Forskere fremavler gulerødder sprængfyldt med farvestoffer

De naturlige farvestoffer, der indgår i alt fra yoghurt til småkager, kan udvindes mere effektivt med viden fra et samarbejde mellem forskere på Københavns Universitet og ingrediensvirksomheden Chr. Hansen.

Den danske virksomhed bruger i forvejen gulerødder i stort omfang til at udtrække farvestoffer, men er hele tiden på jagt efter metoder til at fremavle grøntsager med højst muligt niveau af farvestoffer. Derfor har forskerne nu krydset cirka 20 forskellige gulerødder fra genbanken Nordgen og høstet omkring 100 forskellige sorter, som er blevet undersøgt for farvestoffer.

For at afgøre, hvor meget farve hver enkelt gulerod havde, har forskerne gjort brug af såkaldt Raman-spektroskopi, der blandt andet er udbredt til at undersøge kostbare genstande som gamle frimærker eller malerier.

Med Raman-spektroskopien bliver lys med en særlig frekvens sendt mod en genstand, og frekvensfordelingen af det spredte lys, Raman-spektret, giver oplysninger om energitilstand, struktur osv.

Raman-spektroskopi kan afgøre farvestofniveauet af en gulerod lynhurtigt, men det kræver en kalibrering af udstyret. Det har forskerne foretaget ved løbende at sammenligne målingerne fra Raman-spektroskopien med den mere præcise - men langt mere tidskrævende - HPLC-kromatografi, som normalt bruges i Chr. Hansen.

»Når først maskinen er trænet, så kan vi snitte en gulerod over og afgøre niveauet af farvestoffer på under et minut. Så pludselig kan vi bruge teknikken på alle gulerødder i marken,« siger professor Søren K. Rasmussen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

Skræddersyer gulerødder til danske forhold

Variationen i indholdet af farvestof er så stor, at forskerne i nogle tilfælde i nogle tilfælde har set 60 procent højere indhold end normalt.

»Det kan virkelig betyde noget for produktionen. Nu opformerer vi de lovende gulerødder, så vi kan krydse dem indbyrdes for at se, om vi kan booste indholdet yderligere,« fortæller Søren K. Rasmussen.

Chr. Hansen dyrker en stor del af sine gulerødder i udlandet, men de bedste gulerødder i projektet skal nu optimeres til at blive dyrket under danske forhold, så egenskaber i forhold til resistens mod skadedyr, tilpasning til vores klima, osv. skal også krydses ind i dem.

Bjarne Jørnsgård, der er Crop Science Manager i Chr. Hansens Color Division, er glad for resultaterne.

»Der er et stort globalt marked. Der er et betydeligt potentiale i at gøre gulerødderne til endnu mere effektive fabrikker for naturlige farvestoffer samt optimere dem til danske forhold, så vi kan producere dem her,« siger han.