Forskere: Først om tusind år kan vi få temperaturen til at falde igen

For hver gang vi skruer op for temperaturen i det globale drivhus, må vi lære at leve med denne temperaturstigning i mindst 1.000 år. Vores ændringer af klimaet i dag vil nemlig fortsætte langt ud i fremtiden.

Sådan lyder en af konklusionerne i den seneste rapport om klimaets tilstand, der fungerer som en opdatering til FN's klimarapporter.

Især de tidligere forudsigelser om temperaturstigningen i havet og afsmeltningen af isen viser sig at være klart undervurderet i de tidligere FN-rapporter. Faktisk er opvarmningen af havene 50 procent større end forventet.

»De nye estimater hjælper til bedre at forklare de stigninger i verdenshavene, som vi har været vidne til de seneste år. Størstedelen af havstigningerne, der har været observeret indtil for nylig, har været et resultat af den termiske udvidelse af havvand,« skriver Den Internationale Alliance af Forskningsuniversiteter, IARU i deres såkaldte Synthesis Report.

Havet stiger mindst en meter inden 2100

Fra 1993 til i dag er havstigningerne i høj grad også påvirket af afsmeltningen fra Grønland og Antarktis og fremskrivninger af forholdet mellem den globale gennemsnitstemperatur og havstigninger over de seneste 120 år viser, havet vil stige mindst en meter inden 2100, skriver forskerne.

En opdateringen som forfatterne kalder »dramatisk« i forhold til den seneste FN-rapport er afsmeltningen af Arktisk havis om sommeren.

I 2007 forsvandt to millioner kvadratkilometer havis i forhold til de tidligere år og i 2008 var reduktionen stort set lige så stor.

Dansk medforfatter: Vi mangler politisk vilje

Fra Danmark har professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet været med til at skrive rapporten, og hun er tydeligt bekymret over den nuværende udvikling.

»De nyeste data viser, at samfundet står over for alvorlige risici, selv med en global temperaturstigning på kun omkring to grader. Hvis samfundet ønsker at minimere disse risici, må der må handles nu,« siger Katherine Richardson i en pressemeddelelse.

»Samfundet har alle de nødvendige værktøjer til at reagere på klimaforandringerne. Den vigtigste ingrediens, der mangler, er politisk vilje. Allerede nu kæmper mange samfund med konsekvenserne af klimaforandringer,« konstaterer professoren.

»Hvis vi vil undgå endnu mere alvorlige og i de fleste tilfælde uoprettelige effekter af klimaforandringerne, er der meget lidt tid tilbage at handle i. Indholdet af drivhusgasser i atmosfæren er allerede på et niveau, som forudsiges at medføre en global opvarmning på omkring to grader, så en massiv reduktion af udledningen er nødvendig for at modvirke klimaændringerne. Uret tikker,« tilføjer hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja - lad os nu bare læne os tilbage og lade stå til - det går sgu' nok, skal du se - - - -

 • men i øvrigt enig i, at datamaterialet i "artiklen" lader en del tilbage at ønske.
 • 0
 • 0

Det viser at det er muligt at sikre os mod istider i den nære fremtid, hvis det lykkes os at smelte nok ved polerne. Mine tipoldebørn vil nok hellere have 1 m mere vand i havnen end 1km is over hovedet.

 • 0
 • 0

læne os tilbage

Flemming, der er kun een ting der kan give kinesernes enorme kulreserver baghjul (som basislast energikilde). Det er fussionsenergien. Den dag den er billig nok, vil kineserne begynde at bygge fussionskraftværker, og lade kullet ligge.

Vi burde satse massivt på ITER og måske oprette to uafhængige organisationer som kunne konkurrere. Mål: fusion billigere end kul.

 • 0
 • 0

[quote]læne os tilbage

Flemming, der er kun een ting der kan give kinesernes enorme kulreserver baghjul (som basislast energikilde). Det er fussionsenergien. Den dag den er billig nok, vil kineserne begynde at bygge fussionskraftværker, og lade kullet ligge.

Vi burde satse massivt på ITER og måske oprette to uafhængige organisationer som kunne konkurrere. Mål: fusion billigere end kul.

[/quote]

Enig og f.eks. også denne "hest":

 1. juni 2009, Solenergi fra Sahara skal løse Europas miljøproblemer: http://www.comon.dk/news/solenergi.skal.sa... Citat: "... Inden for de næste år skal konsortiet udvikle en færdig plan for, hvordan energien kan transporteres fra Sahara til Europa. Der skal lægges nye high-voltage direct current (HVDC) kabler over en afstand på 3.000 kilometer fra Afrika til Europa. Normale vekselstrøm-kabler taber for meget energi. Et HVDC kabel mister kun omkring 3 pct. af energien for hver 1.000 kilometer. ... Målet for Desertec er, at 15 procent af det europæiske strømforbrug skal dækkes af termisk energi fra Sahara inden 2050. De samlede omkostninger for projektet anslås til mere end 3000 milliarder kroner. Men pengene skal tjenes hjem ind, fordi strømmen fra Sahara om nogle år vil være billigere end den energi, der kommer fra fossile brændstoffer eller atomkraft. ..."

http://www.desertec.org/en/concept/ http://www.desertec.org/

Så blegner forskningsudgiften til:

 1. jun 2009, Først om 17 år sker de spændende forsøg med fusions-energi. Landene bag fusionsreaktoren ITER er enige om at holde fast i projektet, selv om prisen kan stige helt op til 100 milliarder kroner. Men forsøgene med tunge brintkerner er udsat til 2026. http://ing.dk/artikel/99582
 • 0
 • 0

For at komme tilbage til artiklen, så kan man læse noget baggrundmateriale på http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesis... (findes let med Google) Her står blandt andet hvilken relation de nævnte Gigatons har til niveauet i verdenshavene, og hvor stor en del af den samlede havstigning, der kan henføres hertil:

The second figure shows that the Greenland ice sheet has been losing mass at a rate of 179 Gt/ yr since 2003. This rate of loss corresponds to a contribution to global mean sea level rise of 0.5 mm/yr; the current total global mean sea level rise is 3.1 mm/yr8. As for melt area, the mass loss for the exceptionally warm year of 2007 was very large. The new observations of the increasing loss of mass from glaciers, ice caps and the Greenland and Antarctic ice sheets lead to predictions of global mean sea level rises of 1 m (±0.5 m) during the next century. The updated estimates of the future global mean sea level rise are about double the IPCC projections from 2007

 • 0
 • 0

Det er i det hele taget typisk at klimaprofeterne slynger om sig med tilfældige og inkonsistente tal.

Tjah - og artiklen "dokumenterer" samtidigt at CO2 reduktion overhovedet ikke har nogen målbar effekt ....

Hvis klimaet har responstider på over 100 år kræver det at reguleringen via CO2-skruen skal ske over en langsommere skala hvis skidtet ikke skal oscillere ;-)

 • 0
 • 0

Der snakkes meget om CO2, men den stigning kan vi godt glemme alt om at reducere. Hvis vi ikke gør noget for at begrænse befolkningseksplosionen, så kan alt andet med hensyn til klimaet på sigt være lige meget. Hvis alle jordens indbyggere skal have tålelige forhold i fremtiden, som vi eksempelvis har, så kræves der enorme energiressourcer, som kun kan komme fra fossile kulbrinter, atomkraft og en lille procentdel fra sol og vind. Vi skal tænke på, at den hastigt stigende befolkning i Indien, Afrika, Kina samt nær og fjernøsten naturligvis vil kræve samme levestandard som os, og at vi ikke kan nægte dem det (det ville også være meget umoralsk). Altså, der vil ske en voldsom vækst i energiforbruget, som ikke kan stoppes. Så ligegyldigt hvad IPCC beslutter om at nedbringe CO2 udslippet, så hjælper det ikke noget, hvis ikke befolkningstilvæksten her på jorden reguleres. Det er utroligt, at såkaldte videnskabsfolk ikke kan se problemstillingen i et større perspektiv, ej heller Ingeniøren.

 • 0
 • 0

1000år er godt en lang periode, meget kan ske på 1000 år tænk på de klimaforandringer der har været fra, at klimaet på grønland var frodigt og de store tørkeperioder, samt de hårde vintre, her på Kontinentet. Hvis vi skal investere for at undgå disse klima -forandringer svarer det til at benytte en teske til at styre , en supertanker.

 • 0
 • 0

DU HAR SÅ GANSKE RET jeg tror videnskaben ser det politikerne vil have. ellers må de jo vinke farvel til deres indtægter, på samme måde som præsterne engang skulle lovprise og velsigne magthaverne. gud og kongen.

 • 0
 • 0

hjælper det ikke noget

Jens Peter: det du siger, er tabuemne blandt politikere internationalt. Og der er ingen stemmer i det blandt de europæiske befolkninger.

