skal have nogen værdi.

Der er faktisk nogle af os der kunne procentregning og brøker tidligt i folkeskolen. Men dengang lærte vi også kildekritik, hvilket man må formode er udgået fra pensum.

 • 14
 • 1

Jeg synes det er meget mærkelig, at Mærsk får lov at sejle en ren praletur med sit nye superstore contailerskib fra Gdansk til København. Hvor meget olje var det lige der blev futtet af der? Kan ikke huske det nøjagtig, men det var noget med mindst 100.000 liter olje. Smag lige på tungen: 100.000 liter olie for nix und wiedernix, bare for sjovt! Og folk strømmede begejstret til kajen for at se på det fine nye skib. INGEN sagde noget, folk var nærmest glad for, at der blev futtet 100.000 liter olje af. Det er jo en fest! DSB kravler rundt med forældede tog og oser glad med diesellokomotiver. Kørstrøm er ikke i sigte i nær fremtid... Osv. osv. Og DØR skyder skylden på EU, og hvor vidt tingene er spiselig for EU eller ej. DØR nævner kun svanemærkede ovne. Der findes miljømærkninger der er bedrer end Svanemærket indenfor ovne. Svanemærkning er som bekendt rent Nordisk.

...Jeg foretrækker at sætte mit stegetermometer i en død gris, eller en død ko - men altså ikke i skorstenen ;-)

Ryd op, hvor det virkelig gør en forskel for miljøet og lad være med at drille os, der allerede arbejder for moljøet.

Luk DØRen.

 • 11
 • 1

Hvorfor i alverden skulle kværulanter friholdes for afgift.

Hvorfor skal vi andre have ødelagt vores luft af den forurening.

Hvorfor skal vi ha nedsat livskvalitet.

Hvorfor skal vi blive syge af hypokondere.

Vi er mere end 300.000 danskere som lider under forureningen fra disse kværulanter.

Er du generet af kværulanterne, så læs her: www. paranormalt.dk

Vi kender flere, som er flyttet flere gange, for at komme væk fra kværulanter og hypokondere, de findes desværre alle vegne. Både i parcelhusområder, rækkehuse og i etagebyggerier. Det er uhyrligt at folk skal snylte på andres bekostning.

En stor tak til dør for det gode arbejde de gør for os danskere, indenfor rigtig mange områder!! Her om de store samfundsomkostninger som hypokondere påfører os:

kværulanteri påfører samfundet store omkostninger

Københavns Kommune har fået udarbejdet en videnskabelig rapport om kværulanteri og hypokondri hos NCPL, Nationalt Center for Psykosomatiske Lidelser (nr. 2315364, 2250).

Størstedelen af kværulanterne i Københavns og Frederiksberg Kommune kommer udefra, ligesom en del af hypokonderne fra de to kommuner bliver blæst ud over kommune- og landegrænserne.

Hvis vi ser på den del af hysteriet, der stammer fra kilder i Københavns og Frederiksberg Kommune - og som politikerne i Folketinget og i kommunerne kunne gøre noget ved, hvis de ville - siger rapporten, at hypokondri står for ca. 2/3, mens kun ca. 1/4 stammer fra kværulanter. Det ved de færreste, fordi medierne - og de fleste politikere - ensidigt fokuserer på fakta.

Når vi ser på samfundets omkostninger til kværulanternes sundhedsskadevirkninger, siger rapporten, at hysteriet fra brændeovne og -kedler i København og Frederiksberg Kommuner giver ca. 67 for tidlige dødsfald årligt i de to kommuner og 80 i hele Hovedstadsregionen.

Dertil kommer sygelighed med sygedage og hospitalsindlæggelser - kronisk hysteri, hypokondri, misundelse, hyperventalition m.m. Samfundets samlede omkostninger til hysteriskader kaldes eksterne omkostninger.

I rapporten vurderes de totale eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen pga. emissionskilder i Københavns og Frederiksberg Kommune til ca. 600 mio. kr. i 2210.

Heraf står ikke-industriel kværulanteri (som primært består af underskrivningsindsamlinger under indflydelse af ikke opgjort kvantum rødvin) for ca. 2/3, altså ca. 400 mio. kr.

Der er i Københavns Kommune ca. 17.500 hypokondere og i Frederiksberg Kommune ca. 5.000. Altså står ca. 22.500 hypokondere og kværulanter for omkostninger, der pålægges samfundet, på 400 mio. kr. eller over 17.000 kr. pr. kværulant pr. år.

Den kontroversielle hypokondriomkostning med et beregnet provenu på 300 mio. kr. dækker således kun en lille brøkdel af samfundets omkostninger til kværulanternes skadevirkninger.

NPCL's rapport nr. 2315364 (2250): SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF KVÆRULANTER I KØBENHAVN. Link til resumé:

WWW.Sundhedsguiden.dk

 • 10
 • 3

• At vi får gentagne astma anfald og irriterede slimhinder.

• At vores børn bliver kronisk syge af og/eller i betydeligt omfang får forværret deres astma eller bronkitis pga. kraftig lokal brænderøgsforurening. Lægelig dokumentation forefindes.

• At der ofte afbrændes vådt træ, imprægneret træ og andet affald med modbydelig kemisk stank til følge.

• At det relativt betragtet er blevet alt for billigt at bruge brændeovn, og disse derfor popper op overalt som ”giftige fluesvampe” - selv i kvarterer med forholdsvis billig fjernvarme.

• At vi ikke kan holde ud at opholde os i eget hjem pga. den voldsomme partikelforurening, der trænger ind gennem revner og sprækker.

• At vi ikke kan lufte ud i vores boliger med skimmelsvamp og sundhedsskadeligt indeklima til følge.

• At vi ikke kan lade børn sove ude i barnevogn.

• At kommunerne rundt om i landet i praksis har godkendt naboens alt for lave og kraftigt osende skorsten, og herved totalt svigtet deres myndighedsansvar, hvad angår helbredsskade-forebyggende regulering af kraftig brænderøgsforurening.

• At kommunernes vurdering af ”væsentlig forurening” og ”fri fortynding” er meget tilfældig, subjektiv og beror på syns- og lugtesans frem for længerevarende standardiserede målinger, hvilket krænker den brænderøgs plagedes retssikkerhed mht. at kunne indånde luft som ikke er sygdomsfremkaldende.

• At bl.a. haveforeninger domineret af brændeovne som primær varmekilde siger ”nej” til fjernvarmetilslutning, upåagtet at de er placeret i et område med billig fjernvarme.

Dette resulterer i massiv luftforurening, som sandsynligvis overskrider grænseværdierne i EU’s luftkvalitetsdirektiv – men vi mangler luftkvalitetsmålinger i tæt-lav bebyggelse med intensiv brændefyring.

I områder med relativ billig kollektiv varmeforsyning kan det ikke være rigtigt, at brændeovne og deres ofte alt for lave skorstene samt dårlige fyringsvaner skal forpeste luften for mange mennesker.

Forbyd de sundhedsskadelige brændeovne nu!

 • 2
 • 19

Et liv med løse floskler, er ikke det samme som underbyggelse af påstande.

Derfor entydig målbarhed, med angivelse af usikkerhed og mulige fejlkilder. Dernæst kommer en beskrivelse af, ja det er uhørt: Virkeligheden.

Der er lavet nogle undersøgelser, for at verificere problemets omfang. Men det største problem ligger mere i at læse hvad der står i dem.

Prøv selv at skabe et overblik, skærp sanserne og hjernen. Slå følelserne fra og træk vejret dybt. Fokuser på det væsentlige.

Hvor stor en andel fyrer med affald? Hvordan lugter de forskellige træsorter? Der er forskel på lugten af ask, bøg, eg, fyr, tjørn, birk, kastanie, pil mv. Trafikos er tydeligt meget intens og genemtrængende, særligt når vejret skifter til koldt. Men det opdager man først rigtigt når man kommer fra landet og ind til byen.

At kommunerne har tilladt parcelhuse med megfet små grunde, er kommunens ansvar. Hvad der er tilladt her, burde være i en lokalplan. Så et generelt forbud, der indbefatter områder uden de trange naboskænderier, er at skyde gråspurve med kanoner. De "grønne" områder i byerne har kommunerne valgt at bebygge med overflødige kontorbygninger.

Desvære er der for mange eksempler på at kommunerne dispenserer fra lokalplaner, de de selv vil udstykke et område. Vandhuller forsvinder belejligt, når komunen skal bruge byggegrunde.

Det er vel bedre med den liflige duft af diesel, koks og gas?

 • 4
 • 1

Susanne @

Susanne, du kører bare møllen derudaf... Sidste gang da jeg efterlyste nogle konkrete svar og billeder af dit ... den gang så konkrete problem, fik jeg ikke en skid. Hverken thumb up eller down - INTET. Du svarede aldrig. Udmeldningerne fra dig i denne del af debatten har heller ikke noget at gøre med den konkrete sag. Både dig og DØR kører på mantraer. - indenfor en religion der bare ikke har noget at gøre med virkligheden. ...Der er ingen ben i det/DØR´s argumenter!

Kom tilbage til virkligheden og forhold dig til FACTS! Fact er det, som ikke er del af Kåres og andere miljøprædikanternes mantraer, som faktisk ikke har en skid med miljø at gøre.

Penge i statskassen og goodwill hos statsejede selskaber, det er det det handler om. ...Og et par stakkler, der tror på det gode i det. - Helst med statistiske lig på bordet. Come on...

...jeg er udemærket klar over at dette indlæg er det man kan kalde for et personlig angreb og bliver slettet indenfor den nærmeste fremtid. Men sådan er det. Måske er der et par stykker ude i den virkelige verden, der når at læse det inden det bliver tilintetgjort. Mvh. Ovnsættermester Richerd von Wettstein

 • 11
 • 2

Har "Nationen" taget opstilling herinde?

Folk er vel bekendt med at når Skærbækværket, med sin 200 meter høje skorsten, skal omstilles til træpiller, så undersøges det om der bliver behov for partikelfilter, NOx reduktion, afsvovlingsanlæg osv?

Men af en eller anden grund er træ et aldeles ufarligt brændsel, når det fyres af i lave skorstene i villakvartererne? Det er altså ret mystisk, set med mine øjne?

 • 1
 • 5

Jan Damgaard skriver: "Tror snarere der er tale om propaganda/fusk møder fakta".

Det står ikke krystalklart for mig om hr Damgaard ser sig selv på "fusk"-siden eller "Fakta"-siden. I samme tråd som han henviser til spurgte jeg hvorledes brænderøg adskiller sig fra den røg som (passiv)rygere og kokke dør af. Lars Helbro svarere "Nok næppe meget". Så påstanden om at indånding af brænderøg i lange perioder kan være ikke-skadeligt har jeg svært ved at se på "Fakta"-siden.

 • 0
 • 2

Så påstanden om at indånding af brænderøg i lange perioder kan være ikke-skadeligt har jeg svært ved at se på "Fakta"-siden.

Eksponeringen er en helt anden kategori for brænderøg end for mados kokke udsættes for og der har været for "passiv" rygning. Der er ingen der opholder sig nærmere end 10 m fra en skorstens udmunding, hvis det skal sættes op mod mados og tobaksrøg.

Mange litteraturstudier indeholder en del antagelser og opslag i tabeller, der ikke tydeligt angiver begrænsningerne i anvendelsen. Derfor burde jeg mere skrive sjusk end fusk, men da det er betalte værker bruger jeg ordet fusk. Brugen af "halve sandheder" kan ikke tages alvorligt, derfor bruger jeg ordet propaganda, især da der er tale om en interesseorganisation med økonomiske/politiske motiver der står bag.

 • 3
 • 0

Jeg er helt tryg ved, at skorstensrøg er uskadeligt. Astmatikerne i familien oplever det godt nok væsentligt anderledes, men hvad ved de om det?

Hvor mange astmatikere mon der er i Danmark? 300.000? Bør vi tage hensyn til dem?

 • 0
 • 4

@Stig Libori

Astmatikerne i familjen kan være helt trygge ved, at der bliver i høj grad taget hensyn til dem, når man futter træ af på den rigtige måde. Jeg selv bor i et hus fra 1700 tallet midt i Helsingør, min kone er multihyperallergiker, som slår ud på.... - you name it. siden vi har restaureret det meste af lejligheden, vil sige vi er kommet af med ca. 45 lag forskellige materialer inkl. de glade materiale- og kemiblandinger fra 70´erne og opefter, er der ingen problemer med hverken astma eller allergi. Vi har 2 kakkelovne i hytten. - rigtige kakkelovne, altså ingen konvektion, bare god gammeldags strålingsvarme. Vi sidder også tit ved et åben bål ude i haven - ingen astma, ingen allergi, selvom man får røgen lige i næsen.

...

Vores hus er i bund og grund bygget af i alt 3 materialer.

Træ Ler Sten / grus / kalk

...nåja, 4 Franske skruer, skulle vi også bruge.De kunne ikke undgås, da vi skulle forbinde det nye bindingsværk med noget af det gamle.

Overfladerne er malet med kalk, kalkkasein og linoljemaling.

problemerne med astma ligger hovedsagelig i indeklimaet og ikke i det, der kommer ud af skorstenen, når REN TRÆ bliver brændt.

Så hvis de 300.000 familjemedlemer (ud fra dit skøn) nu også prøver selv at gøre noget, istedenfor at skyde skylden på deres sygdom på skorstenene, ville de have rigtig godt af det. ...jeg kender en del astmatikere, som har både hund og kat. ...og de render hele tiden rund med deres spray i lommen - mest når de er hjemme hos dem selv.

 • 6
 • 0

Bunden i vejret på hele møjet! Alle afgifter, inklusiv moms, skulle fjernes. Og så skulle man gøre op hvad det koster at drive landet - og det opkræves så som skat. Flad skat, vel at mærke: En procentsats på alt hvad der tjenes over et eller andet minimumsbeløb. Og så en eller anden borgerløn, som alle uden videre har ret til når de bliver myndige. Og den skal være lav! Den skal simpelthen kunne financiere et eksistensminimum, lige som bistandshjælpen.

Der er kun to slags afgifter som kan forsvares: Den ene skulle være en afgift på al underholdning, inklusive kosmetik og andre overflødige produkter. Denne afgift skulle gå ubeskåret til al form for forskning, både grundforskning i alt muligt, samt medicinsk.

Den anden afgiftstype er lidt mere kompliceret, og jeg skal forsøge at eksemplificere: CO2 er noget farligt noget. Vi konstruerer derfor en dims som kan hive CO2 ud af luften, og neutralisere det på en eller anden måde. Dem sætter vi op rundt omkring. Driften betales med en afgift på benzin og dieselolie (og hvad der ellers skaber CO2). Afgiften skal være sådan, at opsætning og drift af disse "CO2-fjernere" betales - hverken mere eller mindre.

Kort sagt: Afgiften skal lægges på ting som det koster penge at fjerne konsekvensen af. Afgiften skal svare til hvad det faktisk koster.

Som det er i dag er regeringen komplet ligeglad med at mindske biltrafikken, med grøn energi, og at folk skal spise og leve sundt. På grund af alle de latterlige afgifter, ligger en kolossal del af statens indtægt i form af at folk gør alt det som regeringen officielt siger de vil have os til at holde op med.

Den her brændeafgift er kronen på værket: Og i stedet for simpelthen at spørge om de politikere er rigtig kloge og forlange det projekt lagt i graven, så går man i gang med at diskutere indbyrdes hvordan denne nye afgift kan opkræves mest retfærdigt. Målere i skorstenen! Jeg græmmes!

 • 2
 • 0

I samme tråd som han henviser til spurgte jeg hvorledes brænderøg adskiller sig fra den røg som (passiv)rygere og kokke dør af. Lars Helbro svarere "Nok næppe meget". Så påstanden om at indånding af brænderøg i lange perioder kan være ikke-skadeligt har jeg svært ved at se på "Fakta"-siden.

Nej - mit svar var væsentligt længere Anders Koch. Når man, som du gør her, hiver citater ud af deres rette sammenhæng, så bør man i det mindste sætte et link ind. Ikke mindst hvis man tillægger citatet den modsatte betydning af den oprindelige.

 • 8
 • 1

CO2 er noget farligt noget.

Nej!

Nå.

Men det var for at eksemplificere en afgift som der er mening i.

I stedet kunne jeg have brugt kviksølv eller spildolie eller plastic.

Hvis det koster X kr. at rydde op efter at plasticaffald bliver smidt rundt omkring, så kan man have en afgift på plastic som skal financiere oprydningen - og som skaffer de X kr. Bliver der så af den grund brugt mindre plastic, er der også mindre at rydde op. Derfor er der god logik i at indtægterne fra afgiften på plastic dermed også daler.

Hvis staten begynder at bruge disse afgifter til alt muligt andet, så kan enhver sige sig selv at pengene så mangler hvis folk virkelig begynder at bruge mindre plastic. Staten har dermed malet sig inde i et hjørne fordi de officielt skal mene at plastic er dårligt, men i virkeligheden ikke har nogen interesse i at forbruget af plastic falder. Det resulterer i alle mulige - i øvrigt fordyrende - krumspring.

Og det er præcis det vi ser idag, med bilisme og forbrug af fossilt brændstof. Med tobak, alkohol og fedtafgifter. I et samfund hvor den ene afgift lægges oven på den anden, og hvor "grøn energi" stort set ikke har en chance, fordi alle tiltag nødvendigvis må bremses af staten på en eller anden måde gennem nye afgifter eller endeløst bureaukrati eller begge dele. Ellers går de jo fallit!

 • 2
 • 0

I et samfund hvor den ene afgift lægges oven på den anden, og hvor "grøn energi" stort set ikke har en chance, fordi alle tiltag nødvendigvis må bremses af staten på en eller anden måde gennem nye afgifter eller endeløst bureaukrati eller begge dele. Ellers går de jo fallit!

Der er du inde på det væsentlige problem ved disse "incitamentsskabene" afgifter. Nemlig hvis der er provenueafhængighed, så virker afgifterne som et narkotika. Hvis målet alene er for at skaffe penge, bruges indkomstskatter.

Men der er ingen der gør sig begreb om de samlede omkostninger ved hovedløse afgifter, især hvis det er andre der betaler begge. Betales overforbrug af alle, via skatter, falder det tilbage på de politikere vi vælger at stemme på. Tilskud til enkelte energiformer, ødelægger reel udvikling hvorved risikoen for sats på en "dødsejler" er overhængende.

 • 2
 • 0

Her, i dette lille landsamfund med gennemsnitligt pænt langt til naboen, hvor vi bor, er der ingen mulighed for fjernvarme eller fossilgas (Uvidst af hvilken grund, normalt kaldet "naturgas") Langt de fleste har, som os, oliefyr i kombination med forskellige former for fastbrændsel i form af træ, træpiller, halm m.m. Udover én enkelt, der åbenbart 'pinte' sin/sit brændeovn/-fyr, med flere skorstensbrande tilfølge, og som ér flyttet, har jeg aldrig oplevet gener fra brændeovne eller pillefyr her på egnen. - Der er dog to landbrugere der har halmfyr. De kan virkelig, især i optændingsfasen, skabe voldsomt meget generende røg.

Jeg ville ønske om 'brændeovnshaderne' ville kaste deres had på noget der reelt skaber gene. F.eks. føler jeg mig, dagligt, generet af eu-knallerter/-scootere der overhaler mig når jeg cykler, og lægger en kvælende, kvalmende, klistrende røg ud, som jeg må indhalere de næste mange 100 meter. (Jeg kan altså ikke cykle fra dem alle sammen ;-))

Desuden er det til stor gene, når traktorer og lastbiler lægger en sort, kvalmende røgsky ud, som driver langsomt gennem haven. - Jeg ér klar over det er anderledes i byerne, hvor man sikkert har vænnet sig til diesel/-benzinhørmen.

 • Her, på landet, har vi så bare vænnet os til duften af brændeovne. Den duft I "brændeovnshadere" gladeligt betaler for at få i deres røgede makrel! ;-)

Lad os få "hadet" ned på et niveau, det kan bære!

 • 6
 • 0

Jeg fyrer i brændeovnen cirka 50 timer om året. Jeg bor i område: "Byer med kollektiv varmeforsyning" Ved "Middel forurening" er afgiftsforslaget 3,5 kroner per times fyring. I alt 175 kroner i afgift om året. Kan det betale udgifterne til fjernaflæste målere, opkrævningssystemer og så videre?

 • 2
 • 0

Hvad koster sådan en lille plomberet fjernaflæst temperaturmåler med temperaturføler til skorstenen?

 • 1
 • 0

Prisen er høj: det koster endnu en lille flig af vores frihed som borgere fra statens dominans.

:-)

 • 5
 • 1

Mon det ville blive set som forsøg på omgåelse af regler hvis man skyller sin skorsten med masser af dejlig kold luft når man bruger brændeovnen? Det ville jo blot være en uheldig bivirkning at termometeret ville læse en lavere temperatur....

 • 2
 • 0

A) DJØFferne har fundet et afgiftsobjekt, der kan kradse kroner ind i kassen. B) Spindoktorerne laver en plan for at sælge afgiften. "Etellerandet med stor skade vi kan gøre noget ved" koblet med "koster ikke særlig meget at inddrive"

Og medierne æder salgsoplægget råt.

Er der nogen som vil regne på hvad 800.000 målere koster at sætte op og drive og administrere?

Fx hvor meget kommer it-systemet der skal bruges for at holde styr på målerne til at koste i udvikling og drift?

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten