Forskere slår fast: Brændeovne forurener dobbelt så meget som trafikken

Danskernes brændefyring står for knap en tredjedel af den luftforurening, som danskerne selv bidrager med inden for landets grænser. Sådan lyder konklusionen på nye beregninger, foretaget af forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Tager man hele Danmarks luftforurening, stammer 75 procent af forureningen fra udlandet, så tredjedelen skal tages ud af de sidste 25 procent, hvilket dermed kommer til at svare til, at brændeovnene står for 8 procent af den samlede luftforurening over Danmark.

Dermed er det også de danske brændeovne og pillefyr, der koster 8 procent af de for tidlige dødsfald, der skyldes luftforurening, dvs. 200-250 mennesker. Det placerer brændefyring i top på listen over danske luftforurenere.

»Ifølge vores beregninger er privat brændefyring sandsynligvis den største enkelte danske kilde til luftforurening - det er i hvert fald en af de største,« siger Jørgen Brandt, der er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet og en af forskerne bag beregningerne.

Trafikos forurener kun halvt så meget

Forskerne har regnet på bidragene fra forskellige forureningskilder i forhold til hinanden på baggrund af data fra 2008 gennem modellen EVA (Economic Valuation of Air Pollution). Modellen beregner helbredseffekterne af luftforureningen gennem hele forureningskæden fra udslip over spredning og omdannelse i atmosfæren til eksponering, helbredseffekter og økonomiske konsekvenser.

Beregningerne viser, at trafikken til sammenligning står for omkring 17 procent af luftforureningen fra danske kilder, altså omkring halvdelen af brændefyringens andel, og at landbruget står for omkring 25 procent af luftforureningen og dermed er af næsten samme størrelsesorden som brændefyring.

Tallene er dog behæftet med usikkerheder. Blandt andet forudsætter de, at alle typer af partikler er lige sundhedsskadelige. Nogle studier viser imidlertid, at de primære partikler er mere skadelige end de uorganiske sekundære partikler fra eksempelvis landbruget, hvor de primære vurderes at være 1,3 gange så skadelige. Men forskerne ved ikke præcis, hvor farlige forskellige typer af partikler er i forhold til hinanden.

Desuden er effekterne af de sekundære organiske partikler heller ikke medregnet i tallene, fordi forskerne på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelig viden på området. Specielt brændeovne er imidlertid en meget stor kilde til organiske partikler, fortæller Jørgen Brandt.

»Det omkring brændefyring, der springer rigtig meget i øjnene, er, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at beskrive partikeldannelsen for de organiske partikler fra brændeovne. Det bedste bud, vi har i øjeblikket, er, at de bidrager lige så meget som de primære partikler fra brændeovne, så hvis de kom med, ville regnskabet måske se endnu værre ud for brændeovnene - men det ved vi ikke nok om endnu,« siger han.

Tallene for brændefyring bygger således udelukkende på effekterne af de primære partikler og de sekundære uorganiske partikler.

Usikkerheder i tallene

Men selve udledningen fra brændefyring er også behæftet med usikkerheder, fordi meget afhænger af anlæggets type og installation og brugerens betjening af det. De sammenlagte usikkerheder er dog ikke lige så store, når man kigger på forureningskildernes bidrag til luftforureningen i forhold til hinanden, fordi det er samme forudsætninger, der ligger til grund, forklarer Jørgen Brandt.

Ifølge forskerne er beregningerne baseret på den bedste tilgængelige viden inden for området, og tanken bag er da også, at de skal kunne bruges som beslutningsværktøj for politikerne ved prioritering af indsatsen mod luftforurening.

»Hele meningen med modellen er, at resultaterne kan bruges til at tage beslutninger om prioritering af indsatsen mod luftforurening ud fra - det er op til politikerne, hvilke beslutninger der skal tages, men det er det bedste værktøj, der findes til det,« siger Jørgen Brandt.

Han understreger dog, at der stadig er behov for større viden på området, specielt omkring farligheden af de forskellige typer af partikler, betydningen af de organiske partikler og udledningen fra brændefyring.

Dokumentation

Meddelelse fra DCE

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Min tip tip----------tip til oldefar opvarmede sin hule med et braendefytet baal. mon ikke menneskene efterhaanden har vaennet sig til "forurening" fra braendefyring. Hvor jeg bor soerger naturen selv for massser af den slags forurening. http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/AFFM/... Set udfra hvad naturen selv soerger for at braende af har jeg ikke daarlig samvittighed naar jeg fyrer op i vores braendeovn.

I artiklen staaar der: " Men forskerne ved ikke præcis, hvor farlige forskellige typer af partikler er i forhold til hinanden." Mon ikke det er hvad der boer undersoeges i stedet for

 • 0
 • 0

Mon ikke det er hvad der boer undersoeges i stedet for

Der står også:

»Ifølge vores beregninger er privat brændefyring sandsynligvis den største enkelte danske kilde til luftforurening - det er i hvert fald en af de største,«

Om det så er eksakte- eller overslagsberegninger må der gættes på. I så fald er konklusionen overladt til et udfaldsrum af hendelser.

Men fjerner vi de 25% Danmark står for, så er der ikke belæg for at påstå en lineær sammenhæng med luftvejslidelser(dødsfald). Der vil stadig være de 75%(3/4) fra udlandet.

 • 0
 • 0

Særligt følgende afsnit i artiklen finder jeg interessant, idet punkt-estimatet (i min i medierne flittigt omtalte rapport om brænderøgsforurening & folkesundhed) på de ca. 600 årlige dødsfald ca. 5-14 år før tid, derfor må antages at være proportionsmæssigt retvisende:

Citat:

»Det omkring brændefyring, der springer rigtig meget i øjnene, er, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at beskrive partikeldannelsen for de organiske partikler fra brændeovne. Det bedste bud, vi har i øjeblikket, er, at de bidrager lige så meget som de primære partikler fra brændeovne, så hvis de kom med, ville regnskabet måske se endnu værre ud for brændeovnene – men det ved vi ikke nok om endnu,« siger han.

 • 0
 • 1

........dette vrøvl færdigt forlængst.........kunne vi ikke bare få en pause på en ti tyve år for de omtalte forskeres skrig om flere penge....til deres selvindbildte vigtige forskning.........hvad har de i sinde at gøre for de andre 60000 der dør hvert år af andre årsager, hvoraf langt den overvejende del dør af den årsag der kaldes alder er dem ganske uvedkommende .

Send more money......please....så de kan fortsætte med deres udokumentare påstande.......Kejserklædeskræddere! :o(

 • 0
 • 1

selvindbildte...Kejserklædeskræddere!

Bjarke, der satte de godt nok noget igang hos dig. Sikke en Kaptajn Haddock svada!

Jeg synes nu godtnok om emnet. Om vinteren er mange byer, e.g. Bruxelles, ramt af smog. Og det er tydeligvis snarere ovnene end bilerne der skaber problemet for der stinker af brændt træ. Dalene i Oestrig er ligeledes ramt, jeg er der 6 uger hver vinter. Det er ikke sundt, ejheller specielt behageligt.

 • 1
 • 0

F.eks. vil jeg umiddelbart antage, at vi i mængder (liter) afbrænder langt mere dieselolie i biler og oliefyr, traktorer, lastbiler osv, end vi afbrænder brænde og træpiller i kg, men har vi overhovedet tallene for det?

Hvis min antagelse er korrekt (og her skal vi huske at kraftværker på flis og piller har filtre på så de mængder skal trækkes ud) så kan det jo slet ikke passe at træfyringen står for så stor en del af partikel udslippet.

Der er noget der virket helt ude af proportioner her - hvordan man man beregne en mængde af patikler, når man ikke kender mængden af brænde der fyres af?

Og den kender man ikke, da private jo ikke oplyser nogen steder hvor meget brænde de skover og bruger.

Man kender antallet af brændeovene, men ikke antallet af timer de bruges.

Så det hele er sikket beregnet ud fra nogle antagelser om at hver ovn fyres med så og så mange kg træ - pillefyr ligedan osv.

På den måde kan man jo komme frem til hvilke som helst tal man ønsker. Dieselen kan der der i mod slå op i Dansk Statestik.

Hvis kartofler er det der hyppes i en sådan artikel?

 • 0
 • 0

F.eks. vil jeg umiddelbart antage, at vi i mængder (liter) afbrænder langt mere dieselolie i biler og oliefyr, traktorer, lastbiler osv, end vi afbrænder brænde og træpiller i kg, men har vi overhovedet tallene for det?

Hvis min antagelse er korrekt (og her skal vi huske at kraftværker på flis og piller har filtre på så de mængder skal trækkes ud) så kan det jo slet ikke passe at træfyringen står for så stor en del af partikel udslippet.

Der er noget der virket helt ude af proportioner her - hvordan man man beregne en mængde af patikler, når man ikke kender mængden af brænde der fyres af?

Og den kender man ikke, da private jo ikke oplyser nogen steder hvor meget brænde de skover og bruger.

Man kender antallet af brændeovene, men ikke antallet af timer de bruges.

Så det hele er sikket beregnet ud fra nogle antagelser om at hver ovn fyres med så og så mange kg træ - pillefyr ligedan osv.

På den måde kan man jo komme frem til hvilke som helst tal man ønsker. Dieselen kan der der i mod slå op i Dansk Statestik.

Hvis kartofler er det der hyppes i en sådan artikel?

Måske det gør en forskel om diverse udledere har filter på eller ej. Biler har katalysatorer, dieselfiltre og bilisterne er med de høje brændstofpriser interesseret i at bilerne forbrænder så effektivt som muligt. Brændeovne derimod har en skorsten som leder røgen ufiltreret ud uden hensyn til om der fyres med vådt brænde, plastik oghvadharvi.

 • 0
 • 0

En "videnskabelig" undersøgelse, som er så fuld af hvis og hvis, der er lavet på en computer, hvor de ikke har været ude i virkeligheden og måle, gabgabgabgab

 • 0
 • 0

Ryan, du læser, som fanden læser biblen. Der er intet, der giver mening.

»Det omkring brændefyring, der springer rigtig meget i øjnene, er, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at beskrive partikeldannelsen for de organiske partikler fra brændeovne. Det bedste bud, vi har i øjeblikket, er, at de bidrager lige så meget som de primære partikler fra brændeovne, så hvis de kom med, ville regnskabet måske se endnu værre ud for brændeovnene – men det ved vi ikke nok om endnu,« siger han.

Kan du ikke læse, at Jørgen Brandt (den eneste der vil lægge navn til undersøgelsen) indrømmer, at han intet ved.

Det drejer sig om forskningspenge, så hvis der en rød/grøn minister, der hopper på den, så er formålet nået, selvom det er sket på forkerte præmisser.

Målet helliger midlet, så at sige. (Machiavelli)

 • 0
 • 0

Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide hvor meget disse tåbelige undersøgelser forurener... men hvad med skibs-trafikkens forurening og flytrafikkens som er mange gange større... men der skal tages fat i den lave ende igen og igen. Hvad er det for nogen "videnskabsmænd" der laver undersøgelsen ? Hvor stor en del af den samlede partikelmængde stammer fra vulkanudbrud og hvor stor en del daler ned fra rummet ? Hvor stor i hele dette billede er naboens pillefyr, eller hans brændeovn ? Må vi i det hele taget være her, os der ikke har råd til sol- eller jordopvarmet superhus ?

...uden hensyn til om der fyres med vådt brænde, plastik oghvadharvi.

...og det gør alle selvfølgelig, eller hvad ? Jeg har i mange år fyret med træpiller og man kunne knap se der kom røg ud af skorstenen, lige med undtagelse når man fyrede op, til gengæld skulle skorstenen renses ofte. Jeg må tilslutte mig til Povl E. Petersen:

"Hvis kartofler er det der hyppes i en sådan artikel?"

 • 0
 • 0

Når man læser artiklen igennem, slår det een at overskriften ikke helt står mål med brødteksten.

Skulle der i virkeligheden ikke stå:

Brændeovne forurener vistnok dobbelt så meget som trafikken.

Noget andet er, som en er inde på længere oppe i tråden, at når man trækker forureningen fra udenlandske kilder fra, så står brændeovnene tilsyneladende tilbage med en meget lille andel i den samlede forurening. Jeg synes at der er ved at være temmelig meget hysteri omkring de stakkels brændeovne. Det ville klæde de såkaldte eksperter hvis de lavede en solid grundforskning i partiklers farlighed efter type, før de begynder at råbe "Ulven kommer!" På den måde kunne de underbygge deres udsagn sagligt i stedet for at komme med floromvundne udtalelser om at "vi formoder ditten og datten" og "tilsyneladende er det sådan og sådan." Det ville give en helt anderledes respekt for deres arbejde.

 • 0
 • 0

Ja, der er vi så alle de pavlovske forsvarsreaktioner fra luftsvinerne igen. Sandheden er meget ilde hørt. Alt afvises fuldstændigt uden reflektering.

 • 0
 • 0

Min tip tip----------tip til oldefar opvarmede sin hule med et braendefytet baal. mon ikke menneskene efterhaanden har vaennet sig til "forurening" fra braendefyring. Hvor jeg bor soerger naturen selv for massser af den slags forurening. http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/AFFM/... Set udfra hvad naturen selv soerger for at braende af har jeg ikke daarlig samvittighed naar jeg fyrer op i vores braendeovn.

I artiklen staaar der: " Men forskerne ved ikke præcis, hvor farlige forskellige typer af partikler er i forhold til hinanden." Mon ikke det er hvad der boer undersoeges i stedet for

Serverer du så også grøn fluesvamp ved dine middagsselskaber. Dejlig svamp fra naturen, så den må være helt ufarlig...

Svagt argument, du har.

 • 0
 • 0

...kan ikke blive bedre, end kvaliteten af input.

Input i dette tilfælde, er præcis de samme få, små og stærkt usikre målinger der reelt er foretaget, ganget med en betragtelig mængde manglende viden om, hvad man reelt måler på. "En estimeret usikkerhed" som Jørgen Brandt selv kalder det. Omskrevet "Jeg gætter på hvor meget jeg ikke ved, og regner det alligevel med, under antagelse af, at hvis og hvis og hvis............"

"Det omkring brændefyring, der springer rigtig meget i øjnene, er, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at beskrive partikeldannelsen for de organiske partikler fra brændeovne." Man ved heller ikke hvor farlige de er, eller i hvor stor mængde de reelt dannes, da man ikke engang kender brændeforbruget. Så hvad ved man reelt ?

Uanset hvor mange gange Jørgen Brandt smider de samme, efterhånden halvrådne, råvarer igennem EVA-brødmaskinen, så bliver skiverne ikke tykkere. Vi bliver ikke klogere.

Jeg vil snart gerne se, at der går nogen penge til NY VIDEN ! Nye beregninger af uvidenhed er jeg træt af at læse om.

Indtil da vil jeg anbefale interesserede, at læse debatterne igennem under de andre artikler der er linket til under LÆS OGSÅ. Jeg er ret sikker på, at der er mange andre end jeg, som ikke orker at gentage sig selv endnu en gang på samme stærkt sparsomme grundlag.

 • 0
 • 0

Ja, når selv ellers fornuftige individer så aldeles kan forkaste forskning, blot fordi resultatet ej passer i deres verdensbillede, så kan det være svært at få budskabet igennem.

Men tiden løser alle problemer - ved naturlig afgang :)

 • 0
 • 0

Rene Hansen har jo ret, artiklen fortæller at - "Brændeovne forurener – vistnok – dobbelt så meget som trafikken". Underrubrikken kunne være: "Det gør de vistnok kun på de koldeste dage om vinteren". At artiklen præsenteres på samme tendentiøse måde som tidligere artikler om samme emne bør efterhånden give anledning til overvejelser hos læserne: Er Ingeniørens redaktion upartisk?

 • 0
 • 0

Ligesom det fremgår, at dem der laver rapporter på området opdager: flere svar medfører flere spørgsmål, hvilket er næsten det samme som uvidenhed, er det mest sandsynligt, at manglende viden er fremherskende på begge sider, dog mest hos dem der fyrer i brændeovnen. Har bemærket adskillige steder, at dimensionering, især overdimensionering, medfører "fedtfyring" der er hovedårsagen til en eventuel forurening. Dette vil det nok være svært at ændre på, sålænge der findes vejr-ændringer som vinter - forår - efterår. Den eneste mulighed er etablering af tank til akkumulering af varmen, hvilket formentlig er udenfor både fatteevne og mulighed hos hovedparten af brugerne. Tydeligt tegn på forkert fyring, er når der skal renses for sod meget tit. Helge Bülow

 • 0
 • 0

Brændeovne sviner og er en decideret utidssvarende opvarmningsform.

Det er op til folk selv hvad de kommer i brændeovnen hvilket betyder at de værste miljøsvin kommer til at sætte dagsordenen for forurening fra brændeovne. Det at det er op til den enkelte, og at kontrollen er nærmest ikke eksisterende gør at det idag er den mest beskidte og forurenende varmekilde. I et villakvarter som har mange brændeovne er luftkvaliteten på en klar vinterdag eller kold efterårsdag meget ringe

Hvis ikke at en flok ingeniører kan finde ud af at lave et ordentligt brændeovnsfilter med løbende inspektion så vil jeg sige at...

...brændeovne hører ikke til i et miljøland som Danmark. Ud med dem sammen med de luftgener de skaber så vi kan få en bedre luftkvalitet.

 • 0
 • 0

... og ud af Danmark med biler og fly med de luftgener de skaber. Lad os alle cykle eller gå til arbejde og holde ferie derhjemme. Der sælges store mængder af miljøfornuftige briketter og almindeligt brænde til brændeovne og det er hvad, der fyres med. En påstand om at folk fyrer med hvad som helst er usaglig - simpelthen.

 • 0
 • 0

Efter Ingeniøren nu op til flere gange har bragt artikler om noget, man ikke rgitigt ved noget om, men alligevel på det grundlag har strøet om sig med flere hårrejsende antal dødsfald, er der et par forhold, som dog burde give anledning til undren hos en vel at mærke seriøs redaktion:

1) Hvordan er det overhovedet lykkedes menneskeheden at overleve de mange hundrede år, hvor der udelukkende blev fyret med kakkelovn samtidig med, at vi oplevede en befolkningseksplosion?

2) Hvordan definerer man et for tidligt dødsfald?

Et par gode ideer til artikelserier, som redaktionen passende kunne kaste sig over.

 • 0
 • 0

...brændeovne hører ikke til i et miljøland som Danmark. Ud med dem sammen med de luftgener de skaber så vi kan få en bedre luftkvalitet.

"miljøland" ??? - Vi er et af de lande i verden, der sviner mest og har mindst natur - det med "miljø" er vist nok kun noget, vi ynder at SIGE, vi har, så vi kan promovere os selv som stor eksportør af "grøn" teknologi :o(

mvh Flemming (der lige har stablet 10 skrm knastørt dansk bøgetræ ind skuret til næste vinter - har ikke råd til at fyre med EL - ikke en gang via varmepumper, med den "miljørigtige" afgiftspolitik, vi har)

 • 0
 • 0

Efter Ingeniøren nu op til flere gange har bragt artikler om noget, man ikke rgitigt ved noget om, men alligevel på det grundlag har strøet om sig med flere hårrejsende antal dødsfald, er der et par forhold, som dog burde give anledning til undren hos en vel at mærke seriøs redaktion:

1) Hvordan er det overhovedet lykkedes menneskeheden at overleve de mange hundrede år, hvor der udelukkende blev fyret med kakkelovn samtidig med, at vi oplevede en befolkningseksplosion?

2) Hvordan definerer man et for tidligt dødsfald?

Et par gode ideer til artikelserier, som redaktionen passende kunne kaste sig over.

 • 0
 • 0

Tager man hele Danmarks luftforurening, stammer 75 procent af forureningen fra udlandet, så tredjedelen skal tages ud af de sidste 25 procent, hvilket dermed kommer til at svare til, at brændeovnene står for 8 procent af den samlede luftforurening over Danmark.

Om så alle brændeovne blev stoppet ændrede det altså kun 8%. Overskriften kunne altså også have været, at brændeovne kun bidrager med en minimal del til luftforureningen. Man kunne godt ønske at disse "forskere" lavede nogle egentlige målinger og undersøgelser, i stedet for at koge suppe på de samme gamle resultater og formodninger.

 • 0
 • 0

Ja, når selv ellers fornuftige individer så aldeles kan forkaste forskning, blot fordi resultatet ej passer i deres verdensbillede, så kan det være svært at få budskabet igennem.

Hvis det så bare var noget der mindede om seriøs forskning, baseret på nidkære uafhængige målinger og respekt for videnskab.. , så ville jeg give dem ret. Men hvis forskingen bærer præg af at konklusion og resultat er skrevet før der er foretaget målinger, må der være en god begrundelse for at læse denne "forskning". Hvis målet kun er at få et budskab frem er det politik og ikke videnskab. Men hvis omhyggelighed er røget ud af det danske ordforråd, så ser det sort ud for Danmark i fremtiden.

 • 0
 • 0

Kunne de ærede forskere fremvise ud fra den formodede 250 tilfælde en eneste dødsfald som beviseligt skyldes af luftforeningen? Hvordan defineres "for tidlige dødsfald"? Tidlig for hvad, hvor står der hvornår et mennseke skal dø? Hvad er det de fabler om?

mhv.

 • 0
 • 0

Gad vide hvem der har betalt for at få udarbejdet denne ligegyldige rapport? Fjernvarme mafiaen? Olieselskaberne? Elselskaberne? Skatteministeriet? Så vi kan opsætte alle mulige varmepumper så vi bruger mere el, så vi skal betale mere i afgifter?

Jeg er træt af at Ingeniøren.dk fortsætter med at publicere disse ligegyldige Nu-er-brændeovnen-en-rigtigt-farlig-forureningskilde...

:-(

 • 0
 • 0

... Det gør danske producenter af el og varme, der gerne vil tjene lidt ekstra om vinteren. I forvejen tager de en milliard for meget og giver deres personale kæmpelønninger. Politikerne ser den anden vej. De virksomheder giver penge til Energifonden, som deler pengene ud til "de rigtige".

 • 0
 • 0

Hvis de ville betale det nødvendige antal kroner til at lave en tilbundsgående undersøgelse af, hvor meget der skyldes henholdsvis brændeovne, biler, fly og alt andet der forurener, inklusive de der blæser ind til os andre steder fra, ville meget være vundet. Eksperterne er enige om, at de ikke nok om sagen.

Men det er billigere og nemmere at fyre den samme overdrevne påstand af for at påvirke den afgiftselskende regering til at indføre afgifter, så man kan få folk til at holde op med at spare penge ved at fyre i deres nye energieffektive brændeovne.

 • 0
 • 0

[quote]Set udfra hvad naturen selv soerger for at braende af har jeg ikke daarlig samvittighed naar jeg fyrer op i vores braendeovn

Ehhh, bor du i et område med mange skovbrande?[/quote]

JA

Hvis du havde fulgt det link jeg havde i mit indlaeg ville du have set at fra aarets begyndelse til i dag har vi (haft) 380 skovbraende og 48.874 Hectar skov er braendt af. For 2 aar siden, i det tidlige foraar, (for der kom groenne spirer op ad jorden) havde vi en braend der standsede 10m fra vores hus, det der braendte taet paa huset var kun toerre blade fra efteraaret men 100m vaek roeg der nogle store flotte Maple traeer og en hel del fyrretraeer. http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/ fra den webside der omfatter hele Canada har jeg fundet at: "Over the last decade, “wildland fires” across Canada have consumed an average of 1.9 million hectares a year." I en skov lige nord for hvor vi bor (100Km nord for Toronto) er der nogle opslag der forklarer hvorfor man med vilje braendte halvdelen af skoven for 10 aar siden. Man havde bemaerket at antallet af egetraer efterhaanden var faldet drastisk og at skoven nu var totale domineret af maple (Ahorn) Den del af skoven som blev braendt af har nu lige antal af maple og ege traer, de smaa egetraeer kan simpelthen ikke vokse hvor der er skygge fra mapletraeer, naar de store mapletraeer er braendt vaek, er der lys nok, saa skovbraende kan ogsaa goere nytte :-)

 • 0
 • 0

Rent lavpraktisk....hvis problemerne med partikelstøv skulle være store kunne man relativt enkelt anvende simple filtre i de private skorstene, der kunne skiftes i forbindelse med det årlige lovpligtige skorstensrensning.

Hvor svært kan det være?

 • 0
 • 0

Man skal selvfølgelig kun "Tro" på sine egne argumenter og målinger.

" De støjer, ser ikke specielt pæne ud, skal renses løbende og koster mellem 8.000 og 12.000 kroner"

Ja, selvfølgelig skal filtret renses og det koster...det er meningen med filtre.

I øvrigt bor jeg lige overfor Force Technology. Jeg anmeldte virksomheden for overskridelse af støjgrænsene på deres dårlige og billige motorer og pumper til Aircondition af dreres virksomhed i nærheden af boligbyggelsen sidste år i juni. Det holdt op øjeblikkelig efter anmeldelsen til politiet og miljømyndighederne.

 • 0
 • 0

Læg mærke til at udmeldingen baseres på nye beregninger - ikke på nye forskningsresultater.

Det er røget under radaren hos Jørgen Brandt, at celleforsøgene ikke holdt når de kliniske resultater blev opgjort. Uanset hvordan han forsøger at tilpasse EVA-modellen, er der ikke skyggen af forskningsresultater der indikerer at brænderøg er skadelig i de mængder der er tale om ved normal brændefyring.

Hvad Jørgen Brand i realiteten siger, er at han og holdet bag endnu ikke ved hvordan de skal få os overbevist om at partikler er farlige.

 • 0
 • 0

Hvad er så årsagen til smog i Los Angeles, og alle de syd-asiatiske byer ? Jeg synes personligt at det er spild af resourcer at fokusere på 8 % af forureningen, især når der er 100 vis af uafklarede spørgsmål, som tydeligvis mangler videnskabelig dokumentation.

Jeg er enig i, at dette er en artikel fremstillet af et hold forskere, som ene og alene søger at skaffe sig den fornødne opmærksomhed til at kunne få fremtidige donationer og offentlig støtte. Til disse mennesker kan jeg kun sige: SKAM JER !

 • 0
 • 0

Danmark er det eneste land i Europa der bruger diesellokomotiver, man kunne med ligeså god ret hævde, at lungesygdomme kom fra udenlukkende af disse tog.

Der er en overhyppighed af lungerelaterede sygdomme der kommer fra navnlig kvinders rygning, hvor der er Europa rekord i dødelighed.

Linket til nedenstående rapport fastslår, at dielselpartiker er en langt farligere forurening end fyring med biomasse, hvor filtre kan opfange de skadelige partikler, se side 3. Det er brændeovne uden filtre der er problemet og ikke brændeovne i sig selv. Derfor har Schweitz påbud om filtre.

http://www.vtwoodsmoke.org/pdf/Euro_biomas...

 • 0
 • 0

Hvis ikke at en flok ingeniører kan finde ud af at lave et ordentligt brændeovnsfilter med løbende inspektion så vil jeg sige at...

JEG ER FÆÆÆRDIIIIG ! Kom og tør mig i r.....

Vi er langt ud over ble-problematikken. Brændeovnsteknologien er ikke problemet, kun brugen af den.

 • 1
 • 0

I Danmark er alting forbudt, undtagen hvis man meget gerne vil... I Schweitz er alting også forbudt, men det der så alligevel ikke er, er obligatorisk, ifgl. en gammel ven som er født og opvokset dér. Mere eller mindre forbudt var for ham et meget mærkeligt dansk begreb.

Så skal der filtre på skorstene i Schweitz, så er der filtre på skorstene - no doubt. Om de så virker er noget andet...

 • 0
 • 0

Jeg har tidligere henvist ovenfor til elektrostatisk røgrensning, der er flere firmaer i Schweitz og Tyskland der fremstiller anlæg til røgrensning med forskellige metoder. Elektrostatisk røgrensning kan ses her:

http://www.ruegg-cheminee.com/....cfm

De 26 kantoner i Schweitz fastsætter selv sine lokale love og regler for røgrensning.

Danmark har den førende teknologi og fremstilling af røggasanlæg til industrielt brug.

Det er ikke en "trossag" , at røgrensning virker - for det gør det!

 • 0
 • 0

http://ing.dk/artikel/124131-se-rensetekno... Samme filter fra rueg !

500 euro/stk x 7,5kr x 750000 ovne = 2,7milliarder Dkkr. for noget som måske virker - måske virker i 14 dage - måske gør mere skade end gavn ???

Det er dig der er troende (p.g.a. en reklame) og mig der er tvivleren.

Under de helt rette omstændigheder vil jeg gerne tro det virker (= har en effekt), men nogen gangbar varig løsning på dårlige fyringsvaner er det tydeligvis ikke. Og det er dér problematikken forefindes !

 • 0
 • 0

Kære Lars Helbro, hvis du ville gøre dig den ulejlighed, at sætte dig ordentligt ind i det du skriver om, ville den være til stor hjælp - for dig selv.

Der er fastsat en DIN standart for røggas af staten både i Schweitz og Tyskland. Brændeovne og biobrændselsanlæg skal godkendes ved instalation og ibrugtagning.

Og så hold op med din røggas! På forhånd tak!

 • 0
 • 0

Læs artiklen igen Ryan. Der står 200-250 ikke 600 ! ... og fri os fra flere forvredne tal baseret på dine egne skøn i samme stil.

Han er en kæmpeidiot - så der venter nok ham en fin karriere i det offentlige eller DØR til al for høj løn og siddende på sine hænder resten af livet

 • 0
 • 0

[quote]F.eks. vil jeg umiddelbart antage, at vi i mængder (liter) afbrænder langt mere dieselolie i biler og oliefyr, traktorer, lastbiler osv, end vi afbrænder brænde og træpiller i kg, men har vi overhovedet tallene for det?

Hvis min antagelse er korrekt (og her skal vi huske at kraftværker på flis og piller har filtre på så de mængder skal trækkes ud) så kan det jo slet ikke passe at træfyringen står for så stor en del af partikel udslippet.

Der er noget der virket helt ude af proportioner her - hvordan man man beregne en mængde af patikler, når man ikke kender mængden af brænde der fyres af?

Og den kender man ikke, da private jo ikke oplyser nogen steder hvor meget brænde de skover og bruger.

Man kender antallet af brændeovene, men ikke antallet af timer de bruges.

Så det hele er sikket beregnet ud fra nogle antagelser om at hver ovn fyres med så og så mange kg træ - pillefyr ligedan osv.

På den måde kan man jo komme frem til hvilke som helst tal man ønsker. Dieselen kan der der i mod slå op i Dansk Statestik.

Hvis kartofler er det der hyppes i en sådan artikel?

Måske det gør en forskel om diverse udledere har filter på eller ej.

Biler har katalysatorer, dieselfiltre og bilisterne er med de høje brændstofpriser interesseret i at bilerne forbrænder så effektivt som muligt.

Brændeovne derimod har en skorsten som leder røgen ufiltreret ud uden hensyn til om der fyres med vådt brænde, plastik oghvadharvi.[/quote]

Tror du vi får vores brænde gratis? Jeg tænker da over hvordan og hvor meget jeg båler af. Så venligst undlad at skære os alle over een kam.

 • 0
 • 0

I Danmark er alting forbudt, undtagen hvis man meget gerne vil... I Schweitz er alting også forbudt, men det der så alligevel ikke er, er obligatorisk

Jeg har boet i begge lande i mere end 10 år, og du er helt forkert afmarcheret grænsende til til rene pladder.

 • 0
 • 0

Under de helt rette omstændigheder vil jeg gerne tro det virker (= har en effekt), men nogen gangbar varig løsning på dårlige fyringsvaner er det tydeligvis ikke. Og det er dér problematikken forefindes !

Det er jo netop det der gør at brændeovne ikke hører hjemme i Danmark eller EU for den sags skyld.

Det er op til den enkelte at sikre en fornuftig fyring med tørt, rent træ, og i mit lokalområde er der mange med brændeovne som ikke aner hvordan der fyres og som bruger brændeovnen som deres egen affalladskværn.

Rygning forbydes i større og større udstrækning, og brændeovne bør gå samme vej med mindre at der kan sættes filtre og kontrolforanstaltninger samt emmisionskrav på i Danmark/EU.

 • 0
 • 0

Man skal kun "tro" på de undersøgelser eller statistikker, man selv har forfalsket. Amen og hallelujha!

For os der ikke tror på religion er der dette: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Elektrostatisk røgrensning

Oh - lad det ske!

 • 0
 • 0

Hvis Mogens Friis er identisk med den Mogens Friis hos HYDAC AS Danmark der bl.a. fremstiller filterudstyr forstår jeg godt interessen i henvisningen til DIN normerne i Tyskland og Schweiz.

Det er bare ikke hvad jeg oplever i praksis i de jagthytter uden el jeg har frekventeret i Schweiz og Tyskland.

Hvad er sandhed og hvad er reklame? Oh! - lad det ske.

 • 0
 • 0

Kære Johan Thomasson, Jeg beskæftiger mig med IPR, patenter & virksomhedskontrakter.

Elektrostatisk røgrensning virker og er certificeret i DIN normen.

Brændeovne og biobrændselsanlæg skal godkendes ved instalation og ibrugtagning, der udfærdiges en blanket der skal sendes til myndighederne i de enkelte kantoner i CH. I Tyskland er det til de lokale myndigheder.

 • 0
 • 0

Kære Lars Helbro, hvis du ville gøre dig den ulejlighed, at sætte dig ordentligt ind i det du skriver om, ville den være til stor hjælp - for dig selv.

Der er fastsat en DIN standart for røggas af staten både i Schweitz og Tyskland. Brændeovne og biobrændselsanlæg skal godkendes ved instalation og ibrugtagning.

Og så hold op med din røggas! På forhånd tak!

Mogens Friis, hvis du vil gøre dig selv den ulejlighed, at prøve at holde en vis "kammertone", så ville dine indlæg måske se mere troværdige ud.

Hverken en DIN-norm eller en EU-standard er i sig selv nogen garanti for at noget virker. Jeg har tidligere givet DS/EN15250 som eksempel på dette.

Filterteknik er IKKE løsningen på dårlige fyringsvaner, ligesom fængsler ikke er løsningen på dårlig opdragelse.

Og så må jeg jo beklage, at jeg professionelt kun har brugt ca. 35 år på emnet træfyring.

@Søren AN Udtalelsen om hvad der er forbudt i Schweitz, har jeg fra en mand som er født og opvokset netop dér ! Og - så er det jo reelt også op til den enkelte at køre fornuftigt i hans bil. Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem. Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

 • 0
 • 0

Hvis man ikke kan stave til standard, så er det en vovet påstand, at påstå at man har en erfaring og et kendskab til brændeovnes virkemåder, der er større end Lars Helbros.Herunder de Standarder der er forbundet hermed.

En standart er et er et flag.

 • 0
 • 1

Kære Bjarke Mønnike, Beklager jeg stavede forkert.

Der må være en grund til, at der foretages røgrensning efter en DIN norm, som er internationalt godkendt.

Jeg vil gerne besvare, hvis der er nogen tvivl om DIN normen. Jeg anerkender naturligvis jeres store expertise på området.

 • 0
 • 0

Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem. Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

Nu er vi vel ved at være enige om det principielle.

Fordelen ved biler er at der næppe er ret mange som IKKE hælder diesel eller benzin på deres biler - d.v.s. prøver med reklamer eller trykimprægneret træ for at komme på arbejde, eller som laver om på katalysatoren, partikelfilter eller udstødningens længde og effektivitet. Hastighed er ikke så meget et miljømæssigt problem - det er til gengæld de korte ture med lave omdrejninger.

 • 0
 • 0

Kære Lars Helbro, jeg glæder mig over dine 35 år erfaring med træfyring. Du er i sandhed en af Danmarks største eksperter på området. Tillykke med det.

Må jeg i al beskedenhed have lov til at foreslå et brændeovns politi. Opgaven vil gå ud på patruljering og overvågning af korrekt fyrring i brændeovne, samt udskrivning af bøder og anholdelse af evt. lovovertrædere på området.

Prisen på tørt brænde med en statsgodkendt fugtighed på 10% sættes til10.000 kr. pr. rummeter. brænde. Det skal nok få misdæderne til at holde op med deres trang til afbrænding. iflg. Professor Ryan.

Og lad så denne blog fortsætte i det uendelige til glæde for verdens og måske Danmarks førende statsbetalte røg-ekspert Ryan.

 • 0
 • 0

[quote] Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem. Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

Nu er vi vel ved at være enige om det principielle.

Fordelen ved biler er at der næppe er ret mange som IKKE hælder diesel eller benzin på deres biler - d.v.s. prøver med reklamer eller trykimprægneret træ for at komme på arbejde, eller som laver om på katalysatoren, partikelfilter eller udstødningens længde og effektivitet. Hastighed er ikke så meget et miljømæssigt problem - det er til gengæld de korte ture med lave omdrejninger. [/quote]

Der tager du da grundigt fejl! Det er veldokumenteret at selv bybusselskaber svindler med katalysatorer i stor stil, og enhver Brian kan skrue katten af sin bil, og sætte et mellemrør ind, i håbet om et par ekstra HK. Ellers så søg på chiptuning, hvor man ændrer motorstyringen for at få flere heste på bekostning af miljøet. Slutteligt kan du køre en tur gennem Kbh, og så læg mærke til de - overvejende gulpladebiler - der lægger godt fra i krydsene med en ordentlig sort sky efter, disse kan du jo så mentalt kombinere med føromtalte "chipoptimering" Det er også dokumenteret at en del lastbiler har fået sat t rør direkte gennem potten, så de lyder "bedre", og det er ikke alle chauffører der husker at fylde Ad-Blue på, det er dyrt, og ingen kontrollerer... Så dårlig analogi!

 • 0
 • 0

Haldor Topsøe A/S har skrevet en million kontrakt og skal til at bygge en fabrik i den kinesiske hovedstad Beijing, der skal fremstille katalysatorer til at rense røg ud af udstødningsgasser.

I Kina bliver man skudt for at omgå miljølove det kunne man overveje i Danmark, det skulle selvfølgelig også gælde for brændeovne uden elektrostatisk røgrensning.

 • 0
 • 0

Der tager du da grundigt fejl! Det er veldokumenteret at selv bybusselskaber svindler med katalysatorer i stor stil, og enhver Brian kan skrue katten af sin bil, og sætte et mellemrør ind, i håbet om et par ekstra HK. Ellers så søg på chiptuning, hvor man ændrer motorstyringen for at få flere heste på bekostning af miljøet. Slutteligt kan du køre en tur gennem Kbh, og så læg mærke til de - overvejende gulpladebiler - der lægger godt fra i krydsene med en ordentlig sort sky efter, disse kan du jo så mentalt kombinere med føromtalte "chipoptimering" Det er også dokumenteret at en del lastbiler har fået sat t rør direkte gennem potten, så de lyder "bedre", og det er ikke alle chauffører der husker at fylde Ad-Blue på, det er dyrt, og ingen kontrollerer... Så dårlig analogi!

Det er derfor vi bl.a. har periodisk syn, og anordninger på biler/busser som begrænser forureningen fra disse.

Dette eksisterer slet ikke i dag på brændeovnsområdet, og det er det som vi skal have ændret på hvis vi vil beholde de individuelle brændeovne i fremtiden.

 • 0
 • 0

Rensning af skorstene er lovbefalet. Hvis du har en skorsten, der er i brug, har du også pligt til at få besøg af en skorstensfejer mindst én gang årligt. Det gælder skorstene, der er tilsluttet oliefyr, pejse, brændeovne eller petroleumsovne.

Skorstensfejeren og servicefolk til alle fyrringsanlæg skal tilse anlæg der er tilsluttet skorstene og bl.a. måle røggasser, sodningsfri fyring mm.

Der er indberetningspligt til kommunen og hvis lovbestemmelserne ikke bliver overholdt kan andre myndigheder komme på tale.

Er denne blog for børn!

 • 0
 • 0

Kære Søren. Dit oprindelige argument var:

Fordelen ved biler er at der næppe er ret mange som IKKE hælder diesel eller benzin på deres biler - d.v.s. prøver med reklamer eller trykimprægneret træ for at komme på arbejde, eller som laver om på katalysatoren, partikelfilter eller udstødningens længde og effektivitet.

Som svar til dette:

Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem. Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

Og jeg påpeger at der snydes ganske meget med filtre og rensning af udstødningsgasser, samt pilles ved motorstyringer, så biler, busser og lastbiler ikke overholder eller lever op til de normer de skal. Dit argument med at det er det vi har syn til, holder ikke, når det er almindelig viden at fx. busselskaber har et partikelfilter de bruger til syn, og et til daglig. Brændeovne ses efter årligt af skorstensfejere, det er ulig meget sværere at skifte til "synsskorsten" før skorstensfejeren kommer, og så skifte tilbage, så man kan fyre med våde aviser resten af året, end det er at skifte enten et partikelfilter, undlade Ad-Blue, få bilen chippet frem og tilbage før og efter syn etc. etc.

At vi ikke har den slags på brændeovne, gør ikke nødvendigvis brændeovne mere "beskidte", såfremt de brænder rent fra starten af! Ligesom vi heller ikke har det på hverken Sankt Hans-bålet eller grillen...

Et sted hvor man kunne lede efter skadelige aprtikler i byerne, kunne være udtagene på de mange tusind emhætter fra grillbarer og restauranter, der er både uren forbrænding og ingen filtre! Men da det jo ikke er fossile partikler, tæller disse vel med i brændeovnenes tal?

 • 0
 • 0

Rensning af skorstene er lovbefalet. Hvis du har en skorsten, der er i brug, har du også pligt til at få besøg af en skorstensfejer mindst én gang årligt. Det gælder skorstene, der er tilsluttet oliefyr, pejse, brændeovne eller petroleumsovne.

Skorstensfejeren og servicefolk til alle fyrringsanlæg skal tilse anlæg der er tilsluttet skorstene og bl.a. måle røggasser, sodningsfri fyring mm.

Der er indberetningspligt til kommunen og hvis lovbestemmelserne ikke bliver overholdt kan andre myndigheder komme på tale.

Er denne blog for børn!

Skorstensfejeren foretager ikke målinger af røggasser eller partikler fra en brændeovn. Dette ud fra en skorstensfejers eget udsagn. De har heller ikke en takst til dette når det handler om brændeovne.

Måske ved du noget om skorstensfejning som skorstensfejeren ikke ved?

I dag er det op til naboerne at anmelde uhensigtsmæssig fyring til kommunen, og via aktindsigt har den anmeldte mulighed for at finde ud af hvem som indrapporterede ham/hende hvilket afholder folk fra denne praksis. Derfor er der ikke en kontrolforanstaltning og måling af udledningen som jeg efterspørger.

 • 0
 • 0

Kære Søren. Dit oprindelige argument var: [quote]Fordelen ved biler er at der næppe er ret mange som IKKE hælder diesel eller benzin på deres biler - d.v.s. prøver med reklamer eller trykimprægneret træ for at komme på arbejde, eller som laver om på katalysatoren, partikelfilter eller udstødningens længde og effektivitet.

Som svar til dette:

Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem. Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

Og jeg påpeger at der snydes ganske meget med filtre og rensning af udstødningsgasser, samt pilles ved motorstyringer, så biler, busser og lastbiler ikke overholder eller lever op til de normer de skal. Dit argument med at det er det vi har syn til, holder ikke, når det er almindelig viden at fx. busselskaber har et partikelfilter de bruger til syn, og et til daglig. Brændeovne ses efter årligt af skorstensfejere, det er ulig meget sværere at skifte til "synsskorsten" før skorstensfejeren kommer, og så skifte tilbage, så man kan fyre med våde aviser resten af året, end det er at skifte enten et partikelfilter, undlade Ad-Blue, få bilen chippet frem og tilbage før og efter syn etc. etc.

At vi ikke har den slags på brændeovne, gør ikke nødvendigvis brændeovne mere "beskidte", såfremt de brænder rent fra starten af! Ligesom vi heller ikke har det på hverken Sankt Hans-bålet eller grillen...

Et sted hvor man kunne lede efter skadelige aprtikler i byerne, kunne være udtagene på de mange tusind emhætter fra grillbarer og restauranter, der er både uren forbrænding og ingen filtre! Men da det jo ikke er fossile partikler, tæller disse vel med i brændeovnenes tal?[/quote]

Ja der er mange problemer i verden, men nu taler vi i denne tråd om brændeovne, og hvad der kan/bør gøres i den sammenhæng. At nogle snyder med partikelfiltre og andet til biler & busser gør ikke brændeovnens verden bedre.

Hvis vi kan gøre noget ved de min 5% forurening som brændeovnen står for i Danmark og regionalt, så er det fokus i denne sammenhæng. For manges vedkommende vil denne lokale forurening være langt større end 5% hvis de bor ved siden af een eller flere som svinere med deres brændeovne, og sundhedsmæssigt er brændeovne et problem som vi skal gøre noget ved.

 • 0
 • 0

[quote]Kære Søren. Dit oprindelige argument var: [quote]Fordelen ved biler er at der næppe er ret mange som IKKE hælder diesel eller benzin på deres biler - d.v.s. prøver med reklamer eller trykimprægneret træ for at komme på arbejde, eller som laver om på katalysatoren, partikelfilter eller udstødningens længde og effektivitet.

Som svar til dette:

Ligesom der bliver sat fartkontroller op, arbejder vi også på langt bedre værktøjer til at registrere brændeovnssyndere, så vi kan komme efter dem.

Mere om dette senere. Jeg får første prototype i løbet af næste uge.

Og jeg påpeger at der snydes ganske meget med filtre og rensning af udstødningsgasser, samt pilles ved motorstyringer, så biler, busser og lastbiler ikke overholder eller lever op til de normer de skal.

Dit argument med at det er det vi har syn til, holder ikke, når det er almindelig viden at fx. busselskaber har et partikelfilter de bruger til syn, og et til daglig. Brændeovne ses efter årligt af skorstensfejere, det er ulig meget sværere at skifte til "synsskorsten" før skorstensfejeren kommer, og så skifte tilbage, så man kan fyre med våde aviser resten af året, end det er at skifte enten et partikelfilter, undlade Ad-Blue, få bilen chippet frem og tilbage før og efter syn etc. etc.

At vi ikke har den slags på brændeovne, gør ikke nødvendigvis brændeovne mere "beskidte", såfremt de brænder rent fra starten af! Ligesom vi heller ikke har det på hverken Sankt Hans-bålet eller grillen...

Et sted hvor man kunne lede efter skadelige aprtikler i byerne, kunne være udtagene på de mange tusind emhætter fra grillbarer og restauranter, der er både uren forbrænding og ingen filtre! Men da det jo ikke er fossile partikler, tæller disse vel med i brændeovnenes tal?[/quote]

Ja der er mange problemer i verden, men nu taler vi i denne tråd om brændeovne, og hvad der kan/bør gøres i den sammenhæng. At nogle snyder med partikelfiltre og andet til biler & busser gør ikke brændeovnens verden bedre.

Hvis vi kan gøre noget ved de min 5% forurening som brændeovnen står for i Danmark og regionalt, så er det fokus i denne sammenhæng. For manges vedkommende vil denne lokale forurening være langt større end 5% hvis de bor ved siden af een eller flere som svinere med deres brændeovne, og sundhedsmæssigt er brændeovne et problem som vi skal gøre noget ved. [/quote]

hvor har du tallet 5% fra ? Det er vel et gæt som alle andre tal hér i denne artikel

 • 0
 • 0

Skorstensfejere udfører eftersyn af brændeovne og biomassefyrringsanlæg med dertilhørende målinger af røggas og sodpartikler, det skal de iflg. bygningsregulativet. Der kan udstedes forbud mod brug af anlæg og skorsten i samarbejde med de stedlige brandmyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt af miljø og brandhensyn.

Brændeovne skal opføres i BBR registret.

Spørg endelig igen!

 • 0
 • 0

Skorstensfejere udfører eftersyn af brændeovne og biomassefyrringsanlæg med dertilhørende målinger af røggas og sodpartikler, det skal de iflg. bygningsregulativet. Der kan udstedes forbud mod brug af anlæg og skorsten i samarbejde med de stedlige brandmyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt af miljø og brandhensyn.

Brændeovne skal opføres i BBR registret.

Spørg endelig igen!

Kan du venligst dokumentere at "skorstensfejere skal måle på røggasser og partikler fra brændeovne" hhv. i forhold til bygningsreglementet og i forhold til skorstensfejere?

 • 0
 • 0

Jeg har både brændeovn og et træpillefyr. Skorstensfejeren efterser begge anlæg for korrekt forbrænding iht. bygningregulativet. Jeg har fået indsat isokern og elektrostatisk røgrensning i skorstenen. Brændeovnen har også en indbygget varmeveksler.

Skorstensfejeren har iøvrigt godkendt installationen og efterser det årligt. Her er en liste med typegodkendte anlæg til brænde og biomassefyrring: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/...

 • 0
 • 0

Søren, det var dig selv der inddrog transport, og mente dette var bedre reguleret. At jeg modargumenterer mod dette, hvorefter du afviser emnet afviser jo kun dit første argument.

Hej Christian - Jeg henviste til dit argument omkring udsugninger i byerne. Det var ikke møntet på analogien med kontrol med bilers emissioner.

 • 0
 • 0

[/quote]

hvor har du tallet 5% fra ? Det er vel et gæt som alle andre tal hér i denne artikel [/quote]

Der er en del forskning og undersøgelser på dette område, og jeg har ikke set noget ligge under 5% i forurening (mere 8%+), og der vil formentlig altid være en del afvejning "på den ene side" og "på den anden side" når det gælder dokumentation for at brændeovne sviner. Der er fortsat meget vi ikke ved om lungesygdomme og de systemiske problemer som kan forårsages af meget små partikler.

Der er skøn over at 25% af skorstenene på brændeovnene i Danmark ikke giver en ordentlig forbrænding grundet at folk har sparet på længden og vedligeholdelsen, og der er skøn over antallet af brændeovne som er mere end 20 år gamle som ikke længere er tidssvarende. Nyere brændeovne brænder ikke nødvendigvis godt og slet ikke med reklamer og andet skrammel i. Der er vi ude over partikler og røggas fórurening og inde i en ukontrolleret toksisk påvirkning af omgivelserne.

Uden filter og med en dårlig skorsten havner det på ens egen grund og i naboens sandkasse, og det skal vi have lavet om på.

 • 0
 • 0

Skorstensfejere udfører eftersyn af brændeovne og biomassefyrringsanlæg med dertilhørende målinger af røggas og sodpartikler, det skal de iflg. bygningsregulativet. Der kan udstedes forbud mod brug af anlæg og skorsten i samarbejde med de stedlige brandmyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt af miljø og brandhensyn.

Brændeovne skal opføres i BBR registret.

Spørg endelig igen!

 • 0
 • 0

Svaret:

Jeg har både brændeovn og et træpillefyr. Skorstensfejeren efterser begge anlæg for korrekt forbrænding iht. bygningregulativet. Jeg har fået indsat isokern og elektrostatisk røgrensning i skorstenen. Brændeovnen har også en indbygget varmeveksler.

Skorstensfejeren har iøvrigt godkendt installationen og efterser det årligt. Her er en liste med typegodkendte anlæg til brænde og biomassefyrring: http://www.biomasse.teknologis....asp

 • 0
 • 0

God fornøjelse med læsningen.

Skorstensfejere der arbejder i henhold frit valg aftalen mellem Komunernes landsforening og Skorstensfejer lauget kan udføre service der omfatter målig af røgemisioner for brændeoven og biomasseanlæg, samt service af samme.

Retsgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

og dette: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

og dette: http://www.sbi.dk/br08

Praksis: http://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Biobrae...

med tanke på omgivelserne http://groentansvar.dk/

Spørg endelig igen!

 • 0
 • 0

Overskudsvarmen fra nogle af landets krematorier ender i fjernvarmenettet og dermed i mange danskeres radiatorer.

Loven tvinger krematorierne til at installere et filter, der blandt andet renser røgen for kviksølv. Forinden skal røgen nedkøles fra omkring 1000 til 150 grader for at undgå, at filtret smelter.

Nødkølingen skaber store mængder varmt vand, der skal afledes fra krematorieanlægget. Det er denne overskudsvarme, som ledes ud i centralvarmesystemet og ender i de levende danskeres radiatorer.

Spørg endelig igen!

 • 0
 • 0

God fornøjelse med læsningen.

Skorstensfejere der arbejder i henhold frit valg aftalen mellem Komunernes landsforening og Skorstensfejer lauget kan udføre service der omfatter målig af røgemisioner for brændeoven og biomasseanlæg, samt service af samme.

Retsgrundlaget: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

og dette: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

og dette: http://www.sbi.dk/br08

Praksis: http://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Biobrae...

med tanke på omgivelserne http://groentansvar.dk/

Spørg endelig igen!

Jeg tænkte nok du ikke kunne finde dokumentation for det stillede spørgsmål.

 • 0
 • 0

[quote]Søren, det var dig selv der inddrog transport, og mente dette var bedre reguleret. At jeg modargumenterer mod dette, hvorefter du afviser emnet afviser jo kun dit første argument.

Hej Christian - Jeg henviste til dit argument omkring udsugninger i byerne. Det var ikke møntet på analogien med kontrol med bilers emissioner. [/quote]

Det er jo RET svært at udlede af følgende:

Ja der er mange problemer i verden, men nu taler vi i denne tråd om brændeovne, og hvad der kan/bør gøres i den sammenhæng. At nogle snyder med partikelfiltre og andet til biler & busser gør ikke brændeovnens verden bedre.

Så jeg kunne jo forledes til at tro, at du når dit oprindelige argument ikke holder, så forsøger at trække argumentationen over på noget andet, eller lægge andre ord i munden, men det er nok ikke tilfældet...

 • 0
 • 0

[quote][quote]Søren, det var dig selv der inddrog transport, og mente dette var bedre reguleret. At jeg modargumenterer mod dette, hvorefter du afviser emnet afviser jo kun dit første argument.

Hej Christian - Jeg henviste til dit argument omkring udsugninger i byerne. Det var ikke møntet på analogien med kontrol med bilers emissioner. [/quote]

Det er jo RET svært at udlede af følgende:

Ja der er mange problemer i verden, men nu taler vi i denne tråd om brændeovne, og hvad der kan/bør gøres i den sammenhæng. At nogle snyder med partikelfiltre og andet til biler & busser gør ikke brændeovnens verden bedre.

Så jeg kunne jo forledes til at tro, at du når dit oprindelige argument ikke holder, så forsøger at trække argumentationen over på noget andet, eller lægge andre ord i munden, men det er nok ikke tilfældet...

[/quote]

Nej, det er ikke tilfældet. Jeg er ikke enig i din fremstilling af organiseret snyd med katalysatorer og filtre, og at dette skulle være et generelt problem. Men hvis der er tale om at din påstand holder, så har jeg et møde med DR hvor jeg kan tage det op.

 • 0
 • 0

Det står her:

Kapitel 2

Krav til fyringsanlæg

Stk. 2. Fyringsanlæg må ikke tilsluttes, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der foreligger dokumentation herfor.

Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5

§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der medfølger dokumentation herfor.

Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.

 • 0
 • 0

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fyringsanlæg: Brændeovn, centralvarmekedel, pejseindsats, pilleovn, masseovn eller lignende fast anlæg til energiproduktion, der benytter fast brændsel i form af koks, kul, træ eller plantekerner eller andre restprodukter, som er omfattet af bekendtgørelse om biomasseaffald, herunder brændere til sådanne anlæg.

 • 0
 • 0

Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5

Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.

 • 0
 • 0

De kan sikkert få en masse inspiration ved at se Operation X-programmet om det ;-) Det præcise omfang af snyd kender jeg ikke, men har desværre mødt en del lastbilchauffører der nærmest praler med at de ikke hælder ad-blue på, og mere end et par varevognsejere som direkte praler med hvor meget hurtigere deres dieselkasser kører eftre de er blevet chippet, men du kan jo bare google chiptuning! Men, som sagt, at udtale mig om det egentlige omfang, vil være nøjagtigt lige så spekulativt som når modstandere af brændeovne fabulerer om alt fra mælkekartoner, trykimprægneret træ osv...

 • 0
 • 0

@Mogens Friis Nu har du ufatteligt mange gange postuleret, at: "Skorstensfejere udfører eftersyn af brændeovne og biomassefyrringsanlæg med dertilhørende målinger af røggas og sodpartikler, det skal de iflg. bygningsregulativet". Du har samtidigt latterliggjort argumenter herimod i adskillige indlæg.

Jeg må derfor gøre dig opmærksom på, at når du peger fingre af andre, så er der 3 andre fingre der peger på dig selv !

Dit postulat er lodret forkert og din henvisning til brændeovnsbekendtgørelsen er lige så forkert, da den handler om, at en ovn skal have en godkendelse INDEN den opsættes. Denne godkendelse skal skorstensfejeren så attestere. Han skal ikke måle på røggasserne og han har oftest heller ikke udstyret til det. (Een enkelt skorstensfejer her på Fyn har (på min anbefaling) anskaffet sig en røggasannalysator egnet til fast brændsel, men det er ikke noget krav om, at han skal bruge den ! OR-test af oliefyr er noget andet.

Sæt dig, for din egen skyld, langt bedre ind i sagerne, inden du begynder at gøre grin med andre. Alle dine øvrige udsagn står nu i skyggen af, at du er fuldstændig galt afmarcheret på noget der så simpelt kunne afgøres ved at: 1) læse bygningsreglementet, eller 2) spørge din egen skorstensfejer

P.s. Hvis du googler "bygningsregulativet" får du kun hits fra andre der heller ikke ved, at det ikke hedder sådan.

Til alle andre: Skorstensfejerne har reelt den faglige kompetence, og de har fingeren på pulsen med hvad der foregår. De ser jo indholdet i sodposen med jævne mellemrum. (Vi snakker miljø og ikke brandprevention her) Den formelle kompetence (magten) har kommunerne derimod, men de mangler tydeligvis ofte den faglige kompetence.

Miljøstyrelsen arbejder netop nu på en revision af brændeovnsbekendtgørelsen, og "Historien om en skorsten" har fået sat sit tydelige fingeraftryk på dette, så der er ændringer i vente. Tredie afsnit i dette essay er i støbeskeen, da Østre landsret afsluttede proceduren i går. Dommen falder d. 5/7, men det er nu endelig godtgjort, at der er tale om en principiel sag, hvilket har været min påstand fra dag 1. Det kommer i til at høre meget mere om - om ing.dk vil ;-)

 • 0
 • 0

Hvis man har brændeovn og biomasseanlæg skal der udføres service eller reperationer med efterfølgende måling af røgemissioner for at sikre et godt veligeholdt anlæg.

De lovbefalde emmissions krav iflg .bilag 1 skal selvfølgelig overholdes og noteres i servicebogen. Kommunernes opgave er at foretage stikprøvekontrol for, at se om de lovbefalde krav er imødekommet.

Det er strafansvar forbundet med autorisation for vedligeholdelse af fyringsanlæg og skorstenseftersyn. Ovetrædelse kan medføre fratagelse af autorisationen og i grove tilfælde er straframmen op til 2 års fængsel.

 • 0
 • 0

............ hvis du ville gøre dig den ulejlighed, at sætte dig ordentligt ind i det du skriver om, ville den være til stor hjælp - for dig selv.

Det hjælper jo beklageligvis ikke at sende dig et link til brændeovnsbekendtgørelsen, da du selv har bragt den uden at have forstået indholdet. Du behøver heller ikke ulejlige dig, da der kommer en ny og ifgl. Miljøstyrelsen, stærkt revideret udgave ultimo december.

Den nuværende er nemlig for dårlig på væsentlige punkter, som bl.a. handler om manglende måleværktøj. Kommunerne anvender OMBN-metoden (Old Man Big Nose) og kun i.t.a. klagesager.

Jeg har noteret mig dit navn. I tilfælde af at jeg skulle blive interesseret i filterteknik er det ikke dig eller det firma du arbejder for jeg kontakter. At tage fejl er tilgiveligt. Stædigt at nægte at indrømme det er dumt, når reelle fakta er så let at opnå. Ring til din skorstensfejer.

 • 0
 • 0

Det dækker vist ikke helt. For mig at se er han en mindre begavet provokatør, der tror at hans vanvittige opspind og tåbeligheder gavner ham. Langt, langt, langt ude anes grænserne for hans talentløshed.

 • 0
 • 0

Ufatteligt at Ingeniøren bliver ved med at lægge mark til en sådan gang friisisk gylle, der kun gøder negativ og tom provokation.

Stop eller boykot dog den tråd, Jeg stiger i hvert fald af med øget væmmelse over DØR's teknokratiske proselytter og øget respekt for "Brændeovnsfolkets" forsøg på tålmodig saglighed.

Mogens Friis mener sikker herved at have "sejret", hvilket understreger den syge tankegang, disse folk har.

 • 0
 • 0

Fatter ikke, at du gider blive ved, Lars.

Jeg gør det bestemt heller ikke af hensyn til Mogens Friis, som er tydeligt inputresistent, men af hensyn til eventuelle andre sagesløse læsere. Manden burde jo dybest set blacklistes for useriøsitet, men sådan en funktion er der vist ikke her, og det er nok godt nok. "Man har lov at sige noget, selvom man slet ingenting ved" for at citere mig selv, men det bør nok mere foregå som spørgsmål end som tåbelige postulater som i dette tilfælde. Selv de mest tåbelige påstande medfører dog ikke sjældent begavede svar, så helt værdiløse er de vel ikke.

 • 0
 • 0

Det er mærkeligt, at det ikke kun er undertegnede, der ønsker en saglig debat.Det er nok "alle" andre der er galt på den, efter "brændeovnshadernes" opfattelse.

RUC er hverken et teknisk eller medicinsk universitet så undersøgelser derfra er holdningsbetonede og ikke udtryk for en empirisk undersøgelse. Der er tale om direkte uhæderlig rapportering uden noge fornuftigt formål udover, at man ønsker en personlig profilering i medierne.

Debatten om brænderøg er ved at køre af sporet. Det mener formanden for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg, skorstensfejermester Henrik B. Jensen.

“En privat forening, der kalder sig Det Økologiske Råd, har gennem lang tid hævdet, at brænderøg skader miljøet og skaber sygdom og for tidlig død. Senest har et af medlemmerne i foreningen skrevet en opgave som studerende på RUC, hvor han tegner et dystert og ensidigt billede af brænderøgens påvirkning af miljøet, men dens konklusioner hviler på et spinkelt grundlag og bygger tydeligvis ikke på en objektiv vurdering. Alligevel har flere medier citeret opgaven, som om den var en veldokumenteret videnskabelig rapport. Det er den ikke,” siger Henrik B. Jensen.

Skorstensfejerlauget påpeger – sammen med flere anerkendte forskere – at der hersker stor usikkerhed om mange af de undersøgelser, der hidtil har været om brænderøg.

“Man hører tit, at brændefyring årligt medfører mellem 200-1.000 for tidlige dødsfald i Danmark.Disse tal er udokumenterede og bygger på hypoteser og skøn og er med til at forplumre det reelle billede. Der er i øvrigt ikke tegn på at landets ca. 700 skorstensfejere, som dagligt befinder sig helt tæt på brænderøgen, på nogen måde har større sygelighed eller dødelighed, end andre håndværksgrupper,” siger Henrik B. Jensen.

Oplysning skaber resultater

Miljøstyrelsen har i de senere år taget flere initiativer for at forbedre partikelemissionen. Danmark er samtidig et af de lande, der via en Brændeovnsbekendtgørelse har en specifik lovgivning.

“Vi skorstensfejere har medvirket i flere kampagner fra Miljøstyrelsen, og det er tydeligt for os, at der er sket en mærkbar bedring brændeovns brugernes adfærd. Rigtig mange gamle brændeovne er udskiftet til mere miljøvenlige ovne, og ejerne er blevet langt mere bevidste om at fyre korrekt.

Der er selvfølgelig stadig et mindretal af brændeovnsbrugerne, der endnu ikke har fået styr på korrekt brændefyring, men dem arbejder vi hele tiden at få på ret spor,” siger Henrik B. Jensen.

Støt den ansvarlige forbruger

Udviklingen bevæger sig heldigvis i retning af renere røg fra brændeovnene, og det er synd, hvis en husejer hele tiden skal høre, at han nærmest slår naboen ihjel, når han tænder op i sin ovn, mene skorstensfejerne: “Vi skal støtte den bevidste og ansvarlige forbruger, som anvender sin ovn klogt, sparer på de efterhånden knappe olie- og naturgasressourcer og bidrager til en lavere CO2 udledning.” siger Henrik B. Jensen.

Lav profil i debatten – men klare holdninger

Skorstensfejerlauget er normalt særdeles tilbageholdende med at tage ordet i debatten, ja faktisk har lauget aldrig tidligere udsendt en pressemeddelelse i sin 234-årige historie.

“Normalt holder vi meget lav profil, fordi vi ikke vil beskyldes for at beskytte vores arbejdsområde mod forandringer. Men vi har også klare holdninger til vores fag, og vi følger med interesse alle undersøgelser indenfor denne miljøvidenskab. Som branche ønsker vi kun at værne om vores status som uvildige rådgivere uden særinteresser. Vores opgave er, at vejlede husejerne i korrekt fyring, valg af ildsteder m.m.,” forklarer Henrik B. Jensen, formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg og branchens talsmand i debatten.

 • 0
 • 0

Det er sådan, at at skorstensfejerne efterser og måler røggasser og sodpartikeler af såvel brændeoven, som biomasseanlæg. Det fremgår af de link jeg har sat ind flere gange, at det indgår i både uddannelsen og efterudannelsen.

Så læs lige de relevante oplysninger - inder der trykkes på knappen, Send kommentar

På forhånd tak!

 • 0
 • 0

Du råber "ulven kommer" - og alle de bange og de naive, og de svage kryber i skjul. Der kommer ingen ulv.... Der kommer måske en lille missekat..., men den er hurtigt forsvundet...

I mellemtiden har du skræmt livet af hvert eneste lille dyr i skoven.. Du har sat alverdens mærkværdigheder igang - til stort set ingen som helst gavn.

Resultatet: En skov hvor de små dyr gemmer sig i deres hule ... De tør ikke kommer udenfor hulen.. De er bange, og deres frustrationer sygner de hen og dør.

Og med alt det mener jeg, at du kæmper en kamp på et vattet grundlag. Lissom den røde pølse.... Den har i mange år smagt dejligt.... så blev den giftig og folk døde af den.. og nu smager den dejligt igen... Folk dør af for meget kaffe, nu er det sundt....

Du hører til den type der råber ulven kommer på et beklageligt tyndt grundlag. hold nu op...

Alt imens du forsøger at skræmme os med vore brændeovne, dør folk i kina blot fordi de arbejde for Apple... Folk i Syrien bliver slået ihjel af et diktatorisk regime... ja, jeg kunne blive ved.

Man får næsten den tanke at du må leve et liv uden indhold... Du virker utrolig entusiastisk.. Find en anden kamp at kæmpe og lad brændeovnsbrugere leve i fred... Vi skal nok finde løsninger til forbedringer, den dag der kommer ordentligt videnskabeligt dokumenteret materiale.

Nu vil jeg nyde en kold pilsner.... og weekenden :-)

 • 0
 • 0

MS din "Troll" virker ikke på mig! så nyd du din økologiske pilsner.

Erhvervsinteresser camoufleret som økologi

Skorstensfejerne er gået til angreb på Det Økologiske Råd. Rådets kritik af brændeovne er ren skræmmekamagne, mener man i Skorstensfejerlauget. Skorstensfejerne reagerer blandt andet på en pressemeddelelse fra Det Økologiske Råd. Her påstås det, at en gennemsnitlig brændeovn forurener ”330 gange så meget som et almindeligt kraftvarmeværk og 80 gange så meget som en almindelig lastbil uden filter”, og det skaber ifølge rådet sygdom og skulle slå mindst 200 mennesker ihjel om året.

Men hvem er Det Økologiske Råd egentlig?

Selv om navnet lyder officielt, så er Det Økologiske Råd et helt igennem privat foretagende, der økonomisk er dybt afhængig af Dansk Energi. Dansk Energi repræsenterer blandt andre Dong Energy A/S, SEAS-NVE plus en række el-selskaber og fjernvarmeværker.

Af årsregnskabet for 2010 fremgår det således, at Det Økologiske Råd blev finansieret med 2,4 millioner kroner fra Dansk Energi ud af et samlet budget på 5,2 millioner kroner.

Den nye regering bebudede straks efter sin tiltræden en femdobling af NOx-afgiften. Den ville ramme virksomhederne bag Dansk Energi. Straks satte Det Økologiske Råd for alvor blus under sin kampagne mod brændeovne med krav om, at de af sundhedsmæssige grunde også pålægges en afgift.

Men alle er langt fra enige i deres kritik. Spar kloden for fem tons CO2 ”Køb en brændeovn og spar kloden for fem tons CO2”. Sådan lyder budskabet fra seniorforsker ved Københavns Universitet, Niels Helding. ”Hver ny brændeovn, der tages i brug, vil spare os for fem tons CO2-udledning om året”, siger Niels Helding. Han henviser til, at brændefyring vil være CO2-neutral, da skovarealet i både Danmark og Europa er stigende, da der både plantes træer til erstatning for de fældede plus at nye arealer løbende inddrages til skov.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) maner også til besindighed mod misinformation om brændeovne.

 • 0
 • 0

Mogen Friis

Det er altså dig der er trollen her, selvom du måske ikke har opdaget det.

Du fremfører "nyheder" som vi andre har læst for længe siden, og du skifter standpunkt som vi andre skifter underbukser, tilsyneladende bare for at være på tværs eller for at virke bedre vidende.

Læs de debatter der har været her på sitet om emnet de sidste 2 år mindst, og kom så med nogle nye tanker hvis du har nogen. Hvis ikke, så hold din kæft. For at sige det på godt dansk.

Det er møgiriterende at tro at der er reelt nyt i debatten og så er det bare dig igen igen med gammelt nyt og intetsigende sludder.

 • 0
 • 0

"Mogens Friis" tæppebomber med modstridende udsagn. Formålet er at forurene debatten, så vi bliver trætte af at deltage og fremføre synspunkter. Det er nærliggende at antage, at DØR proselytter står bag i et forsøg på at tæmme kvalificeret modstand mod deres spin. Fra denne kant er tidligere dokumenteret storstilet afsendelse af anonyme spam-mails. Hvilken slags regime minder denne fremgangsmåde om?

 • 0
 • 0

Jeg skriver kvalificerede indlæg og forholder mig til emnet:

Brændeovne forurener dobbelt så meget som trafikken.

Hvis man ikke mener det jeg skriver ikke er rigtigt, kunne men gøre sig den ulejlighed at bringe andre oplysning der modbeviser det jeg skriver.

Men det ER jo ikke rigtigt! og en løgn bliver altså ikke mere sand af at blive gentaget år efter år. Iøvrigt er der ikke en eneste medicinsk undersøgelse der kan bekræfte påstanden om brændeovnes sundhedsskadelige virkning.

Skorstenfejere er heller ikke erhvervsskadet af røg eller sodpartikler, det har arbejdsmedicinske undersøgelser afkræftet..

Læs dette:

Forskning viser, at partikler fra brænderøg ikke er så skadelige som antaget. Derfor forsvinder argumentet for et forslag om brændeovnsafgift få timer efter, at det er fremsat.

Politisk har det Økologiske Råds forslag om en brændeovnsafgift aldrig haft medvind, siden det første gang blev fremsat i foråret 2010. Nu fjerner forskerne på Københavns Universitet hele det grundlag, forslaget er bygget på. Det sker inden for et døgn efter, at det Økologiske Råd forleden genfremsatte forslaget om afgift på brændeovne og brændefyring.

Det Økologiske Råd henviser til medieomtalen af en videnskabelig artikel, bragt idet amerikanske tidsskrift Chemical Research in Toxicoloy. På baggrund af artiklen har bl.a.engelske, tyske og enkelte danske medier citeret professor Steffen Loft fra Københavns Universitet for, at partikler fra brændefyring beskadiger kroppens DNA lige så meget som partikler fra dieselbilers udstødning.

Men ifølge artiklens forfatter, postdoc. Pernille Høgh Danielsen fra Københavns Universitet giver hverken forskningens resultater eller artiklen belæg for at drage konklusioner som dem, Steffen Loft er citeret for. Tværtimod viser hendes forskning, at partikler fra brænderøg ikke skader kroppen så meget som antaget.

I bestemmer selv, hvad I mener om ovenstående, men forhold jer til det og snak nu ikke uden om igen og igen.

 • 0
 • 0

Hvis man ikke mener det jeg skriver ikke er rigtigt, kunne men gøre sig den ulejlighed at bringe andre oplysning der modbeviser det jeg skriver.

Jeg mener ikke, at det du ikke skriver, ikke er rigtigt Mogens. Det du skriver er til gengæld en blanding af vrøvl og gamle aviser hvis indhold de fleste af os her har forholdt os til utallige gange. Derfor havde jeg heller ikke tænkt at kommentere mere her, men dit sidste indlæg er jo direkte morsomt :-)

 • 0
 • 0

Efterhånden er der flere skorstenfejere der har en efteruddannelse i drift, vedligeholdelse i biomasseanlæg og de efterser også din brændeovn.

Hvis man har brændeovn og et biomasseanlæg tilsluttet en skorsten kan man nemt undgå unødig sod og røgemmissioner. Når man har kedelservice med rensning på sit biomasseanlæg, hvor der også er tilsluttet en brændeovn så kan der i forbindelse med kontrol- og serviceopgaver ved forbrænding i anlægget måles emission på både det pille- og flis/brændefyrede kedelanlæg og den selvstændige brændeovn samtidig. Der foretages kalibrerings- og eftersyn på begge steder med kontrolmåleudstyr af virkningsgraden i forhold til DIN normen i bilag 1 af den elektrostatiske røgrensning. Der foretages CO-, CO2 og O2-målinger i driftstilstanden ved brug pille- og flis/brænde, samt kontrol af lufttilførslens i forbrændingsprocessen, skorstensfejeren foretager de fornødne justeringer og efterser brændtemperaturen i kedellen.

Udfaser man sit oliefyr kan der fås meget kompakte biomassefyr: http://www.hedestoker.dk/

Desuden kan man få et skrotningstilskud til oliefyret.

 • 0
 • 0

Jeg må tilbagekalde at "alt hvad du ellers skriver er korrekt" for det er det ikke. "Der foretages kalibrerings- og eftersyn på begge steder med kontrolmåleudstyr af virkningsgraden i forhold til DIN normen i bilag 1 af den elektrostatiske røgrensning." Igen er du ude i en drømmeverden uden sammenhæng med virkeligheden.

 • 0
 • 0

Jeg har en serviceaftale med det skorstensfejer firma jeg benytter til keddelrensning af mit biomasseanlæg og service af min brændeovn med tilhørende elektrostatisk røgrensning. Hvad andre gør eller benytter kan jeg af gode grunde ikke have nogen mening om.

Det er et faktum, at der er et efteruddannelsprogram for skorstensfejere, der skal servicerer biomasse anlæg med tilhørende måling.

Jeg tror du har overset min bemærkning om den fælles skorsten for både brændeovn og biomasseanlæg målingen foregår i skorstenen.

Med venlig hilsen

 • 0
 • 0

Det er chikane, Søren Basbøll, Karsten Henneberg, Allan Birch, at beskyler mig for en anden: "Re: Det ER Ryan som er Mogens Friis

Det har intet med debatten, at gøre. Emner er: Brændeovne forurener dobbelt så meget som trafikken

Jeg vil bede redaktion om udelukkelse af jer fra debatten i overtræder reglerne på en grov og personlig måde, der intet har med debattens emne at gøre.

 • 0
 • 0

Når man vrøvler så meget som du gør Mogens, så bliver man nemt selv "emnet". Ryan Lund er på denne måde nærmest blevet en metafor for noget der overfladisk betragtet ser seriøst ud, men ikke holder vand ved nærmere eftersyn.

Den efteruddannelse du har linket til (og skrevet af fra), er et AMUkursus, som skorstensfejerne selvfølgelig har lov at deltage i, men du beskriver det som om alle skorstensfejere automatisk måler på brændeovne efter DIN normen.

Jeg udelukker ikke at din skorstensfejer måler på din brændeovn, men jeg må så spørge dig hvor længe du har besøg af ham og hvad du betaler for denne ydelse ? Der er stor forskel på at måle på en brændeovn og et automatisk kedelanlæg, da førstnævnte skal måles over en forbrændingscyklus, mens sidstnævnte bedre kan nøjes med et øjebliksbillede.

Beskrivelsen af AMU-kurset tyder i øvrigt ikke for godt: "Deltageren kan udføre kontrol- og pasningsopgaver der vedrører forbrænding og emission på halm- og flisfyrede kedelanlæg samt planlægge og gennemføre vedligeholdelses-, kalibrerings- og eftersyn på anlæg og kontrolmåleudstyr. Endvidere kan deltageren foretage CO-, CO2 og O2-målinger og, ud fra erhvervet kendskab til halm og flis som brændsel samt til lufttilførslens betydning for forbrændingsprocessen, foretage de fornødne justeringer."

Man måler ikke på både O2 og Co2, da det ene ganske enkelt er et spejlbillede af det andet. Kalibrering af måleudstyr foretages normalt på et akkrediteret laboratorium, dels a.h.t. troværdigheden, men ofte også a.h.t. garantien på apparatet.

Bemærk i øvrigt, at brændeovne ikke er nævnt med en stavelse i kursusbeskrivelsen, da den givetvis er målrettet varmemestre o.a. som passer større kedelanlæg.

Du skriver at der i en og samme skorsten kan måles på brændeovn og flis/pillefyr samtidig. Det er jo noget lodret sludder Mogens. Hvordan skal proben lige kunne skelne imellem hvad der kommer hvorfra ?

Jeg både foretager den slags målinger og underviser også i det, så lad nu være med at svare, at jeg ikke har sat mig ordentligt ind i emnet. Man bliver ikke et orakel af at læse en beskrivelse af et AMU-kursus. (Jeg er heller ikke noget orakel, men i dette emne ved jeg tilfældigvis hvad jeg snakker om.)

Jeg kan i øvrigt ikke se, at der er andre end Allan Birck der kalder dig en Ryan. Dette vil jeg til gengæld gerne medgive ham, da du selv mener at du skriver seriøse indlæg, mens mange andre kan se at det er noget ævl du kommer af med - fuldt sammenligneligt med Ryan.

Slut på morgenandagten herfra.

 • 0
 • 0

Nu har du kæmpet for dine påstande igennem en lang tråd og det er meget prisværdigt.......men .....men din tilgang til emnet må siges at være journalistisk nyhedsformidling, uden den nødvendige research og kritisk tilgang til om dine tal og oplysninger er valide.

Man skal kæmpe for hvad man tror på, klart nok og alle har lov til at have deres tro og holdninger som det passer dem, men som en blogger engang rev mig det .i næsen med.....ikke lov til at have egne facts.

Nu er dette et forum hvor man af og til kan ramme specialister som Lars Helbro og få sine opfattelser bedømt.....der såvidt jeg husker altid på en rimelig tålmodig venlig måde trods de uforskammetheder han må finde sig i fra diverse ignoranter.

Hvis jeg forstår dig ret Mogens Friis så vil du udvide statens magt med udemokratiske tiltag på linie med Thor Møgers ønske at give skattevæsenet større magt end politiet har med hensyn til at trænge ind og lave husundersøgelser........en magt tyskerne tiltog sig her i landet da de var her sidst.

Eller for at være mere konkret, hvad er dit ærinde ?

 • 0
 • 0

Kære debattører

Jeg har fjernet et væld af usaglige indlæg i denne tråd. Vi stopper debatten her.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, debatredaktionen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten