Forskere: Mikroplast fra mundbind truer miljøet

Illustration: Mihailo K | Bigstock

Under corona-pandemien har vi efterhånden vænnet os til at se hinanden maskeret med mundbind i supermarkedet, på jobbet eller i køen ved coronatestcentret.

Kina, som er verdens største producent af mundbind, øgede i marts sidste år sin produktion med en faktor 10, og nylige undersøgelser estimerer, at vi på globalt plan bruger 129 milliarder mundbind om måneden. Heraf er de fleste engangsmundbind, der er fremstillet af plastik-mikrofibre.

»Mange mundbind bliver ikke afleveret som plastikaffald, og derfor er det nu ekstremt vigtigt, at vi forholder os til den potentielle trussel mod miljøet, som de kan udgøre. Det her må ikke blive det næste plastikproblem,« advarer miljøtoksikolog Elvis Genbo Xu fra Syddansk Universitet og professor Zhiyong Jason Ren fra Princeton University i en kommentar i tidsskriftet Frontiers of Environmental Science & Engineering.

Læs også: Forskere: Brugte mundbind kan anvendes i veje og fortove

Engangsmundbind består typisk af tre lag: Et ydre lag af et ikke-absorberende materiale som f.eks. polyester, der beskytter mod væske. Et mellemlag i ikke-vævet materiale som f.eks. polypropylen eller polystyren, der blokerer for dråber og aerosoler via en elektrostatisk effekt. Det inderste lag består af et absorberende materiale som uld, der absorberer damp.

Synderen i miljøet er de polymerer, der anvendes i fremstillingen, hvor polypropylen er det mest brugte. Selvom engangsmundbindet her er udsat for solens ultraviolette stråler og varme, hæmmes nedbrydningen af polypropylen, bl.a. fordi det er så hydrofobisk og har en høj molekylær vægt, forklarer forskerne i deres indlæg.

I stedet slides plasten i løbet af få uger ned til myriader af mikroplast-fragmenter på mindre end fem millimeter og derefter til endnu mindre stykker og til sidst til nanoplast på mindre end en mikrometer. Fragmenterne vil derefter spredes i økosystemerne og blive optaget af dyr, planter og mennesker.

»Hvis ikke ansigtsmaskerne indsamles, kan de blive transporteret til vandmiljøet med overfladevand, floder, oceanstrømme, vind eller dyr, der enten bliver viklet ind i dem eller indtager dem,« skriver forskerne.

Læs også: Nyt studie anbefaler dobbelt maskering mod coronasmitte

Som andet plastaffald kan mundbindene afgive skadelige kemikalier og biologiske stoffer som bisphenol A, tungmetaller og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, påpeger forskerne.

Problemet bliver ikke mindre af, at de fremstilles direkte fra plastfibre i mikrostørrelse (1-10 mikrometer), som når mundbindene smuldrer kan frigive mere mikroplast – og det lettere og hurtigere – end den type plast, der anvendes i plastikposer.

»Oveni er en ny generation af mundbind på vej; nanomaskerne, som indeholder plastfibre i nanostørrelse. De kan udgøre en ny kilde til nanoplast-forurening,« advarer Elvis Genbo Xu og Zhiyong Jason Ren.

I modsætning til plastflasker findes der ingen indsamlingsordninger for mundbind, og de to forskere slår derfor til lyd for, at der tages hånd om problemet med følgende fire tiltag:

 • Opstil skraldespande, der kun er til mundbind

 • Indfør standarder og retningslinjer for forsvarlig håndtering af brugte mundbind

 • Skift engangsmundbind ud med genbrugelige masker, f.eks. i bomuld

 • Sæt gang i udviklingen af bionedbrydelige engangsmundbind.

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan man rengøre sit mundbind med et strygejern?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nej, jeg har ikke vænnet mig til at se folk "Mundbindsmaskeret", og jeg kommer heller ikke til at gøre det. Det er hæsligt og i øvrigt i strid med lov om tilddækning af ansigtet i det "offentlige rum".

 • 3
 • 14

i øvrigt i strid med lov om tilddækning af ansigtet i det "offentlige rum".

Nope:

Straffeloven § 134 b

§ 134 b

Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Bemærk Stk. 3.

 • 10
 • 0

Øv osse. Der fik du så lige ødelagt Otto Jørgensens “velforberedte” kommentar, bare ved at bruge et par sekunders ekstra læsetid på at få HELE § 134 b med.. Hvor tarveligt!

HOV!

Hvad er nu det her? 😃 Der er sgu mere endnu!

Skal vi tage § 134 c (det hele, naturligvis) med også, bare sådan for sjov skyld og narrestreger?

§ 134 c. Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Så har vi også fået dækket alle de andre mulige situationer, som ikke er i forbindelse med demonstrationer m.m.

Så nu er Otto Jørgensen også blevet forhindret i (såfremt dette var noget han kunne finde på) at kunne påstå, “at selv sagesløse uskyldige mennesker der blot færdes i det offentlige rum som ikke engang deltager i nogen demonstrationer m.m.” ville kunne sigtes for at tildække deres ansigt i det offentlige rum, ved at have ansigtsmaske på. (Til trods for at de gør det fordi de er ansvarsbevidste voksne mennesker, der ikke har noget imod at gøre sit for at beskytte folkesundheden, ved at beskytte den indvendige side af hovedet.) 😄

 • 1
 • 3

Mange mundbind bliver ikke afleveret som plastikaffald, og derfor er det nu ekstremt vigtigt, at...

Mundbind er IKKE egnede til den mekaniske plastgenanvendelse vi har i dag. Basta! Det giver overhovedet ingen miljømæssig mening at antyde at folk burde putte det i plast-affaldsspanden; det udgør i stedet en forurening som vil NEDSÆTTE kvaliteten af den samlede genbrugsplast og dermed også forhindre genanvendelsen af noget af det, det egentlig godt kunne være genanvendt i samme spand.

Mundbindene ser ud til potentielt at kunne være velegnede til kemisk genanvendelse ved pyrolyse, da det netop kan håndtere blandingsprodukter af PP, PE og PS. Men det er endnu en ubetydlig niche som ikke når at få betydning under denne pandemi. Mængden af indbygget bomuld kan dog gøre dem uattraktive, da ilten forurener olieproduktet.

Jeg vil gentage Ulrik Johansens helt rigtige råd: "Smid dem i småt brændbart" i Danmark. Dermed er alle de problemer, forskerne nævner i deres artikel løst - så længe vi har forbrændingskapacitet til det.

 • 4
 • 0

Although there is insufficient information to draw firm conclusions on the toxicity of [ particles of microplastics], no reliable information suggests it is a concern.

https://www.who.int/water_sanitation_healt...

Det er meget muligt at man kan finde disse partikler i miljøet. Men først og fremmest skal det være farligt ( = have potentiale for at kunne forårsage skade). For at det skal kunne TRUE nogen (se overskriften), miljøet eller mennesker, skal vi også have eksponeringen med.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten