Forskere: Det skal være slut med at lefle for bilisterne

For kort tid siden offentliggjorde Sund & Bælt nye tal for trafikken over Storebæltsbroen. Tallene afslørede en trafikstigning på 3,1 pct. efter to år med svagt faldende trafiktal.

Og sådan bliver udviklingen på hele det danske vejnet i de kommende årtier, forudser eksperterne: svagt faldende tal i enkelte år med økonomisk stilstand, men en støt stigning som den generelle tendens.

Den udvikling skal vendes, hvis den danske transportsektor skal gøres uafhængig af fossile brændsler inden 2050 - sådan som Folketinget har besluttet.

Ifølge nye beregninger skal danskernes samlede brug af egen bil i 2050 være begrænset til under 20 mia. km. om året. I dag er tallet over 30 mia. km. om året og stigende - ligesom trafikken på Storebæltsbroen. Og det vil ifølge forskerne stige yderligere til knap 60 mia. km årligt, hvis udviklingen får lov at passe sig selv.

Hvis ikke det lykkes at begrænse privatbilismen, vil vejtransportens forbrug af energi i 2050 være så højt, at det umuligt kan dækkes af vedvarende energi. Herudover vil trafikken på vejnettet bryde sammen.

Teknologirådet har bedt transportforskere såvel som repræsentanter for erhvervsliv og interesseorganisationer om at beregne, hvad det kræver at omstille transportsektoren til fossilfri drift i 2050. Resultaterne er samlet i rapporten 'Dansk transport uden kul og olie - hvordan?'.

Rapportens forfattere understreger, at en omstilling ikke betyder en nedgang i danskernes mobilitet, men den skal i større omfang foregå med kollektiv transport.

Samtidig vil bilismen skulle dæmpes relativt mere omkring de store byområder, hvorved borgere i landområderne ikke vil opleve restriktioner i bilkørslen.

FDM gyser

En af dem, der alligevel gyser over opgavens omfang, er chefkonsulent Torben Lund Kudsk fra bilejernes interesseorganisation, FDM.
»Perioden frem mod 2050 bliver hård, hvis politikerne vælger vejen frem mod en fossilfri transportsektor i 2050. Rigtig mange mennesker skal vænne sig til at vælge cyklen eller spadsereturen frem for andre transportformer. Jeg kan godt tvivle på, hvorvidt det er politisk realistisk,« siger Torben Lund Kudsk.
Som repræsentant for FDM vil han hverken til- eller fraråde politikerne at forfølge ambitionen om en fossilfri transportsektor i 2050. Men han
opfordrer alligevel utvetydigt politikerne til at komme i gang med reformer af transportsektoren.

»Hvis f.eks. vejnettet omkring Københavns skulle opgraderes til at kunne understøtte en uhindret udvikling i personbilstransporten, ville indfaldsvejene skulle opgraderes til amerikanske tilstande med 10-12 spor på de vigtigste motorveje. Den udvikling ønsker vi ikke i FDM.«

God økonomi i at skifte spor

Også forskerne, der har deltaget i Teknologirådets analyse, mener, at det er bydende nødvendigt, at privatbilismen dæmpes så hurtigt som muligt.

»I øjeblikket tager politikerne bestik af den trafikale udvikling og har et indtryk at den trafikale udvikling falder ned fra himlen, og så forsøger de at indrette infrastrukturen efter den forventede udvikling. Den går ikke længere,« forklarer lektor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet.

»Et muligt bud er, at den skinnebårne kollektive transport i fremtiden får to tredjedele af de samlede infrastrukturinvesteringer, hvor den sidste tredjedel så vil gå til vejinfrastrukturen. I dag er det jo lige omvendt,« forklarer Brian Vad Mathiesen.

Heldigvis er der faktisk god økonomi i at skifte spor.

Den samfundsøkonomiske besparelse ved en transportsektor, der ikke benytter de stadigt dyrere fossile brændsler, vil være på ca. 55 mia. kr. om året i 2050. Der skal investeres mere i skinnebåren kollektiv transport for at give borgerne et alternativ til privatbilisme.

Men navnlig efter 2030 vil et faldende behov for nye investeringer i vejinfrastruktur betyde, at regnestykket bliver positivt. Hvis man i stedet lader trafikken udvikle sig frit, vil investering til blot den allermest nødvendige vejinfrastruktur stige stejlt.

Indgreb mod klimabelastning

Ud over fordele for økonomien, skal der også gribes ind over for trafikken for at reducere klimabelastningen:

»En fossilfri transportsektor kræver, at det allerede fra nu bliver energimæssige beregninger, der lægger grunden for prioriteringerne i infrastrukturen. Kort sagt: Hvordan giver man borgerne mest transport med det lavest mulige energiforbrug? Der skal mere bevidste langsigtede prioriteringer til,« siger Brian Vad Mathiesen.

Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke skal bygges flere veje. Helt nye, større infrastrukturmæssige tiltag bør dog overvejes nøje, da en ny motorvej vil øje vejtrafikken og medføre et højere energiforbrug pr. transportkilometer end alternativerne.

Samtidig er det nødvendigt at samtænke infrastrukturplanlægning og byudvikling langt mere. Det handler om at reducere borgernes behov for pendlertansport ved at sikre boliger tættere på arbejdspladsen.

Andre virkemidler kunne være at forhindre, at nye arbejdspladser bliver placeret langs motorvejene, men tværtimod på steder, hvor der er let og effektiv opkobling til kollektiv transport.

Dokumentation

Læs rapporten fra Teknologirådet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Sådan er det - og opgaven består udelukkende i at finde løsninger her.

Kan man lokke nogen over i et tog - fint - men vi er mange der aldrig kommer væk fra en bil.

Lars :)

 • 1
 • 3

Industrikvarterne er flyttet ud langs motorvejene, men det er jernbanen ikke. Parallelt med motorvejen, burde der være jernbaner til fragt af passagerer og endnu vigtigere til gods. For i de sidste 50 år er konkurrencen imellem tog og lastbil blevet vredet over til fordel for lastbilerne. De får steder der har jernbane forbindelse, bruger dem sjældent eller slet ikke og de nye virksomheder, får ikke jernbaneforbindelse.

Ved at kører langs motorvejene med tog, ville man kunne tilbyde gode offentlige transporter. Men man har slet ingen planer for jernbanen. Alt skal gå så hurtigt i vore dage, så lageret på virksomhederne, ikke er eksisterende. Hvilket ofte gør at medarbejderne må blive sendt hjem, hvis der mangler stumper.

 • 1
 • 0

Hr. Rasmussen.

Enig. Jeg har i mange år været fortaler for et skinnesyatem langs motorvejene. Mit forslag er et mono-rail system på søjler. Lad nogle japanere komme herop og vise hvorledes man bygger sådan et system

 • 0
 • 0

Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at køre i bil. Ej heller er det bydende nødvendigt.

Hvis der er politisk vilje til at sigte mod et helt fossiltfrit samfund, har man vel kun en vej, hvis det ikke sker frivilligt: Stærkt stigende afgifter på afbrænding af fossiler.

Den dag benzinen koster 200 kr. pr. liter, og vægtafgiften for biler med forbrændingsmotor er tidoblet - så kan det være at selv du er nødt til at sige: "AH - Hold da kæft, vi har ikke råd til at betale - vi tager cyklen i stedet for" ?

Velkommen på cykelstien !

 • 1
 • 1

[quote] Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at køre i bil. Ej heller er det bydende nødvendigt.[/quote]

Det flytter min stemme - hver eneste gang - om jeg så skal stemme på fanden selv.

Den dag benzinen koster 200 kr. pr. liter, og vægtafgiften for biler med forbrændingsmotor er tidoblet - så kan det være at selv du er nødt til at sige: "AH - Hold da kæft, vi har ikke råd til at betale - vi tager cyklen i stedet for" ?

Jeg skev individuel trafik - ikke nødvendigvis benzindrevet. Det er fint med et godt udbud af alternativer, men meget store dele af befolkningen og vort erhversliv har et uomgængeligt behov for INDIVIDUEL transport - og det vil de fortsætte med at have.

Om 40 år er bilerne sikkert helt anderledes. Måske er bilerne endda selvkørende.

Lars :)

 • 0
 • 0

[quote][quote] Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at køre i bil. Ej heller er det bydende nødvendigt.[/quote]

Det flytter min stemme - hver eneste gang - om jeg så skal stemme på fanden selv.

Den dag benzinen koster 200 kr. pr. liter, og vægtafgiften for biler med forbrændingsmotor er tidoblet - så kan det være at selv du er nødt til at sige: "AH - Hold da kæft, vi har ikke råd til at betale - vi tager cyklen i stedet for" ?

Jeg skev individuel trafik - ikke nødvendigvis benzindrevet. Det er fint med et godt udbud af alternativer, men meget store dele af befolkningen og vort erhversliv har et uomgængeligt behov for INDIVIDUEL transport - og det vil de fortsætte med at have.

Om 40 år er bilerne sikkert helt anderledes. Måske er bilerne endda selvkørende.

Lars :) [/quote] Der er jo heller ikke nogen der påstår, at transport skal være 100% offentlig i 2050. Problematikken ligger i at få dem, som har en ikke-bevægende arbejdsplads (kontorarbejdere o.l.) til primært at tage den offentlige transport, idet deres transportbehov udelukkende ligger fra A til B, og B til A. Der er jo ingen der påstår, at fx håndværkere skulle benytte sig af den offentlige transport - Det vil nok ikke være muligt. Pointen er, at vi skal flytte dem der KAN tage den offentlige TIL den offentlige. Resten er svært at gøre noget ved.

 • 1
 • 0

anbefaler jeg Danskerne at cykle - evt. at anskaffe en miljøvenlig el-cykel ved lange transportafstande.

Offentlig transport= 1) Virus-centraler - der bliver hostet og nyst i ét væk, og man er rimeligt sikker på selv at pådrage sig en influenza eller forkølelse! 2) Støj-centraler - uvorne teenagere råber og larmer. 3) Mobiltelefon-irritation - man kan tydeligt høre hvor god en scoring manden som sidder foran én fik i weekenden, og hvor våd hans erobring blev i sengen.

Offentlig transport er og bliver en pest!

/Rune

 • 2
 • 1

Det flytter min stemme - hver eneste gang - om jeg så skal stemme på fanden selv.

Så risikerer du at ende i Helvede. Men der skulle der jo efter sigende heller ikke være mangel på brændstoffer !

 • 0
 • 0

Vi er en hel masse mennesker der af den ene eller anden årsag pendler mere end 200 km hver dag.Det koster både i tid men også penge. Vi er mellem 15 og 20 som køre sammen når det kan lade sig gøre.Det er i gennemsnit 3 - 4 dage om ugen. I dag kan vi klare os med 3-4 biler samtidig, da der er plads til 5 i en moderne mellemklasse bil. I fremtiden skal vi have mellem 4 til 6 biler af sted samtidig da afgifterne gør det næsten umuligt at købe en bil med plads til mere end 3-4 personer, og vi selv skal financier både indkøb .drift og vedligeholdelse. Sænk afgiften på biler med mere end 7 sæder og giv et øget fradrag på kørsel hvis man har en sådan og samtidig har mere end feks.150 km i kørselsfradrag. Eller gør det muligt at indkøbe den som en delebil.

 • 0
 • 0

Igen kommer spanskrøret frem, hvis billister ikke gør som den sidden regering syntes de skal, ja så kommer der endnu en afgift. Ofte med den undskyldning at pengene skal bruges til forbedre den offentlige trafik. Pengene plejer nu bare at forsvinde et andet ukendt sted hen, ofte bruger rødstue den til at give "julegaver" til dem der nu vil stemme på dem.

Hvad med at motivere! bilister til ikke at køre bil, ved at forbedre den offentlig trafik. Der hvor jeg arbejder, er der kun offentlig transport mellem 7 0g 10 om formiddagen, og igen 14 til 17 om eftermiddagen. Måske hvis der nu var offentlig trafik hele dagen, ville det afholde nogen fra at køre privat bil. Eks mig en gang i mellem. Det vil hvis man skal tidligt hjem, til tandlæge, eller et andet sted hen, ja så er der kun bilen tilbage. Nogle af mine kollegaer som bør øst for København, og arbejder vest for, har ca 40 min i bil til arbejde, men over 1,5 time med offentlige transportmidler. S-tog og metro er i morgen perioder så stoppet af passagerene må springe et tog over. Nu har vi jo godt nok verdens bedste og mest beskidte metro, men aligevel. Det er ikke motiverende for billisterne, at skifte til offentlig transport.

Statens regler for umuligheds kriteriet, bygger kraks køretid i bil, dvs at hvis man er henvist til offentlig transport, som måske tager 50% længere tid, ja så går det ud over en selv. Hvilket jo kun motiverer til brug af bil. Eller sige sit arbejde op. ( Har været tæt på )

Andre lande, hvor det er billigere at køre i bil end Dk, ser ikke ud til at lide af problemer med vækst i biltrafikken.

Guzzi Helle lovede at barsle med en plan for forbedring af den offentlige trafik, nu efter trængselsring sjovet, den blev da vist glemt.

Som det er nu kan den offentlig trafik ikke klare væsentlig stigning i kunde grundlaget, uden store udgifter. Der skal indkøbes flere busser, S-tog, lokal og regional tog, IC4 skal bringes til at køre. Og hvordan skal vi stakkel skatte plagede danskere så få betalt voret utroligt dyre offentlige system, hvis der ikke kommer skatte kroner fra billisterne. Så vil de kr bare skulle kræves ind under et andet navn.

At ændre på billiesternes vaner, og behover kræver at man fra politisk side vil ; WALK THE TALK, dvs ikke kun snakke (opfinde afgifter) men gøre det man snakker om.

 • 1
 • 0

Offentlig transport= 1) Virus-centraler - der bliver hostet og nyst i ét væk, og man er rimeligt sikker på selv at pådrage sig en influenza eller forkølelse! 2) Støj-centraler - uvorne teenagere råber og larmer. 3) Mobiltelefon-irritation - man kan tydeligt høre hvor god en scoring manden som sidder foran én fik i weekenden, og hvor våd hans erobring blev i sengen.

Offentlig transport er og bliver en pest! /Rune

Nånå. Hvor mange rejser baserer du så dette på? 1) Hvis man med "rimelig sikkerhed" pådrager sig en forkølelse ved at transportere sig i offentlig transport, ville erhverslivet da slet ikke køre rundt pga. alle de syge medarbejdere 2) Der er proppet med teenagere i offentlig transport og de råber og skriger og ter sig - nå nej! De tager evt. en bus et par stop hvis de er i folkeskolen, men ellers er de normale mennesker. Spær dig inde på dit plejehjem i stedet, så undgår du dem helt! 3) Og nej, så godt som ingen snakker i telefon på den måde; tag noget musik i ørerne, hvis du ikke kan holde andre mennesker ud.

Ift. prisen er offentlig transport jo en gave til befolkningen!

 • 0
 • 1

Stik imod intentionerne vil Danmark drukne i biler...

Der blev også sagt af storbyerne vil drukne under læssevis af hestemøg, men så blev bilen opfundet... :-)

Men særligt fantasiløse "bagkloge" "trend"-forskere eller rettere ukvalificerede "forudsætningsjonglører", ser måske ikke mulige løsninger der fremkommer indtil 2050. (De fleste af dem vil ikke opleve året)

Hvad med at se på hvem der skulle køre alle biler? Vi bliver ikke mange flere, til gengæld ældre. Dermed vil der være et problem med flere små køretøjer, der er for langsomme til vejene men for store til cykelstierne. Måske vil der ikke være behov for en stor del af transporten, så truslen er jo at vi kommer til at bruge bilen mindre og dermed lægger færre penge i statskassens "kulsorte" hul. Se det er den største trussel for bureaukraterne. :-o

 • 0
 • 0

Vi har jo vænnet os til via bilen at kunne komme fra A til B i vores lille land indenfor rimelig kort tid. På de lange afstande nyder vi også friheden i bilen selv om lyntoget er hurtigere......medmindre der er lang ventetid på tilslutninger i begge ender.

Kigger vi 100 år tilbage var der jo langt flere jernbaner, opstået fra det faktum at der var få køretøjer og før det kun hestevogn eller gåben, og så også småindustri samt landbrug der virkelig havde behov for jernbanen, masser af jernbanestrækninger kom kun grundet behov for godstransport, passagervogne var en ekstra service.

Man kunne lade disse strækninger genopstå, også selv om behovet ikke var der, og så med en forgrening af busser udfra stationerne. Det kunne også flytte arbejdspladserne.......hvem siger at virksomheder absolut skal ligge i metropolerne hvor motorvejene optager det halve af arealerne ?

I det hele taget skal vi nok tage det roligere når potensforlængerne begynder at forsvinde. I gamle dage var folk henrykte når de kunne komme til København på 2 timer med 3 afgange om dagen, den ene forsinket "kun" 1/2 time, nu er de sure selv om der er 20 afgange og den ene er forsinket 7 minutter.

 • 0
 • 0

[quote] Offentlig transport= 1) Virus-centraler - der bliver hostet og nyst i ét væk, og man er rimeligt sikker på selv at pådrage sig en influenza eller forkølelse! 2) Støj-centraler - uvorne teenagere råber og larmer. 3) Mobiltelefon-irritation - man kan tydeligt høre hvor god en scoring manden som sidder foran én fik i weekenden, og hvor våd hans erobring blev i sengen.

Offentlig transport er og bliver en pest! /Rune

Nånå. Hvor mange rejser baserer du så dette på? 1) Hvis man med "rimelig sikkerhed" pådrager sig en forkølelse ved at transportere sig i offentlig transport, ville erhverslivet da slet ikke køre rundt pga. alle de syge medarbejdere 2) Der er proppet med teenagere i offentlig transport og de råber og skriger og ter sig - nå nej! De tager evt. en bus et par stop hvis de er i folkeskolen, men ellers er de normale mennesker. Spær dig inde på dit plejehjem i stedet, så undgår du dem helt! 3) Og nej, så godt som ingen snakker i telefon på den måde; tag noget musik i ørerne, hvis du ikke kan holde andre mennesker ud.

Ift. prisen er offentlig transport jo en gave til befolkningen![/quote]

1) Måske har personalet hos den offentlige transport opbygget et stærkere immunforsvar. Måske en undersøgelse værd. Andre undersøgelser viser klart at folk smitter hinanden på arbejdspladserne. 2) Hvoraf opstår behovet for stillezoner i tog? Er man forkælet hvis man beder om lidt ro undervejs. Lur mig om ikke der kan være et sammenflad blandt folk, som sagtens kan kapere støj fra medrejsende men samtidig beklager sig over trafikstøj. 3) Det er / burde være god pli ikke at belemre medrejsende med private telefonsamtaler, - helt enkelt. Det er ikke ens' egen opgave at erstatte andres støj med sit eget medbragte. Personligt har jeg ikke musik på min telefon og ejer ikke høretelefoner. Der kommer jeg heller næppe til!

 • 0
 • 0

Godt hjulpet af IC4-tog farcen, så er udviklingen indenfor togtransport stået bomstille i årtier. Industrien har bruger landevejene som lager og får leveret varer "just in time". Det er togtransporten lysår (eller hvad enheden måtte hedde) fra at kunne udbyde. Persontransporten er også for de få. Gå ind på google.maps eller et andet sted hvor det danske skinnenet er illustreret. Folk skal nu engang bo i nærheden af jernbanen inden togtransport bliver relevant. Det kræver ikke den udvidede ledvogter-eksamen at indse at mange mennesker bor langt fra skinnelegemet. Vil det så stadig være fy-fy for dem at bruge bilen?

Kan du ikke bruge toget kan du bruge cyklen siger andre. Joh - men hvad nu hvis kontoret ligger midt i den store by og man selv bor 30 kilometer derfra? Hvem skal flytte? Believe or not men det er altså ikke en drøm for alle at bo i storbyen af flere grunde. Dels får man ikke meget bolig for pengene og dels udbydes den rigtige bolig og omgivelser slet ikke i byen. Behovet for det legendariske adgang til "alt" er ikke entydigt.

 • 0
 • 0

.......for ca. 50 år siden var pendling unødvendig, fordi man flyttede hen hvor der var arbejde at få.......det var ret nemt at gøre således, for konen var hjemmegående og passede hjemmet og børn.

Jeg kan huske fra min skolegang i Vanløse, at Oles far havde fået nyt arbejde i Frederikssund og så flyttede hele familien der op.

I dag hvor kvinden også er på arbejdsmarkedet og to indtægter er nødvendigefor det niveau der ønskes, så er det andre ting end distancen til arbejdet der bestemmer om man flytter. Her indgår boligpriser, børnepasning og andre tilbud i overvejelserne. Og man pendler efter "drømmejobbet".

Så vil man have traffikken til at blive mindre intensiv, skulle man starte med at forbyde køleskabe,børnehaver og gifte kvinder( eller tøffelhelte) på arbejdsmarkedet.

Køleskabe gør at maden kan holde sig og der derfor ikke skal købes ind hver dag. Børn har brug for deres mor og ikke for børnehaver, så gider man ikke at have børn ,så skulle man lade være med at få dem. Der er familie forhold der gør at børnehaver er en nødvendighed, men til den nødvendighed hører ikke at have råd til at tage på skiferier at have to biler og være på arbejde døgnet rundt, mens børnene er små.

Så skulle man fjerne befordringsfradraget så det at pendle frem for at flytte til arbejdsstedets nærhed ville blive overvejet.

 • 0
 • 0

Jeg tænker tit på hvad der skulle til for at jeg skulle bruge den offentlige transport. Måske en økonomisk tilskyndelse.

Som det er nu, så tager det mig 20 min. på arbejde i bil - og ca. 1 time med offentlige. Problemet er bare at jeg skal hente aflevere børn - så reelt vil det tage ca. 1 ½-2 timer med det offentlige.

Hvis jeg sætte min pris på fritid til ca. 100 kr/timen så skal jeg faktisk have 300 kr/dag i tilskud for at tage det offentlige - det er langt mere end det koster at have en bil !!

Jeg tænker på at måske at det der virkelig ville flytte noget, var hvis jeg kunne komme på arbejde på ½ time. Men det kræver at alle offentlig transport-monopoler bliver fjernet - så alle kan indsætte taxer/busser som de har lyst til. Måske var det så mulig at lade en masse små minitaxer kører rundt - som man bare kunne hoppe på og af - ligesom i U-landende. Så tror jeg godt at jeg ville kunne finde en løsning.

 • 0
 • 0

I store lande, er der togafgange hver 2. minut. Der er ikke større ventetid, hvis man kommer for sent. Der skal ikke afsættes 20-30 minutter, for at skifte mellem tog og bus, eller to busser. Og S-tog's nettet er mere udbygget.

Danmark er for lille til kollektiv trafik. Der er ikke et tilstrækkeligt kundelag, til at ventetiden ved skift, kan komme ned på et par minutter. Og skinnerne koster for meget, i forhold til antallet af brugere. Det medfører enorme priser, og dårlig toggang, og store ventetider.

Jeg tror at RUF konceptet, vil passe bedre til Danmark, fordi det er mere fleksibelt. Det vil ikke være nødvendigt med "tog" afgang, hver 2. minut, hvis rufferne kører direkte. Men prisen på infrastruktur, i form af skinner, er stadigt lidt høj, når der sammenlignes med bilpris

Det bedste er faktisk, at helt sløjfe den kollektive trafik, og til gengæld tilbyde gratis taxa til alle. Vi har masser af gratis arbejdskraft, i form af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, og dem der kan, vil kunne sættes til at køre gratis taxa, for deres kontanthjælp og understøttelse.

Det vil medføre langt færre udgifter til udlandet, fordi vi undgår de ekstremt dyre mangemilliard investeringer til kollektiv trafik, hvor pengene direkte sendes ud af landet.

At fragte personer i taxa, er billigere for landet, per person, end at de kører med tog eller bus, hvis at bilerne fyldes rimeligt op.

 • 0
 • 0

Jeg tror altså ikke der er så meget at frygte, bilen har altid været et godt skatte objekt, så den bliver næppe udfaset sammen med olien, jeg bemærker da også punkt 3 i overordnede virkemidler "Ny handlingsplan, der kan sikre momentum i udbredelsen af elbiler.", og hvis ellers der er held med det, og el-sektoren bliver omlagt til VE, så er der ikke behov for fossil energi i transportsektoren.

Befolknings sammensætningen ændrer sig, færre på arbejdsmarkedet og flere pensionister, af de nye pensionister vil en stor del aflevere kørekortet når øjnene svigter, de tilbageblevne vil ikke køre langt, de vil køre til sommerhus og campingplads og blive der i 4-6 uger supleret med meget korte ture et par gange om ugen.

Mange i den nye generation vil tage bus, tog, og fly til feriedestinationen, de store campingtrækkere, og 5-dages turen i bil til Østrig, Italien, Spanien er på tilbagetog, nu lejer man en bil i lufthavnen og får 2 dage mere på destinationen.

Jeg tror ikke på deres fremskrivninger, eller rettere at fremskrivningerne bygger på tilstrækkelig realistiske forhold.

 • 0
 • 0

Det bedste er faktisk, at helt sløjfe den kollektive trafik, og til gengæld tilbyde gratis taxa til alle. Vi har masser af gratis arbejdskraft, i form af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, og dem der kan, vil kunne sættes til at køre gratis taxa, for deres kontanthjælp og understøttelse

Vil Du hermed i manglende empati give dem der her i krisen har begået den i manges øjne kæmpestore forbrydelse at være uden uden arbejde og meget små chancer for at få arbejde status af kulier der skal piske rundt med andre og leve på sultegrænsen ?

 • 0
 • 0

I det hele taget skal vi nok tage det roligere når potensforlængerne begynder at forsvinde. I gamle dage var folk henrykte når de kunne komme til København på 2 timer med 3 afgange om dagen, den ene forsinket "kun" 1/2 time, nu er de sure selv om der er 20 afgange og den ene er forsinket 7 minutter.

Frit efter Knut Hamsun (1859-1952): Jeg tager flyvemaskinen - og kommer altid for sent. Min bedstemor tog hestevognen og kom altid til tiden. Tankevækkende .....

Vi har simpelthen for travlt nu til dags.

 • 0
 • 0

Det er dog utroligt! Ikke ét indlæg indeholder saglige argumenter. Kun kun barnlige undskyldninger (for ikke at skrotte bilen) og følelser. Gud bevare Danmark? Befolkningen gør det jo ikke.

 • 0
 • 0

Det er dog utroligt! Ikke ét indlæg indeholder saglige argumenter. Kun kun barnlige undskyldninger (for ikke at skrotte bilen) og følelser. Gud bevare Danmark? Befolkningen gør det jo ikke.

Jeg har ikke haft bil i 32 år, men i den tid har jeg heller ikke haft brug for en. Ungkarl, 7 km til jobbet hvor jeg cyklede og tog bus i dårligt vejr, boede i gåafstand af faciliteterne, en bil var unødvendig luxus i min situation.

Men det blev da til adskillige ture i firmavogne, samt flere tusinde km i lejebiler på ferier i udlandet

 • 0
 • 0

Et stort flertal vil transportere sig selv hvis de kan. Hvordan kan vi forsøge at hindre det og stadig kalde os et demokrati?

 • 0
 • 0

Noget der kunne medvirke til at få folk til at tage offentlig transport til og fra deres arbejdsplads var, hvis det var muligt at arbejde under transporten, og at denne tid af arbejdsgiveren blev betragtet som en del af arbejdstiden.

Kører man i personbil, kan man ikke lave meget andet end at sidde i kø på indfaldsvejene, høre radio og pille næse.

Men hvis tog og busser var indrettet med behagelig arbejdspladser, Internet og evt. mødelokaler til de rejsende, evt. med servering af kaffe osv. som det kendes fra flytrafikken, kunne mange faktisk udnytte transporttiden produktivt. Og hvis arbejdsgiverne anerkendte dette som arbejdstid, evt. med planlæggelse af specifikke opgaver, ville det være med til at lokke folk fra bilerne over i den kollektive trafik.

 • 0
 • 0

Med en stadig større teknologisk/vidensbaseret industri i Danmark, ville mange arbejdspladser kunne have fordel af hjemmearbejde. Og det ville spare voldsomt på trafikken. Regeringen burde tilskynde til at folk arbejdede hjemmefra, evt. med et tilskud til virksomheder, der gør det muligt. Jeg har selv haft hjemmearbejdsplads siden det var muligt (internetadgang, computer mv.)

 • 0
 • 0

Indfør en miljøafgift på transport der er i en størrelse så det kan betale sig at produsere mere lokalt. Vi ville næsten alle få færre udgifter til transport og mere fritid sammen med familie og venner.

 • 0
 • 0

Lefle for bilisterne...??? Så har man da hørt dét med...!!!

Jeg har svært ved at se at de indvalgte på Chr-borg har leflet for bilisterne (måske med Erhard J. som undtagelsen). Der bliver færre og færre p-pladser i byerne (til skade for arbejdspladsudviklingen). Til gengæld gumler stadig længere køer drøv på indfaldsvejene (til skade for handel og servicefagene) - og ikke mindst har de bilfjenske politikere begavet bilejerne med verdens højeste bilafgifter.

Kalder man det for at lefle for bilisterne...???

 • 0
 • 0

At bygge og udbygge motorvejsnettet omkring storbyer, istedet for at træde på bremsen og fokusere mere på udbygning og effektivisering af fælles transport, kan jeg sagtens betragte som lefleri.

Det er for sent at skyde bjørnen når barnet er faldet i brønden. Scludder.....

Det er jo udviklingen. Man burde have bremset mere op efter den første oliekrise, men der kom så timedrift på mange banestrækninger hvad der hjalp en del. Her i Odense er man ellevilde med den nye letbane der blot mangler at blive bygget, men samtidig rasler busruterne væk i oplandet........øøh ?

 • 0
 • 0

Dokumentation for et transportbehov fra A til B der ikke kan tilfredsstilles med offentlige transportmidler og en privatlicens til et begrænset km-antal pr. år i egen bil kunne nedbringe det samlede antal kørte privatbils-km i DK. Det vil desuden nedbringe drabs-raten hos unge mænd mellem 18 og 24 år som - har det vist sig - enten ikke kan køre bil eller tror sig udødelige... Interessant hvad min medlemsorganisation FDM vil mene om mine forslag.

 • 0
 • 0

"Et stort flertal vil transportere sig selv hvis de kan. Hvordan kan vi forsøge at hindre det og stadig kalde os et demokrati?"

Ved at give folket reel oplysning om konsekvenserne - som i denne rapport fra Teknologirådet . .

 • 0
 • 0

Faktum er at det aldrig har været billigere at køre bil end det er nu. Bilerne er billigere og bensinen ligeså (i faste priser sammenlignet med 60'erne og 70'erne) - så stop al det ynkelige hyleri om skatteplagede bilister.

 • 0
 • 0

Man kunne fjerne kørselsfradraget for biler men bibeholde det for offentlig transport for pendlere der ligeså godt kan bruge offentlig transport på samme rute. Der skal så være lidt elastik, f.eks. hvis det kan dokumenteres at offentlig transport tager 50 % længere tid, eller at børnehavers åbningstid kolliderer med rejseplanerne.

 • 0
 • 0

Hvorfor slipper bilmodstanderne altid afsted med at præsentere personbilskørslen som noget, der bare vokser konstant. I følge Danmarks Statistik blev der i 1999 kørt 50.887 mio. personkm i køretøjer på under 2.000 kg. Det var i 2010 faldet til 50.622 mio. personkm. Sandheden er at antal kørte km steg indtil begyndelsen af 90´erne, hvorefter tallet stagnerede på trods af flere biler. Hver bil kører blot mindre - formentlig fordi der er tale om flere familier med to biler og fordi danskerne flytter tættere på byerne. Det sidste er formentlig også årsag til, at trængselsproblemerne i trafikken opleves som stigende. Der kan også være kommet mere udenlandsk trafik på motorvejene,da de ikke indgår i statistikken men her hjælper det ikke at straffe danske brugere af personbiler. Og at indføre afgifter for dem er næppe populært i EU, men her kan man jo henvise til Østrig og Tyskland, der begge har indført afgifter der rammer udlændige væsentligt hårdere end indlændige, da afgifterne betales for et års forbrug (i Tyskland gælder det kun visse større byer) Trængselsproblemerne kan altså næppe løses ved generelle tiltag mod bilisterne, men må løses ved lokale tiltag, der hvor problemerne er. Og der er i øvrigt absolut ingen grund til, at tiltag mod bilbrug skal rettes mod privatbilisterne, da væksten er gået i stå og næppe eksploderer som følge af finanskrisens afslutning (når det sker), da der ikke var nævneværdig vækst i kørte personkm i boomårene i første halvdel af nullerne.

 • 0
 • 0

[quote] Men særligt fantasiløse "bagkloge" "trend"-forskere eller rettere ukvalificerede "forudsætningsjonglører", ser måske ikke mulige løsninger der fremkommer indtil 2050. (De fleste af dem vil ikke opleve året)

Bemærk at forfatterne til rapporten, som debattøren her nedgører, også består af FDM og Dansk Industri . .

Sjovt at skyde fra hoften, men let at ramme foden . .

 • 0
 • 0

Da jeg bor på Vestsjælland, på en ejendom der har været i familiens eje i et århundrede, er jeg ikke sådan at rive op fordi arbejdspladsen ligger langt væk. Tværtimod har jeg planer om at etablere en virksomhed på adressen om nogle år, fordi jeg personligt ikke gider bruge min tid på transport.

Jeg har af to omgange uddannet mig i København, først som elektriker med speciale i bygningsautomation, senere til elinstallatør, hvilket jeg er ved at afslutte nu.

Kører jeg i bil viser triptælleren 100.3 km pr retning, og turen mod København tager cirka en time - og personligt mener jeg ikke at morgentrafikken er slem, fordi alle generelt har "samme mål" og samme tankesæt, altså at komme på arbejde.

Eftermiddagstrafikken den anden vej tager derimod ofte to timer, og er desideret belastende med konstante nedbremsninger - hvilket jeg mener bl.a. skyldes at bilisterne på dette tidspunkt er mere forskelligt indstillet - nogle skal skynde sig hjem, så de kan slappe af, mens andre igen bruger turen hjem til at "komme ned i gear" efter arbejdsdagen.

Som tidligere nævnt i debatten har den individuelle transport den store ulempe at turen er spildtid - man kan typisk ikke foretage sig noget særligt konstruktivt, i sær ikke uden at kompromittere trafiksikkerheden i nogen grad.

Jeg tog derfor tog og bus frem og tilbage - kombineret med min bil da den er "nødvendig" for at komme til togstationen. Turen ud tog omkring et kvarter længere med tog, mens turen hjem oftest gik langt hurtigere. Der var typisk siddepladser, da jeg tog toget lige udenfor myldretiden, og generelt kunne jeg nå at lave mine lektier og rapporter under transporten. Til gengæld var jeg altid en smule stresset omkring det at nå toget hjem, ligesom jeg ikke oplevede nogen miljøforbedring, da jeg dagligt måtte stå cirka et kvarter på Nørreport og inhalere langt flere dieselpartikler end privatbilisme kan præstere - mens jeg kunne undre mig over hvorfor DSB må, når jeg ikke må (udlede partikler at forstå)

Med denne baggrund kunne jeg konkludere, at tog trafikken ikke kunne betale sig for mig. Jeg kørte en dieselbil fra 2006, og det at køre frem og tilbage kostede - både i følge egne beregninger og DSBs online beregning mindre, end mit pendlerkort.

Det gjorde mig selvsagt lidt nysgerrig, og det jeg fandt frem til var, at det der i høj grad gjorde udfaldet var, om man ejede en bil. Generelt sagt (det afhænger naturligvis af bilen) kunne det kun svare sig at tage toget, hvis man ikke ejede en bil og derved ikke måtte svare de årlige, faste omkostninger. Hvis man altså ejede en bil, var det naturligvis en dyr fornøjelse i faste omkostninger, men når de først var betalt kunne det bedst betale sig at bruge bilen.

Klart nok; sådan vil regnestykket ikke se ud for alle, men det gjorde det for mit vedkomne i en relativt typisk bil.

Det er min opfattelse at mange danskere ejer en bil - simpelthen fordi den er nødvendig udenfor byerne. Og selvom de tager kollektiv transport til og fra deres arbejdsplads, vil de alligevel møde transportbehov ind i mellem, hvor en bil er nødvendig.

Og derfor mener jeg, at det der kunne gavne den kollektive transport mest, ville være om de faste omkostninger ved privatbilismen reduceredes - altså købspris/anskaffelsesafgift og årlige afgifter. Derimod skulle brugsafgiften øges - men ikke igennem roadpricing, som efter min mening er et tragikomisk forslag når man genfinder jordforbindelsen og husker på hvordan sådanne projekter (historisk) realiseres i Danmark; altså hvor man baserer det hele på fabrikstal fra bilproducenterne og hvor man ikke helt har styr på administrationen - se f.eks. partikelfilterafgiften, hvor folk måtte dokumentere at deres bil havde partikelfilter ved udtalelse fra importøren.

I stedet kunne man øge afgiften på brændstof, da denne afgift både tager højde for vores kørselsmængde, vores bils driftøkonomi og vores egen kørestil - altså; vi kan selv gøre noget for at reducere omkostningerne (køre ordentligt), og der vil være forskel på om man køber en Polo eller en BMX X5 når regningen ved standeren skal betales.

Deri findes naturligvis også problemer, for hvad med gennemrejsende trafik, etc. Men alt andet lige mener jeg det er bedre end roadpricing, især når man forestiller sig hvordan det administreres i lige netop Danmark. Jeg mener det er en relativt lavpraktisk afgift, som ikke kræver den store mængde administration, og som opnår den adfærdsændring man ønsker. Virksomheder, der har ansatte med et ufravigeligt behov for individuelt transportbehov måtte eventuelt kunne søge om dispensation, tilskud eller tilbagebetaling af en andel af afgifterne; ellers ender denne merudgift jo blot hos kunderne.

Og jeg mener det ville gøre mere for at få folk til at bruge alternativer, såsom offentlig/kollektiv transport.

Endelig mener jeg også det vil sidestille teknologierne i højere grad, f.eks. opladningshybrider, der i dag er latterligt dyre fordi de benytter dyr teknologi men samtidig ikke får glæde af afgiftsfritagelsen som rene el biler gør. Det til trods at de netop er et bud på at opnå fordelene ved eldrift (ingen lokale emissioner, kollektiv forsyning) når de kører ved lave hastigheder (hvor gør man det? - i byerne hvor lokale emissioner betyder noget), og samtidig overvinder rækkevidde-barrieren der gør elbiler ubrugelige for en stor del af landets befolkning, når elbilerne i praksis udviser en langt kortere rækkevidde end opgivet, og det vel alt andet lige er de færreste der gider at "tanke" bilen 3 gange på vej på arbejde.

Måske man på den måde kunne opnå nogle af de fordele, man allerede ser i andre lande - også lande hvor bilismen ingenting koster sammenlignet med Danmark. Jeg ved det ikke, men jeg mener bestemt ikke løsningen er at forringe det danske vejnet ved at fjerne finansieringen til vedligeholdelse, og i stedet lægge pengene over til et togvæsen som tydeligt har demonstreret gentagne gange, at det er fuldstændigt underordnet hvor mange penge samfundet smider efter det - det skal nok alligevel lykkedes at bruge alle pengene på praktisk talt ingenting.

 • 0
 • 0

[quote] Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at køre i bil. Ej heller er det bydende nødvendigt.

[/quote]

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at have internet. Ej heller er det bydende nødvndigt.

Så gå foran med et godt eksempel og sluk din computer og lad den være slukket.

 • 0
 • 0

Syntes det er underligt at hver gang man snakker 'grøn fremtid' så SKAL bilerne Helt Væk!

1: Rigtig mange Vil altid syntes mere om personlig transport, end offentlig. Deal With It!

2: Hvorfor er der ikke mere fokus, og opbakning, omkring alternativ drift af biler/motercykler og lign.? Brint, El, ...

Hvis man nu fik sænket afgifterne på de miljø-rigtige biler, skulle i bare se folk vælte over på noget fornuftigt, og Vupti - så er der ingen luftforurening mere.. !

 • 0
 • 0

at det bliver svært at gå væk fra fossile brændstoffer til fly, biler og lignende i 2050. Faktisk bliver det umuligt IKKE at gå væk fra det....

Vi forbruger cirka 80 mio tønder per dag - produktionen har ligget fladt de sidste mange år og den eneste årsag til at vi er oppe på lidt over 90mio tønder per dag er pga. det er blevet BOE og ikke ren fin råolie længere - deraf krisen.

Der findes stort set ingen forekomster længere vi er nede på cirka 1 tønde fundet per 5 vi forbruger - og sådan har det været længe.

http://www.theoildrum.com/node/2712

Vi har forbrugt omkring ½ delen af den konventionelle råolie, som jorden indeholdt - deraf toppunktet i udvindingshastigheden.

Vi har omkring 40års beholdning tilbage - vel at mærke ved nuværende forbrug uden plads til stigninger. Det siger sig selv at man ikke kan holde udvindingshastigheden oppe til den sidste dråbe er udvundet. At tro at andre ressourcer af væsentligt ringere kvalitet og anden beskaffenhed kan erstatte olien uden store problemer er ren ønsketænkning på linje med fusionskraft, som altid er 30år væk.

Derfor vil de næste årtier fuldstændigt entydigt vise en reduktion i forbruget. Mon ikke politikerne vil kunne spinne det til at være en sejr? Alt imens folk dør af sult i de dele af verden, som ikke vil have råd til de dyre dråber og forbruget styrtdykker på alle varer i den ganske verden.

Så det bliver et let mål at nå - men det bliver svært ubehageligt for alle undtagen, naturligvis, dem som har bragt os i denne situation ved deres manglende lederskab.

 • 0
 • 0

Endelig er der nogen som ikke lefler for stemmer og tør sige sandheden højt. Det er blot 20 år for sent. Kære bilister: I er en flok dinosaurer og jeres dage som miljøtilsvinende egoister er talte. Vågn op og se det i øjnene. De af jer som har børn skulle skamme jer, at i ikke for længst har indset, at jeres ansvarsløshed tager livet af jeres børn og børnebørn. Tænk nyt og overlev eller dø.

 • 0
 • 0

OK så!

Hvad så når (ikke hvis) den dag kommer og alle biler kører på el fra enten vindmøller eller med egne brændselsceller i taget - er det så også ansvarsløst...??? Er det også egoistisk...???

Nej - bilen er kommet for at blive (indtil dens værdige afløser for individuel transport er fundet) og det er hverken egosistisk eller miljømæssiget uforsvarligt/uansætndigt!

 • 0
 • 0

Registreringsafgiften var i 1960'erne højst 156% - også den gang verdens højeste - og siden 1977 hævet til 180%...!!!

Det er altså ikke alt som er blevet biliigere ved at være bilist...!!!

Nu må tiden være inde til at få den særafgift afviklet.

 • 0
 • 0

Wow.. som du dog kan!

Så os der har behov for individuel transport og har børn(hvad fanden, undskyld mig, har det med noget at gøre!) skal SELV lige opfinde alternativt brændstof og få det gjort kommercielt???

Hvad med at komme ud af din Disney-idyl og tilbage til virkeligheden... ;-)

 • 0
 • 0

Ministrene og regeringen anser åbenbart ikke at deres arbejde kan klares uden biler. Det er som sædvanlig kun de andre der bør begrænse bilkørslen.

 • 0
 • 0

Jeg ejer ikke en bil og er en glad cyklist. Dem som gerne vil køre i bil betaler mere for det i Danmark end noget andet land.

Benzin er faldet stort set støt i forhold til den disponible indkomst og km/l og den udvikling ser ud til også at fortsætte i de næste 40 år.

Genemsnits km/co2 emission falder formentlig, hvis politikerne snart tager sig sammen og bil fabrikkerne også tager handsken.

80% fald er ikke urealistisk for biler med eksplosionsmotorer, der bruger naturgas.

Biler baseret på DME fra vedvarende energi kan opnå co2 fri drift.

Biler baseret på batterier kan nå samme co2 fri drift.

Jeg ved godt at batteribiler ikke er lige om hjørnet, men jeg tvivler ikke på at de er klar i god tid inden 2050.

IBM arbejder med Lithion/air batterier, der teoretisk har større energi densitet end diesel og som bekendt, så er tabet i en elmotor lille. http://www.extremetech.com/computing/12674...

Og sådan her skal det gøres når der kommer ordentlige batterier på markedet danskelbilkomite.dk/PML_MINI.pdf

Indtil teknologien rammer markedet, så skal politikerne øge infrastrukturens kapacitet og forøge kvaliteten af vejene med lavere rullemodstand og intelligente skilte etc.

Det er muligt at løse miljøproblemet i god tid inden 2050 og samtidigt forøge trafikken.

 • 0
 • 0

[quote] Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik. Det er ganske enkelt nødvendigt for rigtigt mange at kunne komme fra A til B hurtigst lettest og 'on-demand' og så i øvrigt kunne parkere når vi er fremme.

Tro det eller lad være - det er faktisk ikke en menneskeret at køre i bil. Ej heller er det bydende nødvendigt.

Hvis der er politisk vilje til at sigte mod et helt fossiltfrit samfund, har man vel kun en vej, hvis det ikke sker frivilligt: Stærkt stigende afgifter på afbrænding af fossiler.

Den dag benzinen koster 200 kr. pr. liter, og vægtafgiften for biler med forbrændingsmotor er tidoblet - så kan det være at selv du er nødt til at sige: "AH - Hold da kæft, vi har ikke råd til at betale - vi tager cyklen i stedet for" ?

Velkommen på cykelstien ![/quote]

Herre Jemini. Skal folk i det vestlige Jylland så cykle i slud i stiv kuling hver eneste dag 50 km hver vej for at komme på arbejde? Politikerne har jo haft snart 100 år til at udbygge det offentlige transportsystem disse steder. Lige præcis det modsatte er sket.

Velkommen til virkeligheden!

 • 0
 • 0

Politikerne er da ikke interesserede i at udbygge den kollektive trafik. De råber lidt op engang hver 4. år for at få lidt stemmer, men ellers sker der intet. Hvilket øjensynligt er nøje planlagt, fordi i sidste ende så er det ene og alene økonomi det drejer sig om. Politikerne kan ikke undvære de indtægter fra bilisterne. Alene de ca 6,50kr vi betaler pr liter i benzinafgift og miljøafgift mv, bliver til rigtig mange penge, for ikke at tale om moms/afgifter på anskaffelse/reservedele og sliddele.

Hver gang politikerne himler op om adfærds ændring til fordel for miljøet. Så er det jo bare en skjult skat. For de plejer at sige at indtægterne typisk skal bruges til at fordelartig gøre det miljørigtige alternativ. Men jeg har da endnu ikke set et sted hvor dette bliver gjort 1 til 1, typisk forsvinder en god del ned i statskassen.

Det kunne være rigtig interessant at se politikernes reaktion, hvis alle bilister fra imorgen arrangerede samkørsel med fulde biler. Der vil garanteret ikke gå længe før der kommer diverse tiltag der presser bilisterne over i hver deres bil igen.

 • 0
 • 0

Hr. Rathje:

Nemlig. Dengang registreringsafgiften blev indført, lovede politikerne at disse penge var 100% øremærkede til opbygning af den trafikale infrastruktur. Dette løfte er de også løbet fra. Nu går pengene til aflønning af tisindevis af DJØF'er

Og i takt med folk køber mindre biler kompenseres med højere energiafgifter (læs: elafgifter, vandafgifter mv.).

Opfindsomheden er enorm. Hvis man for 100 år siden havde sagt, at der på et tidspunkt vil blive indført skat på gasarten CO2 og på fedt og sukker ville folk have bedt en kontakte en doktor.

 • 0
 • 0

I dag betaler bilisterne 43 mia. i afgifter. I dag etablerer staten nye veje og reparationer for 10 mia. I dag bruger DSB og staten 33 mia. på opslidt skrammel, nedslidte skinner og inkompetente ledere/organisatorer i DSB. Nedlæg DSB og indkøb brintbusser til både by- og regionstrafik. I byerne kan de sku også bruge mindre brintbusser i stedet for de tomme 55 personers busser... Arbejdsmarkedet er dynamisk og kræver en kæmpe mobilitet og specielt i fremtiden. Skinnesystemer er statiske elementer som aldrig vil kunne anvendes til de krav der er for flytninger af arbejdskraften.....

 • 0
 • 0

Jeg overvejede et smut til frederecia, fra Vanløse Og tænkte det må være billigere at tage toget, bevars begge stederer jo lige ved siden af en togstation. Jeg blev klogere. DSB orange, tur return tæt på 700 kr pr næse, vi skal to af sted. Den kære opel, ca 800 kr incl bro. Faktisk er jeg ikke så vild med at køre bil, ejer dog en diesel dreven karet, og har det sidste 5 år kørt ca 250.000 km.' Grunden til de mange kilometre var elendig skatteregler, truende skilsmisse, og de 2 timer ekstra det ville tage om dagen med offentlig transport. Det ville heller ikke være muligt t passe et job, hvor arbejdstiden var noget flydene. Der hvor jeg skulle hen var nærmeste station ca 15 km væk, og nærmestest busstoppested 2 km. Det var grunden til de 200.000 km. Ok den gang stod den på udkants Danmark. Alle 179 på Christansborg mener ikke de kan gøre nok for udkants Danmark, men når det kommer til noget der koster penge, ja så stopper snakken. En god del af min famlie bor ca 5 km fra nærmest bus stoppested. hvor bussen måske kører 5 gange om dagen. En tur ud at handle, eller en bid brød på en restaurant, ja det koster en overnatning, hvis den står på offentligt. Hvis man på borgen ikke gøre den offentlige trafik brugbar, eller til at betale, ja så mister bilisterne lysten til at bruge den.

 • 0
 • 0

DK's befolkningstæthed udelukker en væsentlig større udbredelse af den offentlige trafik end hvad der allerede er etableret eller projekteret. Hvis vi skal gøre noget radikalt med en beskeden investering er følgende muligt for at løse de trafikale samt forurening mæssige problemer der primært rammer storbyerne. 1) Accepter kompidrift bil/Elcykel. På alle lange strækninger uden for tættere bebyggelse køres i bil som i dag. Når du nærmer dig byen skifter du til El cykel der hænger bag på din bil på trækkrogen. Bilerne parkeres på vejene i parcelhuskvarterene der omkranser byerne. El cyklen er af High Performance typen der assisterer op til 50Km i timen og er forsynet med nummerplade og kører på vejen. Samme cykel kan også medbringes i det offentlige toge mod byen og dermed afkorte transport tid til og fra stationerne. Samme type cykel vil være attraktiv for alle der bor i eller i periferien af storbyerne dvs. alle med et transport behov under 25 Km hver vej vil kunne bruge El cykel som det eneste transportmiddel. Ovenstående ville med ét slag fjerne trængslen på vejene, da der kan være fire cykler pr bil, samtidig vil forureningen blive tilsvarende reduceret samt alle brugere af El cykler ville få daglig motion, da det er indlysende at træde i pedalerne for at assistere El motoren på cyklen. Yderligere ville "High performance" El cykler være et hit for alle der transporterer børn eller er ældre eller har brug for lidt power assistance på cyklen. Hvad med regnvejr. Tja det er 3,5% af tiden at det regner under tidsintervallet 7-9 samt 15-17 og mon ikke regntøj kan håndtere det. Hvad med sne og glatte veje. Der eksisterer fine vinterdæk til cykler og de skal selvfølgelig ligesom biler skifte til vinterdæk. Ovenstående vil uden samfundsmæssige investeringer løse både trængsel/forureningsproblemerne i byerne ,samlet reducere transporttiden for alle der arbejder i storbyerne i DK samt højne sundhedsniveauet for både trafikanten samt beboerne i byerne. Ydermere vil opladning af El cyklerne kunne klares via eksisterende el net i hjemmet uden nogen yderligere investeringer. Det eneste der mangler er politisk vilje til at tillade disse El cykler at benytte vejbanen selvfølgelig forsynet med nummerplader samt en fornuftig bilafgift for at køre det sidste stykke mod bykernen.

VH Peter Nerenst

 • 0
 • 0

Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik.

Hvad betyder "individuel trafik". At man kan køre derhen hvor man vil når man vil og som man vil. Ikke lige den situation man føler sig i når man dag ud og dag ind snegler sig af sted i bilkøerne sammen med all de andre individualister.

Men måske har jeg set for få bilreklamer fra skovene i midnatssolen i Nordsverige.

 • 0
 • 0

Hvad betyder "individuel trafik".

For mig betyder det en time mere til mig selv om dagen. Nu er jeg så gammel og svagtseende at jeg i vinter foretrak toget og selv om jeg ikke havde noget at udsætte på hverken pris eller kvalitet, så foretrækker jeg alligevel den ekstra tid jeg vinder med bilen, i hvert fald i den lyse del af året. Der udover kan man også være lidt mere fleksibel på sit arbejde når man bare kan gå ned og tage bilen når man er færdig og ikke skal holde øje med togtider.

 • 0
 • 0

Jeg tror desværre ikke det er årsagen - det skyldes snarere at forskerne ofte kun får tilstrækkeligt penge, hvis de er synlige.

Så forskningen kan let tage en underlødig drejning, når forskerne er nødt til at reklamere for deres felt.

 • 0
 • 0

[quote]Det er helt uden holdbarhed afgørende at gå imod individuel trafik.

Hvad betyder "individuel trafik". At man kan køre derhen hvor man vil når man vil og som man vil. Ikke lige den situation man føler sig i når man dag ud og dag ind snegler sig af sted i bilkøerne sammen med all de andre individualister.

Men måske har jeg set for få bilreklamer fra skovene i midnatssolen i Nordsverige.[/quote] Jeg kører med det offentlige til/fra arbejde. Individuel trafik er derimod at kunne køre ud og hente 2 sække mørtel, når det passer mig, at kunne handle uden at tænke på om jeg kan have de tre poser på styret hjem, at kunne køre en tur i skoven med hunden/børnene. Det er også en mere psykologisk tilstand af, simpelthen at have muligheden stående i indkørslen. I vores fuldstændigt velregulerede og gennemkontrollerede samfund, er det mange menneskers frihedsfølelse, deres frirum, at have den mulighed (også selvom de aldrig får taget den spontane tur til Nordkapp eller Firenze). Det er af samme grund, som at fængsler aldrig bygges helt flugtsikre, da det ville nedbryde fangerne. Faktisk kører svenskerne færre kilometer pr. bil end danskerne, på trods af et noget større land. Mon ikke det har noget at gøre med indeklemtheden her i lille Danmark...

 • 0
 • 0

Hvorfor slipper bilmodstanderne altid afsted med at præsentere personbilskørslen som noget, der bare vokser konstant. I følge Danmarks Statistik blev der i 1999 kørt 50.887 mio. personkm i køretøjer på under 2.000 kg. Det var i 2010 faldet til 50.622 mio. personkm. Sandheden er at antal kørte km steg indtil begyndelsen af 90´erne, hvorefter tallet stagnerede på trods af flere biler. Hver bil kører blot mindre - formentlig fordi der er tale om flere familier med to biler og fordi danskerne flytter tættere på byerne. Det sidste er formentlig også årsag til, at trængselsproblemerne i trafikken opleves som stigende. Der kan også være kommet mere udenlandsk trafik på motorvejene,da de ikke indgår i statistikken men her hjælper det ikke at straffe danske brugere af personbiler. Og at indføre afgifter for dem er næppe populært i EU, men her kan man jo henvise til Østrig og Tyskland, der begge har indført afgifter der rammer udlændige væsentligt hårdere end indlændige, da afgifterne betales for et års forbrug (i Tyskland gælder det kun visse større byer)

Trængselsproblemerne kan altså næppe løses ved generelle tiltag mod bilisterne, men må løses ved lokale tiltag, der hvor problemerne er.

Og der er i øvrigt absolut ingen grund til, at tiltag mod bilbrug skal rettes mod privatbilisterne, da væksten er gået i stå og næppe eksploderer som følge af finanskrisens afslutning (når det sker), da der ikke var nævneværdig vækst i kørte personkm i boomårene i første halvdel af nullerne.

Politikerne skal jo gøre plads til den trafik fra Norden, der skal gennem Danmark til og gennem Fehmern. Derefter kan man sende regningen på vedligeholdelsen af de danske veje til de få bilister som har råd til at køre. Det vil gøre vores land endnu mindre konkurrencedygtigt og dermed flytte flere virksomheder til udlandet = større arbejdsløshed. Politikerne BØR tvinges til at lære om handel på nationalt plan, det kan være de ændrer deres holdning til den befolkning de efterhånden undertrykker med deres vanvittige afgifter på dit og dat.

Så længe at vores kære naboer i den vestlige verden fortsætter med deres "normale" forbrug, så vil det være dybt godnat at lade danske bilister eller lad os bare sige borgere, betale en ALT for høj pris for alt det de andre betaler normalpris for

 • 0
 • 0

Syntes det er underligt at hver gang man snakker 'grøn fremtid' så SKAL bilerne Helt Væk!

1: Rigtig mange Vil altid syntes mere om personlig transport, end offentlig. Deal With It!

2: Hvorfor er der ikke mere fokus, og opbakning, omkring alternativ drift af biler/motercykler og lign.? Brint, El, ...

Hvis man nu fik sænket afgifterne på de miljø-rigtige biler, skulle i bare se folk vælte over på noget fornuftigt, og Vupti - så er der ingen luftforurening mere.. !

...du er inde på en frugtbar tankegang.

Det er nemt nok at sidde i en ejerlejlighed indenfor søerne og forlange, at dem, der pendler hver dag fra f...... langt ude på landet til Glostrup eller noget af samme skuffe, skal cykle eller tage toget.

Jeg ville fx kunne komme til Glostrup til mødetiden - forudsat at jeg går 6 km til trinbrædtet, hvor jeg kan stå på toget (for cyklen bliver stjålet eller hærværket, hvis den er låst for godt fast - det ER prøvet), men jeg kan ikke komme hjem igen, for efter 17 har de rullet vejene sammen og stillet husene ind. Det sidste stykke vej går der simpelt hen ikke offentlig transport udenfor skoletiden.

I stedet skulle vi gå sammen om at få vore folkevalgte til at forkæle de virksomheder, der gider at flytte til knudepunkter i provinsen, Holbæk, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Maribo osv. ... der ud, hvor arbejdskraften er.

Så ville vi spare -brændstof -tid -vedligeholdelse af infrastruktur -skadestuekapacitet ...og sikkert meget mere.

det er ikke alle forundt at have en økonomi, der tillader en bolig i storbyen (Kbh), men det er heller ikke alle, der vil have en bare nogenlunde lykkelig tilværelse der inde i hovedstaden.

Skægt, forøvrigt, at 'eksperten' ikke har fået dén tanke. Definér 'ekspert'!

 • 0
 • 0

Flere skriver, at DK's geografi udelukker udbygning af skinnebåren trafik. Jeg er helt uenig. For det første gang siden nedlæggelsen af sporvognene er man i gang med at projektere letbaner flere steder i landet. Der er investeret milliarder i den københavnske metro. Man er i gang med at lægge ekstra spor på strækningen Vojens-Vamdrup og Hellerup-Holte. Dertil kommer jernbaneforbindelsen til Femern. For det andet kører der faktisk flere letbanelignende tog rundt i landet allerede nu. Jeg tænker på privatbanerne/regionsbanerne. En opgradering her, fx. i form af moderne, elektriske letbanetog samt en ny-udbygning til gamle stationsbyer er jeg sikker på ville kunne trække passagerer fra biler. De kunne fungere som fødelinier til hovedlinierne. Mange ingeniører helt blinde for, at trafikal adfærd handler om magt: det er da klart, at alle kører i bil, hvis den trafikform støttes med massive investeringer fra politisk side. Anvender man magten til at investere i noget andet, skal efterspørgslen nok komme. Jeg kan dog have min tvivl om det politiske mod eksisterer - specielt efter betalingsringens skibbrud.

 • 0
 • 0

Jeg har meget vanskeligt ved at se, at dette overhovedet har noget med politisk mod at gøre.Der er jo masser der går ind for det, der foreslås her. Det drejer alene om at lave solide analyser af passagergrundlaget for de foreslåede løsninger. Oh jeg tror såmænd ikke, at der er så mange ingeniører, der er uenige i, at det var en fejl at nedlægge sporvognene. DE viser sig at fungere rigtigt godt i mange storbyer, hvor de i stedet blev moderniseret. At det var en dårlig idé at nedlægge dem er imidlertid jo desværre ikke endbetydende med, at det er en god idé at genoplive dem. Her må selvstændige analyser til. Men politisk mod har noget med at gøre at sige sin egen vælgerbase imod på punkter hvor de nemme og populære løsninger ikke er holdbare. Så hvis den nuværende regering før valget havde fortalt hvad de reelt ville gøre efter valget, så havde det været at vise politisk mod. Deres påstand om at de ikke vidste, hvordan det stod til skriger jo til himlen - enten fortælle påstande, at de er ukvalificerede til at danne regering eller også lyver de. Og jeg ved næsten ikke hvad der er værst. Tilsvarende hvis Venstre aktivt ville modarbejde EUs vanvittige støttebureaukrati til landbruget ville det være at vise politisk mod. Hvis en en politiker fra udkantsdanmark ærligt ville fortælle deres vælgere, at nu kan de ikke få flere motorveje, der ikke bliver brugt, så er det at vise politisk mod. Men i alle ovennævnte sager er det jo umuligt at finde et folketingsmedlem, der står for det upopulære synspunkt i sin egen gruppe. Men at agitere for mere skinnebåren trafik gør jo ikke en upopulær noget steds, så det kræver ikke noget politisk mod.

 • 0
 • 0

Hvem i alverden tror du at du er? Der er overhovedet ingen der skal tvinges med magt til noget som helst i dette land. Hvis man vil have flere i offentlige transportsystemer så skal de levere et produkt der får folk til at gøre det frivilligt. Med det seneste eksempel (i dag) fra DSB´s ledelsesside kan jeg garantere dig for at vi ikke skal ligge under for et inkompetent offentligt transportmonopol. Nej - implementer busser drevet af brint, så er miljøet reddet, og gør alle brintbusser gratis, så får du folk over i de offentlige transport systemer. Tænk dog konstruktivt i stedet for som sædvanligt at forfalde til adfærdsregulerende tvangsmidler. Du får sku ikke et dynamisk samfund ved at støtte et statisk inkompetent system....

 • 0
 • 1

Så gå foran med et godt eksempel og sluk din computer og lad den være slukket.

Æhhh - hvordan er det lige at du har postet dit indlæg, uden at have adgang til internettet ?

Tvært i mod kunne internettet blive et af vores vigtigste værktøjer til at undgå persontransport i fossilafbrændende biler - men det har du sikkert slet ikke fantasi til at forestille dig ?

 • 0
 • 0

I dag betaler bilisterne 43 mia. i afgifter. I dag etablerer staten nye veje og reparationer for 10 mia. I dag bruger DSB og staten 33 mia. på opslidt skrammel, nedslidte skinner og inkompetente ledere/organisatorer i DSB. Nedlæg DSB og indkøb brintbusser til både by- og regionstrafik. I byerne kan de sku også bruge mindre brintbusser i stedet for de tomme 55 personers busser... Arbejdsmarkedet er dynamisk og kræver en kæmpe mobilitet og specielt i fremtiden. Skinnesystemer er statiske elementer som aldrig vil kunne anvendes til de krav der er for flytninger af arbejdskraften.....

Mon du kunne redegøre for dine tal ovenfor? De 43 mia. er nemme at finde fra skat. Men ... æh - resten?

Hint hint: Du mangler en hel del i dit regnskab.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten