Forskere: Ministerens tøven gør flere danskere syge af svinebakterie

Hvis Danmark havde gjort som Norge og bekæmpet svine-MRSA ude i staldene, var vi sluppet for den voldsomme spredning af smitten, som foreløbig har ført til fire dødsfald.

Det konkluderer en af Danmarks førende eksperter i resistente bakterier, Yvonne Agersø, der er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttets afdeling for epidemiologi og genomisk mikrobiologi.

»Hvis bakterien bliver ved at få lov til at sprede sig hos grisene, må vi også forvente, at flere mennesker bliver smittet,« påpeger hun.

Den norske fødevarestyrelse har besluttet at screene samtlige norske svinefarme for at finde frem til smittede besætninger. Ved at kende omfanget af bakteriens udbredelse kan de overvåge de smittefri besætninger og forhindre, at smittede smågrise bliver solgt videre og smitter andre svinefarme.

Læs også: Norge går langt mere drastisk til værks end Danmark i kamp mod svine-MRSA

Nøjagtig det samme forslag til screening af samtlige farme og alle led i svineproduktionen kom fra den arbejdsgruppe, som blev nedsat i 2012 af Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet for at stoppe spredningen af MRSA fra svin i Danmark.

Alligevel har skiftende ministre, senest den nuværende fødevareminister, Dan Jørgensen (S), afvist at gribe ind over for smitten blandt svinene i staldene. Dan Jørgensens nye handlingsplan er ganske vist baseret på arbejdsgruppens anbefalinger, men fokuserer i stedet på rådgivning og bedre hygiejne for at forhindre, at landmændene tager smitten med sig ud af stalden.

Men selv om krav til håndvask og tøjskift kan reducere smittespredningen, ærgrer det Yvonne Agersø, der var medlem af regeringens MRSA-arbejdsgruppe, at den nye handlingsplan ikke rummer tiltag, der skal fjerne eller reducere bakterien hos smittekilden. Heller ikke tiltaget om reducering af antibiotikaforbruget vil kunne fjerne MRSA fra besætningerne, højst vil det kunne mindske udviklingen af bakterien på sigt.

Læs også: Minister: Her er min fempunktsplan, som skal bremse svine-MRSA

»Handlingsplanen gør ikke noget for at fjerne MRSA – kun reducere spredningen fra stalden,« siger Yvonne Agersø.

Hun var en af forslagsstillerne om at screene samtlige led i svineproduktionen i Danmark for på den måde at få et datagrundlag for at kunne lægge den rette strategi for at bekæmpe MRSA hos svinene.

En anden forslagsstiller er professor i klinisk veterinærmedicin på Københavns Universitet Jens Peter Nielsen, der også var medlem af regeringens MRSA-arbejdsgruppe.

»Jeg mener bestemt, vi har brug for at kende omfanget af smitten og screene samtlige svinefarme anonymt som i Norge, hvis vi skal kunne agere på problemet,« siger professor Jens Peter Nielsen.

Læs også: Tre gange så mange danskere smittet med svine-MRSA på kun ét år

Flere medlemmer af Folketingets fødevareudvalg har også udtrykt kritik af regeringens fravalg af handling mod smittekilden i staldene og manglende screening af bakteriens udbredelse.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er i dag kaldt i samråd i Fødevareudvalget for at redegøre for den voldsomme vækst i spredningen af MRSA-bakterien.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi skal have bekæmpet mrsa. Jeg er bekendt med et tilfælde hvor en institution bruger over 1 mio. På at bekæmpe spredning af denne bakterie. Penge som går fra det ordinære budget.

 • 0
 • 0

der er lagt op til en ny "blødersag" man nøler og nøler , og så breder bakterien sig , så det er umuligt at dæmme op. Dansk politik i en nøddeskal .

 • 0
 • 0

Man kan ikke "bekæmpe" MRSA , når man har en hel industri som "dyrker" MRSA bakterier på løbende bånd. Når man giver antibiotika så dræber man de følsomme bakterier og det er kun dem som udvikler resistens som overlever. I starten dør de fleste bakterier og en eventuelt rest gruppe dør i den almindelige konkurrence som findes på bakterielt plan. Men når man systematisk og kontinuerlig giver antibiotika så er det til sidst kun de bakterier som har muteret et resistens mønster som overlever.. Og fordi konkurrencen er væk så florerer disse bakterier. Så enhver svinestald, hvor der bruges antibiotika er en fabrik, der konstant fremavler resistente bakterier.

Antibiotikaen forsvinder ikke bare fordi den bliver givet til grise. Den udskilles og havner i miljøet, hvor der forsat sker en resistens udvikling i andre bakterier grupper som ikke normalt er sygdomsfremkaldende. Bakterier udvæklser gener, så et resistens gen kan overføres fra en ikke sygdomsfremkaldende bakterie til en patogen bakterie. Så det er ikke kun i svinestaldene der udvikles resistens. Lars Bitsch-Larsen. læge

 • 0
 • 0

Selv om vi havde valgt at sanere de smittede svinebesætninger, da de første dukkede op i 2006 ( ja længere siden er det ikke) så ville det blive meget dyrt. Så både Landbruget og ikke mindst landbrugets långivere fik sved på panden. Så hellere forsøge sig med hemmelighedsholdelse og så affinde sig med de dødsfald MRSAcc398 vil kaste af sig. Har været med t il at bekæmpe flere trælse kvægsygdomme gennem sanering - med succes. Finder derfor, at den hemmeligholdelse, Sundhedsstyrelsen valgte i samråd med landbruget, er og var forkert. Især da jeg nu både bor på landet , er blevet gammel og svagelig og har langt til håndvasken

 • 0
 • 0

Når nu eksperterne siger, at man ikke kan eliminere MRSA i besætningerne, men måske reducere antallet, så vil der stadig være mennesker, der dør på grund af infektion med MRSA. Men hvorfor er der ingen af eksperterne, der nævner, at smittede patienter kan kureres og reddes ved behandling med de såkaldte non-antibiotika sammen med de allerede godkendte antibiotika, da resistensen ved denne behandling ganske simpelt ophæves. Er der en "antibiotikamafia" inklusive de omtalte eksperter, der forhindrer udbredelse af denne viden? Søren Nielsen, dyrlæge, Tåsinge

 • 0
 • 0

Helt enig. Ondets rod er antibiotika og svineproduktionen baserer sin rentabilitet på antibiotika. Dermed selekterer det meste af produktionen for resistente bakterier og derfor er det produktionsmåden, som er selve problemet. En screening vil kun afsløre besætninger hvor problemet er opstået, men alle besætninger der bruger antibiotika vil på et tidspunkt få problemet. Løsningen er dyr og næppe spiselig for erhvervet: Fjern antibiotika og udvikle svinenes naturlige modstandskraft mod infektioner (probiotika, mere plads til grisene i staldene, mindre besætninger, bedre hygiejne). Men der er næppe nogen vej udenom, hvis ikke vi skal stå med en ny verdensomspændende epidemi med resistente bakterier. Hvis det er nogen trøst er Danmark ikke det værst stillede land, mange andre lande bruger langt mere antibiotika end Danmark.

 • 0
 • 0

Så simpelt er det: man bruger medicin til raske dyr og gør medicinen ubrugelig for mennesker - svineproduktionen dræber nu danskerne - hvor mange tror man er acceptabelt? Tre mennesker døde nu, næste år fem, fem år frem måske 37 ?? - hvor trækker vi grænsen i jagt på billige flæskestege?

 • 0
 • 0

BSE (som altså havde evnen til også at slå mennesker ihje) viste sig også sindsyg dyr at få ud af staldene. Men da først alle havde set en døende englænder, og forstod: det kunne ske for mig, var der ingen vej uden om. Her har vi samme problem: vores produktionsmåde producere en sygdomsfremkaldende agent, og vi kommer ikke uden om at reagere på det. Når det ikke er sket, er det kun fordi der endnu ikke er dukket en video op med en døende dansker (helst en mor til små børn, eller endnu bedre et barn) i hospitalssengen. Vi tro alle: det rammer nok nogen andre, nogen langt væk, ude på landet. Men det kan ramme os alle, for bakterierne migrerer og spreder sig, og vi har overhovedet ikke styr på hvor de er og hvor de ikke er.

 • 0
 • 0

Svaret på alle de undrende spørgsmål om, hvorfor vi ikke gør som i Norge og hvorfor vi skal finde os i, at nu også vores sundhed skal der spilles hasard med, er simpelt men desværre så tydeligt for alle: landbruget har ikke tilladt mere end denne ligegyldige 5.punkts plan, som er en narresut fordi de danske slappe og handlingslammede politikere er underlagt L og F og BL lobbyen. Ja det ER SÅ SYGT og ødelæggende først for naturen og nu direkte for enkelte menneskers liv. Og så snakker de om FLERE svin. Altså mere gylle ud og mere dårlig luft med bakteriespredning. Så de fortsætter under mottoet: med øget svinevækst skal skaderne fra svinevækst bekæmpes! Har vi egentlig de politikere som vi fortjener? Nej - for vi stemte på nogle som sagde noget helt andet end det de gør nu.

 • 0
 • 0

Som sædvanlig er det landbruget, der styrer ministeren og ikke omvendt! Man skal vist lede længe i de politiske rækker, for at finde en politiker med "bukserne på". Latterligt og efterhånden helt forudsigeligt!

 • 0
 • 0

Lars Bitsch-Larsen

Helt enig. Desuden transporteres grisene i deres livsforløb fra fødsel til slagtning rundt i Danmark og udlandet over store afstande. Det bidrager til spredningen af de resistente bakterier.

 • 0
 • 0

BSE er en prion, og hverken bakterie eller virus. Der er ikke tale om smitte i ordinær forstand. Vi er en del forskning og forsøg klogere på hvordan det hænger sammern.

 • 0
 • 0

Er der en "antibiotikamafia" inklusive de omtalte eksperter, der forhindrer udbredelse af denne viden?

Det er vel snarere sådan at visse beslutningstagere, som er inde i "stoffet", af erfaring ved at hvis der findes effektive non-antibiotika vil der såmänd blive fodret svin med dem indtil disse heller ikke virker mere.

... og så har man jo pludseligt en ubodelig katastrofe den dag der bliver serveret en underkogt dansk fläskesteg til et Bilderberg möde!

 • 0
 • 0

Der er flere og flere der begynder at se et sammenhæng mellem, de folkevalgte, den førte politik og verdens pengeelite.

Måske nogle flere skulle sætte sig godt og grundigt ind i Agenda 21, drejebogen for at kontrollere og slavebinde planeten.

Bagefter kan man undersøge Codex Alimentarius. Det er et fantastisk arbejde der her er begået og vi er allerede alvorligt på skideren. MRSA er kun begyndelsen og tænk hvad de kan have af overraskelser til os i fremtiden.

Og hvis man bruger mere tid på at undersøge det her, end hvad den "troværdige" presse gør, så spekulere lige over hvor meget demokrati der er i en regering, der helt slavisk og til gene for folket, tager livsvigtige, samfunds ændrende, politiske beslutninger, uden offentlig debat. På bagrund af hemmelig information, overleveret på hemmelige møde, holdt med de mennesker som tjener trilliarder på det hele. (undersøg FIAT penge).

Men det er nok bare mig, for i et stolt demokratisk land som danmark, ved alle da hvad Agenda 21 og Codex Alimentarius er. Det høre man da om allerede i folkeskolen, demokratisk dannelse, ellers kan man jo ikke deltage i debatten og stemme på de politikkere der bedst repræsentere en selv.

Til næste valg kan de vil bare fortælle lidt om deres ynglings farve, livret, kæledyr, musiksmag og så kan man vælge den der bedst repræsentere en selv ud fra det. Demokrati har vi ihvertfald ikke.....

 • 0
 • 0

Er at uden svineprodukter er det muligt at leve et godt og langt liv:-)

Skære vi indtagelse af animalske produkter ned til fem procent er der overbevisende dokumentation for vi kommer til at leve længere og spare sundhedssektoren for rigtig mange milliarder. Se. forks over knives fra 2011, men regn ikke med at Landbrug og Fødevare sponsorere danske undertekster.

 • 0
 • 0

Ikke kun forbruget af antibiotika i svineproduktionen, men også forbruget af kobber, medfører udvikling af antibiotika-resistente bakterier. Prof. Hans Jørn Kolmos, SDU har udtalt sig om dette for nyligt.

 • 0
 • 0

Forløbet med MRSA CC398 er så skørt og udansk, at den danskeren uden for svineindustrien har svært ved at tro på. Hvilket man ikke kan fortænke dem i.

Er helt enig i, at det kun kan blive meget værre, nu da bakterien er ude af staldene og ude af kontrol. I 1000 vis af Ukrainere, Polakker, Baltere, Rumænere, Brasilianere m.fl. m.fl. har i årenes løb uvidende pådraget sig en resistent bakterie i de danske svinestalde, og taget den med hjem for at smitte videre efter endt arbejdsforhold. Det anslås, at der er imellem 6000 og 10000 udenlandske ansatte i landbruget i DK. Hovedparten i svineindustrien. Det er da helt helt utilstedeligt, at behandle mennesker på den måde.

Senest anslår man at måske op til 10000 danskere er smittede med MRSA CC398. Mange er raske smittebærere, som smitter videre uden at vide det.

Og hele tiden tilpasser bakterien sig, og bliver derved mere og mere farlig.

Landbruget brugte 86 tons antibiotika i 2013, og det var 4 tons mere end året før. Sundhedssektoren i DK brugte til sammenligning 49 tons.

Samtidig bruges der over 2000 tons kobber i svineindustrien, idet kobber har samme effekt som antibiotika i grisenes maver. Men kobber giver også resistente bakterier. Og både kobber og antibiotika, som ikke optages af grisen, ryger med gyllen ud på markerne/i naturen. Kobber er et tungmetal, som ophobes på i jorden. Det har man gjort i over 10 år nu. Her ligger en tikkende miljøbombe, som ingen ved, hvad de skal gøre ved.

Alt i alt et fuldstændig vanvittigt scenarie vi er vidne til. Det opføres af en ganske lille gruppe mennesker, som skylder knap 400 milliarder væk, de bidrager ikke til samfundskassen - tværtimod. Man betaler ikke skat. Grisene fragtes til udlandet og slagtes her. Deres efterladenskaber har vi så fornøjelsen af.

Det kan kort beskrives som en lille gruppe mennesker på overførselsindkomst - årligt EU tilskud på over 7 milliarder -, som er godt igang med at ødelægge vores natur, drikkevand, økonomi, og ødelægge vores mulighed for at bruge antibiotika. Samtidig med, at de dyr, det hele handler om, lider voldsomt herunder. Det er så skørt, som det kan blive, det her.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten