Forskere: Discountløsning på ny Ringstedbane sender tog i kø

Den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted til 10 milliarder kroner, som er ved at blive besluttet, vil være forældet og ineffektiv, når den bliver taget i brug i 2018.

Så skarp er advarslen fra en række forskere samt aktører på baneområdet som f.eks. Øresunds Konsortiet og Sund & Bælt. De mener, at Trafikstyrelsen i sin iver efter at få budgettet til at hænge sammen har skabt en række anlægstekniske discountløsninger.

»Det er ikke en langtidsholdbar løsning, at den nye store jernbane i hovedstadsområdet efter planen vil blive udformet på denne måde,« siger en af landets førende trafikeksperter, professor Otto Anker Nielsen, DTU.

Han henviser til, at den nye bane efter planen vil blive bygget med såkaldte 'skæringer i niveau' flere steder. Mest graverende ser det ud i Ny Ellebjerg ved København, hvor den kommende Ringstedbane vil krydse en række stærkt trafikerede jernbaner, ved at banerne fletter ud og ind mellem hinanden i stedet for, at de føres over og under hinanden ved hjælp af bro eller tunnel. Det betyder, at togene skal holde tilbage for hinanden, og forsinkelser øjeblikkeligt vil forplante sig til hele banenettet.

»Det svarer til at lave en motorvej med signalregulerede kryds på de steder, hvor motorvejen sammenfletter med andre motorveje,« siger Otto Anker Nielsen.

Ifølge Sund & Bælt, der ejer jernbanestrækningen mellem Øresundsbroen og København, burde man lære af tidligere tiders fejltagelse.

»Der er risiko for, at vi på København-Ringstedbanen kommer til at opleve det samme, som er sket på Øresundsbanen, nemlig at banen inden sin tiårs fødselsdag nærmer sig kapacitetsgrænsen, fordi den er anlagt med løsninger, som ikke har været tilstrækkeligt fremtidssikrede, i forhold til banens succes,« siger koordineringschef Ole Christensen.

Trafikekspert og lektor Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet, mener, at problemet bunder i, at planlæggerne i Trafikstyrelsen er bundet på hænder og fødder:

»Der er ingen tvivl om, at Trafikstyrelsen er klar over, at Ringstedbanen har flere alvorlige brist, som betyder, at banen ikke er fremtidssikret. Men politikerne har meldt klart ud, at projektet ikke må overskride den overordnede budgetramme på 10 milliarder kroner,« siger han.

En analyse fra DTU Transport viser, at der også er andre alvorlige svagheder i den fremtidige danske infrastruktur. Eksempelvis går det for langsomt med at gøre noget ved trafikale flaskehalse som Storstrømsbroen, Københavns Hovedbanegård og Kastrup Station - trods de kommende års milliardinvesteringer.

Hos Trafikstyrelsen erklærer anlægschef Martin Munk Hansen, at han har større tillid til styrelsens egne analyser end til de uafhængige trafikeksperter.

»Problemet er ikke-eksisterende. Selv med den forventede trafikstigning fra 2018 og fremefter vil antallet af passager- og godstog, som skal passere gennem Ny Ellebjerg, ikke nå et sådant omfang, at der vil opstå kapacitetsproblemer,« siger han.