Forskere: Store udslip af fosfor og kvælstof sætter 12.000 års stabilitet på spil

I 2009 fremlagde en international forskningsgruppe med Johan Rockström fra Stockholm Resilience Centre i spidsen en status over Jordens sikkerhedszoner, som de fremlagde i Nature.

Nu har de samme forskere, denne gang med Will Steffen i spidsen, opdateret deres opgørelse i Scienc Express.

»Jorden har set store miljømæssige ændringer i sin tid, men det har det moderne menneskelige samfund ikke. I de seneste 12.000 år, hvor vores samfund for alvor har udviklet sig, har Jordens miljø været meget stabilt. Sikkerhedszonerne handler om at bevare den tilstand, hvor vi ved, at vi trives,« forklarer professor Katherine Richardson, der leder Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Hun har deltaget i forskningsarbejdet, der ligger til grund for artiklerne fra 2009 og i år.

Advarsel til politikere

I 2009 identificerede forskerne tre ud af syv områder, hvor de sikre grænser var overskredet. Nu har de fundet, at grænserne er overskredet inden for fire af de samme syv områder.

I 2009 var grænserne overskredet for tabet af biodiversitet, klimaforandringer og for udledningen af kvælstof inden for kategorien biokemisk flow. Nu er der grænserne også overskredet inden for udledning af fosfor i kategorien biokemisk flow og for kultivering af landarealer.

Katherine Richardson forklarer, at sikkerhedszonerne ikke dikterer, hvordan vores samfund skal udvikle sig.

»De er en tidlig advarsel til politikerne om, hvor vores aktiviteter er i farezone for at udløse en tilstand, der gør det sværere at fortsætte med at udvikle vores samfund, herunder reducere fattigdom og ulighed,« udtaler hun i pressemeddelelsen.

Danmark udleder for meget kvælstof

Forskerne har udpeget klimaforandringer og tabet i biodiversitet som de to zoner, der med størst risiko kan sende Jordens system i en helt ny tilstand, hvis disse overskrides markant.

Også situationen inden for udledning af fosfor og kvælstof giver dog anledning til panderynker.

I 2009 vurderede de, at udledning af fosfor på verdensplan var 9 Tg/år. Det var lige under sikkerhedsgrænsen på 11 Tg/år. Nu vurderer de, at udledningen er 22 Tg/år - altså langt over den sikre grænse.

Alt for høje udledninger af fosfor og kvælstof kan give forringet adgang til ferskvand og fødevarer, forklarer forskerne.

I 2009 skønnede forskerne, at udledningen af nitrogen var 121 Tg/år, og de satte den sikre grænse til 35 Tg/år. De har i år øget den sikre grænse til 62 Tg/år, men konstaterer også, at udledningen nu er omkring 150 Tg/år.

Undersøgelsen viser, at Danmark er et af de lande, hvor sikkerhedszonen for kvælstofforbruget er overskredet.

»Danmark er et af de lande i verden, der er mest effektive til at udnytte nitrogen, men vi udleder stadig meget til naturen, og vores høje udledning vil komme under stigende internationalt pres. Her har vi mulighed for at være proaktive ved fortsat at øge vores effektivitet og derved reducere udledningen,« siger Katherine Richardson.

Emner : Klima