Forslag 2: Øget udbytte kræver offentlig forskning

**Det er nødvendigt **at udvikle afgrøderne - både via genmodificering og traditionel forædling - så de giver højere udbytte. Dette arbejde er i dag i høj grad koncentreret hos få multinationale selskaber. Men for at få den bedste forretning satser selskaberne på afgrøder, hvor landmændene er nødt til at købe ny såsæd hvert år.

Det betyder, at udbyttet fra majs, soja og bomuld stiger langt mere end fra andre afgrøder som ris og hvede, hvor den procentmæssige stigning i udbytte ligefrem er faldene. Udbyttet fra afgrøderne ville kunne øges meget mere, hvis der bare blev forsket i det.

Der er derfor behov for mere offentlig forskning i afgrødeforædling - et område, der ellers har været faldende de seneste år. Der er samtidig behov for, at patenteringssystemet inden for GMO fjernes eller modificeres, så det ikke bliver en hæmsko for udnyttelse i ulandene.

Emner : Fødevarer