Forskere frygter, at korn dør af klima-stress

Vil vigtige fødevareafgrøder som korn, kartofler og raps kunne overleve hurtige skift mellem oversvømmelser og hedebølge, der følger med den globale opvarmning? Det er et vigtigt spørgsmål, som Risø vil finde svaret på i et nyt højteknologisk drivhus.

»I sidste ende handler det om at undgå fødevaremangel. Derfor er det vigtigt med forskning, der forsøger at afdække, hvordan planter reagerer på klimatiske ændringer,« siger professor på Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø på Aarhus Universitet, Jørgen Eivind Olesen.

Forskerne på Risø dyrker forskellige sorter af raps og byg under vækstbetingelser, der svarer til de forventede klimaændringer: øget koncentration af CO2 og troposfærisk ozon, betydeligt højere temperatur og ændret nedbørsmønster.

Først efter at have studeret de enkelte arters opførsel gennem mindst ni plantegenerationer, vil forskerne kunne se, om den globale opvarmning vil stresse planterne og i værste fald få dem til at dø.

Problemet er, at det moderne landbrug har udviklet ensartede og forædlede kornsorter for at optimere udbyttet. Men det har samtidigt gjort dem mere sårbare over for netop klimaændringer.

»Hvis planterne ikke genetisk kan tilpasse sig klimaændringerne hurtigt nok, kan det medføre tab i diversitet og udbytte,« fortæller Rikke Bagger Jørgensen, der sammen med Teis Mikkelsen er projektansvarlig og seniorforsker.

Baggrunden for det storstilede Risø-projekt er, at der er kommet fokus på området både politisk og forskningsmæssigt på grund af de senere års ekstreme klimabegivenheder.

Agronom og specialist i bygforædling i Nordic Seed, Hans Haldrup, kalder Risøs forskningsprojekt interessant og betegner det som stressforskning på planter.

»Hvis Risø kan finde genotyper, som kan klare fremtidens klimaændring, er det vigtigt at få afklaret, hvordan fremtidens forædling af kornsorter skal foregå,« siger Hans Haldrup.

Risøs væksthuse vurderes at være blandt de bedste til netop dette formål. Drivhuset blev konstrueret i 1995 for 25 mio. kr. og det er nu blevet bygget om for 1,2 mio. kr.