Forskere tager blodprøver af PCB-ramte beboere

289 beboere i Farum Midtpunkt har givet blod til et dansk forskningsprojekt, der skal give en stor del af svaret på, hvor farligt det er at opholde sig i en bolig med PCB.

Forskere fra Bispebjerg Hospital undersøger, hvor høje koncentrationer af PCB beboerne har i blodet. De har målt både beboere i den afdeling, hvor der er målt nogle af de højeste koncentrationer af PCB i indeluften i Europa, og i de afdelinger, hvor der ikke er PCB.

»Vi vil beskrive miljøgiftens vej fra bolig til blod. Hvor meget PCB går ud i blodet, og hvor stor en del af PCB'en i blodet kommer fra henholdsvis indeluft og kost,« forklarer overlæge Niels Ebbehøj fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

»Resultaterne er ret afgørende for, hvad man skal gøre ved PCB i indeluften,« tilføjer han.

Deltagerne i undersøgelsen har udfyldt et spørgeskema om tobaksforbrug, amning og kost, så forskerne kan korrigere for forskellene.

De kan desuden betjene sig af målinger af PCB-koncentrationen i indeluften i nøjagtig de boliger, hvor hver enkelt beboer har opholdt sig. Niels Ebbehøj pointerer, at målingerne kun udgør et øjebliksbillede. Beboerne har boet i lejlighederne i årevis. Men målingerne giver alligevel det bedst mulige fingerpeg om den eksponering, som hver enkelt deltager i forsøger har været udsat for.

Ifølge Niels Ebbehøj findes der kun få, tilsvarende undersøgelser på verdensplan. Den ene er fra Sverige. Den omfattede kun 21 deltagere. Konklusionen var, at de fik omkring halvdelen af PCB'en i blodet fra indeluften, hvis de boede i bygninger med PCB. Resten kom fra deres kost.

En tilsvarende tysk undersøgelse viste endnu mindre optagelse fra indeluften.

Undersøgelsen i Farum Midtpunkt er bestilt af Sundhedsstyrelsen. Niels Ebbehøj forventer, at resultaterne foreligger efter sommerferien.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Som förhenvärende beboer under 5 år i Bybäkterrasserne i Farum Midtpunkt er jeg ikke särligt bekymret over speciellt PBC. Indeluften föltes alltid dårligt når man ikke holdt genomträk ved att åbne döre og vinduer på klemm. Man var faktist tvungen att ventilere når man var hjemme. Uddunstningerne må antages att väre en hel kompott av kemikalier fra maling på gulv og väg samt fugninger . Betonelementkonstruktionen giver ingen porösitet for inderummets luftskifte. Den afgörende faktor for exponeringen mod alla kemikaledunster bliver hermed beboerens eget oppholdsmönster. Er man meget hjemmegående som f. ex. pensionist eller mindre barn som själden kommer udendörs kan påvirkningen väre alvårligt , speciellt når man ikke ventilerer konstant. Dog tror jeg att en personundersögelse vill give et forkert billede , fordi de fleste i sin aktive alder opholder sig alle mulige andre lokaler andetsteds : Skole , arbejde , klubber , fritidsliv osv. Det är svärt att forstille sig att ett persons blodsammensätning kan henföres präcis till opholdet på en Farum Midtpunkts adresse i ett bestemt tidsrum.

  • 0
  • 0

Når resultaterne af blodprøverne skal analyseres, sammenligner men netop to i alle andre henseender ens grupper fra Farum Midtpunkt for at se om der er forskelle mellem dem fra Birkhøjterrasserne og dem fra de andre kvarterer - man bedømmer ikke individer.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten