Forskere i åben fight om brintpiller

Den massive omtale af brintpillen fra et hold DTU-opfindere har fået brint-forskere fra Aalborg Universitet til at gå direkte i kødet på opfinderne fra DTU.

Forskerne fra Aalborg har taget det usædvanlige skridt at gå ud i offentligheden med beregninger, hvor de sammenligner et PEM-brændselscellesystem, der fodres af brintpillen, med et system, hvor brændselscellen får brint fra ethanol.

Analysen viser et større tab af energi i processen for brintpillen end for ethanol, og Aalborg-forskerne konkluderer derfor, at brintpillen ikke indeholder et gennembrud i forbindelse med anvendelse af brint i transportsektoren.

»Som fagfolk har vi et ansvar for at give vores syn på, hvilke teknologier samfundet bør satse på. Og desværre er det ikke rigtigt, når brintpillen fremføres som løsningen på brintsamfundets problemer – i hvert fald ikke, når vi ser på energiregnskabet omkring ammoniak som brintbærer,« siger én af forfatterne til analysen, adjunkt Mads Pagh Nielsen fra Aalborg Universitet.

Folkene bag brintpillen ønsker ikke at gå ind i en polemik på grundlag af Aalborg-tallene:

»Der er flere forsimplinger, og vi kan ikke genkende størrelsen af de tab eller de flowsheets, der angives – hverken for den brintpille-baserede løsning eller for ethanolløsningen. Vi arbejder selv målrettet med bl.a. ethanol som brintbærer. Vi håber at kunne bidrage med praktiske løsninger på de udfordringer, der stadig resterer her,« siger direktør Tue Johannessen fra firmaet Amminex, som udvikler brintpillen.

Forskere og erhvervsfolk på sidelinien stiller spørgsmålstegn ved den ensidige fokusering på energiregnskabet. Direktør Jørgen Lundsgaard fra udviklingsvirksomheden IRD Fuel Cells kalder regnskabsdiskussionen temmelig ligegyldig, hvis pillen kan løse det væsentligste problem for forbrugerne i et brintsamfund – at man ufarligt og nemt kan transportere brint ud til forbrugerne.

»Det nye er, at de kan presse en pille af salt-ammoniak-blandingen. Mange siger, at det er åbenlyst, at det kan lade sig gøre. Men der er bare ingen, der har gjort det før,« siger han.

Seniorforsker Tejs Vegge fra Risø finder det besynderligt, at man i et land med så få forskere inden for området brint og brændselsceller bruger kræfter på at lancere sammenligninger i medierne.

»Vi er ikke nået så langt i forskningen omkring brint og brændselsceller endnu, at vi kan tillade os at udpege entydige vindere og tabere inden for teknologier,« siger han.