Forskere: Rumvejret styrer fødevarepriserne
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Forskere: Rumvejret styrer fødevarepriserne

Den tyskfødte, britiske astronom William Herschel forklarede i 1801, at der var en sammenhæng mellem antallet af solpletter og prisen på hvede.

Nu har to israelske forskere fra Tel Aviv University lavet en større analyse af sammenhængen mellem rumvejret og markedspriserne for landbrugsprodukter i flere lande og i forskellige perioder, der understøtter Herschels opdagelse.

Rumvejr er den populære betegnelse for forhold som solvinde og magnetiske storme, der rammer Jorden.

Vejret har stor betydning for hvedehøsten. Det har rumvejret også, konkluderer to israelske forskere efter en omfattende undersøgelse.

Udover de engelske hvedepriser i perioden med lav eller ingen solaktivitet i det såkaldte Maunder minimum (1650-1715), har Lev Pustil'nik og Gregory Yom Din bl.a. også set på korrelationen mellem solpletter og hungersnød i Island i perioden 1770-1900 og det amerikanske hvedemarked i 1900-tallet.

Tre betingelser skal være opfyldt

Det har fået dem til at konkludere, at tre betingelser skal være opfyldt på samme tid, for at rumvejret kan have betydning for høst og markedspriser.

For det første skal det lokale vejr, eksempelvis skydække og vindmønstre, afhænge af rumvejret.

For det andet skal afgrøderne være følsomme for forandringer i vejret

For det tredje skal markedet have en høj grad af isolation.

Den første betingelse er opfyldt, hvis man tager udgangspunkt i Henrik Svensmarks teorier om sammenhængen mellem kosmisk stråling og skydække eller i, at forandringer i den nordatlantiske oscillation afhænger af aktiviteter i magnetosfæren, som bl.a. forskere ved det arktiske og antarktiske forskningsinstitut i Skt. Petersborg i Rusland har påpeget som en mulighed.

Den anden betingelse er indlysende, skriver de israelske forskere, som dog også påpeger, at man ofte overser, hvor små vejrforandringer, der skal til, for at det har en effekt.

Den tredje betingelse er nødvendig, for at ekstern tilførsel af varer ikke skal dæmpe prisudsvingene. Isolation kan være geografisk betinget eller skyldes told- og kvoteregler, der tjener som beskyttelse af lokale producenter.

Amerikanske hvedepriser i 1900-tallet

Udover hvedepriser i Europa i Middelalderen, som andre har undersøgt tidligere, har Lev Pustil'nik og Gregory Yom Din også analyseret hvedepriser i USA i perioden 1908-1993.

Deres statistiske analyse viser, at der er grundlag for at fastslå, at rumvejret har en signifikant indflydelse på priserne i USA, selv om signifikansniveauet er mindre end det, som er fundet for hvedepriser i Europa under Maunder minimum.

Forskerne skriver i deres videnskabelige artikel, at dette uventede resultat kan skyldes, at de amerikanske hvedemarkeder er koncentreret på et meget lille areal.

Mere end 70 pct. af alle marker findes i et relativt lille område i North Dakota tæt ved grænsen til Canada. Det er et område, hvor vejret i meget høj grad påvirkes af den nordatlantiske oscillation.

Hungersnød i Island

De to forskere har også set på hungersnød i Island og antallet af solpletter i perioden 1770-1900.

De konkluderer, at en statistisk analyse viser, at der er en sammenhæng og udelukker, at denne sammenhæng er tilfældig.

Isolationsgraden af de enkelte markeder vil næppe være så stor i fremtiden, som den har været tidligere eller den for den sags skyld er i dag. Det skulle i sig selv betyde, at disse effekter bliver mindre.

På den anden sider peger Pustil'nik og Yom Din på, at global opvarmning kan være med til at gøre afgrøder mere følsomme over for variationer i vejret. Det trækker altså i den anden retning.

Som så mange andre forskningsartikler slutter Pustil'nik og Yom Din derfor deres artikel med ordene om, at der er brug for mere viden.

De mener, at bønder, meteorologer, astrofysikere og rumvejrseksperter alle skal involveres for at vurdere, om rumvejr-pris-relationen også vil findes i fremtiden.

Dokumentation

On Possible Influence of Space Weather on Agricultural Markets: Necessary Conditions and Probable Scenarios

Kommentarer (11)

Det virker som om man betragter påvirkningen som en lokal effekt, men hvis Svensmarks teori er korrekt, vil den i høj grad have global effekt, og dermed ramme alle markeder samtidig. Der vil derfor under alle omstændigheder opstå markedsisolering, idet de markeder der normalt vil kunne supplere, selv oplever mindsket udbytte.

Man må ikke glemme at hvede ikke er en vare som de enkelte markeder selv kan bestemme mængden af til salg. Den mængde som kommer til salg på markedet er overskuddet fra egenbehovet, og vil derfor være kraftigt mindsket ved lavere udbytte.

Man vurderer i artiklen at de nuværende udsving i klima kan få konsekvenser for sammenhængen fremover, men det ikke ud til at man har undersøgt specifikke klimaforandringer i forbindelse med tidligere tilfælde af hungersnød og udsving i hvedepriser.

Interessant artikel, men mest fordi den er med til at underbygge konceptet om at solens indflydelse er mere og andet end w/m2.

  • 1
  • 0

Nu var der et stort vulkanudbrud på Island i 1783/84, der forårsagede hungersnød (næsten alle heste døde fx), og det påvirkede også klimaet andre steder. Det kan man ikke rigtig lægge solpletter til grund for?

http://en.wikipedia.org/wiki/Laki

Mvh
Tine- eller forårsager solpletter mon vulkanudbrud? ;-D

  • 0
  • 0

Det kan man ikke rigtig lægge solpletter til grund for?

Begrundelsen for at medtage Island i dokumentet i Astrophysical Bulletin, virker temmelig vag. Mon forfatterne ved om Island er en Vulkanø?

Vulkanudbrud har ligesom solvejret indflydelse på vejret, vejret har indflydelse på afgrødernes udbytte og udbudet har indflydelse på priserne. Det beskriver Andy så glimrende.

  • 0
  • 0