Forskere om metan-udslip ved Sibirien: Vi har aldrig set noget lignende

Fra et lager af metan - der overstiger mængden af CO2 fra afbrænding af verdens kendte fossile ressourcer - er russiske og amerikanske forskere begyndt at se langt højere udslip end tidligere.

Ved brug af en fjernstyret undervandsbåd, observationer fra fly, og både seismiske og akustiske målinger har forskerne fra University of Alaska og Russian Academy of Sciences opdaget, at udslippet af metan fra permafrosten under det Østsibiriske hav er mindst 17 millioner tons om året. Det er mere end dobbelt så højt som tidligere estimater.

Opdagelserne er offentliggjort i Nature og forskerne advarer om, at de har fundet usædvanligt brede metan-”skorstene” som er opstigende metan fra havbunden, der viser sig som runde huller i den efterhånden tynde is.

»Tidligere fandt vi lignende skorstene med en diameter på ti meter, men det er første gang, vi finder kraftfulde skorstene med en diameter på mere end 1000 meter, der bliver ved med at udsende metan,« siger en af forskerne Igor Semiletov fra det internationale arktiske forskningscenter ved University of Alaska til Independent. . Han vurderer at der er flere tusinde "skorstene" i området.

Igor Semiletov er en del af et forskningshold, der har overvåget havbunden ud for Sibirien i næsten 20 år, og han forventer, at der er flere tusinde metan-skorstene, der pumper drivhusgassen op i atmosfæren i et stadigt hastigere tempo. Isen ved Arktis forsvinder nemlig med en alarmerende hastighed, og de seneste rapporter fra det amerikanske energiministerium anslår, at Arktis vil være isfri om sommeren allerede i 2016, 86 år tidligere end tidligere klimamodeller har peget på.

De nyeste russiske og amerikanske undersøgelser har også vist, at temperaturen ved havbunden ud for Sibirien er steget med mellem 0,9 og 1,8 grader celsius over de sidste 14 år.

Forsker: Jeg er meget bekymret

For hver grad den globale opvarmning stiger, vil udslippet fra permafrosten stige og medvirke til endnu højere temperaturstigninger, og skrækscenariet er, at al metan bliver udløst, hvilket svarer til mere end den samlede mængde CO2 fra jordens kendte reserver af fossile brændsler. Om det sker er forskere over hele verden uenige om, men Natalia Shakhova, der også arbejder ved det internationale arktiske forskningscenter, lægger ikke skjul på, at hun er bekymret.

»Jeg er bekymret over den her proces, jeg er virkelig bekymret. Men ingen kender tidshorisonten for det katastrofale udslip. Der er en sandsynlighed for massive fremtidige udslip indenfor de næste årti, men vi ved det ikke med sikkerhed,« siger hun til Independent.

Udslippene til atmosfæren sker især i forbindelse med storme, hvor metanbobler, der har samlet sig i vandmasserne, bliver frigivet til atmosfæren. Metan er cirka 25 gange mere klimaskadelig end CO2, men nedbrydes til CO2 og vand efter otte til tolv år.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Metan er en stærk drivhusgas 22 gange stærkere end CO2 men Metan har. en meget kort levetid i atmosfære kun 2-3 år! Det vil give en kraftig men kort opvarmning. Af jorden på læner sigt har det kun en lille betydning mens CO2. Er en svag drivhusgas som har en lang levetid i atmosfære på flere hundrede år afhængig af jorden temperatur jo koldere jorden er jo langsommere forsvinder CO2en fra atmosfære jo varmer jorden er jo hurtigere forsvinder CO2en fra atmosfæren CO2 har en større betydning på på læner sigt at Arktis vil være isfri om sommeren allerede i 2016 Tor jeg ikke på Jeg Tor føst at det kan ske i år2050 Samtidig er solar på vej mod et nyt maundetminimum som det der gav Europa den lille istid i 1600 tallet!

 • 6
 • 19

Først Flemming: Hvis du læser artiklen til ende vil du opdage, at jeg skriver, at metan nedbrydes efter otte til 12 år. Men læg mærke til, at metan bliver nedbrudt til CO2. Problemet forsvinder altså ikke bare, når metanen er nedbrudt.

Til Peter: Det er ingen dokumentation for at udslippene af metan er en naturlig klimaændring. Adskillige forskningsresultater, herunder FN´s peger derimod på, at det er en konsekvens af netop menneskelige aktivitet og dertilhørende global opvarmning.

mvh Thomas Djursing, journalist på ing.dk

 • 28
 • 7

FN er inhabile, de LEVER af at skabe frygt, og så bilde os ind at de skal have et stort budget og en masse skattefritagede medarbejdere med pension fra 50 årsalderen, ellers går Verden under.

Det hele handler om at at frigive offentlige midler til en 'red Verden' industri af CO2 baroner, 'udvikling', 'klimaprojekter', 'integration', 'grøn omstilling' og hvad ved jeg. Intet af det ændrer en tøddel ved det store billede.

Vi skulle hellere som ingeniører sige sandheden: med en befolkningstilvækst på snart 1mia/årti, er skatteydernes milliarder alligevel bare en dråbe i havet, så hellere bruge dem på at skabe beskæftigelse og bygge skoler og elektrificere tognettet - for dem som har betalt for det i skatter!

 • 17
 • 21

Uanset hvor stærke indikationer, der findes på det globale problem, så vil det menneskelige sind skubbe det fra sig, længe før det trænger ind og manifesterer sig i relation til menneskets egen rolle i spillet. I demokratiets navn har man lært, at det er legitimt at økonomisere med sandheden i overensstemmelse med, hvad der umiddelbart forekommer det svage sind mest bekvemt. Man har lært, at hvad der er lukrativt for den enkelte på det fri markeds betingelser, det er godt for alle andre. Man har lært, at bruge selv den mindste usikkerhed omkring beskrivelsen af den enkeltes kommulative bidrag til det gennerelle problem, undermineringen af de fælles livsbetingelser, klimaet, biodiversiteten til lands, til havs og i luften, som undskyldning for at skubbe problemet fra sig. Man har beskrevet den overordnede og videnskabeligt sandsynliggjorte selvforskyldte trussel mod egne livsbetingelser som alt for udemokratisk og diktatorisk. I demokratiet og frihedens samt det fri markeds navn har man forholdt sig retten til at skalte og valte med sandheden om den globale opvarmning. Preben Rose, Peter Hansen og Flemming Larsen er eklatante eksempler på den form for kollektiv ansvarsforflygtigelse og kognitive svigt, som det moderne patetisk succesadækvate menneske er. Fuck det hele, står der hen over deres intellektuelt lavstammede indlæg. Ja tak, hvis i havde jeres egen verden, så kunne i for min skyld få lov at ligge som redt. Men der er kun en lille planet til os alle sammen, og med den adfærd som vi lægger for dagen her på vore bredegrader, så er der ikke plads til ret mange i fremtiden.

 • 26
 • 8

Med andre ord: de tidligere klimamodeller var forkerte, ingen havde lagt maerke til, at der i modellerne manglede drivhusgas nok til at rykke Dommedag Arktis 86 aar.

Det er ikke drivhusgasser der mangler, de er forholdsvist nemme at måle.

Det er primært den meget store energitransport der sker i havvandet der er dårligt samplet.

ARGO har gjort det meget bedre, men det er stadig et meget tyndt samplet datamateriale vi har at gå ud fra.

 • 15
 • 5

helt sjovt at tænke på at der sidder to isbrydere fast i arktis, de havde ellers regnet med at der ingen fare var ved denne sejllads ;-)

Nu skal end del af dem der er ombord hentes med helikopter!

 • så der må jo være mere is end forskerne havde regnet med!
 • 8
 • 23

@PHK Hvis drivhusgasser er saa lette at maale, maa den nyopdagede metan jo have manglet saa meget desto mere i modellerne.

Du skriver laengere oppe i traaden, at du er skeptisk mht. klimamodellernes forudsigelseskraft. Kunne man mon faa dig til, i hvert fald paa det teoretiske plan, at fejl i modeller ideelt set ikke burde udvise nogen tendens - at man, hvis man tager fejl 100 gange, statistisk set burde skyde over maalet de 50?

Eller er der en systematisk grund til, at klimamodeller altid undervurderer opvarmningen?

 • 10
 • 9

Kunne man mon faa dig til, i hvert fald paa det teoretiske plan, at fejl i modeller ideelt set ikke burde udvise nogen tendens - at man, hvis man tager fejl 100 gange, statistisk set burde skyde over maalet de 50?

Forskere er generelt forsigtige med at komme med radikalt nye resultater hvis ikke de er MEGET sikre. De få eksempler på det modsatte bliver typisk voldsomt eksponeret i pressen, af naturlige årsager. Det er lettere at få en artikel udgivet hvis den kun ændrer lidt på konsensus. Denne tendens er endnu tydeligere når det gælder "opsamlingsværker" som f.eks. IPCC's udgivelser.

I praksis ses det ved at de ting som ikke kan modelleres, f.eks. den mængde CO2 som vi mennesker vælger at udlede, typisk bliver sat for lavt.

 • 5
 • 1

Det burde være muligt at sænke nogle omvente tragte ned over disse skorstene, og så lede gassen op på land. Afhængig af dybden er det måske ikke engang nødvendigt at komprimere gassen.

 • 0
 • 4

....overproduktion af akademikere der med lys og lygte leder efter noget at beskæftige sig med, som ikke tør sige at det reelle problem er overbefolkning og mangel på arbejdspladser til de under middelbegavede.....som kva deres situation bliver til politisk udnævnte "akademikere" for alle skal jo være studenter og have en uddannelse.....til hvad?.

 • 14
 • 13

Det burde være muligt at sænke nogle omvente tragte ned over disse skorstene, og så lede gassen op på land. Afhængig af dybden er det måske ikke engang nødvendigt at komprimere gassen.

Joh, men problemet er, at gassen er dækket af metertyk is ;o)

Ph taler som sædvanligt mod bedre viden - isen er voksende på 3. år når vi går ind i 2014 om få timer! Ligesom den globale opvarmning er ikke eksisterende på 16 år inden for de samme få timer!

 • 6
 • 10

Hvis drivhusgasser er saa lette at maale, maa den nyopdagede metan jo have manglet saa meget desto mere i modellerne.

Prøv lige at læse igen: Det nye er at der bobler mere metan op.

Ja, hvis resultatet er korrekt, vil målingerne helt sikkert vise en stigning i metan når det har blæst hen i nærheden af den nærmeste målestation.

Personligt er jeg lidt skeptisk over for de talstørrelser der angives og venter derfor på at se det bekræftet i koncentrationsmålinger før jeg helt tror på det.

 • 9
 • 1

syntes åbenbart, at det er bedre at bruge pengene på at reparere skader efter klimahendelser - gang efter gang - end det er at bruge pengene på at ændre adfærd/vaner / lægge om til CO2 neutrale brændsler m.v.

Skaderne efter Bodil i DK er som eksempel noget der p.t. ser ud til at løbe op i 4 - 6 milliarder DKK.

Tænk hvor meget vi kunne lægge om for de penge. Tilsvarende med Tyfonen på Philipinerne, tørken og brændende i Australien osv.

Hvert år bruges der enorme beløb på at udbedre skader fra klimahendelser, som kan ske igen året efter.

Det er i længden langt det billigste at vi mennesker for alvor kommer igang med at ændre vores selvdestruktive adfærd.

 • 10
 • 6

gennem millioner af år ædt sig gennem enorme mængder organisk materiale og udskilt metangas til gengæld. Med tiden er metanen piblet opad til de vandholdige lag i havbunden, hvor gassen er blevet indkapslet i is. Metanisen findes især på randen af kontinentalsoklerne.

Metanisen kan ændre Jordens klima, hvis den smelter og lukker drivhusgassen ud i atmosfæren. Der er sket flere gange i Jordens historie, mest markant for For 55 millioner år siden. Her fik metanudslip fra havbunden gennem 10.000 år temperaturen på bunden af verdenshavene til at stige med 5-7 grader.

Videnskabsjournalist Rolf Haugaard Nielsen i november 2003 >>

Så det

 • 10
 • 1

Det er super interessant at observere hvad der skal til for at få samfund til at reagere på de trusler vi står overfor. Den bekymrede forsker i artiklen nævner at mængden af metan der muligvis kan frigives svarer til den samlede mængde CO2 fra alle de tilgængelige reserver af fossilt brændsel vi har til rådighed. Hvad ville det så svare til i CO2 niveau?

Reserverne ~= 10^12 til 10^13 barrels oe (iea, BP) ~= 10^14kg oe til 10^15kg oe. massen af jordens atmosfæriske co2 ~= 10^15 kg.(wiki) Glem at der indgår noget ilt i omdannelsen af fuel til co2 og at noget af reserverne bliver til h2o, det ændrer ikke størrelsesordener. +10% eller +100% af nuværende niveau af co2 i atmosfæren bare pga af sibirisk metan, det er da et super interessant eksperiment i "planetary science".

 • 4
 • 1

Spørg lige en inder, en kineser eller en brasilianer om isen i Arktis og Antarktis er tykkere eller tyndere? Han vil bare ligne et ?.

Verdens befolkning stiger tilsvarende med Tysklands hvert år; netop de lande hvor væksten sker, er totalt ligeglade med 'klimaet', de ved kun hvad 'vejret' betyder.

Drop nu al det klimaævl!

Mit nytårsforsæt bliver at udlede så meget CO2 og specielt methan som muligt! Jeg vil spise masser af bøffer og slå kæmpe prutter.

 • 7
 • 15

Ja, hvis resultatet er korrekt, vil målingerne helt sikkert vise en stigning i metan når det har blæst hen i nærheden af den nærmeste målestation.

Personligt er jeg lidt skeptisk over for de talstørrelser der angives og venter derfor på at se det bekræftet i koncentrationsmålinger før jeg helt tror på det.

Well, artiklen er too aar gammel...

Men min spoergsmaal gik paa om du kunne bringes til at erklaere, at klimamodeller teoretisk set kunne skyde over maalet paa samme maade som de kan skyde under maalet, saadan som du siger her:

Det er pt. bedste bud fra klimamodellerne (isfrit arktis om 40 aar, FK), som generelt har meget svært ved at reproducere den faktisk udvikling i polarisen.

Det er det der får mange, herunder mig, til at mistænke klimamodellerne for at underdrive konsekvenserne på den mellemkorte bane.

Spoergsmaalet er muligvis lidt perfidt, men den konsekvente bias mod underestimering der rapporteres i pressen, er een af de vaesentligste aarsager til at overtegnede ikke helt kan tage klimamodeller alvorligt. Hvis nogen laver en plat/krone-maskine og det viser sig at moenten lander paa plat 95% af gangene, behover jeg ikke at vide hvordan maskinen er konstrueret for at konstatere, at den er konstrueret forkert.

Som du maaske kan fornemme, fisker jeg efter et bestemt svar, nemlig at de undersogelser der refereres i dagspressen, ikke er repraesentative men udvalgt efter deres skraemmepotentiale. Saa for ikke at spilde tid og serverplads, kunne vi maaske gaa direkte til der hvor du linker til et par undersoegelser der viser, at de gaengse klimamodeller har overestimeret den globale opvarmning.

Alternativt kunne du tilslutte dig @Benny Amorsens forklaring paa den systematiske bias, nemlig at forskere per natur er konservative.

 • 5
 • 4

Nu er der bare den lille detalje at Bodil ikke er en storm forårsaget af klimaændringer - det er bare en normal storm der først pumper vand op i skagerak og derefter ned i kattegat. Shit happens.

Når du globalt pludselig har 20 ""500 års hændelser"" (meterologernes termonologi) på et enkelt år, så er der enten noget der har ændret sig - klimaet? - eller referencegrundlaget er forkert. Da sidstnævnte er målinger, så er der kun førstnævnte tilbage.

Så hvis man ikke mentalt er i stand til at foretage en sammenkobling af hvad der sker omkring en, og det man foretager sig, så står det virkelig slemt til hos klimaskeptikkerne.

Hvorfor denne fornægtelse af, at alt hvad vi foretager os har en indvirkning på det omgivende miljø/system. Kausalitet er ellers et bredt anderkendt videnskabeligt princip?

 • 8
 • 5

Det er super interessant at observere hvad der skal til for at få samfund til at reagere på de trusler vi står overfor.

Det er nu nærmere deprimerende. Det lader til at folk totalt lukker øjnene for det helt indlysende, fralægger sig ethvert personligt ansvar, og fortsætter deres destruktive adfærd som om alt er som det altid har været, og det er det jo ikke. En befolkningsstigning på 4 milliarder mennesker kan ikke undgå at påvirke omgivelserne.

Ja - den mekanisme er særdeles interessant.

Som jeg ser det, lader den til oftest at komme til udtryk ved problemstillinger som er svære at overskue, og som potentielt truer ens daglige levevis. Historisk set er der talrige eksempler på, at folk har taget skyklapperne på og undladt at handle, selv om truslen var overhængende.

 • 5
 • 5

Der er talrige eksempler på, at mennesker ikke reagerer på overhængende trusler/farer, men i stedet lader som ingen ting og forstætter som de plejer.

Det virker som om, at den adfærd ligger i os rent genetisk. Nogle af de eksempler der umiddelbart falder mig ind er f.eks. Pompei, hvor folk blev boende after at vulkanen var begyndt at ryge.

Et andet eksempel sås med jøderne under WW2 hvor mange blev boende selv efter at genboen var blevet fjernet. Der kan sikkert findes masser af andre eksempler.

Det minde lidt om visse dyr, hos hvem farereaktionen er at "fryse", dvs. stå helt stille og ikke gøre noget.

Det kan ikke afvises, at menneskets manglende reaktion på overhængende trusler i nogle sammenhænge er en fordel. For så vidt det, at reagere på de klimaændringer vi som art forårsager på kloden, er det dog ikke et særligt hensigtsmæssigt reaktionsmønster.

Set i lyset af den seneste storm, Bodil, og de skader den forvoldte, er det i den sammenhæng interessant at se, at nogle af de sommerhuse der røg i havet ved Nr. Lyngby var handlet for ret nyligt. Altså har de nye ejere trods stedets historie m.v. valgt at se bort fra den mulighed, at der kunne komme en - eller flere - storme som ville sendes deres hus i havet.

Ligeledes kommer vi til at se, at der bruges milliarder på at genopbygge boliger og infrastruktur i områder, hvor det reelt er det eneste fornuftige, at overlade disse området til havet.

Der kommer med andre ord ikke til at ske det store, for end der gribes ind fra oven af. Som eksempel det lavtliggende boligområde i Odense, hvor man valgte at købe husene for at rive dem ned, og omdanne området til regnvandsbassin.

Derfor skal man nok heller ikke regne med, at de hardcore klimaskeptikkere reagerer før end de regulært lovgivningsmæssigt bliver tvunget til det.

 • 8
 • 5

Slemt, hvis man er klima-fanatiker, som PHK!

Hej Peter. Som det fremgår af de mange minusser, du har fået, er det ikke kun PHK, der er klima-fanatiker. Men det er da også forbandet, når det billige skidt til naturen, nu igen viser sig at have en enorm effekt på den påståede menneskeskabte klimaopvarmning. At den stadig stigende mængde af CO2 i luften, til med ikke har betydet nogen stigning i temperaturen, gør det bare endnu værre for fanatikerne.

 • 7
 • 9

I demokratiets navn har man lært, at det er legitimt at økonomisere med sandheden i overensstemmelse med, . . . .

Hej Steen. Går ud fra at du henviser til IPCCs håbløse, men populistiske klimamodeller, og jeg kan kun give dig ret. Mage til omgåelse af sandheden skal man lede længe efter. Det hører til absolut sjældenheder, personligt kan jeg ikke mindes nogen, at en stor del af de forskere, der har skabt grundlaget for en rapport, efterfølgende nægter at godkende rapporten, fordi de mener at den er blevet så forvansket og nogle steder direkte i modsætning til det oprindelige arbejde, at de ikke vil lægge navn til.

 • 4
 • 6

Forskere er generelt forsigtige med at komme med radikalt nye resultater hvis ikke de er MEGET sikre.

Hej Benny, ingen tvivl om du generelt har ret. Derfor er det også så påfaldende, at alle klimamodeller indtil nu har været totalt forkerte. Det viser at disse modeller i høj grad indretter sig efter politiske ønsker, IPCC er vel det tydeligste eksempel. Det er noget lettere for politikkerne, at lægge skatter på energi, med en rapport der viser, at ragnarok er lige ved at bryde løs.

 • 6
 • 6

Det virker som om, at den adfærd ligger i os rent genetisk. Nogle af de eksempler der umiddelbart falder mig ind er f.eks. Pompei, hvor folk blev boende after at vulkanen var begyndt at ryge.

Pompei, hvad er det for noget vrøvl. Du er et menneske, der i bagklogskabens klare lys kritisere andre. Du kunne lige så vel spørge: "hvorfor tog de ikke bare det første fly eller bilen og kørte langt væk." Jeg håber du kender svaret. Vulkanen har altid haft større og mindre udbrud, og befolkningen viste det. Det specielle i dette tilfælde var det pyroklastiske udbrud. Det opnår hastigheder på op til 400 km/t og er adskillige hundrede grader varm, selv i dag er der vulkanforskere, der omkommer i denne type udbrud, Mount St. Helens er det sidste eksempel, jeg kan huske.

 • 4
 • 5

Det kan du jo så mene hvis du vil. Jeg kommer såmænd bare med en observation. Der kan sikkert findes bedre eksempler.

Uanset hvad, så ser vi jo igen og igen, at vi som art undlader at handle, selv om vi står overfor store trusler - hvad en karakteren af disse så end måtte være.

Det der i den forbindelse er interessant, er hvad der skal til for at der bredt sker handling frem for bortforklaring af truslens indhold.

 • 4
 • 4

Carsten Lundgaard vælger at gå ud fra at der henvises til IPCCs håbløse, men populistiske modeller...

Hvad dette aspekt af problematikken global opvarmning angår, så findes der allerede mange referencer fra min hånd: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-224...

http://www.nature.com/nature/journal/v499/... http://www.huffingtonpost.com/2013/07/24/a... http://ing.dk/artikel/gigantisk-metanboevs... http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/k...- 912892.html http://www.guardian.co.uk/environment/2013... http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013...

Hvad IPCC´s adfærd angår, så mener jeg også at kritikken kan gå på at organets videnskabelige forsigtighedsprincip kommer klimabenægterne mere i møde, end de selv evner at forstå: http://ing.dk/blog/ipcc-har-de-nu-det-hele...

Min kritik af organet er mere differentieret end den primitive semantiske distinktion benægter/alarmist lægger op til: http://ing.dk/artikel/leder-ipcc-har-udspi...

I det hele taget, så er det et sociologisk filosofisk eksistentialistisk spørgsmål, om mennesket med den form for social organisering, som vi har indrettet os under, er i stand til at tage sig af de selvforskyldte problemer, som bl.a. omfatter hensynet til de naturligt givne mulighedsbetingelser:

http://old.bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lfo...

 • 0
 • 5

Går ud fra at du henviser til IPCCs håbløse, men populistiske klimamodeller, og jeg kan kun give dig ret.

- du er ej heller den eneste:

Newman, a former chairman of the Australian Broadcasting Corporation and the Australian Securities Exchange, made the comments about climate change while railing against green policies, including the renewable energy target and the carbon tax.

The newspaper quoted Newman as saying the climate change establishment, through the IPCC, remained “intent on exploiting the masses and extracting more money”.

“When necessarily, the IPCC resorts to dishonesty and deceit,” Newman said.

He said Australia had become “hostage to climate change madness”...

Kilde:

http://www.theguardian.com/environment/201...

 • 4
 • 4

»Jeg er bekymret over den her process, jeg er virkelig bekymret. Men ingen kender tidshorisonten for det katastrofale udslip. Der er en sandsynlighed for massive fremtidige udslip indenfor de næste årti, men vi ved det ikke med sikkerhed,« siger hun til Independent.

Det er pudsigt, når nu hun er så bekymret, at hun ikke fremskaffer nogle mere håndfaste fakta. Hun er vel den nærmeste til at gøre det i stedet for blot at være bekymret.

 • 7
 • 6

Som det fremgår af de mange minusser, du har fået, er det ikke kun PHK, der er klima-fanatiker.

Helt enig.

 • 3
 • 3

Jeg går ud fra der er tale om metanhydrat, altså "metan-is" der ligger under havbunden, og som tøer når temperaturen stiger?

Optøningen af metanhydrat pga. AGW har været forventet længe!

Illustrationen om metandannelse i søer er næppe relevant i forhold til det sibiriske hav??

 • 3
 • 0

Det ender helt i hegnet hvis ikke udviklingen i udledningen af CO2 bliver vendt meget snart. Vi må bare krydse fingre for, at vi er i stand til at tilpasse os det der vil ske. Jo større en levende organisme, jo sværere er det at tilpasse sig. Vi hører til de store.

 • 3
 • 4

det er både et gæt og en forsættelse af tendensen de seneste år målingerne begyndte i år 1979 og der var isens minimum udbredelse på ca 7,2 millioner spuare kilometers året efter var isens minimum udbredelse på ca 7,95 millioner spuare kilometers

i løbet af de næste 34 år er medianen for isens minimum udbredelse Faldet fra 7,96 millioner spuare kilometers til 4,95 millioner spuare kilometers hvis tendensen fortsætter vil der være is frit i Arktis om sommeren i år2070 alså 50% isfri sommer og 50% at sommerne med is fordi det er medianen men den første isfri sommer vil komme tidligere fordi nogen år er isen udbredelse lavere end medianen i de tilfælde hvor isen udbredelse er lavest kan isens udbredelse kommer ned på ca1 million spuare kilometers under medianen derfra skal vi se hvornår den første isfri sommer kommer Hvornår kommer medianen ned på 1 million spuare kilometers? så det bliver muligt at få en isfri sommer i Arktis hvis tendensen fortsætter 7,96-4,95= et fald på 3,01 millioner spuare kilometers over 34 år 3,01/34= et fald på 0,0885294117647059 spuare kilometers om året 4,95/0,0885294117647059=55,91 år 2013 +55,91=år2070 for medianen så vil halvdellen af sommrene være isfri 3,95/0,088529=44,61+2014=år2058,61 for de føste isfrie sommer i Arktis men der tagers forbehold for den globale opvarmning accelerere og her bliver vi nød til at gætte

som sagt tog jeg fejl det er rigtigt at metan har en levetid på 8-12år jeg har bare læst det med at metan har en levetid på 2-3år og metan er 22 gange og ikke 25 gange stærkere end CO2 som dog var helt rigtigt et sted for et stykke tid siden men på grund af at metan har en levetid på 8-12år som jeg før ikke vise tor jeg stadig på at Arktis ikke vil opleve isfrie sommer før år2040 Men vi skal også huske på at solen opføre sig meget mærkeligt for tiden man mener at vi er på vej mod et nyt maundetminimum hvis det er rigtigt vil det bremse den globale opvarmning og vi ved enlig ikke særlig meget om solens påvirkning af klimaet men at Arktis vil være isfri allerede i 2016 er stærkt overdrevet

 • 4
 • 0

hvis tendensen fortsætter vil der være is frit i Arktis om sommeren i år2070

Glimrende estimat, men du overser en meget vigtig detalje: Isens areal og dermed rumfang er i grove træk bestemt af formlen for cirklens areal og derfor er det ingen grund og heller ikke data der får nogen til at tro at afsmeltningen foregår lineært i areal eller volumen.

Ikke at vi så lige ved hvordan det ellers sker.

De fleste der kigger på kurven ser en superlineær tendens, men der er ikke statistiske data nok eller videnskabelig enighed om præcis hvad formlen måtte være.

Det værste den kan være er formodentlig kvadratisk (jvf. A = PI*r²).

Se f.eks kurven her: http://www.c2es.org/facts-figures/impacts/....

Så 2070 er næsten helt sikkert et overtal.

 • 2
 • 4

Fra artiklen:

Tidligere fandt vi lignende skorstene med en diameter på ti meter, men det er første gang, vi finder kraftfulde skorstene med en diameter på mere end 1000 meter, der bliver ved med at udsende metan

Den skorsten kunne de godt have lagt et billede ud af. Den vi ser er vel kun på 10 meter.

På wikipedias plot over atmosfærisk metan siden 1983, ser man faktisk en noget kraftigere stigning siden ~2007. Det passer meget godt med artiklen her, alt andet lige.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e...

 • 1
 • 0

Siden 1983 er udledningen af metan gået fra kraftig til næsten flad, for så at stige noget igen siden 2007. Kan vi udlede af det, at man gradvist har fået bedre styr på metan-forureningen i industrien? Nu er det så på vej i den anden retning igen, og det kan så skyldes permafrostproblemer. Eller nogen fattige lande der er begyndt at svine med industrien igen, måske.

 • 1
 • 2

Metanudslip stammer fra så mange kilder, at det nok kræver en nærmere analyse. Termitter og køer slipper eksempelvis store mængder metan ud, og der slipper naturligvis mere metan ud, jo mere metan man bruger (alt andet lige).

Men det er klart, at ekstra metanudslip fra arktis ikke står højt på ønskelisten...

 • 1
 • 0

Der er mange kilder, ja, men de menneskerelaterede kilder er dem der giver plottet hældningen > 0 over de seneste mange år, tilsvarende med CO2. Det er nok heller ikke en ændring i antal køer og termitter der har givet et synligt udslag på et plot. Det skal være noget der batter. Jeg kan kun lige tænke på industrien eller permafrost. En metanskorsten på 1000 meter i diameter må kunne slippe en, hrrrm... ordentlig en!

 • 1
 • 2

Og - ak, ja - Vesuv spyede røg med få års mellemrum, men der var for det meste årtusinder mellem egentlige udbrud, hvoraf det seneste skete ca. 1.800 år før Pompeis udslettelse i år 79. Der var et lille udbrud ca. 300 år før, o. -220.

 • 2
 • 0

Metan er en stærk drivhusgas 22 gange stærkere end CO2 men Metan har. en meget kort levetid i atmosfære kun 2-3 år! Det vil give en kraftig men kort opvarmning. Af jorden på læner sigt har det kun en lille betydning mens CO2. Er en svag drivhusgas som har en lang levetid i atmosfære på flere hundrede år afhængig af jorden temperatur jo koldere jorden er jo langsommere forsvinder CO2en fra atmosfære jo varmer jorden er jo hurtigere forsvinder CO2en fra atmosfæren CO2 har en større betydning på på læner sigt

CO2 halveringstid i atmosfæren er 6,5 år. Detved falder ideen om en menneskeskabt global opvarmning til jorden. Begrebet "Drivhusgasser" bygger på en forkert opfattelse af hvad der sker i et drivhus. Det er lykkes i forsøg at påvise en opvarmende effekt af CO2. Ved 30% CO2en i atmosfæren kan give en opvarmning på 1K. Vi har nu 0,04 % CO2 i atmosfæren.

 • 0
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten