Forslag: Byg nyt IDA-hus i Aarhus

Hvis det står til Ingeniørlisten, skal en udvidelse af IDAs administration og mødefaciliteter ske i Aarhus. Illustration: Media Architecture Biennale/Rasmus Steengaard

I 2025 runder IDA efter alt at dømme 175.000 medlemmer, og derfor risikerer foreningen at vokse ud af sit nuværende hus på Kalvebod Brygge i København, for med flere medlemmer følger også behovet for flere administrative medarbejdere og flere mødeaktiviteter.

I sommeren 2017 skrinlagde hovedbestyrelsen planerne om en udvidelse af IDA-huset i form af den spektakulære Opalen på grund af store budgetoverskridelser.

Men hvordan kan man så udvide IDA-huset? Løsningen af den sag arbejder IDAs politiske og administrative ledelse stadig på.

Men udvidelsen skal slet ikke foregå i København. Den skal ske vest for Storebælt, for dermed kan man ændre på ubalancen mellem de tilbud, IDAs medlemmer får øst og vest for Storebælt.

Sådan lyder i hvert fald et forslag fra Ingeniørlisten, som bliver lanceret i forbindelse med repræsentantskabsvalget, fortæller Christina Kiær, der stiller op for Ingeniørlisten og er formand for IDA Østjylland:

Christina Kiær mener, at IDA bør bygge et nyt IDA-hus i Aarhus. Hun stiller op for Ingeniørlisten i IDA Østjylland, som hun også er formand for. Illustration: Privatfoto

»I dag må mange jyder og fynboer fravælge at tage til konferencer i København, fordi det er for langt og for besværligt, og derfor skal vi flytte nogle af vores mødefaciliteter til Jylland.«

Fire timers transport for et møde

Hun mener dog ikke, at jyder og fynboer af den grund får mindre for deres kontingent end medlemmerne på Sjælland.

»Nej, de får ikke mindre, men de har dårligere mulighed for at udnytte de tilbud, der er. Vi har rigtig mange tilbud vest for Storebælt, men de store, spændende konferencer bliver altid holdt i København,« siger hun og tilføjer:

»Nu er jeg jo formand for IDA Østjylland, og derfor har jeg selvfølgelig en interesse i, at vores faciliteter herovre bliver bedre.«

IDA København organiserer 35 procent af foreningens kandidatmedlemmer. Sammen med de to øvrige sjællandske regioner bliver det til 58 procent. Dermed er der stort set lige mange medlemmer i Øst- og Vestdanmark, og det betyder, at næsten hvert andet IDA-medlem har svært ved at deltage i arrangementer i København, ræsonnerer Christina Kiær.

»Skal jeg selv være til et møde i København kl. 9, må jeg køre klokken 5 om morgenen for at være sikker på at nå frem i tide. Jeg bor i Østjylland, og der er andre, der kommer meget længere vestfra, og må endnu tidligere afsted. Derfor bliver det ofte et nej til møder eller en overnatning i København.«

Dyre lokaler og pladsmangel

I dag holder IDA til i lejede lokaler i Aarhus på 9. sal i EY-huset, der ligger centralt i byen, men det er ikke en holdbar løsning, mener Christina Kiær:

»Det bliver dyrere og dyrere, der er ved at være pladsmangel, og vi kan ikke udvide, fordi vi deler lokalerne med A-kassen.«

Ifølge Christina Kiær vokser medlemstallet i Aarhus-området, fordi det er en stor studieby. Samtidig servicerer huset ikke blot medlemmer fra IDA Østjylland, men tillige IDA Vestjylland og medlemmer fra IDA Syd, der er tættere på Aarhus end på kontoret i Odense:

»Det betyder, at behovet for mere personlig servicering stiger, og derfor skal vi have plads til flere medarbejdere. Den udvidelse bør man kombinere med bedre mødefaciliteter.«

Dyre vagter og tørre sandwich

ISS driver både kantine og mødefaciliteter i EY-Huset, og det lever heller ikke op til Christina Kiærs forventninger:

»Når vi holder aftenmøder i Aarhus, må vi ikke holde dem på vores egen etage, men skal leje lokaler på 15. etage. Om aftenen skal der være en vagt på arbejde, og det koster os 300 kroner ekstra pr. påbegyndt time.«

Hertil kommer, at køkkenet lukker klokken 14, og det påvirker forplejningen, særlig når man sammenligner med forholdene i IDA-huset i København, mener hun:

»Vores medlemmer i provinsen skal også have en ordentlig forplejning i stedet for tørre sandwich, der er lavet fire-fem timer før mødet. Der er meget stor forskel på forplejningen i København og på regionskontorerne i Aarhus, Odense og Aalborg,« forklarer hun og konkluderer:

»Skal vi have højnet kvaliteten i provinsen, bør vi derfor overveje et mødecenter vest for Storebælt, og det er mest oplagt i Aarhus.«

Tages op ved næste møde

Ingeniørlistens forslag er så nyt, at det endnu ikke har været drøftet i IDA-regi, men det vil enten ske på et møde i forretningsudvalget (FU) den 8. april eller på førstkommende møde efter valget, siger Christina Kiær, som foretrækker at begynde helt forfra med et nyt hus fremfor at gå i gang med en ombygning.

»Tanken om et IDA-hus i Aarhus er stadig væk ret ny, men vi foretrækker et sted, vi kan indrettet fra bunden med plads til administration og mødecenter. Vi synes, det er smartest at eje, så vi kan smide penge i vores egen kasse. Vælger vi at leje eller at købe noget eksisterende, vil vi sikkert også skulle bekoste en dyr ombygning.«

Emner : IDA