Forskere: Enorm økonomisk gevinst ved at holde global opvarmning på 1,5 grader

24. maj 2018 kl. 05:0027
Forskere: Enorm økonomisk gevinst ved at holde global opvarmning på 1,5 grader
Lande med blå farve har en økomomisk fordel af, at den globale opvarmning holdes på 1,5 grader frem for 2 grader. Det er omvendt for lande med rød farve. Illustration: Nature.
Verden vil være meget bedre økonomisk tjent med at holde den globale opvarmning på halvanden grader end to grader, viser ny beregning. Men hvor stærk denne konklusion står, er økonomer dog ikke helt enige om.
Artiklen er ældre end 30 dage

20.000 milliarder dollars.

Det er de akkumulerede sparede økonomiske skadesomkostninger for verdensøkonomien ved udgangen af dette århundrede, hvis den globale opvarmning kan holdes på 1,5 grader frem for 2 grader.

Tallet er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, men det er hovedkonklusionen i en artikel i Nature fra Marshall Burke fra Stanford University i Californien skrevet i samarbejde med W. Matthew Davis og Noah S. Diffenbaugh.

Beregningen er foretaget med anvendelse af en økonometrisk model, som tager udgangspunkt i en model, Burke sammen med to andre kolleger tidligere har beskrevet i en anden artikel i Nature.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Global opvarmning øger risikoen for skibbrud i Nordatlanten

Meget kort fortalt bygger den nye beregning på, at forskerne har sammenholdt den økonomiske udvikling i form af bruttonationalproduktet de seneste 50 år med forandringer i temperaturen. På den baggrund har Burke og hans kolleger estimeret det fremtidige bruttonationalprodukt under forskellige klimascenarier.

Et afgørende forhold, som længe har været diskuteret er, om vejrpåvirkningen af bruttonationalproduktet kun er midlertidigt - forstået på den måde, at fald på eksempelvis 1 pct. i BNP allerede året efter vil blive opvejet af en tilsvarende stigning. Eller om effekterne er vedvarende eller ligefrem kan forstærkes. Ud fra empiriske data er det sidste en del af antagelserne i den nye beregning.

Ingen gevinst til Danmark

De nærmere og mere præcise antagelser er alt for vidtgående til at referere her, men disse har forskerne omhyggeligt beskrevet i deres videnskabelige artikel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har selvfølgelig også en økonomisk omkostning at holde den globale opvarmning på 1,5 grader frem for 2 grader.

En hollandsk forskergruppe har sidste år i en artikel i tidsskriftet Environmental Science & Policy estimeret dette til 300 milliarder dollar. Det er altså mange gange mindre end gevinsten i form af reducerede skadesomkostninger.

Beregningen viser, at 71 procent af verdens lande med 90 pct. af Jordens befolkning vil vinde ved at holde den globale opvarmning på 1,5 grader frem for 2 grader, for slet ikke at tale om noget højere - herunder verdens tre største økonomier USA, Kina og Japan.

Læs også: Ny metode afblæser de værste klimascenarier – og de bedste

Den relativt største gevinst vil tilfalde lande tæt på ækvator.

De fleste EU-lande, herunder Danmark, bortset fra de sydligste lande vil derimod have større økonomisk gavn af en opvarmning på 2 grader end 1,5 grader. Det samme gælder for lande som Canada og Rusland.

Står beregningerne til troende?

Det er en kompliceret analyse med en række indbyggede forudsætninger og forsimplinger, som kan være at gennemskue for ikke-eksperter, så det helt afgørende er selvfølgelig om beregningen med de usikkerheder, der naturligt vil være - og som Burke og Co. også selv redegør for - står til troende.

Nature har bedt to økonomer kommentere forskningsartiklen: Wolfram Schlenker fra Columbia University i New York, og Maximilian Auffhammer fra University of California, Berkeley.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De peger begge på dele i beregningsmodellen, hvor man har behov for mere viden og som på sigt kan gøre analysen bedre.

Wolfram Schlenker er dog overvejende positiv og erklærer, at Burke og Co. har udført en helt stringent analyse og tydeligt gjort rede for deres antagelser.

Læs også: Klimaforandringer koster kassen: Varme-ø-effekt vil ramme storbyerne hårdere end forventet

Maximilian Auffhammer er noget mere skeptisk, idet han bl.a. peger på, at forskerne slet ikke tager højde for, at klimaforandringer vil forandre den internationale handel betydeligt, og at sådanne effekter kan have en betydelig økonomisk effekt, selv om de er uhyre vanskelige at estimere.

Alt i alt er der adskillige forhold, der skal undersøges nærmere, før man kan drage stærke konklusioner af beregningen, mener Auffhammer.

I en leder skriver Nature selv om flere problematiske forhold med at udføre sådanne beregninger, men ender dog med at konkludere:

»Argumenterne for at handle i forhold til udledninger af drivhusgasser er allerede mange og forskellige, men de er blevet lidt stærkere. Afbrændingen af kul er en checkudskrivning, vores økonomi ikke har råd til at indløse.«

27 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
28
27. maj 2018 kl. 09:59

Fra 1910 - 1945 (35 år) steg middeltemperaturen ca. 0,5 grader, - og fra 1975 - nu (43 år) steg den ca. 1,0 grad. Lidt afrundede tal.

Du rammer lige ned i noget meget vigtigt. Hvordan skal man aflæse temperaturkurver og hvad siger de egentlig om opvarmning eller afkøling? Luften er ikke nogen særligt god indikator - for man har jo her (store) forskelle mellem nordlige og sydlige halvkugler, over land eller over vand, tropiske områder vs. Arktis og Antarktis (som ser ud til at bevæge sig modsat af resten af kloden det findes der utroligt meget viden, datakurver og diskussion om på f. eks. www.climate4you.com. Endelig er der en spritny undersøgelse fra DTU som viser at temperaturene i områder påvirket af vinde fra oceanerne opfører sig helt anderledes end områder der er afskærmet fra oceanerne. De viser faktisk at cO2 slet ikke har nogen effekt …. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0958305X18756670

Men tilbage til dine tal.

Jeg er ikke helt klar over hvilken kilde du henviser til der er noget der hedder GISS - men CISS kan jeg ikke finde. GISS har også kun data fra 1979 da satellitterne begyndte at måle ser det ud som. Så det må vist være nogle andre kilder der er tale om.

Men der findes dataset fra 1850

https://www.climate4you.com/DataSmoothing.htm

hvor man ser en interessant diskussion af data smoothing. Der ser jeg ikke de tal du snakker om. Fra ca 1910 til 1945 er der tale om samme stigningstakt man ser fra ca 1980 til 2000 - hvor kurven flader ud bortset fra en El Nino peak omkring 2016 . Fra ca 2000 er der ikke sket noget ser det ud til. Se dataset her

https://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

Men spørgsmålet om hvordan opvarmningen så foregår er mere komplekst end bare at se på årlige variationer. Mange forskellige lange cyklusser er i spil. Og man må da formode at transmissionsmekanismen går via havene som jo trods alt har meget stor varmekapacitet og dækker 80% af jordens overflade. Så man skal se på hvad der sker med havene hvis man vil forstå noget.

Det kan du også finde diskussion af i www.climate4you.com - se submenu oceaner mm,

I den forbindelse vil jeg gerne henvise til Nir Shaviv forelæsning på DTU som jeg linkede til ovenfor - ved at bruge satellitmålinger af havene og skydække kan man se ændringer i varmeindhold, rumfangsændringer, kølende/opvarmende effekter fra ændret skydække, alt sammen noget der viser at der sker en opvarmning henover en solcyklus svarende til det man påstår man har fra CO2 mm. Henrik Svensmark har deltaget i disse undersøgelser og har fornyligt fundet mekanismen bag. Se f. eks. et interview fra Marts i år her

https://www.youtube.com/watch?v=iFlNS2PX4yI

Eller se hans offentligt tilgængelige papers på:

https://orbit.dtu.dk/en/persons/henrik-svensmark(9e82bea2-5207-46b2-9730-125e606a125a)/publications.html

26
26. maj 2018 kl. 21:45

Niels V J: Jeg kiggede på climat4you (CISS-kurverne). Fra 1910 - 1945 (35 år) steg middeltemperaturen ca. 0,5 grader, - og fra 1975 - nu (43 år) steg den ca. 1,0 grad. Lidt afrundede tal. Så pr år er temperaturen 1975-nu steget 1,6 gange mere end stigningen fra 1910-45. Men tankevækkede! - Har du en kvalitativ forklaring på stigningen før 1945? - Den skyldes jo ikke den meget lille stigning af indholdet af drivhusgasser i atmosfæren! Solens overfladeaktivitet (og solpletterne) svinger jo op og ned med ca. 11 års perioder, så det kan ikke forklare 35 års næsten jævne temperaturstigning ???

25
26. maj 2018 kl. 21:02

Trøst dig. Alt tyder på at vi slet ikke behøver gøre noget, da temperaturstigningstakten i dette århundrede slet ikke kan holde trit med den opvarmning man så i forrige århundrede fra -1910-1945 ca. Måske kan man lave et studie der viser at vi bliver utroligt meget rigere ved slet ikke at gøre noget ved CO2? :-)

24
26. maj 2018 kl. 20:58

Jan: Ja, på langt sigt f.eks. udvikling af thorium-energi!!!

23
26. maj 2018 kl. 20:42

Vi må gøre noget ved de manglende 0,5 grader så vi kan opnå de store økonomiske fordele. :-)

22
26. maj 2018 kl. 00:13

Men koldt i ensom solidaritet. Netop et lille land som Danmark, vil få mere ud af at overbevise andre lande til at gøre mere. Ikke ved at føre an, men ved at udvikle bedre løsninger.

21
25. maj 2018 kl. 22:31

Indrømmet, at en svækkelse af Golfstrømmen vil medføre lavere temperaturer - især i Norden. Men her bør vi vel være solidariske med den store Verden og arbejde for, at den globale opvarmning ikke bliver for stor. F.eks. argumenterer jeg imod havstigningerne, selv om jeg bor 38 meter over det nuværende hav-niveau!!! (;-)

18
25. maj 2018 kl. 12:33

Niels: sjovt, og det skal der være plads til. Når jeg hører, at vi i 2050 skal være fri af de fossile brændsler , - og bl.a. S kræver, at det skal være før 2045...... - hvor begge dele (min kvalificerede mening) er totalt umuligt! Så foreslår jeg, at bilers bremselængde skal halveres før 2050, - og så kan S kræve den skal ned på 40 % osv. - Jeg håber, at nogle forstår logikken!

17
25. maj 2018 kl. 05:58

Jeg har et realistisk forslag, som skærer igennem.

Brug 1000 milliarder dollars til at skabe områder for de der er bekymrede for CO2, hvor man holder CO2 niveauet nede på det nu værende - uanset hvad naturen og menneskene i øvrigt gør.

Og brug så resten af de penge man sparer til nyttige formål for resten af menneskeheden der ikke er bekymret, men da gerne vil forære de forskrækkede deres ønske, blot det ikke går ud over andre. Det må der kunne laves store afhandlinger om... Pareto optimale økologiske løsninger med opfyldelse af individuelle ønsketænkning uanset hvor meget det strider mod naturen, som vist er helt ligeglad med AGW og andet godt.

Alle vil så være glade...Og Jens Ramskov kan hver dag spille Beethovens niende symfoni på sin pladespiller..

16
24. maj 2018 kl. 22:56

Her oplyses, at vi kan spare 20.000 mia dollars ved at øge indsatsen, så temperaturen "kun" stiger 1,5 grader. Men for nylig læste jeg et sted (?), at det vil koste et lige så svimlende beløb at holde temperatur-stigningen under de berømte 2 grader. Det minder mig om politikeren, der på jysk engang sagde: Det kan godt være, jeg har modsagt mig selv, men det, jeg har sagt, står jeg ved!

15
24. maj 2018 kl. 20:33

Mon ikke de temperaturdata og andet godt man kan finde i rigelige mål på f. eks.
<a href="http://www.climate4you.com">www.climate4you.com</a&gt;
efterhånden vil komme til offetlighedens kundskab udenom massemedierne.</p>
<pre><code> Vi skal helst ikke have netværket af kendte sofablogs ind i debatten igen.
</code></pre>
<p>

Hvad mener du dog med det? En mobbende og nedladende tone der ikke gider se hvad der gemmer sig af data og henvisninger i denne fremragende kilde om klimaet med direkte links til kilderne, hvor målinger og plot er taget fra? Hvilket "netværk af sofabloggere" mener du der er tale om?

13
24. maj 2018 kl. 14:02

Problemet er at mindst 95%, måske over 98% af CO2 stammer fra havet.
Dette betyder at maksimalt 5% af CO2 udslippet kan fjernes af mennesker. Med et totalt stop, kul olie og gas. Totalt dyrt! Dette betyder at stigningen i CO2 maksimalt kan udsættes i 5år i løbet af 100 år. Fra år 2118 til år 2123.
Hvordan skal denne udsættelse have en praktisk betydning? Det må bemærkes at udsættelsen er meget teoretisk, fordi havet vil afgive mere CO2, jo mindre CO2 der er i luften, at havet også vil optage mindre CO2 jo mindre CO2 der er i luften.

11
24. maj 2018 kl. 12:01
10
24. maj 2018 kl. 11:48

Hvis golfstrømmen går i stå, hvilket ser kritisk ud lige p.t., så bliver det måske knapt så attraktivt at opholde sig i Danmark. Selv om der er global opvarmning betyder det desværre ikke nødvendigvis at vi kommer til at opleve lokal opvarmning.

Der er ingen mulighed for at golfstrømmen går istå. Det skyldes at Ishavet er ved at vokse sammen med Nordatlanten, og der ved er der kommet en udgang for det kolde saltholdige vand i bunden af Ishavet. Dette vand har været lukket inde længe, og er derfor fuld af CO2 i form af metanis i havbunden. Istiderne er slut nu for denne omgang.

9
24. maj 2018 kl. 11:48

...for ifølge deres aktuelle energiudspil, så virker det som om de grønne jobs, og omstillingen til VE mv., er vigtigere end, at holde de globale temperaturstigninger længst mulig nede.

Sosserne går endda så vidt, at de vil invitere den absolutte globale investeringselite fra de store kapitalfonde og fra finansverden til at rådgive sig om hvordan en grøn fremtidsfond skal investere med henblik på grønne vækst initiativer, der både giver et afkast til statskassen og til erhvervslivet. Først har den absolutte investeringselite tjent sig tykke og fede på at ødelægge dele af det fælles livsgrundlag. Og nu skal den så med Mette Frederiksens hjælp, tjene fedt på at genoprette hvad den har ødelagt. Er der noget at sige til, at de europæiske socialdemokratier befinder sig i en dyb identitetskrise, og at flere af dem er ved at lukke og slukke.

8
24. maj 2018 kl. 10:24

Afrika har groft talt 1 milliard mennesker og kan ikke brødføde dem. Derfor får de hjælp fra os.

Problemet er at den 'hjælp' er en bjørnetjeneste. Det er blot med til at fastholde dem i deres situation. Ok, vi giver dem lidt mad og så overlever de til i morgen. Hvad så derefter? De primære årsager til at de sidder i den situation er at vi har oparbejdet rigdom gennem den industrielle revolution fordi vi kunne se stort på den afledte forurening, men vi vil af gode grunde ikke have at de skal have lov til at gøre det samme. Samtidig er stammekulturen i flere af de afrikanske lande med til at skabe et meget dårligt politisk klima med stor ulighed og korruption.

Jeg siger ikke at der er nogen nem løsning på situationen, for det tror jeg næppe der er. Selv tror jeg at den bedste vej er gennem teknologi, bl.a. billige og rene energikilder som er kilden er at understøtte vores moderne levevis.

7
24. maj 2018 kl. 10:22

Det er lidt som det kommunistiske manifest:

"Et spøgelse går gennem Europa...."

Samme ideale, tåbelige mennesker, men nu med et andet tema AGW, der skal vælte sig i uoverskuelige begreber, antagelser, formodninger og gætterier - men uden hensyn til den virkelighed man kan se i data fra utallige målinger af temperatur, drivhusgasser, etc etc. som slet ikke viser noget der kan ligne menneskelig påvirkning. Altsammen grebet ud af luften og promoveret som "Kejserens nye klæder". Fordi man har en tyrkertro på at det her er det rigtige, ædle og gode.

Man så hvad der blev af kommunismen... Og selv et lille barn kunne jo gennemskue de nye klæder.

Mon ikke de temperaturdata og andet godt man kan finde i rigelige mål på f. eks.

www.climate4you.com

efterhånden vil komme til offetlighedens kundskab udenom massemedierne.

Der er jo stærke indicier på at vi lige nu er på vej ind i en afkølende periode sammenlignet med den temperaturstigning man så fra 1980erne til 1999. Som jo nu er afløst af stagnation eller endda faldende temperaturer.

Så nyd det varme vejr mens vi endnu har det - man kunne jo ligefrem opfordre til at lave en strategi for hvordan man skal forholde sig indenfor de nærmeste , lad os sige 10 år, hvis man slet ikke ser nogen global opvarmning, som man spår. (Gad vide om nogle ikke ligefrem bliver vrede over at man kan foreslå noget sådant? Et bevis på at nogle ikke kan tænke klart men bliver ledet af dunkle ideale overbevisninger...)

5
24. maj 2018 kl. 10:04

Det kan godt være beregningerne er komplekse, det er til gengæld ikke logikken.

Afrika har groft talt 1 milliard mennesker og kan ikke brødføde dem. Derfor får de hjælp fra os.

Afrikas befolkning vil stige til 4 milliarder i år 2100 som de naturligvis heller ikke kan brødføde uden vores hjælp og endnu dårligere hvis det bliver varmere.

Det er en så stor befolkningsstigning det er indlysende at en mindre temperaturstigning er en fordel også globalt.


En anden naturlig konklusion er, at temperaturstigninger er et problem, befolkningsvækst et endnu større problem vi ikke gør noget ved. Tvært imod gør vi rigtigt mange ting som gør befolkningsvæksten endnu værre.

4
24. maj 2018 kl. 09:43

Man kommer til at tænke på den 'undersøgelse', Dansk Skuespillerforbund for 11 år siden købte hos CBS!;

Resultatet viser, at når man hælder statsstøtte i teatrene, giver det samfundet en økonomisk gevinst, da ethvert teaterbesøg medfører, at publikum bruger penge på café- og restaurationsbesøg, transport og babysitting. "Hele 60 procent af teatergæsterne går på café eller restaurant før teaterbesøget," fortæller Bent Erik Rasmussen, inden han går videre til de større perspektiver.</p>
<p>"Det har vist sig, at når staten giver et beløb i teaterstøtte, så er den økonomiske samfundseffekt af teatrenes aktivitet 3,3 gang så stor som de tilskud, der ydes til området," forklarer han...

https://www.information.dk/2007/07/teater-kan-betale

3
24. maj 2018 kl. 08:25

Hvad med at lave den samme overvejelse i forhold til befolkningstallet? Hvor bæredygtigt og fordelagtigt for den enkelte afrikaner, er et befolkningstal på 600 mio afrikanere ift de 2mia de er på vej til?

Det er da ikke Afrikanerne der er den primære årsag til global opvarmning? Det er da i høj grad Europa, USA og Kina. Mange af de Afrikanske lande er blandt dem der udleder mindst CO2 og bruger mindst elektricitet:https://assets.weforum.org/editor/Oto1m9Khiqdv1yRBgRl0SgBtfNXsW62QBVuXZpQEFZE.PNGhttps://assets.weforum.org/editor/ouie7WtbSFOLE-dU4JwytynkpczWhmFlnWg0H0p_4Oc.PNGTaget fra https://www.weforum.org/agenda/2017/02/the-best-and-worst-countries-for-air-pollution-and-electricity-use

Befolkningstal og global opvarmning til sammen betyder vel at danmark bliver endnu mere eftertragtet i fremtiden.

Hvis golfstrømmen går i stå, hvilket ser kritisk ud lige p.t., så bliver det måske knapt så attraktivt at opholde sig i Danmark. Selv om der er global opvarmning betyder det desværre ikke nødvendigvis at vi kommer til at opleve lokal opvarmning.

2
24. maj 2018 kl. 07:39

Befolkningstal og global opvarmning til sammen betyder vel at danmark bliver endnu mere eftertragtet i fremtiden.