Forskergruppe påstår at have fundet nanosprængstof i World Trade Center

En international forskergruppe, med deltagelse af blandt andre Niels Harrit fra Københavnsk Universitet, har netop publiceret en ny rapport, hvori de påstår at have fundet beviser på tilstedeværelsen af såkaldt supertermit, et nanosprængstof, i støvet fra World Trade Center (WTC).

»Det her er et gennembrud rent fagligt. Det er første gang, nogen påviser på højeste videnskabelige plan, at der var eksplosiver i World Trade Center,« siger Niels Harrit til videnskab.dk.

Selvsamme Niels Harrit er blandt andet her på sitet kendt som en vedholdende kritiker af myndighedernes officielle forklaring om, at det var de kolliderende fly, der fik tårnene til at styrte i grus.

Fire støvprøver indeholdt sprængstof

Rapporten er blevet offentliggjort i online tidsskriftet The Open Chemical Physics Journal. Heri beskriver forfatterne, hvordan de er kommet i besiddelse af i alt fire støvprøver fra de sammenstyrtede WTC-tårne.

I alle fire prøver har forskerne fundet bittesmå rød/grå splinter i størrelsesordenen 0,2-3 millimeter, som efter sigende skulle indeholde spor af nanotermit.

"Baseret på disse observationer konkluderer vi, at det røde lag i de små grå/røde chips vi har fundet i WTC-støvet er et aktivt, ikke-reageret termisk materiale, der involveret nanoteknologi, og som er et meget energirigt, pyroteknisk eksplosivt materiale," lyder rapportens afsluttende konklusion.

Til grund for fundet af nanotermit ligger en proces, hvor Niels Harrit og co. har gjort brug af Differential Scanning Calorimetry (DS), Scanning Electron Microscopy (SEM) og røntgenemission kaldet X-ray Energy Dispersive Spectroscopy (EXDS).

Forskerholdet påpeger i rapporten, at de grå/røde splinter ikke kan være blevet inficeret med nanotermit i det efterfølgende oprydningsarbejde:

"Det er værd at understrege, at den ene prøve blev indsamlet cirka ti minutter efter det andet tårns kollaps, så prøven kan umuligt være blevet forurenet i oprydningsprocessen," skriver forskerne i rapporten.

Hvorfor styrtede tårnene lodret sammen?

Termit er et velkendt sprængstof, som blandt andet bruges i stålsvejsning og til nedrivning af bygninger. Nanotermit - eller supertermit - som det også kaldes består hovedsageligt af stofferne aluminium og kaliumpermanganat, som, når det bliver antændt ved cirka 430 grader celcius, frembringer en energirig, kemisk reaktion ved godt 2.500 grader celcius.

Ifølge forskerne kan disse høje temperaturer have smeltet de stålbjælker, der udgjorde tårnenes fundament. Og dermed kan det være en mulig forklaring på, hvorfor tårnene styrtede lodret sammen, selvom stålkonstruktionen skulle have kunnet modvirke dette.

Med andre ord er rapporten et direkte angreb på det amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST), som gennemførte den officielle undersøgelse af tårnenes kollaps, og som ikke fandt nogle spor af eksplosiver i tårnenes ruiner.

Kritik: 'Kunne ligeså godt være almindeligt støv'

Ikke uventet får rapporten da heller ikke mange rosende ord med på vejen af NIST, som stadig fastholder, at sammenstyrtningen skyldtes to faktorer: Dels at flyenes sammenstød med WTC skadede tårnenes førnævnte stålkonstruktion, dels at den nu beskadigede stålkonstruktion efterfølgende ikke kunne modstå de kraftige ildebrande, som spredte sig over flere etager.

»Ingen bygning i USA er nogensinde blevet udsat for de massive strukturelle skader og efterfølgende flere-etagers brande, som tårnene blev udsat for 11. september 2001,« udtaler NIST.

Videnskab.dk har også foreholdt to uafhængige eksperter inden for nanoteknologi rapportens konklusioner. Ingen af dem betvivler metoden, der ligger til grund for analysen, men professor i mikroskopi Andy Horsewell fra DTU betvivler til gengæld konklusionen om, at støvet skulle indeholde nanotermit.

Dels mener han, at der ligeså godt kunne være tale om almindeligt støv, dels savner han vurderinger fra andre, uvildige eksperter, som har kendskab til termit og nanotermit.

Ingen kender til nanotermit

Netop fundet af nanotermit - og ikke almindelig termit - er et andet springende punkt. For hverken de adspurgte forskere eller nogen i den danske nedrivningsbranche er tilsyneladende bekendt med nanotermit eller dets egenskaber og anvendelse.

Og søger man på det engelske ord 'nano thermite' på Google, omhandler de første 10 hits alle 11. september og konspirationsteorier.

Ifølge videnskab.dk undersøger det amerikanske militær og en række forskere dog pt. muligheden for at bruge nanotermit i en ny kræftbehandlingsform.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg vil gerne klage over I bringer den slags sludder. Dette svarer til Holocaust-benægtelse. Det er totalt kendt at en eller flere etager brugtes af CIA ell. FBI. De kan have opbevaret hvad som helst. Skulle der være fundet sprængstof (nano sprængstof!) beviser det fandme! ikke at huset var mineret. Denne artikel er en skandale. Føj.

 • 0
 • 0

Når man ser på hvem der har undersøgt disse prøver, så var resultatet givet på forhånd. Om de så havde undersøgt en nullermand fra under min sofa, som de var blevet bildt ind stammede fra WTC, så var de kommet frem til at den indeholdt sprængstof.

Men ganske morsomt, specielt hvis man følger debatten om deres resultater, hvem de er og hvor de har offentliggjort deres resultater:

http://forums.randi.org/showthread.php?t=1...

 • 0
 • 0

Sprængstof, det er vist så meget sagt! Som Rasmus Andersen påpeger er thermit bare rust og aluminium, to komponenter der findes i størstedelen af alle huse. Jeg har da f.eks. alufolie i køkkenet, og lur mig om ikke jeg har f.eks. noget værktøj der er lidt gult i kanten (ahem:) Så meget for almindelig thermit, men nano thermit gad jeg gerne have Niels Harrits forklaring på... er det fordi man kun har fundet forsvindende små mængder... eller... hva...

 • 0
 • 0

Det er typisk at mennesker reagerer på voldsomme begivenheder med at skulle finde forklaringer for at dæmpe angsten i hverdagen. Og det er tilsyneladende nemmere at tro på det her, end at spørge en brandmand og en sagkyndig inden for bygningskonstruktioner.

Der var sikkert også nanothermit i titanic og apollo 1. Og hvem ved måske blev Heiroshima bombet med nanothermit.

 • 0
 • 0

Hele problematikken ligger i brug af overskrifter og formuleringer i selve artiklen. Vi kender fænomenet fra flyulykker/hændelser. En mindre hændelse gøres til "Katastrofe undgået . . . !"

Vi må gå ud fra at artiklens forfatter i det mindste selv anser undersøgelsen for relevant. Hvis ikke han gør det er der vel næppe noget grundlag for en artikel. Ellers er der jo kun tale om forsøg på mistænkeliggørelse af de involverede myndigheder.

Det er dette som gør konspirationsteorier så dræbende trættende at have med at gøre!

 • 0
 • 0

Jeg tilslutter mig Thomas og flere andre: Når der sker så kraftig en proces som en sådan brand og sammenstyrtning er, sker der hist og her så kraftige stødkræfter og høje temperaturer, at der dannes små mængder af normalt ikke-forkommende stoffer. Og leder man specielt efter noget mistænkeligt, kan man finde det næsten alle steder, når analyse-metoderne er tilstrækkelig avancerede. Jeg mindes, at der blev gjort et stort nummer ud af, at "man" fandt radioaktivetet fra Sellafield i Oslo-fjorden for nogle år siden. Konklusion fra bl.a. Greenpeace: altså er det farligt, og bl.a. Svend Auken krævede hele Thorp-anlægget lukket! - Sandheden var jo, at denne aktivitet var mere end tusind gange mindre end den naturlige aktivitet i fjorden - og derfor også 1000 gange mindre skadelig (=uskadelig!). - Videnskabeligt set bidrager denne slags undersøgelser til at kortlægge havstrømmene, uden at man behøver kunstigt at "pode" havet med isotoper.

 • 0
 • 0

Videnskab kan være drilagtig! Ovenstående fik mig til at mindes en episode, der kunne ligne lidt. Mens Jens Martin Knudsen (måneeksperten) stadig var frisk, besøgte han os ofte på DIAK (DTU) i Lyngby. Hans folk havde analyseret en prøve af månestøv - og til stor overraskelse fundet nogle mikro-kugler, der indeholdt nogle "sjældne jordarter". Jeg husker ikke hvilke. - De skrev en artikel om denne fantastiske opdagelse, men nåede heldigvis ikke at offentliggøre den..... før en kvik forsker fandt ud af, at den lighter, som en af medarbejderne flere gange daglig tændte sin pibe med, udsendte en regn af små glødende kugler fra tændstiften. De indeholdt dette sjældne grundstof, og nogle havnede i prøven fra månen. - Røde ører, - men kun internt! Jeg gad nok vide, om de ikke også indeholdt lidt nanopartikler? - Måske fra terror på månen?

 • 0
 • 0

Er der ikke noget med at en del hvid maling består af store dele zink eller aluminum dioxid. Under de høje temperaturer kan der jo - som også nævnes herover - ske alt muligt; reduktion, røgudvikling (nanopartikler, sod - findes i rigelige mængder i røg) etc.

 • 0
 • 0

Ja - og mht. "avancerede analysemetoder":

Jeg undrede mig over, at jeg og flere andre havde problemer med for højt indhold af nikkel og krom i vores kompost i pionerdagene for den slags.

Så kom jeg over et prøveresultat fra netop det samme husholdningsaffald, der var tilsat vand og syrnet naturligt i en tank, så det var blevet opløst og flydende. - Der var der næsten ikke nikkel og krom!

Dernæst undersøgte jeg mine egne prøver. En af dem havde for meget krom og nikkel til at være tilladt til salg. Det undrede mig, da den var fortyndet med en del meget fint kvartssand og en del knust skovaffald, der i hver fald ikke kunne indeholde noget særlig krom og nikkel.

Jeg lagde nu mærke til, at det forhøjede indhold af krom og nikkel var i samme forhold som indholdet i det mest brugte rustfrie stål (18-8)

Jeg tog da ned til JORDFORSK (en del af det norske landbrugsuniversitet) - der som det eneste godkendte laboratorium i Norge havde analyseret alle prøver. Det viste sig da (hvilket jeg allerede havde forudset), at de startede med at finmale prøven, før de opløste tungmetallerne i syre og analyserede væsken.

De brugte en moderne kaffemølle til findelingen. Den ligner en blender med en korsformet kniv lavet af? - Ja, netop 18-8 stål. Jo flere store og hårde partikler, der var, jo længere blev det altså behandlet i den lille kværn, og jo mere slipende materiale, der var i prøven (fint sand), jo mere materiale blev der slidt af knivene.

Denne fejl var derimod ikke uskyldig, Den havde påvirket hele processen med udnyttelse af organisk husholdningsaffald i en grad, der næsten ikke kan beskrives.

Så det er et godt princip, at intet er sandsynliggjort - og slet ikke bevist - før de samme resultater fremkommer af helt forskellige forsøg og metoder.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Der er ikke noget der hedder zink- eller aluminium dioxid, Tomas, det er titandioxid, der forekommer som hvidt pigment i maling! Jeg er studiekammarat med Niels Harrit og ved han er en dygtig kemiker, så hans kemiske analyser er nok OK. Kaliumpermanganat vil ikke kunne dannes i branden, så det må have været der før. Aluminiumsforbindelser, udover dialuminiumtrioxid, eller aluminiumspulver (for reaktivt) vil heller ikke kunne dannes i branden udfra Al-folie. Jeg kan ikke vurdere konspirationsteorierne, men kemien er OK!

 • 0
 • 0

Det er uredeligt at trække linien fra fundet af nogle stoffer, i undersøgelsen, til forekomsten af sprængstoffer i bygningen. Med mindre man er totalt hamrende sikker og har flere undersøgelser der peger i samme retning. Spørgsmålet er nemlig, som anført ovenfor, om resultatet af denne undersøgelse ikke også kunne have andre årsager.

 • 0
 • 0

Helt enige i folks vurdering - undersøgelsen er ikke beundringsværdig. Men ikke så meget pga konspirationstendenserne (politik kan jo være speget :-)). De anvender DSC og SEM/EDS til deres analyser af støv med nanopartikler. Ganske udmærkede metoder, men jeg kunne da godt tænke mig at se måleresultaterne sammenholdt med konklusionerne. Imo er der tale om Rorschach blækklatter. Og ikke for at være fluekn*: Andy Horsewell arbejder på mikroskopicenteret på DTU.. ikke syddansk universitet (bare lige for at få det på plads)

 • 0
 • 0

Apropo test og Rorschach blækklatter må komme med vittighed,

manden der blev testet og til hver blækklat sagde han det var noget med sex,. efter testen fik han beskeden, de er jo totalt Sexfikseret.

Sexfikseret mig !!! svarede han, det er da dem der viser mig alle billederne.

 • 0
 • 0

Denne undersøgelse viser jo netop at videskaben ikke sover. Hvorfor forsvare en løgn når NIST jo ikke selv kan forklare sig uden enhver med lidt teknisk sans kan se de lyver. Man skulle tro at Ingeniøren var blevet en børnehave på det saglige plan. Hvorfor hele tiden den skeptisme om at forsvare en regering som gang på gang lyver om sager. Det er jo ikke den første sag i hjælper NIST og andre med at bevare løgnen, se bare på oprydnings arbejdernes svar omkring det var sikkert at være på ground zero, her sagde man det var sikkert at arbejde, nu er der over 4000 som er dødsyge, heraf en del som er døde. Er det jeres svar på at finde sandheden ? føj for satan en vammel smag i må have i munden. Håber ikke der er rigtige ingeniører i blandt jer. Videnskab er beviser, video er beviser, og teorierne omkring bygningernes fald fra NIST, er så modstridig, at enhver ingeniør med bygnings indblik, vil kunnet regne den ud, at NIST lyver gang på gang. Vågn dog op herinde. Så mange videnskabsfolk kan da ikke tage fejl. Sagen oser åbenbar for meget, så man forsøger at lægge låg på herinde.

 • 0
 • 0

Hvis Ingeniøren vil bevare den lille rest af saglighed den har tilbage efter flere år med luderjournalistik, burde debattører som Michael G. Jensen simpelthen smides ud af debatsystemet.

Jeg ser ingen grund til at lægge spalteplads til amatører, klovne, crackpots, alternative behandlere og hvem vi ellers "ser" af løjerlige personager i debatforaet.

 • 0
 • 0

Jeg er ikke en amatør eller klovn. Jeg nævner bare metoden der bliver brugt herinde. Artiklen siger jo netop at man videnskabeligt har fundet noget NIST ikke har ledt efter. Er det klovneri eller bevidst afsigelse af dom over skeptismen omkring den officelle historie. NIST har slet ikke selv sørgen for at finde evt. andre beviser. Man har undladt det.

Jeg ved ikke hvad du kan skrive som ref af din egen uddannelse, eller kompetance til at skrive om min. Hvis man hver gang der dukker beviser op, hele tiden vender dem på hovedet, er det efter min tolkning ikke et spørgsmål om debat, men direkte manipulering af fackts. Mød op til et af vores forelæsninger, og tag dine spørgsmål med, jeg kan garanterer dig at der er videnskabsfolk nok til at gå i en direkte dialog. Tag endelig så mange fagfolk med dig, så vi kan vise dig beviserne ordentlig. Du kunne jo stille op med modbeviserne, så vi på en ordentlig måde kan gennemgå sagen punkt for punkt. At slå folk ihjæl på ground zero efterfølgende gør ikke deres sag bedre, tværdigmod.

 • 0
 • 0

Der er rigeligt med kilder til fejlmålinger: Som Holger Skjerning så rigtigt bemærker, vil mange kemiske stoffer kunne dannes ved høje temperaturer, der er risiko for kontamination af prøverne eller af byggematerialer. Eksempelvis finder man nu næsten overalt mikro ID tags fra dynamitstænger, hvilket viser hvorlangt den slags materiale spreder sig.

 • 0
 • 0

En dybfølt tak og et hjerteligt tillykke til forskeren med det gode paper, 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe', der er tilgængeligt ad denne adresse: http://www.bentham-open.org/pages/content....

Ja, det er det vi har diskuteret hele tiden, og der er sørme også et link til det i artiklen.

Jeg vil gerne høre hvorfor de rester de finder er termit, og ikke bare er maling eller pulveriseret rust og aluminium? Det passer ingen gang specielt godt ifølge fig. 24-25.

 • 0
 • 0

Jeg så i mens jeg fik aftensmaden indslaget herom. Vi ved af video optagelser det var kún 2 flyvemaskiner, og de 2 fløj ind i hver sin tårn. Ok hertil vi alle er enige, og hvis det så kun var det vi ville tro på det.

Men så er det ligge den der bygning der hedde WTC7 den sad FBI til leje i, den er over 140meter høj, lige som de andre omkring liggende WTC bygninger er den bygget på samme måde, men her er der ingen flyve maskine eller lastbil, som køre ind i den, men den vælter på eksakt, selv samme måde, som hvordan WTC 1 og 2 gør?

Det er den som ligger til grund for spikulationer, om hvad det var, der reelt skette denne dag! Altså ville denne bygning nr. 3 stadig (WTC 7) har eksisteret ville denne her artikel aldrig komme til verden og spikulationerne ville også være unimineret. Altså ej troværdigt, men desværre hvordan er det ellers muligt at få WTC 7 til at vælte bare sådan, da den jo skal kunne tåle nogle laster i bl.a. tryk, vind og sug laster.

 • 0
 • 0

Termit er et velkendt sprængstof, som blandt andet bruges i stålsvejsning og til nedrivning af bygninger

Er det ikke lidt misvisende at kaldet termit for et sprængstof?

Sprængstof virker ved at et eksplosivt matriale detoneres og en ektsrem hurtig udvikling af gasser finder sted, hvilket skaber en trykbølge som så kan forrette skade på x.

Det er jo ikke just sådan at termit fungerer, det nævnes jo selv i artiklen hvordan termit fungerer(brænder).

 • 0
 • 0

nærlæste lige artiklen, som virker seriøs nok. Ok, de bruger en FEG-SEM til SEM/EDS - virker ok, selvom jeg nok havde foretrukket en elektron probe a la Auger spektroscopy. Nuvel. Netzsch DSC går vel også an. De anvender en alumina (aluminiumoxid) holder, ssv. pga temperaturen, men spørgsmålet er om det kun kan være aluminium og permanganet i støvet, der reagerer ved 430°C?

Interessant bliver det dog (også Loose Change, selvom den slags programmer heller ikke altid har troværdige beretninger :-) )

 • 0
 • 0

Man må sige, at det er underholdende at følge konspirationsteorierne, særligt fordi der også kommer en masse gode analyser på bordet i forbindelse med debunking.

http://www.debunking911.com/thermite.htm

Derudover undrer det mig ikke, at man finder aluminiumoxider i støvet. Udover flyenes indhold var selve bygningerne beklædt med en aluminiumslegering.

Som nævnt ovenfor i tråden er det fint at der laves en analyse af støvet - men at trække en tråd til, at det må være "nano thermit" er direkte uredeligt.

 • 0
 • 0

Fysikprofessor Richard Muller har i sin gode bog "Physics for future Presidents" en god og enkel forklaring på, hvordan tårn 1, 2 og 7 faldt sammen uden at skulle inddrage skjulte sprængstoffer eller besynderlige konspirationsteorier. Det er en forklaring, der til at forstå, og som hænger sammen - den holder jeg mig til.

http://ing.dk/artikel/95265-physics-for-fu...

 • 0
 • 0

Om man så tabte de 400 kilo månesten som Apollo projektet hjembragte, ned over tæerne på en konspirations teoretiker, ville det ikke ændre noget !

For vi har aldrig været på månen....

Selvom han har ondt i tæerne! Hvis vi så bagefter dumper de tonsvis af videnskablige analyser af omtalte prøver oven i hovedet på på vedkommende, bliver resultat blot fordoblet.

Han har ondt i tæerne og hoved.... Men vi har aldrig,adrig været på månen.

Konspirations-teorier er blevet den moderne tids eventyr historier. Så hvis tidens ingeniører virklig gider bruge deres energi på den slags så foreslår jeg at de tager et semester i Nordisk Filologi på KUA

 • 0
 • 0

Om man så tabte de 400 kilo månesten som Apollo projektet hjembragte, ned over tæerne på en konspirations teoretiker, ville det ikke ændre noget !

For vi har aldrig været på månen....

Selvom han har ondt i tæerne! Hvis vi så bagefter dumper de tonsvis af videnskablige analyser af omtalte prøver oven i hovedet på på vedkommende, bliver resultat blot fordoblet.

Han har ondt i tæerne og hoved.... Men vi har aldrig,adrig været på månen.

Konspirations-teorier er blevet den moderne tids eventyr historier. Så hvis tidens ingeniører virklig gider bruge deres energi på den slags så foreslår jeg at de tager et semester i Nordisk Filologi på KUA

 • 0
 • 0

Årsagen til bygningernes måde at falde sammen på, har vel noget at gøre med, at der allerede i byggefasen har været tænkt på en fremtidig nedrivning, på vel at mærke en noget mere menneskevenlig måde.

Der kunne fra start af, allerede være indlagt "termit" i stålkonstruktionen, som jo var indesluttet i beton og som derfor ikke blev udsat for de store varmegrader der egentlig skulle til førend termitten fungerede i forholdet til stålkonstruktionen.

Nu blev der fløjet to fly ind i tvillingetårnene og som var fuldt lastet med brandstof, hvorved betonnen omkring stålkonstruktionen smadredes og stålkonstruktionen blotlagdes, hvor termitten fik næring af de varmegrader der opstod ved brandene.

Herefter ville bygningerne efter en rum tid, bryde sammen og falde sammen som de nu gjorde. En meget kontrolleret nedrivning, som allerede fra bygningernes start var indtænkt i deres konstruktion, men som blev en helt anden form for nedrivning, i forholdet til den, der fra konstruktørernes side var tænkt på.

Ordet "nano" er vel en hentydning til NaNO3, natriumnitrat eller Chilesalpeter og som er tilsætningsstof i fødevarer (E 251).

Da der var flere spisesteder i begge tårnene, ville det vel næppe være utænkeligt, at der har været lagre med NaNO3 på spisestederne.

Angående WTC 7, så vil jeg holde mig fra at komme med noget hentydninger i nogen retning, men kan blot konstatere, at den havde samme nedrivningsprocedure indbygget, som de to tvillingetårne.

Så der er i mine øjne ikke noget underligt i, at der er støv fra "termit", som har været indlagret i stålkonstruktionen til senere nedrivningsprocedure.

At støv fra NaNO3 tilligemed findes i støvet er i mine øjne ej heller betænkeligt, da der i USA næppe er store restriktionen om, hvad der må tilsættes i fødevarer og her vil det være rimeligt at der fandtes lagre med dette stof på spisestederne i de omtalte bygninger.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Årsagen til bygningernes måde at falde sammen på, har vel noget at gøre med, at der allerede i byggefasen har været tænkt på en fremtidig nedrivning, på vel at mærke en noget mere menneskevenlig måde.

Der kunne fra start af, allerede være indlagt "termit" i stålkonstruktionen, som jo var indesluttet i beton og som derfor ikke blev udsat for de store varmegrader der egentlig skulle til førend termitten fungerede i forholdet til stålkonstruktionen.

Nu blev der fløjet to fly ind i tvillingetårnene og som var fuldt lastet med brandstof, hvorved betonnen omkring stålkonstruktionen smadredes og stålkonstruktionen blotlagdes, hvor termitten fik næring af de varmegrader der opstod ved brandene.

Herefter ville bygningerne efter en rum tid, bryde sammen og falde sammen som de nu gjorde. En meget kontrolleret nedrivning, som allerede fra bygningernes start var indtænkt i deres konstruktion, men som blev en helt anden form for nedrivning, i forholdet til den, der fra konstruktørernes side var tænkt på.

Burde de så ikke være faldet sammen i 1993?

Ordet "nano" er vel en hentydning til NaNO3, natriumnitrat eller Chilesalpeter og som er tilsætningsstof i fødevarer (E 251).

Nej, det er udtryk for at partiklerne i thermitten(sp?) er i størrelsesordnen nanometer. Dette gør at det kan brænde hurtigere, men giver det ikke større brændværdi eller lavere antændelses temperatur, så konklusionerne i artiklen er forkerte.

 • 0
 • 0

Nu blev der fløjet to fly ind i tvillingetårnene og som var fuldt lastet med brandstof [...],

Med venlig hilsen Lars Kristensen

Blot for at undgå fremtidige disputer - de var ikke fuldt lastet - kun ca. 1/3.

M

 • 0
 • 0

Hvis man ser NIST folkene "forsvare" deres rapport på TV virker de amatøragtige, tøvende og løgnagtige.

De indrømmer ikke fejl som de senere har rettet i deres endelige version omkring faldet af bygningen. Rapporten virker fabrikeret med henblik på at få en teori til at passe med konklusionen.

Rent videnskabeligt virker deres arbejde ikke særlig godt.

Det er ikke en konspiration, det er bare sund fornuft.

Hele affæren har desværre betydet tabet af 1 million menneskeliv, hvilket er derfor det er så vigtigt at gøre et grundigt stykke arbejde.

 • 0
 • 0

Rapporten virker fabrikeret med henblik på at få en teori til at passe med konklusionen.

Jeg syntes da at det er væsentlig værre at nogen prøver at fordreje fakta så de passer til en fantasi sådan som dette "forskningsresultat" foregiver - hvad der påstås at være en eller anden form for vidunderstof viser sig at være rustbeskyttelse + maling er ikke ligefrem fremmende for postulanternes troværdighed.

M

 • 0
 • 0

Blot for at undgå fremtidige disputer - de var ikke fuldt lastet - kun ca. 1/3.

M

Helt enig, men så skulle det måske også lige slåes fast, at en 1/3 svare til over 30.000 liter brændstof. (31.000 og 34.000 for de respektive fly)

 • 0
 • 0

Tak Michael Eriksen.

Det er den forklaring der holder! Det er helt iorden at prøve 'alternative' forklaringer, men når de ikke holder må man lade dem ligge. Spørgsmålet er efterhånden ikke så meget konspirationsteorierne som -teoretikerne. Hvad er formålet?

 • 0
 • 0

Tak for, at I omtalte denne artikel. Imidlertid må man stille et spørgsmålstegn ved den citerede danske "expert": "professor i mikroskopi Andy Horsewell fra DTU betvivler til gengæld konklusionen om, at støvet skulle indeholde nanotermit. Dels mener han, at der ligeså godt kunne være tale om almindeligt støv, ..." Hvis man mener, at det centimetertykke støv, der spredtes over Manhattan efter pulveriserinen af to af verdens største skyskrabere er "almindeligt støv", så er der tale om et ukvalificeret "skud fra hoften", og ikke noget forsøg på at analysere denne ekstreme fysiske og kemiske hændelse, som nok kunne fortjene en nærmere teknisk analyse. Mange af læserkommentarerne benytter sig af forsøg på latterliggørelse, hvilket ikke er et teknisk ugeblad værdigt. Samtidigt ignorerer en del af dem, at der i det omtalte paper gøres rede for, at der ved analyse af det dannede pulver ved flere konventionelle demolitions af sammenlignelige bygninger IKKE er fundet de beskrevne små partikler.

 • 0
 • 0

Samtidigt ignorerer en del af dem, at der i det omtalte paper gøres rede for, at der ved analyse af det dannede pulver ved flere konventionelle demolitions af sammenlignelige bygninger IKKE er fundet de beskrevne små partikler.

Man kan så samtidigt konkludere at i konventionel nedrivning heller ikke indgår store fly ud af aluminium samt det medfølgene jetfuel.

 • 0
 • 0

Du betvivler Andy Horsewell, jeg betvivler i den grad Niels Harrit. Han var i god morgen danmark her i dag, og lader i den grad til at være forblændet af et ønske om at finde et hvilket som helst bevis der kan understøtte hans eksisterende tro på konspirationsterorien. Han starter nogenlunde troværdigt, men det går forbavsende hurtigt ned ad bakke.

Jeg synes det sjoveste er, at det "nanosprængstof" de tilsyneladende har fundet, som de første i verden, passer noget så fint med beskrivelsen af flager af rustbeskyttelse overmalet med rød maling. Noget der må forventes at have været til overflod i de to tårne. Flot. Jeg havde godt nok højere tanker om danske universitetsforskere.

 • 0
 • 0

Samtidigt ignorerer en del af dem, at der i det omtalte paper gøres rede for, at der ved analyse af det dannede pulver ved flere konventionelle demolitions af sammenlignelige bygninger IKKE er fundet de beskrevne små partikler.

Men. Hvad er det?

Ifølge artiklen er det ikke thermite. Det har en anden brændværdi (eller rettere sagt 4 forskellige brændværdier...) end thermite. Det bliver antændt ved en anden temperatur en normal thermite (ca. 500 grader under), og består ikke af det samme forhold stoffer.

At give det betegnelsen nano giver ikke nogen mening, da det eneste det gør er at få det til at brænde op hurtigere (Med samme brændværdi og antændelsestemperatur).

Så når vi nu har fundet ud af at det ikke er thermite. Har i så en ide til hvad det er? Folk der faktisk ved noget om området inde på jref mener at strukturen passer med maling, men da Harrit et al. ikke har lavet en ordentlig undersøgelse er det svært at vide.

 • 0
 • 0

Tårnene var designet til at klare en mekanisk kollision med et trafikfly anno 1970, og det klarede de fint. Brandene tog livet af tårnene.

Næsten enig. Tårnene var så vidt vides ikke designet efter, at noget skulle ramme dem, men der blev i forbindelse med design processen lavet en udregning der viste, at tårnene ville blive stående, hvis en Boeing 707 eller DC8, med lav fart (ca. 1/3 af den fart flyende faktisk ramte med), med tomme tanke, i forbindelse med indflyvning til enten JFK eller Newark, i tåge skulle forvilde sig ind i tårnene, som det skete med en B-25 bombemaskine og Empire State Building i 1945.

Energien flyene kommer med, ved 3 gange dem beregnede hastighed, må siges at være noget højere og samtidig betød det, at store mængder af brændstof blev trukket ind i bygningen, i stedet for som i 1945, at løbe ned af ydersiden.

I beregningerne af om bygningen ville blive stående, var der for øvrigt ikke taget højde for en efterfølgende voldsom brand, over flere etager.

 • 0
 • 0

Rasmus Andersen: Det er velkendt at nanokrystallinske stoffer har en lavere antændelsestemperatur end bulkmaterialer, da antændelsestemperaturen blandt andet er en funktion af reaktionsfladens størrelse og den gennemsnitlige transportafstand af reagenter.

Niels Rahbek: Der er ingen grund til at betvivle Andy Horsewells status som ekspert - hvad den mand ikke ved om elektronmikroskopi er ikke værd at vide. Mon ikke det er journalisten der har bedt ham om at vurdere rigtigheden af konklusionen om thermit fra sprængstof, og hvor han så har svaret at han ikke selv ville konkludere det uden yderligere information? Jeg mener - en journalist der baserer sin kildekritik på de ti første hits på en googlesøgning er måske ikke den mest tålmodige undersøger i verden, og de skal jo gerne have nogle hurtige resultater...

 • 0
 • 0

Der er ingen grund til at betvivle Andy Horsewells status som ekspert - hvad den mand ikke ved om elektronmikroskopi er ikke værd at vide.

Det skulle bestemt ikke forstås som om jeg betvivler Andy Horsewell, jeg har selv haft forelæsninger med ham og er helt enig med dig :)

 • 0
 • 0

Jeg læste et sted at der "kun" blev afsat 9 mio til denne undersøgelse, det lyder ikke af meget når der blev brugt over 40 mio i sagen med Monica L / Bill Clinton for at bevise at han var skyldig...

Men hvad fbi ikke kunne gennemføre i 93´ klarede cia/isi i 01.. Ligesom bomberne i oklahoma, der gjorde de heller ikke arbejdet godt nok første gang og måtte igang igen med sprængstoffer.

Men det er da godt at de har fjernet alle beviser fra ground zero der kunne bekræfte nist rapporten så vi kan have denne debat ;-)

 • 0
 • 0

Hvis man skal imødekomme konspirationsteorier, ved ikke at rydde op efter begivenhederne, så ville der aldrig blive ryddet op ved World Trade Center.

Konspirationsteorier er sejlivede, fordi dem der kommer med dem, for længst har besluttet sig for hvad der er sandheden og så bruger de ellers resten af deres liv på, at justerer deres beviser, i takt med at de bliver for tåbelige at høre på.

Først var det almindeligt sprængstof, men da det var svært at overbevise nogen om, at man skulle kunne få nok af det forbi bombehunde, ind i en bygning med 10.000 vis af mennesker, uden at nogen ville opdage det, så blev der justeret lidt på det, så der nu var anbragt en atombombe i kælderen. Den er holdt så kort, selv om den stadig bliver fremsat af og til og nu er seneste skud på stammen så, det her magiske nano termit, som de alene kan se.

 • 0
 • 0

Rasmus Andersen: Det er velkendt at nanokrystallinske stoffer har en lavere antændelsestemperatur end bulkmaterialer, da antændelsestemperaturen blandt andet er en funktion af reaktionsfladens størrelse og den gennemsnitlige transportafstand af reagenter.

Hm. Okay, det viste jeg så ikke. Tak for oplysningen :)

Bliver brændenergien så også større? Jeg ville antage at energien i en reaktion er den samme uanset partiklernes størrelse? (Hvis man antager at alt thermiten reagerer under normale forhold)

 • 0
 • 0

Nu er der jo altså også forskel på "ikke at rydde op" og "at destruere alle relevante beviser". Jeg har ikke selv nogen førstehåndsviden, men hvad jeg har hørt er at der ikke officielt er gemt materiale som kan bruges som bevis senere (f.eks. nu i forbindelse med afvisning af denne rapport). Jeg ved ikke hvad normal praksis er, men direkte at fjerne alt der kan bruges til senere opklaring lyder suspekt i mine ører...

 • 0
 • 0

Egentlig ikke, det står lysende klart for stort set hele verden, inkl. forsker verdenen, hvordan det gik til den dag.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal gemme på noget, for at tilfredsstille en flok loonies, som uanset om de så fik det serveret på sengen, stadig ville finde på nye undskyldninger for at beskylde "den onde regering".

Med andre ord, uanset hvad man gjorde eller gør, så er resultatet det samme.

 • 0
 • 0

Jeg har hørt, at det i virkeligheden var Mugabe, som har fået det israelske efterretningsvæsen til at udvikle et stof som hedder nanoharrit. Det har en sprægeffekt tæt på nuklear. Det passer også meget bedre med, at det var en neger og jøde der lavede det her plot. Jeg har aldrig troet på den med araberne.

 • 0
 • 0

Sett fra Norge, virker det som Janteloven fortsatt er høyst virksom i Danmark.

Jantelovens 10 bud:

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du dur til noget.
 8. Du skal ikke le ad os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
  1. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

Det skytes med skarpt fra hoften, som på Nørrebro 18. mai 1993. Det påstås at nanotermitt var i tårnene fra konstruksjonen av, selv om nanotermitt så dagens lys først i halvfemserne. Det påstås at Harrits forskerteam kun har påvist en rekke grunnstoffer i støvet, selv om rapporten ( www.911truth.no/harrit-2009.pdf ) klart viser til nanochips - brikker - på nanoskala med en rød og en grå side, og som i sin tur er analysert for grunnstoffer og mengdeforhold - som så viser seg å være i tråd med makrotermitt eller termitt i normal skala.

At Ingeniøren slipper til alle deres hetsende og barnehaveaktige leserinnlegg, der dere forutinntatt og fordomsfullt blankt avviser Harrit et al's vitenskapelig grundige rapport og dens funn, må da være et nytt lavmål selv for et populærvitenskapelig ukeblad?

Saken er den, at NIST eller USAs forrige administrasjon ALDRI foretok noen undersøkelse av det støv som dekket hele Manhattan. Den tok heller aldri noen prøver av dette støvet til avbenyttelse av senere forskerhold. Hva sier ikke det om Bush-administrasjonens dårlige samvittighet eller erkjennelse av egen medskyld i terrorattentatene?

Det vi har nå er rent faktisk én eneste gyldig vitenskapelig undersøkelse av støvet fra WTC 11. september 2001. Rutinen er da at forskere som måtte være uenige eller skeptiske til Harrit et al, ja, de må simpelthen lage sin egen vitenskapelige peer-review-undersøkelse og få den publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Før det skjer, er status at vitenskapen har påvist nanopartikler med sprengstoff i prøver fra hele det sydlige Manhattan. Så må man kanskje forsøke å finne ut av hvilken type nanotermitt dette er, hvor det er produsert og hvem som har anbragt det til de 3 skyskraperne.

Vi husker hvordan Anthrax-terrorsaken gikk: Først hevdet Bush-administrasjonen at det var al-Qaida som sendte Anthrax i brev til Patrick Leahy og amerikanske medier. Så hevdet de at det var Irak og Saddam Hussein. Man ville jo også krige mot Irak, noe Danmark skammelig nok er med på. Til syvende og sist viste det seg at Anthrax-versjonen var en weaponized stamme fra et amerikansk laboratorium, og FBI har tatt ut siktelse mot én, siden en annen, amerikansk statlig Anthrax-forsker.

Mistanken er altså flyttet hjem til Amerika, mens det er tvilsomt om det kun var én gal vitenskapsmann som sto bak (Hatfield/Ivins).

Noe sier meg at mistanken også for nanotermitt-demolisjonene vil flytte hjem til Amerika, når alt støvet endelig legger seg.

 • 0
 • 1

De overliggende etager vejer hundrede af tons, og når tårnets nu uisolerede stål bliver blødt pga. af varmen fra branden, slår disse mange, mange hundrede tons overliggende bygning ned som en hammer, og sender hele tårnet ned som et korthus.

Kan du forklare mig hvordan toppen af en bygning kan være rigid, og knuse den resterende underliggende etage, der heraf følger også burde være rigid??? Og hvorfor omdannes det hele til nanostøv og stålstykker!

Toppen eller for den sag, resten af bygningen er jo netop ikke rigid! Det giver bare ikke mening at påstå at kun toppen var rigid!

 • 0
 • 0

Der er tre bygninger der er kolapset.

De to e r ramt af fly det tredie er åbenbart bare kollapset

Accepter amerikanernes forklaring.

Kan det være så svært????????

 • 0
 • 0

Der er tre bygninger der er kolapset.

De to e r ramt af fly det tredie er åbenbart bare kollapset

Accepter amerikanernes forklaring.

Kan det være så svært????????

Amerikanerne er for det første splittet i syn og forklaring. For det andre er ikke oppgaven vi skal løse å akseptere Bush-administrasjonens forklaring, men snarere å finne ut hva som drepte tusenvis av amerikanere.

Var oppgaven simpelthen å akseptere konspirasjonsteorien Bush og Pentagon serverte oss, ville det ikke vært så svært. Men vitenskapsmennesker og mennesker med vitenskapelige slutningsidealer vil alltid være mer interessert i å finne ut hva som gikk galt ved vitenskapelige undersøkelser, enn ved å kun spørre en gruppe politikere om hva den mener skjedde.

 • 0
 • 0

Er der ikke noget med at en del hvid maling består af store dele zink eller aluminum dioxid. Under de høje temperaturer kan der jo - som også nævnes herover - ske alt muligt; reduktion, røgudvikling (nanopartikler, sod - findes i rigelige mængder i røg) etc.

Eller et eller andet geni har brugt Al/Fe til overfladebehandling i WTC. Verdens største stjernekaster!

 • 0
 • 0

I påstår at jeg har taget beslutningen på forhånd. Nej det må man ej uden man har en god argument dertil. Det er ganske enkelt at forklare, og logisk tilmed. De bygninger hvor i flyverne fløj ind i gik jo i brand, de var pæn store og skulle være fuld tanket. Derpå var der nogle springnings eksperter som kom med nogle forklaringer, som ikke blevet modagumenteret. Selv denne forskergruppe, holder sig inden for denne teori samt mening/holdning til sagen. Der hvor problemet er ja som er en rent Problembarn. Det er hvordan pokker var det kun den som væltet sammen. Der blev sagt det var et fly magen til de 2 andre som "lande" styrtet ned i Pentagon. Problemet er 2 bestemte materiale sådanne flyve maskine er lavet af. De skal kan tåle over +2.800­°c hvor denne benzin til flyemaskinen kan maks komme op på +1.800°c, men det er i tryk og ej frit da maks +1.600°c. Dertil kommer huldet på Petagon den passe til en Cessna og ej til eks. SAS ulykke fly der midt i mellem det pågældende fly og huldet. Tilbage til det der Nano stof, jeg vil ej sige, at jeg tro på denne svar, pga. FBI samt politiet ej har lavet en rent efterforskning på katastrofen. Hvis du stadig mener jeg er forkert herpå, vil det sige at du mener i mellem linierne krigen i Irak og den i Afganistan samt de tab vi har haft er velbegrundet. Tekniker, konstruktør og ingeniør skal altid være mistroisk, ind til det er bevist af mindst 2 objekter ved noget der er kendt, her det er ukendt derfor vi skal ha mindst 5 forskellige beviser der er objektivt. Her kommer kommer i punkt 3 og 4 og 5 hele tiden spørgsmålet til denne ene tårn. For se i Italien efter Jordrystelsen der kun var i et område, var det mærkt bart i andet område. Det samme gjord sig gældende med Seest katastrofen, hvor forsikringerne fik 10 gange flere mindre skades anmeldelse. Ja i Vejle var der en skole der måtte skifte vinduer. Så i kan nog forstå, hvis denne højhus skukke vælte logisk burde, flere i nu ha vælte om samtidet/efterfølgende. For sådanne 3 bygninger laver da en tryk uden lige med vibrationer.

 • 0
 • 0

Det er lidt pinligt at du påstår at flyene er fuldt tankede. Det er veldokumenteret at de ikke var mere end ca 1/3 tanket. Når du således ignorerer fakta på et punkt, hvorfor skulle man så ikke også tro at du ignorerer fakta på andre punkter ?

M

 • 0
 • 0

står jo også bag fremragende artikler som "Behold My Hands: Evidence for Christ's Visit in Ancient America"...

Men hvis der er nogen der kan forklare mig hvordan man har revet bygningerne ned med thermit er jeg da lutter øren. Det undrer mig bare, da en brændende avis viklet rundt om stålbjælkerne vil opvarme dem mere end det såkaldte "nano-thermit" (der så jo forresten ikke er thermit..)

 • 0
 • 0

Jeg er ikke helt med på, hvad rapporten egentligt viser. Viser den 1. at der er fundet materialer, som også forekommer i termit, og nanotermit? 2. At der er fundet klumper af materialer (jernkugler), hvis indhold og sammensætning, omtrent svarer til den i kugler i termit og nanotermit? 3. Viser rapporten, at disse "chips", "jernkugler" eller "sprængstofstykker", kan koncentreres, og det herved fremkommer nanotermit, der kan afgive mere energi, end traditionel sprængstof?

Hvis at rapporten viser, at man kan "findele" støvet, og derudaf trække omtrent 0.1%, der viser sig at afgive mere energi end sprængstof, ved rette påvirkning, så synes jeg det virker som logik for burhøns, at der må have været noget meget energigivende i støvet (ved rette betingelser), og at det dermed så godt som bevist er at det er sprængstof.

 • 0
 • 0

Hvis at rapporten viser, at man kan "findele" støvet, og derudaf trække omtrent 0.1%, der viser sig at afgive mere energi end sprængstof, ved rette påvirkning, så synes jeg det virker som logik for burhøns, at der må have været noget meget energigivende i støvet (ved rette betingelser), og at det dermed så godt som bevist er at det er sprængstof.

Hvis det afgiver mere energi end sprængstof er det netop ikke sprængstof, men noget almindeligt som kontormøbler eller lignende. Der er mere energi i træ end i tnt.

 • 0
 • 0

Der er mere energi i træ end i tnt.

Gælder dette også under vand, og hvor der ikke er ordentligt ilttilførsel? Jeg tror, at du sætter nogle krav til omgivelsernes indhold af f.eks. ilt, når du påstår at træ har større energi, end TNT.

Hvorfor skulle termit, der ikke direkte eksploderer, så ikke kunne erstattes af træ når stål skal nedsmeltes?

Hvis de kan isolere nogle "chips" fra støvet, og disse chips i højere koncentrationer, har så specielle egenskaber, at de er i stand til at nedsmelte stål, så er det under alle omstændigheder en opdagelse. Måske, har de fundet et nyt "smeltestof", eller "sprængstof", der kan produceres udfra støv, der forekommer ved nedrivning af huse?

Det er også mit indtryk, at de mystiske "chips" de har fundet, ikke kun har omtrent samme indhold som termit, men også at grundstofferne forekommer i omtrent samme procentdel som ved termit, og dermed at det udgør en slags "signatur", der ikke vil forekomme, hvis det er træ, eller rust.

Når det påstås, at rust indeholder samme stoffer - gør de det så i helt præcis samme procentvise forhold, som termit? Vil rust, give samme "graf", med procentvise forekomst af grundstofferne, som i de pågældende "chips"?

Jeg ved ikke meget om kemi. Men for mig, lyder det som om, at vi har en rapport, der har målt et specielt forhold mellem stoffer, der kan betragtes som en form for "signatur" for sammensætningen og indholdet. Kun hvis rust, eller træ, indeholder samme stoffer - i samme forhold - er det relevant, at tage op.

 • 0
 • 0

[quote]Der er mere energi i træ end i tnt.

Gælder dette også under vand, og hvor der ikke er ordentligt ilttilførsel?

Ja!

Tommy[/quote] Brændværdien for træ, er større end brændværdien for TNT - men brændværdi, har intet med energiindhold at gøre. Brændværdi, forudsætter i princippet uhindret adgang til ilt, og uden ilts tilstedeværelse er brændværdien urelevant.

Energiindholdet, er derimod stoffets egen indhold af energi - i princippet i lufttomt rum.

Men i stedet for, at diskutere træ, og dets energiindhold, synes jeg det vil være mere relevant, at diskutere rapportens indhold, og om den som er mit indtryk, faktisk beviser en sikker lighed, mellem de brune chips, og termit. Sammenlignes rapportens målinger med rust, og ikke termit - vil vi så se en tilsvarende stor lighed? Eller, giver rapporten, et realistisk bud på, at det brune i støvet er termit relateret?

Som jeg læser rapporten, har de målt et forhold, der kan sammenlignes med tapperne på en nøgle - og de har så fundet en nøgle, for termit, der omtrent er identisk. Hvoraf de konkluderer, at der er en sammenhæng.

Så kommer nogen og påstår, at det ikke er tale om et bevis - for en lås kan også dirkes op!

 • 0
 • 0

[quote]Der er mere energi i træ end i tnt.

Gælder dette også under vand, og hvor der ikke er ordentligt ilttilførsel? Jeg tror, at du sætter nogle krav til omgivelsernes indhold af f.eks. ilt, når du påstår at træ har større energi, end TNT.[/quote] Det er korrekt. TNT og thermit indeholder den oxygen der skal til for at processen kan forekomme, hvorimod træ, kontormøbler benzin etc skal have ilt fra omgivelserne. Dette gør at der kan være mere energi i et kilo træ end i et kilo thermit. Det gør envidere også at det de har fundet ikke kan være thermit, da det, da de brændte det af (i en iltrig atmosfære), afgav mere end dobbelt så meget energi som thermit ville gøre.

Hvorfor skulle termit, der ikke direkte eksploderer, så ikke kunne erstattes af træ når stål skal nedsmeltes?

Så vidt jeg ved bruger man kul eller gas når man skal smelte stål. Thermit kan bruges til fx. at svejse jernbaneskinner sammen, men det er fordi at det bliver til jern når det størkner.

Hvis de kan isolere nogle "chips" fra støvet, og disse chips i højere koncentrationer, har så specielle egenskaber, at de er i stand til at nedsmelte stål, så er det under alle omstændigheder en opdagelse. Måske, har de fundet et nyt "smeltestof", eller "sprængstof", der kan produceres udfra støv, der forekommer ved nedrivning af huse?

Jeg ved ikke helt hvor du har fra at det kan smelte stål. Hvis man påfører den største fundne tykkelse at det stof de har fundet på en stålbjælke og man antager at al varmen fra reaktionen går ind i stålet vil den blive ca. 48 grader varmere...

Det er også mit indtryk, at de mystiske "chips" de har fundet, ikke kun har omtrent samme indhold som termit, men også at grundstofferne forekommer i omtrent samme procentdel som ved termit, og dermed at det udgør en slags "signatur", der ikke vil forekomme, hvis det er træ, eller rust.

De har fundet nogle "chips" der indeholder rust (det grå lag, fig 7) og noget ukendt der indeholder aluminium (dette spektrum passer med en slags maling). Dette har de fået til at reagere med et energiniveau der ikke passer med thermit. Resultatet ses i fig 25, og hvis man der på det der skulle komme ud af en thermit reaktion (fig. 24) synes jeg ikke at de har samme procentvise fremkomst af f.eks. FE og C.

Når det påstås, at rust indeholder samme stoffer - gør de det så i helt præcis samme procentvise forhold, som termit? Vil rust, give samme "graf", med procentvise forekomst af grundstofferne, som i de pågældende "chips"?

Thermit ER rust, så ja.

Jeg ved ikke meget om kemi. Men for mig, lyder det som om, at vi har en rapport, der har målt et specielt forhold mellem stoffer, der kan betragtes som en form for "signatur" for sammensætningen og indholdet. Kun hvis rust, eller træ, indeholder samme stoffer - i samme forhold - er det relevant, at tage op.

 • 0
 • 0

Ekstraordinære beviser. Det leverer forskerne ikke her.

Var nanotermit noget kendt før 2001? I almindelig brug? Hvorfor er det så ikke i fra bygning 7? Der jo påstås at rumme hemmeligheder nok til, at man måske ville selvdestruere.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

I tilfældet Roms brand var der også to mistænkte:

1) den lokale potentat, Nero

2) en monoteistisk mellemøstlig sekt, de kristne.

Altså vil det om ca. to tusind år, med tilsvarende demografiske, religiøse og politiske forskydninger, være Bush der gjorde det.

Der er et eller andet ved konsekvenserne af den logiske konklusion der er så uudholdeligt for de flestes menneskesyn at de vælger den anden i stedet.

 • 0
 • 0

Ja, man kan måske drage paralleller til Roms brand, hvis man forudsætter at det var Bush der igangsatte angrebet på WTC. Hvis det, derimod ikke er forudsætningen, så er der ikke mange sammenlignelige punkter i de to hændelser. En ægte åbenhed omkring WTC forudsætter at man har virkelige håndgribelige beviser.

Indtil videre har vi nogle arabere som fløj to fly ind i WTC, hvorefter de kollapsede. Hvis man skal finde frem til en anden årsag til bygningernes kollaps så kræver det meget stærke beviser.

Store statsadministrationer har heldigvis en meget ringe evne til at holde omfattende operationer hemmelige, hvis ikke de er istand til at kontrollere deres befolkninger og medier meget grundigt.

Vi ved ihvertfald at medierne ikke har holdt sig tilbage med at kritisere Bush-regeringen - men det kan naturligtvis også anses for at være en del af komplottet. Altså en slags røgslør så vi aldrig finder frem til de virkelige årsager.

Problemet bliver så at vi kommer ud i forklaringer med stigende kompleksitet som får karaktér af deciderede 'søforklaringer'. Menneskers erfaring med komplekse forklaringer kan bedst beskrives ved hjælp af Occams Razor ( http://pespmc1.vub.ac.be/OCCAMRAZ.html ) der netop siger at de mindst komplicerede forklaringer ofte er dem der bedst beskriver forholdene.

 • 0
 • 0

Ja, man kan måske drage paralleller til Roms brand, hvis man forudsætter at det var Bush der igangsatte angrebet på WTC.

Eller hvis man forudsætter de kristne satte ild til Rom. Den ikke så meget som overvejede du.

Hvis det, derimod ikke er forudsætningen, så er der ikke mange sammenlignelige punkter i de to hændelser.

Dem er der masser af. De matcher begge min beskrivelse.

En ægte åbenhed omkring WTC forudsætter at man har virkelige håndgribelige beviser.

Hvad er dine håndgribelige beviser mht. Roms brand?

Indtil videre har vi nogle arabere som fløj to fly ind i WTC, hvorefter de kollapsede. Hvis man skal finde frem til en anden årsag til bygningernes kollaps så kræver det meget stærke beviser.

Det behøver man såmænd ikke engang. Lad os for teoriens skyld antage konspirationsteoretikerne har ret. Hvordan vil de så forklare hvorfor CIA eller hvem det nu var fandt det nødvendigt at lade 19 Saudier flyve to passagerfly ind i WTC, hvis bygningen nu var mineret i forvejen, og hvordan det lykkedes disse konspiratorer at finde velegned selvmordsknadidater til jobbet?

Store statsadministrationer har heldigvis en meget ringe evne til at holde omfattende operationer hemmelige, hvis ikke de er istand til at kontrollere deres befolkninger og medier meget grundigt.

Den kendgerning plejer ikke at genere fanatikere.

Vi ved ihvertfald at medierne ikke har holdt sig tilbage med at kritisere Bush-regeringen - men det kan naturligtvis også anses for at være en del af komplottet. Altså en slags røgslør så vi aldrig finder frem til de virkelige årsager.

Problemet bliver så at vi kommer ud i forklaringer med stigende kompleksitet som får karaktér af deciderede 'søforklaringer'. Menneskers erfaring med komplekse forklaringer kan bedst beskrives ved hjælp af Occams Razor ( http://pespmc1.vub.ac.be/OCCAMRAZ.html ) der netop siger at de mindst komplicerede forklaringer ofte er dem der bedst beskriver forholdene.

Sandt. Under anvendelse af Occams ragekniv, hvem brændte så Rom ned?

 • 0
 • 0
 1. September, har fået skylden for "vestens fald". Ikke mindst, for aktiekursernes dramatiske fald. Men, ses på aktiekurserne før og efter 11. September, så ses at aktiekurserne begyndte at falde før tiden. Noget var sluppet ud - som man siger. Den 11. September i sig selv, var ikke datoen at aktierne begyndte at falde - men blev valgt som datoen.

Hvis CIA står bag, så har det naturligvis sin grund. Og det er ikke usandsynligt, at man såvel vil minere bygningen, for at sikre bygningens fald - og at man vil få araberne til at udføre handlingen, ved at flyve ind. Omtrent, samme system, bruger amerikanerne om deres økonomi: De graver selv grøften, og herefter beskylder de araberne, for at være årsagen.

De nuværende aktiekurser, er lavere end nogensinde før - og det kan på ingen måde forklares med 11. September. Jeg tror, at årsagen er USA's økonomi beror på software. og her er gået et par af de store bits.

Sandsynligheden for, at softwarebranchen er baggrunden for virksomhedernes konkurs, er større, end at det var 11. September. Hele verden - og ikke mindst USA - har gjort sig uafhængig af software, uden at sikre at sikkerheden var intakt. Og et Binært Angreb, er nok den virkelige årsag, til økonomiens fald.

Vi får mange forklaringer stukken i hovedet, som om det var sandhed - f.eks. historien om aktiernes nedtur, på grund af World Trade Centerets fald. Men virkeligheden er, at disse "etablerede historier", er det rene bluff, og hører hjemme blandt konspirationshistorier.

At historien om nanotermit, måske også hører til blandt konspirationshistorierne, er ikke usandsynligt. Men historien er god, og sandsynligvis ligeså sand, som sandhedsværdien af de fleste historier, analyser, og forklaringer, som vi fodres med hver dag af TV, og som ikke har et gran af sanhed i sig.

 • 0
 • 0
 1. September, har fået skylden for "vestens fald". Ikke mindst, for aktiekursernes dramatiske fald. Men, ses på aktiekurserne før og efter 11. September, så ses at aktiekurserne begyndte at falde før tiden. Noget var sluppet ud - som man siger. Den 11. September i sig selv, var ikke datoen at aktierne begyndte at falde - men blev valgt som datoen.

Ja, kurserne var på vej ned. Det der udløste aktiekursernes fald og punkterede dot-com boblen var dommen over Microsoft i monopolsagen. Faldet begyndte samme dag som dommen faldt. Det var svjh. i maj 2001. At boblen ville briste var heller ikke nogen stor hemmelighed, det havde der været talt om i lang tid før - ligesom finanskrisen ikke kom 'ud af det blå'.

At 'noget var sluppet ud' et et faktum. Det var sluppet ud i alverdens medier længe før.

At nogen skulle minere WTC for at 'tørre krisen af' på nogen andre holder bare ikke.

 • 0
 • 0
 1. September, har fået skylden for "vestens fald". Ikke mindst, for aktiekursernes dramatiske fald. Men, ses på aktiekurserne før og efter 11. September, så ses at aktiekurserne begyndte at falde før tiden. Noget var sluppet ud - som man siger. Den 11. September i sig selv, var ikke datoen at aktierne begyndte at falde - men blev valgt som datoen.

Hvis CIA står bag, så har det naturligvis sin grund.

Al Qa'ida's grund er ligesom til at få øje på. Det er CIA's ikke.

Og det er ikke usandsynligt, at man såvel vil minere bygningen, for at sikre bygningens fald - og at man vil få araberne til at udføre handlingen, ved at flyve ind.

Du har ikke besvaret hvordan CIA fik motiveret Al Qa'ida til at stille med selvmordskandidater til et job for deres fjende og så længe ingen har gjort det er det usandsynligt grænsende til det latterlige.

Omtrent, samme system, bruger amerikanerne om deres økonomi: De graver selv grøften, og herefter beskylder de araberne, for at være årsagen.

Det er forbigået min opmærksomhed at amerikanerne har beskyldt araberne for at være årsagen til krisen.

De nuværende aktiekurser, er lavere end nogensinde før - og det kan på ingen måde forklares med 11. September. Jeg tror, at årsagen er USA's økonomi beror på software. og her er gået et par af de store bits.

Øh, hvad? Hvilke bits?

Sandsynligheden for, at softwarebranchen er baggrunden for virksomhedernes konkurs, er større, end at det var 11. September. Hele verden - og ikke mindst USA - har gjort sig uafhængig af software, uden at sikre at sikkerheden var intakt. Og et Binært Angreb, er nok den virkelige årsag, til økonomiens fald.

Så havde vi nok hørt om det. Her har du den virkelige årsag: http://www.time.com/time/photogallery/0,29... Sådan ser den by ud, der engang producerede flest biler i verden. Forskydninger i demografien har gjort store dele af USA til et tredjeverdensland, socialt, industrielt og moralsk. Komplicerede konstruktioner fra finansverdenens side og en konstant stigende låntagning initieret af samme har skjult det for os indtil tilliden krasjede. Softwarebranchens boom var vestens sidste opblussen, skabt i områder der endnu var sikre.

 • 0
 • 0

Bedre link:

Så havde vi nok hørt om det. Her har du den virkelige årsag: http://tinyurl.com/6ktkmm Sådan ser den by ud, der engang producerede flest biler i verden. Forskydninger i demografien har gjort store dele af USA til et tredjeverdensland, socialt, industrielt og moralsk. Komplicerede konstruktioner fra finansverdenens side og en konstant stigende låntagning initieret af samme har skjult det for os indtil tilliden krasjede. Softwarebranchens boom var vestens sidste opblussen, skabt i områder der endnu var sikre.

 • 0
 • 0

At nogen skulle minere WTC for at 'tørre krisen af på nogen andre holder bare ikke.

Ikke desto mindre, er det det vi har set. Overalt i pressen har 11. september været udråbt, som årsagen til krisen. Verden deles op i før 11. september - og efter 11. september! Det er resultatet, uanset sandheden.

 • 0
 • 0

Bedre link:

Så havde vi nok hørt om det. Her har du den virkelige årsag: http://tinyurl.com/6ktkmm Sådan ser den by ud, der engang producerede flest biler i verden. Forskydninger i demografien har gjort store dele af USA til et tredjeverdensland, socialt, industrielt og moralsk. Komplicerede konstruktioner fra finansverdenens side og en konstant stigende låntagning initieret af samme har skjult det for os indtil tilliden krasjede. Softwarebranchens boom var vestens sidste opblussen, skabt i områder der endnu var sikre.

Hvad mener du lige med at der var skjult det for os? Det var vel nærmest det samme "Roger and Me" fra 1989 handlede om...

 • 0
 • 0

[quote] Så havde vi nok hørt om det. Her har du den virkelige årsag: http://tinyurl.com/6ktkmm Sådan ser den by ud, der engang producerede flest biler i verden. Forskydninger i demografien har gjort store dele af USA til et tredjeverdensland, socialt, industrielt og moralsk. Komplicerede konstruktioner fra finansverdenens side og en konstant stigende låntagning initieret af samme har skjult det for os indtil tilliden krasjede. Softwarebranchens boom var vestens sidste opblussen, skabt i områder der endnu var sikre.

Hvad mener du lige med at der var skjult det for os? Det var vel nærmest det samme "Roger and Me" fra 1989 handlede om...[/quote] Virkningen var ikke, årsagen var. Roger Smith flygtede, fordi han ikke uden negative konsekvenser for sig selv og GM kunne fortælle Michael Moore sandheden: at på grund af demografiske ændringer i den lokale arbejdstyrke og de deraf følgende konsekvenser var Michigan blevet et uprofitabelt sted at producere biler.

 • 0
 • 0

Ikke desto mindre, er det det vi har set. Overalt i pressen har 11. september været udråbt, som årsagen til krisen. Verden deles op i før 11. september - og efter 11. september! Det er resultatet, uanset sandheden.

Det afgørende er hvordan samtiden opfattede 11. september i forhold til dot-com boblen der brast. 11. september kom rigtig ubelejligt, og gav et ekstra dyk til dot-com krisen. Der var ikke nogen, medier elle andre, der tørrede krisen af på Al-Queda. Jeg ved det fordi jeg var der.

Når samtiden ikke troede at dot-com krisen var Al-Quedas skyld, så holder konspitrationsteorien om 'at CIA 'væltede' WTC for at give Al-Queda skylden for krisen' ikke en meter. Der var ikke engang nogen der dengang antydede at krisen var Al-Quedas skyld.

Opdelingen i verden før og efter 11. september er en sikkerhedspolitisk opdeling, ikke mindst pga. det chock USA'nerne fik. Opdelingen har intet med krisen at gøre.

 • 0
 • 0

nu er jeg ikke en specialist inden for dette område, så vil ikke spille smart. det lyder alt sammen ganske fascinerende.

men når nu dem der vælger at kritisere rapportens indhold, og troværdigheden af konklusionerne der er opnået i den, kritiserer/sætter spørgsmålstegn ved det. går jeg ud fra at i har læst rapporten og alle argumenter?

 • 0
 • 0

Hvad var så al quedas plan med dette angreb udover at gemme sig i huler for deres tidligere arbejdsgiver der i sin tid forsynede dem med våben?? Og hvor meget tjente de (al quedas red.) på blandt andet short selling med deres viden??

Og hvad med Hr silverstein der købte twin towers for sølle 15 mio i udbetaling og stod til at inkassere 7mia i forsikringssum takket være en fornylig tegnet ekstra "terror" forsikring, og som samme tid stod med kæmpe problemer og udgifter pga asbest i bygningen, slet ikke suspekt...

 • 0
 • 0

I fremtiden må vi sørge for at vesten ikke bliver en skueplads for mellemøstlige konflikter. Det er ligesom med butikstyveri, det virker eventuelt første gang, men ikke anden gang.

 • 0
 • 0

Hr Silverstein har ikke købt noget som helst. Han leasede grundene med tilhørende bygninger (1,2 4 og 5, bygning 7 var allerede hans) og betaler 102 mio $ om året i leje. Med eller uden bygninger. Hvad der evt. har været i udbetaling skal jeg ikke kunne sige, men han brugte 14 $ fra sin personlige formue da hans firma vandt kontrakten, så mon ikke firmaet har brugt lidt flere penge?

Desuden har han "kun" fået tilkendt ca. 4.5 mia. $ i forsikringsudbetaling. Penge som skal benyttes til nye bygninger. At bygningerne skulle have så store problemer med asbest at det skulle være en fordel at få dem revet ned og bygge nogen nye har jeg aldrig hørt om før. Findes der evt. noget der ligner dokumentation på det?

Og slutteligt hvad er så underligt ved at han skrev en terror forsikring på tårnene i forbindelse med at han firma leasede dem? De havde jo været udsat for terror før så helt urealist var det jo ikke at frygte for tårnenes sikkerhed. At den blev skrevet "fornylig" siger jo sig selv, da bygningerne blev leaset "fornylig".

 • 0
 • 0

Skal nok prøve om jeg kan få en kilde på ang asbest, det er flere år siden jeg hørte/læste det.. Og jeg skrev netop "stod" til at modtage da jeg ikke kendte det rigtige beløb, men det passer godt nok med 4,5 mia eftersom der var noget med at der blev forsøgt at inkassere for 2 angreb på dagen og således ville han kunne have inkasseret de 7 mia i stedet for men den gik ikke i gennem så han har "kun" fået de 4,5mia..

Men hvad med de historier der var om nogle der var meget heldig med short selling på dagen, blandt andet af us airlines var der måske nogle al quedas i blandt eller var det kun israeler??

 • 0
 • 0

Ja det var noget med om det var 1 eller 2 angreb. Dette var vigtigt da, der var et max beløb på hvor meget der kunne udbetales ved et terrorangreb. Han kunne altså ikke få udbetalt hvad bygningerne var værd men kun op til max beløbet. Ordlyden i de forskellige forsikring policier (han var forsikret i flere forskellige selskaber, da intet selskab ville have råd til at forsikre ham alene) gjorde at han kunne få udbetalinger for op til 2 * max beløbet ved nogen af selskaberne og måtte nøjes med 1 * max beløbet ved de fleste.

Yderligere koster det altså hans selskab penge hver måned at have udgifter uden indtægter. Og indtægterne kommer først når der er bygget nye bygninger og disse bliver en del dyrere end 4,5 mia. $.

Mht. til short selling så er der ikke noget specielt underligt i det. f.eks. american airlines som blev handlet d. 10 sept. havde gennem de 2 foregående måneder faldet med 20 % og havde udsendt flere dårlige nyheder d. 9 sept.

 • 0
 • 0

Hvad var så al quedas plan med dette angreb udover at gemme sig i huler for deres tidligere arbejdsgiver der i sin tid forsynede dem med våben?? Og hvor meget tjente de (al quedas red.) på blandt andet short selling med deres viden??

Osama bin Laden har udtalt at eftersom det var så vanskeligt at ramme USA på det fjerntliggende kontinent var det hans mål at få dem involveret i hans nærområde i en krig der ville ruinere landet økonomisk. Med tanke på hvor tæt på den amerikanske præsident hans familie var må han have været velinformeret om landets økonomiske situation. Man må vist nu konstatere at hans bedømmelse af situationen har været korrekt. Det er også i lyset af det at man skal se de mange forkerte efterretningsoplysninger der fik USA til at gå i krig med Iraq.

 • 0
 • 0

F.ø. har jeg tænkt på:

1) Vil en hul disintegrende aluminiumsflykrop ledsaget af disintegrerende aluminiumsvinger i en atmosfære af aluminiumpartikler og forstøvet flybenzin ikke, når den trænger ind i et mål, virke som en hulladning og forårsage langt større strukturelle skader på en bærende stålkonstruktion end dem man kan tilskrive selve indslagets mekaniske påvirkning og effekten af en påfølgende brand?

2) WTC's bærende konstruktion var dens ydervægge, hvorimellem etagerne var ophængt som tværbjælker. Som man kan se på klip fra sammenstyrtningen blev dele af ydervæggene på hver etage stående nogle sekunder efter at sammenstyrtningsfronten havde passeret dem og lavet stempelkaffe af bygningens indhold. Er det ikke rimeligt at antage at den trykbølge, der må have gået forud for sammenstyrtningfronten (og som man ser på klippene som en horisontalt udad ekspanderende røgsky), blæste ydervæggene udad med en kraft der fik fastgørelsen af etageadskillelsernes tværbjælker til ydervæggene til at svigte?

 • 0
 • 0

Heja Danmark. Äntligen någon som vågar ta tag i frågan.

Hur kan sunt begåvade människor som skriver här förkasta rapporten utan att ha satt sig in i ämnet? Pinligt.

Det är inte bara denna rapport som visar på att husen med största sannolikhet demolerades. Det finns en lång rad av fakta, omständigheter och motsägelser i de officiella rapporterna från bl a NIST som styrker dess slutsats.

Om det finns några ingenjörer här vore det intressant att få veta er syn på hur husen kunde rasa då temperaturen troligen inte översteg 250°C utom vid ett kort ögonblick (NIST)? Om ni är så insatta så vet ni säkert på vilken sida, vilken sektion, ni kan läsa om detta i NISTs rapport.

Det finns hundratals vittnesmål om explosioner som överhuvudtaget inte är beaktade i utredningarna. Så länge detta är fallet har denna rapport en stor tyngd.

 • 0
 • 0

Med hensyn til asbest, så er det korrekt, at der blev anvendt asbest til byggeriet, frem til at byen New York, den 13. april 1970 udstedte forbud mod den type af brandsikring, som blev anvendt i WTC og som indeholdt asbest.

Da var man kommet til den 38 etage i bygning 1, hvor det var blevet anvendt på de bærende søjler og de bærende elementer i gulv opbygningen. Ingen asbest blev anvendt i Bygning 2, eller de resterende etager i Bygning 1.

Asbesten der var blevet anvendt, blev indkapslet og malet grøn, så det med lethed kunne identificeres ved en senere lejlighed. Asbesten var ikke noget synderligt problem, så længe man ikke pillede i det.

Havde der været anvendt asbest i hele byggeriet, kunne kollapset måske være undgået, da den asbestholdige brandsikring muligvis var mere robust, men det her er det også et spørgsmål om, hvor meget af stålet der blev blotlagt, da flyene ramte tårnene, for blotlagt stål holder ikke styrken længe i en brand.

 • 0
 • 0

Det pinlige, er nok nærmere omgangen med vidner hos konspirationsteoretikerne.

De vidner der siger de har hørt eksplosioner, har uden tvivl hørt noget der lyder som eksplosioner, men det er jo ikke på nogen måde ensbetydende med, at der bevist er anbragt sprængstof.

Mange af disse vidner, rapporterede om eksplosioner i kælderen, hvilket fint hænger sammen med flybrændstof, der tog turen ned gennemelevatorskakten og blandt andet forbrændte et par stykker i kælderetagen, netop ved elevatorerne.

De samme mennesker der klamrer sig til disse vidneudsagn, der som sagt på ingen måde entydigt dokumenterer planlagte/bevidste eksplosioner, afviser over hundrede vidner, der tydeligt så et fly ramme Pentagon. Disse kunne endda beskrive fra hvilket selskab flyet kom og dets type, men det passer ikke ind i deres ide om, at Pentagon blev ramt af et missil eller en anbragt bombe.

Med hensyn til hvad NIST siger om temperaturen, så anslår de temperaturen på dele af de ramte etager, til 1000 grader celsius, i perioder på mellem 15 og 20 minutter.

De 250 grader stammer fra en vurdering af maling på 3 stk. yder paneler, som det lykkedes at bjerge efter kollapset. Og bekræfter til fulde NIST’s computer simulationer af branden, som viste at visse områder ikke ville opleve høje temperaturer, mens andre som sagt over en længere periode ville opleve 1000 grader celsius. Det er altså ganske selektivt, hvis man hiver den med de 250 grader, ud af en flere sider lang konklusion af temperaturerne i WTC.

 • 0
 • 0

Det pinlige, er nok nærmere omgangen med vidner hos konspirationsteoretikerne

Om du visste hur pinligt det låter när du uppenbart inte satt dig in i fakta. Du ger svar som bygger på skrönor och dåligt underbyggd fakta.

 • Inget flygbränsle rann ner i källaren. Det brann upp direkt.
 • Explosionerna i källarplan skedde innan första planet träffar. Något som stöds av seismisk data från LDEO.
 • Det finns hundratals övriga vittnen om explosioner. Läs NYFD egen rapport. Ingen av dessa är hörda. Hur kan du sitta och bedöma dessa när du inte vet något om dem?
 • Enligt rapporten var temperaturen sannolikt inte högre än 250°C.
 • 1000 grader är något som NIST hävdat i efterhand. Man har inte visat på hur man gjort sina beräkningar.
 • Med mera, mycket mera

Pinligt är ordet. Kvasivetenskapliga åsikter hjälper inte. Låt en ny utredning få fylla i alla luckor som råder.

Hur kan man för sin vilda fantasi få ihop att WTC 1, 2 och 7 kan falla ihop i fritt fall och pulvriseras på det sätt det gjorde om det inte var för en demolering? Är du ingenjör :-) ?

Det är en skam att folk så fanatiskt blundar för behovet av en ny utredning. Så många har dött för 9/11 och dess följder.

 • 0
 • 0

Niels Harrit er blandt andet her på sitet kendt som...

Hvis det var et komplot, hvorfor har "de" så ikke for længst gjort det af med ham Niels Harrit?

 • 0
 • 0

Der er nu flere vidner, der bekræfter at elevatorskakterne førte død og ødelæggelse med sig, til bunden af bygningen:

http://www.usatoday.com/news/sept11/2002-0...

Og NIST fastslår, at 15 procent af brændstoffet, brændte øjeblikkeligt inde i bygningen, en tilsvarende mængde brændte uden for bygningen i ildkuglen, men godt over halvdelen af brændstoffet, brændte først efterfølgende og røg blandt andet i elevator skakterne. Sagde du ikke at du havde læst rapporten?!?!

Forskellen mellem de seismiske data skyldes, at man sammenligner æbler og pærer. De seismiske data er ganske præcise, men så vælger man at sammenligne med FAA (Federal Aviation Association) radar kontakt. Nu har jeg arbejdet med radar i en del år og du får ikke nogen præcis radar kontakt (hvis nogen overhovedet), i en by med så høje bygninger! NIST rapporten bruger nu de seismiske data til at fastslå hvornår flyene rammer, igen havde du ikke læst rapporten?!?

Det er jo lidt sjovt, at der ikke findes et eneste vidne, der har set forberedelse til sprængning af nogen af bygningerne, selv om op mod 50.000 mennesker dagligt kom i WTC komplekset. Det er en ting, der næst findes der ikke et eneste vidne, der har set en eksplosion eller hørt en eksplosion, der beviseligt skyldes bevidste/planlagte eksplosioner, ikke en. Du må naturligvis gerne komme med dem, hvis jeg skulle have taget fejl, men jeg har været denne liste igennem:

http://patriotsquestion911.com/survivors.html

Se for øvrigt under Mike Pecoraro, der var i kælderen og siger at han kunne lugte brændstof (han var ikke den eneste, der kunne lugte det!)

Men nu vi er ved det med vidner, hvad er så dit synspunkt, når det kommer til de over 100 vidner der tydeligt så et passagerfly, flyve ind i Pentagon?

Til sidst, så læser du rapporten som fanden læser bibelen (hvis du da har læst den!), så lad os få slået nogle ting fast.

1.: er det korrekt, at den med de 250 grader, stammer fra tre yder paneler, der blev fisket ud af ruinerne og at disse udgør en brøkdel af det samlede antal paneler?

2.:Er det korrekt, at NIST konkludere, at der på etagerne hvor flyene ramte, var temperaturer der var betydeligt højere end 250 grader?

 • 0
 • 0

Nej. Men det gör det extra pinligt om man som ingenjör accepterar att husen rasar på det sätt de gjorde, inte sant? WTC 7 faller i fritt fall. Hur är det möjligt om du inte först tar bort den underliggande konstruktionen blixtsnabbt? Det fattar till och med ett barn.

Ingjörskonst är i grund och botten en fråga om enkel fysik och grunden är något som flertalet av oss är införstådda med sedan barnsben. Om du bygger ett torn av klossar och det ska välta, av någon anledning, så faller det sannolikt inte rakt ner utan välter åt en eller annan sida. WTC 7 borde rimligen ha haft en antydan av detta och inte fallit i fritt fall. Du får nog vara både Einstein och Trollkarl om du ska kunna skapa en modell för hur det är möjligt.

NIST har försökt. Och att de håller beräkningar hemliga underbygger bara misstankarna mot dem.

Även om jag inte är ingenjör har jag fördjupat mig ganska ingående i detta. Och jag försöker hålla mig objektiv och bara se till fakta. Som att man helt negligerat flera hundra vittnesmål om explosioner i utredningarna. De som accepterar det är förhoppningsvis inte poliser eller någon form av utredare, kvalitetsingenjörer, eller dylikt. Skulle inte bli bra.

"Jeg kan ikke forstå hvordan der ikke skulle have været over 250 grader. Har du været inde i en brændende bygning?"

Du bygger ditt antagande på fel slutsats. Det var sannolikt inte en intensiv brand.

Det finns många källor att hitta på nätet. Håll bara fokus på att hela tiden söka vidare för att dubbelkolla fakta. Läs både officiella rapporter, debunkers och annat så ser du själv att det enda rimliga är att kräva en ny utredning.

Här några länkar:

http://www.journalof911studies.com/index.html http://www.911docs.net/ http://video.google.com/videoplay?docid=71...

 • 0
 • 0

Jag har läst rapporten. Har du?

NIST: "In each tower, the fires were initiated simultaneously on multiple floors by ignition of some of the jet fuel from the aircraft. The initial jet fuel fires themselves lasted at most a few minutes."

JOHN SCHROEDER, FIREFIGHTER: “The elevators just blew right out. We couldn’t believe it. The plane hits 80 floors up but the elevators explode at least five minutes later? It was unreal.” “We were tossed like a rag doll by another explosion in our building. People were making there way down the stairwells burnt like you couldn’t believe. We were all shocked because it seemed as if there was fire everywhere, on so many floors. It just didn’t make sense.”

Läs mer på http://firefightersfor911truth.org/?cat=11

Vad jag vet var det bara två hissshakt i varje torn som gick hela vägen. De med skadade hissdörrar som stod snett ut som av en explosion underifrån (sagt av en brandman) hade inget med över nivån på huset att göra. Och det fanns som sagt inget jetbränsle som spred sig ner över hela byggnaden.

I ditt scenario skulle hela huset stå i lågor, men det vet vi alla att det inte gjorde. Återigen en sak som går emot sunt förnuft.

"Forskellen mellem de seismiske data skyldes, at man sammenligner æbler og pærer." Och när menar du att planen träffar byggnaderna? Vilken tidpunkt?

Det finns vittnesmål om arbeten innan attentatet. Se denna film:

http://www.nosmokewithoutfire.co.uk/

Det finns 37 vittnesmål om explosioner i källrplan. Som sker innan planen träffar. Detta stöds av LDEO. Även FBI.

http://www.youtube.com/watch?v=-npAbNl2ihY

Mike recalled, "I was thinking maybe a car fire was upstairs"

Kanske ska läsa hela hans berättelse.

Nu är jag mest intresserad av WTC. Där är det så uppenbart att det är en kass utredning som inte utrett vittnesmålen om explosioner eller den smälta metallen och extrema hetta under alla tre husen. Men det finns också många dokumenterade vittnesmål som indikerar att planet mot Pentagon kom från annat håll. Piloter som utrett flygdatan menar att den inte stämmer men får inte något svar från officiellt håll på varför? Om det finns så många kameror runt pentagon, varför inte visa fler videor?

Det är om 250°C är ganska väl underbyggt. NIST senare uppgift om 1000 grader är det inte. Förstår du? Läs hela rapporten och sätt dig in i mer fakta än de officiella innan du beslutar dig för att det var så varmt att huset föll som ett korthus. Varför tror du förre chefen för brandsäkerhet vid NIST också vill se en ny utredning? Är han helt blåst tro?

Ge dig. Varför kämpa mot väderkvarnar :-)

Det kommer en ny utredning. Uppenbarligen behövs den. Inte minst för at stilla våra olika synpunkter, eller hur?

 • 0
 • 0

Du bygger ditt antagande på fel slutsats. Det var sannolikt inte en intensiv brand.

Hvad mener du med en intensiv brand?

Kom med en kilde :)

Jeg synes at du skal tage at uddanne dig til brandmand før du udtaler dig mere om hvordan brande opfører sig. De kan blive utroligt varme bare med almindeligt kontorudstyr. Har set stålhaller kollapse af en almindelig gårdbrand, men det er vel umuligt i din verden?

 • 0
 • 0

Du afslører jo sådan set, at du ikke har læst hele rapporten, men hiver brudstykker ud. Som du ganske rigtigt citere NIST for, så var de INDLEDENDE (initial) brande, som skyldes flybrændstof, kun kort varige, men NIST skrive følgende i deres konklusion om brændstoffet:

”…well over half of the jet fuel remained in the building, unburned in the INITIAL fires…”

og videre:

“…There to ignite (immediately or later) the fires that would CONTINIUE to burn for the REMAINING life of the building”

Og videre endnu:

“Some of the burning fuel shot up and down the elevator shafts, blowing out doors and walls on other floors all the way down to the basement. Flash fires in the lobby blew out many of the plate glass windows. Fortunately, there were not enough combustibles near the elevators for major fires to start on the lower floors.

Samtlige vidneforklaringer om eksplosioner og forbrændte personer, i andre dele af bygningen end lige præcis der, hvor flyene ramte, forklares ganske glimrende med ubrændt og brændende flybrændstofs tur igennem bygningens elevatorskakte og serviceskakte, og der er sådan set også forklaringen på, hvorfor hele bygningen ikke brændte.

Husk når man citere en rapport, at tag hele konklusionen med og ikke brudstykker ud af en sammenhæng!!

Og Mike Pecoraro kommer ganske rigtigt med en længere forklaring, som jeg naturligvis har læst, det interessante er blot, at manden, lige som andre, kunne lugte flybrændstoffet, hvad han så tænker der kan være årsagen, er egentlig fløjtende ligegyldig.

Hvor i mener du, at de seismiske målinger ikke stemme overens, med de faktisk forhold? Her tænker jeg på, hvad sammenligner du med?

Jeg holder mig for øvrigt til NIST, når det kommer til at fastslå et tidspunkt for, hvornår flyene ramte og det er opgivet i rapporten.

Intet vidne er endnu fremkommet, der beviseligt kan dokumentere, at der er forekommet eksplosioner, der ikke har noget at gøre med, at flyene ramte WTC, ikke en.

Og nu vi er tilbage ved vidnerne, så spørge jeg så for tredje gang, da jeg ikke mener at du har svaret fyldest gørende. Over hundrede vidner så et fly ramme Pentagon, hvordan forholder du dig til det? Der er altså tale om mennesker der fra forskellige vinkler, har set lige præcis et passagerfly flyve direkte ind i Pentagon, lyver de? Var det ikke et passagerfly der ramte Pentagon?

Og jeg kan passende spørge engang til, er det korrekt, at de 250 grader stammer fra en analyse af malingen på tre yderpaneler, hvilket er en brøkdel af det samlede antal paneler?

Jeg har endnu ikke set et konspiratorisk argument, som jeg ikke har kunnet finde et fornuftigt svar på ved simpel googling. Den dag et ubesvaret argument dukker op, kan vi begynde at tale om at kigge nærmere på det, men skulle det ske, vil jeg naturligvis søge grundigere, inden jeg hopper til nogen som helst konklusion om, at noget skulle være sprunget i luften.

 • 0
 • 0

Tjah, gad vide hvad der mon sker hvis man sprayer nogle tusinde liter brændstof ud over minimum en etage som antændes pga. impact. Et vildt gæt er at i løbet af få øjeblikke, så er alt i de ramte etager i brand - tror godt at man kan kalde det for en intensiv brand - faktisk en brand som bygningen ikke er designet til at håndtere.

M

 • 0
 • 0

Jag påstår inte att jag vet allt om bränder. Däremot kan man säga så här om branden i WTC:

 • Flygbränslet brann upp i princip direkt. Det är dock uppskattningar, precis som att flygbränsle skulle ha runnit ner i byggnaden. Men det sistnämnda är inte så troligt med tank på annan data. Det var ingen intensiv brand.

 • NIST hävdar i sin rapport att branden inte uppgick till mer än troligen 250°C. Detta redogörs ganska väl.

 • Det stämmer bättre med vittnesmål av brandmän och vittnen som kunnat gå ner i huset förbi där planet träffat.

 • 250°C stämmer också ganska väl med den synliga bilden. Sett utifrån och av bilder på rök var branden inte speciellt intensiv. Jämför med övriga bränder av höga hus, nu senast i Kina. De stod kvar.

 • NIST hävdar i efterhand att temperaturen var uppe i över 1000°C, men utan att redogöra för hur man kommit fram till detta.

Så vad menar NIST? Var den 250°C, där man visat hur man kommit fram till detta, eller mer än 1000°C, som man inte visat?

Det behövs en ny utredning. Speciellt med tanke på den vetenskapliga rapporten om fyndet av nano-thermite.

 • 0
 • 0

Läs mitt andra inlägg om grader. Vad jag vill ha sagt är att det handlar om motstridiga uppgifter från NIST, och att man döljer sina beräkningar förutom det här med analysen av panelerna. Därav behovet av en ny utredning.

"Jeg har endnu ikke set et konspiratorisk argument, som jeg ikke har kunnet finde et fornuftigt svar på ved simpel googling. Den dag et ubesvaret argument dukker op, kan vi begynde at tale om at kigge nærmere på det, men skulle det ske, vil jeg naturligvis søge grundigere, inden jeg hopper til nogen som helst konklusion om, at noget skulle være sprunget i luften."

Kanske inte så dum idé. Sök vidare. Men du måste vara objektiv. Du ignorerar tydligen den ovan nämnda rapporten om fyndet av nanon-thermite och mycket annat. Det finns så mycket som du helt struntar i. Du vill inte eller har som uppgift att till varje pris försvara en lögn.

Hur kan du med gott samvete hävda att du är nöjd när det finns 100-tals vittnesmål om explosioner som inte är utredda? Och vittnesmål om explosioner i källarplan som inte har med planen att göra.

"Og nu vi er tilbage ved vidnerne, så spørge jeg så for tredje gang, da jeg ikke mener at du har svaret fyldest gørende. Over hundrede vidner så et fly ramme Pentagon, hvordan forholder du dig til det? Der er altså tale om mennesker der fra forskellige vinkler, har set lige præcis et passagerfly flyve direkte ind i Pentagon, lyver de? Var det ikke et passagerfly der ramte Pentagon?"

Det är riktigt. Återigen, det finns andra vittnesmål och andra uppgifter som visar att det behövs sen ny utredning. Men det kvittar vad man säger för du vill inte se på det.

"Hvor i mener du, at de seismiske målinger ikke stemme overens, med de faktisk forhold? Her tænker jeg på, hvad sammenligner du med?"

När menar du att planen träffar tornen?

 • 0
 • 0

Pinligt är ordet. Kvasivetenskapliga åsikter hjälper inte. Låt en ny utredning få fylla i alla luckor som råder.

Det eneste pinlige her, er dig og dine venstreorienterede crackpot-venner. Vil du være så venlig at holde dig væk fra ing.dk, så vi andre kan få en saglig diskussion?

 • 0
 • 0
 • 250°C stämmer också ganska väl med den synliga bilden. Sett utifrån och av bilder på rök var branden inte speciellt intensiv. Jämför med övriga bränder av höga hus, nu senast i Kina. De stod kvar.

Så du mener seriøst at dette: http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/p...

Ikke er en intensiv brand? Jeg kan se fire etager der er overtændte.

Og kom venligst med en kilde på de 250 grader. Det eneste jeg kunne finde i nist rapporten viste at der var over 1000 grader i store dele af de ramte etager.

Det med en brandmand der mener at det ikke er en stor brand handler om en brandmand der står i den trappeopgang der er længst væk fra impact på 78. etage, som ikke blev ramt specielt meget af flyet. NIST skriver selv at der ikke var specielt meget brand på den etage.

 • 0
 • 0

I spilder Jeres tid med at forsøge at overbevise disse konspirationsfanatikere !

I kunne lige så godt forsøge at få Osama Bin Laden til at spise svinekød - mod religion kæmper man forgæves - uanset mængden af saglige argumenter

;o))

 • 0
 • 0

[qoute] I spilder Jeres tid med at forsøge at overbevise disse konspirationsfanatikere ! [/qoute]

Jaeh, det Globale Marxistiske Utopia bliver lige så langsomt aflyst og panikken breder sig blandt tilhængerne . . .

 • 0
 • 0

I spilder Jeres tid med at forsøge at overbevise disse konspirationsfanatikere !

I kunne lige så godt forsøge at få Osama Bin Laden til at spise svinekød - mod religion kæmper man forgæves - uanset mængden af saglige argumenter

Tjae.. Du har nok ret, men det er meget underholdende at se dem blive mere og mere desperate i deres forsøg på at holde deres teori sammen.

Og så ville det heller ikke være pænt hvis en debat her på ing.dk var en mundstykke for denne sekt uden at deres beskyldninger blev skudt ned.

 • 0
 • 0

Pål, jeg tror ikke vi kommer meget videre, når du ikke engang er i stand til at læse, at NIST konkludere 1000 grader og ikke 250 grader.

Med hensyn til hvornår flyet ramte, så følger jeg som sagt den tid der er opgivet i rapporten, da jeg ikke lige selv var til stede den dag. Nu kan du så oplyse, hvad du sammenligner med, for at få de seismiske data til at afvige?

Findes der vidner uden for Pentagon, der har set andet end et passagerfly?

 • 0
 • 0

Nej. Men det gör det extra pinligt om man som ingenjör accepterar att husen rasar på det sätt de gjorde, inte sant? WTC 7 faller i fritt fall. Hur är det möjligt om du inte först tar bort den underliggande konstruktionen blixtsnabbt? Det fattar till och med ett barn.

Ingjörskonst är i grund och botten en fråga om enkel fysik och grunden är något som flertalet av oss är införstådda med sedan barnsben. Om du bygger ett torn av klossar och det ska välta, av någon anledning, så faller det sannolikt inte rakt ner utan välter åt en eller annan sida.

Surprise! WTC var ikke bygget af Legoklodser, men som en bogreol fra IKEA. Bokhylla. Og når hylderne går fra i enderne falder de lige ned.

WTC 7 borde rimligen ha haft en antydan av detta och inte fallit i fritt fall.

I katastrofefilm fra Hollywood vælter skyskrabere. På demoleringsreportager på Discovery falder de lige ned. Deraf slutter folk at lige ned -> demolering.

Du får nog vara både Einstein och Trollkarl om du ska kunna skapa en modell för hur det är möjligt.

Eller Ivar Kamprad.

 • 0
 • 0

Så det är det detta handlar om. Jag är ingen vänsteranhängare och har aldrig varit.

Däremot stör det mig väldigt att många inom vänstern försöker använda sanningen om 9/11 i sitt syfte att smutskasta USA och har liksom tagit patent på denna frågan. Jag skulle önska "normal" media tog tag i 9/11 så att den lämnar det politiska spektret och bara fokuserar på fakta.

Det är intressant hur en första magreaktion hos många här just handlar om politik och därmed leder er bort från att se på saken utifrån fakta.

 • 0
 • 0

Från NIST:

"Of the more than 170 areas examined on 16 perimeter column panels, only three columns had evidence that the steel reached temperatures above 250 °C"

"Only two core column specimens had sufficient paint remaining to make such an analysis, and their temperatures did not reach 250 °C"

"Using metallographic analysis, NIST determined that there was no evidence that any of the samples had reached temperatures above 600 ºC"

Ovanstående analys är vad jag vet en metod för att fastställa hur hög temperaturen var.

Deras simulerinsgmodeller (Obs modeller):

"Temperatures of 700 °C to 760 °C were reached over approximately 15 percent of the west floor area for less than 10 min. Approximately 60 percent of the floor steel had temperatures between 600 °C and 700 °C for about 15 min. Approximately 70 percent of the floor steel had temperatures that exceeded 500 °C for about 45 min."

Det är då en oklarheter vad som gäller. Speciellt då NIST vid ett senare tillfälle på deras hemsida nämner högre temperaturer utan att förklara hur man kommit fram till detta:

"Some 200 technical experts—including about 85 career NIST experts and 125 leading experts from the private sector and academia—reviewed tens of thousands of documents, interviewed more than 1,000 people, reviewed 7,000 segments of video footage and 7,000 photographs, analyzed 236 pieces of steel from the wreckage, performed laboratory tests and sophisticated computer simulations of the sequence of events that occurred from the moment the aircraft struck the towers until they began to collapse.

Based on this comprehensive investigation, NIST concluded that the WTC towers collapsed because: (1) the impact of the planes severed and damaged support columns, dislodged fireproofing insulation coating the steel floor trusses and steel columns, and widely dispersed jet fuel over multiple floors; and (2) the subsequent unusually large jet-fuel ignited multi-floor fires (which reached temperatures as high as 1,000 degrees Celsius) significantly weakened the floors and columns with dislodged fireproofing to the point where floors sagged and pulled inward on the perimeter columns. This led to the inward bowing of the perimeter columns and failure of the south face of WTC 1 and the east face of WTC 2, initiating the collapse of each of the towers. Both photographic and video evidence—as well as accounts from the New York Police Department aviation unit during a half-hour period prior to collapse—support this sequence for each tower."

Denna uppgift står i kontrast mot vad som sagts i rapporten och är överhuvudtaget inte underbyggd på samma sätt som i rapporten. Så vilket gäller?

Det du måste göra är att sätta in all annan data i utredning för att få en bild av om utredningen är väl underbyggd eller undermålig. Det är av denna anledningen som förre chefen för brandsäkerhet på NIST James Quintiere anser att utredningen är inte bra nog. Man måste titta på detta igen.

Lär dig mer om alla andra oklarheter så tror jag du ser på "Active Thermitic Material Discovered in Dust From the 9/11 World Trade Center Catastrophe" med andra ögon.

Kom också ihåg att hundratalet vittnen av explosioner inte är hörda. Det är allvarligt, oavsett hur dessa explosioner ägt rum eller om de ens existerat. Vi vet inte.

 • 0
 • 0

Pål, jeg tror ikke vi kommer meget videre, når du ikke engang er i stand til at læse, at NIST konkludere 1000 grader og ikke 250 grader.

Med hensyn til hvornår flyet ramte, så følger jeg som sagt den tid der er opgivet i rapporten, da jeg ikke lige selv var til stede den dag. Nu kan du så oplyse, hvad du sammenligner med, for at få de seismiske data til at afvige?

Findes der vidner uden for Pentagon, der har set andet end et passagerfly?

Nej, jag håller med dig. Du envisas med din subjektiva hållning istället för att diskutera fakta. Du får läsa mitt tidigare inlägg med information om de båda gradtalen du hänvisar till. Allt finns i deras egen material. Grundproblemet är inte vad NIST till sist hävdar utan hur man kommit fram till det. Med tanke på underlaget, slutsatser och analyser i kombination med alla annan data så är frågan om hur hög temperaturen var oklar. Därför behövs det en ny utredning. Speciellt då vittnesmål om explosioner inte är hörda och med tanke på refererade forskningsrapport om nano-thermites funna i stoffet efter vid WTC.

Kommissionen bygger sina tidpunkter på vad National Transportation Safety Board (NTSB) kommit fram till: 8:46:40 och 9:02:40. LDEO uppger seismisk data 8:46:26 resp 9:02:54.

NTSB bör vara den tyngsta experten i sammanhanget. Och de har säkert haft tillgång till samma material som NIST.

I efterhand har NIST arbetat fram nya tider, men når inte hela vägen fram. Deras reviderade tider för impact är 8:46:30 och 9:02:59. Och deras tider för seismisk data som man fått beställt på nytt av LDEO 8:46:29 och 9:02:57. Material för NISTs revidering behåller man hemligt.

Det råder alltså oklarheter även här. Med tanke på de 37 vittnesmål om explosioner i källarplan (som inte heller är hörda), på FBIs initiala rapport om bomber i källarplan, gripandet av person på George Washington Bridge i en van fullastad med sprängämnen den dagen (CBS m fl), och med mera, råder det ingen tvekan om att det behövs en ny utredning.

 • 0
 • 0

Ovanstående analys är vad jag vet en metod för att fastställa hur hög temperaturen var.

Hvis du læser lidt videre i NIST siger de at de bjælker de faldt og kunne lave tests på var i områder hvor temperaturen netop ikke var beregnet til at være højere end de 600 grader. Derfor passer modellen fint.

Så hopper vi lige tilbage ontopic.

Lär dig mer om alla andra oklarheter så tror jag du ser på "Active Thermitic Material Discovered in Dust From the 9/11 World Trade Center Catastrophe" med andra ögon.

Nej. Der er så mange uklarheder i den artikel. Hvorfor testede de f.eks. ikke ordentligt om det var maling? Hvis de mente at det var thermit, hvorfor lavede de så en afbrændingstest i LUFT? Desuden er det lidt søgt at konkludere at det er det samme, når de forskellige grafer ikke ligner hinanden...

Men hvis du kan forklare mig dette et du meget velkommen.

 • 0
 • 0

Hvis du læser lidt videre i NIST siger de at de bjælker de faldt og kunne lave tests på var i områder hvor temperaturen netop ikke var beregnet til at være højere end de 600 grader. Derfor passer modellen fint.

Vilken modell? Var finns den? Du ställer ett reellt prov av temperatur, om än av begränsat material, mot en modell vi inte fått se.

Man säger själv:

"As conditions within the building core could not be determined from the photographic database, it was unknown what environment the recovered core columns may have experienced."

Vi vet alltså inte. Det är därför 250°C är den mest trovärdiga analysen hittills. Tack vare ett system för numrering under konstruktionen visste man att de prover man analyserats kom från själva träff- och brandområdet. Så det är prover av stort värde.

Berätta gärna hur de föll. NIST har inte utrett själva fallet utan hur fallet kom till stånd. Det som hände efter har skiftat lite, men jag tror att många har pannkaksmodellen i huvudet. Den gäller inte längre. Nu gäller den s k "sledge hammer" modellen. Som också fått kritik för att bryta mot naturlagar. Observara, NIST har alltså inte sett som sin uppgift att utreda själva fallet och det har man heller inte gjort.

Läser man rapporten kan man konstatera att NIST redan från början tagit utgångspunkt i att rasen berodde på flygplanen. Man tog det för givet och arbetade baklänges. Det är första felet.

Det andra felet är att man inte utrett någon annan hypotes. Man säger så i efterhand men det stämmer inte med deras rapport. Men detta går folk på.

Glöm inte att WTC-husen var byggda för att motstå en träff av flygplan av samma storlek. De hade en mycket stor överkapacitet vad beträffar hållfasthet, något som NIST också erkänner. Hela ena sidans struktur kunde vara skadad och ändå kunde husen motstå full orkan. Detta enligt John Skilling som var en av de ledande ingenjörer som implementerade Yamasaki's design.

Betänk också att det knappast fanns några stora bitar av betong kvar i rasmassorna utan det mesta hade pulveriserats, mitt i luften. Man är rätt dum, ursäkta uttrycket, om man verkligen tror det är möjligt utan någon ytterligare kraft än brand och naturligt ras p g a tyngdkraften. Speciellt med tanke på att de nedre delarna av huset var intakta (enligt NIST). Det borde rimligen gett upphov till en motkraft som gjort att husen inte kunde falla i eller nästan i fritt fall.

Med mera. Med mycket mera.

Husen fullständigt pulveriserades och många räddningsarbetare har dött eller kommer dö p g a att man inandades detta. Det är en skam för alla som dött och alla som kommer dö, och alla kvarlevande, att människor så envist håller fast vid den officiella konspirationsteorin utan förmåga till kritiskt tänkade. Det är pinligt hur ingenjörer kan tro på den officiella versionen så rakt av. Det är pinligt hur många har mage att försvara den utan att vara insatt, eller begränsat insatt, i frågan.

 • 0
 • 0

Vilken modell? Var finns den? Du ställer ett reellt prov av temperatur, om än av begränsat material, mot en modell vi inte fått se.

Hvad vil du bruge modellen til? Resultaterne kan ses i rapporten

Man säger själv:

"As conditions within the building core could not be determined from the photographic database, it was unknown what environment the recovered core columns may have experienced."

Vi vet alltså inte. Det är därför 250°C är den mest trovärdiga analysen hittills. Tack vare ett system för numrering under konstruktionen visste man att de prover man analyserats kom från själva träff- och brandområdet. Så det är prover av stort värde.

Nej. 250 grader er det sandsynlige der hvor der ikke var intensiv brand. I andre dele af bygningen var der meget varmere.

Berätta gärna hur de föll. NIST har inte utrett själva fallet utan hur fallet kom till stånd. Det som hände efter har skiftat lite, men jag tror att många har pannkaksmodellen i huvudet. Den gäller inte längre. Nu gäller den s k "sledge hammer" modellen. Som också fått kritik för att bryta mot naturlagar. Observara, NIST har alltså inte sett som sin uppgift att utreda själva fallet och det har man heller inte gjort.

Läser man rapporten kan man konstatera att NIST redan från början tagit utgångspunkt i att rasen berodde på flygplanen. Man tog det för givet och arbetade baklänges. Det är första felet.

Det andra felet är att man inte utrett någon annan hypotes. Man säger så i efterhand men det stämmer inte med deras rapport. Men detta går folk på.

For mig virker det ret klart hvad der skete, gulvsektionerne faldt ned pga varmepåvirkningen og rev de nedre etager af. Yderskallen blev slået løs og skrællede af som en banan. Uden gulvsektionerne til at holde sig og pga. at være opvarmet kollapsede midtersøjlerne også og medførte kollaps.

Glöm inte att WTC-husen var byggda för att motstå en träff av flygplan av samma storlek. De hade en mycket stor överkapacitet vad beträffar hållfasthet, något som NIST också erkänner. Hela ena sidans struktur kunde vara skadad och ändå kunde husen motstå full orkan. Detta enligt John Skilling som var en av de ledande ingenjörer som implementerade Yamasaki's design.

For det første var det beregnet til et mindre fly, for det andet var havde de ikke lige regnet med at det ville begynde at brænde bagefter.

Betänk också att det knappast fanns några stora bitar av betong kvar i rasmassorna utan det mesta hade pulveriserats, mitt i luften. Man är rätt dum, ursäkta uttrycket, om man verkligen tror det är möjligt utan någon ytterligare kraft än brand och naturligt ras p g a tyngdkraften. Speciellt med tanke på att de nedre delarna av huset var intakta (enligt NIST). Det borde rimligen gett upphov till en motkraft som gjort att husen inte kunde falla i eller nästan i fritt fall.

Med mera. Med mycket mera.

Husen fullständigt pulveriserades och många räddningsarbetare har dött eller kommer dö p g a att man inandades detta. Det är en skam för alla som dött och alla som kommer dö, och alla kvarlevande, att människor så envist håller fast vid den officiella konspirationsteorin utan förmåga till kritiskt tänkade. Det är pinligt hur ingenjörer kan tro på den officiella versionen så rakt av. Det är pinligt hur många har mage att försvara den utan att vara insatt, eller begränsat insatt, i frågan.

Hvad regner du med der sker med beton når 400 meters højhus ligger sig oven på det?

Har du nogen kommentarer til kritikken af det paper som vi egentligt skulle diskutere her?

 • 0
 • 0

Om Ivar Kamprad var byggherren kan jag gott förstå att de kan falla ihop som korthus. :-)

Men inte annars. Din liknelse faller på sin egen omöjlighet.

Altså, hvis en bogreol er købt i IKEA, kan den skvatte sammen, men hvis den er købt andetsteds kan den bare vælte? Tror du ikke det er dig selv der er umulig?

 • 0
 • 0

F.ø. har jeg tænkt på:

1) Vil en hul disintegrende aluminiumsflykrop ledsaget af disintegrerende aluminiumsvinger i en atmosfære af aluminiumpartikler og forstøvet flybenzin ikke, når den trænger ind i et mål, virke som en hulladning og forårsage langt større strukturelle skader på en bærende stålkonstruktion end dem man kan tilskrive selve indslagets mekaniske påvirkning og effekten af en påfølgende brand?

2) WTC's bærende konstruktion var dens ydervægge, hvorimellem etagerne var ophængt som tværbjælker. Som man kan se på klip fra sammenstyrtningen blev dele af ydervæggene på hver etage stående nogle sekunder efter at sammenstyrtningsfronten havde passeret dem og lavet stempelkaffe af bygningens indhold. Er det ikke rimeligt at antage at den trykbølge, der må have gået forud for sammenstyrtningfronten (og som man ser på klippene som en horisontalt udad ekspanderende røgsky), blæste ydervæggene udad med en kraft der fik fastgørelsen af etageadskillelsernes tværbjælker til ydervæggene til at svigte?

Men ved nærmere eftertanke er det muligt at konspirationsteoretikerne har bidraget til gådens løsning: Man forestille sig alle bærende ståldragere ved impakt blive oversprøjtet med et tykt lag bestående af ca 70 tons fint pulveriseret aluminium plus andet metal indlejret i en matrix bestånde af ca. 100 * 70kg organisk materiale og ca 30 tons flybrændstof. Det er jo nærmest definitionen på termit og dets anvendelse, termit som her altså er opstået og påsmurt ganske uforventet.

 • 0
 • 0

Tak Michael! Rart at høre lidt fornuft i denne sag. Utroligt svagt forum! Og så endda på en site som denne! Det er jo direkte rystende og kvalmende at læse så mange, der med næb og klør forsvarer de åbenlyse undvigelser og løgne, der kommer fra officiel side ang. 9/11. Som jeg har skrevet før, så burde enhver voksen og nogenlunde uddannet person da kunne se, at der er noget helt, helt galt også hér! 9/11 er endnu et tydeligt fingerpeg i retningen af, at vi som menneskehed har et meget, meget seriøst problem! KonspirationsTEORIER. Hvad snakker I om! Der er da konspirationsFAKTA.

Mark Lorentzen; du siger:

"Hvis Ingeniøren vil bevare den lille rest af saglighed den har tilbage efter flere år med luderjournalistik, burde debattører som Michael G. Jensen simpelthen smides ud af debatsystemet. Jeg ser ingen grund til at lægge spalteplads til amatører, klovne, crackpots, alternative behandlere og hvem vi ellers "ser" af løjerlige personager i debatforaet. slut

Du er da umiddelbart en kæmpe klovn!! At foreslå Michael G. Jensen "banned" fra denne site, fordi han på en saglig og ordentlig måde siger sin mening!?! Tag dig dog sammen, fjols! Og det gælder også for de fleste af jer, der har postet i dette forum. TAG JER DOG SAMMEN!!

 • 0
 • 0

[quote]Jah, muligt, hvis man ser bort fra den lille detalje at ståldragerne aht brandsikkerhed er støbt ind i beton.

Det tror jeg termit er ret ligeglad med.[/quote]

Jeg tror ikke du er klar over hvad termit kan og ikke kan. Det er betonen der er ligeglad med termitten.

Der er en episode med Mythbusters hvor de placerer en halv ton termit oven på en bil. Den bryder naturligvis i brand, men de opnår ikke meget mere end det og så nogle buler i tag og motorhjelm.

M

 • 0
 • 0

Som jeg har skrevet før, så burde enhver voksen og nogenlunde uddannet person da kunne se, at der er noget helt, helt galt også hér!

Det er da underligt at AE911 kun har kunnet finde 640 arkitekter/ingeniører verden over der vil støtte op omkring dette vås.

 • 0
 • 0

Rasmus Andersen. Du skriver: "Det er da underligt at AE911 kun har kunnet finde 640 arkitekter/ingeniører verden over der vil støtte op omkring dette vås."

Jeg synes nu det er mere underligt, at et "passagerfly" er i stand til at ramme PENTAGON, 40 minutter EFTER WTC 1 og 2 er blevet ramt af fly, bare for at tage et enkelt eksempel. Luftrummet over pentagon er et af de mest sikrede og kontrollerede luftrum på planeten jorden. Der er missilbatterier placeret rundt om bygningen, for at kunne beskytte den mod b.la. missilangreb. Vi skal tro på, at Flight 77 bliver kapret af terrorister, flyver derefter i 60 minutter 180 grader modsat retning af planlagt kurs uden at blive interceptet af jagerfly(USAs luftvåben har en "scramblingstid" der siger 12 til 15 minutter), flyver ind i luftrummet over PENTAGON stadig uden at blive interceptet!, laver et 270 graders sving rundt om pentagon, for så at flyve ind i den lille del af bygningen der er under renovation, og laver et hul der er alt for lille, til at have kunne stammet fra en boeing 757!?! Det synes JEG er noget "vås". Flight 77 ville være blevet skudt ned længe før osv osv, hvis tingene var foregået "normalt". Der er alt for mange ting der stinker ved hele 11. september affæren. Motiverne for et "inside job" er enorme!(jeg behøver vel ikke nævne motiverne i et uddannet forum som dette?!), og rent teknisk, er det jo klart en meget sløset løgn. Jeg kan sagtens forstå den "blokering" folk har overfor konspirations-teorierne om f.eks. 9/11; for hvis det virkeligt er sandt, at WTC 1 og 2 samt WTC 7 blev sprængt i luften!, og at hele 9/11-affæren var planlagt af en eller anden form for para-millitær regering, ja så kollapser de fleste folks verdensbillede jo totalt. Men det er et nødvendigt skridt for mange i dette forum tyder det på. Jeres verdensbillede bliver stort set nødt til at kollapse, og her er 9/11 et glimrende sted for jer at starte. Her taler vi "konspirations-fakta for begyndere":)

 • 0
 • 0

Er det noget du evt. vil dokumenterer, at der skulle have været missilbatterier ved Pentagon den 11. september 2001?!

Ellers så vil jeg henvise til, at over 100 mennesker har set lige præcis et Boeing passagerfly ramme Pentagon, mens INGEN har set noget andet.

 • 0
 • 0

Er det noget du evt. vil dokumenterer, at der skulle have været missilbatterier ved Pentagon den 11. september 2001?!

Ellers så vil jeg henvise til, at over 100 mennesker har set lige præcis et Boeing passagerfly ramme Pentagon, mens INGEN har set noget andet.

Ja, og heldigvis har forsvaret en indbygget reaktionstid før de begynder at nedskyde civile fly. Det er kun fint at der går en times tid inden de er helt 'skarpe'!

 • 0
 • 0

[quote][quote]Jah, muligt, hvis man ser bort fra den lille detalje at ståldragerne aht brandsikkerhed er støbt ind i beton.

Det tror jeg termit er ret ligeglad med.[/quote]

Jeg tror ikke du er klar over hvad termit kan og ikke kan. Det er betonen der er ligeglad med termitten.

Der er en episode med Mythbusters hvor de placerer en halv ton termit oven på en bil. Den bryder naturligvis i brand, men de opnår ikke meget mere end det og så nogle buler i tag og motorhjelm. [/quote]

Er det den her du tænker på? http://www.youtube.com/watch?v=PPAYZMzGMwQ

Du kan også se på dem her: http://www.youtube.com/watch?v=ccR8DSZr_tg http://www.youtube.com/watch?v=8a2OeWS3G-A eller den her: http://www.youtube.com/watch?v=OWpC_1WP8do

 • 0
 • 0

Jeg har netop besvaret spørgsmålet i en anden post. Jeg sender dig posten her:

Jeg beklager igen, at jeg har lagt ord i munden på dig Claus, samt alle I andre i dette forum. Jeg er temmelig "oppe at køre" over at læse de forskellige indlæg ang. 9/11 på denne site, og det gør mig en smule aggressiv og usaglig. Håber I vil prøve at forstå. Jeg har heller ikke set TV i mange år, da jeg, ligesom dig Claus, finder dette medie manipulerende og overfladisk, så dér er vi da enige om noget;)

De missilbatterier jeg taler om, er ikke Nike Ajax eller Nike Hercules som du taler om, Thomas. Jeg taler om mobile stingermissils-batterier. Disse batterier kan monteres på forskellige køretøjer, og findes mange steder i USA, hovedsagligt ved vigtige bygninger og installationer. Jeg mener Washington DC. fik flere af disse køretøjer efter 9/11, for at beskytte bl.a Det Hvide Hus, men jeg er ikke helt sikker. De kan nedskyde fly og helikoptere, og kan også bruges til kampvogne, bygninger, etc.

Jeg forstår dog stadig ikke, at I i det mindste ikke undre jeg over, at et passagerfly rammer Pentagon under de forhold, som det gjorde. Jeg ville kunne forstå, hvis Flight 77 lettede fra Ronald Reagan Airport, og så fløj ned i bygningen, da reaktionstiden ville være meget kort for det amerikanske luftvåben, men at Flight 77 flyver over en time! 180 grader modsat retning af planlagt kurs uden at blive interceptet! Det holder altså bare ikke rent militært. NORAD havde før 11. september i samme kalenderår, scramblet 66 fly der har været ude af kurs. Og husk igen på, at når føst en scrambling-ordre er givet, så er jagerflyene altså på pletten ca. 10 minutter efter. Private piloter kan ikke bare flyve rundt i luftrummet som det passer dem, og specielt da ikke passagerfly. Men 11. september kunne Flight 77 altså flyve i den modsatte retning i over en time, og så oven i købet ind i luftrummet over Pentagon EFTER 2 fly har ramt WTC, og så stadig ikke blive interceptet!?! Jeg ved ikke hvordan I forestiller jer, at flytraffik foregår, men jeg kan forsikre jer om, at det bliver taget meget seriøst. Og jeg tvivle ikke et sekund på, at hvis et passagerfly bliver scramblet, og det viser sig at flyet er kapret, og at det er på vej ind over befolket område for at blive brugt som missil, ja så bliver det fly skudt ned! Om det så er fyldt op med kvinder og børn!

Og det er da også underligt, at Flight 77 laver et så stort og risikabelt sving(270 grader) over Pentagon, for så at flyve ned i den del af bygningen der er under renovation. Hvorfor i alverden flyver de "toptrænede al Qaeda-terrorister" ikke bare lige ind i bygningen den retning de kom fra i stedet for al den akrobatik? Og hvorfor er hullet i bygningen så lille? Også selv efter impact-hullet kollapser, er hullet stadig for lille til en Boeing 757. Hvor er flyet og de 60 tons vragrester? Ja, ifølge Discovery Channel og Popular Mechanics bliver det hele jo absorberet af bygningen, så det forklare jo alt!? Man fandt en del af et landingsstel fra en Boeing 757, men den motor der bl.a blev fundet, stammede ikke fra en Boeing 757?? Den var alt for lille. Stort set alle andre vragrester blev absorberet af bygningen, får vi at vide!?!

Og hvorfor viser CIA og FBI os ikke ALLE de optagelser der må være af selve impactet af Pentagon? Der er kamerare over det hele i det område. Hvorfor må vi ikke få dem at se? 9/11-sagen må jo siges at være afsluttet, da vi ER gået i krig med Afghanistan og Irak pga. det der skete den dag. Vi fik nogle still-billeder fra ét af kameraene lang tid efter, men dét vi ser hér, ligner for mig ikke et fly, men "noget andet". Ikke fordi jeg har LYST til at se "noget andet", men det ligner bare ikke en Boeing 757 i mine øjne. Det der ses på billedet, er umiddelbart alt for lille til at kunne være en Boeing 757. Det ligner for mig mere et missil; men jeg ved det selvfølgelig ikke.

Jeg vil dog sige, at hele Flight 77-affæren ikke er nok for mig til at råbe konspiration! Men kigger man på hele 9/11 affæren, ja så synes jeg det er meget svært IKKE at råbe konspiration!!! Der er simpelthen alt for mange ting, der ikke hænger sammen. Jeg har studeret denne sag i 7 år efterhånden, og har absolut ikke lyst til at tro på det, jeg tror på, men sandheden bærer et stærkt budskab. Ikke overhovedet fordi jeg mener, jeg har fundet sandheden om 9/11, men jeg har fundet den sandhed, at de officielle forklaringer vi får, er løgnagtige.

Hvis det kun var det, at Flight 77 rammer Pentagon, og så ikke mere, ja så er det da et tyndt grundlag, at danne en konspiration på, synes jeg. Men kigger man på det hele der skete den dag, ja så er der godt nok mange ting, man efter min mening bør undre sig over. Og tænker man så oven i købet på motiverne for et "inside job", samt på USAs millitærhistorie(MKUltra, MKDelta, Operation Paperclip, osv osv), så er det ligepludselig ikke så urealistisk en tanke, at hele eventet var et "inside job", efter min mening.

Hilsen,

Niels

 • 0
 • 0

Du dokumentere jo sådan set intet. Jeg kunne også skrive, at Pentagon var forsvaret af små blå smølfer med slangebøsser, men hvis jeg gjorde det, ville du så ikke også kræve at se noget dokumentation?!.

Faktum er, at der i Washington og ved Pentagon, ikke siden Cuba krisen i 1960 har været nogen form for luftforsvar og først efter 11. september, blev mobile Avenger anbragt ved bygningen, Hvilket ganske rigtigt er et Stinger system. Så vidt jeg husker, så var det omkring årsdagen i 2002, at de blev anbragt, men som sagt, der var ikke noget missilforsvar ved Pentagon den 11. september 2001 og det er jo nok også derfor, at du ignorere opfordringen til at dokumenterer det, for lige som jeg vil få yderst svært ved at dokumenterer den med smølferne, så kan du heller ikke dokumenterer at der var et missilforsvar.

Så fortsætter du ellers i vanlig konspiratorisk stil og forsøger at drukne det faktum, at du ikke kan dokumenterer påstanden om missilforsvar, i en regn af spekulationer. Ikke en af dem er for øvrigt dokumenteret og en af dem er endda, lige som den med missilforsvaret, en direkte løgn.

De amerikanske luftfartsmyndigheder skulle holde styr på over 4000 fly den dag og der blev ringet flere gange til NORAD, vedr. kaprede fly, men der var så stor forvirring, at de to F15 og de tre F16 fly der blev sendt på vingerne, ikke kom i nærheden af de kaprede fly. De 5 fly udgjorde 35 procent af ALLE fly, der var til rådighed for HELE USA, den dag. Derudover så var der ikke nogen stående ordre om, at forsvaret frit kunne skyde civile fly ned.

Og så kommer vi til den egentlige løgn. Før 11. september 2001, har der været et eneste tilfælde, hvor militærets fly er blevet sendt af sted til et civilt fly, som man ikke kunne få kontakt til og fangede det. Episoden fandt sted i oktober 1999 og her brugte et f16 fly, 1 time og 22 minutter på at fange flyet. Det blev ikke skudt ned, men styrtede af sig selv.

Så det er jo så det næste du gerne må dokumentere, at der skulle være foretaget 66 sådanne intercepts, inden for samme kalender år.

Resten er som sagt spekulation og en lang gang rygsvømning, hvor du jo egentlig heller ikke svare på, hvorfor over 100 mennesker fra forskellige vinkler og uafhængigt af hinanden, har set lige præcis et Boeing passagerfly flyve ind i Pentagon.

Kameraet optog kun i stillbilleder, ca. 1 i sekundet, så der er sådan set ikke mere at komme efter der og så syntes du, at det ser for lille ud. Tja, flyet er også over 200 meter væk fra kameraet, eller to fodboldbaner og kommer med en fart på over 200 meter i sekundet, hvilket er længere på et sekund, end der er fra højre side af skærmen, til Pentagon bygningen, så mon ikke det passer ganske glimrende med en Boeing, eller man kan sige, hvis det ikke er en Boeing, så er det fandme et stort missil.

Sammenholder man det så med det faktum, at lygtepæle i et spor der svare til bredden af et Boeing passagerfly blev lagt ned, hvilket et missil ikke ville være i stand til, så burde missil ideen falde til jorden, med mindre man VIL opnår en alternativ virkelighed. Men grundlæggende så er den ikke længere, end de langt over hundrede vidner der siger passagerfly, mens ikke et eneste vidne siger missil.

 • 0
 • 0

Er det her egentlig ikke en seriøs sag for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed?

 • 0
 • 0

Er det her egentlig ikke en seriøs sag for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed?

Næppe. Læs selv konklusionen i rapporten, det er få linier. (Der står bare at der er fundet noget termitisk aktivt (nano) materiale i støvet fra WTC.) Der står intet om hvilken rolle dette materiale har spillet i tårnenes 'fald'.

De fleste indlæg her forholder sig ikke til rapporten, men til en holdning om konspiration eller ej.

 • 0
 • 0

Næppe. Læs selv konklusionen i rapporten, det er få linier. (Der står bare at der er fundet noget termitisk aktivt (nano) materiale i støvet fra WTC.) Der står intet om hvilken rolle dette materiale har spillet i tårnenes 'fald'.

De fleste indlæg her forholder sig ikke til rapporten, men til en holdning om konspiration eller ej.

De konkluderer:

Based on these observations, we conclude that the red layer of the red/gray chips we have discovered in the WTC dust is active, unreacted thermitic material, incorporating nanotechnology, and is a highly energetic pyrotechnic or explosive material

Hvilket virkeligt er at stramme den når det i virkeligheden er alu og rust de har fundet. Samtidigt er der, så vidt jeg har forstået, en del fejl i udførelsen af de forskellige tests. Men jeg ved ikke hvordan uvvu virker og om de vil tage sig af sådan noget.

 • 0
 • 0

LOL! Så ½ tons thermite på en bil på omkring 2½ tons lavet af 0,8 mm blik, kan ikke få bilen til at forsvinde. Hvor mange hundrede tons thermite skulle man så ikke plante i WTC for at få det til at kollapse?

Jeg kan ikke følge dig i dit krav til at thermitten skulle have fået bilen til at forsvinde før man kan hævde at det kan have svækket stålbjælker i de bærende konstruktioner (ydervæggene) tilstrækkeligt til at de kan have kollapset.

Konspirationstosser.

Det er vel ikke mig du mener?

Citat fra rapporten, som set andetsteds på denne side:

Based on these observations, we conclude that the red layer of the red/gray chips we have discovered in the WTC dust is active, unreacted thermitic material, incorporating nanotechnology, and is a highly energetic pyrotechnic or explosive material

Altså har der været thermit-lignende materiale til stede som resultat af indslaget. Det vil under branden have opført sig termit-agtigt.

 • 0
 • 0

Jeg kan sagtens forstå den "blokering" folk har overfor konspirations-teorierne om f.eks. 9/11; for hvis det virkeligt er sandt, at WTC 1 og 2 samt WTC 7 blev sprængt i luften!, og at hele 9/11-affæren var planlagt af en eller anden form for para-millitær regering, ja så kollapser de fleste folks verdensbillede jo totalt. Men det er et nødvendigt skridt for mange i dette forum tyder det på. Jeres verdensbillede bliver stort set nødt til at kollapse, og her er 9/11 et glimrende sted for jer at starte. Her taler vi "konspirations-fakta for begyndere":)

Jeg kan sagtens forstå den "blokering" folk har overfor den officielle version om 9/11; for hvis det virkeligt er sandt, at WTC 1 og 2 samt WTC 7 blev ødelagt ved et terrorangreb, og at hele 9/11-affæren var planlagt af en eller anden form for ekstrem undergruppe af en befolkningssektion som bliver stadig større i de lande hvor terrorangrebene har fundet sted, ja så kollapser de fleste folks verdensbillede jo totalt.

Og derfor tror vi den dag i dag at Rom blev brændt ned af Kejser Nero.

 • 0
 • 0

Hvis det ikke var nero der gjorde det, hvorfor er der så ikke et brænde program der hedder "kristians burning rom"?? Og hvorfor er logoet på netop nero burning rom babelstårnet, den nyopførte parlamentsbygning i EU, netop den bygning som nero, eller de kristne brændte af dengang...???

I øvrigt syntes jeg at det er pinligt at fordi der er nogle "konspirations-teorier" fra fortiden der kan tilbagevises vælger folk side uden at se på fakta i denne sag der er mange ting der ikke passer sammen i denne sag, men på et tidspunkt bliver de nok trætte af disse beskyldninger og frigiver nogle flere af de 80 optagelser de har insamlet fra pentagon så man tydeligt kan se hvad der foregår, og hvis det beviser deres officielle forklaring, hvad venter de så på??

Og er der overhovedet styr på hvor disse klip opbevares, eller bliver det næste vi hører i sagen at en dommer har besluttet at et udvalg skal se dem, men der er kun 6 tilbage, resten er på mystisk vis forsvundet??

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle man blive træt af konspirationsteoretikernes beskyldninger?! De er jo ganske fornøjelige.

Men hvad findes der egentlig af dokumentation på, at der overhovedet findes de mange optagelser du snakker om?

 • 0
 • 0

Den med nero var bare for sjov..

Men det må du spørge fbi efter hvor mange optagelser de var ude på tankstationer og hoteller og fjerne i timerne efter angrebene, det gik vidst rimeligt hurtigt, tallet 80 er ikke gætværk, men det er for langtid siden jeg hørte det første gang til at jeg har en kilde på det..

Husk på at det er fakta at der var kamera der pegede direkte mod pentagon fra div tankstationer men disse billeder skal naturligvis ikke videre til offentligheden, for 2 utydelige frames er nok til at overbevise alle de kloge hoveder, især her på bloggen...

 • 0
 • 0

Nu er der vist andre ting, der overbeviser folk her på siden, f.eks. de over 100 vidner der specifikt så et passagerfly ramme Pentagon. Mange af dem kunne endda fortælle, hvad selskab og hvilken fly type det var. Vragdele i og omkring Pentagon, der passer til lige præcis den Boeing 757 fra American Airlines, der ramte, samt ligene af de ombordværende passagerer. Og så de 4-5 videoer der er frigivet og som stemmer ganske fint overens med lige præcis en Boeing i fuld fart.

Men tilbage til den med de 80 videoer der tydeligt skulle vise hvad der skete den dag(tallet er vist helt korrekt 85), så er det netop et gætværk, der er drømt op på konspirations sider. Der er INGEN dokumentation for, at der findes så mange videoer, der rent faktisk på nogen måde viser noget som helst. Så indtil du dokumentere det, så er det jo blot endnu en tom påstand, i en endeløse række af konspirations påstande. Og nej det er ikke noget jeg skal dokumenterer eller søge efter, det er dig der fremsætter påstanden om at der findes 80 videoer der viser hvad der skete, så du har naturligvis bevisbyrden.

Nu har jeg så søgt og læst om emnet i en del år og derfor er jeg også helt rolig, når jeg kræver dokumentation for din påstand. Jeg betvivler for øvrigt ikke at FBI har beslaglagt 85 overvågningsvideoer, jeg betvivler blot, at de mange videoer har optaget hvad der skete den dag, ud over de 4 eller 5 videoer der er frigivet, efter at retssagen mod Moussaouri var overstået.

Men hvad er argumentet for at det skulle være noget andet, end lige præcis den Boeing 757 fra AA der ramte den dag? Hvad er der af vidner der har set noget andet ramme?

 • 0
 • 0

Kan du dokumentere, at der IKKE var luftforsvar i området omkring Pentagon før 9/11? Og kan du dokumentere, at Osama Bin Laden var ansvarlig for det der skete 11. september? "Terroristerne" blev identificeret via DNA umiddelbart lige efter 11. september. Kan du dokumentere, hvorfra FBI havde DNA-prøver at sammenligne med? Og hvordan har du det med, at Mohamed Attas pas blev fundet på gaden ved ground zero? osv osv osv

Jeg er ved at besvare kommentarer på mit tidligere indlæg i et andet forum. Jeg sender dig en besvarelse, når jeg har lavet den.

Jeg sender dig hermed min sidste post fra det andet forum: "Ingeniøren våser om konspirationsteorier".

Hilsen, Niels

Min tidligere post:

Hej Claus og Thomas.

Så er man tilbage i løvens hule:)

Jeg må jo nok indrømme, jeg ikke havde lyst til at skulle besvare dit indlæg, efter jeg havde læst det, Thomas, da det nok vil tage mig flere timer, at skulle rode rundt på min computer samt på nettet, for at få besvaret det hele. Og samtidigt føler jeg, at det jo nok ikke ville ændre dit/jeres syn på 9/11 alligevel. Men jeg føler dog også en vis forpligtigelse overfor en besvarelse af indlæget/indlægene, set udfra den saglige og overbærende måde, hvorpå mine indlæg er blevet besvaret/kommenteret. Jeg har stor respekt for folk, som kan debattere store uenigheder, på et sagligt og dannet plan, og selvom jeg næppe tror vi får "omvendt" hverandre, så bruger jeg gerne den tid jeg kan, til at besvare jeres spørgsmål og/eller komentare.

Jeg er dog en meget travl mand, så der vil nok gå nogle dage før jeg vender tilbage med svar til dit indlæg, Thomas, samt til dine kommentare, Claus, da jeg synes der er mange ting. Håber I forstår. Hvis I ikke har tid eller lyst til at vente, eller er uinteresserede i at få svar, vil jeg gerne vide det. Min tid er nemlig knap, da jorden jo går under i 2012;)

Til slut vil jeg lige sige, jeg er 34 år gammel, og har studeret konspirations-"teorier" siden 1999. Og det der faktisk startede min konspirations-karriere, er et spørgsmål som I måske også vil finder interessant, taget sitet i betragtning. Jeg ved selvfølgelig godt, dette er ligegyldigt for vores dabat, men alligevel...Det spørgsmål, der faktisk ødelagde min gamle verden:), er: hvad holder et atom i bevægelse?... Hvordan kan de små bæster blæse afsted i 15 milliarder år, uden at "gå i stå"? Og tilsyneladende fortsætte derud af i al evighed so to speak?..Det var hér det gik galt for mig, hehe. Forstår sagtens, hvis I ikke umiddelbart kan se sammanhængen mellem atomer og konspirationer, men siden da har jeg studeret konspirations-fup og fakta meget seriøst. Så det der skete 9/11, var for mig et inside job fra starten af, og jeg blev 100,00% overbevist om, det var et inside job, da der begyndte at komme film, foredrag etc. frem, hvor man kunne se, at man ikke var alene om at have det sådan. Jeg er ikke 9/11 "ekspert". Overhovedet ikke. Jeg bruger min energi på andre "sager", men jeg ved meget om hvad der skete den dag! Jeg har set og hørt det meste af det der findes af dokumentare og foredrag, samt hørt flere gigabyte radioprogrammer/debatter om 9/11 der findes på engelsk, og det siger ikke så lidt, skulle jeg hilse og sige! Siden 2007 har jeg dog ikke fulgt så meget med, da den sag jo alligevel blev afsluttet for laaang tid siden;), og der jo igen sker så meget andet, men igen...jeg ved godt hvad den sag drejer sig om. Jeg har dog ikke studeret 9/11 med det formål, at skulle formidle det til andre. Jeg har ikke skrevet notater over, i hvilke radioprogrammer der bliver sagt hvad, og jeg kan ikke huske hvilken udsendelse, hvor de og de billeder/interviews/vidnesudsagn bliver vist osv, så der skal en del roden til, før jeg kan besvare jeres spørgsmål. Det er lidt letter at have mainstream medierne på sin side, vil jeg tillade mig at sige. no offense please:)

Hmm, nu skrev jeg jo en hel stil alligevel. Jeg skulle vist have startet på jeres spørgsmål i stedet.

Hilsen,

Niels

 • 0
 • 0

Nu er vi da vist i "smølfeland", når du skriver: "Og så de 4-5 videoer der er frigivet og som stemmer ganske fint overens med lige præcis en Boeing i fuld fart." Er det noget du kan dokumentere, eller er det noget du har drømt??

,

Niels

 • 0
 • 0

Niels Fjord,

Det er dig der fremsætte påstanden om, at der var missilforsvar ved Pentagon, så det er naturligvis dig der har bevisbyrden, lige som jeg ville have bevis byrden, hvis det kommer til den med de små blå smølfer!

Det hjælper ikke, at du så fortsat kaster en hel masser argumenter ind i sagen, det vil sige det er jo ikke argumenter, det er jo blot endnu en række af spekulative spørgsmål, der intet beviser eller dokumenterer. Når du har dokumenteret de to mest åbenlyse fejl i dit tidligere indlæg, så skal jeg med glæde besvare yderligere spørgsmål.

Så kort og godt, dokumenter at der var missilforsvar ved Pentagon den 11. september 2001, ellers må du trække den tilbage.

Og så mangler du vist også en masse dokumentation omkring, hvordan det amerikanske forsvar reelt arbejdede på dagen, her tænker jeg på respons tid, hvor mange fly der var til rådighed og ikke mindst din lille løgn om, at der skulle være foretaget 66, så kaldte scramblinger, inden for samme kalenderår, ellers må du også trække den tilbage.

PS du behøver ikke at copy/paste her over i, jeg læser skam også med i den anden debat.

 • 0
 • 0

Nu er jeg ikke den store tilhænger af YouTube, som nogen som helst form for argumentation eller dokumentation, men du kan tage et kig på den her:

http://www.youtube.com/watch?v=iBHi9CbrNf4...

Og så kunne du da også passende svare på samme spørgsmål, som jeg fremsatte længere oppe:

Men hvad er argumentet for at det skulle være noget andet, end lige præcis den Boeing 757 fra AA der ramte den dag? Hvad er der af vidner der har set noget andet ramme?

 • 0
 • 0

Hej Christoffer

Hvis man ser NIST folkene "forsvare" deres rapport på TV virker de amatøragtige, tøvende og løgnagtige.

De indrømmer ikke fejl som de senere har rettet i deres endelige version omkring faldet af bygningen. Rapporten virker fabrikeret med henblik på at få en teori til at passe med konklusionen.

Rent videnskabeligt virker deres arbejde ikke særlig godt.

Det er ikke en konspiration, det er bare sund fornuft.

Hele affæren har desværre betydet tabet af 1 million menneskeliv, hvilket er derfor det er så vigtigt at gøre et grundigt stykke arbejde.

MEGET ENIG!!

 • 0
 • 0

Overvejede at komme med et meget langt indlæg for at banke det ind i hovedet på jer at den officielle forklaring ikke holder. Efter at have tænkt mig lidt om kom jer frem til at sagen er så indlysende klar at de tosser som bliver ved med at forsvare Osama-teorien endten skriver som de gør fordi de nægter at se realiteterne i øjnene eller fordi det er deres job at afspore debatten på den her type sites. Selvom den sidste fortolkning måske virker paranoid,giver den mening fordi Engeniøren fungerer som en faglig autoritet for tusinder af ingeniører i DK. Disse ingeniører vil igen meget naturligt fungere som autoriteter inden for det tekniske i det daglige mikrokosmos i DK og pludselig har man opnået en ret stor penetration af ens ensidige argumenter.

 • 0
 • 0

OK, men jeg vil dog komme med et enkelt meget vigtigt argument som jeg ikke mener er blevet luftet endnu og som forholder sig direkte til Niels Harrits mesterlige arbejde.

Gang på gang bruger tilhængerne af den officielle konspirationsteori et argument som i bund og grund går ud på at vi ved for lidt om 911 til at kunne kritisere den officielle forklaring.

Feks. syntes der at være tvivl om hvorvidt der fandtes et misilforsvar eller ej ved pentagon. Så vidt jeg kan se har ingen af parterne her dokumenteret hvorvidt det er tilfældet og det står dermed hen i det uvisse. Så var der en diskussion omkring NIST's undersøgelse af temperaturer i WTC i forbindelse med brændene. Efter at være blevet trængt i defensiven af den fantastiske debatør; Pål Bergström (hat's off to you!), ender argumenterne med at NIST nok bare ikke har undersøgt lige præcis de paneler som har været varmet mest op. Det er altså et argument som går ud på vi ved for lidt om 911 til at kunne lave solide konklusioner.

Faktisk er jeg tilbøjelig til at være enig- vi ved for lidt om 911 til at kunne lave en sikker teori.

Men når det så kommer til løsningen af dette problem er jeres tankegang så åbenlyst åndssvag at jeg må tage mig til hovedet.

 • 0
 • 0

Med al jeres latterligørelse og forhånelse af ellers saglige argumenter synes i at sende et klart budskab: "lad være med at stille spørgsmål ved den officielle forklaring eller i vi giver jer stemplet "skør konspirations teoretiker"".

For at opsumere: Jeres svar på at vi ved for lidt om 911 er altså at vi IKKE skal stille yderligere spørgsmål og vi skal dermed heller ikke UNDERSØGE sagen yderligere.

Det eneste logiske svar på vores problem med manglende fakta bør naturligvis være at vi netop SKAL undesøge sagen og for at der ikke opstår tvivl om legitimiteten skal det selvfølgelig være VIDENSKABELIGE (forstået i ordets egentlige forstand) undersøgelser.

Niels Harrits artikel om fundet af nanothermit i WTC-støv er præcis et eksempel på dette og så er det oven i købet banebrydende forskning på den måde at den offentligører en ny type højteknologisk "sprængstof" som ikke har været kendt i den almene offentlighed.

 • 0
 • 0

Ok, nu kan jeg levende forestille mig de stupide modargumenter for hvorfor man ikke skal undersøge 911:

"Der er slet ingen grund til at undersøge noget- den officielle teori forklarer jo det hele perfekt"

Svar: Folk der oprigtigt mener dette burde få deres hoved checket og de burde i hvertfald ikke arbejde med naturvidenskab. Hvis man kan se de mange optagelser af WTC7's nedrivning og ikke føle at der er noget der ikke stemmer ejer man simpelthen ikke naturvidenskabelig intuition. Hvis dette er tilfældet må man holde sig til de videnskabelige autoriteter og her tyder Niels Harrits studier jo netop på at der er grove forsømmelser i den officielle forklaring. Niels Harrits studier er publicerede og er videnskabeligt uimodsagt (dvs. der er ikke publiceret noget som er i modstrid med konklusionerne) og de bør defor vægtes med den højeste autoritet i forhold til alle andre argumenter som bliver skudt af fra hoften.

 • 0
 • 0

"En undersøgelse ville bare koste alt alt for mange penge til at det kan forsvares at bruge penge på den slags"

Svar: Der er blevet brugt op imod 14 millioner $ på undersøgelse af 911 mens der blev brugt ca. 50 millioner $ på undersøgelsen af sagen med Monica Lewinsky under Clinton. Til yderligere sammenligning har USA brugt $854.173.162.292 på krigene i Afghanistan og Irak som er en direkte følge af den officielle konspirationsteori. Hvis man kan bruge så mange penge på sex og krig kan man vist også tillade sig at bruge lidt på at undesøge den hændelse som skabte "behovet" for krigene. I øvrigt bruger vi allerede som sagerne står nu store resourcer på 911, idet almindelige mennesker i højere og højere grad går ind i diskussioner om 911. Hvis man bruger folks gennemsnitlige timeløn og den tid de bruger på spørgsmålet i en beregning tror jeg hurtigt man vil komme op på et astronomisk beløb. Dette forhold vil ikke ændre sig lige meget hvor meget i latterligører folk fordi i grundlæggende ikke har modargumenter mod uafhængig tankevirksomhed.

"Det er slet ikke vigtigt at vide om det var Bin Laden der stod bag eller om der er andre ansvarlige"

Svar: Hvis man ikke interesserer sig for grundlæggende retfærdighed, objektiv historieskrivning og fremtidens vestlige udenrigspolitik (og hvem ved hvor mange menneskeliv?) så kunne man jo være enig i ovenstående. Men så kunne man via følgende programering lige såvel være Holocaust benægter: "De forhold som kan kritiseres i den gruppe som jeg identificerer mig med vælger jeg ikke at tro på. Det er de andres skyld!" En sådan tankegang må vel siges at være grundlæggende egoistisk og uforenlig med ideen om et retfærdigt verdenssamfund. I øvrigt tror jeg også at en sådan tankegang i sidste ende ville føre til sammenbrud inden for den givne kultur fordi det usunde i tankegangen ville brede sig til alle fohold. Min pointe er altså at vi er tvunget til at åbne øjnene for ubehagelige sandheder hvis vi vil bevare de samfund vi har.

Jeg håber hermed at i vil indrømme at vi har brug for at blive klogere om 911 og at i vil støtte op om yderligere undersøgelser. Dette kunne i for eksempel gøre ved at melde jer ind på "patriotsquestion911" sited, hvis i har en faglig titel som kunne være til støtte for sagen.

Husk nu: Historien er fuld af beviser på at det som magten frem for alt ønsker er mere magt.

Bevar jeres kritiske sans!!

 • 0
 • 0

Vi lavede et interview med Niels Harrit omkring kritikken til den meget omtalte artikel "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center". Niels besvare spørgsmålet om relevansen af en evt. rekonstruktion af branden i WTC, såvel som teorien om den "primer paint" der blev brugt til at forhindre rust på stålsøjlerne.

Interviewet kan findes på: http://www.usagt.dk/index.php?option=com_c...

 • 0
 • 0

Niels Harrit

Jeg har læst din omstridte artikel, kigget på grafer og billeder.

Den er forholdsvis forståelig, selvom den er på engelsk.

Du har nogle forskellige prøver, som viser forskelligt, men eftersom de er indsamlet forskellige steder, er det vel ikke så mærkeligt.

Dog synes jeg, at så snart der er andre stoffer i prøven, siger du, at de må være forurenet.

Fair nok!

Du har fundet følgende stoffer:

C, O, Fe, Zn, Al, Si, S, Ca, Cr.

Du påstår, at Fe og Al indgår i Nanotermit, som vel er et ord, du har opfundet til denne lejlighed, og derfor fremhæver du dem. Der er jo ingen i den danske nedbrydningsindustri, der har hørt om det før.

Na og K er dele af salte, som bør undgås i beton, da de reagerer med metaller. Tungmetallet Cr + mange andre findes i flyveaske. Svovl er forurening af beton, men det indgår. Organisk C eller uforbrændt C er noget, man forsøger at undgå i beton.

Men fælles for alle disse grundstoffer er, at de i mere eller mindre grad, indgår i cementfremstilling.

Se nu synes jeg, din teori begynder at halte lidt. I har arbejdet med denne teori i 2½ år, hvor jeg kun har læst artiklen i dag, og så render jeg over dette sammenfald.

Synes du ikke, det er EJENDOMMELIGT?

ALLE STOFFERNE findes ved cementfremstilling!

Beviserne findes på nedenstående links.

Efter dette kunne man jo tro, at du og dine medforfattere har en politisk agenda frem for videnskabelig forskning, hvilket jeg dog ikke har været i tvivl om.

..."I moderne cementindustri er det almindeligt, at der benyttes et til tre hovedråmaterialer, og derudover et til tre korrektionsråmaterialer. Kalksten er stadig hovedingrediensen ved cementfremstilling, da der kræves 65-75 vægtprocent CaO for at kunne fremstille de rette cementmineraler. Herudover skal råmelet indeholde 20-25 vægtprocent SiO2, 3-6 vægtprocent Al2O3 og 2-5 vægtprocent Fe2O3"...

Altså. 65-75% CaO 20-25% SiO2 3-6% Al2O3 2-5% Fe2O3

Hertil kommer så flyveaske, som vi i Danmark begyndte at tilsætte beton i 1978 efter udlandet i mange år havde gode erfaringer med det. I flyveaske findes mange tungmetaller samt S, Na, K, Zn.

..."Før 1973 anvendte kraftværkerne i Danmark næsten udelukkende olie som brændsel, men med oliekrisen i 1973 begyndte en hurtig omstilling på kraftværkerne fra olie til kul som brændselsmedie. Dette medførte, at der opstod en voksende mængde flyveaske fra forbrændingen af kul.

Da man fra andre lande havde erfaring med at nyttiggøre flyveaske fra kulforbrænding i forbindelse med produktion af cement og beton, blev der midt i halvfjerdserne optaget forhandlinger mellem ELSAM/ELKRAFT og F.L. Smidt/Aalborg Portland A/S om samarbejde omkring en sådan nyttiggørelse af danske kraftværkers flyveaske"...

I har altså brugt 2½ år på at finde sammensætningen af cement. Jeg håber da ikke, I skal leve af det.

Måske kan du komme i fjernsynet igen.

Hvis du stadig påstår, du har ret i din teori, så står hele Danmarks villaer jo på en tikkende bombe.

Jeg forventer et svar her eller på min mail: carsten-bn@live.dk

Mvh. C.B. Nielsen, (bygningsingeniør)

Ref.:

ing.dk/artikel/13796-processen-fra-sand-til-cement

www.emineral.dk/?id=21&parent=21

www.techmedia.dk/files/pdf/dak/side33-37da...

www.teknologisk.dk/laboratorier/10418?cat=196

 • 0
 • 0

Hvis CIA og KBG og PET har kunnet gennemføre dette spektakulære komplot, og det eneste spor er noget rødt støv, så der de jo nok også i stand til at lægge låg på historien i al evighed...

 • 0
 • 0

Et godt råd til alle kære teoretikere på denne tråd: Gør jer selv den tjeneste og se (minimum) andet afsnit af denne film. Den blotlægger virkelig nogle sandheder der er til at tage at føle på.

Indrømmet, jeg har ikke læst hele tråden!

Andet har jeg ikke at sige.

Mvh Mikkel Siggaard Clausen

 • 0
 • 0

Jeg kan desværre ikke besvare jer på Videnskab.dk??????

Ja jeg ved godt, hvad nano betyder. Vis mig et link, hvor nano-thermite elle super-termite skrives i et ord før 1.9-2005 Steven Jones nævner Super-thermite i 2006. Wiki nævner det ikke før Niels gjorde, så jeg fastholder, at det er et ord, Niels har opfundet. Termitpartikler i nanostørrelse nævnes, men selve ordet nanotermit er Niels' opfindelse. Mht. hvorfor de faldt, er der ingen tvivl: Brand Termit bruges i fyrværkeri, så du noget? Eksplosioner, som Niels tidligere har nævnt: så du nogle, hørte du nogle? Termit som skærebrænding: Det skal koncentreres lige der, hvor der skal skæres. Du kan ikke bare smøre det på. Det løber nedad, så derfor når man skærer en søjle, skærer man i et skråt snit, for at det løber den ønskede vej. Jeg har et klip, som Niels ikke vil vise, når han er ude at holde "foredrag" www.archive.org/details/Wtc7Collapsewidesc... Det er ikke engang en debunker, ham her går videnskabeligt til værks, hvor Niels derimod klipper i filmen. Niels' film starter præcis, hvor nordsiden falder, men der er hele sydsiden altså væk. Læg mærke til penthousene øverst. Deres 6,4 sek. er også forkert. Du skal se hele videoen til ende. (4:58) Bygningen er først færdig med at falde, når man ser det sidste "puff" det ses på mange andre videoer. Men det kalder folk eksplosioner, det er det ikke, det er luften som vil ud. De siger det samme om WTC1+2, men luften skal jo ud, så du nogen eksplosioner og lyd? nej! En dansk rapport kan du læse her: www.dbi-net.dk/media/e53d9e948b23498284d32... Den viser, hvordan bygningen er bygget op, og hvorfor det gik, som det gik. Bygningsingeniører kan læse den ligeså hurtigt, som når de læser for børnene inden sengetid. For ikke-kyndige kan man starte med at kigge billeder på side 3. Alle udvendige søjler 35x35 cm. er boltet sammen med 4 stk. 7/8" bolte hele vejen op, og det er her, det svageste led er. De indvendig søjler er kraftigere (50x50 cm. ?), har også kraftigere bolte, men det fremgår ikke. Til Niels' orintering: Søjler er lodrette, dragere er vandrette. Niels tror, at det hele er svejst sammen, men bygningen er designet til at kunne give sig i vinden. Men den er ikke dimensioneret til at optage tryk udover egenvægt og nyttelast(inventar og mennesker). På side 4, kan du se, at dækket (gulvet) ligger på gitterbjælker. På dem ligger en korrugeret trapezplade (så betonen kan hænge ved) med understøtninger, som er ganske stærk. P-huset i Randers er lavet på denne måde. Hvis et fly rammer disse gitterspær, går det galt. Dem som har fået flået isoleringen af, er enormt udsatte for brand, da der ikke er meget gods i denne konstruktion. Stadig på side 4: Gitterspærene hviler på konsoller (vinkeljern ca. 15 cm x 15 cm), her er de fastholdt med 2 bolte 5/8" Det er kun ca. 15mm. På side 14: Loven om elastisk stød. Den har Niels heller ikke hørt om. Han har kun hørt, at aktion=reaktion??? Denne model beskriver, hvordan stødkraften fra den øverste, faldende del af bygningen, ved et fald svarende til blot en enkelt etagehøjde, påvirker den nedre del med en kraft på op til 30 gange den normale statiske belastning. Jeg siger ikke, at de øvre etager ramte med fuld hastighed, det er faktisk Niels, der snakker om frit fald, men nederste impact-etage bliver ramt med mange etager (12-40). Tilsæt så stødkraften, den kan Niels altså ikke forklare sig ud af. Det er en naturlov. Endvidere: Det er eftervist, at de knækkende søjler ikke kan bremse faldet med mere end ca. 5%. Niels starter hver gang med at sige: Der var 2 fly, men der var 3 bygninger, der faldt sammen, han svarer på spørgsmål med modspørgsmål. Det er en kontrolleret nedrivning, det kan en hver se. Det er sket med nanotermit. Vi har fundet nanotermit i støvet osv.. Jeg har tidligere anført: At hans nanotermit lige så vel kan være betonstøv, da alle de grundstoffer findes i fremstillingen. Niels siger så: Har du set røde flager/chips i beton? Næ, det har jeg ikke, men jeg render heller ikke rundt med et mikroskop, det er jo nano, vi snakker om???. Rustbeskyttende malinger: Oliemalinger findes med zink eller aluminiumspigmenter til inden og udendørs brug. Malingen påføres jævnt og fyldigt. Anvendes på flader, der bliver udsat for temperaturer op til +90°C. Anvendes på jernkonstruktioner, tanke m.m. Så det kan være maling fra søjlerne, eftersom dine chips kan ses med det blotte øje. Så er det med explosives, og så er det ikke aligevel. Der er ingen videoer, hvor der ses eller høres eksplosioner. Men der er vidner, som udtaler, at de hørte nogle. De hørte larm, men eksplosioner var det næppe. Da Niels første gang så WTC7 falde sammen, sagde han til sig selv: Niels, det her kan ikke lade sig gøre, regeringen må være indblandet. Men havde Niels nu spurgt en bygningsingeniør, om det kunne lade sig gøre, havde han fået svaret: Ja! Jeg tror ikke, Niels kan opdrive en bygningsingeniør, der tror en dyt på hans teorier. De tager ham ikke alvorligt, derfor gider de ikke diskutere med ham. De tør ikke, siger Niels. For B-ingeniører har ikke undret sig, da de først var kommet sig over chokket, at det skete. Fordi de ved noget om brand, og hvad det gør ved stålkonstruktioner. Niels, du kan sgu da ikke kalde dette makværk for videnskabeligt arbejde, du har en politisk agenda, du siger, du holder dig til facts, men det lyser ud af dig, at du har en anden dagsorden, for videnskab er det i hvert fald ikke. Jeg betvivler ikke måden, du har lavet undersøgelsen på, men dine konklusioner er helt ude i hampen. Hvis du havde været bygningsingeniør, havde jeg taget det alvorligt. Du plejede at fremhæve hotelbranden i Madrid, men så fandt du ud af, at den havde betonkerne, og alt udenfor denne faldt sammen. Det er du vel holdt med? WTC var ukonventionel bygget, da de ikke havde betonkerne, Deres sprinkleranlæg blev forøvrigt først opsat i 1990, så måske har de også sparet på isoleringen under byggeriet. Ja, jeg ved godt, det er renoveret siden.

Ja, Niels, jeg troede heller ikke mine egne øjne, da jeg live så flyene ramme WCT2. Fra nordsiden ser det jo ikke ud til, at der brændte meget i WTC7, men hvis det bare var småbrande, så var de vel blevet slukket for længst i løbet af de 7 timer. Pull betyder, at brandfolkene skal trække sig, men selvfølgelig skal han kriminaliseres. Vis nu den rigtige video, så folk kan se, at det meste af sydsiden af 7 er væk, inden nordsiden falder. Du kalder dig videnskabelig, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg burde kalde dig. Men inden du udtaler dig om noget, du åbenlyst ikke har forstand på, så må du tage 1. år på ing. Skolen, det burde være nok. Jeg tror heller ikke, der er noget galt med din analyse af WTC-støvet, så det kommenterer jeg heller ikke, det er din konklusion, det er galt med.

Husk: Fe2O3 og Al kan findes i både maling og cement.

Den blev lang, men jeg håber da I kommer tilbage.

 • 0
 • 0

Kære alle

Tak for en god debat - den er blevet så lang, at vi vælger at lukker tråden for denne gang.

Mvh Julie M. Callesen, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten