Forskere finder kulilte i Plutos atmosfære

Efter næsten to årtiers søgen har forskere fundet den giftige kulilte, eller kulmonooxid, i atmosfæren omkring dværgplaneten Pluto. Samtidig har det vist sig, at Plutos atmosfære strækker sig meget længere ud i rummet end hidtil antaget.

Det er et hold astronomer under ledelse af Jane Greaves fra St. Andrews Universitet i Skotland, der ved hjælp af James Clerk Maxwell 15-meter teleskopet på Hawaii har fundet kraftige signaler af kulilte ved Pluto.

Astronomer har hidtil vidst, at Plutos atmosfære strakte sig ud i cirka 100 kilometers højde, men de nye resultater viser, at den nu strækker sig helt ud i 3.000 kilometer, hvilket er næsten en fjerdel af afstanden til dens måne Charon.

Ekstremt kold atmosfære


****Pluto blev opdaget i 1930. Den var i mange år en af de mindste og den fjerneste planet i solsystemet indtil 2006. Her blev Pluto degraderet til dværgplanet. Den er den eneste dværgplanet, hvor man ved, der findes en atmosfære.

Kulilten ved Pluto viste sig at være ekstremt kold med temperaturer helt ned til omkring minus 220 grader Celsius. Det overraskede forskerne at mængden af kulilte var meget højere end tidligere antaget.

Jane Greaves siger til space.com:

»Det var spændende at se kurverne udvikle sig, efterhånden som vi tilføjede data. Ændringen i mængden af kulilte over de sidste ti år er overraskende. Vi mener at atmosfæren måske er vokset i størrelse, eller at mængden af kulilte er blevet boostet.«

Man har tidligere set variationer i atmosfæren, men kun i den nedre del, hvor der findes methan. Methan er den eneste gas som hidtil har været positivt identificeret i atmosfæren. 97 procent af atmosfæren menes at bestå af kvælstof, men det er meget svær at detektere.

Den øgede gasmængde i Plutos atmosfære skyldes formodentlig Solens opvarmning af overfladeisen på Pluto. Isen er fordampet på grund af de lidt højere temperaturer, som man har set i det sidste årti. I 1989 var Pluto tættest ved Solen, hvilket er ret sjældent, da det tager dværgplaneten 248 år at foretage et kredsløb om Solen.

Plutos atmosfære er den mest skrøbelige i Solsystemet, og dens øvre lag bliver formodentlig gradvist blæst ud i rummet.

Klimaændringer på Pluto


****I Pluto-atmosfæren fungerer kulilten som kølemiddel, mens methanen absorberer sollyset, hvilket skaber opvarmning. I løbet af det sidste lange årstid på Pluto, har netop balancen mellem de to gasser været kritisk i Plutos atmosfære.

Den nye opdagelse af kulilten kan vise sig at spille en afgørende rolle for tabene fra Plutos atmosfære. Hvis nedkølingen bliver for stor, kan det betyde, at der falder kvælstof-snefnug på Pluto, og at gassen fryser på overfladen. Processen hjælper forskerne til at forstå de mekanismer, som også er med til at styre atmosfæren på vores egen planet.

Jane Greaves siger til space.com:

»Når vi finder et sådant eksempel på et andet himmellegemes klimaforandringer, er det spændende. Denne kolde simple atmosfære, som bliver kraftigt påvirket af varmen fra Solen, kan give os vigtig viden om, hvordan de basale fysiske processer fungerer. Den er en slags prøveklud, så vi bedre kan forstå Jorden atmosfære.«

De nye resultater blev præsenteret på det engelske Royal Astronomical Societys møde i Wales inden påske.

Dokumentation

St. Andrews Universitet Preprint
Artikel fra space.com
Artikel fra Science Now
Artikel fra Astronomy Now