Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Forskere lagrer brint i pasta, der vil konkurrere med benzin

PLUS.
Tyske forskere bruger magnesiumhydrid til at lagre hydrogen i en masse, som er stabil ved op til 250 graders varme under almindeligt atmosfærisk tryk. Illustration: Fraunhofer IFAM

Forskere fra Fraunhofer-instituttets IFAM-afdeling i Dresden i Tyskland har udviklet en ‘superpasta’, som kan være med til at gøre brintbaseret transport nemmere.

I Fraunhofers pressemedelelse hedder det, at produktet, ved navn Powerpaste, kan være et alternativ til at lagre brint i tryktanke. Mens brint normalt opbevares komprimeret i tryktanke eller nedkølet til flydende form, kan brinten lagres i Powerpaste ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk.

Brint er en energibærer, som fødes ind i en brændselscelle, hvor brinten kombineres med ilt for at danne elektricitet. Restproduktet er vand.

Mens brint under tryk er både trygt og praktisk i personbiler og større køretøjer, er det ikke praktisk i små køretøjer som elektriske knallerter. Produktet, der nu er udviklet, kan leveres i små kasser, som bare kan skiftes ud.

Når pastaen kombineres med vand, reagerer den og frigiver brintgas. Denne gas kan så tilføres en brændselscelle.

Magnesiumhydrid

Pastaen består hovedsageligt af pulveriseret magnesium. For at få brint ind i massen udsættes den for fem atmosfæres tryk med brint ved 350 grader celsius. Her dannes magnesiumhydrid. Derefter tilsættes ester og metalsalte. Der stilles ikke særlige krav til det vand, som bruges i processen, så det kan i praksis være havvand.

Slutproduktet fødes ind med et stempel til et kammer, hvor det kombineres med vand for at frigøre brint. Tempoet, hvormed man føder massen ind, afgør, hvor meget brint der frigøres, og dermed hvor høj effekt man kan producere.

En demonstration med en generator, som benytter Powerpaste for at levere brint til en 100 watt PEM-brændselscelle. Illustration: Fraunhofer IFAM

I denne proces kommer halvdelen af brinten fra massen, mens resten kommer fra det vand, der tilsættes. Det sørger ifølge pressemeddelelsen for en energitæthed, som overgår brint lagret i tanke med et tryk på 700 bar, og 10 gange energitætheden i den nuværende batteriteknologi.

Resultatet skulle efter sigende være, at man får mindst lige så høj rækkevidde som med en tilsvarende mængde benzin. Forskerne mener derfor, at produktet kan være interessant til større køretøjer, for eksempel som rækkeviddeforlænger i elbiler.

Fordi slutproduktet ikke lagres under tryk, kan det potentielt distribueres langt enklere end brintgas. Forskerne forestiller sig, at benzinstationer kan tilbyde det i små kasser eller via en enkel pumpeteknologi.

Produktet siges at være helt trygt at opbevare under de fleste forhold, da det hævdes, at Powerpaste ikke begynder at blive nedbrudt, før temperaturen passerer 250 graders varme. Dermed vil høje temperaturer ikke være en udfordring, hvis man for eksempel benytter en elektrisk knallert, som står ude i solen.

Kan pumpes

Der er to væsentlige forskelle på Powerpaste og andre faststofløsninger til lagring af brint, forklarer Marcus Vogt, seniorforsker ved IFAM.

»Vi bruger magnesiumhydrid i Powerpaste i en hydrolysereaktion med vand, som fordobler mængden af brint pr. kg magnesiumhydrid, og pastaen kan pumpes og doseres, så brint kan produceres ved behov, og reaktionen kan afbrydes når som helst,« siger Marcus Vogt.

I dag arbejder forskerne med effekter på op til en kilowatt, men Marcus Vogt siger, at den praktiske grænse for effektudtag er oppe i de tocifrede kilowatt. Dette begrænses dog af varmeudvikling.

Forskerne hævder, at massen har høj specifik energitæthed. Bemærk, at grafen drejer sig om det system, der leverer 1 kW med antagede virkningsgrader på: Powerpaste: 50 %, Benzin: 17 %, Metanol: 25 %, og Li-ion: 95 %. Illustration: Faksimile: White paper ‘Powerpaste for off-grid power supply’ februar 2019

Energitætheden er 1,6 kilowatttimer pr. kg masse, eller 1,9 kilowatttimer pr. liter - ifølge forskeren forudsat, at man benytter brændselsceller med 50 procent virkningsgrad. I praksis kan man få 1 kg brint fra 10 kg Powerpaste.

Løsningen hævdes at være særligt effektiv i området 100 watt til 10 kilowatt. Det vil derfor være mest økonomisk rentabelt at benytte den på områder, hvor man har brug for effekter på dette niveau. Produktionen af massen skulle have en pris på ned til 2 euro pr. kg.

Vil sætte massen i produktion

Næste mål for gruppen, som arbejder med teknologien, er at sætte produktet i produktion i lille skala ved Fraunhofer IFAM i Dresden. Dette arbejde forventes at være klar inden udgangen af året, og målet er at kunne fremstille fire ton af stoffet om året til forskellige formål.

Hvorvidt Powerpaste vil vise sig at være et levedygtigt alternativ, må tiden vise. At det har høj energitæthed og kan købes i små kasser, betyder ikke nødvendigvis, at det er mere rentabelt end at bruge batterier. Systemer til udskiftning af batterier i elektriske knallerter eksisterer allerede og kan opsættes som automater f.eks. ved en kiosk. Et batteri kan desuden oplades via en almindelig stikkontakt.

Brint i fast form

Lagring af brint i fast form er i øvrigt ikke en ny idé. Der findes flere eksempler på brint lagret i metalhydrid, blandt andet et projekt vedr. energilagring i Kongsberg.

Et andet eksempel er produktet Hy-Stor 208, en metalhydrid-legering, som bruges blandt andet i gaffeltrucks. Det er effektivt, men vejer også meget. Kun to procent af vægten er brint. Det er ikke så slemt i en gaffeltruck, men det gør det uaktuelt til brug i vejtransport.

Der forskes i forskellige metoder med forskellige legeringer og hydrider, som f.eks. at bruge magnesium diborid (MgB2) til at lagre brinten som magnesium-borhydrid – Mg(BH4)2. Det giver et relativt højt brintindhold.

Lagring under tryk giver høj tæthed i volumen, men ulemperne er ikke uvæsentlige. Når gassen komprimeres, går energi tabt. Komprimeret gas er også kompliceret at distribuere.

At lagre gassen i et metalhydrid fremstår derfor som en attraktiv løsning.

Artiklen er fra tu.no

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Wao, prisen på ned til 2 €/kg er da rimeligt, men så bliver det vigtigt hvad prisen på brændselcellen og tilbehør kan komme ned på. Hvis det kan blive til en 5-8-10 kg elektrisk reservedunk, så er der nok en del el-biler som gerne vil have sådan en med på tur.

 • 2
 • 2

Genbrug eller ? Jeg savner info om pastaen kan genbruges. Ellers minder det om de engangsbatterier som alt for mange blot anvender een gang. Og herefter er det bare et besværligt affaldsprodukt ??

 • 9
 • 0

Genbrug eller ? Jeg savner info om pastaen kan genbruges. Ellers minder det om de engangsbatterier som alt for mange blot anvender een gang. Og herefter er det bare et besværligt affaldsprodukt ??

Enig. Artiklen mangler en beskrivelse af, hvordan man kommer videre, når pastaens hydrogenindhold er opbrugt.

Man må da bestemt håbe, at pastaen bliver ført tilbage som ny råvare i processen og tilført ny hydrogen. Men så mangler vi en forklaring på hvad der sker med de komponenter, der på fabrikken blev tilført til pastaen efter hydrogenpåfyldningen.

 • 3
 • 0

Jeg har nok misforstået ordet 'restprodukt' i artiklen.

Vi kan jo kigge på, hvad der er i blandingen, når bilen kører ud på vejen:

Vand, hydrogen, magnesium, ester og metalsalte.

Vi må formode, at en fraktion heraf bliver udledt til omgivelserne, og en anden fraktion forbliver i bilen for senere behandling.

Hvilken af de to fraktioner, vi kalder restprodukt, er egentlig underordnet for mig. Jeg håber blot ikke, at magnesium, ester og metalsalte ender i den første fraktion.

 • 0
 • 0

I forhold til den praktiske grænse på omkring 10 kW effekt undrer det mig, at processen ikke blot kan paralleliseres i køretøjet og effekten så aggregeres videre til elmotoren fra flere uafhængige brændselsceller. Men det bliver måske for dyrt i brændselsceller.

 • 0
 • 1

Men husk, den anden halvdel af brinten kommer fra det (hav)vand man tilsætter (som i princippet er gratis) - så, netto er prisen 10 euro for et kg effektivt brint.

Her forudsætter du, at 1:10-forholdet gælder selve massen.

Så vidt jeg kan se i tallene i artiklen, er det ikke tilfældet. Jeg er ret sikker på, at massen kun indeholder hydrogen i vægtforholdet 1:20. Og dermed kommer den anden halvdel af de 1:10 allerede fra vandet. Så du kan ikke een gang til indregne en ny halvdel fra vandet. Ellers er et udnyttet energiindhold på 5,76 kWh/kg særdeles uambitiøst: "Energitætheden er 1,6 kilowatttimer pr. kg masse, eller 1,9 kilowatttimer pr. liter - ifølge forskeren forudsat, at man benytter brændselsceller med 50 procent virkningsgrad. I praksis kan man få 1 kg brint fra 10 kg Powerpaste."

1,6 kWh er kun 5,76 MJ. Der er regnet med 50% virkningsgrad i brændselscellen, så der er hydrogen svarende til 11,52 MJ

1 kg brint indeholder cirka 120 eller 142 MJ/kg, afhængigt af om man kigger på nedre eller øvre brændværdi.

Hvis vi antager, at de 50% virkningsgrad er relativt til den nedre brændværdi, tilføres der dermed cirka 1/10 kg brint til brændselscellen for hver kg masse. Heraf ved vi, at halvdelen kommer fra vandet.

Eller vi kan bare skyde genvej og kigge på, hvor meget brint der reelt er i magnesiumhydrid: Magnesiumhydrid har 2 atomer brint for hvert atom magnesium. Brint har cirka en atomvægt på 1 og magnesium 23,4. Så vægtandelen af brint i magnesiumhydrid er:

2/(2+23,4) = 0,079 kg/kg.

Dette er den øvre grænse, hvis pastaen bestod af 100% magnesiumhydrid. Så vi kan aldrig komme op på, at brinten i magnesiumhydriden udgør 10 masse-% af den samlede pastamængde.

 • 13
 • 1

Jeg håber at de gode folk i Tyskland har fået en god portion projektpenge. Dette er akademisk meget interessant men praktisk brug? Hjælp! Det minder en del om DTU?s brindpille som jeg mener grundlæggende er en bedre ide. Kommer til at tænke på dette vittighedstegning. Den er meget sød. https://www.slideserve.com/kasimir-garner/... Bryg noget methanol og smid det i en brændselscelle hvis det endelig er, den teknologi har været opfundet i mange år og har kun udbredelse i meget specielle applikationer. Jeg kan heller ikke lade være med at more mig ved tanken om scenariet hvor man lige skal returnere 10kg brugt "Powerpaste"...blandet med vand. Ikke det mindste besværligt.... Det er nok bare mig :)

 • 4
 • 1

Jeg kan heller ikke lade være med at more mig ved tanken om scenariet hvor man lige skal returnere 10kg brugt "Powerpaste"...blandet med vand. Ikke det mindste besværligt.... Det er nok bare mig :)

Jeg syntes det er dødsmart. Har selv forslået Na som indirekte bærer af H engang for et par år siden. Det her er da mindst dobbelt så smart.

Det er i øvrigt morsomt, at brændstoftanken er lettest når den er fuld.

 • 0
 • 1

Med 1500 Wh/kg, og 2 €/kg får jeg 1,33 €/kWh. Hvis jeg sammenligner med batterier på 100 €/kWh kunne det med fordel bruges som sæsonlager.

Processen lyder også simpel nok til at man kunne have en "PastaMaster" hjemme i garagen. En tank på 250 L (+ en tom tank samme størrelse) burde kunne holde lys i et parcelhus i en måneds tid.

 • 0
 • 2

Jeg orker ikke forklare dig konteksten. Kan du ikke gøre mig en tjeneste og selv læse tråden, så du forstår, hvorfor vi kom frem til det emne?

Der er lidt sniksnak og en enkelt misforståelse i tråden, nemlig:

Vi kan jo kigge på, hvad der er i blandingen, når bilen kører ud på vejen: Vand, hydrogen, magnesium, ester og metalsalte.

Jeg har læst tråden og høligt valgt at ignorere misforståelsen. (og tilmed forstået den artikel der danner grundlag for debatten)

Det eneste der kommer ud af blandingen på gasform er brint, delvist dannet ved fraspaltning fra hydridet og delvist dannet ved reaktion med det metalliske magnesium.

Det er da død-smart hvis de kan få en fornuftig virkningsgrad på processen.

 • 2
 • 2

A: Energitætheden er 1,6 kilowatttimer pr. kg masse, eller 1,9 kilowatttimer pr. liter - ifølge forskeren forudsat, at man benytter brændselsceller med 50 procent virkningsgrad. B: Produktionen af massen skulle have en pris på ned til 2 euro pr. kg.

Så de 1,6kWh må være ud af brændselcellen og helt sammenlignelig med hvad der kommer ind og ud af et batteri. Det giver 1,25 Euro/kWh eller omtrent 9,3 kr/kWh.

Clever tager 5 kr/kWh og E.ON 5,55 kr/kWh på Lynladere, så det er mindre end dobbelt op.

Og selv en lynlader er langsom i forhold til det her og så er der er jo en betragtelig vægt fordel. Men i konkurrence med diesel bliver det sværere - en el-bil kører ca 6 km/kWh og en km fra Clever/E.ON koster så 0,83 kr/km, men en diesel bil der kører 20 km/l koster jo blot 0,5 kr/km. Men det kunne man jo med fordel lave lidt om på.

 • 2
 • 1

I og med at halvdelen af brinten kommer fra vandet må vi antage at en del af energien kommer fra dannelse af magnesiumhydroxid.

Der skal bruges energi til at lave dette om til magnesium igen og denne energi bør medregnes inden vi har det fulde billede.

I forhold til vægten af systemet sammenlignet med batterier skal man så også huske at inkludere motor samt vandtank før vi har et reelt billede af fordele vs. ulemper (jeg kan se der gentagne gange refereres til en elknallert, så jeg må antage at der er tale om en kombination af det i artiklen omtalte stempelsystem, en brændselscelle og endelig en elmotor, så disse dele skal også medregned).

Det er dog en interessant teknologi.

 • 2
 • 0

Om genbrug af Mg(OH)2 Ideen fra Frauenhofer er lidt gammel vin på nye flasker men det er OK hvis tiden nu er til det. Tilbage i 2004 analyserede vi muligheden af at anvende recirculeret Mg(OH)2 til ren magnesium metal ved karbotermal reduktion, som undertegnede har et (nu udløbet) patent på. I denne process får man ud over magnesium metal som restprodukt CO plus H2 gas - en slag syngas og det kan man jo bruge til interessante produkter. Firmaet Safe Hydrogen https://www.safehydrogen.com/ var samarbejdspartneren i et projekt sammen med US Dept of Energy. Brint er bare i USA ikke rigtig slået an så nye tiltag er påkrævet og ingen af mulighederne er billige eller lette. mvh Jens

 • 3
 • 0

Tilbage i 2004 analyserede vi muligheden af at anvende recirculeret Mg(OH)2 til ren magnesium metal ved karbotermal reduktion

Netop af denne grund er jeg lidt forelsket i Na som indirekte bærer af H, da NaOH kan regenereres til ren Na via en simpel saltsmelteelektrolyse. Jeg gætter på at man ikke kan reducere Mg(OH)2 på samme måde da du ikke kan smelte hydroxiden uden at dekomponere den til vand og MgO ,der hverken er til at hugge eller stikke i.

 • 0
 • 1

Reaktionen mellem Mg og vand, der også danner brint, burde man udnytte direkte til at lave strøm, som i metal-luft batterier. Det er noget af en omvej at lave brint som føder en brændselscelle

Tjaaa, det kan du isoleret set have ret i. I praksis virker denne løsning dog langt mere fleksibel end batterier, der oven i hatten er ret resourcetunge at fremstille. For at lave batterierne i en BEV bruges ca samme strømmængde som 50-60000km kørsel. Jeg ved desværre ikke hvad det er der gør batterier så kostbare at fremstille.

 • 0
 • 3

Eller vi kan bare skyde genvej og kigge på, hvor meget brint der reelt er i magnesiumhydrid: Magnesiumhydrid har 2 atomer brint for hvert atom magnesium. Brint har cirka en atomvægt på 1 og magnesium 23,4. Så vægtandelen af brint i magnesiumhydrid er:

2/(2+23,4) = 0,079 kg/kg.

Dette er den øvre grænse, hvis pastaen bestod af 100% magnesiumhydrid. Så vi kan aldrig komme op på, at brinten i magnesiumhydriden udgør 10 masse-% af den samlede pastamængde.

MgH2+2H2O -> 2H2+Mg(OH)2

dvs 4/(2+23,4)==16%

Husk at man basere sig på en reaktion med vandet og ikke direkte reduktion (MgH2-> Mg+H2).

Dvs man skal også have noget vand med sig. Vægtmæssigt skal det vel også regnes med - så det må jo blive:

4/(25,4+2*18)=7% i forhold til den samlede vægt af vand og MgH2

 • 0
 • 0

Det eneste der kommer ud af blandingen på gasform er brint, delvist dannet ved fraspaltning fra hydridet og delvist dannet ved reaktion med det metalliske magnesium.

Diskussionen handler jo netop ikke om det, der går på gasform.

Diskussionen handler om, hvad der sker med alt det, der er tilbage i bilen, når noget er gået på gasform, foranlediget af dette spørgsmål fra Flemming Qvist i #6:

"Genbrug eller ? Jeg savner info om pastaen kan genbruges. Ellers minder det om de engangsbatterier som alt for mange blot anvender een gang. Og herefter er det bare et besværligt affaldsprodukt ??"

Derefter blev diskussionen afsporet, fordi en debattør troede, at det eneste restprodukt var vand. Så var jeg nødt til at forklare ham, at der altså nødvendigvis er mere end vand tilbage, når pastaen er færdigreageret.

Det var så her, du blandede dig og begyndte at belære mig om, at det da var bedre, at restproduktet blev indsamlet til genoparbejdning.

OK. Nu skal jeg jo så nok endnu engang minde dig om konteksten. Konteksten er, at vi jo lige netop diskuterede om der sker en genoparbejdning, eller om restproduktet bare bliver bortskaffet som et brugt batteri.

Og i den kontekst er din belæring fuldstændigt idiotisk. Ja, for helvede da er det bedre at genoparbejde. Hvis vi ikke allerede var klar over det, var diskussionen slet ikke startet.

 • 1
 • 2

Sorry at jeg så groft kom til at overvurdere dine evner - det skal ikke ske igen. Naturligvis regenereres magnesiummet, det er jo hele pointen i øvelsen.

Dit "naturligvis" er ikke dækket i artiklen. Det er hele baggrunden for diskussionen. Der står ikke et ord om, hvad der sker med det restprodukt, bilen kommer tilbage med.

Så ja, du har overvurderet mine evner til at gætte, hvad de har tænkt sig at gøre med restproduktet. Jeg ønsker nemlig slet ikke at gætte.

Så nu tager vi den lige igen:

 • I fremstillingsprocessen har man først fremstillet ren magnesiumhydrid og derefter forurenet den med diverse tilsætningsstoffer.

 • Når den forbrugte pasta kommer retur, må den så bestå af en blanding af magnesium og de samme tilsætningsstoffer (eller produkter af disse). Altså under forudsætning af, at bilen ikke har smidt tilsætningsstofferne ud i omgivelserne.

 • Hvad skal der nu til, for at denne blanding kan bruges til fremstilling af ny pasta? Skal man først have magnesium adskilt fra tilsætningsstofferne? Eller kan man bevare tilsætningsstofferne i magnesiummen, mens man igen reagerer den til magnesiumhydrid? Eller giver man bare op og smider det hele på deponi og køber noget nyt magnesium?

Disse spørgsmål har jeg ikke tænkt mig at gætte på. Og det er heller ikke indlysende paratviden. Så derfor forventer jeg, at artiklen forklarer, hvad der er meningen.

Det har artiklen ikke gjort. I hvert fald ikke dengang, jeg kommenterede på den. Jeg har ikke orket at læse den igen for at se om de har rettet op på forsømmelsen.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten