Forskere: Temperaturstigning kan holdes nede med langt mindre CO2-fangst end forventet

Illustration: Lasse G. Jensen

Indfangning og lagring af CO2 (CCS) skal ifølge den socialdemokratiske regerings nye klimaudspil sikre, at 0,3 mio. ton CO2 bliver indfanget hvert år. Målet skal dog først nås i 2030, og ifølge et nyt studie fra to forskere fra Imperial College i London kan det nærmest ikke gå for hurtigt med at komme i gang.

Læs også: Regeringens storstilede klimaplan bidrager til en brøkdel af CO2-målet

Forskerne har beregnet, hvor stor CCS-kapacitet, der skal til, for at denne teknologi kan levere sit bidrag til at overholde FN's klimapanel IPCC's teknologiscenarier for at holde den globale temperaturstigning under henholdsvis 1,5 og 2,0 grader. Den gode nyhed i studiet er, at der ikke bliver brug for nær så meget CCS, som tidligere beregninger har vist.

»Vi har fundet frem til, at der selv i de mest ambitiøse scenarier næppe bliver brug for mere end 2.700 Gt CO2-lagringskapacitet – meget mindre end de 10.000 Gt, som nogle af de største studier tidligere er kommet frem til,« siger en af forskerne, Dr. Christopher Zahasky fra universitetets afdeling for Earth Science and Engineering ifølge en pressemeddelelse.

Udvikling skal op i gear

Siden det første kommercielle CCS-anlæg åbnede i Norge i 1996 er lagringskapaciteten steget med 8,6 procent om året. Fortsætter denne udvikling frem til år 2100, vil lagringskapaciteten på det tidspunkt være oppe på 441 Gt. Men hvis CCS skal kunne tage sin del af CO2-udfordringen, skal udbygningstakten have et godt nøk opad. Ifølge forskernes artikel, der er offentliggjort som Open Access i tidsskriftet Energy & Environmental Science, viser IPCC's teknologiscenarier, at der kan blive brug for op til 2.692 Gt samlet lagringskapacitet i år 2100. Derfor skal udvidelsestakten op omkring 9-12 procent.

Læs også: Regeringen støtter CO2-injektion i oliefelter

Ligeså vigtigt er det imidlertid, at udvidelsestakten kommer hurtigt op. Jo hurtigere udbyggelsestakten kommer op, jo mere falder det samlede behov for lagringskapacitet nemlig.

Hvis udvidelsestakten i 2030 er kommet op på 10,1 procent, vil det samlede lagringsbehov nå op på 2.692 Gt i år 2100, men hvis stigningstakten får endnu et nøk op til 12,1 procent, vil det samlede behov kun være 1.505 Gt i år 2100.

Regeringer skal overtage olieindustriens rolle

Ifølge forskerne har udviklingen i CO2-lagring hidtil primært været drevet af olie- og gasselskabers brug af CO2-injektion for at presse flere kulbrinter ud af deres felter. Således er 84 procent af den lagrede CO2 i dag pumpet ned for at få mere olie og gas op. Hvis der skal lagres mere CO2, samtidig med, at IPCC's andre emissionsmålsætninger skal overholdes, er der ifølge forskerne derfor brug for at regeringer verden over øger støtten eller kommer med andre tilskyndelser, der kan drive udviklingen.

Forskerne understreger samtidig, at CCS ikke alene kan løse klimaudfordringerne.

»Der er mange andre faktorer i kampen mod klimaforandringerne og deres katastrofale følger - som at bruge grøn energi, grønne transportformer og bruge energien langt mere effektivt,« siger studiets anden forfatter Dr. Samuel Krevor fra Imperial College ifølge meddelelsen.

IPCC's forfattere er desuden selv forbeholdne overfor, hvor stor en effekt, man kan forvente at få ud af CCS, fordi teknologien aldrig er blevet brugt i den skala, som teknologiscenarierne indeholder.

Emner : CO2-lagring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Artiklen beskriver nogle procenter af et eller andet og formodentlig nogle totaler. Hvis de 2700Gt er totalt indtil år 2100 lyder det rimeligt, for det svarer i alt til den mængde CO2 der vil give en stigning på 360ppm, altså næsten en fordobling.

 • 6
 • 1

Vi vil til Mars så vi kan komme væk for denne fortabte klode (forureningsmæssigt) og vi vil indfange CO2 i stedet for lade være med at udlede! Disse overspringshandlinger er en dårlig forretning, de er mange mange mange gange dyere end at løse de egentlige problemer.

 • 13
 • 8

Vi får dagligt sejlet eller fløjet tonsvis af produkter til Danmark fra lande (Asien) længst muligt væk fra os. Produceret på fabrikker, som ikke lever op til Europæiske standarder vedr. CO2 og anden miljøforurening. Og nu skal vi så indfange CO2’en! Hvis vi producerede lokalt (i Europa) ville CO2 regnskabet nok se anderledes ud.

 • 25
 • 3

Iflg klimapanelets model, vil 45% af menneskets udledte CO2 tage ophold i atmosfæren. I perioden marts april maj her i år, ville atmosfærestigningen forventes at være på kun 1,88 ppm ved den 17% reduktion i udledningen, som vi ser nu, men den er uændret 3 ppm som sidste år - dvs naturen reagerer på vores mindre udledning ved selv at supplere op til det sædvanlige (det kommer fra havet). Modellen har fejlet. Menneskets reduktioner har stort set ingen betydning. Se kurven 'Two Years* https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingc...

 • 3
 • 25

Det virker som om, at mange virksomheder “glemmer” alle de klimagasser der følger med afbrænding. Det er det man kalder for CO2 ækvivalenter.

Derfor er det en ret tosset øvelse vi bliver præsenteret for.

Afbrænding bør, på sigt, kun foregå ved affaldsforbrænding.

Al anden energi kan transformeres via elektricitet og brændselsceller.

Så kan en sund plante og dyrevækst nok opsuge CO2.

Vi kan starte med at fjerne alle de lobbyister, der betales af virksomheder, der lever af forbrændingsteknologier.

De er fra en tid, hvor forsyningssikkerhed var et problem. Nu kan vi få masser af billig energi fra sol og vind.

Og hæv afgiften på brændsler! Så er finansieringen af omstillingen til elektrisk energi på plads.

 • 13
 • 10

Og hæv afgiften på brændsler! Så er finansieringen af omstillingen til elektrisk energi på plads.

Det kan man jo sige, men det må kræve at Danmark ikke går enegang, selvom vi måske nok burde være foregangsland. Og er der ikke lige et par store spillere (fly, skibe) i den pulje, som nogenlunde nemt (og allerede gør det) kan skaffe sig billig/afgiftsfri brændsel?

Hvis det virkelig skal batte, så er der lige et par lande der skal overtales. Hvis vi ser på hvem der er de befolkningmæssigt største nationer der skal overtales, så er det Kina, Indien, USA, Indonesien, Brasilien og Pakistan. De seks (i den rækkefølge, og de er alle helt sikkert glade hver gang der lægges en energi- og/eller miljø-afgift på varer i vesten) udgør tilsammen lidt mere end ½-delen af jordens befolkning. (Nigeria, Bangladesh, Rusland og Mexico er de næste fire i rækken).

Hvis vi (og en række andre små nationer) lægger afgifter på varer pga CO2 (plastik, alluminium, cement, isoleringsmateriale, mursten), så bliver produktionen bare placeret hvor den - på trods af transport - slipper med færre eller ingen afgifter.

God fornøjelse med den øvelse.

Bortset fra det, så skal der gøres noget. Men findes der ikke en anden måde, som automatisk vil animere producenter til at skifte spor, fordi vi forbrugere gør det?

 • 4
 • 3

De nedenstående tal angiver de maksimale og de minimale gennemsnitstal i MW for vind+soleffekt i den angive tidsperiode i tidsrummet Januar til April 2020 ...........Per time....Per dag....Per uge.....Per måned Maks......5447.........4751......3357...........3059 Min.............26...........484........561...........1843

Forklaring Den højeste timeværdi var 5447 MW og den laveste 26 MW Den dag hvor ydelsen var størst var gennemsnittet 4751 MW og den dag hvor ydelsen var lavest var dennei gennemsnittet 484 MW. MAn kunne måske udglatte ydelserne fra time til time og måske endda fra dag til dag. Men næppe fra uge til uge idet ugegennemsnsittet varierede mellem 561 og 3357 MW, og månedsgennemsnittet varierede mellem 1843 og 3059 MW.

Lægger vi de danske ydelser sammen med nabolandenes sker der ikke en væsentlig udglatning.

KOnklusionen burde være entydig: MAn kan ikke bygge et lands energiforsyning på noget så variabelt som vind- og solkraft. Ikke engqang elforsyningen. Og man kan ikke producere ret meget, om overhovedet noget på en så varierende strømforsyning.

Altså må alle planer om udbygning af vind- og solkraft skrottes, og hvis vi ellers tager kuldioxidhypotesen alvorligt, har vi ikke andre muligheder end kernekraft.

Da det politiske system ikke vil have kernekraft, må der kunne konkluderes, at systemet ikke tager kuldioxidhypotesen alvorligt.

Energiøer med produktion af ammoniak, methanol og kulbrinter er da også en så absurd ide, at den sagkundskab, der må formodes at sidde i energistyrelsen kun kan betragte dem som en afledningsmanøvre, som man kan bruge til forskningsprojekter, så man kan sige, at man gør noget, dog vel vidende at forskningen vil kunne køre uendeligt uden at producere brugbare resultater.

PS. Jeg har diskuteret spørgsmålet med flere kemiingeniørkolleger, der er enige i min konklusion.

 • 8
 • 24

KOnklusionen burde være entydig: MAn kan ikke bygge et lands energiforsyning på noget så variabelt som vind- og solkraft. Ikke engqang elforsyningen. Og man kan ikke producere ret meget, om overhovedet noget på en så varierende strømforsyning.

@Søren

Det er der heller ikke nogen der gør. Der medregnes hydro, biomasse og biogas m.m.

Altså må alle planer om udbygning af vind- og solkraft skrottes, og hvis vi ellers tager kuldioxidhypotesen alvorligt, har vi ikke andre muligheder end kernekraft.

Da det politiske system ikke vil have kernekraft, må der kunne konkluderes, at systemet ikke tager kuldioxidhypotesen alvorligt.

Alle tager forhåbentlig vores klima alvorligt. Men derfor kan man jo godt tage hensyn til økonomi og tid. Derfor er kernekraft heller ikke relevant i Danmark

 • 21
 • 4

Hele den nordeuropæiske fluktuerende energiproduktion (vind og sol)fungerer godt, takket være at vi kan bruge de norske vandkraftværker som batteri. De termiske kraftværker står altid for en lav del af produktionen, og at de overhovedet kører skyldes vel dels deres varmeproduktion og at der er behov for dem til at styre og regulere elproduktionen, mere end at der er brug for den strøm de producerer.

Det vil kunne fungere endnu bedre ved at styrke forbindelserne ned i gennem Europa, så overskudsproduktion kan stoppe kulkraftværker sydpå, i stedet for vandkraftværker nordpå.

Og ved at indføre prisafhængige elafgifter og timeafregning hos forbrugerne, så forbruget svinger bedre med produktionen.

Solcelleejere har timeafregning på den solgte el. Så når jeg kan se hos Nordpool, at elprisen i dag mellem kl 15 og 17 står til at være negativ, så sætter jeg gang i vaskemaskinen der, så jeg ikke skal betale for den overskudsstrøm jeg ellers ville levere. Det fungerer.

 • 9
 • 3

MAn kunne måske udglatte ydelserne fra time til time og måske endda fra dag til dag. Men næppe fra uge til uge idet ugegennemsnsittet varierede mellem 561 og 3357 MW, og månedsgennemsnittet varierede mellem 1843 og 3059 MW.

@Søren Holst Kjærsgård:

Der er flere måder at gøre det på, og flere af dem bruger vi allerede (hvilket forklarer at du har strøm på køleskabet, både når vindproduktionen er høj og lav), så som udveksling og fleksibelt forbrug, og der kommer meget mere af sidstnævnte, dersom vi skal have bl.a. luftfarten med noget andet end fossile brændsler.

Hvilken løsning forestiller Søren Holst Kjærsgård sig for sidstnævnte?

Hvis vi ignorerer alle andre muligheder, inkl. ovenstående, kræver det en samlet batterikapacitet i nettet på minimum 320 GWh, svarende til 230 Gemini-batterier: https://static1.squarespace.com/static/5d3...

... koblet til en samlet invertereffekt på 3 GW.

Og hvis vi udelukkende forsynedes elforbruget med vind (i 2019 var det kun 49%), skal vi naturligvis bruge en kapacitet svarende til 260 Gemini batterier og 5 GW invertereffekt.

Vil Søren Holst Kjærsgård forklare os: Hvorfor kan man næppe det?

NB; Denne batterikapacitet naturligvis på ingen måde bliver nødvendig for Danmark, da vi i forvejen udveksler med et stort geografisk område, og elproduktionen med tiden integreres i et mere og mere fleksibelt forbrug, herunder elbiler og store og små varmepumper, damvarmelagre, bio- og brintbaserede brændsler, metalstøberier osv, osv.

 • 8
 • 2

og månedsgennemsnittet varierede mellem 1843 og 3059 MW.

Og Søren Holst Kjærsgård har sikkert ved den lejlighed endnu engang bemærket at der hvert eneste år er markant lavere månedsgennemsnit i sommermånederne end i vintermånederne, hvilket korrelerer med elforbruget.

Søren Holst Kjærsgård kan sikkert også selv finde månedlige atomkraft-gennemsnit i vores østlige naboland gennem de sidste 10 år, som har varieret mindst ligeså meget, selv på de mest uhensigtsmæssige årstider.

 • 10
 • 4

I lille flade danmark bliver det lidt af en udfordring, men de fleste større lande har tilstrækkeligt med områder som med økonomisk fordel kan anvendes til pumped storage.

Ikke desto mindre formår lille flade Danmark altså verdens højeste forsyningssikkerhed med en elforsyning med pænt over 50% vind- og solpenetration, og de energimyndigheder og læreanstalter, der stå bag denne formåen, ser i øvrigt ingen nævneværdige udfordringer i at forsyne hele det lille flade land 100% med VE.

 • 13
 • 4

Selvfølgelig kan det lade sig gøre I 1994 var vindmøllebranchen enige om, at med en 250kW mølle, havde man nået den største rentable mølle. Nu kan vindmøller være 50 gange større. Flydende vindmøller vil udvide placeringmulighederne. Tilsvarende udvikler solteknologien. Konkluderende: Der kan høstes uendelig meget energi fra vores allesammens A-kraftværk der ligger betryggende langt væk...SOLEN. Tidligere var elektrolyse noget man brugte med billig vandkraft, så virkningsgraden var ikke optimeret. Brændselceller var noget som NASA brugte og leverandørerne spandt guld på, og derfor overforbruget platin. Den seneste udvikling har gjort energitabet ved elektrofuels lavere end energitabet ved fossile brændstoffer. Og elprisen går hele tide ned. Elektrofuels, brugt sammen med brændselceller, laver ingen drivhusgasser overhovedet, så fuldt udrullet VE overflødiggør CO2 lagring.

Vi har pligt til at gå forrest, og det burde være nemt, fordi vi har erfaring for at danske miljøtiltag giver overskud på den lange bane.

 • 4
 • 3

At Danmark kan gøre dette, skyldes at vi kan trække på vandkraften i Norge og Sverige plus forbindelser andre steder hen. Man kan sige, at vi pynter os med lånte fjer.

Præcis som Frankrig, der har trukket kraftige udvekslingskabler til sine nabolande, for at kunne udveksle deres atomkraft med naboernes vandkraft- og termiske spidslastværker.

Lånte fjer, om du vil. Andre kalder det vist energiplanlægning. ;-)

 • 16
 • 2

Svend, Ja ikke nok med at fjerene er lånte - de er foræret til os, da udenlandske sorte betaler til os grønne for at de sorte selv kan få lov til at lave sort strøm og det tilskud vi få, gør at vi har råd til at lave grøn strøm, selvom prisen stadig er pebret - men det er feel god og international prestige for Lilledanmark. Sortheden i den danske stikkontakt er lille (ca 20%) men reelt er den ca tre gange så stor, hvis man beregner hvor meget sort strøm der faktisk internationalt produceres, fordi vi trækker strøm fra vores stikkontakter.

 • 1
 • 15

At Danmark kan gøre dette, skyldes at vi kan trække på vandkraften i Norge og Sverige plus forbindelser andre steder hen.

Naturligvis.

Det sjove er at de fleste lande har et eller andet de er heldige med. Nogle har geotermi. Nogle har store områder med stabil vind. Nogle har vandkraft. Nogle har stabil sol hele året.

Det er selvfølgelig surt for de få lande som ikke har en eller anden måde at gemme strøm eller udveksle strøm eller regulere forbrug eller vælge VE som producerer i nogenlunde takt med behovet. Det skal bare ikke afholde flertallet af lande fra at komme videre.

 • 14
 • 0

Det handler i min optik om, at vi skal indføre alle de tiltag der giver mening både lokalt og i den store sammenhæng. F.eks. er vores lokale fjernvarmeværk halmfyret og dermed CO2-neutralt (når man regner væksten af halmen med). Men hvis vi etablerer solfangere, kan forbruget af halm reduceres med næsten 30%. Er det så en god idé? Ja, for den halm der ikke længere afbrændes hos os, kan så formentlig fortrænge andre brændsler andre steder - og så bliver der en miljøgevinst.

Samlet set forventer jeg, at vi kommer til at se større gevinster ved smarte løsninger mange steder i samfundet - også løsninger, der ikke nødvendigvis giver os en lavere levestandard eller højere skatter. Om CO2-lagring bliver en af løsningerne der bliver anvendt er jeg ikke så sikker på. Jeg forventer, at den teknik taber til rentable løsninger.

 • 9
 • 0

Er 0,3 Mt CO2 pr. år ikke meget lidt?

Men selvfølgelig - hvis andre kommentarer her handler om et absolut tal i år 2100, er det vel ikke så ringe. Sådan pr. hovedregning: 70 år med 0,3 Mt pr. år giver 21Gt indfanget CO2 i år 2100. Forudsat, at vi formår at holde på den indsamlede CO2.

Hvis vi laver brændsel ud af CO2'en, slipper vi den jo ud igen - godt nok som en kompensation af fossilt CO2, men alligevel.....

 • 1
 • 1

SHK

PS. Jeg har diskuteret spørgsmålet med flere kemiingeniørkolleger, der er enige i min konklusion.

Krage søger mage, så alle dine kemiingeniørkolleger er ligeså rundforvirrede som du eller også har du ikke præsenteret problemstillingen korrekt.

Man kan ikke holde liv i fossil energi uden store og stigende subsidier.

I USA har de lige fået en handout i trillion dollars klassen.

Samme dag deres handout blev offentliggjort steg markedsværdien for ExxonMobile og er nu 42% oppe over det naturlige leje.

Det er bare sådan at hverken vindenergi eller solenergi kan tillade sig at hvile på laurbærene, så du må bare indse at den handout bare var pis i bukserne.

I det seneste årti faldt fossil fuel aktiver med 70% i forhold til index og i dette årti er de foreløbigt faldet ca. 40% uanset handouts!

Når virkeligheden uden næste handout indenfor rækkevidde vender tilbage, så bliver blodbadet på fossil aktier ret voldsomt, fordi en stor del af deres opblæste valuation er reserver, der aldrig kan udvindes økonomisk eller økologisk forsvarligt.

Dem der kom for sent ud af fossil energi som fx Maersk har taget en forfærdelig omgang tæsk. Maersk er fx ikke længere vores største transport selskab, og vel næppe 1/3 så meget værd som Ørsted når dette år rinder ud.

 • 5
 • 2

Hvis vi laver brændsel ud af CO2'en, slipper vi den jo ud igen - godt nok som en kompensation af fossilt CO2, men alligevel.....

Der er faktisk mere effekt med Synfuels end at putte CO2 ned i jorden, da den jo netop erstatter oppumpet CO2, der i sig selv koster direkte udslip af geostabilt CO2 og procesenergitab.

Vi er snublende nær på at det bliver billigere and bruge vedvarende energi som input til produktion af flydende brændsler.

Desværre er Dan Jørgensen arrogant og inkompetent og regeringens håndtering af deres løfter om at infri folketingets beslutning om 70% reduktion i 2030 fortolkes som business as usual.

 • 8
 • 0

Se f.eks. Berlingsle i dag:

- interessant! Det kunne også være interessant at høre lidt mere om projektets økonomiske aspekter, som må have spillet en central rolle for beslutningen: I hvilken størrelsesorden forventes produktionsomkostninger/pris på 'bæredygtigt brændstof' at befinde sig? Såfremt produktet bliver dyrere end tilsvarende, traditionelle brændstoffer må man vel være gjort sig tanker vedr. afsætningen.

 • 1
 • 3

Der er mange gode grunde til at reducere CO2 udslippet, der hovedsagelig skyldes vort umådeholdne forbrug af fossil energi, forstærket af en folkelig modstand mod at anvende fremtidens energikilde, atomenergi. Klimadebatten drejer sig kun em en enkelt faktor af mange, nemlig CO2, hvis klimaeffekt er stærkt faldende, selv en fordobling af det nuværende indhold vil kune have en lille klimaeffekt, ca. 4 watt/kvm mod ca. 16 watt for de første 20 ppm, i følge Lambert-Beer-loven! At der er andre klimafaktorer end CO2 ses bla. af forholdene efter Istiden, hvor det normale har været en højere temperatur end det, vi ser i dag. Rent faktuelt lever vi i en kold periode hvor vi er på vej mod normale tilstande (Kilde: Geologiske lærebøger), med lidt hjælp af vort for store forbrug af fossile brændsler, der er grundlaget for den alt for store befolkningstal. At vor kloge Dronning har forstået problemet skyldes kun ikke skal samle stemmer. Jovist er der gang i klimaændringerne, det har det været i ca. 300 år, og Dronningen er da heller ikke overbevist om, at det hele skyldes mennesket! Klima"eksperternes" modeller er forkerte, faktisk sker vejen mod normale tilstande efter det "Mauderske Minimum" noget langsommere end modellerne viser (Kilde: Christy). Den menneskelige faktor er en realitet, den er dog lille, der udledes årligt ca. 9 Gt "C" i CO2 årligt med fossil ebrændsler, fra land udledes ca. 120 Gt, og fra vandmiljøet ca. 90 Gt "C" årligt. Også planter udleder en masse CO2 ved respiration. Da atmosfærens "C" indhold er ca. 800 GtC er den gennemsnitlige opholdstid for CO2 i atmosfæren ca. 4-5 år, hvilket klimaeksperter oversætter til tusinder af år! Måske burde man oprette en videnskabelig klimauddannelse, hvor klimafysik fik en fremtrædende rolle? Der er kommet mange udmærkede forslag, men at ofre store sessourcer på energiøer, der leverer en masse strøm i perioder, hvor vi ikke kan bruge den, er ikke et af dem.

 • 2
 • 15

Per A:

Klimadebatten drejer sig kun em en enkelt faktor af mange, nemlig CO2, hvis klimaeffekt er stærkt faldende,

Det er (som sædvanligt, fristes man til at sige) en lodret løgn fra Per A. CO2 som klimagas har tværtimod i øjeblikket den kraftigste impakt i planetens historie - målt i induceret temperaturstigning / år. Allerede siden 1960 er effekten fordoblet, hvilket jeg til fulde har dokumenteret her på sitet utallige gange.

Per A's lidt barnligt naive betragtning (hans evige reference til de første 20 ppm) må skyldes manglende evne/lyst til at sætte sig ind i tingene?

Rent faktuelt lever vi i en kold periode hvor vi er på vej mod normale tilstande (Kilde: Geologiske lærebøger)

Dette er (selvfølgelig) heller ikke sandt - og bid lige mærke i "kildeagivelsen" ;o))

 • 15
 • 2

I 2019 lukkede vi 33 gigatons CO2 ud fra fossile brændstoffer. Vi fælder mere og mere skov, og dækker større og større områder med solpaneler. Temperaturstigningerne får permafrost i Arktis til at smelte og udløse Metan. Kina har lige fundet et gigantisk naturgasdepot i undergrunden. USA ........... Er blevet splittergale! Internettets El forbrug stiger hurtigere end tilvæksten i VE.

Hvordan skal vi fjerne 2700 Gigaton CO2 fra atmosfæren når vores forbrug af fossile brændstoffer stiger 2% pr år på verdensplan?

 • 4
 • 7

I denne tid lukker vi for tiden 100 Mt fossil CO2 ud om dagen (36 Gt om året). Udledningen er dog nu midlertidigt lavere. CO2 folkene på Mauna Loa siger, at en permanent 10% reduktion formodentlig vil formindske CO2 ophobningen i atmosfæren med 0,5 ppm om året. Det svarer til ca 25% - Dermed siger de så også, at den menneskelige udlednings størrelse er bestemmende for atmosfæreophobningens størrelse. Kigger vi nu 10 år tilbage i tiden, var udledningen netop ca 10% lavere, men ophobningen var om året også den gang 2 ppm. Der er noget der ikke stemmer.

 • 1
 • 10

Målinger viser at CO2 optaget er meget større end man hidtil har troet. Større koncentration giver øget optag , som nok har været meget undervurderet viser denne undersøgelse https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1... Naturen tager sig selv af øgede CO2 udslip, så et forholdsvist moderat scenarie med øget fossil afbrænding ikke giver nogen temperaturøgning der er værd at bruge vanvittigt store investeringer på for at nå et rent fiktivt mål om under 2 grader stigning. Som påpeget af andre i kommentarer ovenfor er der noget der ikke stemmer i regningerne, som tilskriver antropogen udledning som væsentlig i det hele taget. Det kan man finde diskuteret i www.hharde.de under menuen klimaforskning med diverse peer reviewed artikler. Her findes dels emnet sensitiviteten af klimaet ved en fordobling af drivhusgasser, dels en meget interessant gennemgang af karbonkredsløbet. Specielt interessant er et foredrag i Hamburg fra 2018 af Murry Salby, hvor han viser ned meget enkle regninger at de antropogene CO2 bidrag må være ubetydelige. Andre mekanismer må dirigere udviklingen , som f. eks. afgasning drevet af øget temperatur først og fremmest, som ikke kan skyldes antropogen påvirkbing.

 • 1
 • 13

Bemærk at noaa-grafen er interaktiv med en skyder så man kan vælge antal år. Fra 2005 frem til nu er ganske illustrativ. Fig. 3 i doi.org artiklen viser udviklingen i fossil CO2-udledning. 100Mt per dag, 90 Mt i 2010. Også citatet fra Mauna Loa er med her.

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingc...

https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/...

 • 1
 • 6

Naturen tager sig selv af øgede CO2 udslip,

Så det er derfor, vi har 420 ppm nu - med accellererende stigning - imod de 280 ppm, vi havde før industrialiseringen??

Prøv nu at tage skyklapperne af og læs op på noget rigtigt videnskab - i stedet for de sekteriske benægtersites, du frekventerer.

Du kunne lige så godt forsøge at bilde os ind, at jorden er flad - - -

Jamen du .skal da læse det der står i artiklen jeg refererer til:

Så bliver du nok beroliget.

Essensen er denne :

" We reconcile leaf‐level and global atmospheric constraints on trends in modeled biospheric activity to reveal a global CO2 fertilization effect on photosynthesis of 30% since 1900, or 47% for a doubling of ca above the pre‐industrial level. Our historic value is nearly twice as high as current estimates (17 ± 4)% that do not use the full range of available constraints"

Der står at carbon sinks har større aktivitet end tidligere antaget på grund af øget optag ved større CO2 koncentrationer. Bl. a. kan artiklen gøre rede for forskellige problemer med de nuværende estimater, som jo er kendt af forskerne, hvor man ikke kan få tingene til at stemme. Dette er velkendt - men åbenbart ikke for dem der ikke kan læse, som diverse indlæg ovenfor vidner om.

Så derfor vil taget være indenfor rækkevidde med et moderat CO2 scenarie.

Jo naturen tager sig af det hele.

Men nogle vil jo absolut tro på at vindmøller i baghaven med ged og solceller på græstaget er løsningen på verdens problemer.

"Several lines of evidence point to an increase in the activity of the terrestrial biosphere over recent decades, impacting the global net land carbon sink (NLS) and its control on the growth of atmospheric carbon dioxide (ca ). Global terrestrial gross primary production (GPP)—the rate of carbon fixation by photosynthesis—is estimated to have risen by (31 ± 5)% since 1900, but the relative contributions of different putative drivers to this increase are not well known. Here we identify the rising atmospheric CO2 concentration as the dominant driver. We reconcile leaf‐level and global atmospheric constraints on trends in modeled biospheric activity to reveal a global CO2 fertilization effect on photosynthesis of 30% since 1900, or 47% for a doubling of ca above the pre‐industrial level. Our historic value is nearly twice as high as current estimates (17 ± 4)% that do not use the full range of available constraints. Consequently, under a future low‐emission scenario, we project a land carbon sink (174 PgC, 2006–2099) that is 57 PgC larger than if a lower CO2 fertilization effect comparable with current estimates is assumed. These findings suggest a larger beneficial role of the land carbon sink in modulating future excess anthropogenic CO2 consistent with the target of the Paris Agreement to stay below 2°C warming, and underscore the importance of preserving terrestrial carbon sinks."

 • 2
 • 12

Jeg kan supplere med noget om, hvad havene bidrager med. Politikernes CO2-tiltag må betegnes som sisyfos-arbejde "As we reduce our emissions and the growth rate of atmospheric carbon dioxide slows down, it's important to realize that the ocean carbon sink will respond by slowing down." Atmosfæren skal nok sørge for at få sine 2 ppm om året, uanset hvad vi finder på. https://www.eurekalert.org/pub_releases/20...

 • 0
 • 11

NVJ:

Der står at carbon sinks har større aktivitet end tidligere antaget på grund af øget optag ved større CO2 koncentrationer.

Selvfølgelig vil en forøget CO2 koncentration føre til øget CO2 optag i såvel planter som opløst i havet - men lige så selvfølgeligt er det slet ikke nok til at kompensere for vores øgede udledninger.

Hvad er der egentligt ved disse kurver, du ikke helt forstår?

CO2 indholdet i atmosfæren er accellererende stigende!! Så skal man da være rimeligt snæversynet for at påstå, at naturen kan følge med til at optage vores øgede udledning.

Du taler stik imod de data, alle måler - hvorfor?

 • 11
 • 1

FR: Du fremturer altid med din yndlingstese om at CO2-ophobningen accelererer, og det har du jo egentlig ret i at den gør, men den acceleration er så uendeligt lille at den inden for menneskealdre i praksis er nul. At CO2-ophobningen er 2 ppm om året og slet ikke i nærhden af 3 ppm som du påstår, har du jo selv set højere oppe i tråden. -det endog fra samme kilde som du selv benytter.

 • 0
 • 12

BB:

men den acceleration er så uendeligt lille

Viser denne kurve en ret linje Bjarne?

Jeg behøver ikke køre kurvefitting på den for at se, at stigningstakten er øget fra under 1 ppm/år i 1960 til (langt) over 2 ppm/år i dag. Hvorfra du får den uendeligt lille acceleration fra, er mig en gåde??

Hvis du kører en lineær kurvefitting på de af Mauna Loa til rådighed stillede data, vil du få en kurve, der hedder Stigningstakt = 0.0286 * Årstal - 55.207. (for alle til rådighed værende data = ingen cherrypicking)

Det giver følgende værdier for stigningstakten:

1960 = 0.65 ppm/år

2020 = 2.56 ppm/år.

En (næsten) fire-dobling af en stigningstakt er ikke, hvad jeg vil kalde uendeligt lille.

Igen igen: Jeg forstår simpelthen ikke denne skyklap-orienterede tilgang til dette potentielt ekstremt store problem. Hvorfor er I så bange for at kigge på (og forstå) de data, der rent faktisk foreligger?

 • 9
 • 1

årene omkring 2010, var den årlige ophobning 2 ppm. Nu da udledningen er ca ca 100 Mt i døgnet - i de seneste år, er den årlige ophobning 2 ppm

Nej og nej!

Hvis du kan udlede det nogen steder, er det cherry picking.

Hvad er det for en del af min forklaring, du ikke forstår?

I 2010 var stigningen - ved brug af lavpasfiltrering (udjævning) af kurven: 2.28 ppm/år

I 2020 var stigningen - ved brug af lavpasfiltrering (udjævning) af kurven: 2.56 ppm/år

Uanset hvordan du forsøger at manipulere tallene Bjarne, så viser de data, vi har til rådighed (de seneste 60 år) en acceleration på ca 0.03 ppm/år^2 - selvfølgelig med variationer fra år til år, men billedet er helt entydigt.

Prøv evt selv at downloade data fra Mauna Loa og læg dem ind i et Excel ark og tegn kurven og lave den lineære regression - hvis du altså er åben over for sandheden?

Alle nødvendige data kan (stadig) findes her

 • 9
 • 2

Mit ærinde var fra start, at det kan konkluderes, at CO2 ophobningen (de 2 ppm/årligt) i det mindste ikke er synderligt påvirket af hvor meget CO2 vi mennesker udleder af fossil CO2. Det andet der med acceleration eller ej, må du selv ligge og rode med

 • 2
 • 12

Det er (som sædvanligt, fristes man til at sige) en lodret løgn fra Per A. CO2 som klimagas har tværtimod i øjeblikket den kraftigste impakt i planetens historie - målt i induceret temperaturstigning / år. Allerede siden 1960 er effekten fordoblet, hvilket jeg til fulde har dokumenteret her på sitet utallige gange.

Flemming har som sædvanlig ikke helt styr på facts. De naive regnestykker får jeg tårer i øjnene af, og det skyldes ikke jeg græder, men ar det hjulet er opfundet flere gange.

Det essentielle er, som mange ikke rigtig fatter, at vi lever i en kold periode sammenlignet med normaltemperaturerne siden sidste Istid! IPCC har forlkængst erkendt at de ikke kan forklare pausen i opvarmningen, den de kaldte "Hiatus-perioden". Man skal godt nok langt ind i AR4 før man finder den, godt 1000 sider. CO2 er ved at miste sin klimaeffekt, den er faldet over 50 gange siden starten, det har jeg dokumenteret flere gange. Det er let at lade et regneark beregne klimaeffekten løbende fra 0 til fkes 800 ppm. her kan man se at de første 20 ppm har en effekt på ca. 16 watt/kvm, medens stigningen fra 400 til 800 ppm kun bidrager med yderligere ca. 4 watt/kvm.

Klimaforsknig er ikke videnskabelig funderet, de postuleret højlydt at CO2 opholder sig i atmosfæren i tusinder af år! Fakta er, at opholdstiden for CO2 i atmosfæren er mindre end 10 år! Fakta er, at den menneskelige CO2-udledning er 6-7 gnge mindre end den mikrobielle udledning, og at CO2 ikke er den mest alvorlige klimagas som DN fortæller på sin hjemmesiden. Det får man tårer i øjnene af, for det er vanddampen, der sørger for at homo sapiens kan trives på planeten. Selvfølgelig er CO2 en klimagas, en ret svag en, selvfølgelig skal vi have bremset for den enorme udledning fra de fossile energikilder, vi skal gemme noget til vore efterkommere. Her har vor kloge dronning fat i kernen i sagen.

Ca. 30.000 forskere med mindst en dr. phil beregnelse har underskrevet en såkaldt Petition, hvor man peger på de uvidenskablige dele i IPCCs fremstilling. At man kan beregne klimaeffekt 90 år efter en klimagas er død og borte er latterlig, men ingen tør nævne det, man skal jo helst råbe i kor, at Kejserens ny klimaklæder ser flotte ud. Så er man med i det fine selskab.

 • 3
 • 13

Fakta er, at opholdstiden for CO2 i atmosfæren er mindre end 10 år! Fakta er, at den menneskelige CO2-udledning er 6-7 gnge mindre end den mikrobielle udledning, og at CO2 ikke er den mest alvorlige klimagas som DN fortæller på sin hjemmesiden.

Fakta er at du ikke aner hvad en dynamisk ligevægt er og at du ingen ide har om hvordan man kvantiserer udtrykket 'mest alvorlige' klimagas - på trods af at det er blevet forklaret på 4. klassesniveau utalllige gange.

 • 12
 • 1

Mit ærinde var fra start, at det kan konkluderes, at CO2 ophobningen (de 2 ppm/årligt) i det mindste ikke er synderligt påvirket af hvor meget CO2 vi mennesker udleder af fossil CO2.

Og det kan du så overhovedet ikke se/konkludere ud fra de til rådighed værende data. Så dit ærinde er falskt.

Det andet der med acceleration eller ej, må du selv ligge og rode med

Godt at høre, at du endelig (indirekte) har erkendt, at du ikke har en skid styr på det ;o)

 • 12
 • 1

Per A:

De naive regnestykker får jeg tårer i øjnene af,

En typisk Per A reaktion, når han ser fakta, han ikke forstår ;o)

Hvad med om du i stedet for at kalde mine tal - for det er ikke regnestykker men helt simple fakta udledt af de officielle tal fra Maula Loa - selv kom med andet end din sædvanlige særdeles let gennemskuelige retorik

Det essentielle er, som mange ikke rigtig fatter, at vi lever i en kold periode sammenlignet med normaltemperaturerne siden sidste Istid

Det er ganske enkelt løgn.

den de kaldte "Hiatus-perioden".

Den findes kun i din og ligesindedes (forkvaklede) fantasi Per A. Det eneste "bevis" du har kunnet frembringe, var jo en dybt manipuleret graf udført af en nordmand fra det stærkt sekteriske site klimarealistene.com

Samme graf brillerede ved: 1. Ekstremt cherry-pick (1998 var valgt som start for dataserien, selv det er den største outlier blandt alle kendte målinger af global temperatur) 2. Y-aksen var skaleret, så man ikke kunne foretage en reel aflæsning 3. Der var ingen (reel) kilde på data 4. Det eneste sted du kunne linke til den var som en af dine sædvanlige tegneserier på din DropBox.

Jeg har utallige gange linket til de rigtige data for den globale temperatur Per - dem kan du ikke rigtigt forholde dig til, for de viser noget helt andet end det, din religion dikterer dig.

Ingen herinde har andet end foragt til overs for dine løgne og manipulationer Per. Det er muligt (der findes jo folk, der ikke kan/vil forstå videnskab), du selv tror på dit sludder, men det strider imod alt, hvad der er videnskabeligt.

 • 11
 • 2

Fakta er at du ikke aner hvad en dynamisk ligevægt er og at du ingen ide har om hvordan man kvantiserer udtrykket 'mest alvorlige' klimagas - på trods af at det er blevet forklaret på 4. klassesniveau utalllige gange.

@Dan, tak for oplysningen, jeg vidste ikke at 4. klasse blev undervist i klimafysik. Du benytter den sædvsnlige metode for folk med manglende viden om problemet, at henvise til at forklaringen er da givet utallige gange, jeg tror ikke du kan nævne et eneste tilfælde, men måske tager jeg fejl? Flemming benytter samme teknik, han svarer aldrig på sprøgsmål, f.eks. hvilke klimaeksperter han har refereret til, hekller ikke hvordan man kan løse fosforproblemet i vandmiljøet ved at stoppe landbrugets N-udledninger, eller hvorfor der ikke forekommer bundvendinger i Ringkøbing Fjord, nogle emner han har debatteret ivrigt, uden at have kendskab til emnet. Det samme gælder forresten for klima. Den mest alvorlige klimagas er ubetinget vanddamp - H2O - uden den ville Jorden være en isbold, cdet overser DN totalt. CO2s optagelsesspektrum falder stort set sammen men en del af vanddampens, der også overlapper metans spektrum. Så de ca. 1000 gqange flere vandmolekyler sørger for, at metan stort set ikke bidrager m3ed ret meget. Hvorfor er metans drivhuuseffekt så ca. 26 gange større end CO2s? Det er den heller ikke, for man regner videre 90 år efter den er død og borte, og forklarer det med at den "måske" danner ozon, der ¨åbenbart er en kraftig klimagas? Der er ingen målinger, intet, kun formodninger. Altså noget i retning af kreationisternes debatkunst. Jeg benytter fysikken love som siger, at CO2s drivhuseffekt falder logaritmisk, dvs. at de næste 400 ppm kun giver et beskendet bidrag, mindre end de første 20 ppm. Men forklar gerne hvad der gør at CO2 er en langt mere effektiv klimagas end vanddamp som DN postulerer. Gerne på 4 klaasse niveau eller noget over.

 • 3
 • 10

Det er (som sædvanligt, fristes man til at sige) en lodret løgn fra Per A. CO2 som klimagas har tværtimod i øjeblikket den kraftigste impakt i planetens historie - målt i induceret temperaturstigning / år. Allerede siden 1960 er effekten fordoblet, hvilket jeg til fulde har dokumenteret her på sitet utallige gange

Et par ordsprog - løgnerer tro at alle lyver, tomme tønder buldrer mest. Vanddamp er den mest effektive drivhusgas af alle, det overrasker mig at man ikke ved det i ingeniørens debatsider?? CO2s drivhuseffekt falder logaritmisk, du har ikke helt forstået mit tidligere viste regnestykke, hvor jeg anvendte Lambert-Beer loven? Ifølge iskernemålinger og paleoklimatologien har CO2 intet at gøre med fortidens klima, her var det pemperaturen der styrede CO2! Din dokumentation er fejlbehæftet i stor grad. Du vælger en kold periode og benægter eksístensen af "Hiatus-perioden". Hvorfor van 1960-erne så kolde? Var der mindre CO2 elle rhvad? Nej, CO2-indholdet vat stækt stigende, årsagen til det meget kolde vejr skyldes udsendelse af aerosoler og svovl, som alle burde vide medfører lavere temperaturer. Du sammenligner så et tidspunkt med et menneskeskabt temperaturfald med en senere temperaturstigning og braldrer ud med i masser af indlæg at du har dokumenteret at det alene skyldes CO2! Det reelle er, at CO2s drivhuseffekt er stærkt faldende, de næste 400 ppm (til ca. 800 ppm), vil kun medføre en varmeffekt på 3-4 watt/kvm. De første 20 ppm havde en effekt på ca. 16 Watt/kvm. Alle dine krumspring for at sløre dette dækker over uvidenhed, for man har målt det præcist, ligesom over 100 mio. bølgelængder i varmespektret er målt for evne som drivhusgas. Disse tal kan hentes gratis, de ligger i en database HITRAN.

Di "fulde" dokumentation er noget fuskeri, prøv i stedet med intervallet 1997 til dato. Her er der hverken svovlilter eller aerosoler til at give fejlagtige data. Flemming, dine regnearksgymnastiske øvelser er dumpet, skla man sammenligne med ens baggrund så start ved 1930-erne og framad. Hvis du tør?

Jeg har tidligere nævnt en af mine kilder, men du har det med at glemme, også at svare på spørgsmål. At vi leve ri en kold tid siden sidste Istid blev dokumenteret af geologisprofessor Marit Cedergren, Århus Universitet, i et 2 timers foredrag i Folkeuniversitetes foredragsrække i efteråret. Det var ikke nyt for mig, jeg har gentagne gange henvist til Vikingetiden, den romerske tidsalder, den minoiske periode m.fl., hvor der var meget varmere end nu. For 8000 år siden levede der sumpskildpadder i Danmark, i min skolebog var der et billede af en plante, Trapa nutans, som skulle være en subtropisk vandplante. Flemming, kom nu ind i realiteternes verden. Du kan ikke blive ved at debattere på det niveau, hvor du beskylder folk for at være løgnere. At en af os lyver tror jeg gerne, det er ikke mig, jeg henvíser til videnskaben.

 • 2
 • 12

Der er faktisk mere effekt med Synfuels end at putte CO2 ned i jorden, da den jo netop erstatter oppumpet CO2, der i sig selv koster direkte udslip af geostabilt CO2 og procesenergitab.

@Jens, det er da et spændende projekt, men det er vel ikke et nyt projekt? problemet med brint er, at det kræver meget energi at fremstille brint, jeg har set tal mellem 50-70%, hvis brinten skulle udvindes fra vand. Men måske har man fundet bedre metoder?

 • 1
 • 9

Selvfølgelig vil en forøget CO2 koncentration føre til øget CO2 optag i såvel planter som opløst i havet - men lige så selvfølgeligt er det slet ikke nok til at kompensere for vores øgede udledninger.

Hvad er der egentligt ved disse kurver, du ikke helt forstår?

CO2 indholdet i atmosfæren er accellererende stigende!! Så skal man da være rimeligt snæversynet for at påstå, at naturen kan følge med til at optage vores øgede udledning.

Du taler stik imod de data, alle måler - hvorfor?

Jeg taler slet ikke om det du påstår.

Jeg refererer bare til peer reviewed artikel som reviderer tidligere målte værdier (de er meget større viser det sig) for carbon sinks og tager hensyn til at sinkene biver mere effektive ved højere CO2 indhold. Med disse nye værdier finder man at de scenarier med moderate CO2 udledninger, som IPCC har foreslået som "modeller" for udviklingen, ikke resulterer i noget problem overhovedet. temperaturstigningerne vil blive taget vare på af naturen selv.

Du taler som sædvanligt i dine hysteriske kommentarer om alt muligt andet. Blandt andet om udviklingen indtil dato. Du plejer da ellers at være fan af IPCC? Det er IPCCs modeller og fremtidsscenarier dette studie nu viser slet ikke bliver noget problem med moderate CO2 scenarier, da sinkene for karbon er mere effektive til dato og i stigende grad vil tiltage styrke (mere end forudsat indtil dato) være det ved større CO2. Men det er du vist gået glip af....

 • 3
 • 10

jeg henvíser til videnskaben.

Og det er så blot den næste i en snart uendelig række af løgne.

Du kommer kun med retorik, manipulationer og løgne.

I dette indlæg gentager du for Gud hvilken gang manipulationen om de første 20 ppm CO2 i et krampagtigt forsøg på at fjerne fokus fra det ubestridelige faktum, at CO2 aldrig nogen sinde i planetens historie har haft så stor indflydelse på temperaturstigningen, som den har nu.

Noget der underbygges af dels de officielle målinger fra Mauna Loa samt af de formler, du selv bruger til at underbygge din manipulation.

Et regnestykke du for øvrigt - efter utallige opfordringer intet (sagligt) har at bemærke til. Prøv nu med lidt reel fysik/matematik i stedet for din evindelige retorik om de første 20 ppm som jo ingen relevans har - overhovedet - i en AGW sammenhæng. Dine evindelige pralerier af fysik/matematik evner virker ærligt talt temmeligt ynkelige, hvis du ikke en gang evner at imødegå dette simple folkeskoleregnestykke?

Jeg kunne jo lige så vel pointere, hvor kraftig en stigning fra 400 til 420 ppm er i forhold til en fra 999.980 til 1.000.000 (de sidste 20 ppm) - se, det ville være retorik på dit (ynkelige) niveau

Du kan tro, hvad du vil (vi har stadig religionsfrihed), men så længe du præker dit destruktive sludder på mit fagblads hjemmeside, vil det blive imødegået med sunde videnskabelige fakta.

Det er muligt, at du - i forrige årtusinde - som en anden lektor Blomme kunne intimidere dine elever på Landbrugsskolen til at at købe dit faktaforladte sludder, men i en moderne verden, hvor folk har let adgang til rigtig viden, går den slags metoder ikke mere.

Di "fulde" dokumentation er noget fuskeri, prøv i stedet med intervallet 1997 til dato. Her er der hverken svovlilter eller aerosoler til at give fejlagtige data. Flemming, dine regnearksgymnastiske øvelser er dumpet, skla man sammenligne med ens baggrund så start ved 1930-erne og framad. Hvis du tør?

Jeg har jo netop vist de fulde datasæt, så jo: jeg tør godt. Du derimod cherry-picker og y-akse skalerer for at forsøge at vise et usandt billede.

Ingen med den mindste indsigt i dataanalyse hopper på den - den går kun på dine sekteriske sites, hvor folk starter med konklusionen og så picker og manipulerer data til det ligner.

Debatreglerne forbyder mig at sætte prædikat på folk som dig Per, men tomler og kommentarer til dine indlæg viser med al ønskelig tydelighed, at på et forum for tekniske mennesker falder dit sludder fuldstændigt til jorden.

 • 12
 • 3

Forbavsende at disse folk bag artiklen ikke forlængst er lagt på hjul og stejle. Det er jo hedenskab og benægtelse at forholdene er bedre end troet. Det første en klimaforsker lærer at sige er ordene, det er værre end troet. Det skal kunne siges med overbevisning og bekymret mine, og lad for guds skyld være med at udvikle på hvad du egentlig troede.

 • 5
 • 10

NVJ:

Men i al hemmelighed ser forskerne ikke ud til at være så bekymrede - i hv. f. i Sverige... Man skal vel kunne sno sig, som ålen sagde på stegepanden .. https://www.klimatupplysningen.se/2020/05/...

Igen ser vi NVJ trække “forsker kortet”.

Hvis man bruger bare en lille smule tid på at undersøge kilderne til hans udgydelser, vil man hurtigt selv kunne danne sig et indtryk:

https://medium.com/wedonthavetime/the-clim...

Fundet ved at Google på den eneste navngivne “forsker” i linket til det sekteriske svenske site.

Det er simpelthen for ynkeligt at tro, at folk på ing.dk, et site for teknisk uddannede mennesker hopper på den samling let gennemskuelige fossilbetalte misinformation.

Men ambitionen kan næppe være at forsøge at overbevise normalt tænkende mennesker? ( dummer er de vel ikke?)

Er det så bare et forsøg på at drukne enhver saglig debat med alt det sludder?

Hvorom alting er: Det kommer ikke til at lykkes for jer!

?

 • 12
 • 3

Noget der underbygges af dels de officielle målinger fra Mauna Loa samt af de formler, du selv bruger til at underbygge din manipulation.Et regnestykke du for øvrigt - efter utallige opfordringer intet (sagligt) har at bemærke til. Prøv nu med lidt reel fysik/matematik i stedet for din evindelige retorik om de første 20 ppm som jo ingen relevans har - overhovedet - i en AGW sammenhæng. Dine evindelige pralerier af fysik/matematik evner virker ærligt talt temmeligt ynkelige, hvis du ikke en gang evner at imødegå dette simple folkeskoleregnestykke?

@Jeg har andet at lave end at kigge i feeds, det har du opdaget og svarer derfor ikke på mine indlæg, men prøver at liste udenom, måske ser jeg ikke dine buldren! Dine indlæg er ellers ikke værd at bruge tid på, du er ny i klimasammenhæng og aner ikke meget om emnet. I 1960-erne var der unormalt lave temperaturer, hvilket ikke skyldes CO2, som du åbenbart mener er den eneste sande klimagud! Nej, de lave temperaturer skyldes udledninger af svovl og støv, prøv at google "dimming". Det var så koldt at klimaforskere skrev om den forestående nye istid (prof. Hougthon m.fl.) De unormale lave temperaturer benytter Flemming så til sin ejendommelige bevisførelse, at stigningen til de nuværende temperaturer alene skyldes CO2! Håbløs manipulation, lige til en dumpekarakter. Laver man de samme beregninger med udgangspunkt i 1930-ernes varmeperiode får man det modsatte resultat, CO2s drivhuseffekt er negativ! Flemmings Cherry Picking-beregning er noget pinlig.

Du er irriteret over, at 20 ppm CO2 har ca. 50 gange større klimaeffekt end 20 ppm fra 400 ppm til 420 ppm. Det wr de fysiske kendsgerninger som du fortsat benægter. De 20 ppm er i øvrigt målt direkte, de har naturligvis relavans for at bestemme klimaeffektens kurveforløb og udlede en matematisk formel. Det er den sædvanlige videnskabelige metode. Her må der være smuttet et par timers i matematik?? Flemming, hvornår mander du dig op til at svare på ganske enkelte spørgsmål, som du prøver at undgå ved din retorik? Du har henvist til "eksperter", jeg har efterlyst navne på dine "eksperter". Du fejer alle mine af bordet, herunder klimaeksperter der har været tilknyttet IPCC. Du benægter "Hiatusperioden", og hermed IPOCC, for det stammer herfra! Du vil ikke svare på, hvorledes at man kan løse et fosforproblem ved at nedsætte landbrugets N-udledninger?? Du kan kun råbe højt, ikke begrunde dine postulater!

Du manupulerer (bevidst eller manglende viden?) med tal fra en kuldeperiode, og så den naturlige stigning ved rensning af svovl og støv tillægges CO2! Jeg får tårer i øjnene igen, igen, ikke fordi jeg græder! Du har ingen henvisninger til klimaeksperter, det har jeg, adskillige. Har du holdt grundlovstaler nogle steder? nej vel. Her er en fra en ekspert på området: https://www.youtube.com/watch?v=I5ZybmxIbo...

Jeg praler ingen steder af min ekspertise indenfor fysik og kemi, men jeg kan aflæse en grafisk visning af klimagassernes egenskaber, det kan du ikke, desværre. Jeg hører efter geologer, det gør du ikke, at vi lever i en koldere periode end normalt siden sidste Istid benægter du, Men det er en realitet som jeg har dokumenteret ved henvisningen til geologer, som du åbenbart ikke mener ved noget om sagen. Flemming, jeg er også uenig i at Jordens alder ikke er 6000 år, men ca. 4.5 mia år! Fra en klimaforsker: https://www.dropbox.com/s/fkdw52uh9ggulva/... En dansk klimaforsker og ekspert i arktisk klima: https://www.dropbox.com/s/v59c6gke0ahehwq/...

Husk nu at dropbox ikke er en kiide, men et lager hvor jeg lægger videnskabelige klip af artikler mv. hvis du havde noget der kunne bruges til formålet, skal jeg gerne lære dig at bruge dette medie.

Og få nu rettet dine sikkert udmærkede tal, lad beregningerne starte i 1930-erne, her er nogle IPCC-tal: https://www.dropbox.com/s/9nbejhco862edwi/... https://www.dropbox.com/s/fkdw52uh9ggulva/...

Skriv nogle færre indlæg og brug tiden bedre med at læse på stoffet, du er mindst 20 år bagefter, du var f.eks. ikke med da jeg skrev en artikel om klima i "Ingeniøren" for nogle år siden. Dengang var der ingen, der var interesserede!

 • 1
 • 11

Præcis som Frankrig, der har trukket kraftige udvekslingskabler til sine nabolande, for at kunne udveksle deres atomkraft med naboernes vandkraft- og termiske spidslastværker.

@Søren, ikke helt det samme. Frankrig har sendt ca. 15% at Italiens forbrug af el via disse kabler, Tyskland har modtaget en mængde strøm fra Frankrig, men ikke meget går den anden vej! Frankrig har en meget lav CO2-emission, Tysklands er kraftigt stigende siden merkel fik lukket nogle velfungerende A-værker pga. faren for tsunami-hændelser. Eller måske fordi vor klimaminister mener at vide, at muslimer har planer om at angribe a-kraftværkerne? Det bruger han som argument for at ikke at udvikle atomenergien, men mon muslimske terrorister ikke forlængst har fundet ud af, at det er meget lettere at vælte et par elmaster der skal sende havmøllestrømmen til Esbjergkanten? Men fint nok at nogle danskere befinder sig i Middelalderen.

 • 2
 • 11

Per A:

Jeg har andet at lave end at kigge i feeds, det har du opdaget og svarer derfor ikke på mine indlæg, men prøver at liste udenom,

Det er - som alt andet, du skriver herinde løgn, hvilket man meget vel kan undersøge ved at gå tilbage til mit indlæg og klikke på den blå tekst (det du har skrevet) i det. Det vil så sende dig tilbage til det indlæg, jeg har svaret på.

At du ikke magter noget så enkelt som at finde rundt i et debatforum, skal vel ikke ligge mig til last?

En hjælp til dig: Hver eneste gang, du skriver noget løgnagtigt sludder om klimaet (læs: alle dine indlæg om klimaet), kan du roligt regne med, at jeg tilbageviser sludderet inden for relativt kor tid - åenbart til stor tilfredshed hos sitets øvrige brugere.

CO2, som du åbenbart mener er den eneste sande klimagud

Det har jeg aldrig påstået, så endnu en løgn fra din side.

De unormale lave temperaturer benytter Flemming så til sin ejendommelige bevisførelse, at stigningen til de nuværende temperaturer alene skyldes CO2

Næste lodrette løgn

Flemmings Cherry Picking-beregning er noget pinlig.

Jeg cherry picker ikke, jeg viser altid alle de rådighed værende data. Hvordan var det, det så ud med din "hiatus-graf"? ;o))

Du er irriteret over, at 20 ppm CO2 har ca. 50 gange større klimaeffekt end 20 ppm fra 400 ppm til 420 ppm.

Overhovedet ikke, men jeg er irriteret over, at du hiver dette komplet irrelevante faktum frem igen og igen for at forsøge at skjule det faktum, at den CO2 inducerede temperaturstigning målt i grader/år aldrig i planetens historie har været større end den er nu.

Det wr de fysiske kendsgerninger som du fortsat benægter.

Den næste i den uendelige række af løgne - se evt. lige ovenfor.

Flemming, hvornår mander du dig op til at svare på ganske enkelte spørgsmål

Så snart du stiller nogen konkrete spørgsmål, skal jeg nok svare Per. Du kunne jo f.eks. også svare på, hvad der er galt med beregningen, der viser, at CO2 som klimagas aldrig har haft højere virkning end nu?? (Et svar jeg har efterlyst mindst 10 gange nu)

Jeg får tårer i øjnene igen, igen,

Det har du så sandelig også grund til Per, men hvad med at tage konsekvensen og lære noget om emnerne, inden du gør dig yderligere til grin herinde, hvor folk rent faktisk forstår fysik og matematik.

Du har ingen henvisninger til klimaeksperter, det har jeg, adskillige.

Øhhh, hvem? Krüger, Lindzen og lignende - LMFAO

Har du holdt grundlovstaler nogle steder?

Siden hvornår er det nu et krav for at kunne have forstand på fysik og matematik. Min erfaring siger mig nærmere det modsatte: Er det ikke mest politikere, der holder den slags ;o)

Jeg praler ingen steder af min ekspertise indenfor fysik og kemi,

Det var så den næste løgn. Du har - adskillige gange - pralet af dine "topkarakterer" inden for fysik og kemi herinde - er du ved at blive dement?

Men det er en realitet som jeg har dokumenteret ved henvisningen til geologer, som du åbenbart ikke mener ved noget om sagen.

Øhhh nej, du har skrevet "Kilde: geologibøger" - det tæller (heller) ikke som dokumentation. Men kom da endelig med et bud på en kilde, der viser, at middeltemperaturen siden seneste istid var højere end den nuværende, så skal jeg nok pille den ned også.

jeg er også uenig i at Jordens alder ikke er 6000 år, men ca. 4.5 mia år!

Så du er uenig i, at Jordens alder ikke er 6000 år?? - det forklarer en hel del - ;o))

Husk nu at dropbox ikke er en kiide

Det behøver du såmænd ikke huske mig på Per, det har jeg jo præket adskillige gange overfor dig. Men nu du (endelig) har set lyset, hvad så med at tage konsekvensen af det og begynde at linke til reelle kilder i stedet for dine sædvanlige tegneserier, som du brillerer med fire af i dit indlæg - og ikke en eneste kilde.

Skriv nogle færre indlæg

Det styrer du selv Per: hold op med at bringe flere løgne og manipulationer herinde, så skal jeg nok holde op med at gøre opmærksom på dem. Som jeg lovet dig utallige gange før: På mit fagblads debatforum kommer løgne og manipulationer om klimaet ikke til at stå uimodsagt.

I det indlæg jeg svarer på her, var der ikke mindre end fem klokkeklare løgne, så måske skal jeg til at at kalde dig Per Løgnhals igen?

 • 11
 • 3

Per A's tegneserie "dokumentationer":

https://www.dropbox.com/s/fkdw52uh9ggulva/... Om "videnskabsmanden" i den artikel: https://www.geoforskning.no/ressurser/klim...

https://www.dropbox.com/s/v59c6gke0ahehwq/... Ole Humlum er - i bedste fald - en meget kontroversiel forsker, der repræsenterer et synspunkt, der markant adskiller sig fra konsensus: https://www.skepticalscience.com/humlum-at...

https://www.dropbox.com/s/9nbejhco862edwi/... Om Bob Tisdale: https://tamino.wordpress.com/2013/01/16/he...

Og den fjerde tegneserie var såmænd blot en gentagelse af den første - suk - - -

Jeg lærer aldrig at forstå, hvorfor nogle mennesker har snævre skyklapper på, når de søger information.

Er det noget religiøs?

Handler det om, at man er bange for at tabe ansigt ved at skulle indrømme, at man har taget fejl og derfor med lys og lygte leder efter de "argumenter", der støtter op om ens oprindelige synspunkt?

Et eller andet sted er det naturligvis synd for de stakler, der er kravlet så højt op i deres træer, at de ikke kan finde ned igen - og var emnet ikke så dødalvorligt, var det rigtige nok blot at lade dem sidde deroppe - men når det de reelt præker er potentiel "ødelæggelse" af vores fælles planet, skal de imho ikke have lov - uanset hvor let gennemskueligt, det er.

 • 9
 • 3

Ole Humlum er - i bedste fald - en meget kontroversiel forsker, der repræsenterer et synspunkt, der markant adskiller sig fra konsensus:

Jeg ved ikke hvori det kontroversielle ligger. Han viser de tilgængelige data der findes omkring klimatiske forhold, men det opfattes måske som skeptisk? Som enhver fornuftig person er han kritisk til nogle af resultaterne, men ikke nær så kritisk som den anden side er alarmistisk. Jeg finder det selv noget foruroligende at fortidige målte temperaturer ændres hver gang der køres en ny compilation. Der er mange gode (videnskabelige) forklaringer på det, men det giver mindelser om en revisionisme , hvor historien hele tiden kan ændres, hvorimod fremtiden ligger fast. I hvertfald indtil den også bliver fortid. Vis gerne hvor du mener han træder ved siden af, så vi andre kan undersøge det også.

 • 5
 • 12

Vis gerne hvor du mener han træder ved siden af, så vi andre kan undersøge det også.

Århhh Svend, hvis du virkelig var interesseret og ikke blot trollede (som du jo åbent har indrømmet, du gør herinde), kunne du nu nok selv finde ud af det - men det er jo ligesom ikke din agenda - vel?

???

Hvad f.... er det for et svar på et reelt spørgsmål. Jeg kan komme i alvorlig tvivl om hvem der er trold.

Helt enig Svend.

Ole Humlum virker på mig som en særdeles seriøs forsker, som bl.a. har påpeget de gentagne datamanipulationer, som IPCC hele tiden foretager for at få deres modeller til at passe med virkeligheden - se https://klimarealisme.dk/2018/12/19/ole-hu... . Yderligere har han opdaget, at godt nok følges temperaturstigningen i havet og CO2 niveauet nydeligt ad, hvilket kan få de fleste til at tro, at det er CO2 niveauet, der får temperaturen til at stige; men hans forskning viser, at temperaturstigningen hele tiden er omkring 11-12 måneder foran CO2 niveauet - selv om periodetiden varierer, så der ikke bare kan være tale om årsudsving, og ét er ialtfald 100 % sikkert - i en tidsfølge er det altid det, der kommer først, der er årsagen. Resten er følgevirkninger.

Problemet er så bare, at Ole Humlums særdeles seriøse forskning, som Flemming beviseligt i starten ikke engang gad læse, da jeg linkede til den, ikke passer ind i IPCC's og Flemmings sande lære, og derfor er han en persona non grata, som skal kanøfles.

Flemming har for længst bevist, at han iværtfald ikke søger sandheden, men som en anden papagøje altid blot gentager det, flertallet mener, så han ikke selv skal stå på mål for sine synspunkter. Det ses jo f.eks. også i æterdebatten, hvor han aldrig har vovet at forsvare sine egne synspunkter (fotonmodellen) over for mig, men så i stedet begynder at svine mig til, som det også sker med Ole Humlum, i stedet for blot at holde sin mund, når han ikke har noget sagligt at bidrage med! Det har forpestet adskillige debatter incl. denne!

 • 3
 • 11

CK:

men hans forskning viser, at temperaturstigningen hele tiden er omkring 11-12 måneder foran CO2 niveauet - selv om periodetiden varierer, så der ikke bare kan være tale om årsudsving, og ét er ialtfald 100 % sikkert - i en tidsfølge er det altid det, der kommer først, der er årsagen. Resten er følgevirkninger.

Og du er helt sikker på fasefølgen i denne periodiske svingning, hvilket etablering af en en årsag/virkning relation jo kræver?

Yderligere er CO2's effekt som klimagas jo med 100% sikkerhed fastslået - gennem utallige laboratorieforsøg - fra længe inden AGW blev et tema. Det eneste, man ikke er 100% sikker på er kvantificeringen qua den feed back, det medfører i atmosfæren. Derfor den store spredning på 1.5° - 4.5° på forudsigelsen af en temperaturstigning for en fordobling.

Problemet er så bare, at Ole Humlums særdeles seriøse forskning, som Flemming beviseligt i starten ikke engang gad læse, da jeg linkede til den, ikke passer ind i IPCC's og Flemmings sande lære, og derfor er han en persona non grata, som skal kanøfles.

Har du læst mit link ovenfor Carsten? Langt fra alle er enige i seriøse:

Conclusion We have been very critical of the correspondence of BHS. Some might even say harsh. But we must acknowledge that their contributions are very interesting. In fact, their letters provide with a perfect example of the strategies deployed by climate "skeptics" to twist the debate and sow doubt in the minds of the public. BHS articulate their argumentation around the defense of an ideal of scientific method they believe in while clearly violating the rules they pretend to respect. Citing irrelevant quotes or taken out of their context, misunderstanding fundamental concepts, concentrating on precise points without looking at the broad picture, cherry-picking or even inventing scientific facts and data in order to provide with justifications to their hypotheses, etc.

Flemming har for længst bevist, at han iværtfald ikke søger sandheden, men som en anden papagøje altid blot gentager det, flertallet mener,

Hvis du med flertallet mener verdens samlede bestand af højt uddannede forskere inden for området, så: Ja. Som den videnskabelige metode er skruet sammen i dag er det (efter min mening) ekstremt svært at skabe konsensus om falfisiferbare termer - og der er konsensus om AGW - delvist drevet af CO2.

Misforstå mig ikke - jeg er stadig tilhænger af, at sund skepsis skal styre nye kvantespring inden for forskning, og jeg synes bestemt, at Ole Humlum skal gå videre med sine teorier, MEN så længe de er så langt fra konsensus, skal de IKKE danne beslutningsgrundlag for noget, der kan true menneskehedens fremtid - det håber jeg trods alt, du er enig i?

Yderligere: Så længe klimarealisme.dk er så tungt censureret, som det er (her er netop kun plads til den sande lære), kan jeg ikke tage links til dette meget smalle site seriøst.

 • 9
 • 3

derligere har han opdaget, at godt nok følges temperaturstigningen i havet og CO2 niveauet nydeligt ad, hvilket kan få de fleste til at tro, at det er CO2 niveauet, der får temperaturen til at stige;

Prøv at google

”El Nino” AND CO2

og læs nogle af referencerne.

TL;DR: Humlum 'genfandt' El Nino effekten men var ikke i stand(1) til at finde diverse papers der forklarede sammenhængen.

(1) Muligvis er der her tale om strategisk inkompetance

 • 6
 • 2

MEN så længe de er så langt fra konsensus, skal de IKKE danne beslutningsgrundlag for noget, der kan true menneskehedens fremtid - det håber jeg trods alt, du er enig i?

Nej, det er jeg absolut ikke, for sæt nu han her ret! Så farer vi derudad i en forkert retning og risikerer ikke at få gjort det, der i stedet burde gøres, i tide! At verden tror på fotoner, sker der intet ved - der er jo også nogen, der tror, at jorden er flad; men en fejldisposition med hensyn til klimaet kan få fatale følger!

Hvis jeg var klimaminister, ville jeg sammensætte en kommission af eksperter incl. Ole Humlum for at finde ud af, hvad der er sandt, og hvad man med rimelig sikkerhed kan konkludere. Hvis det er "den videnskabelige metode" bare at feje dyb seriøs forskning ind under gulvtæppet, fordi den ikke passer med "den sande lære", kan du sende den metode hen, hvor peberet gror. Det er dybt, dybt uprofessionelt.

 • 1
 • 10

Du er den af os to, der forpester debatterne på ing.dk. Dette kan måles ekstremt præcist ved at tælle på de tomler, der er under de enkelte indlæg.

Prøv i stedet at tælle antallet af indlæg, som udelukkende indeholder personangreb uden noget som helst sagligt indhold. Så fører du langt i forhold til alle andre her på ing.dk - prøv bare at se de sidste indlæg i denne tråd.

Anonyme tommelfingre siger intet! Lad os få sat navn på de tommelfingre, så vi kan konfrontere folk med deres synspunkter! Så skal du se antallet af nedadvendte tommelfingre falde ganske drastisk, når det viser sig, at folk ikke er i stand til at forsvare egne synspunkter!

 • 1
 • 12

Nej, det er jeg absolut ikke, for sæt nu han her ret! Så farer vi derudad i en forkert retning og risikerer ikke at få gjort det, der i stedet burde gøres, i tide!

Så du mener, at vi - trods den overvældende videnskabelige konsensus om CO2 som en af hovedkræfterne for den stigende temperatur, skal slå koldt vand i blodet, fordi en enkelt forsker (gruppe) har cherry picket (se Dan's link - gengivet af Glejbøl) og Y-akse skaleret nogle data, så det ser ud som om, at CO2 er en følge af temperatur og ikke omvendt? Alt dette sammen holdt med det klokkeklare fysiske bevis for CO2's isolerende egenskaber.

Og hvad er de lige, du mener, vi bør gøre i stedet, hvis det rent faktisk er naturlige årsager, der styrer temperatur og CO2? Nej Carsten: Det eneste rigtige i en så alvorlig situation som den, vi står i nu, er at følge videnskaben og forsigtighedsprincippet.

Det er muligt, jeg hyler med koret Carsten, men du er sgu' (pardon my french) for nem at narre - du sporer dig så snævert ind på en ide, at du udelukker alt, hvad der kan tale imod den - igen igen: Se Dan's link -

Hvis jeg var klimaminister

Det er vi garanteret rigtig mange, der er meget glade for, at du ikke er - og aldrig bliver - - -

Hvis det er "den videnskabelige metode" bare at feje dyb seriøs forskning ind under gulvtæppet, fordi den ikke passer med "den sande lære",

Det er måske lige med det dybt seriøse, det hænger med. Igen Igen Igen: Se Dan's link og konklusionen på noget Ole Humlum "forskning", jeg har gengivet ovenfor.

 • 5
 • 4

Prøv i stedet at tælle antallet af indlæg, som udelukkende indeholder personangreb uden noget som helst sagligt indhold. Så fører du langt i forhold til alle andre her på ing.dk - prøv bare at se de sidste indlæg i denne tråd.

Lige meget hvor meget du vrider dig i tøjret ændrer det intet på, at det er dig, der forpester. Juryen har talt.

Kan du ikke lige uddybe, hvor du mener, jeg begår personangreb - og så skynde dig at anmelde dem, så de kan blive slettet. At jeg kalder Svend F for troll, er ikke et personangreb - det har han selv åbent erklæret i et (godt nok nu slettet af moderator) indlæg herinde.

At jeg kalder Per A for løgnhals er heller ikke personangreb - men den massive dokumenatation, jeg lægger bag. Og sjovt nok falder du ikke over Per A for personangreb og total mangel på saglighed ? ;o))

Er du blot en anelse biased Carsten ?

 • 5
 • 4

Så du mener, at vi - trods den overvældende videnskabelige konsensus om CO2 som en af hovedkræfterne for den stigende temperatur, skal slå koldt vand i blodet.

Nej, men vi skal finde frem til sandheden!

Alt dette sammen holdt med det klokkeklare fysiske bevis for CO2's isolerende egenskaber.

CO2 isolerer ikke, men påvirker strålingen - muligvis i forbindelse med N2, som i en CO2 laser. Det kan ingen være i tvivl om, og det påstår Ole Humlum heller ikke; men der kan med rette stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget betydning CO2 har og har haft gennem tiden. F.eks. kan vi måske være ved at nå et mætningspunkt, så yderligere CO2 ikke har så stor betydning, som den første CO2 havde. Det skal der findes et klart svar på.

Og hvad er de lige, du mener, vi bør gøre i stedet, hvis det rent faktisk er naturlige årsager, der styrer temperatur og CO2? Nej Carsten: Det eneste rigtige i en så alvorlig situation som den, vi står i nu, er at følge videnskaben og forsigtighedsprincippet.

Og hvad er forsigtighedsprincippet så lige? At plante skov i Afrika, så vi kan få fordampet mere vand og få mere nedbør og en reflekterende skydannelse i stedet for usynlig vanddamp, som er en meget stærk drivhusgas? "The answer my frind is blowin in the wind" sålænge der, som i denne debat, er skyttegravskrig og folk blot slås for egne synspunkter i stedet for at søge sandheden.

Det er muligt, jeg hyler med koret Carsten, men du er sgu' (pardon my french) for nem at narre - du sporer dig så snævert ind på en ide, at du udelukker alt, hvad der kan tale imod den - igen igen: Se Dan's link -

Nej, jeg sporer mig ikke snævert ind på nogen idé, men fejer heller ikke synspunkter, som ikke passer med min model, ind under gulvtæppet - og det gør jeg heller ikke med ætermodellen.

 • 2
 • 11

F.eks. kan vi måske være ved at nå et mætningspunkt, så yderligere CO2 ikke har så stor betydning, som den første CO2 havde. Det skal der findes et klart svar på.

Det er fundet - for mange år siden - og ja: effekten aftager logaritmisk, således at det er den relative stigning fra år til år, der styrer den termiske påvirkning (ca fire watt / m2 / fordobling).

Desværre stiger CO2 indholdet eksponentielt (meget) mere end denne aftagende effekt - resulterende i, at vi nu oplever en CO2 induceret temperaturstigning / år, der er mere end dobbelt så høj som i 1960.

Intet af dette et rocket science, men blandt andet Per A forsøger at manipulere denne helt simple fysiske egenskab ved CO2 med sine evindelige “første 20 ppm”, som jo kun er egnet som “argument” over for lægfolk helt uden fysisk og matematisk indsigt. Helt symptomatisk har en af “guruerne” på klimarealisme forhenværende geologi professor Krüger promoveret (opfundet?) denne grove manipulation, og “disciplene” labber den i sig.

 • 6
 • 4

CO2 isolerer ikke, men påvirker strålingen - muligvis i forbindelse med N2, som i en CO2 laser. Det kan ingen være i tvivl om, og det påstår Ole Humlum heller ikke; men der kan med rette stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget betydning CO2 har og har haft gennem tiden. F.eks. kan vi måske være ved at nå et mætningspunkt, så yderligere CO2 ikke har så stor betydning, som den første CO2 havde. Det skal der findes et klart svar på.

Det var en meget koncentreret omgang sludder:

CO2 isolerer ikke, men påvirker strålingen

Så en perfekt reflekterende væg er ikke isolerende? Jeg har noteret mig at isolering åbenbart kun angår konvektiv køling.

men der kan med rette stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget betydning CO2 har og har haft gennem tiden..

Nej, den del har vi ret godt styr på. Problemet ligger i feedback mekanismerne. Og gennem tiden har CO2 og venner hevet jorden ud af en glacialperiode en 5-6 gange. Så potentialet er ret stort.

F.eks. kan vi måske være ved at nå et mætningspunkt, så yderligere CO2 ikke har så stor betydning, som den første CO2 havde. Det skal der findes et klart svar på.

De næste 100ppm CO2 har mindre effekt end de forrige 100ppm. Det er velkendt at effekten falder logaritmisk(1). Der er ikke noget mætningspunkt . Svaret er fundet og er entydigt.

Og hvad er forsigtighedsprincippet så lige? At plante skov i Afrika, så vi kan få fordampet mere vand og få mere nedbør og en reflekterende skydannelse i stedet for usynlig vanddamp, som er en meget stærk drivhusgas?

Nej, forsigtighedprincippet er at undlade at dumpe 35Gt CO2 i atmosfæren hvert år. Men fin stråmand.

(1) Hvilket man fint kan kompensere for ved at øge mængden ekponentielt, som Flemming har vist utallige gange.

 • 8
 • 2

Så en perfekt reflekterende væg er ikke isolerende?

Ikke nødvendigvis. Er et spejl isolerende?

Refleksioner, som afhænger af impedansforhold, afhænger normalt meget mere af frekvensområdet end isolation, som afhænger af varmeledning. Verdensrummet er ideelt isolerende, så yderligere isolering er fuldstændig uden betydning. Den eneste måde, kloden kan komme af med varmen på, er ved stråling, så det er det, der tæller.

 • 0
 • 6

Den eneste måde, kloden kan komme af med varmen på, er ved stråling, så det er det, der tæller.

Sammen med:

CO2 isolerer ikke, men påvirker strålingen

..hvor de fleste nok ville sammenstille isolere med reflekterer varme i denne sammenhæng.

Men det er naturligvis mere semantisk korrekt at skrive:

"CO2 har i kraft af sine strålingsmæssige absorberende og reflekterende egenskaber i en række smalle langbølgede IR bånd en netto positiv påvirkning af temperaturen på jordens overflade."

..men igen, det fleste vil være fint dækket ind ved at sige at CO2 har en isolerende effekt.

 • 11
 • 1

Ja, og her har vi netop problemet med de tommelfingre. Du og mange andre går efter manden og ikke bolden og tomler bare ukritisk ned uden at interessere jer det mindste for saglig argumentation.

Desværre er der en række debattører hvor korrelationen mellem personen og bolden er så tæt på 100% at der ikke er væsentlig forskel i at tomle på det ene eller det anden.

(og for god ordens skyld: Nej, jeg mener ikke personligt at du ligger i den gruppe. )

 • 7
 • 0

Det burde ikke være tilfældet på et ingeniørforum.

Det kommer an på om vi diskuterer hvorfor CO2 er nettobidrager til temperaturstigningen eller om vi diskuterer hvad vi skal gøre ved det.

I sidstnævte tilfælde er det fint at springe mellemregningerne over og koncentrere sig om hovedpointen. Ikke at gøre det, men i stedet at hænge sig i den korrekte formulering af gængse accepterede grundantagelser er klassisk aflednigsstrategi.

 • 7
 • 1

I det indlæg jeg svarer på her, var der ikke mindre end fem klokkeklare løgne, så måske skal jeg til at at kalde dig Per Løgnhals igen?

@Flemming, tak for at du trykkede rigtigt på kanppen.

I ingen af de viste steder har jeg løjet, altså nævnt bevidste usandheder Jeg tror det skyldes manglende viden fra Flemmings side. Og løgnhalse tror at alle lyver, siger et ordsprog, et andet at"tommetønder buldrer mest". Flemmings indlæg buldrer voldsomt, men har ingen fagligt indhold, kun en række injuriende beskyldninger, sikkert pgs. at irritation over ikke at have viden nok til at debattere klima. Det er som om Flemming får en slags orgasme af at al den snak om løgne overalt, han tæller løs på alt. Løgn er "bevidste usandheder", dem holder jeg mig fra. Vi kan være enige om at en af os er løgner, det er ikke mig. Det skyldes sikkert frustration over ikke at kunne klare sig i de faglige emner omkring klimaet!

Men til det seriøse, som Flemming helst undgår, udsagnet om "i hele planetens historie" er da latterlig, vi har pt en lavere tempratur på kloden end normalt de senenste 10.000 år. Hvis man da skal tro vidnskaben, her geologer. Flemming læser åbenbart ikke de postede links, den modstand mod at læse fagligt velfunderet stof er måske forklaringen på den ret ringe viden om klimafysik? F.eks. opdagede han ikke hentydningen til en grundlovstale, for et af linkene viste den kompetente geologiprofessor Krügers tale! Flemming springer over som sædvanlig, han læser kun hvad han er enig i på forhånd? Derfor har han ikke rigtig styr på facts og får det sikkert aldrig? At Flemming anser CO2 som den eneste "klimagud" kan man se af indlæggene, bla. den af ham selv meget omtalte beregning over Mauna Loa-målingerne, som er en slags kopi af andres arbejde. Der er tale om rendyrket "Cherry picking", for den starter i en periode med meget lave temperaturer (i 60-erne og 70-erne) pga. store udledninger af svovl og røg. En stor andel i temperaturstigningerne fra 1960erne og 10-20 år frem skyldes rensningen af luftforureningen, det lægger Flemming 100% over på CO2s klimaeffekt. Hvorfor skal CO2 tillægges den klimaeffekt som svovl og partikler havde? Det kaldes for "Cherry Picking" med et fænt ord, nogle kalder det fuskeri. Hvis Flemming starter sine beregninger fra 1930-ernes høje temperaturer vil CO2s effekter blive det modsatte. Flemming, lad nu bare eksperterne regne på klimaet, det er pinligt du prøver at finde beviser med en form for "Reverse engineering". Varmeperioden for ca. 100 år siden er veldokumenteret, isen i Arktis forsvandt så meget, at man forsøgte at sejle til Nordpolen med Nansen som passager. Det lykkedes dog ikke på trods af stor issmeltning, men det gig fint på Nordøstpassagen. Men den varmeperiode med stor arktisk issmeltning glemmer vi helt, ikke? For den kan ikke skyldes CO2, men den var der, forskere målte det, Flemming benægter pure det er tilfældet. Det "løgnagtige sludder" som nævnes, stammer faktisk overvejende fra forskere, f.eks. oplysningen om at vi lever i en koldere tid end normalt siden sidste Istid. Flemming brokkede sig over at der ikke er nævnt navne på geologer, der er foreløbig 2 stk., Krüger og Marit Seidenkrantz, skal der flere til? Sig bare til. Som Flemming skrev andet sted - hvornår får Per styr på facts? - tja, han var uenig i at jeg nævnte at Øresund løb ud i Kattegat. Facts er, at det gør den normalt, engang imellem løber Øresund den anden vej. Disse facts må have overrasket Flemming. Jeg har styr på facts, det kniber lidt den anden vej. Det kan godt være du tror du tilbageviser noget du kalder vrøvl, men det gør du kun i egen fantasi, jeg dokumenterer alt hvad jeg skriver i modsætning til Flemming, der end ikke er i stand til at skrive et par navne på de "forskere", som han postulerer at henviser til. Ikke et eneste navn er kommet frem selv efter mange forsøg. Jeg har forsøgt flere gange med klare direkte spørgsmål. Alt bliver ignoreret. Hvem har f.eks. bildt folk ind, at man sagtens kan beregne en klimaeffekt af en klimagas 90 år efter den er død og borte? Lad os få nogle "klimaeksperter" frem i lyset! Navne, tak! Lad bare dine mange "følgere" hjælpe til, jeg tror det ikke de kan.

En hjælp til dig: Hver eneste gang, du skriver noget løgnagtigt sludder om klimaet (læs: alle dine indlæg om klimaet), kan du roligt regne med, at jeg tilbageviser sludderet inden for relativt kor tid - åenbart til stor tilfredshed hos sitets øvrige brugere. [quote id=973189]**

Det er da fint du er stolt over mange tilkendegivelser fra en række anonyme mennesker, og din egen ekspertise, den holdning har et fint navn indenfor psykologien. Sandheden er at du på intet sted har tilbagevist et enenste af mine pointer, det eneste der er sket er at mine kilder svines til med nogle naive kommentarer, en forsker der har benyttet kvæg i sin forskning blev betegnet som "landmand". Herregud da. At så mange mener noget andet tager jeg helt roligt, det kan bla. skyldes manglende generel viden om klima, eller at nogle er sure over jeg forsvarer angreb på landbruget. Det passer fint med H.Cs "Kejserens nye (klima)klæder", Kejseren var da glad for alle klapsalverne, men en lille dreng var så naiv at nævne, at Kejseren slet ingen tøj havde på. Den fortælling passer fint med Flemmings klimasniksnak.

Løgne overlader jeg trygt til Flemming, her er de i gode hænder. At selv IPCC erkender en pause i opvarmningen, som de kaldte for "HIATUS"-perioden. Den blev kaldt også kaldt for en løgnehistorie, men gassen ser ud til at være gået af den formodning. Hiatus-perioden er en realitet, som Flemming og hans "tomler" bør snakke med IPCC om. evt. læse IPCCs udgaver. Den omtalte findes i AR4-udgaven (kapitel 13. (ca 1000 sider fremme!). Jeg har for længst dokumenteret dette, men Flemming buldrer vider af sit sidespor, immun for reliteter.

Svaret på spørgsmålet vedrørende at CO2 aldrig har haft en højere virkning end direkte forkert, præmisserne er forkerte, bla. medregnes effekten af rensning af røggasserne for svovl og mikropartikler i CO2s formodede effekt i det amatørarbejde med et regneark. Den får dumpekarakter. Drivhuseffekten beregnes som altid efter Lambert-Beers lov, som er dokumenteret med målinger. Alle punkter på kurven kan At det var varmere i Vikingetiden end i dag må da skyldes andre årsager end CO2, det samme gælder de andre varmeperioder, Romertiden,. Bronzealderen, den Minoiske periode mv. Gik Jorden under dengang det var varme klima, Det gjorde den ikke Flemming. Alle geologer er enige, i skolebøger fortælles om sumpskildpadder oa. subtropiske arter i Danmark, så erkendt dog med dine følgere at vi lever i en koldere tid end normalt siden Istiden. Det er videnskabeligt bevist! En fordobling at COI2 fra 400 ppm til 800 ppm vil for de ekstra 400 betyde ca. 4 watt/kvm, medens de første 20 ppm anddrog 16 watt/kvm. Tallet er målt af forskere. For flewre hundrede millioner år siden car CO2-indholdet ca. 10 gange større end i dag. Det havde dengang ingen indflydelse på klimadannelsen, det var nemlig klimaet, der styrede CO2-indholdet, det er en fysisk kendsgerning, det er måli i iskernerne, i følge forskningen. Du efterlyser konkrete spørgsmål. Jamen dem har jeg da stillet mange af, Men Flemming svarer aldrig, i stedet bruges metoden med at stille modspørgsmål eller den kendte teknik for den, der mangler viden: "Jamen det har jeg da svaret på flere gange". Det er den sædvanlige undskyldning for ikke at kunne svare på noget som helst, det er lige til en lærebog i psykologi. Jeg prøver så igen, igen, igen. Det er præcise spørgsmål.

 1. Hvilke forskere har Flemming henvist til, som han har postuleret? Jeg mangler navne.
 2. Flemmings postulat om at man kunne løse fosforproblemet i de indre farvande med at løse landbrugets N-problem, hvad bygger den på?
 3. Hvordan forklarer du at metans klimaeffekt beregnes 90 år efter den er død og borte? Henvis gerne til en eller flere forskere. Det stammer fra en debat om iltsvind som Flemming imidlertid postede en masse klimasnak.
 4. Hvorfor er fosfortilledning til Ringkøbing Fjord så lav? Ingen har kunnet svare på det ret lette spøgsmål, i stedet begyndte Flemming at oversvømme dette emne med klimasnik/snak. Alle er præcise og konkrete spørgsmål, menr hvorfor har jeg på fornemmelsen at Flemming ikke vil svare, men i stedet snakke rom noget andet som han plejer? Det kan findes i et kapitel på en af mine hjemmesider, der har ca. 50-80 daglige besøg, men sikkertr ingen fra dette fora.

  På intet sted har jeg pralet af høje karakterer, jeg er blevet provokeret til at henvise til mine fag indenfor klimasektoren, strålingsfysik, meteorologi, fysik, kemi mv. At jeg har fået topkarakterer i disse fag er ikke praleri, men en relevant oplysning. At en ingeniør ikke er i stand til at aflæse en grafik over drivhusgassernes absorption er jeg meget overrasket over, det var et krav i min uddannelse at man kunne. Og jeg vad da at ingeniører normalt er skrappe til disse emner, med ca. 30 undtagelser her? Jeg skrev min første CO2-artikel for ca. 30 år siden, hvor jeg antydende denne gasart havde klimaeffekt. Som aflastning af fossil brændsel nævnte jeg atomenergi og VE. Det var for tidligt, ingen gad beskæftige sig med emnet. Hvornår kom Flemming på banen? Jeg skyder på 1-2 år siden. Jeg har fulgt dette emne gennem ca. 30 år. Der var slet ingen respons da jeg skrev en artikel om klima i Ingeniøren for nogle år siden. Derfor kan jeg nogenlunde sikkert datere Flemmings nylige interesse for emnet.

Du skriver: " Husk nu at dropbox ikke er en kiide* Jeg ser bort fra stavefejlen, og har aldrig påstået at dropbox var andet end en elektronisk reol. Kilderne står normalt i klippet. Men fortsæt gerne med at lade værfe med at læse klippene fors forskeres arbejde, det bliver man skam ikke dummere af. Men heller ikke klogere.

Mht. de 6000 år hentyder til kreationisternes debatteknik, der udelukkende tager Biblen som eneste kilde til Jordens alder. Den minder en del om Flemmings argumenter, afvisning af forskere som han er uenig med som f.eks. Glatzler, Krüger, M. Seidenkranz, Ole Humlum mm.fl. Det er trist, for min erfaring er, at ingeniører normalt er mennesker med en stor viden på deres felt.

 • 3
 • 11

I dette indlæg gentager du for Gud hvilken gang manipulationen om de første 20 ppm CO2 i et krampagtigt forsøg på at fjerne fokus fra det ubestridelige faktum, at CO2 aldrig nogen sinde i planetens historie har haft så stor indflydelse på temperaturstigningen, som den har nu.

Ja, CO2 er klimaguden over alle, andre menet at Jordens alder kun er 6000 år i følge den hellige bible. Skal vi nu ikke lige være en smule videnskabelige? 20 ppm har en klimaeffekt på ca. 16 watt/kvm. En stigning fra 400 til 800 ppm giver en klimaeffekt på:

5.35* ln(800) - 5.35* ln(400) = 3.65 Watt/kvm. Det kan vist ikke kaldes en stor indflydelse. Hvad med den manglende klimaændring gennem ca. 17 år, altså efter 1997 hvor El Nino var særlig slem? Klimaforskrækkelse, ja det er et godt stof. Når du glemmer at korrigere for de kolde år i 1960-erne pga. svovl og kulstøv,den effekt overfører du så til CO2, ja så skal det da gå galt. Men hvad, så rfegner vi da bare videre på metan 90 år efter den er død. Det samme gør vi i forvejen med CO2, hvoraf menneskets andel er ca. 4% af 0.04%. Ja det er da voldsomt. Heldigvis fjerner naturen ca. 10% i atmosfæren årligt, det regner ned overalt til glæde for fotosyntesen. Og vi mangler lidt endnu inden vi når op på normale temperaturer på kloden, det klarer naturen med lidt hjælp ag CO2. Flemming, du manipulerer med klimadata, sikkert ikke bevidst, måske fordi du ved for lidt om klimafysik?

 • 3
 • 9

+1 fordi du orker at modsige de flokken af aldrende klima-Trumpister, der desværre hjemsøger disse fora.

Glejbøl, -1 fra mig for en underlødig bemærkning.

Hvordan var det nu da du opgav på halvvejen, da du henviste til en udmærket side af USAs miljøagentur med en forklaring på metans opskruede klimaeffekt. Du trak dig fra datten og ville/kunne ikke forklare, hvordan man kan forsætte beregninger af metans klimaeffekt 90 år efter den er død og forsvundet? Vi behøver skam ikke Trump, det klarer "klimaeksperterne udmærket selv, ingen tør gå imod parnasset. EPA forklarer det med at metans omdannelse til 1 CO2 og 2 H2O er grundlaget for dannelse af ozon. Er de tåber? Der er ingen dokumentation for korrelation mellem metan og ozon i troposfæren, allivegel regner man løs på metan fra 2.verdenskrig i endnu 20 år! Det er ikke videnskabelighed som jeg har lært den. Det er da fuldt forståeligt, at over 30.000 forskere underskrev en såkaldt Partition med krav om mere videnskabelighed i klimasektoren. Den har lange udsigter med dig og Flemming ved roret. Til din orientering kan jeg oplyse, at levetiden for ozon i troposfæren er ca. 1 måned! Altså de arrogangtre "klimaeksperter" fortsætter beregninger over 1000 måneder efter ozonn er omdannet til ilt, og du reagerer ikke. Væk med arrogancen Glejbøl, du ved sikkert meget om klima, men ikke så meget det imponerer mig særligt. Ja der er grund til at være forskrække folk med den potente metan, men den skal have en langvarig Viagrakur, hvis den skal fortsætte i 100 år. Som nogle eksperter siger, så mangler klimavidenskaben videnskabelighed på en del punkter.

 • 4
 • 13

Per A:

Svaret på spørgsmålet vedrørende at CO2 aldrig har haft en højere virkning end direkte forkert, præmisserne er forkerte, bla. medregnes effekten af rensning af røggasserne for svovl og mikropartikler i CO2s formodede effekt i det amatørarbejde med et regneark. Den får dumpekarakter. Drivhuseffekten beregnes som altid efter Lambert-Beers lov, som er dokumenteret med målinger.

Og det var så dit "svar" på mit spørgsmål Per?

Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har læst i disse debatspalter. Jeg kan kun konkludere at du er så langt ude i tovene, at det er det bedste sinke-retorik, du kan komme op med - i åbenlys mangel på fakta ???

Min beregning baserer sig jo netop på Lambert-Beer og det faktum, at effekten af CO2 betegnes som 5.35 * ln(ppm CO2) -sig mig: forstår du overhovedet mine tal (eller dine egne for den sags skyld)

Jo flere af dine indlæg jeg læser, jo kere indlysende bliver det, at du ikke fatter en brik af hverken Lambert-Beer eller den naturlige logaritme for den sags skyld. Det er simpelthen blit nogle buzz-words, du har samlet op på dine sekteriske benægtersites.

Du har på absolut pinligste vis fejlet i dit forsøg på at tilbagevise min påstand om, at vi aldrig har haft en større marginal tilvækst i CO2 i planetens historie - og dertil hørende rekordstor temperaturfølsomhed af samme.

Prøv nu igen: Vis mig (og de øvrige læsere), hvor min betegning er forkert. Lad være med at forsøge at blande aerosoler og partikler ind i det - det er whataboutism af værste skuffe. Min beregning handler udelukkende om Lambert-Beer og formlen for effekt af CO2.

 1. Hvilke forskere har Flemming henvist til, som han har postuleret? Jeg mangler navne.

mht betegning af CO2 som klimagas: Lambert-Beer

 1. Flemmings postulat om at man kunne løse fosforproblemet i de indre farvande med at løse landbrugets N-problem, hvad bygger den på?

Her henviste jeg såmænd blot til, at der er tætsket langhalm på dette - med det samme resultat - hver gang

 1. Hvordan forklarer du at metans klimaeffekt beregnes 90 år efter den er død og borte? Henvis gerne til en eller flere forskere. Det stammer fra en debat om iltsvind som Flemming imidlertid postede en masse klimasnak.

Det forklarer jeg på samme måde som samtlige forskere - og alle øvrige mennesker med bare en smule indsigt i termodynamik i hele verden gør det. Der er absolut ingen grund til at nævne specifikke forskere - googl blot "methane GWP", så vil der komme tonsvis af forklaringer. Jeg har selv forsøgt at forklare det med en analogi, så sev folkeskoleelever kunne forstå det, men det fattede Per A ikke. Det er korrekt, at seneste disput om dette emne var en tråd om iltsvind, hvor Per A bragte metan op. Sluttelig skal lige nævnes, at Per A (selvfølgelig) ikke har kunnet finde en eneste, hverken forsker eller lægmand, der vil bakke hans gennemført ubegavede ide op.

 1. Hvorfor er fosfortilledning til Ringkøbing Fjord så lav

Jeg aner intet om fosfor i Ringkøbing fjord, og har heller aldrig udtalt mig om det - så: Stråmand.

Du skriver: " Husk nu at dropbox ikke er en kiide" Jeg ser bort fra stavefejlen, og har aldrig påstået at dropbox var andet end en elektronisk reol. Kilderne står normalt i klippet

??? Stavefejlen var (selvfølgelig) din egen - prøv nu at sætte dig ind i, hvordan "besvar" virker her. At "kilderne normalt står i klippet" er fuldstændigt værdiløst, så længe du ikke kan linke til dem, har det absolut ingen sandhedsværdi.

Har du (belejligt) glemt din "hiatus tegneserie", som du startede med at påstå stammede fra NASA - det viste sig (selvfølgelig) også at være løgn - og grafen en særdeles grov cherrypick/manipulation.

I ingen af de viste steder har jeg løjet, altså nævnt bevidste usandheder

Jo Per - i alle fem tilfælde, hvilket også tydeligt fremgår. Du fremtræder som helt igennem utroværdig herinde, både hvad dine patetiske (forsøg på) personangreb og ikke mindst din totale mangel på videnskabelig indsigt angår.

Hvis du mener, det er forkert, at jeg kalder dig LØGNHALS, så vil jeg råde dig til at anmelde mig, men husk at dine indlæg står som klokkeklar dokumentation for min påstand.

Det er da fint du er stolt over mange tilkendegivelser fra en række anonyme mennesker

Hvis det kan trøste dig at tro, de er anonyme, så bliv endelig ved, men du lyver for dig selv - der har været utallige opbakninger til min tilbagevisning af dit sludder.

Afslutningsvis:

Jeg ved godt, jeg uvægerligt udstiller din totale mangel på indsugt i fysik og matematik herinde Per, men som lovet mange gange før: På mit fagblads debatspalter skal ingen have lov at udbrede løgne og manipulationer om klimaet - og det er, helt faktuelt, hvad du gør.

 • 8
 • 3

Per A:

Du trak dig fra datten og ville/kunne ikke forklare, hvordan man kan forsætte beregninger af metans klimaeffekt 90 år efter den er død og forsvundet?

Har du prøvet at bringe en gryde vand i kog, slukke for komfuret, vente tre minutter og så sikke hånden ned i vandet. Surprise: Komfuret havde en effekt efter det var slukket ?

Det er nøjagtigt det damme, der gør sig gældende, når man beregner GWP[100] for gasarter.

Hvis du er så ked af den term (GWP[100]) for metan, kan du da bare bruge GWP[30] i stedet for - men så er værdien altså omkring 80 i stedet for.

Meget betegnende har du ikke - trods utallige opfordringer - kunnet finde en eneste - hverken forsker eller lægmand, der vil bakke dig op i din gennemført stupide ide om metan. Selv vores klimatroll Svend F har indset, at GWP[100] for metan er god nok. Kan det ikke være et vink med en vognstang, at du er den eneste på planeten, der ikke fatter det? - ellers er det godt nok det slemmeste tilfælde af Dunning-Kruger i jordens historie

???

 • 8
 • 4

har lige tomlet op på Per A's tre seneste indlæg?

Jeg ser to muligheder:

 1. En der ikke kan lide mig (fuldt forståeligt - jeg er jo "hård" ved benægterne)
 2. En der er enig med Pers verdensfjerne opfattelser - det ville overraske mig - og det ville overraske mig endnu mere, hvis vedkommende vil indrømme det ?
 • 7
 • 4

Selv vores klimatroll Svend F har indset, at GWP[100] for metan er god nok.

Jeg kan nu ikke huske om det var GWP(100), men jeg havde også nogle forbehold i relation til de aktuelle relative udledninger. CO2 indholdet er ~400ppm og stiger med 2 til 3 ppm/år, metanindholdet er under 2ppm og stiger med ~0,01ppm/år. Der er jo klimagasser med GWP på 1000 eller 10.000, men de er åbenbart ikke så interessante. Man kan jo undre sig over at alt drejer sig om CO2, når nu metan skulle være så slemt?

 • 2
 • 8

Per A:

Svaret på spørgsmålet vedrørende at CO2 aldrig har haft en højere virkning end direkte forkert, præmisserne er forkerte, bla. medregnes effekten af rensning af røggasserne for svovl og mikropartikler i CO2s formodede effekt i det amatørarbejde med et regneark. Den får dumpekarakter. Drivhuseffekten beregnes som altid efter Lambert-Beers lov, som er dokumenteret med målinger. 

Og det var så dit "svar" på mit spørgsmål Per?

Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har læst i disse debatspalter. Jeg kan kun konkludere at du er så langt ude i tovene, at det er det bedste sinke-retorik, du kan komme op med - i åbenlys mangel på fakta ???

Min beregning baserer sig jo netop på Lambert-Beer og det faktum, at effekten af CO2 betegnes som 5.35 * ln(ppm CO2) -sig mig: forstår du overhovedet mine tal (eller dine egne for den sags skyld)

Jo flere af dine indlæg jeg læser, jo kere indlysende bliver det, at du ikke fatter en brik af hverken Lambert-Beer eller den naturlige logaritme for den sags skyld. Det er simpelthen blit nogle buzz-words, du har samlet op på dine sekteriske benægtersites

Kunne egentlig være et tilfældigt citat.

Men, efter ivrigt at have deltaget aktivt i lignende debatter, har jeg indset, at min begrænsede indsigt slet ikke er nødvendig.

Da man jo ikke må nævne navne, her på ing.dk, vil jeg nøjes med "klimafornægterne"! Ingen nævnt, ingen glemt.

De evner nemlig selv, helt uden min indblanding, at udstille deres egen uvidenhed.

Igen, igen og igen! Tydeligvis er princippet bag den videnskabelige metode dem aldeles ukendt.

På trods af den umiddelbare underholdningsværdi, bliver det alligevel trættende i længden.

Nogen på redaktionen, om nogen reelt stadig er i live dér, burde virkelig stille nogle seriøst, videnskabeligt argumenterbare krav til indlæg.

 • 7
 • 0

Nogen på redaktionen, om nogen reelt stadig er i live dér, burde virkelig stille nogle seriøst, videnskabeligt argumenterbare krav til indlæg.

Og det har de så meldt helt klart ud, at de ikke vil ?

En af mine ambitioner med at vedblive at tilbagevise, hvad der - for alle der har gået 10 år i skole - burde være indlysende forkert, er dog også at forsøge at råbe redaktionen op ved at visualisere det helt absurde i disse "debatter".

Men click-bait tæller (sørgeligt nok) over saglighed - - -

 • 7
 • 0

CO2 indholdet er ~400ppm og stiger med 2 til 3 ppm/år, metanindholdet er under 2ppm og stiger med ~0,01ppm/år. Der er jo klimagasser med GWP på 1000 eller 10.000, men de er åbenbart ikke så interessante. Man kan jo undre sig over at alt drejer sig om CO2, når nu metan skulle være så slemt?

CO2 indholder er pt 413, det passerede 400 i 2015. Men vel meget sigende at du er 5 år bagud...

CH4 med GWP(30) på 80 vil med en vækst på 0.01 pppm/år stadig være en faktor 3 mindre i betydning end CO2. Og forørigt er det ikke korrekt at alt drejer sig om CO2 - hvilket vi også har været omkring før. Resten af verdenen kan godt håndtere at beskæftige sig med mere en et problem ad gangen.

 • 10
 • 0

Hej Per A. Hansen

@Flemming, tak for at du trykkede rigtigt på kanppen.

I ingen af de viste steder har jeg løjet, altså nævnt bevidste usandheder Jeg tror det skyldes manglende viden fra Flemmings side. Og løgnhalse tror at alle lyver, siger et ordsprog, et andet at"tommetønder buldrer mest". Flemmings indlæg buldrer voldsomt, men har ingen fagligt indhold, kun en række injuriende beskyldninger, sikkert pgs. at irritation over ikke at have viden nok til at debattere klima. Det er som om Flemming får en slags orgasme af at al den snak om løgne overalt, han tæller løs på alt. Løgn er "bevidste usandheder", dem holder jeg mig fra. Vi kan være enige om at en af os er løgner, det er ikke mig. Det skyldes sikkert frustration over ikke at kunne klare sig i de faglige emner omkring klimaet!

Men til det seriøse, som Flemming helst undgår, udsagnet om "i hele planetens historie" er da latterlig, vi har pt en lavere tempratur på kloden end normalt de senenste 10.000 år. Hvis man da skal tro vidnskaben, her geologer. Flemming læser åbenbart ikke de postede links, den modstand mod at læse fagligt velfunderet stof er måske forklaringen på den ret ringe viden om klimafysik? F.eks. opdagede han ikke hentydningen til en grundlovstale, for et af linkene viste den kompetente geologiprofessor Krügers tale! Flemming springer over som sædvanlig, han læser kun hvad han er enig i på forhånd? Derfor har han ikke rigtig styr på facts og får det sikkert aldrig? At Flemming anser CO2 som den eneste "klimagud" kan man se af indlæggene, bla. den af ham selv meget omtalte beregning over Mauna Loa-målingerne, som er en slags kopi af andres arbejde. Der er tale om rendyrket "Cherry picking", for den starter i en periode med meget lave temperaturer (i 60-erne og 70-erne) pga. store udledninger af svovl og røg. En stor andel i temperaturstigningerne fra 1960erne og 10-20 år frem skyldes rensningen af luftforureningen, det lægger Flemming 100% over på CO2s klimaeffekt. Hvorfor skal CO2 tillægges den klimaeffekt som svovl og partikler havde? Det kaldes for "Cherry Picking" med et fænt ord, nogle kalder det fuskeri. Hvis Flemming starter sine beregninger fra 1930-ernes høje temperaturer vil CO2s effekter blive det modsatte. Flemming, lad nu bare eksperterne regne på klimaet, det er pinligt du prøver at finde beviser med en form for "Reverse engineering". Varmeperioden for ca. 100 år siden er veldokumenteret, isen i Arktis forsvandt så meget, at man forsøgte at sejle til Nordpolen med Nansen som passager. Det lykkedes dog ikke på trods af stor issmeltning, men det gig fint på Nordøstpassagen. Men den varmeperiode med stor arktisk issmeltning glemmer vi helt, ikke? For den kan ikke skyldes CO2, men den var der, forskere målte det, Flemming benægter pure det er tilfældet. Det "løgnagtige sludder" som nævnes, stammer faktisk overvejende fra forskere, f.eks. oplysningen om at vi lever i en koldere tid end normalt siden sidste Istid. Flemming brokkede sig over at der ikke er nævnt navne på geologer, der er foreløbig 2 stk., Krüger og Marit Seidenkrantz, skal der flere til? Sig bare til. Som Flemming skrev andet sted - hvornår får Per styr på facts? - tja, han var uenig i at jeg nævnte at Øresund løb ud i Kattegat. Facts er, at det gør den normalt, engang imellem løber Øresund den anden vej. Disse facts må have overrasket Flemming. Jeg har styr på facts, det kniber lidt den anden vej. Det kan godt være du tror du tilbageviser noget du kalder vrøvl, men det gør du kun i egen fantasi, jeg dokumenterer alt hvad jeg skriver i modsætning til Flemming, der end ikke er i stand til at skrive et par navne på de "forskere", som han postulerer at henviser til. Ikke et eneste navn er kommet frem selv efter mange forsøg. Jeg har forsøgt flere gange med klare direkte spørgsmål. Alt bliver ignoreret. Hvem har f.eks. bildt folk ind, at man sagtens kan beregne en klimaeffekt af en klimagas 90 år efter den er død og borte? Lad os få nogle "klimaeksperter" frem i lyset! Navne, tak! Lad bare dine mange "følgere" hjælpe til, jeg tror det ikke de kan.

En hjælp til dig: Hver eneste gang, du skriver noget løgnagtigt sludder om klimaet (læs: alle dine indlæg om klimaet), kan du roligt regne med, at jeg tilbageviser sludderet inden for relativt kor tid - åenbart til stor tilfredshed hos sitets øvrige brugere. [quote id=973189]**

Det er da fint du er stolt over mange tilkendegivelser fra en række anonyme mennesker, og din egen ekspertise, den holdning har et fint navn indenfor psykologien. Sandheden er at du på intet sted har tilbagevist et enenste af mine pointer, det eneste der er sket er at mine kilder svines til med nogle naive kommentarer, en forsker der har benyttet kvæg i sin forskning blev betegnet som "landmand". Herregud da. At så mange mener noget andet tager jeg helt roligt, det kan bla. skyldes manglende generel viden om klima, eller at nogle er sure over jeg forsvarer angreb på landbruget. Det passer fint med H.Cs "Kejserens nye (klima)klæder", Kejseren var da glad for alle klapsalverne, men en lille dreng var så naiv at nævne, at Kejseren slet ingen tøj havde på. Den fortælling passer fint med Flemmings klimasniksnak.

Løgne overlader jeg trygt til Flemming, her er de i gode hænder. At selv IPCC erkender en pause i opvarmningen, som de kaldte for "HIATUS"-perioden. Den blev kaldt også kaldt for en løgnehistorie, men gassen ser ud til at være gået af den formodning. Hiatus-perioden er en realitet, som Flemming og hans "tomler" bør snakke med IPCC om. evt. læse IPCCs udgaver. Den omtalte findes i AR4-udgaven (kapitel 13. (ca 1000 sider fremme!). Jeg har for længst dokumenteret dette, men Flemming buldrer vider af sit sidespor, immun for reliteter.

Svaret på spørgsmålet vedrørende at CO2 aldrig har haft en højere virkning end direkte forkert, præmisserne er forkerte, bla. medregnes effekten af rensning af røggasserne for svovl og mikropartikler i CO2s formodede effekt i det amatørarbejde med et regneark. Den får dumpekarakter. Drivhuseffekten beregnes som altid efter Lambert-Beers lov, som er dokumenteret med målinger. Alle punkter på kurven kan At det var varmere i Vikingetiden end i dag må da skyldes andre årsager end CO2, det samme gælder de andre varmeperioder, Romertiden,. Bronzealderen, den Minoiske periode mv. Gik Jorden under dengang det var varme klima, Det gjorde den ikke Flemming. Alle geologer er enige, i skolebøger fortælles om sumpskildpadder oa. subtropiske arter i Danmark, så erkendt dog med dine følgere at vi lever i en koldere tid end normalt siden Istiden. Det er videnskabeligt bevist! En fordobling at COI2 fra 400 ppm til 800 ppm vil for de ekstra 400 betyde ca. 4 watt/kvm, medens de første 20 ppm anddrog 16 watt/kvm. Tallet er målt af forskere. For flewre hundrede millioner år siden car CO2-indholdet ca. 10 gange større end i dag. Det havde dengang ingen indflydelse på klimadannelsen, det var nemlig klimaet, der styrede CO2-indholdet, det er en fysisk kendsgerning, det er måli i iskernerne, i følge forskningen. Du efterlyser konkrete spørgsmål. Jamen dem har jeg da stillet mange af, Men Flemming svarer aldrig, i stedet bruges metoden med at stille modspørgsmål eller den kendte teknik for den, der mangler viden: "Jamen det har jeg da svaret på flere gange". Det er den sædvanlige undskyldning for ikke at kunne svare på noget som helst, det er lige til en lærebog i psykologi. Jeg prøver så igen, igen, igen. Det er præcise spørgsmål.

Hvilke forskere har Flemming henvist til, som han har postuleret? Jeg mangler navne. Flemmings postulat om at man kunne løse fosforproblemet i de indre farvande med at løse landbrugets N-problem, hvad bygger den på? Hvordan forklarer du at metans klimaeffekt beregnes 90 år efter den er død og borte? Henvis gerne til en eller flere forskere. Det stammer fra en debat om iltsvind som Flemming imidlertid postede en masse klimasnak. Hvorfor er fosfortilledning til Ringkøbing Fjord så lav? Ingen har kunnet svare på det ret lette spøgsmål, i stedet begyndte Flemming at oversvømme dette emne med klimasnik/snak. Alle er præcise og konkrete spørgsmål, menr hvorfor har jeg på fornemmelsen at Flemming ikke vil svare, men i stedet snakke rom noget andet som han plejer? Det kan findes i et kapitel på en af mine hjemmesider, der har ca. 50-80 daglige besøg, men sikkertr ingen fra dette fora.

På intet sted har jeg pralet af høje karakterer, jeg er blevet provokeret til at henvise til mine fag indenfor klimasektoren, strålingsfysik, meteorologi, fysik, kemi mv. At jeg har fået topkarakterer i disse fag er ikke praleri, men en relevant oplysning. At en ingeniør ikke er i stand til at aflæse en grafik over drivhusgassernes absorption er jeg meget overrasket over, det var et krav i min uddannelse at man kunne. Og jeg vad da at ingeniører normalt er skrappe til disse emner, med ca. 30 undtagelser her? Jeg skrev min første CO2-artikel for ca. 30 år siden, hvor jeg antydende denne gasart havde klimaeffekt. Som aflastning af fossil brændsel nævnte jeg atomenergi og VE. Det var for tidligt, ingen gad beskæftige sig med emnet. Hvornår kom Flemming på banen? Jeg skyder på 1-2 år siden. Jeg har fulgt dette emne gennem ca. 30 år. Der var slet ingen respons da jeg skrev en artikel om klima i Ingeniøren for nogle år siden. Derfor kan jeg nogenlunde sikkert datere Flemmings nylige interesse for emnet.

Du skriver: " Husk nu at dropbox ikke er en kiide* Jeg ser bort fra stavefejlen, og har aldrig påstået at dropbox var andet end en elektronisk reol. Kilderne står normalt i klippet. Men fortsæt gerne med at lade værfe med at læse klippene fors forskeres arbejde, det bliver man skam ikke dummere af. Men heller ikke klogere.

Mht. de 6000 år hentyder til kreationisternes debatteknik, der udelukkende tager Biblen som eneste kilde til Jordens alder. Den minder en del om Flemmings argumenter, afvisning af forskere som han er uenig med som f.eks. Glatzler, Krüger, M. Seidenkranz, Ole Humlum mm.fl. Det er trist, for min erfaring er, at ingeniører normalt er mennesker med en stor viden på deres felt.

Det er godt nok mange ord.

CO2 og de andre klimagassers fysiske genskaber og demed klimaeffekt kan meget præcist måles i et laboratorie. Det er viden der er over 100 år gammel.

Hvis man tager præcis og reproducer viden fra laboratorie er klimaeffekten indiskutabel. Du mangler at komme med en god forklaring på hvorfor et molecule skal have andre egenskaber ude i atmosfæren.

 • 6
 • 1

CO2- molekylet har selvfølgelig ikke andre egenskaber i naturen end i laboratoriet, men i naturen er det omgivet af en masse andre molekyler, der ikke har klimagassers egenskaber, og som må nøjes med at optage IR-fotonenergien fra klimagasserne som kinetisk energi. De molekyler, O2 og N2, har ikke evnen til at videresende den energi som IR-stråleenergi. Luftmasser i naturen er også sjældent stillestående.

 • 1
 • 5

CO2- molekylet har selvfølgelig ikke andre egenskaber i naturen end i laboratoriet, men i naturen er det omgivet af en masse andre molekyler, der ikke har klimagassers egenskaber, og som må nøjes med at optage IR-fotonenergien fra klimagasserne som kinetisk energi

Og det føler du dig sikker på, at du som lægmand er den eneste, der har set i øjnene, mens alle de mange forskere med lange uddannelser inden for emnet selvfølgelig har overset det?

Prøv lige med et realitetscheck på egne evner Bjarne.

CO2’s egenskaber sim klimagas er bestemt - både empirisk og i laboratorier. Der hvor man ikke er helt på plads endnu, er størrelsen af den medfølgende feedback-forstærkning.

 • 5
 • 0

Hej Bjarne Bisballe

CO2- molekylet har selvfølgelig ikke andre egenskaber i naturen end i laboratoriet, men i naturen er det omgivet af en masse andre molekyler, der ikke har klimagassers egenskaber, og som må nøjes med at optage IR-fotonenergien fra klimagasserne som kinetisk energi.

God pointe, hvilket også var noget man tænkte på for 100 år siden.

Når man først har målt på ren CO2, O2, N2, CH4 etc, så kommer tanken temmelig hurtig: "Skal vi ikke prøve at måle på atmosfærisk luft?"

Der er en del klimaskeptikere der forsøger fremmane en historie om at forskning i atmosfære og klima er helt nyt, ikke seriøst og drevet af en klimahysterisk parnas.

Check forskere så som: John Tyndall, Frank Washington Very, Svante August Arrhenius og Thomas Chrowder Chamberlin

 • 7
 • 0

Og det var så dit "svar" på mit spørgsmål Per?

Som jeg forudsage, så bruger Flemming metoden med at undgå at svare på spørgsmål ved selv at stille spørgsmål, en gang imellem med det løfte at svare, blot jeg forinden har svaret på en række af hans egne. Det sker dog aldrig.

Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har læst i disse debatspalter. Jeg kan kun konkludere at du er så langt ude i tovene, at det er det bedste sinke-retorik, du kan komme op med - i åbenlys mangel på fakta ??????

Læs dine egne indlæg, her er langt dummere postulater, som jeg beviser efterfølgende. Din evne til at konkludere stemmerganske fint med kenskab til klimafysik, den er jeg enig i at ligge på et sinkestadie, for nu at bruge dine egne udtryk.

Flemming undlader helt bevidst at medregne indflydelsen af de store luftforureninger, som gav en afkøling af klimaet i perioden 1950-1970-erne, det hele tillægges CO2. Flemming anvender udelukkende CO2 som eneste klimafaktor, f.eks. kan han og den aldrende Glejbøl ikke forklare, hvordan metan kan have klimaeffekt 90 år efter den er død! Det er da flovt! At andre klimaeksperter heller ikke kan kan forklares med "fælles uvidenhed gør stærk".

 • Min beregning baserer sig jo netop på Lambert-Beer og det faktum, at effekten af CO2 betegnes som 5.35 * ln(ppm CO2) -sig mig: forstår du overhovedet mine tal (eller dine egne for den sags skyld)*

  Lad os lige få slået helt fast inden det hele løber løbsk, det var mig der introducerede Lambert-Beer-loven i en andet tråd! Flemming brokkede sig dengang og strittede imod med arme og ben da jeg inddrog Lambert-Beer-loven i de tidligere debatter, og mente ikke den kunne bruges over hele skalaen, først fra 280 ppm! Jeg har disse absurde eksempler liggende, hvis det har interesse, også den med CO2-indholdet fra millioner af år tilbage. Skal det være et klip eller fra en kopi i dropbox? Det er et dumt argument, alle fagfolk viser da hele intervallet, bl.a. prof. Lindzen. Hvis du ikke kan huske dine egne argumenter, så sig til, jeg har dem liggende. Skal det være klip eller via dropbox?

I historisk sammenhæng har CO2 ikke styret klimaet, men klimaet har styret CO2-indholdet med 200 - 800 års forsinkelse, i hele planetens levetid, altså mere end 6000 års levetid som en del klimafreaks regner med. Det viser iskerneforskning. Men jeg tager bemærkningen som en erkendelse af at min beregning af klimaeffekten ved en fordobling af CO2-indholdet som korrekt.

Hverken de aldrende debattører, Flemming og Glejbøl har hidtil kunne forklare, hvorfor man kan beregne drivhuseffekt 90 år efter gasserne er død og borte, deres kilde mener det skyldes ozondannelse, men der er ingen dokumentation, kun en formodning eller en mulighed. Videnskabelig skik er ellers at man angiver korrelation, ikke kausalitet. Flemming benægtede dengang i øvrigt at have nævnt ozon, med det var pointen i Glejbøls kilde til EPA. Det ville højne kvaliteten af indlæggene, hvis bla. Flemming læser egne henvisninger.

Vedrørende bralderiet om den højeste temperaturændring i planetens historie kun den bemærkning, at den kun gælder hvis man sætter planetens levetid til ca. 6000 år! Derfor hentydningen til kreationisterne! For ca. 8000 år siden var der tropisk klima i Danmark, billeder af sumpskildpadder og subtropiske plantei i den danske muld (Trapa nutans) kan ses i gamle skolebøger.

Flemming, du kan eller vil ikke indse, at geologer har bevist at vi lever i en koldere tid end normalt siden sidste Istid. Jeg har dokumenteret dette med geologers opfattelse, de bliver så affejet med dumme begrundelser. (eks.: professor Krüger). Naturen var og er stadig i gang med at rette op på dette siden det "Maunderske Minimum, (brug evt. google). Det har en uhæmmet CO2-udledning de seneste 70 år så hjulpet lidt med til i retning af mere normale klimaforhold. Men det ændrer ikke på, at normale klimaforhold siden sidste Istid er varmere end nu. Vi skal naturligvis udfase fossil energi, ikke så meget for klimaets skyld, men for vore efterkommeres trivsel.

Og jeg venter stadig på svar (ikke snik-snak) på de præcise spørgsmål, jeg har stillet i nu flere tråde. Men jeg har ikke større forventninger i den retning.

 • 0
 • 9

CO2 indholder er pt 413, det passerede 400 i 2015. Men vel meget sigende at du er 5 år bagud...CH4 med GWP(30) på 80 vil med en vækst på 0.01 pppm/år stadig være en faktor 3 mindre i betydning end CO2. Og forørigt er det ikke korrekt at alt drejer sig om CO2 - hvilket vi også har været omkring før. Resten af verdenen kan godt håndtere at beskæftige sig med mere en et problem ad gangen.

@Dag, Derimod overså du helt pointen, nemlig beregningen af klimaeffekten ved en fordobling af CO2-indholdet, som da er det væsentligste, ikke? Men du skal da have de helt aktuelle tal, 5.35ln(413)= 32.23 watt/kvm 5.35ln(826)= 35.93 - -

Stigning: 3.7 Watt/kvm

Du nævner metan, her laver du en langt større fejl, nemlig at medtage dens klimaeffekt 90 år efter den er væk! Den levetid er ca. 10 år. Den omdannes til H2O og CO2, som har en begrænset levetid i atmosfæren, og ingen har ville/kunnet fortælle hvorfra den høje GWP-værdi skulle komme fra? CO2s GWP-værdi er 1, hvorfra vil du mene at de resterende 99 kommer fra? Glejbøll kan ikke, men henviser til EPA, hvor de foreslår at disse stoffer "kan" danne ozon. Ingen kan/vil imidlertid prøve, men det letteste er da også blot at snakke de andre efter munden. Det er i øævrigt nogel sludder med ozonen, den levetid er ca. 1 måned i troposfæren, men klimaeksperter ser kun deres EDB-modeller.

Det kan du så læse lidt mere om ved H. C. Andersen, "Kejserens nye (klima) Klæder. Jeg er stort set den eneste, der optræder som den lille dreng der siger, at han ikke havde noget tøj på! Bortset fra det, så lever vi altså i en koldere perioden end normalt siden sidste Istid, det er der ikke rigtig nogen der tør kommentere, man skulle jo nødig udsætte sig formopning. Men tak foir dit indlæg, det er dsa rart at opleve en pæn debattone.

 • 0
 • 8

Flemming undlader helt bevidst at medregne indflydelsen af de store luftforureninger, som gav en afkøling af klimaet i perioden 1950-1970-erne, det hele tillægges CO2.

Atter en klokkeklar LØGN fra Per A

Det er et dumt argument, alle fagfolk viser da hele intervallet, bl.a. prof. Lindzen.

Hvorfor bruger de så ikke intervallet helt frem til en million ppm?. Det gør de ikke, fordi det ikke viser den manipulation, de (sammen med dig) er så interesserede i at vise. Lindzen er for øvrigt er særdeles blakket papir: https://skepticalscience.com/Richard_Lindz... som kun finder gehør hos faktafjerne eller fossilinfluerede.

Men jeg tager bemærkningen som en erkendelse af at min beregning af klimaeffekten ved en fordobling af CO2-indholdet som korrekt.

Selvfølgelig er den korrekt - jeg har jo netop benytter samme formel til at vise dig (omend du som sædvanligt intet fatter), at temperaturfølsomheden som følge af CO2 ændinger er den højeste i planetens historie. Noget du kan kan svare på med usammenhængende retorik - og absolut ingen hverkan tal eller fysik. Jeg begynder virklelig at tro, at du simpelthen ikke fatter hverken formlen eller Lambert-Beer, men blot som en dum papegøje gentager, hvad du har hørt den for længst pensionerede Krüger vrøvle om.

Mine data og beregninger er 100% korrekte - hvilket du ikke har været i stand til at rokke (det mindste) ved.

Hverken de aldrende debattører, Flemming og Glejbøl

Sagde skolelæreren, der gik på pension i 1993 så - Hvor gammel er du egentlig Per? - Normal pensionsalder er vel 67, så det vil sige 94?

Men der er selvfølgelig den oplagte mulighed, at du ikke gik på pension, men blev fyret pga inkompetence?

;o)))

hvorfor man kan beregne drivhuseffekt 90 år efter gasserne er død og borte,

Det er en lodret LØGN. Vi har begge henvist til både videnskabelige og populære forklaringer. Da du ikke fattede nogen af delene, gik jeg endda så vidt som til at visualisere det på folkeskoleniveau - med et helt simpelt termodynamisk eksperiment. Det forstod du heller ikke. Igen: Prøv nu, om du ikke kan finde bare en eneste (uddannet) person på planeten, der bakker op om den ammestuehistorie, du nu har luftet utallige gange.

Vedrørende bralderiet om den højeste temperaturændring i planetens historie kun den bemærkning, at den kun gælder hvis man sætter planetens levetid til ca. 6000 år! Derfor hentydningen til kreationisterne! For ca. 8000 år siden var der tropisk klima i Danmark, billeder af sumpskildpadder og subtropiske plantei i den danske muld (Trapa nutans) kan ses i gamle skolebøger.

At vi i øjeblikket oplever den kraftigste temperaturgradient, ændrer en evt. højere temperatur i fortiden ikke på. Forstår du overhovedet termen gradient? Det handler om dT/dt, alt temperaturændring per tidsenhed.

Mener du for øvrigt, at tilstedeværelsen af sumpskilpadder og subtropiske planter i udgravninger beviser, at vi har haft tropisk klima i den postglaciale periode? - for det har vi ikke - nok derfor vi igen igen ingen dokumentation ser for dit vrøvl.

Og jeg venter stadig på svar (ikke snik-snak) på de præcise spørgsmål,

Og jeg (og andre) har givet konkrete svar - at du ikke forstår dem, er en anden sag.

Hvornår forsvarer du din påstand om, at min beregning temperaturfølsomheden af CO2 er på et maksimum, er forkert - uden at ty til infantil whataboutism.

Find et tidspunk i planetens historie hvor 5,35 * ln(CO2 ppm år) - 5.35 * ln(CO2 ppm år-1) er større end i dag - det er nemlig den eneste måde at tilbagevise mit udsagn, som jo udelukkende går på temperaturfølsomheden af CO2 - og ikke svovl, partikler eller andet støj, du forsøger at inddrage for at skjule, at du ikke fatter hverken fysikken eller matematikken i formlen.

Du skriver ofte, du savner henvisning til forskere. De forskere, der giver mest mening at læse for dig vedrørende vores diskussioner er nok de herrer Dunning og Kruger.

 • 6
 • 1

Hvis man tager præcis og reproducer viden fra laboratorie er klimaeffekten indiskutabel. Du mangler at komme med en god forklaring på hvorfor et molecule skal have andre egenskaber ude i atmosfæren

@Niels Peter, jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Det er da den viden fra labortaoriet man anvender i klimasammenhæng, alle anveder da Lambert-Beer-loven, som jeg i øvrigt var den første der tog ind i klimadebatterne, hvor det overraskende var Flemmings indædte modstand mod at anvende den på de første ppm.

Desuden er flere hundrede bølgelængder i varmespektret målt prævist for en række egenskaber, resultaterne findes i en database på vistnok Harvard UNI - HITRAN. Jeg har da vist ikke nævnt noget om andre egenskaber ude i stmosfæren, hvad tænker du på? På grafikken kan man så aflæse hvor effektiv en given klimagas er, det svarer nogenlunde til arealerne af de tonede felter. Man ser klart at metans klimaevne ikke lige er den mest fremragende, desuden ses let, at vanddamp kan absorbere der samme bølgelkængder. Med 100 gange fler vandmolekylder er det nok begrænset, hvor meget metan i virkeligheden kan med af drivhuseffekt.

https://www.dropbox.com/s/mui57hfqo9l9m98/...

 • 2
 • 6

aldrende debattører, Flemming og Glejbøl

Hehhh, tænk at få en personlig fanboy i min fremskredne alder... Jeg er smigeret - men også lidt skræmt......

Helt alvorligt: hold dig til emnet eller klap i. Dit vrøvl bliver ikke mere validt fordi du krydrer det med irrelevante personangreb. Skal jeg hjælpe dig med at finde en passende legestue i et af nettets mørkere kroge?

 • 6
 • 0

Hej Per A. Hansen

jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Det er da den viden fra labortaoriet man anvender i klimasammenhæng, alle anveder da Lambert-Beer-loven, som jeg i øvrigt var den første der tog ind i klimadebatterne, hvor det overraskende var Flemmings indædte modstand mod at anvende den på de første ppm.

Du postulerer at klimagasserne ingen effekt har og at der kke er menneskeskabt klimaeffekt. Når man kan måle kliamgasser effekt i labatorie og man kan estimere og måle de af mennesket udledte klimagasser, så må den eneste forklaring være at de moleculer ændrer egenskaber i atmosfæren. Hvordan det.

For resten henviser du til en forkert side i din dropbox. Hvis du ellers læste dit eget materiale ville du kunne forstå din gamle traver med methans GWP.

Du må heller fjerne den inden Flemming begynder at gøre nar.

 • 8
 • 1

alle anveder da Lambert-Beer-loven, som jeg i øvrigt var den første der tog ind i klimadebatterne, hvor det overraskende var Flemmings indædte modstand mod at anvende den på de første ppm.

Løgn/stråmand - jeg har utallige erklæret mig 100% enig i beregningen af klimaeffekten af ændringen fra 0-20 ppm CO2. Faktisk har jeg aldrig stillet spørgsmålstegn ved det.

Men nu handler klimadebatterne jo om AGW (hvilket betyder menneskeskabt global opvarmning) - ikke om jordens skabelse.

Her er udgangspunktet 280 ppm, så de første 20 ppm kan kun være dem fra 280-300.

At bringe 0-20 ind i en debat om AGW er i bedste fald blot dumt, men i værste fald et bevidst forsøg på at vildlede/manipulere.

Uanset hvor meget Per A vrider sig i tøjret, er han ikke i stand til at tilbagevise min påstand om, at vi øjeblikket oplever den højeste temperaturgradient som følge af ændring af CO2 indholdet - noget han jo også helt har opgivet at gå ind, mening stedet er forfaldet til let gennemskuelig whataboutism.

Så Per, jeg udfordrer dig for Gd ved hvilken gang: Vis os en periode i planetens historie, hvor den CO2 inducerede temperaturgradient var højere end nu - og helst en, hvor der har eksisteret mennesker - det er jo en AGW debat.

 • 9
 • 1

GWP måles i CO2 ækvivalenter med udgangspunkt i CO2, så det er ikke en masse angivelse.

GWP regnes ud som effekten af 1kg CH4 relativt til 1kg CO2. Indholdet i atmosfæren og den stigning der nævnes er målt som volumen for både CO2 og CH4. 1 ppm CO2 i atmosfæren har en masse på 7,5Gt. 1ppm CH4 i atmosfæren har en masse på 2,73Gt. 1ppm af atmosfæren vejer 5Gt. 400 ppm (volumen) CO2 vejer 550 gange mere end 2ppm (volumen) CH4.

 • 3
 • 3

Hehhh, tænk at få en personlig fanboy i min fremskredne alder... Jeg er smigeret - men også lidt skræmt......Helt alvorligt: hold dig til emnet eller klap i. Dit vrøvl bliver ikke mere validt fordi du krydrer det med irrelevante personangreb. Skal jeg hjælpe dig med at finde en passende legestue i et af nettets mørkere kroge?

@Glejbøl, Hehhh, tænk at få en personlig fanboy i min fremskredne alder... Jeg er smigeret - men også lidt skræmt......

Helt alvorligt: hold dig til emnet eller klap i. Dit vrøvl bliver ikke mere validt fordi du krydrer det med irrelevante personangreb.

Skal jeg hjælpe dig med at finde en passende legestue i et af nettets mørkere kroge?

Som du kan se i tråden, så var det dig, der kom med en utidig bemærkning om min alder, den returnerede jeg så på en pæn måde. Jeg vil kun opfordre til en mere seriøs debatform, hvor man holder sig til emnet i stedet for at grave ting frem om debattørerne, hentydning til Trump er ikke seriøst, det er snarere mangel på argumenter. Jeg angriber ingen debattører, læs venligst indlæggene igen, så vil du se det er mig, der bliver overfaldet verbalt af især Flemming R., måske fordi han ikke kan klare sig med argumenter?

Jeg har ingen problemer med min alder, du har derimod problemer med manglende evne til at dokumentere metans GWP-værdi, idet din kilde til EPA kun kan henvise til evt. effekter af metans nedbrydning danner stoffer (H2O og CO2) som de mener er elementer i ozondannelsen. EPA har hverken dokumentation for hverken kausalitet eller korrelation for mewtan og ozon. Se her: (hvis du da gider føre en saglig debat?). Om EPAs forklaring, se et lille uddrag: https://www.dropbox.com/s/mui57hfqo9l9m98/...

EPAs hentydninger af at metan absorberer mere energi end CO2 er ukorrekt, det kan man let konstatere ved at se på absorptionsskemaet for drivhusgasserne, som Flemming desværre ikke kunne tyde. Det går jeg ud fra du kan?

https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/...

Her kan man nøjes med at se på området omkring 8 mikrometer hvor CO2 ikke er aktiv, det er derimod vanddamp. De "irrelevante personangreb" er også fejladresseret, den opgave klarer Flemming Rasmussen der ofte kalder mig løgnhals uden at kunne føre bevis. Jeg angriber ingen personer, men svarer pænt på evt. spørgsmål, så jeg må tilbagevise dine beskyldninger som ubegrundede. At du er irriteret over at jeg ikke tager alt for gode varer må jeg så leve med. Eks.: Ozon levetid kun er ca. en måned, jeg mener det er en fejl at man så alligevel beregner klimaeffekten i 1000 måneder efter ozon er omdannet til ilt. Hvis du er uenig er det OK for mig, men ifølge fysikken er det forkert.

Jeg har med min alder oplevet den tørre sommer i 1947, der var lige så slem som i 2019. Dengang nævnte man ikke klimaændringer, heller ikke da vandrørene frøs i 1.5 - 2 m dybde, jo klimaeksperter nævnte vi var på vej mod en ny istid. Hvis det er det enneste du og Flemming, der åbenbart har udført et stort arbejde med at grave ting frem som han så kan angribe på sædvanlig usaglig måde, det må jeg så leve med. Så jeg har levet i en tid hvor eksperterne skiftede fra trusler om en kommende Istid, til en nærstående klimakatastrofe, hvor klodens temperaturer kunne risikere at komme op på de normale efter sidste istid. Jeg er vistnok den enenste, der gennem mange år har foreslået en løsning på udfasning af den fossile energi. I denne debat, ingen. Men jeg forventer såmænd ingen faglig respons fra din side, ozonforklaringen holder ikke vand, der er kun i klimakredse man kan ændre fysikkens love.

 • 0
 • 10

Du postulerer at klimagasserne ingen effekt har og at der kke er menneskeskabt klimaeffekt.

Nels Peter, tak for et venligt indlæg, det er rart til en afveksling for en række skraldespande af indlæg, der kun går ud på at nedgøre min person, det skyldes sikkert frustration over ikke at kunne finde argumenter? Men du tager en lille smule fejl, jeg beviser i stedet for, at klimaeffekten falder logaritmisk. Nemlig den følger Lambert-Beer-loven. Jeg har givet korrekte tal for den menneskelige effekt mht. CO2, mine tal stammer fra den kiklde, som EPA(der amerikanske miljøagentur). CO2 emissionen opgøres her til: Fossil energi fra menneskelig aktivitet: ca. 9 Gigatons C/år Mikrobiel virksomhed.....................ca. 60 - - - Planternes respiration ..................ca. 60 - - - Fotosyntesen i land og vand: 215 Gt C/år. Al snak om at CO2 holder sig i tusinder af år i atmosfæren kan ses at være falsk. For der regner enorme ængder ned med regnvandet. Eller var der ingen fotosyntese: Se gerne her: https://www.dropbox.com/s/a16qi1cx4vpitck/...

Mit hovedsynspunkt er, at den normale temperatur på kloden siden sidste Istid har været højere end den er i dag. Det siger geologerne. Vi er på vej mod "normale" tilstande, her får naturen lidt hjælp af vor CO2 emission, som jeg skrev en artikel om for ca. 30 år siden, i øvrigt med en løsning på problemet. De fleste debattører er ret ny indenfor emnet kan man tydelig se, de nye finder hurtigt Scepticalscience, der ikke er et seriøst forum. Min artikel i "Ingeniørn for få år siden var der ingen, der reagerede på, klimastof var ikke interessant dengang. Det viser hvor stor magt medierne har. Beklager hvis jeg har postet en forkert adresse, desværre har Dropbox ændret noget på opsætningen. Er det denne her? https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/...

Her ses metans drivhuseffekt, endda med et uddrag med større opløsning. Enhver burde kunne se, at den ikke er speciel kraftig, og at vanddampens absorptinsområde fulstændig overlapper metans. Og da der er måske 1000 gang eflere vandmolekylder, så må man vist konkludere, at den ikke bidrager med ret meget, bortset fra områder, hvor vanddampene er forsset. Flemming har jeg ingen problemer med, har er frustreret over ikke at have den store vidne om klimaspørgsmål, mangler man argumenter, ja så råber man bare højere. Håber overstående har besvaret dit indlæg, ellers kom gerne igen.

 • 1
 • 9

og helst en, hvor der har eksisteret mennesker - det er jo en AGW debat.

Uden at tage stilling til reste, så er dette krav da vist et effektivt forsøg på at doktorere forudsætningerne for diskussionen.

AGW må vel handle om: 1) hvorvidt global opvarmning er menneskabt eller ej, eller i hvor stor stil 2) hvorvidt global opvarmning er negativt eller positivt set i alle mulige andre sammenhænge.

Kravet om at der skal have eksisteret mennesker må vel være totalt irrelevant for den diskussion?

 • 1
 • 7

Per A:

Mit hovedsynspunkt er, at den normale temperatur på kloden siden sidste Istid har været højere end den er i dag. Det siger geologerne.

Dette udsagn er stadig ikke sandt, det er nok derfor, der ikke er nogen kildeangivelse på?

Her ses metans drivhuseffekt, endda med et uddrag med større opløsning. Enhver burde kunne se, at den ikke er speciel kraftig, og at vanddampens absorptinsområde fulstændig overlapper metans.

Igen igen: "Tegneserien" om overlappet er noget, benægtersekten har fundet på. Så længe vanddamp ikke absorberer al strålingen inden for det givne spektrum, vil der selvfølgelig være noget tilbage til eventuelle andre gasser inden for samme spektrum.

Er det denne her? https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/...

Må vi aldrig få at vide, hvem der har begået denne tegneserie?

Ingen fornuftige mennesker er vel uenige i, at vanddamp er langt den kraftigste klimagas - uden den ville vi fryse rigtigt slemt - men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi med andropogen udledning af klimagasser er i gang med at skubbe til en fin balance - ovenikøbet i et tempo, der ikke tidligere er set. At blive ved med at hive vanddamp ind i AGW (for at bagatellisere de menneskeskabe gasser) er et klasseeksempel på whataboutism

Flemming har jeg ingen problemer med, har er frustreret over ikke at have den store vidne om klimaspørgsmål, mangler man argumenter, ja så råber man bare højere.

Du virker nu ellers ret så frustreret over, at jeg piller alle dine tegneserieargumenter ned med klokkeklare tal og beregninger Per - og hvem af os, der råber højest? hmmmmm ;o)

Skal vi ikke snart se nogle reelle tal og beregninger fra din side, der kan stille bare en anelse tvivl ved min påstand: CO2 i atmosfæren er i øjeblikket årsag til den største CO2 forårsagede temperaturgradient i planetens historie

Jeg har nu efterlyst et svar på det helt enkle regnestykke mindst 20 gange Per - kan du ikke svare?

så vil du se det er mig, der bliver overfaldet verbalt af især Flemming R.

Åhh - mon ikke snarere, det er modsat. Du har i denne tråd forsøgt at udsprede utallige deciderede LØGNE om mig. Du påstår, jeg ikke forstår fysik og matematik, på trods af, at du ikke en eneste gang har været i stand at tilbagevise mine beregninger.

Så jo: Tyv tror, at enhver har en splint i sin søsters brønd - for at bruge dit niveau af ordsprogsomskrivninger ;o)

 • 8
 • 1

PAH

Med 100 gange fler vandmolekylder er det nok begrænset, hvor meget metan i virkeligheden kan med af drivhuseffekt.

Du kommer ikke sådan lige af med vand i atmosfæren, hvorimod du i meget høj grad kan reducere både naturlig og menneskabt metan indhold i atmosfæren.

Dine Whatsupwithisme synspunkter skulle du helt alvorligt forsøge at lægge fra dig.

Der er ikke rigtigt nogen grund til at betvivle forskningsresultaterne vedrørende metans GWP.

Der er lidt usikkerheder men ikke noget som rokker ved tallene for alvor.

Halveringstiden er som gennemsnitsbetragtning ansat til mellem 9.1 og 12.4år, så efter 100 år vil der være 0.7% tilbage. Af samme årsag falder GWP angivelsen med længden af den tidsperiode, der ses på.

Metan henfalder mindre og mindre med koncentrationen, der desværre stiger.

 • 9
 • 1

Kim M:

AGW må vel handle om: 1) hvorvidt global opvarmning er menneskabt eller ej, eller i hvor stor stil 2) hvorvidt global opvarmning er negativt eller positivt set i alle mulige andre sammenhænge.

Kravet om at der skal have eksisteret mennesker må vel være totalt irrelevant for den diskussion?

Øhhhhh eksisteret mennesker eller ej kan vel næppe v ære irrelevant for menneskabt eller ej

I øvrigt: 1) Det er ikke til diskussion, hverken om- eller kvantificeringen (i store træk)

2) Det er i bedste fald et fuld skala eksperiment, hvor vi udsætter et "fungerende" system for en ukendt påvirkning (der er ingen historiske måledata for en så heftig temperaturgradient). Jeg synes, at sådan eksperiment er rablende vanvittigt.

 • 7
 • 0

de nye finder hurtigt Scepticalscience, der ikke er et seriøst forum

Blot fordi de ikke er i overensstemmelse med dine overbevisninger er de ikke useriøse.

De refererer nemlig til rigtige forskere med rigtige, reviewed artikler fra rigtige fagmagasiner. I modsætning til dine foretrukne kilder der, hvis de har sat sig ind i den videnskabelige metode, mest af alt har gjort det for at kunne fuske sig frem til halve sandheder, som kan sælges som de endegyldige beviser på Den Store Konspiration, til alle de naive diciple.

 • 9
 • 0

Atter en klokkeklar LØGN fra Per A

Der er en klokkeklar løgn i sætningen, men det er ikke min. Men videre. Jeg kan henvise til 2 udannede personer, der henviste til en forklaring at metans nedbrydning danner stoffer som er stoffer der kan dannes ozon af, den er ikke dokumenteret, eller påvist korrellation eller kausalitet. Intet. Flemming, der er noget vrøvl du kommer med, det du plejer at benævne som lodret løgn, er et klokkeklart tegn på du er på galtis og mangler argumenter. Ingen navne på de, der påduttes at støtte den. Jeg nøjes med at kalde det ren og skær uvidenhed eller trang til at sige det samme som klimapanelerne.

Vi tager det en gang til for prins Knud: Glejbøl henviste til EPA side. Den læste jeg, det gjorde du ikke, i hvert fald nægtede du at have medtaget ozon. Se en stump af EPSs side hos Glejbøl.

At ozon levetid er omkring 1 måned gør det vanskeligt for dig/Jer at bevise noget som helst, at medtage dens effekt over 100 år er det rene nonsens, uanset hvor mange anonyme forskere der hevises til. 1 måned, så er ozonen omdannet til ilt, hu, hej, vi regner skam da videre med EDB-maskineriet i 100 år!

Nej, metans GWP-værdi er ikke beregnet ud fra realiteter eller målinger, det er en renlivet kopiering af "kejserens nye klæder" for fuld udblæsning, jeg tager gerne ansvaret for at være den lille upopulære dreng, der siger af kejseren er nøgen. Din visualisering på vuggestueniveau ændrer ikke på realiteterne, metans drivhuseffekt er ikke målt, den er gættet med forkerte forudsætninger, 1 måneds levetid er forlænget til 100 år eller ca. 1000 måneder. Hu, hej, der er stadig gang i klimaskræmmeriet.

Mener du for øvrigt, at tilstedeværelsen af sumpskilpadder og subtropiske planter i udgravninger beviser, at vi har haft tropisk klima i den postglaciale periode? - for det har vi ikke - nok derfor vi igen igen ingen dokumentation ser for dit vrøvl.

Det mener danske forskere, det mener jeg, det mener alle udenlandske forskere. Fint at du er uenig, nu skrev jeg jo vist "subtropisk" ikke? Jeg har set billeder i skolebøger af beviserne, alle geologer er enige, men de har jo helle rikke hørt fras Flemmings forklaringer til børnehaverne? Du må henvende dig til skolebogsforfatterne, det er dem du kritiserer. At du så er uening med alle danske geologer er de interessant, men ikke overraskende. lad os se på hvad geologerne mener, men som du har en mere klimarigtig mening om:

https://www.dropbox.com/s/j1f63yl2i3ok7nh/...

Og tillykke med dine granskninger af min person, uden tvivl for at grave nogle ting frem, som du kunne bruge til at nedgøre min person, som Flemming har vist gode medfødte evner til. Men hvorfor ikke bare spørge mig? Nej, jeg blev ikke fyret, jeg benyttede opfordringen til at lade de mange unge arbejdsløæse agronomer få arbejde. Desuden havde jeg i fritiden arbejde med en halv snes EDB-programmer at vedligeholde for en bred kundekreds, så der var nok at lave. Og så har du har ikke kunnet finde mine 2 hjemmesider, der har næsten 2 millioner besøgene ialt, med de stammer da også fra 20-30 forskellige lande. Her kunne du have da fundet en side om grundlaget for klimadannelsen, og svar på det spørgsmålet du gav op over, nemlig hvorfor der er meget lille fosfortilførsel til Ringkøbing Fjord, som du deltog ivrigt i en en anden debat. (Det kræver blot et beskedent kendskab til kemi og lidt historie, men OK, det spørgsmål kunne du ikke klare,( men du deltog i debatten, og overtrådte din egen målsætning overfor dit fagblad.)

Tak for omsider at besvare nogle af de spørgsmål, jeg har stillet flere gange. Et par stykker er ikke besvaret, et par stykker kan du ikke besvare, men tak for de andre. Spørgsmålet om Flemmings løsning til at fjerne fosfor fra de indre farvande blev ikke besvaret. Det er ellers en skam, hvis Flemmings løsning kunne gennemføres, var der grund til en indstilling om en Nobelpris. (Man kan nemlig ikke fjerne fosfor ved af fjerne kvælstof) Et spørgsmål blev ikke besvaret, nemlig navn på et par ekperter, som Flemming påstår han har henvist til. Men måske var det netop svaret? Jeg er ikke tilfreds med blot at få at vide, der er henvist til utallige, bare et par gedigne navne, som jeg så kan benytte.

Derimod er amatørene fra Sceptical Science med, dem har jeg skam haft megen snak med i deres pure ungdom, hvor 3 geologer, et par biologer, en ZOO-medarbejder, en politibetjent og en studerende i atomteori lavede en side som modvægt mod Homelands eksperter, der bla. havde fru Thatchers rådgiver i klimaspørgsmål, sir. Monchton med i panelet. Ham kunne ingen mange ikke rigtig lide, for han jordede dem alle.

*Så den stadig gentagne ammestuehistorie med Stein Storlie Bergsmark , fysiker, tidligere leder af studieprogrammerne for vedvarende energi, University of Agder, der skrev en artikel om Hiatus-perioden, som du skiftevis benægter og erkender?

Har ansvaret for den grafik jeg potede vedrørende Hiatusperioden. https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

Flemming krævede dokumentation, den stod faktisk på grafikken. Flemming efterlyste kilder, det stod på grafikken, data stemmede nemlig fra GISS/NASA LOTI. Teknikken med at fordreje mine ord og så bagefter få en slags orgasme ved at kalde mig en løgner er utiltalende, og betyder normalt at vedkommende ikke rigtig ved noget om emnet, problemet er blot at det ved han ikke.

*Find et tidspunk i planetens historie hvor 5,35 * ln(CO2 ppm år) - 5.35 * ln(CO2 ppm år-1) er større end i dag - det er nemlig den eneste måde at tilbagevise mit udsagn, som jo udelukkende går på temperaturfølsomheden af CO2 - og ikke svovl, partikler eller andet støj, du forsøger at inddrage for at skjule, at du ikke fatter hverken fysikken eller matematikken i formlen."

Fin smøre med en ventet konklusion før jeg har svaret. Det skal jeg dsagerne gøre, men der er noget der siger mig, at du er lidt forvirret, er der for mange elementer i spil?

Hvis man ikke korrigerer for de nævnte klimanedsættende effekter, vil man få en for stor effekt af CO2, hvis man ser på temperaturkurven fra eks. 1960-2019. En stor del af klimaeffekten stammer jo ikke fra CO2, men fra effekten af at fjerne svovl og kulstøv. Det er du uenig i, men det har eksperter da peget på for mange år siden. Men lad os gerne se på spørgsmålet: Med planetens historie forstår jeg det er tale om et interval fra en 6000 års periode? I dette tidsrum har vi haft 4 varmeperioder, her kan vi vist kan se væk fra CO2-effekten, ikke? Men lad os se på dit eksempel, selv om jeg mener er nonsens, da der kun medreges en enkelt klimafaktor, nemlig CO2, der er en svag klimagas i forhold til vanddamp. Men OK!

CO2s klimaeffekt i præindutriel tid for 1 ppm: 5.35-ln(281) - 5.35* ln(280) = 0.01907310398 watt/kvm

I 2019 med ca. 420 ppm: 5.35ln(421) - (5.35 ln(420)) = 0.01272295486 watt/kvm

Det giver en forskel på 0.00635014912 watt/kvm mindre klimaeffekt i 2019 end i år 1900 for en enkelt ppm. Der er 6 milliwatt pr. kv.meter, enig, den må da kunne måles. Konklusionen må være, at klimaeffekten er mindre i dag end var i år 1900. Hvis det er det, du plæderer for, så har jeg da været enig hele tiden. ..... Flemming, prøv nu lige at forstå, at klimadannelsen overvejende sker fra andre faktorer, hvor CO2 kun bidrager med et løft opad. Lad os i stedet hellere bruge kræfter på forslag til løsning af det største problem, nemlig ar udfase fossil energi med andre ting, jeg har for ca. 30 år siden foreslået VE og atomenergi. Det forslår jeg stadig, men har erkendt at det er TV, der bestemmer, hvad folk skal mene. Stol trygt på Flemming - han tager altid fejl!

 • 3
 • 10

Jo, det tør jeg godt kommentere: Det er ganske simpelt usandt - nok derfor, der ikke kommer antydningen af dokumentation for påstanden.

@Flemming, det må du tale med prof. Marit Seidenkranz fra AUC om. Samt en række andre geologer. Se desuden min viste grafik i indlægget ovenfor, der viser 4-5 varmeperioder siden sidste Istid. Seneste var der Vikingetiden, hvor vandstanden var 1.2 m højere end i dag, derfor kunne værftet ved Jelling søsætte de store vikingeskibe, der var ingen blokvogne dengang. Flemming, det er da almindelig skolestof, når vi ser bort fra børnehaveklassen, hvor langt kom du dengang? Eller hørte du bare ikke efter i timerne? Den varmeste periode var den Minoiske periode, det var i øvrigt varmeperioderne at kunst, viden og kultur blomstrede. Måske er det en god ting vi får det lidt varmere, det er desuden mere sikkert, der dør lang,langt flere af kulde end af varme.

 • 3
 • 8

1) Ja, det er den.

Det er jo det der påstås hele tiden. Det eneste man formentlig nogenlunde kan konkludere er at mennesket har haft en indflydelse de seneste 40 år. Men der har været global opvarmning før, også før der var mennesker.

Så jeg synes lidt det er en pseudo diskussion, fordi kriterierne for diskussionen gøres enormt snævre.

 • 2
 • 11

Så jeg synes lidt det er en pseudo diskussion, fordi kriterierne for diskussionen gøres enormt snævre.

Og det viser så, at du ikke forstår videnskaben bag AGW - sorry. Og når to parter ikke har samme "regler" for at diskutere (nogen bekender sig til den videnskabelige metode og andre gør ikke), giver diskussion ikke mening.

Dette forum er dog primært rettet imod ingeniører, derfor vil den videnskabelige metode altid finde rigtig god grobund blandt flertallet.

 • 8
 • 3

Per A:

CO2s klimaeffekt i præindutriel tid for 1 ppm: 5.35-ln(281) - 5.35* ln(280) = 0.01907310398 watt/kvm

I 2019 med ca. 420 ppm: 5.35ln(421) - (5.35 ln(420)) = 0.01272295486 watt/kvm

Det giver en forskel på 0.00635014912 watt/kvm mindre klimaeffekt i 2019 end i år 1900 for en enkelt ppm. Der er 6 milliwatt pr. kv.meter, enig, den må da kunne måles. Konklusionen må være, at klimaeffekten er mindre i dag end var i år 1900.

Hvorfor undgår du igen behændigt det rigtige regnestykke.

Ovenstående sludder forudsætter jo, at stigningstakten i CO2 skulle være forblevet den samme - det er ikke tilfældet. Det giver absolut ingen mening at beregne klimaeffekt af en ppm, når man ikke samtidigt kigger på mange flere ppm, der kommer per år.

Hvis du skulle have glemt hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen (når man ikke forsøger at manipulere)

1960: CO2 = 310 ppm, growth rate = 0.85 2020: CO2 = 413 ppm, growth rate = 2.57

Det giver en årlig stigning på

1960: 0.015 W/m2

2020: 0.032 W/m2

Altså er CO2 over dobbelt så kraftig som temperaturstyrende klimagas som den var i 1960

Dit sludder ovenfor et jo blot et enkelt eksempel på, hvordan du enten ikke forstår fysikken/matematikken bag CO2 som klimagas - eller hvordan du manipulerer.

 • 10
 • 3

*Så den stadig gentagne ammestuehistorie med Stein Storlie Bergsmark , fysiker, tidligere leder af studieprogrammerne for vedvarende energi, University of Agder, der skrev en artikel om Hiatus-perioden, som du skiftevis benægter og erkender?

* Om Stein Storlie Bergsmarks makværk:

1) Der er cherrypicked *- valgt en periode hvor man tager udgangspunkt i den største *outlier i de seneste 50 år og så behændigt stoppet, inden det vejrsystem, der holdt temperaturen nede ophørte.

2) Der er valgt en Y-akse skalering, der komplet skjuler alle ændringer.

3) Man kigger ikke på klima over så korte perioder (se også pkt 1)

For et mere nuanceret (ikke cherrypicket) syn på de globale temperaturer: http://berkeleyearth.org/2019-temperatures/

For en gennemgang af den tåbelige "hiatus-tese":' https://theconversation.com/global-warming...

Det viser sig (selvfølgelig) med alle PerA's besynderlige betragtninger omkring vores klima, at de simpelthen ikke holder til et nærmere eftersyn. Det er alt sammen tåbelige fantasier samlet op på de mange sektiske skeptikersites. (Sjovt nok er det jo også netop et af de værste af slagsen der dukker op, når man googler Stein Storlie Bergsmark)

 • 10
 • 2

Par A:

Det mener danske forskere, det mener jeg, det mener alle udenlandske forskere. Fint at du er uenig, nu skrev jeg jo vist "subtropisk" ikke? Jeg har set billeder i skolebøger af beviserne, alle geologer er enige, men de har jo helle rikke hørt fras Flemmings forklaringer til børnehaverne? Du må henvende dig til skolebogsforfatterne, det er dem du kritiserer. At du så er uening med alle danske geologer er de interessant, men ikke overraskende. lad os se på hvad geologerne mener, men som du har en mere klimarigtig mening om:

https://www.dropbox.com/s/j1f63yl2i3ok7nh/...

Igen igen - der er ingen beviser for noget som helst. Kun henvisninger til "stemmerne inde i Per A's hovede". Det bedste bud er, at der er fundet subtropiske sumpskilpaddefossiler i Danmark. Det tager Per A så som bevis for, at vi har haft tropisk klima i Danmark i den postglaciale periode.

De nævnte sumpskilpadder lever faktisk stadig i Danmark - omend i en meget lille bestand i Jylland - så den globale opvarmning er sgu' nok slået igennem derovre?

Per A's tegneserie, der skulle "dokumentere", at vi har haft højere globale temperaturer som gennemsnit siden seneste istid end i dag, viser sig (surprise surprise) at være lokale temperaturer fra Grønland.

Som al andet fra den kant: Noget uvederhæftigt sludder.

 • 6
 • 2

Seneste var der Vikingetiden, hvor vandstanden var 1.2 m højere end i dag, derfor kunne værftet ved Jelling søsætte de store vikingeskibe, der var ingen blokvogne dengang. Flemming, det er da almindelig skolestof

Hmmm, skal vi lige kigge på det:

1.2 meter højere vandstand skulle medføre besejling til Jelling, som ligger i kote ca. 100?

Som sædvanligt er Per A's "fakta" grebet ud af fri fantasi. Mon ikke nærmere, det er Noahs Ark og syndfloden, han tænker på?

???

Hvad i alverden får en debattør, som hver eneste gang får sine indlæg modbevist, til at fortsætte med at udstille sin uvidenhed? Hmm, den vej kan jeg vist ikke gå - i følge debatreglerne ?

 • 8
 • 0

Lige for at mane den helt i jorden:

https://climateanalytics.org/briefings/glo...

Det er muligt, Per A's tese holdt stik, den gang han gik i skole. Det han nok glemmer, er, at de varme- og kuldeperioder, han refererer til siden seneste istid er i små fraktioner af en grad. Siden dengang Per A samlede sit "dogme" op, er den globale temperatur dog steget i størrelsensordenen en hel grad. Så når man tager skyklapperne af, er det ret indlysende, at det dogme (heller) ikke holder vand.

 • 9
 • 0

Det har du skrevet 100 gange nu - men ingen kilder, ingen opbakning fra forskere, ingen opbakning fra andre debattører. Dette sludder eksisterer KUN i din fantasi Per.

@Flemming, du påviser ingen fejl i mit regnestykke, der er regnet ud præcist som du opstillede! Lad os se væk fra al det fnidder fnadder, jeg har anvendt CO2s klimaeffekt pr. 2 år, dem står jeg ved.

Vedrørende metanet er det da ganske let, nårt metan nedbrydes anner det CO2 og H2O, at der så forlanges dokumentation er da noget ekstremt nonsens. At EPA og andre mener at det så kan give anledning til dannelsen af ozon (læs dog mine beviser), er ikke hverken dokumenteret overhovedet, men af man i ingeniørkredse mener det da er meget fint at regne 100 år frem med ozons klimaeffekt må jeg erkende at jeg ikke hopper på, ozons levetid er ca. 1 måned. Jeg ser da heller ikke at den "unge" Glejbøl har særlig travlt med at forklare sig, jeg mener fortsat at den ikke dokumenterede ozondannelse kan bruges til noget som helst. Den er forlængst omdannet til rn ilt.

Jeg ser fortsat med stor interesse på den manglende ulyst til at fortælle, hvilke klimaeksperter Flemming har anvendt i sine mange indlæg? De anstrengte forsøg på at nedgøre mine kilder er lidt latterlig. Om den hårdnakkede klimabenægtelse af fortides varmere klima har jeg tidligere dokumenteret er forkert, jeg henviset til yderligere ekspertviden om denne sag i et andet indlæg.

 • 2
 • 8

PAH - garanteret noget af dit bekendtskab ;-)

Ikke helt, det drejer sig im Glejbøls hentydning til mig som en "aldrende" person med trumpske meninger. Og Flemming R. følger op med en ren eftersøgning på nettet med samme hensigt. At bruge en persons alder som grundlag for en argumentering er både dumt og udannet. Prøv at se efter om disse 2 personer overhovedet er i stand til at forklare at en gasart som ozon med en levetid på en måned kan have en klimaeffekt over 100 år, som er normalt for en GWP-værdi. Som du sikker kan se, er der ikke en eneste antydning af, at de kan andet end at tie dette argument ned, elle rat braldre videre om utallige tidligere dokumentationer. Ozon med 1 måneds levetid kan ikke dokumenterede metans overvurderede klimaeffekt.

 • 4
 • 9

Hmmm, skal vi lige kigge på det:1.2 meter højere vandstand skulle medføre besejling til Jelling, som ligger i kote ca. 100?Som sædvanligt er Per A's "fakta" grebet ud af fri fantasi. Mon ikke nærmere, det er Noahs Ark og syndfloden, han tænker på????Hvad i alverden får en debattør, som hver eneste gang får sine indlæg modbevist, til at fortsætte med at udstille sin uvidenhed? Hmm, den vej kan jeg vist ikke gå - i følge debatreglerne

@Flemming, det er ikke mine "faktaa", men derimod fagfolk indenfor vor fortid, jeg anvender. Det med vikingernes placering af skibene i fjorden er veldokumenteret, de kunne dengang sejle længere ind i fjorden, end man er i stand til at gøre i dag. Jeg undrer mig en del over, at geologernes forskning i den grad tilbagevises her i denne kreds, hvor netop fagkundskaben burde grundlaget, det forkaster Flemming totalt. De ca. 5 varmeperioder siden sidste Istid er veldokumenteret, jeg har dokumenteret det før, hvorfor ser du og andre ikke på denne dokumentatiin? Dedt er det man kalder "klimabenægteri!" Jeg kan da suppeler den med flere: Her er lidt materiale som jeg bygger det på:

https://klimarealisme.dk/2019/04/06/din-bo...

http://www.dandebat.dk/klima7.htm

https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk...

http://www.dandebat.dk/klima7.htm

https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/viking...

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/mudd...

https://natgeo.dk/natur/vejret/vikingevejr... http://www.hf-kurset.dk/otto/geografi/natu...

At du kan ignorere eksperter på den måde er noget helt overraskende for mig, den holdning er ganske ukendt, jeg bruger altid eksperter.

Forklar også gerne, hvorledes ozon fra metans nedbrydning kan frembringe en GWP-værdi på 26 (over 100 år), med en levetid på ca. 1 måned. Du og Glejbøl ignorerer disse kendsgerninger. Jeg kender en forklaring på dette fænomen, men den holder jeg mig for mig selv. Kom nu ind i kernen i stedet for at sniksnakke om noget andet.

Her et uddrag fra en ekspert på området, Gert Aalid:

"Den naturvitenskapelige fremstilling av atmosfærens strålingsforhold bygger på fire veletablerte fysikklover utviklet uavhengig av klimaspørsmålet: Om molekylers absorpsjon av stråling (Lambert-Beer 1760/1852), de samme molekylenes likeverdige evne til å emittere stråling (Kirchhoff 1859), at emisjon av stråling er sterkt temperaturavhengig (Stefan-Boltzmann 1884) og den temperaturavhengige, spektrale intensitetsfordeling er basert på lyskvanter (Plancks strålingslov 1901). * første 20 ppm CO2 kunne varme opp atmosfæren med energier svarende til ca 1.7 C, mens det kun blir ca 0.07 C for 20 ppm økning ved dagens nivå rundt 400 ppm (0,04 %). I dag er IR-data om molekyler samlet i databaser som MODTRAN og HITRAN som også kan knyttes til beregninger. De første 20 ppm CO2 kunne varme atmosfæren op med energier svarende til ca 1.7 C, mens det kun blir ca 0.07 C for 20 ppm øgning ved dagens niveau på ca. 400 ppm (0,04 %). At det irriterer en manne mennesker, at jeg har dokumentationen i orden kan jeg ikke tage mig af, jeg mener at man i det faglige forum her må sørge for at bibringe faglige kendsgerninger, heriblandt geologernes viden. Du bryder din egen målsætning groft vedrørende dette udmærkede fagblad, som jeg har læst i ca. 40 år.

At du så bryder alle debatregler med at tilsvine undertegnede må jeg så finde mig i, det skyldes ifølge psykologer at man uden tvivl mangler faglig viden og argumenter om emnet. Noget kunne tyde på de har ret. Erkend dog at jeg tilfulde har dokumenteret de videnskabelige facts, at vi lever i en koldere perioden end normalen siden sidste istid. Som prof. Marit Seidenkranz fortalte i sit fordrag i Hering om fortidens klima.

Snik-snakken om "Hiatusperioden" er noget nonsens, alle eksperter erkender den, IPCC erkender den, at Flemming R. standhaftigt benægter den er liggeyldigt, men fortodens mange varmeperioder er derimod 100% dokumenteret.

 • 3
 • 9

Halveringstiden er som gennemsnitsbetragtning ansat til mellem 9.1 og 12.4år, så efter 100 år vil der være 0.7% tilbage. Af samme årsag falder GWP angivelsen med længden af den tidsperiode, der ses på.Metan henfalder mindre og mindre med koncentrationen, der desværre stiger.

@Jens, man kommer da af med vand i atmosfæren når det regner, den indeholder en masse materiale til fotosyntesen, ca. 10% regner ned årligt. Så historien om tusinder af års opholdstid er forkert. Her er Storchs forklaring: https://www.dropbox.com/s/a16qi1cx4vpitck/... og https://www.dropbox.com/s/mb3ahnl23sfgzrk/...

Altså, GWP-værdien beregnes efter en formel, hvor man integrerer over en periode på 100 år, der er ingen stder hvor man kan medtage metans henfaldsstoffer. I stedet så nævner EPA, at vand + CO2 som metan henfalder til efter ca. 10 år, et det er grndlaget for dsannelse af ozon, som også er en klimagas, altså i troposfæren, i statosfæren virker den afkølende, det er jo vore solbriller! Her ser du metans klimaegenskaber: https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/... Som alle burde kunne se, så er metan aktivt i et lille område, der endda er vist i enkeltheder til venstre. Et meget kort områder absorberer den 87%, men i gns. kun omkring 30%. Området er totalt dække af vanddamps absorbtionsområde, man må formode at de ca. 1000 gange flere molekyler klarer det hele uden væsentlig hjælp af metna! Men metan kan da have en større effekt på steder, hvor vanddam er frosset til is. Men al snak om at metan er utrolig effektiv til at absorbere energi mangler totalt enhver form for bevis, du kan selv se på klimaeffekte, der stort set falder sammen med arealet på kurve, det venstre område ligger forresten udenfor varmespektret.

Jeg har forgæves efterlyst dokumentationen for at metan er skyld i der dannes med ozon. Gjersbøl vil/kan ikke, jeg vil da være glad for at få det at vide, på forhånd tak.

Hvor stor metans og andres drivhuseffekt er er let at se på absorbtionen, som let kan vises grafisk, se f.eks. her:

Her ser du hvorledes man beregner metans klimaeffekt, fomlen stod i IPCCs første udgave, enten ARF eller ARS: https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/...

Jeg håber det er en tilstrækkelig nøje forklaring, ellers sig gerne til: At gøre ozon til en astor klimafaktor er simpelthen en skrøne, der er udokumenteret, og den er forkert. 1 måneds levetid! Ja, der sker meget underligt hos "klimafolk", det er mere religion end det er viden. Se bare på de hårdnakkede benægtelse af de videnskabelige fakta om klimaet siden sidsta Istid! Og ganske interessant, at vindeskabelige fakta er så uvelkomne i dette fagblad, men de har da ofte nogle gode artikler.

 • 2
 • 10

Per A:

@Flemming, du påviser ingen fejl i mit regnestykke, der er regnet ud præcist som du opstillede! Lad os se væk fra al det fnidder fnadder, jeg har anvendt CO2s klimaeffekt pr. 2 år, dem står jeg ved.

Jo - jeg (og Dan) påviser den EKLATANTE fejl, at du behændigt glemmer stigningstakten i dit regnestykke.

Hvis du absolut vil have 1900 med på min liste over øget effekt fra CO2 per år:

1900: CO2 = 290 ppm, growth rate = 0.16 1960: CO2 = 310 ppm, growth rate = 0.85 2020: CO2 = 413 ppm, growth rate = 2.57

Det giver en årlig stigning i CO2's bidrag til AGW på

1900: 0.003 W/m2

1960: 0.015 W/m2

2020: 0.032 W/m2

CO2 er over dobbelt så kraftig som temperaturstyrende klimagas som den var i 1960

CO2 er over 10 gange så kraftig som temperaturstyrende klimagas som den var i 1900

Så Per, det eneste, du viser med dit eksempel, er, at du simpelthen ikke fatter, hvordan tingene hænger sammen. (eller at du bevidst manipulerer, men det tror jeg efterhånden ikke på, du har evnerne til?)

 • 9
 • 1

@Flemming, det er ikke mine "faktaa", men derimod fagfolk indenfor vor fortid, jeg anvender. Det med vikingernes placering af skibene i fjorden er veldokumenteret, de kunne dengang sejle længere ind i fjorden, end man er i stand til at gøre i dag. Jeg undrer mig en del over, at geologernes forskning i den grad tilbagevises her i denne kreds, hvor netop fagkundskaben burde grundlaget, det forkaster Flemming totalt. De ca. 5 varmeperioder siden sidste Istid er veldokumenteret, jeg har dokumenteret det før, hvorfor ser du og andre ikke på denne dokumentatiin? Dedt er det man kalder "klimabenægteri!" Jeg kan da suppeler den med flere: Her er lidt materiale som jeg bygger det på:

https://klimarealisme.dk/2019/04/06/din-bo...

http://www.dandebat.dk/klima7.htm

https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk...

http://www.dandebat.dk/klima7.htm

https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/viking...

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/mudd...

https://natgeo.dk/natur/vejret/vikingevejr... http://www.hf-kurset.dk/otto/geografi/natu...

Ingen af de "kilder" kigger på den globale temperatur og medtager de seneste stigninger. Hvorfor forholder du dig ikke til min dokumentation (som gør begge dele) - i stedet for at tæppebombe med det ulødige fis?

Prøv nu at komme med en (troværdig) kilde, der kigger på globale temperaturer de seneste 10.000 år - vel og mærke sammen holdt med den nuværende høje status.

At du så bryder alle debatregler med at tilsvine undertegnede må jeg så finde mig i, det skyldes ifølge psykologer at man uden tvivl mangler faglig viden og argumenter om emnet

Ja - men forklarer da din evige stillen spørgsmål bed mine matematik og fysik evner. For øvrigt føler jeg bestemt ikke, jeg sviner dig til. Jeg gør blot opmærksom på, at alt hvad du skriver herinde er løgne og manipulationer. Og det er jo i den grad dokumenteret, så inegn tilsvingg der - blot konstatering af, hvordan tingene hænger sammen. At du utallige gange fortæller lodrette løgne om mig, er derimod kritisabelt, men når de kommer fra en som dig Per A, så er det sgu' til at leve med ;o)

Snik-snakken om "Hiatusperioden" er noget nonsens, alle eksperter erkender den, IPCC erkender den, at Flemming R. standhaftigt benægter den er liggeyldigt, men fortodens mange varmeperioder er derimod 100% dokumenteret.

Ja - men så lad os da få den på plads Per:

Mener du stadig, at temperaturen ikke er steget siden 1998? Mener du, at at den norske tranlampes manipulerede graf viser en sandhed. Mener du, at Berkeleys (meget anerkendte) temperaturgraf er manipuleret (det beskyldte du den faktisk for en overgang, fordi den ikke viste din hiatus tydeligt nok) ;o)

Hvis man tager rigtige (ikke cherry pickede) tal, vil man se, at den globale temperatur anomali i 1998 lå på ca. +0.45° nu ligger den på ca. +0.9°.

Det gør perioden, hvor du påstår, der er en hiatus til den, hvor temperaturen er steget hurtigst i moderne tid (efter 1860)

Der var - ganske rigtigt - en periode fra cirka 2000 til 2013, hvor temperaturen steg ret langsomt. Det blev der tolket meget på dengang - også af IPCC, og termen hiatus kom frem. MEN nu hvor vi har flere data til rådighed, er det (selvfølgelig) indlysende, at det vejrfænomen, der gav denne udfladning af kurven for længst er overstået, og temperaturen dundrer opad med fuld styrke. Kun ægte benægtere og virkeligt dumme mennesker forsøger sig stadig med denne bortforklaring.

For øvrigt Per: Du siger at temperaturen ikke er steget siden 1998, og du siger samtidigt, at vi er på vej mod fortidens varmere klima - du modsiger dig selv - igen ;o)

 • 8
 • 0

er A

Her ser du hvorledes man beregner metans klimaeffekt, fomlen stod i IPCCs første udgave, enten ARF eller ARS: https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/...

Jeg håber det er en tilstrækkelig nøje forklaring, ellers sig gerne til

TIL ! ! ! Hvad mener du, der modsiger en GWP[100] for metan på 30 i den formel??

Området er totalt dække af vanddamps absorbtionsområde, man må formode at de ca. 1000 gange flere molekyler klarer det hele uden væsentlig hjælp af metna!

Hvad du formoder har jo historisk vist sig at være milevidt fra virkeligheden Per, så forskån os for flere formodninger, tak.

At gøre ozon til en astor klimafaktor er simpelthen en skrøne

Det er der vel heller ingen, der gør. EPA skriver her : The CH4 GWP also accounts for some indirect effects, such as the fact that CH4 is a precursor to ozone, and ozone is itself a GHG. - det er vel næppe at kalde den stor?

 • 8
 • 0

Per A:

@Flemming, det er ikke mine "faktaa", men derimod fagfolk indenfor vor fortid, jeg anvender. Det med vikingernes placering af skibene i fjorden er veldokumenteret, de kunne dengang sejle længere ind i fjorden, end man er i stand til at gøre i dag.

Læg lige mærke til, at jeg ikke har nægtet - hverken at vandet stod højere i vikingetiden, eller at vikingerne sejlede langt ind i det, der i dag er Vejle Ådal. Jeg har selv set på nogle af de bolværk, der er fundet derinde.

Det jeg - berettiget - gjorde grin med, var, at du mente, at en vandstigning på 1.5 meter skulle muliggøre skibsbygningsindustri i Jelling, som ligger i kote 100.

Og så synes jeg, det var et klasseeksempel, hvor lidt styr, du har på dine "fakta" - du slynger om dig med udsagn, der absolut ingen hold har i virkeligheden - og forventer, at vi - veluddannede ingeniører - labber det i os.

Glem det Per - den tid, hvor man kan bilde alle alt ind, er for længst forbi. Folk er selv i stand til at søge viden i dag - og de fleste er også i stand til skille skidt fra kanel.

Du mangler stadig at dokumentaere, at Marit Seidenkranz har udtalt, at den globale temperatur siden seneste istid har været højere, end den er nu. Tror du, hun er glad for at blive taget som gidsel for dine misinformationskampagner?

 • 9
 • 1

eg har forgæves efterlyst dokumentationen for at metan er skyld i der dannes med ozon. Gjersbøl vil/kan ikke, jeg vil da være glad for at få det at vide, på forhånd tak.

Den har du fået. For 7 måneder siden: (referencen er her)

Vedr CH4 har vi fra samme, side 387:

6.12.3.1 Methane Four types of indirect effects due to the presence of atmospheric CH4 have been identified (see Chapter 4 and Section 6.6). The largest effect is potentially the production of O3 (25% of the direct effect, or 19% of the total, as in the SAR). This effect is difficult to quantify, however, because the magnitude of O3 production is highly dependent on the abundance and distribution of NOx (IPCC, 1994; SAR). Other indirect effects include the production of stratospheric water vapour (assumed here to represent 5% of the direct effect, or 4% of the total, as in the SAR), the production of CO2 (from certain CH4 sources), and the temporal changes in the CH4 adjustment time resulting from its coupling with OH (Lelieveld and Crutzen, 1992; Brühl, 1993; Prather, 1994, 1996; SAR; Fuglestvedt et al., 1996). Here we adopt the values for each of these terms as given in the SAR, with a correction for the updated CO2 AGWPs and adopting the perturbation lifetime given in Chapter 4. It should be noted that the climate forcing caused by CO2 produced from the oxidation of CH4 is not included in these GWP estimates. As discussed in the SAR, it is often the case that this CO2 is included in national carbon production inventories. Therefore, depending on how the inventories are combined, including the CO2 production from CH4 could result in double counting this CO2. 

Bemærk referencen til O3.

Hvis der er ord eller begreber i ovenstående du ikke helt forstår skal jeg gerne gennemgå dem pædagogisk. Du vælger selv om det skal være på børnehaveniveu, folkeskole eller gymnasieniveu.

 • 8
 • 2

Her ser du hvorledes man beregner metans klimaeffekt, fomlen stod i IPCCs første udgave, enten ARF eller ARS: https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/...

Jeg elsker at du henviser korrekt til IPCCs dokumentation (omend du ikke helt er på det rene med at man helst skal linke direkte til kilden) hvorefter du brillierer med fuldstændigt at udstille at du åbenbart ikke har fattet en brik af hvad det betyder.

[latex] GWP(x) = \frac{\int_{0}^{TH} a_{x}\cdot \left [ x(t)) \right ] dt}{\int_{0}^{TH} a_{r}\cdot \left [ r(t)) \right ] dt} [/latex]

 1. GWP : Global Warming Potential
 2. (x): i vores tilfælde CH4
 3. TH: Sluttid for vores sammenligningsperiode. Her enten 30 eller 100 år
 4. ax: Drivhuseffekt af gassen vi ser på
 5. x(t): Koncentrationen af klimagassen som funktion af tiden
 6. ar: Drivhuseffekten af CO2 [her lig 1, da GWP er relativ til CO2]
 7. r(t): Koncentrationen af CO2 som funktion af tiden

Så hvis funtionerne x(t) og r(t) er kendte og konstanterne ax og ar er fastlagt er det sådan set bare at gå i gang med at integrere fra 0 til TH.

Men du mener åbenbart ikke at man kan integrere over en funtion der er nul efter et stykke tid?

 • 9
 • 1

Læg lige mærke til, at jeg ikke har nægtet - hverken at vandet stod højere i vikingetiden, eller at vikingerne sejlede langt ind i det, der i dag er Vejle Ådal. Jeg har selv set på nogle af de bolværk, der er fundet derinde.

FR - nu er det bl.a ved Danevirke, at vikinger kunne transportere vikingeskibene over land fra Eideren til Schlien ved hjælp af rundstokke

Mon ikke man kunne transportere skibe fra Jelling til Vejlefjord - især når det går ned ad bakke?

Måske har man blot valgt at save, udskære og samle skibene hvor tømmeret fandtes, og rulle det samlede tømmer ned til havnen ved Vejlefjord

 • 2
 • 4

Diskussionen om metan minder meget om diskussionen om profetens skæg. Jeg bliver måske nedstemt af begge parter, men det hele drejer sig egentlig om at der bruges forskellige forudsætninger i vurderingen. GWP beregningen betragter jeg stort set som korrekt ifølge strålingsspektrene og forudsætningerne. De kritikpunkter jeg har er, at GWP beregnes for kg/kg, hvor strålingen påvirkes for mol/mol. Det andet punkt er, at man ikke tager hensyn til relative stigninger, hvor et kg CH4 vil give en meget større relativ stigning i CH4 indholdet end et kg CO2 vil give i CO2 indholdet. At metans spektrum (for luften) er så lille skyldes, at der er så lidt af det. Prøv at overveje hvordan spektret for 1 kg mere CO2 villle se ud. Prøv også at overveje hvad GWP ville blive hvis der kun var 2ppm CO2 i luften og man så tilføjede 1kg af hver luftart. Det tredje punkt er så det antropogene bidrag. For CO2's vedkommende er det i det væsentligste fossil afbrænding, som ret direkte kan henføres til mennesker. For CH4 er det meget mere speget, og man tager ofte alle mulige bidrag med, som næppe er direkte menneskeafledte, og det er vel A-GW det drejer sig om. De naturlige variationer i temperaturen (istider) kan vi jo ikke gøre noget ved.

 • 2
 • 10

det hele drejer sig egentlig om at der bruges forskellige forudsætninger i vurderingen

Overhovedet ikke

Det drejer sig om, hvorvidt metan er en klimagas eller ej. En enkelt faktaforladt “debattør” har taget det obskure standpunkt, at det ikke er tilfældet - og kommer med de mest tåbelige bortforklaringer, og nægter at acceptere helt simpel fysik og henvisninger til litteraturen, og kommer selv kun barnlige påstande. (overlap og opholdstid, som begge fuldt gjort rede for i fysikken)

Set i det perspektiv er dit indlæg blot støj Svend - - -

 • 7
 • 3

Det drejer sig om, hvorvidt metan er en klimagas eller ej. En enkelt faktaforladt “debattør” har taget det obskure standpunkt, at det ikke er tilfældet

OK. Metan er en klimagas, og den har 30 gange mere effekt end CO2. Forklar så venligst hvorfor metan ikke betragtes som skurken i klimahalløjet. Er det ikke god latin at starte med det som har størst virkning? Hvis bare du pruttede 1 kg mindre ud, så ville det svare til 30kg mindre CO2. Det ville svare til rigtig mange km i din gamle bil.

 • 1
 • 12

Forklar så venligst hvorfor metan ikke betragtes som skurken i klimahalløjet.

Absolut forøgelse af atmosfærisk concentration fra 1750 til 2020:

CO2: .......... 135 ppm

CH4: ................ 1 ppm

Derfor!

Læg dertil at hovedparten af CH4 forøgelsen stammer fra frigivelse fra tidligere permafrost og CH4-udledning ifm. udvinding af fossile brændsler, samt at den suverænt største CO2-ækvivalent i atmosfæren, H2O, også forøges ..... alle som resultat af de 135 ppm CO2.

 • 9
 • 1

Ingen af de "kilder" kigger på den globale temperatur og medtager de seneste stigninger. Hvorfor forholder du dig ikke til min dokumentation (som gør begge dele) - i stedet for at tæppebombe med det ulødige fis?

@Flemming, endnu et bevis for at du ikke fatter en brik, magen til forvirrethed skal man lede længe efter! Sagen er at du som sædvanlig nægte3r at acceptere videnskabelige fakta, der har bevist vi har haft 4-5 varmeperioder siden Istiden, med højere temperaturer end i dag. Du benægter det med stærke ord, jeg fører så bevis som du bliver irriteret over. Jeg får ved hvert indlæg fra Flemming bestyrket min mistanke om, at Flemming er ret blank overfor klimaspørgsmål. Læs hellere artiklerne og se jeg har ret, du har som altid uret. Det skyldes sikkert en meget stor forskel i baggrundsviden, jeg har beskærfiget mig med klimavidenskab i ca. 30 år.

 • 1
 • 10

Geologerne?

@John, ja da, hvem ellers? Jeg har bla. a. henvist til prof. marit Seidenkranx, Århus Uni, der biste det i et 2 timers foredrag på Herning Uni i en foredragsrække om klima. Det støttes af mange andre videnskabsgrene, klik bare på en af linkene ovenfor hvor man kan se temperaturerne på kloden siden sidste Istid.

 • 1
 • 10

At du utallige gange fortæller lodrette løgne om mig, er derimod kritisabelt, men når de kommer fra en som dig Per A, så er det sgu' til at leve med ;o)

@ At du utallige gange fortæller lodrette løgne om mig, er derimod kritisabelt, men når de kommer fra en som dig Per A, så er det sgu' til at leve med ;o) På intet tidspunkt har jeg fortalt løgne om din person, du må have læst et af dine egne indlæg. jeg har derimod rettet en masse af dine fejl og fejltagelser, jeg har regnet den opgave ud som du bad om - denne her: @ *[Flemming spørger]Find et tidspunk i planetens historie hvor 5,35 * ln(CO2 ppm år) - 5.35 * ln(CO2 ppm år-1) er større end i dag ... [/Flemming spørger]

 • Det regnestykke har jeg postet, det viser som ventet en nedsat klimaeffekt som årene går. At Flemming alligevel er utilfreds er ikke min skylde, jeg bruger bares hans opstilling, der er intet ændret. Ingen svar på hvilke eksperter Flemming har nævnt han ofte har anvendt, så mon ikke navner på eksperterne er "Flemming Rasmussen"??

  Selv IPCC er nogle amatører ifølge FR, de leverer noget vrøvl ved at omtale "Hiatusperiode", som man kan se i AR4 kap. 13. Skraldespanden af beskyldninger mod en nrosk ekspert (og desuden prof. Krüger.) er ikke ledsqaget af dokumentationer, sikkert fordi der ingen er. Jeg gider ikke bruge mere tid på de tåbelige forsøg på at vride rundt med CO2-tallene i atmosfæren med nogle amatørformler i et regneark, der skla vise et ønsket resultat, den humane udledning er så beskeden i forhold til den totalt Ce2-udledning, at det ikke kan måles, efter CO2-teorien skulle der i i ca. 10 km højde være et område med støre temperaturer, denne "Hor-spot" kan man bare ikke finde. Min omtlae af svovl og kulpartiker er bare for at nævne, at man ikke kan brude deres effekter til at give CO2 en for stor virkning når man trækker en kurve for CO2s effekt, det må da være en almen viden.

  Jeg har set på et par eksmepler af de postulerede løgne jeg skulle have nævnt i et tidligere indlæg, ikke et eneste sted er der antydning af beviser i disse eksempler, ren desparation for at finde noget, der er intet. Det er en besynderlig debatform, noget synes at tyde på at nogen har påtalt sprogbruget? Det skulle ikke undre mig, det var også på tide. Men fortsæt da gerne med at bruge tid på at grave rundt i internettet for at finde noget der kan bruges til at angribe min person, for mine argumenter kan ingen røre, de er korrekte, jeg går efter bolden, ikke manden. Det skulle Flemming prøve til en afveksling.

  Interessen for at finde facts frem der støtter en begrundelse for at regne på klimaeffekter 90 år efter en klimagas er død og borte er ikke noget Flemming bruger tid på! Jeg har spurgt om hvad der får metans til at blive 26 gange stækere end CO2, men har ingen svar fået - kun en henvisning til EPA, der mener at der msåke kan dannes list ekstra ozon. Ozonforklaringen har imidlerid det problem, at den kun har en levetid på ca. 1 måned, at klimatosserne regner videre i 1000 måneder efter døden viser bare der er noget galt. Jeg bemærker med interesse, at Glejbøl efter adskillige opfordringer end ikke har prøvet, det siger mig har ikke har nogen viden om den sg, klimafolk snakker hinanden efter munden, hvis ikke udelukkes man fra det "gode" selskab (Jfr. "climagate-skandalen". Men hvor har vi Flemmings forklaring? Han er helt væk.

 • 1
 • 11

Om Stein Storlie Bergsmarks makværk:1) Der er cherrypicked *- valgt en periode hvor man tager udgangspunkt i den største *outlier i de seneste 50 år og så behændigt stoppet, inden det vejrsystem, der holdt temperaturen nede ophørte.2) Der er valgt en Y-akse skalering, der komplet skjuler alle ændringer.3) Man kigger ikke på klima over så korte perioder (se også pkt 1)For et mere nuanceret (ikke cherrypicket) syn på de globale temperaturer:

@Flemming, lidt om "cherry picking-metoden. Y-aksen, dvs. højden på søjlerne, er någet vås. Uanset skaleringen vil søjlernes højde være stort set lige store. At det er IPCC der lancerede hiaturperioden synes ikke at være opfanget. Det stod i AR4 kap. 13, hvis da ikke IPCC i mellemtiden har fjernet det! Klima er vejret over en ca. 20 års periode, så derfor er dit udsagn forkert. Her et et andet (gab) https://www.dropbox.com/s/f1zpbym92wv2bn8/... Skal vi snart se på kurverne om CO2s faldende klimaeffekt, man skulle tro du mener den er stigende.

 • 1
 • 13

@John, ja da, hvem ellers? Jeg har bla. a. henvist til prof. marit Seidenkranx, Århus Uni, der biste det i et 2 timers foredrag på Herning Uni i en foredragsrække om klima. Det støttes af mange andre videnskabsgrene, klik bare på en af linkene ovenfor hvor man kan se temperaturerne på kloden siden sidste Istid.

Sædvanen tro uden nogen som helst dokumentation. Kom med nogle citater og konkrete henvisninger (links) til hvad Marit Seidenkrantz, hvis du forventer at blive taget alvorligt. Det skib er i øvrigt sejlet for længst. Med et utal af grove fordrejninger, stråmænd og lodrette løgne har Per A. Hansens forlængst og uigenkaldeligt trukket sin troværdighed langt ned under gulvbrædderne og gjort sig selv grundigt til grin. Jeg skal da gerne komme med et par citater fra SeidenKrantz: "Vi ved, at mængden af drivhusgasser i atmosfæren har stor betydning for klimaet." Kilde: https://www.researchgate.net/publication/2... "Afbrænding af fossile brændstoffer kombineret med animalsk produktion (f.eks. kvæg) har givet en stigning på omkring 33% af atmosfærens indhold af kuldioxid (CO2) i forhold til præindustrielt niveau, mens metan (CH4) og lattergas (N2O) er øget med henholdsvis ca. 150% og 16%. Gennem de seneste godt 100 år er drivhuseffekten således øget, hvilket har skabt udtalt bekymring. Specielt gennem de seneste årtier ser det ud til, at drivhusgasserne har haft betydelig indflydelse på klimaet" Kilde: https://www.geus.dk/media/13143/16_klima_p...

Ovenstående lader vist ikke megen tvivl tilbage om hvad Marit Seidenkrantzs holdninger er til det her emne....

 • 7
 • 1

Jeg gider ikke bruge mere tid på de tåbelige forsøg på at vride rundt med CO2-tallene i atmosfæren med nogle amatørformler i et regneark, der skla vise et ønsket resultat

Skrev han så - men fordi du ikke forstår et regnestykke, kan det jo godt være sandt (viste det sig her)

“Problemet” med det du kalder *tåbelige forsøg”, er, at de - i åbenlys modsætning til dine konstruerede manipulationer - viser, hvad der i virkeligheden sker med vores temperatur - styret af CO2. Noget du jo trods utallige forsøg ikke har bedre argument imod end at kalde dem tåbelige - det eneste tåbelige her er, at du ikke kan indse, at alle har gennemskuet, at du ikke fatter, hvordan der hænger sammen: Du tror, at stigningen i CO2 påvirkningen af temperaturen i dag er mindre end i 1900, mens den i virkeligheden er 10 gange større. Og så er du overrasket over, at ingen vil tage dig alvorligt?

Det er indlysende for alle andre herinde, at du fuldstændigt har tabt sutten Per (hvis du da nogensinde har haft en)

Listen over kompetente debattører, der med videnskaben i hånd, har pillet dine ynkelige indlæg fra hinanden er jo alenlang - det er jo ikke bare mig, selv om du desperat forsøger at få det til at se sådan ud.

Hvor hvert eneste indlæg du skriver, bliver det mere og mere indlysende, at du absolut intet ved om, hvad videnskab er, hvordan man regner på klimagasser, og hvordan man dokumenterer sine påstande.

Hint: tæl tomler og indlæg, der koldt og roligt forklarer, hvorfor alt hvad du skriver, er noget forvildet sludder.

Per, det her kommer ikke til at stoppe, før dine endeløse løgne og manipulationer stopper- -

 • 6
 • 1

Skal vi snart se på kurverne om CO2s faldende klimaeffekt, man skulle tro du mener den er stigende.

Så fik du (igen) demonstreret, at du ikke forstår, hvordan det hænger sammen.

Det er ikke noget, jeg mener - den er stigende - som min beregning viser er den 10-doblet siden 1900 og firdoblet siden 1960.

En beregning du - til din åbenlyse frustration - ikke forstår, og derfor forsøger at slå hen.

De andre debattører herinde forstår den godt Per - kan jeg evt tilbyde dig et kursus i klima og fysik og matematik?

 • 6
 • 2

[Flemming spørger]Find et tidspunk i planetens historie hvor 5,35 * ln(CO2 ppm år) - 5.35 * ln(CO2 ppm år-1) er større end i dag ... [/Flemming spørger]

Det regnestykke har jeg postet, det viser som ventet en nedsat klimaeffekt som årene går

Nej, du har - til fulde - demonstreret, at du ikke har forstået spørgsmålet -

Det jeg efterlyste, var er årstal, hvor effekten af CO2 på et år var steget mere end nu, men jeg indser nu, at min formulering selvfølgelig var for avanceret for dig - - - (andre forstod nu fint, hvad jeg mente)

??

 • 4
 • 1

Sædvanen tro uden nogen som helst dokumentation. Kom med nogle citater og konkrete henvisninger (links) til hvad Marit Seidenkrantz, hvis du forventer at blive taget alvorligt.

@Eliassen

Din bemærkning om at jeg ikke dokumenterer noget er en slags vittighed, for jeg er vist den, der leverer flest dokumentation, oftes som korte klip fra forkningen, herunder klimagassernes absorption af varmestråling. Det er altså ikke mit problem, at mange debattører ikke rigtig kan aflæse en grafisk fremstilling. Jeg har også givet en række eksempler på fortidens klima, f.eks.:

https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/viking...

mmfl... Desuden fra forskeren Easterbrook https://www.dropbox.com/s/j7pecoxa6rg8rxv/...

I dit link til et Geus-publikation, giver artiklen mig stort set ret på alle punkter, varmeperioderne siden sidste Istid, som nogle forbitret har afvist. Det væsentlige er, at vi lever i en koldere tid end normalt siden sidste Istid, det har dit link bekræftet tilfulde, tak for det. Desværre har du vist misset denne pointe? Det er da dit eget problem! Min pointe er i øvrigt at man kan lære af fortidens klima, vi lever i en forholdsvis kold periode, jfr. GEUS-artiklen. Så tak for et glimrende link, der bekræfter mine indlæg, som du så giver "Tommel-ned", kan du ikke se komikken? Her er en lidt bedre grafik over fortidens klima, end der vistes i artiklen, nemlig Moores (den ene af Greenpeaces 2 stiftere). Her ses at CO2 på ingen måde har spillet en rolle i fortidens klima, det var klimaet der styrede CO2 med en forsinkele på 200-800 års forsinkelse i følge iskerneforskningen. https://www.dropbox.com/s/h5sc51ko4ylfqw3/...

Fo en ordens skyld, Seidenkranz brugte 1-2 minutter i slutningen på sit foredrag at nævne, at man jo ikke skulle glemme CO2, så var historien om at vi lever i en koldere tid end normalt sat en smule i relief. Målingerne her: https://www.dropbox.com/s/w1equo0ecnkzr0p/... bekræfter ikke helt det som dit link nævner, det er den periode IPCC kaldte for "Hiatus-perioden".

Sædvanen tro så nævner du ikke et eneste eksempel på de sædvalige fraser om mine "lodrette løgne", kom med eksempler inden jeg klager over dine ret ud sagt løse beskyldninger, for at sige det lidt diplomatisk. Altså, nævn eksempler på lodrette løgne. Det kan du naturligvis ikke, men du skal da have chancen for at prøve. At du er sur over at blive sat til vægs andet sted vedrørende fosforet i Ringkøbing Fjord er ikke en gyldig grund til at rette ondsindede beskyldninger om min person.

 • 1
 • 9

TH: Sluttid for vores sammenligningsperiode. Her enten 30 eller 100 årax: Drivhuseffekt af gassen vi ser på

@Dan Tak for din glimrende gennemgang af formlen, som IPCC havde med i enten ARF eller ARS. Problemet er imidlertid for metans vedkommede: 1. man regner over 100 år, metan holder ca 10 år. 2. Efter de 10 år regner man så videre? eller skifter man så over til 2 stk vandmolekyler (der ingen GWP-værdi har fåe tildelt). Den ene CO2 har jo GWP-værdien 1, så mit spørgsmål er så, hvordan man får 100 ud af det? EPAs udokumenterede formodning af CO2 og H2O er grundlaget for ozon, det er ikke bekræftet, men da ozons levetid kun er 1 måned synes det ikke at være særlig tillidsvækkende at regne 1000 måneder videre efter at ozon er omdannet til ilt? Det er den forklaring jeg efterlyser, men tak for arbejdet med at forklare integralet, det er flot. Min skepsis beror på, hvordan man kan få GWP-værdin løftet op til de beregnede 23-30 stk. Så må man da sætte vanddampens GWP-værdi til en voldsom stor værdi? Har du eller en anden en rimelig forklaring?

 • 1
 • 7

Det væsentlige er, at vi lever i en koldere tid end normalt siden sidste Istid,

Hvad med - i det mindste at forsøge - at dokumentere den usande påstand.

Du glemmer helt åbenlyst at regne på globale temperaturer og at medtage de seneste 50 års kraftige stigning ger i samme.

Derfor er dine patetiske henvisninger så lette at pille fra hinanden Per - og det vil de blive - hver gang du fremturer med dine let gennemskuelige manipulationer.

 • 6
 • 1

Bemærk referencen til O3.Hvis der er ord eller begreber i ovenstående du ikke helt forstår skal jeg gerne gennemgå dem pædagogisk. Du vælger selv om det skal være på børnehaveniveu, folkeskole eller gymnasieniveu.

@Dan, Jeg har både bemærket og anvendt referencen, men du har ikke rigtig opfattet min pointe. Jeg skal gerne gentage den endu engang. 1. Dannelse af ozon pga. metans nedbrydning er ikke dokumenteret, man nævner blot det ozon kan dannes af et par af stofferne. 2. Man kan også fremstille Trotyl af chokolade, der har samme atomer som mn finder i Trotyl. Der er blot ingen eksempler på det er sket. 3. Der er ingen målinger, der bekræfter der dsannes ozon ud fra metans omdannelse. Hvis det skulle være tilfældet, tja, så el levetiden for ozon i troposfæren ca. 1 måned. Hvis du stadig mener det er videnskabelig korrekt at beregne klimaeffekten over 100 år for en klimagas med en levetid på ca. 1 måned, så er vi måske nede i området af skoletiden, som nogle har nævnt. I mine skoler lærte man ikke, at man kunne fortsætte et stofs egenskaber 100 år efter vedkommende stof var omdannet til et andet. Måske er jeg for skeptisk overfor klimaeksperter, for det er ikke klimaeksperter, der udarbejder klimamodeller, det er programmører. Og beregninger af metan fra 2. verdenskrig som skulle have en stor klimaeffekt nu og 20 år frem, den er jeg en smule skeptisk overfor. Og ingen har endnu set på den vinkel, men tak til de, der har prøvet at se på et par af problemerne, derimod springer jeg helt over nogle mere stupide indlæg, der intet har med emnet at gøre. Vil man have et sikkert mål for en evt. effekt af klimagasserne, så må man ud i rummet og måle, så klarer Stefan-Bolzmann resten. Og endnu tak for nogle seriøse svar, dem har jeg manglet længe.

 • 1
 • 7

Din bemærkning om at jeg ikke dokumenterer noget er en slags vittighed, for jeg er vist den, der leverer flest dokumentation

Nej Per, du fatter helt indlysende (for alle vi andre) ikke, hvad dokumentation er

Det er ikke:

1) Links til din dropbox

2) Anekdoter fra folk du har snakket med

3) Henvisninger til foredrag, hvor du mener at kunne huske, at den og den har sagt det og det.

4) Links til sekteriske benægter sites.

5) Groft cherry pickede og på andre måder manipulerede grafer.

6) Egne udsagn (som ikke er bakket op af nogen andre) som F. eks. “Man kan da ikke måle effekten af metan 90 år efter, det er forsvundet

Hvis vi sorterer ovenstående fra, vil du se, at du absolut ingen dokumentation har leveret herinde.

Du har kun - til fulde - formået at synliggøre, at du ikke forstår, hvad dokumentation er, ligesom du absolut ikke forstår klimafysikken (og matematikken til at regne på den)

Og ja: Så længe du fremturer, vil du blive pillet ned.

 • 4
 • 1

At det er IPCC der lancerede hiaturperioden synes ikke at være opfanget. Det stod i AR4 kap. 13, hvis da ikke IPCC i mellemtiden har fjernet det!

Endnu en gang konspirationsteori? Jeg vil umiddelbart tro at det vil være temmelig svært at slippe af sted med at fjerne/ændre noget i IPCC offentliggjorte rapporter uden det ville blive opdaget.

Men til dine 'faktuelle' oplysninger:

Jeg har kigget hele IPCC AF4 igennem (alle 2969 sider) og ordet hiatus forekommer præcis 0 gange. Jeg kan på ingen måde finde noget kapitel 13 der giver nogen som helst mening i forbindelse med dit udsagn.

Det er kun AR4 WG2 og AR4 WG3 rapporterne der har et kapitel 13, og WG2 handler om Latin Amerika (det er titlen på kapitlet) og WG3 kapitel 13 hedder: 'Policies, Instruments and Co-operative Arrangements'

Se selv efter:

AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report

AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis

AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

AR4 Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change

Hvis vi i stedet kigger i AR5:

AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014

AR5 Climate Change 2013: The Physical Science Basis

AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Så kan vi i WG1 (The Physical Science Basis) finde ordet 'hiatus' 53 gange. AR5 er på ialt 4323 sider.

Og hvad skriver de så?

WG1AR5_all_final.pdf, p 37:

Despite the robust multi-decadal warming, there exists substantial interannual to decadal variability in the rate of warming, with several periods exhibiting weaker trends (including the warming hiatus since 1998) (Figure TS.1). The rate of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade) is smaller than the trend since 1951 (1951–2012; 0.12[0.08 to 0.14] °C per decade). Trends for short periods are uncertain and very sensitive to the start and end years. For example, trends for 15-year periods starting in 1995, 1996, and 1997 are 0.13 [0.02 to 0.24] °C per decade, 0.14 [0.03 to 0.24] °C per decade and 0.07 [–0.02 to 0.18] °C per decade, respectively. Several independently analysed data records of global and regional land surface air temperature obtained from station observations are in broad agreement that land surface air temperatures have increased. Sea surface temperatures (SSTs) have also increased. Intercomparisons of new SST data records obtained by different measurement methods, including satellite data, have resulted in better understanding of errors and biases in the records. {2.4.1–2.4.3; Box 9.2}

WG1AR5_all_final.pdf, p 769:

The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years (Section 2.4.3, Figure 2.20, Table 2.7; Figure 9.8; Box 9.2 Figure 1a, c). Depending on the observational data set, the GMST trend over 1998–2012 is estimated to be around one-third to one-half of the trend over 1951–2012 (Section 2.4.3, Table 2.7; Box 9.2 Figure 1a, c). For example, in HadCRUT4 the trend is 0.04ºC per decade over 1998–2012, compared to 0.11ºC per decade over 1951–2012. The reduction in observed GMST trend is most marked in Northern Hemisphere winter (Section 2.4.3; Cohen et al., 2012). Even with this “hiatus” in GMST trend, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record of GMST (Section 2.4.3, Figure 2.19).

(min fremhævning)

WG1AR5_all_final.pdf, p 63:

In summary, the observed recent warming hiatus, defined as the reduction in GMST trend during 1998–2012 as compared to the trend during 1951–2012, is attributable in roughly equal measure to a cooling contribution from internal variability and a reduced trend in external forcing (expert judgement, medium confidence). The forcing trend reduction is due primarily to a negative forcing trend from both volcanic eruptions and the downward phase of the solar cycle. However, there is low confidence in quantifying the role of forcing trend in causing the hiatus, because of uncertainty in the magnitude of the volcanic forcing trend and low confidence in the aerosol forcing trend.

Kan du ikke i fremtiden prøve at finde dine referencer helt præcist med link til kilden og sideangivelse? Det er en anelse useriøst at skulle gætte på hvad 3. parts gengivelse af en løs sidebemærkning på en benægterside egentlig skal formodes at handle om.

 • 7
 • 1

Metan er en klimagas, og den har 30 gange mere effekt end CO2.

@Svend, der er ingen god forklaring på metans beregnede effekt som klimagas, den er stærkt overvurderet, som man let kan se ud fra klimagassernes absorbtionskurver.

CO2s klimaeffekt er nu faldet mere end 50 gange sinde de første ppm, men det er vanndqamp, der er den altsominerende klimagas- uden vanddnamp ville klodens være n iskugle. Se i øvrigt min beregning af klimaeffekten af en fordobling af CO2, den er ikke særlig alarmerende. En del af CO2-stigningen bliver i øvrigt indlejret af en forøget fotosyntese. I fortiden var der masser af CO2, dengang styrede klimaet CO2-mængden. I atmosfæren er der enorme mængder af vanddamp i store områder med "overmættet" vanddamp. Vil man sætte klimaet på pause, så kan man bare fortætte det med sølvjodid, det gjorde kineserne til OL i 2008, så var skyerne tømte inden de nåede Beijing. I følge en forsker, Glatzle, der har undersøgt metandsannelse fra husdyr: https://www.whaleoil.net.nz/2019/06/we-can...

Og så den "glemte" pointe. I lever i en koldere tid end normalt siden sidste istid. Det var f.eks. varmere i vikingetiden, end det er i dag.

 • 1
 • 7

Jeg har kigget hele IPCC AF4 igennem (alle 2969 sider) og ordet hiatus forekommer præcis 0 gange. Jeg kan på ingen måde finde noget kapitel 13 der giver nogen som helst mening i forbindelse med dit udsagn.

@Dan, tak for din gennemgang, min oplysning stammer fra en norsk klimaekspert, der henvist til en side omkring 1003, i den norske udgave. Så noget kan tyde op, at IPCCs mand, der retter alle bidragene fra forskerne, måske har pillet netop denne del ud, jeg går ud fra du anvendte den elektroniske udgave. Jeg skal gerne finde artiklen frem, hvor jeg har oplysningen fra. Jeg har selv set efte ri den danske udgave, du har ret.

 • 1
 • 10

Sædvanen tro så nævner du ikke et eneste eksempel på de sædvalige fraser om mine "lodrette løgne", kom med eksempler inden jeg klager over dine ret ud sagt løse beskyldninger, for at sige det lidt diplomatisk. Altså, nævn eksempler på lodrette løgne. Det kan du naturligvis ikke, men du skal da have chancen for at prøve. At du er sur over at blive sat til vægs andet sted vedrørende fosforet i Ringkøbing Fjord er ikke en gyldig grund til at rette ondsindede beskyldninger om min person.

Du er blevet præsenteret for talrige eksempler på løgne. Både af mig og mange andre. At jeg skulle være sat til vægs i diskussionen om Ringkøbing Fjord kan jeg kun grine af :)

Men lad os da tage et par eksempler fra den tråd. Du påstod fx om Ringkøbing Fjord, : "Århus universitet har ikke undersøgt fjorden særlig godt, for der er ikke ålegræs, du kan ikke rigtig kende forskel på diverse vandmiljøer."

Jeg kunne så linke til denne video, der tydeligt viser det modsatte: https://www.youtube.com/watch?time_continu...

I samme tråd skriver du: "Siden 2. vedenskrig har der ikke være omfattende iltsvindsepisoder i fjorden"

Der er talrige kilder der beskriver Ringkøbing Fjords kollaps sidst i 70'erne. Her i bland Videncentret for landbrug: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/100488...

Og skal vi også lige tage en helt frisk løgn:

Din bemærkning om at jeg ikke dokumenterer noget er en slags vittighed, for jeg er vist den, der leverer flest dokumentation, oftes som korte klip fra forkningen, herunder klimagassernes absorption af varmestråling. Det er altså ikke mit problem, at mange debattører ikke rigtig kan aflæse en grafisk fremstilling.

At linke til en grafik, som du så tolker som fanden læser biblen, er ikke noget der bare minder om dokumentation. Hvis du kunne linke til seriøse kilder, der understøtter din tolkning ville det være en anden sag. Men det kniber jo lige så meget som at finde nogen som helst der støtter din groteske tolkning af GWP.

 • 7
 • 2

Og så den "glemte" pointe. I lever i en koldere tid end normalt siden sidste istid. Det var f.eks. varmere i vikingetiden, end det er i dag.

Nej:

AR5, WG1: Climate Change 2013: The Physical Science Basis side 37:

There is high confidence that annual mean surface warming since the 20th century has reversed long-term cooling trends of the past 5000 years in mid-to-high latitudes of the Northern Hemisphere (NH). For average annual NH temperatures, the period 1983–2012 was very likelythe warmest 30-year period of the last 800 years (high confidence) and likely the warmest 30-year period of the last 1400 years (medium confidence). This is supported by comparison of instrumental temperatures with multiple reconstructions from a variety of proxy data and statistical methods, and is consistent with AR4. Continental-scale surface temperature reconstructions show, with high confidence, multi-decadal periods during the Medieval Climate Anomaly (950–1250) that were in some regions as warm as in the mid-20th century and in others as warm as in the late 20th century. With high confidence, these regional warm periods were not as synchronous across regions as the warming since the mid-20th century. Based on the comparison between reconstructions and simulations, there is high confidence that not only external orbital, solar and volcanic forcing, but also internal variability, contributed substantially to the spatial pattern and timing of surface temperature changes between the Medieval Climate Anomaly and the Little Ice Age (1450–1850). {5.3.5, 5.5.1}

 • 8
 • 1

En anonym troll, der var inde og tomle op på alle Per A’s indlæg og ned på alle dem, der påviser, at han tager fejl. Hvis ikke emnet var så alvorligt, ville det da være ret underholdende.

???

PS: Stor cadeau til Anton og Dan for super saglig faktuel tilgang og gennemtrawling af IPPC rapporter for på den måde at vise, at Per A (selvfølgelig) leverer sludder.

 • 7
 • 3

Denne udveksling af indlæg (for egentlig debat er det jo ikke) understreger med al ønskelig tydelighed problemet med denne kommunikationsform.

En debat er jo i virkeligheden en slags konkurrence, hvor to parter kæmper om at "vinde" troværdigheden for hver deres synspunkt.

Men når reglerne for denne konkurrence ikke er fastlagt, bliver det unægteligt noget værre rod. At f.eks. de to parter ikke er enige om, hvad dokumentation er, svarer jo til en fodboldkamp, hvor man ikke er enige om, hvad et mål er. Derfor giver det overhovedet ingen mening at (forsøge at) føre en egentlig debat med folk, som ikke kan acceptere de gældende regler for en sådan.

En meget god ven og antropologiprofessor fra Connecticut fortalte mig, at han havde accepteret at deltage i en TV-debat med (imod) en kreationist, da han i den grad følte sig klædt på til at barbere den ged. Det var han (selvfølgelig) ikke, da modparten ikke spillede efter samme regler - og havde Biblen som sin "dokumentation".

På samme måde ser vi i klimadebatter nogle få deltagere, der spiller helt uden for de gængse (videnskabelige) regler og ophøjer tåbelige ideer, gamle anekdoter, forfejlede regnemetoder, egne (meget frie) fortolkninger af fysikken til "dokumentation". Noget sådant kan man naturligvis ikke føre en fornuftig debat imod, så hvorfor i det hele taget forsøge?

Min motivation er helt klart at bekæmpe denne misinformationskampagne med næb og klør - uanset om den kommer fra de faktaresistente eller fra fossilbetalte influencere. Emnet er alt for alvorligt til blot at trække på skuldrene - specielt fordi det for lægmand kan være svært at se, hvad der er op og ned i denne sag, er det vigtigt, hver eneste gang at dokumentere, at det er misinformation.

Desværre holder ing.dk fast i, at der skal være ubegrænset plads til disse typer - og er dermed selv katalysator for, at alle "debatter" om klima kører helt i hegnet.

Skal vi endelig have de positive briller på, kan vi trøste os med, at den evige nødvendige tilbagevisning af benægterne trods alt medfører et vist vidensflow til vi andre, fordi vi er nødt til at grave os helt ned i materialet for at tilbagevise sludderet. Her igen en stor tak til dem, der følger op.

Sorry for det lange OT indlæg, men man ser jo (desværre) ofte klimadebatterne ende som debat om debatten (og det er meget længe siden, der sidst var et indlæg om trådens reelle emne)

 • 9
 • 4

@Dan, Jeg har både bemærket og anvendt referencen, men du har ikke rigtig opfattet min pointe. Jeg skal gerne gentage den endu engang. 1. Dannelse af ozon pga. metans nedbrydning er ikke dokumenteret, man nævner blot det ozon kan dannes af et par af stofferne.

Jeg kan konstatere at du ikke har læst referencerne. Det er i hvert fald siden starten af 1950'erne været kendt at VOC kombineret med lys og NOx genererer O3. De lavede laboratorieforsøg og målte på luften.

Se fx: Photochemical Ozone Formation with Hydrocarbons and Automobile Exhaust

Siden da har vi fået rigtig gode computermodeller og en forståelse for OH- (hydroxyl radikal) betydning for CH4 (og andre VOC) nedbrydningskæder.

Dannelsen of ozon ud fra methan afhænger af koncentrationen af NOx. Der er ingen diskussion om hvorvidt dette er rigtigt. Kun en diskussion om den meget komplekse dynamik i forholdet.

Dit udsagn ovenfor:

Dannelse af ozon pga. metans nedbrydning er ikke dokumenteret

er ganske enkelt faktuelt forkert.

 • 10
 • 1

Du er blevet præsenteret for talrige eksempler på løgne. Både af mig og mange andre. At jeg skulle være sat til vægs i diskussionen om Ringkøbing Fjord kan jeg kun grine af :)Men lad os da tage et par eksempler fra den tråd. Du påstod fx om Ringkøbing Fjord, : "Århus universitet har ikke undersøgt fjorden særlig godt, for der er ikke ålegræs, du kan ikke rigtig kende forskel på diverse vandmiljøer."Jeg kunne så linke til denne video, der tydeligt viser det modsatte: https://www.youtube.com/watch?time_continu... samme tråd skriver du: "Siden 2. vedenskrig har der ikke være omfattende iltsvindsepisoder i fjorden"Der er talrige kilder der beskriver Ringkøbing Fjords kollaps sidst i 70'erne. Her i bland Videncentret for landbrug: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/100488...

Nej, måske løgne, men ikke af mig. De "talrige" tilfælde for mit vedkommende er nul, desværre prøver du pga. manglende viden at trække udevkommende ting ind i den debat, som findes andet sted. Når jeg snakker om botanikken, så tumler du videre af dit eget sidespor. At du ikke ved hvorfor der kun tilføres små mængder fosfor må skyldes du ikke kender så meget til biologi. Men Århus manglende undersøgelser af fjorden hentydede jeg klart til de ikke fik undersøgt floraen inden man oversvømmede fjorden, her fik man ikke nogle unikke plantearter gennemgået, det måtte lokale amtatører tage sig af. Eliassen, du roder lidt rundt i biologien her, jeg har udrtykkeligt nævnt kratige iltsvind med bundvendinger, det lader til du ikk erigtig kender til disse hændelser? De er afsløret ved geologernes boreprøver, desuden har både F. Møhlenberg og prof. Breuning Madsen forsket i fortindes tilfælde af bundvendinger her. Du snakker om noget helt andet, prøv nu lige at konsultere en biolog med forstand på bundvendinger. Der er ingen løgn i ovenstående eksempler, løgnehistorer er bevidtse usandheder, så jeg anklager skam ikke dig for løgne, du ved bare ikke bedre. Der er en bestemt biologisk årsag til at fjorden klarer sig godt på trods af de massive tilførsler af kvælstof, det er N:P-forholdet som udenlandske biologer kender som Redfield-ratio, den er høj her pga. lave P-tilførsler. Inden du løber løbsk i biologien så slå gerne op på Redfield. Hvorofr der tilledes så lidt P ved du så ikke, det kræver også lidt almen viden at opklare det.

 • 2
 • 7

Jeg kan konstatere at du ikke har læst referencerne. Det er i hvert fald siden starten af 1950'erne været kendt at VOC kombineret med lys og NOx genererer O3. De lavede laboratorieforsøg og målte på luften.

@Dan, tak for svaret. Den reference jeg henviser til stammer fra Glejbøl. Her står der blot at metans nedbrydning danner stoffer der er grundlaget for ozondannelse - intet andet. Der er ingen dokumentation med en korrelation mellem metan og ozon indholdet i atmosfærn. Jeg undrer mig meget over, at man i denne kreds ikke synes det er problematisk at man forstørrer beregningerne af klimaeffekter for metan 90 år efter metan er væk! Lad os så de se på den spektakulære dannelse af ozon. Ozon er ganske rigtig en klimagas, idet et smalt område i varmespektret kan absorberes, endda omkring det "optiske hul". Jeg undrer mig særdeles over, at så mange ikke synes at tage anstød over at ozon fortsætter med at samle varmestråling i 100 år, med en levetid på 1 måned må det da være en sensation der må kunne indbringe en nobelpris. Lad os hellere se på klimagassernes absorbtionsspektre:

https://www.dropbox.com/s/4r1fxdbdyvextzt/...

Hvis man mener at arealet af metans 2 små ansorbtionsområder ser 26 gange større ud end CO2s, så er det en tur til Louis. Man skal endda kunne se bort fra det venstre område, det ligger snarere i det synlige lys område!

Som gammel forsøgsmand vil jeg gerne have målinger af absorbtionen, for ozons vedkommende drejer det sig om ca. 1 måned den er aktiv, klimafolk regner videre i 100 år, så har ozonen de 99 år og 11 måneder været ren ilt. Hvordan klimafolk kan regne videre på en død klimagas er uforståeligt for mig, undskyld, men det lyder ikke videnskabeligt! Det svarer nogenlunde til at diskutere Jordens alder med kreationister. Det er da brave folk, men jeg bruger andre kilder end biblen, jeg har endnu ikke set argumenter der støtte antagelsen om at ozons drivhuseffekt holder 100 år.

 • 2
 • 7

Der findes ingen officiel udgave af IPCCs rapporter på norsk.

@Dan, ros til dig for en sober og grundig analyse af min lidt uklare henvisning, det er altid rart at nogen kigger efter! Jeg har kigget på de kilder, jeg har henholdt mig til, jeg kunne heller ikke finde det i IPCCs materiale, men det ser ud til at IPCC har rettet i deres materiale, så det originale bidrag skal findes i en særlig "skuffe". Min kilde kan bekræfte det: Gert Aslid: https://forum.steigan.no/t/ipcc-rapporten-... Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/...

At Hiatus-perioden er reel blev debatteret meget intens med en af Ingeniørens bloggere for mange år siden, det var kort tid efter "Climagate"-skandalen, og nogen blev ret sure over at Jordens klima ikke viste fortsat stigning. Det var jo lige efter 1997 med en voldsom La Nina-hændelse, som stadig ses på kurverne.

Men jeg køber ikke beregningerne om klimaeffekterne efter metan og ozon i 90 år efter de er døde og borte, ikke før der kommer tal på bordet.

 • 1
 • 7

Og viser så, at du ikke fatter formlen - forstår du i det hele taget den matematiske term integration?

@Flemming, du er bedre til at agere støjsender end at komme med oplysende kommentarer. Jeg undrer mig ikke over man kan beregne klimaeffekt af ozon i 100 år, men at fornuftige mennesker kan finde på at bruge dem som argumenter i en klimadebat, ozon omdannes til ILT efter ca 30 dage, du synes ikke det er mærkeligt at man forsætter mere end 1000 måneder efter den er væk! Jeg har henvist til min kilde, en klimaekspert og professor, Gert Aslid, Norge. Du leverer intet som helst, jeg har efterlyst de "eksperter" du mener at have henvist til, intet svar. Dine fortsatte benægtelser af fortidens klima er pinlig, jeg gider ikke blive ved , du læser jo intet. Din yndlingsudtryk er "løgnagtig", men du har ikke leveret et eneste sted hvor du har påvist leg har løjet, altså nævnt nogle bevidste usandheder. Så måske er der nogen der lyver, jeg gør det ikke. Dine fortsatte benægtelser af fortidens varmeperioder, som alle geologer bekræfter er selvfølgelig ikke lægne, der er blot tale om du ikke er i besiddelse af den store viden om klimaforhold. Hvilket bekræftes af dine mange indlæg.

 • 3
 • 7

Du "glemte" at gange CO2ppm/år på.....

Nej, egenlg ikke. Jeg anvendte et andet årstal fra tiden efter den industrielle tidsalder var begyndt. Det er ingen mening i at benytte tal fra den første halvdel af århundredet, da man her oplevede en forøgelse af den globale temperatur, som IPCC ikke rigtig kunne håndtere. I 1930-erne smeltede der f.eks mere i i Grønlands/Arktis, ned det er tilfældet i dag, det har jeg dokumenteret flere gange, på trods af disse tal benægter nogle enkelte denne hænxdelse, selv efter ca. 10 stk. henvisninger med bl.a. inglæg i Kamikposten var der en enkelt, der nægtede at tro på realiteterne. CO2s klimaeffekt er faldet mere end 50 gange, de har jeg dokumenteret andet sted, f.eks. vil en fordobling af mængden til ca. 800 ppm resultere i blot ca. 3-4 watt/kvm, en større vækst pga. øget fotosyntese, og er for stort indhug i vore lagre af fossil energi, som vore efterkommere har brug for. Så CO2 er nu en svag klimagas, jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor man ensidigt fokuserer på denne ene af flere klimafaktorer.

 • 3
 • 7

Hvis vi sorterer ovenstående fra, vil du se, at du absolut ingen dokumentation har leveret herinde.Du har kun - til fulde - formået at synliggøre, at du ikke forstår, hvad dokumentation er, ligesom du absolut ikke forstår klimafysikken (og matematikken til at regne på den)

Du overvurderer dine egne evner ganske groft. Et klip af en grafisk visning i en faglig artikel er da langt mere oplysning end dine, der stort set mangler henvisninger, fortrinsvis er det mest udokumenterede postulater om de forskere, der henvises til. Så din tekst er faktisk så morsom, at jeg synes den skulle have et par ord med på vejen. Du leverer stort set intet dokumentation, men gerne nedgørelser af de forskere, der hevises til. En forsker i husdyrens metanproduktion blev benævnt som landmand, fordi han arbejdede med husdyrforsøg. nej, du leverer intet andet fagligt eller sagligt til debatterne, men en række neggørelse af personer som f.eks. prof. Krügers artikel til statministeren. Vil du til forndring levere et fagligt indlæg, så forklar gerne, hvorledes man kan måle klimaeffekten af en klimagas gennem 90 år efter den er død og borte. Den historie snor du dig udenom med nogle nedsætende bemærkninger. Jeg husker da du kopierede Glejbøls link, det læste jeg og tog fat på forklaringen om ozon. Jeg har ikke taget oxon med i debatten, var dit svar. Du havde end ikke ulejliget dig med at læse din egen henvisning. Jo tak, snak endelig ikke om faglig viden, du er jo r3et ny indenfor klima, det forklarer dine store huller. Jeg har givet tonsvis af forskningsresultater der viser, at vor klima er lavere end det normale siden sidste Istid. På trods af massive henvisninger til geologer benægter du denne realitet. Jeg skal ikke bedømme om det er dumhed eller viden, jeg lægger blot fakta på bordet. For som ordsproget siger:

Man kan hælde vand op til hesten, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Her er et "dropbox" -klip - som du ikke rigtig kunne forstå. Men det er forskere, der har målt klimagassernes absorbtion

https://www.dropbox.com/s/4r1fxdbdyvextzt/...

Du kunne ikke rigtig forstå det, men få en kammerat fra (var det 4. klasse?) til at hjælpe dig. Se på metans absorbtionsområde, en smal ting som vanddamp også kan absorbere. Den ser ikke 26 gange større ud end CO2s, vel. At det falder udenfor "det optiske vindue", er sikkert for indviklet for dig, men forklar gerne hvordan metan kan smle lidt varmeenergi 90 år efter den er død. Det er da lettere at se på, end at henvise til en "pnas" artikel, som ingen kan læse. Dropbox er såmænd bare min private "boghylde".

 • 2
 • 7

Men jeg køber ikke beregningerne om klimaeffekterne efter metan og ozon i 90 år efter de er døde og borte, ikke før der kommer tal på bordet.

Vi kan så konstatere, at Per A ikke har brugt tiden siden i går til at læse op på den matematiske term integration.

En ting er ikke at fatte basal matematik - noget andet at fremture med at udstille sin manglende viden - længe efter at alle vi, der rent faktsik har enn uddannelse inden for matematik har vist, hvor meget Per tager fejl.

 • 7
 • 4

Nej:AR5, WG1: Climate Change 2013: The Physical Science Basis side 37:

@Dan, du er uening med de fleste geologer, der mene rnoget andet. Sikkert geologer, de rikke har været tilknyttet IPCC. Her en lidt materiale, der siger noget andet:

https://klimarealisme.dk/2019/04/06/din-bo... Holocæn http://www.dandebat.dk/klima7.htm Holocæn https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk... Fra 30-erne: https://www.dropbox.com/s/fkdw52uh9ggulva/... Holocæn: https://www.dropbox.com/s/j1f63yl2i3ok7nh/... Læse desuden eliassens henvisning til Larit Seidenkranz, der med en gruppe påviser det samme.

Og her lidt om de ekstreme vejrforhold: https://www.dropbox.com/s/ooqkacwmvs77w9j/...

Dan, jeg læser gerne alle sider af klimadebatten, hvis man nøjes med en enkelt side, så bliver man ikke velorienteret. Her en en trend: https://www.dropbox.com/s/g5lqx36yqd5lgrd/... https://www.dropbox.com/s/2s8wkdanyl926uh/... https://www.dropbox.com/s/9snp3g0onqgi2jn/... For 8000 år siden voksede subtropiske planter i Danmark - f.eks.: https://www.dropbox.com/s/9snp3g0onqgi2jn/...

Det var bare et lille udpluk af materiale om fortides klima. Her en morsom kurve, som jeg ikke garanterer for: https://www.dropbox.com/s/g5lqx36yqd5lgrd/...

Sig til hvis du vil have flere. Flemming er ikke overbevist, men han læste dem jo ikke, for han benægter stadig.

 • 3
 • 9

@Dan, du er uening med de fleste geologer, der mene rnoget andet. Sikkert geologer, de rikke har været tilknyttet IPCC. Her en lidt materiale, der siger noget andet:

https://klimarealisme.dk/2019/04/06/din-bo... Holocæn http://www.dandebat.dk/klima7.htm Holocæn https://da.wikipedia.org/wiki/Subatlantisk... Fra 30-erne: https://www.dropbox.com/s/fkdw52uh9ggulva/... Holocæn: https://www.dropbox.com/s/j1f63yl2i3ok7nh/... Læse desuden eliassens henvisning til Larit Seidenkranz, der med en gruppe påviser det samme.

Og her lidt om de ekstreme vejrforhold: https://www.dropbox.com/s/ooqkacwmvs77w9j/...

Dan, jeg læser gerne alle sider af klimadebatten, hvis man nøjes med en enkelt side, så bliver man ikke velorienteret. Her en en trend: https://www.dropbox.com/s/g5lqx36yqd5lgrd/... https://www.dropbox.com/s/2s8wkdanyl926uh/... https://www.dropbox.com/s/9snp3g0onqgi2jn/... For 8000 år siden voksede subtropiske planter i Danmark - f.eks.: https://www.dropbox.com/s/9snp3g0onqgi2jn/...

Det var bare et lille udpluk af materiale om fortides klima. Her en morsom kurve, som jeg ikke garanterer for: https://www.dropbox.com/s/g5lqx36yqd5lgrd/...

Det var en uendelig række af eksempler på, at Per A ikke forstår, hvad dokumentation i virkeligheden er. For en troværdig gengivelse af temperaturen siden seneste istid, kan man kigge her:For en troværdig gengivelse af temperaturen siden seneste istid, kan man kigge her:

Den viser (selvfølgelig), at Per A's ammestuehistorier som sædvanligt intet har på sig. Det der (formentlig) forvirrer Per A, er nok, at de der advokerer på hans "dogme" behændigt undlader at indregne den seneste (AGW inducerede) temperaturstigning. Og som det fremgår af mit link, ligger den i en størrelsesorden, der langt overgår de fluktuationer, der har været siden, seneste istid ophørte.

Det må virkelig være et problem at være så fastgroet i en falsk virkelighed, at man helt konsekvent nægter at kigge på, hvad den rigtige videnskab har at sige om det, men i stedet måforlade sig på anekdoter, (svigtende) hukommelse, sekteriske benægter-sites og lignende.

 • 7
 • 3

Per A:

CO2s klimaeffekt er faldet mere end 50 gange, de har jeg dokumenteret andet sted, f.eks. vil en fordobling af mængden til ca. 800 ppm resultere i blot ca. 3-4 watt/kvm, en større vækst pga. øget fotosyntese, og er for stort indhug i vore lagre af fossil energi, som vore efterkommere har brug for. Så CO2 er nu en svag klimagas, jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor man ensidigt fokuserer på denne ene af flere klimafaktorer.

Hvorfor er det, du vedbliver t regne på konstruerede eksempler, men konsekvent nægter at forholde dig til mine eksempler fra virkeligheden

For lige at opsummere:

År 1900 oplevede vi en CO2 induceret øget effekt på 3 mW / år

År 1960 oplevede vi en CO2 induceret øget effekt på 15 mW / år

Nu oplever vi en CO2 induceret øget effekt på 32 mW / år

Dette er i direkte modstrid med det "dogme", du forsøger at promovere, nemlig at CO2's effekt som klimagas er aftagende - vel og mærke ved dybt manipulerede regneeksempler:

Det giver ingen mening at inddrage en 0-20 ppm situation i en AGW debat. det er en situation der aldrig har været aktuel, mens der harværet mennesker (eller flercellede væsener?) på planeten.

Det giver ingen mening at regne på, hvad en ændring på 1 ppm medfører - uden samtidigt at inddrage den aktuelle stigningstakt.

Meget betegnende er dit eneste "argument" imod min 100% korrekte fremstilling, at du ikke "gider" forholde dig til "amatør øvelser i regneark". Det understreger jo blot, at du simpelthen ikke forstår matematikken bag - ligesom du til fulde har demonstreret, at du ikke forstår formlen, der bruges til at beregne GWP[100] for metan.

 • 8
 • 4

Per A:

Du overvurderer dine egne evner ganske groft

Tværtimod - jeg har særdeles godt styr på egne evner og ikke mindst begrænsninger - det kunne du lære en hel del af.

;o)

Hint: Når** alle andre** fortæller dig, at det du skriver, er noget forfærdeligt udokumenteret sludder og tomler alle dine indlæg ned, er tiden måske inde til at overveje, om ikke videnskaben er "vokset dig over hovedet", eller at du måske er blevet lidt for sløv til at kunne følge rigtigt med.

Man kunne måske argumentere for, at det er synd at udstille en gammel mands manglende viden på den måde, men jeg holder fast i, at dette er et dødalvorligt emne, hvor der ikke er plads til disse løgne og manipulationer.

 • 9
 • 4

At der lige efter, at Per A har postet en ny række faktaforladte indlæg, kommer en og tomler op på alle disse indlæg. Mon Per har evnerne til at oprette en ekstra profil, eller er der virkelig en, der er lige så langt ude som ham?

;o)))

 • 9
 • 4

Det er i det væsentligste en diskussion ud fra forskellige forudsætninger. Den nuværende effekt af et kg metan relativt til 1kg CO2 er sikkert 25 til 30 gange. Og det skyldes mest af alt at der er 200 gange mindre metan i luften (volumen) og dermed 550 gange mindre metan vægtmæssigt. Hvis massen af CO2 øgedes med 1% og tilsvarende at metans masse øgedes med 1% ville effekten for metan blive 30/550 relativt til CO2. Hvis man tilsvarende lavede regnestykket med 1% mere volumen ville det blive at metans effekt var 30/200 af CO2's effekt. Effekten af CO2 aftager logaritmisk hvor metans aftager ca. med kvadratroden. Var der ligeså meget metan i luften som der er CO2, ville metans GWP være drastisk mindre.

Jeg er også træt af hele tiden at høre om metans GWP, når realiteterne er, at den reelle metanstigning i luften har meget lidt betydning trods GWP på 30. Klimafolket elsker desværre at fremstille forholdene værst muligt ved at jonglere rundt mellem absolutte og relative størrelser og ydermere ved at skifte måleenhed fra volumen til masse. Mauna Loa opgiver indholdet af klimagasser målt i volumen (altså mængden af molekyler relativt til antallet af luftmolekyler).

 • 5
 • 10

Det er i det væsentligste en diskussion ud fra forskellige forudsætninger.

Og nej, det er det ikke!

Det er i det væsentlige en diskussion om, hvorvidt der findes AGW eller ej. En enkelt faktaforladt person nægter at acceptere de vidnskabelige facts og spammer ing.dk til med alt muligt usandt udokumenteret sludder for at så tvivl om AGW.

Du benytter chancen til at trolle med noget - for dette spørgsmål komplet irrelevant - whataboutism - med eksakt samme agenda.

Det skulle såmænd ikke undre mig, om det er dig, der tomler op på Per's sludder ;o)

 • 9
 • 4

et ser ud til at IPCC har rettet i deres materiale, så det originale bidrag skal findes i en særlig "skuffe". Min kilde kan bekræfte det: Gert Aslid: https://forum.steigan.no/t/ipcc-rapporten-... Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/...

Du har stadig ikke fanget at AR4 og AR5 er to forskellige rapporter?

Du startede med at påstå at AR4 omtale hiatus perioden - hvilket ville være modelleringsmæssigt noget af en bedrift eftersom rapporten er fra 2007 og omtalte hitus er 1998 til 2012.

Dit udsagn var altså faktuelt forkert.

Hiatus omtales derimod i AR5 fra 2013.

Med hensyn til dine konspirationsteorier vil selv den mest overfladiske søgen efter fakta afsløre at dit andet link peger på en sted på IPCCs hjemmeside hvor kapitel 9 fra AR5WG1 ikke længere ligger. De skriver selv at de har flyttet rundt på tingene!.

Det er dog ikke det samme som at det beskrevne kapitel 9, box 9.2 ikke kan findes i AR5WG1 - du finder det her på side 769. Det er så kapitel 9 af rapporten udtrukket af helheden som du finder her.

Så at IPCC har rettet i deres materiale er faktuelt forkert.

Din 'kilde' har så følgende guldkorn:

Før vi ser på faktaene, eller observasjonene i naturen, er det verdt å merke seg at Klimapanelets prosess er slik at denne rapporten nå går tilbake til forskerne i WG1, som har instruks om å skrive om sitt vitenskapelige sammendrag slik at dette ikke motsier noe av det politikerne har vedtatt.

uden nogen form for dokumentation...

Og så har årene efter 2018 forøvrigt godt og grundigt slået hele 'hiatus' ideen ihjel. Vi er tilbage på sporet fra før super El-Nino i '97-'98

Så din kildes konspiratoriske konklusion er også faktuelt forkert.

 • 9
 • 2

Nej:AR5, WG1: Climate Change 2013: The Physical Science Basis side 37:

@Dan, du er uening med de fleste geologer, der mene rnoget andet. Sikkert geologer, de rikke har været tilknyttet IPCC. Her en lidt materiale, der siger noget andet:

Det forekommer mig at du er i gang med at flytte målstolperne en anelse? Dit originale udsagn var:

Og så den "glemte" pointe. I lever i en koldere tid end normalt siden sidste istid. Det var f.eks. varmere i vikingetiden, end det er i dag.

Til din oplysning tidssættes vikingetiden typisk til år 800-1050 E.Kr. Dvs 1220 til 970 år før nu.

IPCC rapporten (ikke mig, jeg er ikke klimaforsker eller geolog, men jeg har lært at læse) omtaler så helt specifikt temperaturen i tidsperioden 1983-2012 som værende den varmeste i de sidste 800 år som værende meget sandsynligt og samme periode værende den varmeste i de sidste 1400 år som værende sandsynligt.

Bemærk at 1400 > 1220.

Du linker så til en masse materiale om tiden siden sidste istid. Som sluttede for ~10000 år siden. Det kan vi så godt fortsætte med når du har erkendt at det aldrig har været varmere globalt end nu siden begyndelsen af vikingetiden.

 • 8
 • 1

Elektromagnetisk absorption følger nogle naturlove som burde være identiske for CO2 og CH4. Hvorfor er den ene logaritmisk og den anden kvadratisk?

Jeg har ikke slået efter om den korrekte effekt er kvadratisk, men problemet med CH4 er at en øget koncentration leder til en reduktion af OH- (hydroxyl, som en den reducerende agent over for CH4) så den gennemsnitlige levetid for CH4 i atmosfæren stiger med øget koncentration. Da GWP er den relative forcing i forhold til CO2 er tiden CH4 virker i atmosfæren en væsentlig parameter.

 • 7
 • 2

Det regnestykke må du meget gerne dokumentere! Elektromagnetisk absorption følger nogle naturlove som burde være identiske for CO2 og CH4. Hvorfor er den ene logaritmisk og den anden kvadratisk?

Hvis du leder lidt vil du finde en meget kompliceret formel for metans virkning. Den indeholder nogle kvadratrødder af absolut indhold og relativt indhold til forskellige andre gasser, men i hovedsagen er den kvadratisk. Nogle har regnet på det, og det er egentlig ikke mærkværdigere end at CO2 skulle være logaritmisk.

 • 3
 • 10

Det er i det væsentligste en diskussion ud fra forskellige forudsætninger.

Og nej, det er det ikke!

Det er i det væsentlige en diskussion om, hvorvidt der findes AGW eller ej.

Det er måske ikke væsentligt at vurdere faktorer og størrelser i denne AGW? Nej siger FR. Der er AGW og ethvert bidrag er væsentligt, og enhver der prøver at vurdere bidragenes betydning er troll, uvidenskabelig, benægter, faktaforladt, fossilindustriens lakaj, og ønsker åbenbart menneskehedens undergang blot for egen behageligheds skyld. Kun de sande troende er ædle nok til at kunne udtale sig.

Jeg siger bare: Pas på dem der vil frelse verden.

 • 6
 • 11

Det er måske ikke væsentligt at vurdere faktorer og størrelser i denne AGW? Nej siger FR

Der er ikke sandt. Det jeg siger er, at denne specifikke “debat” går på at mane PerA’s tåbelige dogmer i jorden - hvilket du forsøger at forpurre med utidig støj.

Jeg siger bare: Pas på dem der vil frelse verden.

Og jeg siger: Pas mere på dem, der advokerer for, at vi stiltiende skal se på, at uvidende tåber advokerer for, at vi skal ødelægge den.

 • 10
 • 5

Dan, jeg læser gerne alle sider af klimadebatten, hvis man nøjes med en enkelt side, så bliver man ikke velorienteret. Her en en trend: https://www.dropbox.com/s/g5lqx36yqd5lgrd/...

Jeg beklager at jeg efter ing.dk har fjernet muligheden for at indlejre billeder ikke kan vise hvorfor ovenstående graf (som du linkede til to gange) i et afdæmpet sprogbrug må kaldes tendentiøs.

Rådata - hvis man er interesseret - ligger her (Det kan være lidt svært at læse kilderne på dine gnidrede jpg billeder)

Hvis ikke du selv er klar over hvorfor grafen er tendentiøs skal jeg gerne forklare dig det. Vi kan kalde det kapitel tre i håndbog om datamanipulation.

 • 8
 • 1

Til din oplysning tidssættes vikingetiden typisk til år 800-1050 E.Kr. Dvs 1220 til 970 år før nu.

@Dan, jeg har postet en række artikler af bla. geologer der klart viser fortidens varmere klima. Jeg taler ikke bare om Vikingetiden, men om de 4-5 varmeperioder siden sidste Istid, f.eks. ses det meget fint i dr. Easterbrooks grafik:

https://www.dropbox.com/s/j7pecoxa6rg8rxv/...

og https://klimarealisme.dk/2019/04/06/din-bo...

Sporene fra Trapa natanz og sumpskildpadder er fundet i danske moser.

Marit Seidenkranz har sammen med andre geologer fundet stort set det samme, se f.eks. linket lidt højere oppe i et af Eliassens indlæg. I vikingetiden sejelde man skibene langt op i fjorden mod jelling, det kan man ikke i dag. Så hvorfor benægte realiteterne? I den periode søgte Erik den røde til Grønland, hvor man havde klima som i Danmark i dag. Min pointe er den, at man ved at studere fortiden sagtens kan finde ud af hvilke konsekvenser det havde dengang, desværre vil man helst forskrække folk.

Det jeg er mest optaget af er beregningerne af klimagassernes klimaeffekt. Jeg er ikke i tvivl om at du kan anvende den viste matematiske formel bedre end jeg kan, men jeg vil aldrig kunne overbevises om at man kan beregne klimaeffekterne af en klimagas 90 år (eller mere) efter den er omdannet til noget andet! Du vil sikkert helle rikke kunne forklare, hvorledes man kan hente klimaeffekt ud af ozon i 90 år, når ozon omdannes til ren ilt efter ca. 1 måned! Det er min pointe, og jeg må sige at være noget forbløffet over at flertallet i dette forum mener det er korrekt - derfor min hentydning til "Kejserens nye klæder" og til kreationisternes debatgrundlag for Jordens alder. Bortset fra det så har du da på en god måde forklaret ligningens funktion, jeg mener blot den ikke er fysisk korrekt når den går ud over de enkelte gassers levetid. Det kan da ikke være rigtigt, at metan fra 2. verdenskrig har nogen klimaeffekt i dag og 20 år frem? Ja, man regner endda længere end 100 år frem, hvor er videnskaben henne? (Måske står de i "Petetion"-skrivelsen med ca. 30.000 underskrifter om manglende videnskabelighed i klimasektoren? CO2 er en klimagas, men ikke den enenste klimafaktor, hvilket man kunne fristes til at tro i denne og andre debatter. Mennesktes andel i CO2 i atmosfæren er ca. 0.04% af o.4%, det fortæller mig at de politiske målsætninger har større effekt på stemmetal end på klimaet. Det skal dog ikke bruges til at lade være med at få udfaset de fossile eenergikilder, men det er en anden debat. Der hentes olie, gas og kul op fra Jorden i stigende omfang.

 • 3
 • 10

Det er ikke noget, jeg mener - den er stigende - som min beregning viser er den 10-doblet siden 1900 og firdoblet siden 1960.En beregning du - til din åbenlyse frustration - ikke forstår, og derfor forsøger at slå hen.

Det er da ikke ny viden, den har alle da kendt i mang eår. varmeperioden i 1930-erne (som enkelte ignoranter pr. automatik benægter), viser ingen effekt af den øgede CO2-udledning, heller ikke på indholdet i atmosfæren, der i mange år har ligget på 280 ppm. I den varme vikingetid, den minoiske periode, bronzealderen m.fl., (og som bla. FM på de bestemteste benægter), var kloden varmere end nu, der var 280 ppm CO2. Så noget kunne tyde på at klimaet ikke styres af CO2, som nogle fejlagtigt mener. Heller ikke kuldeperioden fra 1950 og 25 år frem, mens CO2-stigningen startede, så faldt temperaturen. Vil man debattere klima burde man kende til fysikken bag klimadannelsen, det er for fattigt kun at tage en enkelt faktor frem. Klimaeksperter spåede vi var på vej mod en ny Istid i 70-erne, en af disse blev forresten tilknyttet IPCC af fru Thatcher, og konverterede til CO2-menigheden. En fordobling af CO2-indholdet har jeg forlængst beregnet konsekvenserne af: 1. Større fotosyntese på land og i vand. Større udbytter i marken, større biologisk omsætning med ekstra frigørelse af CO2. 2. En ekstra klimaeffekt på ca. 3 watt/kvm (jfr. de første 280 ppm på ca. 16 watt/kvm). 3. De seneste 10.000 år har vi haft 4-5 perioder med varmere klima end nu, det var de tider hvor kultur, viden og udvikling blomstrede.

Nej der er intet nyt i genberegning af forlængst kendte tal for CO2-indholdet. Det ny er at klimafolk regner løs på klimagassers effekter mange år efter de er døde, det høster de stort bifald for. Nu er man i gang med at regne flere hundrede år tilbage, klimaeffekten af metan udledt i 1. verdenskrig er forlængst beregnet. At stofferne forlængst er døde, tja, det ser man helt væk fra. Lige til en skrækfolm.

 • 1
 • 9

@Dan, jeg har postet en række artikler af bla. geologer der klart viser fortidens varmere klima. Jeg taler ikke bare om Vikingetiden, men om de 4-5 varmeperioder siden sidste Istid, f.eks. ses det meget fint i dr. Easterbrooks grafik:

Ingen nægter, at der har været varmeperioder siden afslutningen af seneste istid. Heller ingen nægter, at hvis vi ikke kigger på data efter 1960, er dit udsagn rigtigt: Så har vi levet i en generel afkølende tendens.

Nu er virkeligheden i idlertid den, at temperaturen skyder op i et tempo, der er fuldstændigt uhørt siden seneste istid, og denne stigning er allerede så stor, at vi har "overhalet" de omtalte varmeperioder. Hvis stigningen fortsætter i samme tempo i dtil 2100, kommer vi til at slå "dine" varmeperioder med over en grad!

Har du kigget på den grafik, jeg har linket til to gange nu? Den viser fuldstændigt tydeligt, at jeg har ret - mens alle dine grafikker "behændigt" undlader at vis den industrielle opvarmning (AGW)

Sporene fra Trapa natanz og sumpskildpadder er fundet i danske moser.

Hvor lang tid tror du, der går, før disse kommer tilbage - selv hvis temperaturen ikke stiger yderligere? Vi er jo vidne til, at rigtigt mange subtropiske arter migrerer mod nord i øjeblikket.

men jeg vil aldrig kunne overbevises om at man kan beregne klimaeffekterne af en klimagas 90 år (eller mere) efter den er omdannet til noget andet!

Det er så dit problem Per - alle vi andre forstår det rigtigt fint - og har endda , med særdeles letforståelige eksempler forsøgt at visualisere det. Om du kan overbevises eller ej, er i virkeligheden heller ikke så vigtigt, bare du ville stoppe med din evindelige udstillen af din manglende forståelsesevne herinde. Hvis du logger ud og kigger nedenunder en vilkårlig debattråd, står der:

Log ind og bidrag med din viden - - -

Der står ikke formodninger, gætterier, manglende indsigt i matematik eller fysik, manglende forståelse for, hvad dokumentation er for noget, manglende kendskab til danske ordsprog eller lignende.

Jeg synes, det er helt i orden at have kontroversielle synspunkter, men når disse så er massivt tilbagevist, af adskillige debattører, med sunde videnskabelige referencer, er tiden måske inde til at stikke piben ind, hvis du vil bevare blot en anelse troværdighed.

Min pointe er den, at man ved at studere fortiden sagtens kan finde ud af hvilke konsekvenser det havde dengang, desværre vil man helst forskrække folk.

Den pointe er så (desværre) ikke valid - igen i og med de stigninger, vi ser nu ikke er set nogensinde før, og dermed har vi absolut ingen ide om, hvad vi har gang i.

 • 7
 • 1

Det er da ikke ny viden, den har alle da kendt i mang eår. varmeperioden i 1930-erne (som enkelte ignoranter pr. automatik benægter), viser ingen effekt af den øgede CO2-udledning, heller ikke på indholdet i atmosfæren, der i mange år har ligget på 280 ppm. I den varme vikingetid, den minoiske periode, bronzealderen m.fl., (og som bla. FM på de bestemteste benægter), var kloden varmere end nu, der var 280 ppm CO2. Så noget kunne tyde på at klimaet ikke styres af CO2, som nogle fejlagtigt mener.

Ingen påstår, at klimaet udelukkende styres af CO2. Og ja, jeg benægter, at vi har haft varmere klima siden seneste istid end vi har nu - og jeg gør det med solide videnskabelige referencer der i modsætning til dine medtager det, det hele handler om: nemlig AGW Igen: har du set på den kurve, jeg har linket til? Har du nogen kommentarer til den? Jeg har trods alt taget mig tid til at kigge på dine links - og kommenteret på dem.

jfr. de første 280 ppm på ca. 16 watt/kvm

Som en anden debattør spurgte om: Hvornår havde vi sidst under 20 ppm CO2?

Eller sagt på en anden måde: Dit eksempel giver absolut ingen mening i en klimasammenhæng - i og med disse 16 W/m2 altid har været der, og det defor er ændringen derfra, man skal regne på. Noget du fuldstændigt nægter at forholde dig til. Det er simpelthen for billigt at trække de "16 W/m2" - ingen med forstand på matematik og fysik køber det "argument" - det synes også at være meget længe siden, man har hørt det fra den pensionerede professor Krüger

 • 9
 • 1

men jeg vil aldrig kunne overbevises om at man kan beregne klimaeffekterne af en klimagas 90 år (eller mere) efter den er omdannet til noget andet! Du vil sikkert helle rikke kunne forklare, hvorledes man kan hente klimaeffekt ud af ozon i 90 år, når ozon omdannes til ren ilt efter ca. 1 måned!

Jeg kan, endnu engang, forklare hvorfor, men kan, på ingen måde, bibringe evnen til at forstå svaret.

Tag en gryde vand. Sæt den over et bål i 10 minutter og sluk bålet, Vent 10 timer og mål temperaturen på vandet i gryden.

Tag den samme gryde. Sæt den ud i solen. Vent ti timer til det er blevet nat og mål temperaturen af vandet i gryden.

Forholdet mellem de to temperaturer er MenneskeskabtBålOpvarmningsPotentiale(10t) (MÅOP) for bål relativt til sol.

 • 6
 • 1

Nej der er intet nyt i genberegning af forlængst kendte tal for CO2-indholdet

Jo, for mig er det faktisk ret nyt ?. Som Dan også har været inde på, har denne spamming fra benægterne jo nødvendiggjort, at vi har været nødt til at sætte os grundigt ind i stoffet for at kunne tilbagevise sludderet sagligt.

Så da jeg - ofte nok - havde hørt på logaritmisk aftagende effekt safCO2 - og samtidigt set CO2 iindholdet stige eksponentielt, besluttede jeg mig for rent faktisk at regne på tingene, da jeg ikke havde set andre lave denne relevante relative kvantificering af CO2's bidrag.

Ganske som min intuition sagde mig, var den eksponentielle stigning af indholdet (meget) større end den logaritmisk aftagende effekt - og siden har vi heldigvis også kun set en faktafornægter holde fast i første 20 ppm dogmet.

Så som Dan skrev: Noget godt kommer der ud af at blive udfordret - men temmeligt irriterende, at skulle blive ved med at tilbagvise, hvad der for det helt store flertal herinde (heldigvis) er åbenlyst sludder.

Men for 37. gang: Så længe det bliver gentaget, så længe bliver det tilbagevist - også selv om det uundgåeligt vil falde på både mand og bold - hvis man da overhovedet kan tale om, at der er en bold?

 • 7
 • 1

Jeg taler ikke bare om Vikingetiden, men om de 4-5 varmeperioder siden sidste Istid, f.eks. ses det meget fint i dr. Easterbrooks grafik:

Som nævnt i mit svar venter jeg stadig på at du erkender at det ikke på baggrund af de videnskabelige resultater kan postuleres at den gennemsnitlige globale temperatur på noget tidspunkt siden begyndelsen af vikingetiden har været højere end den er i dag.

Når du har erkendt dette for denne begrænsede tidsperiode (hvilket var hvad min kildehenvisning drejede sig om) kan vi gå igang med resten af dit postulat.

 • 7
 • 1

Jeg kan, endnu engang, forklare hvorfor,

Jeg har lavet fuldstændigt det samme eksempel - blot med et komfur?

Der hvor det går galt for os, er, vi ikke forstår sætningen: men jeg vil aldrig kunne overbevises

Parakdoksalt præsenterede Per selv integrationsformlen fra IPCC, og spurgte, om vi gerne ville have den uddybet.

Da du så - meget pædagogisk - forklarede ham, hvordan formlen skal forstås, og hvad integration er for en størrelse, blev han helt blank og vendte tilbage til men jeg vil aldrig kunne overbevises

Samme Per, som gentagne gange har klandret andre for manglende matematikforståelse - - -

???

 • 9
 • 2

Tag en gryde vand. Sæt den over et bål i 10 minutter og sluk bålet, Vent 10 timer og mål temperaturen på vandet i gryden.

Tag den samme gryde. Sæt den ud i solen. Vent ti timer til det er blevet nat og mål temperaturen af vandet i gryden.

Jeg synes egentlig det er et godt forsøg på en god forklaring. Jeg kan bare ikke rigtig forstå bibringelsen af den ;) Den må da helt tydeligt være til fordel for dem der stiller de "irriterende" spørgsmål som FR mf. ikke kan lide.

Jeg vil, med de givne informationer, sagtens kunne få den ligning til at gå op så der ikke påvises nogen forskel i de to temperaturer efter 10 timer.

Der må tilføjes en del "kriterier" for at få den til at falde ud som et argument for AGW.

Det gælder iøvrigt hele debatten.

 • 1
 • 6

Den må da helt tydeligt være til fordel for dem der stiller de "irriterende" spørgsmål som FR mf. ikke kan lide.

Der tager du helt fejl Kim - der er ingen spørgsmål, jeg ikke kan lide. Derimod oplever jeg ofte, at videnskabeligt funderede svar ikke rigtigt falder i god jord.

?

PS: Hvis du tror, du kan gennemføre Dan’s forsøg uden, det vil vise MBOP(10t), er jeg alvorligt bange for, du ikke rigtigt har forstået det?

 • 6
 • 2

Jeg vil, med de givne informationer, sagtens kunne få den ligning til at gå op så der ikke påvises nogen forskel i de to temperaturer efter 10 timer.

Det er ikke et argument for AGW. Det er en forklaring på hvordan man laver enhedsløse forholdstal til sammenligning af forskellige effekter. I mit givne eksempel vil jeg f.eks. tro at MÅOP for et standardbål på en vindstille sommerdag i Nordafrika er et godt stykke under 1.

Hele ideen bag GWP er at kunne sammenligne ellers forskellige bidrag til den isolerende effekt af atmosfæren. Nogle er deciderede negative (fx. O3 i stratosfæren).

Da man sammenligner med CO2 (CO2 har GWP=1, ligegyldig hvilken periode vi ser over) vil et stof med en længere henfaldstid end CO2 have en større og større GWP jo længere periode vi ser på - SF6 har fx. GWP=23900 over 100 år men GWP=16300 over 20 år (reference her). Bemærk at tallet er fra IPCC AR2 og er opdateret efterfølgende.

For CH4 der har en langt kortere levetid i atmosfæren er det så omvendt: GWP 20 er 56, GWP 100 er 21 (Igen, IPCC, AR2. Der er nyere tal, hvilket er ligegyldigt for pointen)

Hele ideen med GWP er at kunne sammenligne forskellige stoffer på trods af vidt forskellige henfaldstider, henfaldsprodukter og specifikke drivhuseffekt.

Så hele 'jeg-sætter-mig-over-i-hjørnet-og-synes-I-er-dumme-fordi-I-ikke-kan-se-jeg-har-ret-i-O3-ikke-bliver-i-atmosfæren-mere-end-en-måned' viser ganske enkelt en så fundamentalt mangel på forståelse for kernebegreberne i klimadebatten at selv et olieselskab ville betakke sig for at få støtte fra den kant.

 • 7
 • 1

Det er en glimrende visualisering af hvad der foregår, så jeg synes den fortjente en gentagelse. Og det integrerende element, gryden med vand, er jo bibeholdt.

Det er så der jeg er totalt uenig. Eksemplet er elendigt da det kan fortolkes i alle retninger, og dermed kan bibringes information som man ønsker. Det er alt for forenklet.

Jeg godt klar over at forenklingen var en stor del af pointen for eksemplet, men de forenklede forklaringer er med til at gøre mig skeptisk i forhold til rigtig meget, da jeg (og mange andre der stiller spørgsmål til AGW og specielt konsekvenserne heraf) netop stiller spørgsmålene ud fra tanken om at " der er meget mere mellem himmel og jord" end der indgår i et forenklet regnestykke.

Så i gør jer selv en bjørnetjeneste ved at forenkle/stupidificere debatten.

 • 3
 • 6

Så i gør jer selv en bjørnetjeneste ved at forenkle/stupidificere debatten.

Der tager du fejl (igen) Kim - det er ikke os, der fordummer “debatten” om GWP. Vi (og andre) har forsøgt os utallige gange med de rent fysisk/matematiske forklaringer på GWP[100] for metan.

Når det så ikke trænger igennem - men bliver afvist med “man kan da ikke måle effekten af en påvirkning 90 år efter, den er ophørt”, er vi (vel?) nødt til at eksemplificere, at det kan man - selvfølgelig.

For du er vel ikke i tvivl om, at det er rigtigt, at metan har en GWP[100] på omkring 30?

?

 • 5
 • 5

Så i gør jer selv en bjørnetjeneste ved at forenkle/stupidificere debatten.

Den del er udliciteret til andre.

Forenkling er et redskab der skal belyse en central pointe. Hvis man først begynder at argumentere for at det er vigtig at vide hvilket træ der er brugt til bålet er man allerede ude på et sidespor hvis ikke man har demonstreret at have forstået kerneproblemet.

I GWP er det vi pt forsøger at demonstrere den rent matematiske side af sagen: hvordan beregnes GWP. Det er der debattører der ikke forstår.

Når alle har forstået hvordan vi regner og at det er en valid metode - så kan vi begynde at se på hvilke tal vi kommer ind i beregningerne.

Så kan man f.eks. se på hvor lang tid CH4 er i atmosfæren - et spændende område i sig selv, fordi denne tid afhænger af koncentrationen af CH4.

Men der er vi slet ikke endnu.

 • 5
 • 2

Jeg vil nu give Kim lidt ret, Flemming.

Dit eget, oprindelige, eksempel er langt mere intuitivt forståelig end Dans. (Undskyld, Dan!)

Du har ret i at komfuret er ret godt og meget simpelt og konkret eksempel på at varme kan blive i lang tid efter varmekilden er slukket.

Jeg forsøgte så at få den relative betragtning med ind i også, men kan se at mit forsøg på at opstille et lettere humoristisk scenarie kan lede til misforståelser.

 • 6
 • 2

At du ikke ved hvorfor der kun tilføres små mængder fosfor må skyldes du ikke kender så meget til biologi.

Hvor har jeg udtalt om mængden af fosfor der tilføres til Ringkøbing Fjord? Det har jeg ikke, så altså endnu en lodret løgn. Desuden har dette og resten af dit svar praktisk taget ingen relation til det jeg skrev (eller til anden virkelighed for den sags skyld).

Men tilbage til emnet. Du skriver følgende højere oppe i denne tråd:

Og beregninger af metan fra 2. verdenskrig som skulle have en stor klimaeffekt nu og 20 år frem, den er jeg en smule skeptisk overfor.

Hvem påstår metan fra 2. verdenskrig skulle have en stor klimaeffekt nu og 20 år frem? Det er der ingen der gør, så altså endnu en løgn. Det handler givetvis om at du, trods adskillige udpenslede forklaringer, stadig ikke forstår noget som helst af hvad GWP-værdier er og hvad de anvendes til.

Det er egentlig interessant at vide, hvordan du får dine påstande til at give mening for dig: - Forestiller du dig at tusindvis af forskere verden over ikke forstår eller ikke er vidende om metan og vanddamps absorption af IR-lys? - Eller forstiller du dig at disse tusinder af forskere er blevet enige om at forsøge at snyde os alle sammen? - Eller er der en tredje mulighed? Fx at du kunne tage fuldstændig fejl?

 • 9
 • 2

Det er egentlig interessant at vide, hvordan du får dine påstande til at give mening for dig: - Forestiller du dig at tusindvis af forskere verden over ikke forstår............

I min optik er der ikke en enkelt grund til klimaidioti, der er mange. Sandheden har kun et ansigt; løgnen kan vælge det ansigt der passer det enkelt offer bedst mulig.

Når det er sagt, så er en af grundene til udbredt idioti at folk er blevet bevidst vildledt som beskevet f.eks i denne debattråd:

"A Pentagon report has pointed out how climate change denial threatens national security.[101] A study from 2015 identified 4,556 individuals with overlapping network ties to 164 organizations which are responsible for the most efforts to downplay the threat of climate change in the U.S.[102][103]"

Penge sørger for at der er (pseudo) viden tilgængelig der støtter den bekvemme løgn. Målrettede søgemaskiner og manipulerende sociale medier sørger for at fastholde klimaidioterne i deres tro længe nok til at de ikke længere kan bakke ud.

Denne og alle de andre grunde er egentlig afdækket fint i denne debattråd der bestemt fortjener en genlæsning:

https://ing.dk/artikel/derfor-holder-vi-de...

Jeg har svært ved at se hvorledes denne dumhed kan bekæmpes så længe meningsdannelsen på de sociale medier mere eller mindre "ejes" af dem der er rige nok til at købe indflydelse.

Jeg har egentlig mest ondt af klimaidioterne; det må ikke være nemt med rollen som blind hofnar i de seenes land.

 • 11
 • 2

Jeg har svært ved at se hvorledes denne dumhed kan bekæmpes så længe meningsdannelsen på de sociale medier mere eller mindre "ejes" af dem der er rige nok til at købe indflydelse.

Jeg har egentlig mest ondt af klimaidioterne; det må ikke være nemt med rollen som blind hofnar i de seenes land.

Jeg er egentlig mere nervøs for at de sociale medier i deres iver efter at personalisere oplevelsen for deres brugere skaber en række isolerede, selvforstærkende grupper der konstant bliver bekræftet i deres (objektivt set forkerte) opfattelser.

I den verden bliver det end ikke særlig dyrt at købe sig indflydelsen.

 • 8
 • 1

Jeg har egentlig mest ondt af klimaidioterne; det må ikke være nemt med rollen som blind hofnar i de seenes land.

Der i denne benægterverden en pudsig sammenhæng mellem individers opførsel som Antivax, FlatEarth, AtomkraftI_DK og ClimateDenial - Gad vide om individerne i de forskellige grupper kigger på de andre grupper og tænker:DE er da godt nok nogle tosser!

Det er fint at være kritisk overfor informationer - men det indebærer også at man er kritisk overfor sin egen forståelse og sin egen viden hhv. mangel på samme, og kan indse at ligemeget hvad, så er der en anden der ved mere og forstår mere. Og som udgangspunkt har man forstået det meste forkert. Problemet er at den blancerede tilgang og kritiske tankevirksomhed går tabt i en kult, hjernen holder op med at virke korrekt, da den ikke får noget negativt feedback overhovedet. En slags hjernevask - og hvis man er fast i troen på sin kults dogmer så er der intet der trænger ind.

At komme ud af en kult tager lang tid, for ens hjerne skal "omprogrammeres" og det er ikke nok at fortælle personen at 2+2 = 4, hvis kulten har overbevist om andet.

Det jeg så ikke forstår er motivationen for overhovedet at opsøge meningsfæller i en kult på nettet af alle steder? OG hvor der er ikke er personlig gavn eller svar på spørgsmål. Antivax for forældre som er bange for bivirkninger, kan jeg forstå opsøger viden og ender i et hul på nettet, hvor de "vaskes", men FlatEarth og KlimaNægtere - ikke om jeg kan begriber hvorledes man ender der - og hvorfor er de ofte gamle mænd?

Her er et eksempel som er helt i hegnet - den har nu rundet 5892 post i tråden: https://endless-sphere.com/forums/viewtopi...

Det er sgu' uhyggeligt.

 • 6
 • 2

Man kan beregne hvad forcingen fra CH4 skulle være, ved at sammenligne forcingen fra de to gasser og sætte CH4 forcingen som 100 gange CO2. Hvis CH4 var logaritmisk som CO2 (det er den dog ikke men tæt på), så får man følgende: F(CO2) = 5,35ln(CO2nu/CO2da) F(CH4) = xln(CH4nu/CH4da) Nuværdien sættes så til 1kg mere end daværdien, og med 100 gange større umiddelbar effekt af CH4 fås en værdi for x. Til nogles overraskelse bliver x ~1. Hvis metans effekt er kvadratisk bliver x ~2, altsammen forudsat at den umiddelbare effekt er 100 gange større end for CO2. Man kan lave mange julenumre ved at sammenligne på forskellig måde. Den ene er ikke rigtigere end den anden, men det giver vidt forskellige tal.

 • 0
 • 7

Jeg kan, endnu engang, forklare hvorfor, men kan, på ingen måde, bibringe evnen til at forstå svaret.

@Dan, Du blander tingene sammen. jeg har givet en række links til geologers påvisninger af klodens klima efter sidste Istid, hvad ogso Matit S. med kolleger har undersøgt. Disse videnskabelige undersøgelser bliver afvist af en række personer, der plæderer for global opvarmning, der alne skyldes den anthropogene CO2-udledning. Vi er henne i samme spor som kretionisternes hårdnakkede benægtelse af at Jordens alder. Der ar da tydelige spor i danske tørvemoser der viser varmperioder siden Istiden. Jeg har flere gange lagt formlen for IPCCs beregninger af GWP-værdien frem, pointen med den blev som regel misforstået. Jeg havde ingen problemer med ligningen, bortset fra at man da ikke kan beregne klimaeffekt af en drivhusgas der er død og helt væk! Man kan da heller ikke bruge en død ingeniør til at videreføre et brobygningsprojekt, man kan heller ikke forlange at ozon skal opfange varmestråling 1000 måneder efter den er omdannet til ilt! Det er min pointe, som ingen rigtig ser på, i stedet får jeg en gang udenomssnak. Jeg har intet at bruge den balje vand der opvarmes til noget, jeg skrev om CO2s drivhuseffekt for 30 år siden, der er intet nyt på den front. Problemet ser ud til at være, at vi snakker i hver sin krog. Men forklar gerne hvordan ozon og metan kan agere gridhusgas på år efter de er døde og borte.

 • 1
 • 11

Per A. Vil du ikke være venlig at oplyse os om hvornår jordens atmosfære sidste gang indeholdt mindre end 21 ppm CO2?

@Jim, det kunne jeg da godt, men hvad vil du bruget det til? Jeg tror du pådutter mig et eller andet, som der ikke er grobund for. Til gengæld kan jeg da godt regne ud, hvor stor CO2s drivhuseffekt er ved en hvilken som helst koncentration. Som du kan se i mange indlæg, så er de tmeget svært at få debattørerne til at indse, at man regner drivhuseffekt af drivhusgasser længe efter de er døde og borte. Det er et meget stort problem af få debattørerne i denne kreds til at forstå! Vi har i perioder af Jordens historie haft CO2-mængder der var ca. 10 gange større end i dag. Når temperaturerne faldt, så vedblev CO2 med at stige. Jeg går ind for at vi nedsætter vort overforbug af fossil energi, men det er ret umuligt. Mon ikke slev Flemming R. racer rundt i sin CO2-sprøjte?

 • 2
 • 11

Med hensyn til dine konspirationsteorier vil selv den mest overfladiske søgen efter fakta afsløre at dit andet link peger på en sted på IPCCs hjemmeside hvor kapitel 9 fra AR5WG1 ikke længere ligger. De skriver selv at de har flyttet rundt på tingene!.

@Dan, tak for udredningen, men jeg skal da indrømme at jeg ikke har forsket i sagen, jeg har hentet det fra anden side. Jeg har i modsætning til dig skam debatteret det i en blog omkring godt år 2000, hvor en blogger og CO2-tilhænger havde meget svært ved at svare på sprøgsmålet om hvor den globale opvarmning blev af. Det var lige efter 1997, hvor vi havde en meget voldsom El Nino-hændelse. Det essentielle for mig er, at IPCC selv har erkendt pausen, det holdt hårdt, men det er egentlig ikke noget, jeg gider bruge tid på.

 • 1
 • 12

Ingen nægter, at der har været varmeperioder siden afslutningen af seneste istid. Heller ingen nægter, at hvis vi ikke kigger på data efter 1960, er dit udsagn rigtigt: Så har vi levet i en generel afkølende tendens.

@Flemming, jo, det har Flemming R. gjort mange gange, endda med voldsomme ord. Du har som vanligt ikke rigtig forstået meningen med disse geologiske fakta (som du nu omsider har erkendt, fint nok, men det tog sin tid). Formålet er ikke at få Trapa natans igen, men fortidens varmeperioder kan man da bruge til at få viden om hvilke konsekvenser det havde på kloden. F.eks.: 1. Uddøde isbjørnene? 2. Forsvandt koralrevene? Svaret er nej, dvs. at klimaskræmmerne tager fejl. 3. Hvordan befandt menneskeheden sig. Svaret er, at det var i varmeperioderne man blev klogere. (jeg ønsker dig en rigtig varm sommer). Man skal lære af fortiden i stedet for at skræmme. Vi kan så konstatere, at Per A ikke har brugt tiden siden i går til at læse op på den matematiske term *integration. En ting er ikke at fatte basal matematik - noget andet at fremture med at udstille sin manglende viden - længe efter at alle vi, der rent faktsik har enn uddannelse inden for matematik har vist, hvor meget Per tager fejl. * Skudt helt udenfor skiven. Du har ikke rigtig fattet pointen, du får den igen, igen, igen. Jeg har postet formlen for beregningen af klimaeffekten flere gange. Det bliver så opfattet som om jeg ikke kan anvende den. Jeg har ingen problemer med formlen, bortset fra at man beregner klimaeffekt for klimagasser måske 90 år efter de er døe og borte. Den pointe er morsomt nok slet ikke faldet FR ind, ligesom han nu erkender jeg har ret i de 4-5 varmeperioder siden sidste Istid, efter at have kaldt den løgn. Stol blot på Flemming, han tager altid fejl.

At ingeniører kan synes det er ret og rimeligt synes at pege på, at det nok ikke er ingenører man skal bruge som klimakyndige. Ikke en har gjort andet end panisk at forsvare at man fint kan beregne klimaeffekt fra en forlængst afdød klimagas, det burde man nok se på i lærerkredse indenfor ingeniørstudiet. Eller man kan måske bruge en forlængst afdød ingeniør til at forestå bygningen af entunnel til Tyskland! Nej, det går nok ikke, det er bedre at lade mig få den opgave, den kan jeg hurtig løse.

At der så "måske" dannes ozon der også er en (svag) klimagas er en flovse, dens levetid er ca. 1 måned, alligevel regner man så videre med integralet i 100 år. Mine citerede ordsprog er udmærkede, som mange ved 4er der flere varanter. "Tyv tror at alle stjæler", "løgnhalse tror at alle lyver" m.fl. findes i en række varianter, "tomme tønder buldrer mest" dog vist kun i en enkelt, til gengæld passer den på en række af indlæggene. Men fint vi er enige om fortidens varmeperioder, men det holdt hårdt. Vi er vel også enige om 1930-erne varmeperiode? Sæt endelig CO2-indhold på den. Ellers må jeg betegne indlægget som totalt irrelevant. Forklar hvorfor man kan beregne klimaeffekt via en formel 90 år (eller mere) efter den er totalt borte.

 • 1
 • 9

At der så "måske" dannes ozon der også er en (svag) klimagas er en flovse, dens levetid er ca. 1 måned, alligevel regner man så videre med integralet i 100 år. Mine citerede ordsprog er udmærkede, som mange ved 4er der flere varanter.

Per: vi har været der før. Som sagt er alle vinkler belyst i den tråd vi afsluttede for ca 1/2 år siden og som jeg linker til i et af mine forrige indlæg. I stedet for at hoppe på dine forsøg på whataboutism, lad mig angribe ondets rod:

Videnskabelig metode er ikke at blive ved med at fremføre falcificerede teorier igen og igen - det er religion.

Videnskabelig metode er ikke at finde manipulerede datasæt og præsentere dem som den eneste sandhed - det er løgnagtighed.

Videnskabelig metode er ikke at afspore debat efter debat med whatsaboutism - det er manipulation.

Videnskabelig metode er ikke at linke til dodgy hjemmesider med catchy navne- det er amatøragtighed.

Alle indlæg der falder ind under en eller flere af ovenstående kategorier er unødvendige, overflødige og destruktive i en konstruktiv videnskabelig debat - (og følger i øvrigt normal modus operandi når det gælder industriens forsøg på at manipulere den offentlige mening) Metoden blev opfundet af tobaksfabrikanterne og har siden været anvendt f.eks. i freondebatten og klimadebatten.

Dine indlæg opfylder generelt altid et eller flere ovenstående kriterier og har oftest en skinger undertone der ville passe fint til "Nationen" (men falder lidt fladt til jorden her). Set udefra virker det med andre ord som om du følger en kogebog der er skrevet til lejligheden. Da du sikkert er et rationelt tænkende menneske må du tilgive mit direkte spørgsmål: har du en direkte eller indirekte økonomisk interesse i at holde liv i denne debat? Jeg har et indædt ønske om at forstå mekanikken i klimafornægtelse og ville være taknemmelig om du kunne hjælpe mig på vej.

"A Pentagon report has pointed out how climate change denial threatens national security.[101] A study from 2015 identified 4,556 individuals with overlapping network ties to 164 organizations which are responsible for the most efforts to downplay the threat of climate change in the U.S.[102][103]"

 • 8
 • 1

@Flemming, jo, det har Flemming R. gjort mange gange, endda med voldsomme ord.

Hvorfor bliver du ved med disse LØGNE Per?

Det er jo så let for alle at gå tilbage og se, hvem der skrevet hvad.

Jeg har jo - endda to gange - linket til data, der i modsætning til dine patetiske manipulerende “referencer jo rent faktisk viser den globale temperatur fra seneste istid og frem til nu.

Dette viser med al ønskelig tydelighed, at der har været varmeperioder og at ingen af disse kan måle sig med den nuværende.

Hvorfor du bliver ved med - med så gennemskueligt latterlige “referencer” at tale imod klokkeklare facts, er mig en gåde - og det må imho sætte dig i en gruppe fuldstændigt uden for pædagogisk rækkevidde.

 • 8
 • 2

At ingeniører kan synes det er ret og rimeligt synes at pege på, at det nok ikke er ingenører man skal bruge som klimakyndige. Ikke en har gjort andet end panisk at forsvare at man fint kan beregne klimaeffekt fra en forlængst afdød klimagas, det burde man nok se på i lærerkredse indenfor ingeniørstudiet.

Dunning-Kruger effekten går i helt korte træk ud på, at en person simpelthen ikke er begavet nok til at indse, at han ikke er begavet nok.

Ovenstående er nok det tydeligste eksempel på dette, man har set længe herinde. Per er kørt fast i en rille, der hedder: man kan ikke måle effekten af en termisk påvirkning, efter den er ophørt

Dette er naturligvis himmelråbende ubegavet, hvad alle der har gået mere end fire år i skole burde kunne indse - specielt med de helt basale eksempler, der er givet - men ikke Per (som den eneste i verden)

Og så er vi tilbage ved: Hvad gør man ved indlæg, som jo åbenlyst falder i mindst en af de kategorier, KG nævner ovenfor?

Jeg mener, det er nødvendigt hver eneste gang at tilbagevise dem - og det rører mig ikke det mindste, hvis det samtidigt bidrager til at udstille skribenten som total idiot.

Jeg forstår stadig ikke, hvorfor dette (mit) medies debatspalter skal lægge (så meget) plads til idioter?

idioter er her ment som min subjektive betegnelse for folk, som ikke forstår/vil forstå helt simpel forklaret fysik, men desperat klamrer sig til deres (åbenlyst) falske dogmer.

 • 8
 • 3

Jeg har postet formlen for beregningen af klimaeffekten flere gange. Det bliver så opfattet som om jeg ikke kan anvende den. Jeg har ingen problemer med formlen, bortset fra at man beregner klimaeffekt for klimagasser måske 90 år efter de er døe og borte. Den pointe er morsomt nok slet ikke faldet FR ind

Kære Per,

Jeg beklager meget at jeg er nødt til at skrive dette, men dine egen mavefornemmelser og din gentagen af det samme prædikat viser at du ingen forståelse har for lineære og ulineære systemet transiente respons som funktion af tiden. For os andre ingeniøre som ved hvad differentialligninger, integralløsninger og lapace er, er det en helt basal forståelse at et system kan påvirkes, og have et transient repons over tid, efter påvirkningen ophører - det er det du helt basalt ikke forstår og det er altså pinligt.

Der er lavet børnehave metafoer for det (gryden, effekten, og vandets temperatur, som iøvrigt intuitivt ret præcist kan beskrives ved et lineært 1.-ordens system med en reel system pol i venstre plan) - og du forstår dem desværre stadigvæk ikke. Der er så stor mangel på forståelse, og det har mange skribenter skrevet gentagne gange, at diskution ikke er givtig, vi kan ikke forklare dig, hvad du ikke kan forstå.

Jeg ved ikke om du ønsker at forstå det, men det er ihvertfald tydeligt for enhver at du ikke opnår forståelsen her i fora, og ikke ønsker eller evner at sætte spørgsmålstegn ved din egen mavefornemmelse. Tænk venligst over dette, for det er er tåkrummende pinligt at du fortsat udstiller din uvidenhed.

 • 13
 • 2

Videnskabelig metode er ikke at blive ved med at fremføre falcificerede teorier igen og igen - det er religion.

Teorien om AGW og den måde den fremføres på kan minde lidt om det. I stedet for gode forklaringer klares det med mængden og megen højtråben.

P.S. Er metan i øvrigt velblandet i atmosfæren på samme måde som CO2 er det? På grund af metans korte levetid må indholdet aftage med højden, og så bliver det sværere at regne på effekten. Jeg har ikke set tal for det, men alle de klimaoverbeviste må kunne ryste nogle tal ud af ærmet.

 • 3
 • 12

Svend i starten var det lidt sjovt - Nu er du ikke sjov længere, du er ødelæggende for enhver klimadebat og bør udelukkes af samme årsag. Jeg har lagt mærke til at du kan svare intelligente og stille intelligente spørgsmål i andre debatter hvor det ikke drejer sig om klima - Det er meget mærkeligt og de bør vi undersøge...

 • 13
 • 4

Teorien om AGW og den måde den fremføres på kan minde lidt om det

Øhhh - NEJ - kun for de faktaresistente

Igen: De “detaljer” du bringer ind nu, tjener jo kun til at forsøge at fjerne fokus fra, hvor denne debat jo (som alle AGW-debatter) er endt, nemlig tilbagevisning af de totalt faktaforladte typer.

Lad os vente med at gå i detaljer omkring fysikken indtil vi i det mindste er enige om, at fysikken er grundlaget for debatten.

Og: husk også på, at du er selverklæret troll i klimadebatten - og naturligvis bliver dine indlæg fortolket i den kontekst.

 • 6
 • 3

P.S. Er metan i øvrigt velblandet i atmosfæren på samme måde som CO2 er det? På grund af metans korte levetid må indholdet aftage med højden, og så bliver det sværere at regne på effekten. Jeg har ikke set tal for det, men alle de klimaoverbeviste må kunne ryste nogle tal ud af ærmet.

Må jeg anbefale en søgemaskine?

Her har jeg lavet søgningen for dig, i duckduckgo, da du muligvis ikke ser så meget af virkeligheden i google søgemaskinen.

Hvis du læser wikipedia artiklen igennem kan du kan så læse at svaret på dit spørgsmål kan findes i IPCC AR2WG1 (SAR WG1).

Se f.eks. s. 87, fig 2.9 eller s. 122 afsnit 2.5.4.

TL;DR: Alle gasser med en levetid over et år kan anses for velblandet i atmosfæren.

 • 8
 • 0

Konsensus her i debatten lader til forsvare GWP som en god målestok, og i og med at rigtig meget politik bliver baseret på GWP, er det nok på tide at lytte til hvad klimaforskerne selv er kommet frem på det seneste, vdr. problemerne med GWP.

Cain, M. et al npj Clim Atmos Sci 2, 29 (2019) https://www.nature.com/articles/s41612-019...

John Lynch et al 2020 Environ. Res. Lett.15 044023 https://iopscience.iop.org/article/10.1088...

Despite its ubiquity, the relationship between aggregate CO2-e emissions calculated using GWP100 and global warming itself is ambiguous.This has been a significant and long-standing criticism of the GWP. Fundamentally, many of the shortcomings of the GWP as a universal climate metric arise because it cannot sufficiently differentiate the contrasting impacts of long- and short-lived climate pollutants (SLCPs)...

A large fraction of anthropogenic CO2 emissions will persist in the atmosphere for millennia without active, large-scale efforts to remove them. Consequently, continued emissions add cumulatively to the atmospheric stock, and so within this millennial time period temperatures will increase indefinitely for as long as emissions are maintained, then remain approximately fixed at this level for centuries once emissions cease. For greenhouse gases with relatively short atmospheric lifespans (or, more broadly, SLCPs) such as methane (CH4), however, natural atmospheric removals limit indefinite increases in their atmospheric concentrations for stable emission rates, as an equilibrium can be established where emissions and removals are approximately balanced. GWP100, or indeed any pulse-based metric treating long- and short-lived climate pollutants in the same way, cannot capture these contrasting dynamics...

Using GWP100 to direct climate change mitigation strategy could be unfair, ineffficient, and dangerous...

 • 3
 • 1

er det nok på tide at lytte til hvad klimaforskerne selv er kommet frem på det seneste

uden at have gravet mig specielt dybt ned i de to artikler:

Jeg bliver altid lidt "nervøs", når man refererer til enkelte udgivelser som kommende fra klimaforskerne og ikke nogle klimaforskerne

Jeg tror ikke, nogen her har været inde og forsvare GWP[100] som the holy grail - debatten (med en enkelt faktaforladt) er meget mere basal end som så, nemlig gående på, hvorvidt klimaeffekten af påvirkning kan bestå, efter påvirkningen er væk.

Så indtil en (måske) bedre målemetode finder bred indpas, vil jeg holde fast i GWP[100] som rettesnor.

Men meget interessant med henvisningerne ?

 • 5
 • 1

Jeg tror ikke, nogen her har været inde og forsvare GWP[100] som the holy grail - debatten (med en enkelt faktaforladt) er meget mere basal end som så

Meget mere basal... det handler om:

1/ erodere den videnskabelige troværdighed ved at finde et enkelt hår i suppen

2/ erodere moddebattørers troværdighed ved at tvinge dem op i et hjørne, så de ender med at stå og forsvare en detalje der måske er lidt ulden i kanterne

Meget, meget manipulerende og meget meget destruktivt. Dette er præcis den strategi Heartland Institute oprindeligt udviklede til at forsvare tobaksindustrien og som de nu bruger i fossilindustriens tjeneste https://en.wikipedia.org/wiki/Heartland_In....

De fleste klimaklovne kalder sig selv "skeptikere" hvilket er som et positivt ladet ord i videnskabelige kredse. Det er imidlertid lånte fjer. De ski.... på videnskabelig metode og bør kaldes ved deres sande navn, nemlig "trolle". (Og måske endda manipulerede eller betalte trolle man bør have ondt af)

Det er påfaldende at de alle bruger samme kogebog. Det er også påfaldende at de ofte svarer i kor. Det kan man jo tænke over - jeg tror ikke længere at det er tilfældigt.

 • 7
 • 3

På trods af havstigningen pga. AGW øges verdens samlede landareal pga. landhævninger og sedimentering ifølge artiklen Earth's surface water change over the past 30 years i tidskriftet Nature - climate change.

Selv langt de fleste koraløer i Stillehavet og i det Indiske Ocean er vokset. Koraller vokser som bekendt med op til 20 cm om året - i snit med 8 mm pr. år, hvilket er mere end de målte havstigninger. A global assessment of atoll island planform changes over the past decades

Selv på østaten Kiribati, hvor præsidenten i 2015 bekendtgjorde, at man i 2020 ville begynde at evakuere befoldkningen, er landarealet de dele af østaten, hvor hovedparten lever, i de sidste årtier øget med ca. 20 % ifølge studiet Historical area and shoreline change of reef islands around Tarawa Atoll, Kiribati.

Alt i alt ingen grund til den store bekymring - globalt set - mht. havstigninger pga. AGW.

 • 2
 • 12

På trods af havstigningen pga. AGW øges verdens samlede landareal pga. landhævninger og sedimentering ifølge artiklen Earth's surface water change over the past 30 years i tidskriftet Nature - climate change.

Selv langt de fleste koraløer i Stillehavet og i det Indiske Ocean er vokset. Koraller vokser som bekendt med op til 20 cm om året - i snit med 8 mm pr. år, hvilket er mere end de målte havstigninger. A global assessment of atoll island planform changes over the past decades

Selv på østaten Kiribati, hvor præsidenten i 2015 bekendtgjorde, at man i 2020 ville begynde at evakuere befoldkningen, er landarealet de dele af østaten, hvor hovedparten lever, i de sidste årtier øget med ca. 20 % ifølge studiet Historical area and shoreline change of reef islands around Tarawa Atoll, Kiribati.

Alt i alt ingen grund til den store bekymring - globalt set - mht. havstigninger pga. AGW.

 • 4
 • 11

Alt i alt ingen grund til den store bekymring - globalt set - mht. havstigninger pga. AGW.

Pt. - og meget hurtigt - er der to bevidstløse religiøse tilhængere af apokalypsen - teorien om verdens undergang, som ikke vil se de videnskabeligt målte kendsgerninger i øjnene.

Meget sørgeligt. Der er ellers masser af andet, de burde bekymre sig om.

Tror de, at Ing.dk er et kirkeblad for den ”sande” lære?

 • 4
 • 9

Pt. - og meget hurtigt - er der to bevidstløse religiøse tilhængere af apokalypsen - teorien om verdens undergang, som ikke vil se de videnskabeligt målte kendsgerninger i øjnene.

Meget sørgeligt. Der er ellers masser af andet, de burde bekymre sig om.

Tror de, at Ing.dk er et kirkeblad for den ”sande” lære?

Interessant synspunkt. Jeg har personligt givet dig tommelfingeren ned efter en 4 sekunders overvejelse over om indbyggerne i Bangladesh nu med din forsikring om at der ikke er noget problem i gennemsnit over hele jorden regner med at deres lokale udfordringer nu er helt forsvundet.

Men OK, du har dit på det tørre.

Bogstaveligt.

 • 10
 • 3

På trods af havstigningen pga. AGW øges verdens samlede landareal pga. landhævninger og sedimentering

Klasseeksempel på afsporende og komplet irrelevant whatsaboutism - tak.

Det ville måske virke på "Nationen", men tror du virkelig at vi er så dumme at vi hopper på dette? (der i øvrigt virker ret velkoordineret jvf min teori om dukkeførere og nyttige idioter)

2/ erodere moddebattørers troværdighed ved at tvinge dem op i et hjørne, så de ender med at stå og forsvare en detalje der måske er lidt ulden i kanterne

 • 11
 • 3

Tak Dan og tak Kristian for at vedstå jeres thumb-down.

Dan, du afsporer mit indlæg, ved at henvise til de arme indbyggere i Bangladesh. Du misbruger dem, som om de ikke har lidt nok i forvejen.

Det er en kendsgerning, at deltaområdet i århundreder med jævne mellemrum har været oversvømmet. Kan du henvise til videnskabelige vidnesbyrd om, at hav stigninger og ikke gentagne tyfoner er årsag til landets ulykke?

Dan du læser ikke, hvad jeg skriver, og du har næppe læst de artikler, jeg henviser til, hvoraf det fremgår, at det er det samlede landareal, der øges. Heraf fremgår det også, der både mistes og tilføjes landareal, men at tilvæksten er større end reduktionen.

Kristian, det indlæg er så langt ude i hegnet, at det skriger til himlen. Din Erasmus Montanus argumentation er så fordummende, så du sikkert ikke selv kan se det. Enhver saglighed er kortsluttet i dit religiøse bagstræb. Du skriver omfortolket: mit indlæg passer ikke ind i dit snæversyn. Ergo er jeg dum. Din argumentation er ualmindelig sølle. Søg læge.

Jeg henholder mig fuldt ud til IPCC og deres prognoser mht. temperaturstigninger, havstigninger og et stadigt mere turbulent klima etc., men hvis der objektivt henvises til undersøgelser, der ikke maler fanden på væggen til det hele, så mener de to ovennævnte deltage i debatten åbenbart, at det skal forties.

RIP.

 • 3
 • 11

Det er måske lige friskt nok at konkludere på globale bekymringer med data udelukkende fra nogle meget små koraløer?

Ligeledes er det måske lige friskt nok at isolere AGW til kun at handle om havstigninger?

Det sædvanlige Flemming vrøvl, der viser at han ikke har læst, hvad jeg skriver.

Flemming, hvor er det du mener, at IPCC er galt afmarcheret. Benægter du IPCCs videnskabelige klimaberetninger?

Sig mig, er kun klimabenægtere som Flemming, der deltager i debatten på Ing.dk ?

Tid til fornyelse!

 • 3
 • 12

PHEEEEW!!! Vi er reddet!

Vi må jo så formode at klimaflygtningene i fremtiden blot flytter ud på disse koral-øer i stedet for at overstrømme vore grænser?

NB; Jeg formoder at når du poster det ævl 2 gange, er det fordi du godt ved at det fortjener at blive tomlet dobbelt ned?

Usaglige Søren Lund, du læser ikke indholdet af mit skriv, og jeg formoder derfor, at du er en dybt religiøs klimaevangelist.

Det indebærer, at du kun læser og propaganderer om og for klimakatastrofer, mens du ignorerer de få lyspunkter, der også findes. Det er totalt useriøst.

Nu har du, Glejbøl, og superevangelisten Flemming kun imødegået mit skriv med ukvemsord. Den saglige modargumentation er helt fraværende, hvilket viser, at I er nogle sølle ureflekterende skrog.

Dan er eneste undtagelse, som argumenterer. Men her mener jeg, at hans eksempel er håndplukket: kan man forestille sig, at hvis AGW = 0, så ville alle tyfon-oversvømmelser i Bangladesh området ophøre, og som rammer de stakkels mennesker?

Historisk set er svaret desværre et rungende nej.

 • 5
 • 9

Dan er eneste undtagelse, som argumenterer. Men her mener jeg, at hans eksempel er håndplukket: kan man forestille sig, at hvis AGW = 0, så ville alle tyfon-oversvømmelser i Bangladesh området ophøre, og som rammer de stakkels mennesker?

Sød stråmand. Du opsatte en absolut tese - der er ikke grund til bekymring - hvilket jeg vil kunne modbevise med et enkelt eksempel, fx Bangladesh.

Du forsøger så at få det drejet til at der jo alligevel vil være tyfoner i området ligegyldig hvad - hvilket er korrekt - men deraf følger ikke at det er ligegyldigt om den generelle vandstand er 1/2 meter højere eller lavere.

Eller med andre ord: Det er pænt ligegyldigt at den samlede landmasses areal stiger hvis jorden under mit hus forsvinder.

Du synes så at være fortaler for at det er ligegyldigt så længe det ikke er dit hus det går ud over. Fred være med det. Jeg har en anden holdning.

 • 10
 • 4

kvemsord? Hvor? ?

Hej klimabenægter Glejsbøl.

Du har hidtil ikke sagt noget fornuftigt og har indtil videre behændigt undgået at imødegå mit IPCC dokumenterede indlæg. Du kan sikkert finde en tyrkfejl, men det siger kun noget om dit usædvanligt lave niveau.

Kom dog ind i debatten med nogle sagle argumenter.

IHT dine hidtidige skriverier forventer jeg ikke det store. Snarere tværtimod.

 • 3
 • 11

Er det nu galt med doseringen af dine psykofarmica igen?

Nej Flemming, jeg er både på sprut og det, der er værre. F.eks. støder jeg her i baghaven fra tid til anden på bævere og set frem til et møde med ulve, som desværre er ret så menneskesky.

Desværre er dit indlæg et udtryk for din gentagne antidemokratiske holdning, der går ud på at nedgøre en debattør med usympatiske personlige hentydninger - udelukkede fordi du åbenlyst som klimabenægter ikke evner at imødegå mine pro IPCC holdninger.

Prøv at synke dybere - du kan nå det endnu.

 • 3
 • 11

Hej klimabenægter Glejsbøl.

Du har hidtil ikke sagt noget fornuftigt og har indtil videre behændigt undgået at imødegå mit IPCC dokumenterede indlæg. Du kan sikkert finde en tyrkfejl, men det siger kun noget om dit usædvanligt lave niveau.

Kom dog ind i debatten med nogle sagle argumenter.

IHT dine hidtidige skriverier forventer jeg ikke det store. Snarere tværtimod.

Du prøver, men du har slet ikke formatet til en diskussion - for sævsen, du har jo ikke engang format til at fornærme mig på skrift (selvom du prøver jvf ovenstående). Hvorfor dog spilde tid på et vrøvlehovede som dig?

Vi prøver lige igen:

Ukvemsord? Hvor?

 • 11
 • 3

NB; Jeg formoder at når du poster det ævl 2 gange, er det fordi du godt ved at det fortjener at blive tomlet dobbelt ned?

Hej Søren Lund,

Du er åbenbart modstander af IPCC modsat undertegnede, der er overbevist om IPCCs synspunkter.

Personligt anser jeg ikke dine anti-IPCC holdninger for velbegrundede - fordi - som enhver klimatosse kan se, at du ikke sagligt argumenterer, men kun udskælder på baggrund af din åbenlyst religiøse anti IPCC-overbevisning.

Hvis du har saglige argumenter mod de sagligt dokumenterede artikler, jeg henviser til, er jeg lutter øren og forsøger efter fattig evne at berige debatten.

Hvis du bare fortsætter din totaltåbelige udskældning, som kun består af ukvemsord – åbenbart fordi du evner at læse videnskabelige artikler - og mangler nysgerrigheden til udfordre dine egne fordomme, så er alt håb ude for dit vedkommende.

Og hvad værre er, du understøtter desværre de alt for mange klimabenægtere!

 • 2
 • 12

Du har hidtil ikke sagt noget fornuftigt og har indtil videre behændigt undgået at imødegå mit IPCC dokumenterede indlæg.

Hvad mener du egentlig med det?

Der er vist ingen der indtil nu har argumenteret for at det ikke skulle være faktuelt korrekt at den samlede landmasse er stigende?

Din konklusion er så at alle problemer er væk. Hvilket jeg personligt stiller mig en smule skeptisk over for. Også selvom jeg nu ikke behøver skynde mig så meget hvis jeg vil besøge Kiribati.

 • 10
 • 1

Din konklusion er så at alle problemer er væk. Hvilket jeg personligt stiller mig en smule skeptisk over for.

Nej Dan - det har jeg ikke påstået. Kun at klodens samlede landareal er øget, og at det samme gælder for størstedelen af atollerne.

Hidtil har Flemming, Glejbøl og Lund ikke argumenteret på min provokation med noget som helst meningsfyldt - bortset fra udskældning (og her savner jeg din påvisning af Bangladesh’ historiske fortrædeligheder fra før klimaødelæggelserne blev påtrængende).

Dan du skrev videre: ”Også selvom jeg nu ikke behøver skynde mig så meget hvis jeg vil besøge Kiribati.”

Tak for det. Og jeg kan ikke anbefale dig at følge løgnagtige Claus Relotius fra tidskriftet ”Der Spiegel”s løgnagtige rejseberetning fra Kiribati

 • 5
 • 10

Du prøver, men du har slet ikke formatet til en diskussion - for sævsen, du har jo ikke engang format til at fornærme mig på skrift (selvom du prøver jvf ovenstående). Hvorfor dog spilde tid på et vrøvlehovede som dig?

Tak for dine usædvanligt saglige argumenter? Du har indtil nu ikke imødegået et eneste udsagn i de vidensakbelige artikler, jeg har refereret fra. Tak for demoen af dit usædvanligt lave usaglige niveau.

I dit usaglig overmod skriver du:

Vi prøver lige igen:

Hvem er vi? Lider du af storhedsvanvid?

 • 5
 • 7

Det er dybt sørgeligt, at inkarnerede IPCC modstandere som Flemming Rasmussen, Kristian Glejbøl (ham med det fallerede vandkraftanlæg) og Søren Lund fortsat fremturer med deres udokumenterede klimavanvid og med bestandige usaglige argumenter forsøger at imødegå IPCC-tilhængeren - den sande klimaaktivist - Per Hansens utallige indlæg til fordel for IPCC.

Enhver, der bare har fuldt nogenlunde med, kan se, at Per Hansen rammer hovedet på sømmet og giver IPCC-modstanderne Flemming, Kristian og Søren baghjul.

De har ikke begrebet noget som helst i debatten og aner ikke en dyt om det, de foregiver at kloge sig på.

Deres indlæg i ”debatten” er kort sagt ikke Ingeniøren værdig.

 • 5
 • 9

Klimabenægteren, Kristian Glejbøl - aka personen med den fallerede "vandmølle" skrev:

Som sagt:

Hvorfor dog spilde tid på et vrøvlehovede som dig? 

Helt korrekt.

Det samme spørgsmål burde du i al ydmyghed og af hensyn til debattrådens læsere stille dig selv. Du har indtil videre ikke bidraget til andet end notorisk nonens og reklamer for din fallerede energihøster.

Selvkritik er herfra hørt, men det indgår desværre ikke i dit notorisk usaglige reportoire.

 • 6
 • 10

Kære, kære (enfoldige) John Johansen, som skrev:

Btw. Der er ikke mellemrum før spørgsmålstegn, Henrik Pedersen!

Du må jo være topmålet af en klimabenægter og stupid ignorant. Tillykke. Du har fundet en manglende af stand mellem et udsagn og et spørgsmålstegn.

I de forudgående sætninger er der ikke afstand.

Dit stupide udsagn angår ikke sagens kerne men kun din svinagtige sædvanlige metier, som består af tilsvining af IPCC tilhængere som undertegnede, og som fordi du ikke kan læse og du er IPCC modstander, tilsviner undertegnede med usaglige argumenter.

Ja, usaglige John, der bør ikke være afstand mellem sætningen og spørgsmåltegnet.

Jeg beklager og beklager ligeledes, at din manglende indsigt kun kan imødegå mit indlæg med ”kommafejl”.

Hvor dumt kan man udstille sig selv for 5 seconds of fame?

 • 4
 • 9

Din konklusion er så at alle problemer er væk. Hvilket jeg personligt stiller mig en smule skeptisk over for.

Nej Dan - det har jeg ikke påstået. Kun at klodens samlede landareal er øget, og at det samme gælder for størstedelen af atollerne.

Du skrev :

Alt i alt ingen grund til den store bekymring - globalt set - mht. havstigninger pga. AGW.

...hvilket jeg så åbenbart misforstod som værende en påstand.

 • 8
 • 2

Enhver, der bare har fuldt nogenlunde med, kan se, at Per Hansen rammer hovedet på sømmet og giver IPCC-modstanderne Flemming, Kristian og Søren baghjul.

Per H?

Der indtil videre har demonstreret at:

1) Han ikke har læst i IPCCs rapporter

2) Ikke aner hvad integration er

3) Ikke aner hvad atmosfærekemi er

4) Ikke aner hvordan man beregner CO2s klimaeffekt

5) Ikke kender basale danske ordsprog

6) Blander lokale og globale temperaturer sammen

7) + en masse andre som jeg sikkert har glemt

...og det kun i denne debat.

Du er nu definitivt afsløret som ren trold.

Var det sjovt så længe det varede?

 • 10
 • 5