Forskning letter på skruelåget

Alle kender til besværet med at få vredet skruelåget af glas med marmelade, m.m. Hollandske forskere har en enkel løsning på dette irriterende hverdagsproblem: Få producenten til at lade være med at skrue det så fast på. De angiver endda en grænseværdi for det kraftmoment, der maksimalt må være nødvendigt for at åbne en beholder med skruelåg. Grænsen er 2 Nm (Newtonmeter).

Mange mennesker, især ældre, har stort besvær med at åbne krukker. Problemet opstår, fordi industrien ikke har et fast værdi af kraftmomentet til at bestemme, hvor fast låget drejes på beholderen. I stedet drejes låget simpelthen en på forhånd fastsat vinkel, fortæller Liek Voorbij på det tekniske universitet i Delft. Voorbij og kollegaen Steenbekkers på universitetet i Wageningen fik 750 frivillige forsøgspersoner til at dreje "låget" på et specialkonstrueret momentmålingsapparat. Det var opbygget helt analogt med et syltetøjsglas med låg, men fremstillet af aluminium. Beholderens diameter er 75 mm, mens lågets er 66 mm. Blandt forsøgspersonerne var de 123 i alderen 20-30 år , mens 627 var i alderen 50-94.

Den indbyggede strain gauge i "krukken" gjorde det muligt at måle, hvor stort et moment, deltagerne i forsøget kunne udøve. Konklusionen var klar. Momentet, der er nødvendigt for at åbne en beholder med skruelåg, skal holdes under 2 Nm. Så kan 97.6 procent af alle i aldersgruppen 50-94, og 100 procent i gruppen 20-30, åbne den.

Hvorfor skruer producenterne i det hele taget lågene så fast?, kunne man spørge. Voorbij og Steenbekkers giver svaret. Dels ønsker man selvfølgelig, at låget ikke "går af ved et uheld", og dels vil man "forhindre forbrugerne i at smage på varerne, før de køber", skriver forskerne i artiklen "The twisting force of aged consumers when opening a jar" i tidsskriftet Applied Ergonomics, Vol.33, p.105-9, 2002. Så skruelåg må vedblive at sidde fast, bare ikke for fast. Og hvor fast, de må sidde, det ved vi nu, takket være de hollandske forsøg. To Nm er grænsen. Nu håber vi så, industrien vil tage undersøgelsens resultat ad notam.

(Kilde: New Scientist, 12.12.01, "Scientists lift the lid on jar problem")