Forskningscenter får skandinavisk lobby

Hidtil har europæisk forskning været førende indenfor materialeforskning ved hjælp af spallation. Men både japansk og amerikansk ekspertise vil overhale den europæiske forskning, hvis de europæiske lande ikke går sammen og bygger et stort fælles laboratorium.

Det har fået danske, svenske og norske universiteter til at kandidere for at få placeret det nye spallationslaboratorium i Lund. Den nye lobbyvirksomhed hedder ESS-Scandinavia Consortium. ESS er en forkortelse for European Spallation Source.

Kandidaturet bliver offentliggjort til en konference i Bonn til maj. Konferencen afholdes sammen med European Neutron Scattering Association. Tyskland og Storbritannien vil også meget gerne være værtsland for det fælles europæiske projekt. Placeringen bliver endelig besluttet i løbet af 2003, og det færdige byggeri skal være klart til brug inden 2012.

Anlægsudgifterne på cirka 11 milliarder kroner og de årlige driftsudgifter på omkring 1,1 milliard kroner skal fordeles mellem de europæiske lande, der vil dele faciliteterne, men en del af udgifterne vil formodentlig blive dækket af EU.

Det skønnes, at byggefasen vil give beskæftigelse til 2.000, og bagefter der vil være et behov for omkring 400 - 600 personer til den daglige drift.

På årsplan skal det nye center huse cirka 4.000 forskere i kortere eller længere perioder.