Forskerpark får ny direktør

Den nye CAT-direktør bliver cand.tech.soc. Kim Ove Olsen, som de sidste 12 år har været administrerende direktør for selskaberne under miljøvirksomheden Danwaste og sideløbende hermed har varetaget bestyrelsesopgaver i danske og internationale virksomheder.

Kim Ove Olsen tager over efter ildsjælen Flemming Bahner, der har stået i spidsen for CAT – Center for Avanceret Teknologi – de sidste ti år. Ligesom Bahner har en stor del af æren for, at Kim Ove Olsen nu bliver direktør for ikke mindre end fem selskaber, dannet omkring forskerpark-faciliteter på Risø, på RUC, ved DTU og omkring samarbejdet med Symbion i CAT-Symbion Innovation.

Bestyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at den er meget tilfreds med, at det er lykkedes at tiltrække Kim Ove Olsen til posten i en periode, hvor ny kapitaltilførsel, kommerciel drift og fortsat stærk innovativ virksomhed skal udgøre grundlaget for CATs fremtid. Kapitaltilførslen kom til CAT i foråret, da Danmarks største ventureselskab, Dansk Kapitalanlæg A/S, købte sig ind i CAT Forsknings- og Teknologipark A/S og fik en 50 procent ejerandel. Der er i dag omkring 50 virksomheder tilknyttet CAT, som beskæftiger knap 20 medarbejdere.