Forslag 1: Landbruget skal tættere på byerne

De fremtidige erhvervsmuligheder ligger i høj grad i byerhvervene. Derfor vil mere end halvdelen af Jordens befolkning i fremtiden bo i såkaldte 'mega cities'. Her er byplanlæggere derfor nødt til at tænke landbruget ind i byerne.

Bynær fødevareproduktion vil holde udbyttet og interessen oppe for de dyrere kvalitetsfødevarer, såsom grøntsager, der fint kan dyrkes i byernes udkantsområder frem for at blive fragtet ind fra store industriproduktioner langt uden for byen.

Det vil også gøre det muligt at bruge det organiske affald fra byerne lokalt til fødevareproduktion i stedet for at dumpe det på lossepladsen. Dette intensive landbrug kunne f.eks. være en mulighed i udkanten af Storkøbenhavn. Men det kræver, at byudviklingen bliver planlagt efter det.

Emner : Fødevarer