Jeg tror der er een teknologi der har potentiale til at vende udviklingen: fusion. Hvis det lykkes for os at bygge det første kunkurrencedygtige fusionskraftværk, kan vi vende udviklingen fordi det vil udkonkurrere kul og gas.

De løjerlige 'løsninger' man ser på ing.dk (som bølgeenergi, vind og duracellbiler med solcelletag) har ikke potentiale til nogensinde at konkurrere kullene ud.

Til sidst kan man sige: Olie og gas og til dels kul vil nok alligevel ende med at blive brændt af, om ikke andet så som affaldsprodukter som brugt plast osv.

 • 0
 • 0

Det viser jo at vi ikke kan gøre meget ved klimaet, så skulle vi ikke hellere finde ud af hvordan vi klarer os under de ændrede betingelser. Ændringerne kommer jo alligevel, og så kunne vi måske prøve at skære den fossile afbrænding ned, så vi også gemmer lidt til vores børn.

 • 0
 • 0

at de forskere som har skrevet denne syntese-rapport (glæder mig til at se selve rapporten) alle var inviteret til København med et eneste formål, nemlig at påvirke politikerne og ikke så meget det videnskabelige. Ifølge Kathrine Richardson's udtalelse i The Gaurdian og Berlingske Tidende: >>Dette er ikke en almindelig videnskabelig konference. Dette er et velovervejet forsøg på at øve politisk indflydelse,« siger Richardson til avisen, og det bekræfter hun over for Berlingske Tidende.<<

 • 0
 • 0

En utrolig masse mennesker himler op om, at der skal gøre noget - nu, men sjældent fortæller de. hvad der skal gøres. Det hele munder ud i snak, snak, snak - hallo, er der flere biletter til Thailand? Klimaalarmister har kronede dage, de kappes om at finde skadelige effekter af en global temperaturstigning. Fint nok, hvis de ellers har ret. Inden de fremsætter dommedagsvarsler burde de dog få lidt mere styr på de upålidelige klimamodeller, som de baserer deres prognoser på. En del tyder på, at CO2-teorien lider af nogle mangler. Arrhenius mere end 100 år gamle formel er måske rimelig korrekt - måske ikke. Noget er der galt, for de målte tal stammer ikke med computermodellernes prognoser. Men man kan da begynde med at bremse for de største CO2-udledere, Al Gore, klimaministre med hele deres følge - ingen klimasafarier - Tom Kristensens nytteløse afbrænding af benzin etc. etc. Det ville være en fin begyndelse.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

En utrolig masse mennesker himler op om, at der skal gøre noget - nu, men sjældent fortæller de. hvad der skal gøres.

Jeg kan godt forstå du er forvirret. Måske skulle du kigge dine gamle lærebøger. Der står nok noget om biosfæren og kredsløbsprocesser. Måske vil der gå en prås op for dig.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

MAn kunne jo gøre noget der 1) Virker 2) Er billigt og pålideligt

Ad. 1. Frankrig og Sverrig får praktisk talt hele deres elforsyning fra vand og KKraft og deres CO2 udledning per indbygger er kun ca. 60% af den danske. Ad. 2 Det koster ca. 30 milliarder kr at at bygge et moderne KKraftværk med en nettoeffekt på ca. 1500 MW. Med 4% i rente p.a. og en afskrivningstid på 40 år bliver den faste omkostning 12 øre per kWh. På Ringhals er den variable omkostning ca. 10 øre/kWh, ialt 22 øre/kWh. Det er billigt.

Vind, biogas, solceller, bølgekraft mv. har som bekendt ingen af de ovennævnte kvaliteter.

Så spørgsmålet til politikerne og til os selv er: Vil vi gøre noget der virker, eller vil vi kun gøre noget?

 • 0
 • 0

Søren,

Jeg kan godt forstå du er forvirret. Måske skulle du kigge dine gamle lærebøger. Der står nok noget om biosfæren og kredsløbsprocesser. Måske vil der gå en prås op for dig.

det lider lidt forvirrende? Der står intet i mione lærebøger, hvorledes man skal takle de problemer, som artiklen berører. Jeg hentydede til diverse politikeres og klimademagogers evige omkvæd, at der skal handles nu - men ingen nævner, hvad der skal gøres! Mantraet sol og vind rækker lige så langt som hvis man erstatter brandsprøjter med vandpistoler. I stede t for kryptiske indlæg vil jeg da gerne opfordre dig til at komme emd en løsning. IPCC har foreslået mere atomenergi, det vil du jo ikke være med til. Du undgår at komme ind på min pointe - de upålidelige klimamodeller, tør du ikke være med i den diskussion?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten