Forskere: Glem brintsamfundet og sats på methanol

Et hold af forskere fra Illinois, USA, har vist, at vindmølleenergi udmærket kan lagres som methanol. Det er, mener de, langt mere praktisk at skabe en samfundsøkonomi baseret på methanol, frem for brint.

Det skyldes først og fremmest, at den eksisterende infrastruktur er beregnet til flydende brændstoffer, ikke til gas. Derfor vil det være betydeligt lettere at omstille til methanol end til brint, der skal opbevares under højt tryk.

Methanol kan dannes ud fra blandt andet kul ved en reaktion, kaldet Fischer-Tropsch-processen. Det kan også raffineres til andre typer af brændstof. Det var sådan, at Sydafrika fik brændstof til sine biler under den internationale embargo i 1980'erne og 1900'erne, skriver magasinet New Scientist.

Men i modsætning til sydafrikanerne bruger de amerikanske forskere ikke fossilt brændsel til fremstillingen, men i stedet en solid oxide elektrolyse-celle, som normalt benyttes til at spalte vand til ilt og brint. Det er mere effektivt.

Forskningsleder Scott Barnett mener, at methanol er et godt alternativ, når vindmølleenergien ikke kan bruges med det samme, men skal lagres. Der er ganske vist stadig et energitab, men det er ikke lige så stort som ved at danne rent brint af strømmen ved elektrolyse, påpeger han.

Dokumentation

Artikel i New Scientist
Forskerartikel i Energy Fuels (koster 150 kroner)

Emner : Energilagring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvom methanol brænder uden at producere alle mulige giftige småpartikler, så dannes der jo stadigvæk carbondioxid. Så den forurening der nedbryder ozon i atmosfæren er der stadigvæk.

 • 0
 • 0

Efter at have læst igennem New scientists artikel og efterfølgende kommentarerne må jeg tage mig til hovedet over hvor himmelråbende ignorente folk kan præstere at være mens de stadig hænger ud på tekniske sider på nettet.

Processen de bruger til at danne methanol benytter brint, vand og CO2 og elektricitet. Og før nogen spørger, ja, hvis du har vand og elektricitet, så kan du nok godt skaffe brint i en fart.

Alt i alt ser det nogenlunde fornuftigt ud at sætte vindmøller til at danne methanol som alternativ aftager af energien, men er der noget behov for at gøre det decentralt, man kan vel lige så godt bare smide et større anlæg centralt og kun køre det når elprisen er helt i bund. Spørgsmålet er så bare hvordan den nuværende afgiftstruktur ville reagere på det. Mit bud er "ikke pænt".

Methanol brændselsceller kan så benyttes til at give el-biler den ekstra rækkevidde de skal bruge 4 gange om året, tops.

 • 0
 • 0

Meget muligt at nogen af os er ignorente, men hvis den CO2 der indgår i methanolprocessen som efterfølgende skal afbrændes i motorer ikke skal belaste klimaet, så skal den vel komme fra atmosfæren, og ikke fra en fossil kilde.

Kan man på rentabel vis bruge CO2 fra atmosfæren til methanolprocessen ?

Vi snakker jo om promiller, når det drejer sig om CO2 partialtrykket i atmosfæren.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig er det den eneste rigtige vej at gå, det stærkt fyldende brint, der vanskeligt lader sig indespærre, er ikke nogen bæredygtig metode. Metanol kan anvendes til både forbrændingsmotorer og til brændselsceller og fylder ganske lidt, samtidigt er det CO2-neutralt. Så mangler vi bare at erstatte ætanol fremstillet ved en gæringsproces med en metanolfremstilling.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

"Kan man på rentabel vis bruge CO2 fra atmosfæren til methanolprocessen ?"

Man kunne vel evt. i første omgang anvende den C02, de kuldrevne kraftværker efter planen skal opsamle fra deres røg.

 • 0
 • 0

Metanol kan anvendes til både forbrændingsmotorer og til brændselsceller og fylder ganske lidt, samtidigt er det CO2-neutralt.

Butanol skulle være bedre:

Større energi-indhold, mindre reaktivt over for eksisterende bilers plastikrør (Det sidste er vist et reelt problem).

Diverse bakterier laver det som affaldsprodukt, sammen med acetone og ethanol, så biologisk fremstilling er mulig.

Methanol er kun CO2 neutral, hvis man ikke bruger fossilt brændstof i fremstillingen ;-)

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Kan journalisten - eller måske nogle af debattørerne - ikke bore lidt mere i kilden?

 1. Hvor kommer kulstoffet fra?
 2. Hvor energieffektiv er konverteringen?
 3. Kan tabet udnyttes til fjernvarme?
 4. Hvad koster processen?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hej Søren

Kulstoffet kunne feks komme fra at man forgassede affald. I dag ligger der ca 25-30 % af danmarks brutto energiforbrug i den ressource (ca 225 PJ) der i bedstefald udnyttes meget dårligt. Du kan lave ca 55-60 % af nedre brændværdi til metanol i store anlæg og ca 10-15 % til slagbar el og 10-15 % til processvarme feks til tørring af afflald Ja tabet kan sagtens udnyttes til fjernvarme hvis du tryksætter tørreprocessen kan spildvarmen produceres ved 125 oC På store anlæg er processen konkurencedygtig med forskellen mellem olie og kulprisen. Metanol kan produceres for 2-4 kr pr liter baseret på kul - der koster ca 75-100 $ pr tons - hvis du i stedet pruger Affald der jo potentielt har en negativ pris nærmer produktionsprisen for metanol sig 0 kr.

echnology CO2 –ækv SO2 NOx Kg/GJmek Kg/GJ Kg/GJ Konv. Diesel 333 0,01 0,62 0,02 Konv. Petrol 341 0,01 0,15 0,0 Bioetanol - 2. gen E85 330 0,06 0,44 0,0 Metanol from Biomass 3 Gen BtL 63 0,02 0,14 0,0

 • 0
 • 0

Beklager jeg ikke fik opstillingen typografisk med i gennem Energistyrelsen har i 2007 udgivet en rapport der hedder "Alternative drivmidler til transportsektoren"

I den er det udregnet at den CO2 ekvivalente drivhusgas emmision for: Diesel er 333 kg/GJ mek Benzin er 341 kg/GJ mek 2 Gen Bioetanol 330 kg/GJ Mek Metanol fra biomass 63 kg/GJ Mek

Hvis biomasse erstattes med Affald bliver der er positivt bidrag idet affaldet ikke nedbrydes andre steder

Så på mig virker det som om Metanol er den eneste farbare vej!!

 • 0
 • 0

En let måde at lagre vindmølle energi som metanol på er ved at opvarme en forgasningsprocess med el - feks via et plasma eller en lysbue - ligesom det gøres i stålindustrien. Derved forøges virkningsgraden baseret på kulstofressourcen med op til 50 %.

Regnestykker ser (ca) således ud: 1 kg biomasse med et energindhold på 18 MJ bliver til 10 MJ metanol i en iltblæst forgasningsprocess. I en elopvarmet process tilæstter man 6 MJ el og får 15 MJ metanol. Således kan man lagre 75-80 % af elenergien hvis man har kulstof som lagermedie

 • 0
 • 0

Ikke forstået - Proces A: 18 bliver til 10 sv. t. 55% udnyttelse. Proces B: 18+6=24 bliver til 15, effektivt bliver 18 til 9 når tilsat strøm (6) trækkes ud igen, sv. t. 50% udnyttelse - eller hvad? Har jeg misset en pointe?

Ja - pointen er vel at man lagre 6MJ el i 5MJ metanol, dvs. man kan lagre vindenergien med et meget lille tab i forhold til f.eks. omdannelse til brint hvor tabet er meget større.

Så hvis man alligevel har en forgasningsprocess og man har et overskud af el kan man konvertere dette overskud af el til brandstof med et relativt lille tab.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten