Forskere: Panik over PCB i spildevandsslam var vildt overdrevet
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Forskere: Panik over PCB i spildevandsslam var vildt overdrevet

Forskere fra Københavns og Aarhus universiteter aflyser nu den panik, som for et par år siden spredte sig, efter at der var blevet målt PCB i dansk spildevandsslam.

Der er ingen risiko ved at sprede slammet på markerne, konkluderer forskerne i en ny rapport, som de har udarbejdet for Miljøstyrelsen. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men Ingeniøren har fået aktindsigt i et næsten færdigt udkast til den.

Rapporten blev bestilt, umiddelbart efter at en række medier med Danmarks Radio i spidsen for et par år siden refererede målinger af PCB i dansk spildevandsslam. Det baserede sig på nogle få målinger udført i Tyskland.

Læs også: Danske landmænd kan frit sprede farligt slam på markerne

Siden har forskerne bag rapporten indsamlet 62 målinger udført på danske rensningsanlæg. Her ligger den gennemsnitlige koncentration på under halvdelen af den vejledende grænseværdi, som Miljøstyrelsen udstedte efter omtalen. Den er på 80 mikrogram pr. kilo tørstof (målt som summen af syv ud af i alt 209 PCB-forbindelser).

På baggrund af rapporten konkluderer hovedforfatteren, seniorforsker John Jensen, Aarhus Universitet:

»Et af målene med rapporten var at kvantificere den reelle miljørisiko ved PCB i spildevandsslammet. Konklusionen er, at der ikke er miljøproblemer i forhold til PCB-indholdet i dansk slam, som bliver bragt ud på markerne.«

Grænseværdien har desuden vist sig at være tilstrækkelig stram til at sikre mod evt. skadelige virkninger af PCB i slammet, tilføjer John Jensen.

Læs også: PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

Han understreger, at rapporten ikke giver en risikovurdering af PCB ud fra et menneskeligt sundhedssynspunkt. Den forholder sig til miljøet på og omkring marken, hvor slammet bliver spredt.

»Men da PCB stort set ikke bliver optaget i afgrøder, så er det nærliggende at drage den konklusion, at det ikke er gennem plantemateriale, at vi finder den menneskelige eksponering.«

PCB har været helt forbudt i mere end 25 år og forbudt i bygningsmaterialer i 35 år. Bl.a. derfor er koncentrationen i spildevandsslam og i naturen generelt faldet, men har dog nu jævnet sig ud på et lavere niveau.

Læs også: Britiske forskere: Vi får store mængder PCB fra forurenede boliger

Ifølge John Jensen er det utopisk, at spildevandsslam bliver helt renset for PCB i en årrække fremover, blandt andet fordi bygninger med PCB er en af hovedkilderne til miljøgiften i spildevandsslam.

Den seneste debat om PCB i Danmark har hovedsageligt knyttet sig til luften i bygninger med PCB i fugematerialet. De fleste mennesker indtager dog mest PCB gennem kosten. Det ophober sig i fødekæden, hovedsageligt i havet, så særligt befolkninger, der spiser mange fede fisk eller sæler og hvaler, er udsat.

PCB er blevet koblet til en lang række sygdomme, herunder kræft. PCB er desuden en af miljøgiftene i det såkaldte beskidte dusin, som er reguleret af Stockholm-konventionen, fordi de kun nedbrydes langsomt - over mange år.

Læs også: Overblik: Her er alt, hvad du skal vide om PCB

Spildevandsslam er kun een af mange kilder til miljøets eksponering med PCB og herfra kommer PCB tilbage til mennesker via fødekæderne. Når man kun bestemmer de 7 PCB indicator congenere så skal man normalt multiplicere med en faktor 5 for at få et mål for total-PCB. Hvis man ikke gør det, så underestimerer man, - men det kan være rart politisk!

I den pågældende rapport har man i øvrigt for første gang herhjemme anerkendt at polyfluorforbindelser er et problem i slammet.

  • 0
  • 0

Så er der lige alle medicin- og hormonrester.

Hej Martin

Som du kan læse i den opfølgende artikel, der er lagt online efter dit indlæg, så er medicinrester ikke noget problem i slammet. Det har de derimod vist sig at være i spildevandet fra rensningsanlæggene, men det er en anden historie.

http://ing.dk/artikel/130576-forskere-hejs...

Hilsen

Magnus Bredsdorff
Ingeniøren

  • 0
  • 0