Forskere: Parasit fra drivhusbier skyld i omfattende bidød

Pesticider har været under mistanke. Ligeledes stråling fra mobiltelefoner. Og stigende luftforurening. Men det som har taget livet af bemærkelsesværdigt store dele af bestanden af humlebier i Nordamerika og andre dele i verden i en årrække, skyldes en parasit normalt kun fundet i drivhuse.

Det vurderer Michael Otterstatter og hans kolleger på University of Toronto, skriver New Scientist. Parasitten Crithidia bombi spreder sig ofte blandt bier gennem blærer i deres fæces, og det anslås, at 89 procent af humlebierne i drivhusene i Nordamerika bærer parasitten.

Michael Otterstatter tror, at nogle af humlebierne fra drivhusene er sluppet ud i naturen, hvormed vilde humlebier er blevet smittet med parasitten. Han bygger teorien på matematiske spredningsmodeller og studier af nogle drivhusbier, der har kunnet flyve ind og ud af et drivhus i Canada gennem et ventilationssystem.

Det viste sig, at 47 procent af de vilde humlebier, der blev fundet op til 30 meter væk fra drivhusene var smittet med Crithidia bombi, og at dette antal blev reduceret jo længere væk fra drivhuset, bierne befandt sig.

Denne reducering tilskriver Michael Otterstatter, at den canadiske sommer er relativ kort, hvorfor smitten har langt større spredningsmuligheder i varmere klimaer.

Crithidia bombi smitter ikke honningbier, så parasitten står sandsynligvis ikke bag den bidød, der også har plaget honningindustrien i de senere år, skriver New Scientist.

Dokumentation

NS: Commercial bees spread parasite to wild cousins