Forskning i tvillinger kan øge viden om folkesygdomme

Over 600.000 mennesker kommer til at indgå i en af de største internationale undersøgelser om folkesygdomme i Vesten, skriver NyViden. En række forskere fra Syddansk Universitet skal deltage i projektet, som EU har afsat knap 100 millioner kroner til, og som er berammet til at vare fire år. Projektet fokuserer på blandt andet fedmesygdomme, hjerneblødninger og migræne.

Idéen med at bruge tvillinger er, at enæggede tvillinger har identiske gener, og at tveæggede tvillinger har cirka 50 procent identiske gener. Har to personer identisk eller delvis identiske genmasse, er det lettere at sandsynliggøre, om en sygdom hos den ene person skyldes personens livsstil eller en genetisk disposition.

»I Skandinavien har vi tvillingeregistre, der er op til 50 år gamle. De blev oprindeligt oprettet for at man kunne forske i den relative betydning af gener og miljø, men i et projekt som dette kan vi også bruge registret til at lede efter, de gener, vi har en mistanke om, skaber sygdomme,« siger lektor og leder af det Danske Tvillingeregister ved Syddansk Universitet, Kirsten Ohm Kyvik.

Hun fortæller, at der allerede er blevet forsket en del i disse sygdomme, men at studierne mange gange er stoppet netop fordi, det ikke har været muligt at skaffe tilstrækkeligt stort talmateriale. Det er imidlertid meget nødvendigt til denne slags sygdomme, fordi så mange faktorer kan spille ind.

Projektet startede 1. oktober sidste år, men er stadig i opstartsfasen.

»For tiden er vi ved at standardisere indsamlingen af dataene, så den bliver ens i de forskellige lande, der indgår i projektet,« fortæller Kirsten Ohm Kyvik.

I projektet indgår forskere og statistikere fra de nordiske lande, England, Holland, Belgien og Italien.