Forskere: Global opvarmning går langsommere end forventet

Den globale opvarmning sker langsommere end hidtil forventet. Det konkluderer en række internationale klimaforskere.

Den store temperaturstigning, som fandt sted i 1980’erne og 1990’erne, ser ud til at være aftaget. Det er på trods af, at de ti varmeste år siden 1850’erne har fundet sted inden for de seneste 15 år.

Det er lidt af en mysterium, at den globale opvarmning er bremset op i en tid, hvor udledningen af drivhusgasser er steget stødt. Men forskerne forklarer det med, at verdens have har optaget mere kuldioxid, end man tidligere har troet.

Global opvarmning er stadig problematisk

Forskerne slår dog fast, at global opvarmning stadig er et stort problem, og de vurderer, at en fordobling af CO2 i atmosfæren vil resultere i temperaturstigninger på mellem 0,9 og 2,0 grader.

Det er noget lavere end FN’s vurderinger fra 2007, som lød på mellem 1 til 3 grader.

»Vi har globalt oplevet en lille opvarmning på én grad de seneste 100 år, og selv den grad har afstedkommet betydelige forandringer i vores klima. Yderligere opvarmning med en grad vil betyde flere forandringer, ikke mindst i retningen af de ubehageligheder, som vi kender, med for eksempel mere ekstremregn i Danmark, men også tørke og hedebølger på verdensplan,« siger forskningsleder ved Danmarks Klimacenter hos DMI Jens Hesselbjerg Christensen til DR Nyheder.

Han slår fast, at vi stadig skal være forsigtige med klimaet.

Dokumentation

Telegram fra nyhedsbureaet Ritzau hos Jyllands-Posten

Artikel på dr.dk

Det er rart at vide, at "Le Chatelier's princip" også her har en effekt. - Men "lad os ikke falde i søvn", for opvarmningen er konstaterbar og alt, hvad der er muligt, bør gøres, hvis ikke vi for hurtigt skal dele skæbne med tribolitterne.

 • 9
 • 2

Det er lidt af en mysterium, at den globale opvarmning er bremset op i en tid, hvor udledningen af drivhusgasser er steget stødt. Men forskerne forklarer det med, at verdens have har optaget mere kuldioxid, end man tidligere har troet.

Hvor meget havet optager er ligegyldigt, det essentielle er vel, hvor meget der er i atmosfæren? Der har være megen omtale af at man nu har nået 400 ppm, det må være den værdi, der har betydning for drivhuseffekten, der for CO2s vedkommende er blevet en marginal værdi. Det er de ca. 400 ppm. der anvendes i klimamodellerne.

 • 3
 • 9

Det mest sandsynlige udfald er, at alle fossiler bliver forbrugt, temperaturen stiger noget i en periode, hvorefter havene, geologiske processer og skove har optaget det meste igen.

De 400ppm er kun udtryk for, at naturen ikke helt kan følge med, men udvindingen af fossiler flader jo ud en dag, til et niveau hvor naturens processer kan holde trit.

Det virkelige problem ved forbruget af fossiler er snarere spredningen af tungmetaller og radioaktivitet fra kul. Der skulle vi internationalt arbejde for filtre, for landbrugsjorden globalt er i stor fare, og de arktiske områder.

 • 1
 • 5

Hvor meget havet optager er ligegyldigt, det essentielle er vel, hvor meget der er i atmosfæren?

- ja naturligvis!: ""Das Tempo der Erderwärmung hat sich in den vergangenen Jahren verlangsamt, obwohl die Menge der Treibhausgase in die Atmosphäre zunimmt. Wissenschaftler erklären dieses Phänomen teils mit der Aufnahme von Wärme durch die Ozeane,…" - så det er helt uomtvisteligt varmeoptagelsen i oceanerne, og ikke CO2, det drejer sig om! Kilde:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/n...

 • 2
 • 2

Hvor meget havet optager er ligegyldigt, det essentielle er vel, hvor meget der er i atmosfæren?

Nej, det essentielle er at uanset hvor CO2'en bliver af gør den skade.

Havet forsures af CO2 hvilket er en direkte invitation til fødekædekollaps (ikke at vores rovfiskning ikke også er det...)

I atmosfæren fører CO2 til opvarmning, med vildere og voldsommere vejr til følge.

CO2-udslip er og bliver forurening og der er hverken tvivl om hvor CO2'en kommer fra eller hvad skade den gør.

 • 12
 • 12

Så holdt klimateorierne ikke til virkeligheden. Dette giver dog end ikke anledning til reflektion hos "klimaguderne". Men lad os da endelig nedsætte udslippene af Co2, men mest fordi der udledes mange andre sunhedsskadelige stoffer, der koster rigtig mange tusinde menneskeliv hvert år.

 • 6
 • 10

Et eller andet sted er der sket en misforståelse. Forleden da TV2-News først bragte nyheden, var der tale om varmeoptaget i havet. Nu er det så ændret til CO2-optaget. Der må da være tale om varmeoptaget, da der også tales om temperaturen i atmosfæren, og i den sammenhæng er CO2 i havet vist uden interesse.

Som jeg opfatter det, er de nye resultater, at havet er bedre til at holde på den varme det modtager af atmosfæren end vi hidtil har regnet med. Dvs. det er den komponent vi kan kalde for 'varmeudveksling mellem hav og atmosfære', der åbenbart er usikkerhed om udregningen af. Det er åbenbart også både en ulineær og oscillerende funktion, da temperaturen ikke udvikler sig monotont opad. Men opad vil det dog nok gå.

Atmosfæren bliver jo opvarmet gennem drivhuseffekten ved vi, og vi har allerede gode målinger af CO2-indholdet i atmosfæren - og udviklingen i samme, og dermed drivhuseffekten. I denne sammenhæng kan man så betragte atmosfæren som en varmekilde i kontakt med et passivt legeme, havet, som har en enorm varmekapacitet, der i teorien betyder, at man kan hælde enormt meget varme i havet over mange år, med kun ringe opvarmning til følge.

Havet er i det hele taget med til at gøre Jorden til en supertanker af dimensioner, der får Emma Mærsk til at ligne en adræt speedbåd. Vi sender varme og CO2 i havet i et utroligt tempo gennem drivhuseffekten, hvilket svarer til at vi har sat motorerne på fuld kraft for at accelerere en supertanker. Men hvis motorkraften er tilstrækkelig lille i forhold til skibet, så er accelerationen næsten 0. Det kan vi jo umidelbart glæde os over... Hvis vi absolut skal glæde os over noget...

Atmosfæren er et langt mindre skib end havet, og den kan vi altså godt varme markant op, og ret hurtigt, hvis vi fortsætter med at øge drivhuseffekten markant, også selvom havet vil spille sin rolle som stabilisator. Vi har i det hele taget ret meget at takke havet for. Godt det er så stort! ;)

Jeg er enig med PHK i, at der er mere grund til bekymring for økosystemet end for temperaturer, skybrug og orkaner.

 • 7
 • 3

Som jeg opfatter det, er de nye resultater, at havet er bedre til at holde på den varme det modtager af atmosfæren end vi hidtil har regnet med.

Der er meget der tyder på at varmen hurtigere når dybere ned, muligvis som en sideeffekt af El Niño/La Niña oscillationerne.

Havenes varmekapacitet er enorm i forhold til atmosfærens, men den termiske impedans er meget stor, specielt imellem overfladevand (der blandes af vind) og de dybe bassiner (der blandes af havstrømme, hvis overhovedet).

Hvis havene er bedre til at transportere varme ned i dybden end vi troede (= lavere termisk impedans), betyder det mest for overgangssituationen indtil en ny ligevægt indstiller sig, dvs. de første par århundreder.

Men vi ved ikke om det er en generelt lavere termisk impedans, eller en tilfældig oscillation, ligesom vi heller ikke ved om der er hidtil ukendte tippingpoints involveret, for den nuværende situation er uden relevante fortilfælde.

Velkommen til det største, men mindst gennemtænkte fysikforsøg i menneskehedens historie.

PS: Bemærk at der ikke er nogen nødudgang.

 • 11
 • 7

"Den globale opvarmning sker langsommere end hidtil forventet."

Det konkluderer en række internationale klimaforskere.

"Men nu er klimaforandringerne blevet så konkrete, så nærgående, at selv dette segment (idioterne) kan se at der er noget om snakken."

Det konkluderer PHK http://ing.dk/blog/selv-idioterne-kan-se-d...

Begge parter kan vil ikke have ret eller hur??

 • 2
 • 2

Skaber man selv ... og Klimamodeller ... det er også kun modeller ... og meget er udeladt i modelarbejdet, enten fordi man ikke VIL erkende fejl regeringer har begået, eller fordi man ikke vil skræmme befolkningen "unødigt".

Vist i 2008, var der et møde i Folketingets Fællessal. Kirsten Halsnæs brugte ordet "udslip" om C02 - produktionen, der finder sted ved afbrændingen af Fossile Brændstoffer. Det skurede i mine ører, det er jo BARNLIGT, at kalde et produkt af en proces for "udslip" - og antyder en overrumplende uskyld ved CO2 produktionen og den Drivhuseffekt, stor eller lille, som CO2 har. Jeg spurgte Kirsten, om vi ikke kunne kalde CO2 - Produktionen ved sit rette navn, at der var tale om Produktion og ikke Udslip! At høje Skorstene vidnede om erkendte immissionsproblemer! Kirsten Halsnæs svarede, at Politikerne forlangte at CO2 Produktionen blev benævnt UDSLIP.

? Hvorfor må forskerne ikke kalde tingene ved rette NAVN og hvorfor må de ikke anvende deres VIDEN, omhyggeligt indsamlet og betalt ... ikke af POLITIKERNE, men af BEFOLKNINGEN.

I 2006 tog jeg billeder af hjemmehørende træer og buske ... vækst, blomstring, frugtsætning og skader vidnede om, at buske, planter og træer blev udsat for STRÅLING i en grad, så DNA ændrede/ ændrer sig ... jeg gik til en af mine venner, der er Hortonom. Hun gik i sin have ... og sagde:" så prøv lige at se her ..." viste mig sine skadede haveplanter. Hun havde samme konklusion som jeg, DNA ændrede sig.

Simple iagttagelser, der fik min hjerne til at sige Tjernobyl ... hvem har smidt en atombombe? og hvor?

Jeg har altid undret mig over, hvordan Istider opstår, forløber og ophører ... fordi jeg som Skovfoged har et langt sigte. Jeg har spekuleret på, hvorledes Skovens vækst og udbredelse spiller op mod græssende Dyrs vækst og udbredelse og hvorledes Menneskets udbredelse påvirker dyreflokkene. Ikke før sidste Sommer, har jeg kikket op på Solen og ud i Mælkevejen ... for jeg har anset vores Solsystem for stabilt :-) ingen grund til bekymring. Få timers foredrag og sammenvær med Forskere fra Niels Bohr Instituttet og fra Århus Universitet, har åbnet mine øjne for sammenhænge, som Naturfolk har observeret og beskrevet for flere tusinde år siden. Med den moderne Forskning og indsigt ved vi, at Verdensrummet er en stor Smeltedigel med et dræbende Strålingsniveau.

Jeg er morderlig ked af, at Forskerne ikke må fortælle hvad de ved, så vi kan gå fra Modeller og Gisninger til de Realiteter, som iagttages og måles, for det er en uhyre interessant Periode vi er i og en uhyre spændende Tid.

Politikerne tror, at Befolkningen går i panik ... når det åbenbares, at vi OGSÅ er i fare for at uddø, fordi Jorden, Solen og Stjernerne gentager erkendte rytmer.

Man taler meget om Forskning, Viden og Uddannelse. Det har ingen menig, dersom man ikke ANVENDER og formidler den indhøstede Viden.

Generelt undervurderer Eliten, Ingeniører såvel som Politikere, Befolkningens evne til at forstå og anvende Viden, forholde sig til Realiteter og deltage positivt når forandringens vinde blæser ... BARE man VED, hvad der SKER!

At vi nediser, kan jeg personligt godt acceptere, men at man bevidst ”lader Regnskoven hugge ned" ... fordi det samme dumme menneske ødelagte Skoven i Europa ... det GRRRR ... kan jeg ikke acceptere!

Den skadelige virkning af Afskovning har vi kendt i 3000 år ... så se selv ... der SKER ikke en (undskyld) SKID! ved, at fortælle SANDHEDEN! :-)

Min egen "sandhed" er i høj grad understøttet af de "udslip" af Sandheder, som finder sted her på Ingeniøren! :-)

Tak for et godt Blad!

 • 2
 • 6

Det er lidt af en mysterium, at den globale opvarmning er bremset op i en tid, hvor udledningen af drivhusgasser er steget stødt. Men forskerne forklarer det med, at verdens have har optaget mere kuldioxid, end man tidligere har troet.

Det ligner den samme forklaring de kommer med om varmen, -den er forsvundet i havet. Havet kan efterhånden bruges som forklaring til alle manglerne i klimamodellerne, men det burde disse klimaforskere vel vide, så hvorfor hvorfor brugte de overfladetemperaturen så alarmistisk, hvis de vidste at den kunne forsvinde i havet som dug for solen. I øvrigt er det mærkeligt som fokus har ændret sig. Først var det at temperaturen steg og alle de ulykker det ville give, så blev det pludselig til at selvom temperaturen ikke steg, så var varmeoptaget det store problem, og nu altså kuldioxid. Det bliver sværere og sværere at tage klimaforskerne alvorligt i deres dystre forudsigelser, når de hele tiden retter deres forklaringer ind, så de pludselig passer med virkeligheden. Jeg hørte at det kaldes "retrospektive forudsigelser". Det kunne Orwell ikke have gjort bedre. Vi er blevet tudet ørerne fulde med at modellerne skam var baseret på den rene basiske fysik, så hvorfor har de regnet så galt som de har? Det skulle vel ikke være fordi de tilpassede modellerne til den opvarmning der skete op til tusindårsskiftet?

 • 6
 • 4

Tak for flere divergerende kommentarer.

Når virkeligheden viser noget andet end forventet af klimamodeller, anser jeg (og Sophie), at der er fejl i modellerne ikke i virkeligheden.

Den saglige motiveringen kan de klimatrofaste måske finde i:

Karl Vind: Indepence, Additivity, Uncertainty

For mig betyder de to former for usikkereheder 1) En usikkerhed med hensyn til de valgte data (parameter space) i tid og rum. 2) En usikkerhed med hensyn til de valgte datas (kendte) normale usikkerhed. en helt afgørende begrænsning for alle klimamodeller, som naturligvis kun kan bruges for de data, hvor man finder overenstemmelse, og derfor ikke for fremtiden.

Nu har forskere fundet, at global-opvarmning-gaar-langsommere-end-forventet, og det betyder helt sagligt, at klimamodellerne må forkastes eller i hvert fald kun gælder for de data, som viser overensstemmelse.

For det andet har jeg arbejdet med varmeovergang i kulkedler og ved derfra, at man langtfra har heldækkende fysiske modeller for varmeovergange med strålning og konvektion, når der er gas, kondensat (skyer) og partikler indblandede.

En diger håndbog for varmestrømme er:

VDI Wärmeatlas, som jeg i al ydmyghed forsøgte at benytte på denne klodes klima, men mit interesse for resultat var ikke tilstrækkelig, for virkelighedens debatter tyder på at saglig, praktisk fysik ikke bider på de klimatroende.

For det tredie mener jeg, at mit ev. teoretiska klimabidrag ikke kan påvirke de troende nævneværdigt, og at man næsten helt glemmer de positive sider af en relativt sikker klimaudvikling. Det er jeg optimistik nok til at tro, at kommende generationer forstår. [Darwin]

For det fjerde har jeg arbejdet med ØSTERS, som et nødvendigt lager for 100 % dansk vindkraft.

For det femte troede jeg, at vi var enige om, at vi kan begrænse frygten for fremtidens klimaændringer med den sikreste primære energikilde.

Mvh Tyge

 • 2
 • 4

Menneskets afbrænding af fossile brændsler leverer i størrelsesorden 12.5 tW svarende til en energi omkring 110000 tWh på årsbasis. En energiforøgelse omkring 100 ppm oven i solens indstråling.

Al den afbrænding skaber i sidste ende kun varme, men jeg vil vædde en flad femøre på, at selv når klimamodellernes temperaturstigningstakt justeres ned på et niveau, som svarer til denne ekstra tilførte varmeenergi, vil klimaevangelisterne fastholde CO2's undergangs scenarie, for der er jo bred konsensus.

 • 0
 • 6

Kære debattører

Jeg har fjernet en hel del indlæg, som indeholdt personangreb, samt indlæg som svarede på disse. Beklager hvis der alligevel skulle være opstået huller i tråden. Jeg vil gerne opfordre til at huske på den sobre tone og at respektere hinanden, selvom man ikke er enige.

Mvh Caroline

ps. der kommer en opdateret udgave af debatreglerne på ing.dk/vilkaar i den nærmeste fremtid, og skulle I have input til debatmodereringen er I velkomne til at sende en e-mail på community@ing.dk

 • 3
 • 4

Nic Lewis har en post her om artiklen: http://wattsupwiththat.com/2013/05/19/new-...

PHKs SkepticalScience's reaktion var en blank afvisning, da det kun var et enkelt studie: http://www.skepticalscience.com/climate-se...

Andre reaktioner her: http://wattsupwiththat.com/2013/05/20/why-... http://www.bishop-hill.net/blog/2013/5/20/...

Mht modellerne, så er konklusionen at hvis man rører alt til ukendelighed, så ligner graferne hinanden nok til at man kan påstå at modellerne har skill. Hvis man bryder dem op, så ser fx hindcast en anelse anderledes ud: http://bobtisdale.wordpress.com/2013/04/20...

"One of the biggest problems facing the climate science community is the fact that ocean heat content and satellite-era sea surface temperatures indicate the oceans warmed naturally." http://bobtisdale.wordpress.com/2013/02/28... http://bobtisdale.wordpress.com/2013/01/31...

Man kan diskutere Bobs spekulationer, men det er svært at diskutere når han sammenligner observationer med modelprojektioner. Det taler for sig selv. At der ikke findes målbar drivhuseffekt i Stillehavet er ret interessant. At der ikke er nogen polaramplification eller drivhuseffekt på sydhavet/sydpolen er ligeledes interessant. At modellerne ikke kan modellere ENSO, PDO og NAO er også interessant, ligesom deres skill i regionale forcasts ser ud til at være ubegrundet: "Sne er en ting som hører fortiden til".

Så når den har gruppe prominente pro-CAGW klimaforskere går ud med den her melding er det meget interessant, fordi det betyder at de ikke har kunne forene høje værdier af feedback, som foreslået af klimamodellerne, med den observerede virkelighed.

At det ekstreme vejr også er udeblevet, føjer bare søm til ligkisten. Dommedagsprofetien fra CO2 ser ud til at være udskudt på ubestemt tid.

Spin til side, så betyder det at de ikke længere mener at det ser katastrofalt ud, og dermed er der skruet ned for C'et i CAGW. At af-carbonisere økonomien har vist sig at være enormt dyr, både for os, for de fattige, og specielt for naturen, så med en ikke-katastrofal temperaturstigning bør vi begynde diskussionen og undersøgelsen af alternativer til at nedbringe CO2 udledningen, nemlig klimatilpasning. Nu er spørgsmålet om vi vil være de sidste til at forlade den synkende skude og måske gå ned med skibet, eller om vi kan omstille os i tiden.

Vh Troels

 • 3
 • 5

@Sophie Bjert

Tak for dine mange gode indlæg.

De havde ikke fortjent at blive slettet, og du har god grund til at føle dig dårligt behandlet.

Nu skal man ikke dyrke konsprationsteori, men jeg sidder tilbage med en grim fornemmelse om "samarbejde på redaktionen".

 • 4
 • 7

Nu skal man ikke dyrke konsprationsteori, men jeg sidder tilbage med en grim fornemmelse om "samarbejde på redaktionen".

Man må da bestemt håbe at redaktionen samarbejder.

Mens hvis det er mig du hentyder til kan jeg oplyse at oprydningen kom som lige så stor en overraskelse for mig som jer.

Jeg mener også at den var lige lovlig arbitrær og hårhændet, men bort set fra at sende en email med min mening derom (hvilket jeg har gjort efterfølgende) er det ikke noget jeg har nogen indflydelse på.

I min optik var Sophies indlæg mange træskolængder bedre end f.eks Tyges og Troels' ovenfor.

 • 6
 • 2

Der er tidligere blevet fjernet en hel del indlæg. Mange af indlæggene var svar på indlæg som indeholdt peronangreb eller upassende sprogbrug, og disse svar indgik ikke længere i en sammenhæng. Det er selvfølgelig beklageligt, at saglige svar fjernes fordi tidligere indlæg ikke overholdte debatreglerne.

Jeg har lukket debatten, da de seneste indlæg er off-topic, og hvis I har kommentarer eller forslag til hvordan vi gør debatmodereringen bedre er I mere end velkomne til at henvende jer på mail: community@ing.dk

Mvh Caroline Persson \ing.dk

 • 2
 • 6