Forskerne strides om gammelt kort

Det ene hold forskere hævder, at pigmenter i blækket, kortet er tegnet med, må være fremstillet efter 1923, så kortet, der dukkede op i 1957, må være en forfalskning. Det andet hold har som de første aldersbestemt det pergament, kortet er tegnet på. Det er fra ca. 1434. Det passer fint med de historiske kilder, der omtaler kortet.

Robin Clark på University College i London har analyseret pigmenterne med en elegant teknik, der ikke kræver udtagning af prøvemateriale fra det dyrebare og også kostbare dokument. De sendte en rød laserstråle igennem et mikroskoplinsesystem ned på de tegnede streger. Pigmenterne absorberer en del af energien. Molekylerne opvarmes ikke og ødelægges ikke på nogen måde. Men det reflekterede laserlys har en mindre bølgelængde end det indsendte, og ændringens størrelse er karakteristisk for arten af atomer og for krystalstrukturerne, de indgår i. Derfor kunne man afgøre, at der i stregerne indgår titanoxid i en krystalform (anatas), som først blev fremstillet i 1920erne.Clark mener derfor, at kortet er et falsum.

Aldersbestemmelse ved kulstof-14-metoden kræver prøveudtagning. Analysen destruerer prøven. Den brændes, så alt kulstof omdannes til grafit. Men D. J. Donahue på Yale universitetet i USA fik lov til at bortskære en 29 mg tung strimmel af pergamentets kant, hvor der hverken var tegnet lande eller skrevet tekst. Derfor kunne selve pergamentets alder fastslås ret nøje. Det er fra 1434 - med en usikkerhed på 11 år. Donahue gør opmærksom på, at man i begyndelsen af 1950erne, hvor en evt. forfalsker af kortet skulle have skaffet sig et gammelt ark pergament, ikke kunne datere prøver med den fornødne nøjagtighed. Derfor skulle han have været meget heldig, når pergamentet rent faktisk er fra den tid, historiske kilder fortæller, at Vinland-kortet har.

Pergamentet er altså af den rette alder. Men hvad med selve tegningen? Kortets streger ser gamle og gulnede ud. Mikroskopi viser, at de består af streger af kulstof (grafit) oven på anatas. Ægtheden ville altså begrundes afgørende ved bestemmelse af alderen af disse streger. Deres kulstof ville gøre dette muligt. Men det ville kræve bortskrabning af en stor del af tegningen. Ingen vil finde det værd at ødelægge det uerstattelige kort for at få afgjort striden nu og her. Man kunne jo også forestille sig, at forskerne en dag finder forklaringen på at titanoxid har dannet smukke krystaller med anatas-struktur på helt naturlig vis i tidens løb igennem de mange år, siden Bjarni og Leif satte foden på kysten af det, der kom til at hedde Vinland, og som blev afbildet på pergament.

Aldersbestemmelsem omtales i artiklen "Determination of the radiocarbon age of parchment of the Vinland Map" i tidsskriftet Radiocarbon, Vol.44, p.45-52, 2002

Pigmentanalysen omtales i artiklen "Analysis of pigmentary materials on the Vinland Map and Tartar Relation by Raman microprobe Spectroscopy" i tidsskriftet Analytical Chemisry, Vol.74, p.3658-61, 2002