Forskere: CO2-udslip gør verden grønnere

Ny australsk forskning viser, at verden bliver grønnere, efterhånden som mere CO2 bliver slipper ud i atmosfæren. Det gør stik imod antagelsen om, at klimaforandringer får ørkenområder til at brede side.

Siden 1982 er koncentrationen af CO2 steget med 14 procent, hvilket har ført til øget vegetation i ørkener og på stepper, konkluderer de australske forskere.

De er nået frem til resultatet ved at fodre matematiske modeller med oplysninger om nedbør, solstråling, temperaturer, ændringer i jordskorpen og udslip af klimagasser. Modellerne viser, at vegetationen skulle være øget med fem til ti procent.

Men satellitbilleder over det sydvestlige USA, det nordlige Mexico, Patagonien i Sydamerika, det sydlige og nordlige Afrika, Mellemøsten og Centralasien samt det centrale Australien viser, at vegetationen har taget til med hele 11 procent.

Forklaringen er, at den øgede koncentration af CO2 i atmosfæren får træernes løv til at optage mere kulstof. På den måde kan de også producere med løv, hvis der er tilstrækkeligt med vand.

Dokumentation

Telegram fra nyhedsbureauet Ritzau på jp.dk

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som i andre af livets forhold bygger situationen på fysiske, kemiske og biologiske balancer, som det er nyttigt at forstå, inden man forsøger at intervenere med politiske initiativer. Men det forstår politikere generelt ikke. Se blot, hvad man har gjort med det danske vandmiljø. Her har man brændt trecifrede milliardbeløb af på initiativer, der hidtil ikke har hjulpet meget. Faktisk har det ifølge Miljøministeriet slet ikke hjulpet på f.eks. iltsvind.

 • 7
 • 3

Det er ganske vidst omtalt før, at skovene i Sibirien breder sig over tundraen. Men er det generelt for Jorden som helhed? Jeg har lige set et par dokumentarudsendelser fra Afrika og Sydamerika, der viser det modsatte. I Kenya har ørkenen bredt sig hvor der før var savanne, og i Amazonas er skovbrande et stigende problem pga. at voldsom rydning af regnskove har medvirket til at klimaet er mere tørt, samtidig med at den globale gennemsnitstemperatur er steget. Begge steder har mange indfødte mistet deres muligheder for at blive boende pga. tørke og faldende høstudbytte.

 • 4
 • 2

Det er, så vidt jeg er informeret, heller ikke sandt at vandmiljøplanen ikke har hjulpet. Det har måske ikke virket godt nok, men udslip af kvælstof og fosfor er begrænset noget i forhold til hvis der ikke havde været udarbejdet en vandmiljøplan, og havmiljøet skulle være forbedret en smule. I mange søer, f.eks. Furesø og Bagsværd Sø er vandmiljøet omsider blevet renere. Men det tager lang tid fordi der ligger store mængder slam, opstået pga. fortidens synder, som er længe om rådne væk, netop fordi der er så meget. Men meget tyder på at det går den rigtige vej. Problemet med mange mindre vandløb er, at landmænd ikke overholder planen og kører alt for tæt på brinkerne, og så virker det selvfølgelig ikke her.

 • 7
 • 5

Ja, planter vokser hurtigere når de tilføres CO2. Det gør man jo i gartnerier. OG jeg giver mine planter CO2, når jeg taler med dem;0). MEN da der p.t. er høje priser på biomasse, er der nu mange der fælder træer, beskærer buske/træer. Hvis vi skal videre i klimadiskussionerne, må der udarbejdes en biomasseplan! Hvor meget biomasse kan man bruge uden det går ud over biodiversiteten og hvad skal vi bruge den til. Den kan jo ikke bruges til både bioetanol, biobrændsel, bioplast, biotensider m.v. Vi må lave nogle prioriteringer.

 • 4
 • 0

Så er vi ved at være derhenne, at vand i Sahara kan gøre ekstra nytte. Mon ikke EU skulle droppe planen om at producere strøm i Nordafrika, som skal sendes under havet til de atomforskrækkede europæere, mens der bliver nogle få jobs som vinduespudsere til afrikanerne? Afrikansk produceret strøm skal bruges i Afrika!

 • 1
 • 4

Sahara dækker et enormt stort område, som ingen p.t. har fundet en bedre udnyttelse af. Hvorfor må de ikke sælge ud af deres resourcemuligheder - selvom det her er en gold og meget varm ørken? Lur mig om der ikke er plads nok til at strømføde hele Afrika, hvis man nu engang valgte at placere solceller i hele Sahara's ørken. Desuden, så kunne din tankegang sidestilles med at grønlænderne ikke må sælge adgang til deres undergrund...

 • 1
 • 0

Sahara dækker et enormt stort område, som ingen p.t. har fundet en bedre udnyttelse af. Hvorfor må de ikke sælge ud af deres resourcemuligheder - selvom det her er en gold og meget varm ørken? Lur mig om der ikke er plads nok til at strømføde hele Afrika, hvis man nu engang valgte at placere solceller i hele Sahara's ørken.

Jeg tror godt Afrikanerne selv kan finde ud af hvad der er bedst for Afrika

Desertec is primarily an idea out of the back room of the Club of Rome, that body of mostly old men who ponder how to save the world. Their bold plan envisions generating green solar energy in one of the world's sunniest locations and then piping it through a Mediterranean super-grid to energy-hungry European countries. The deserted Sahara could supply energy to densely settled Europe.

But human rights organizations say there's just one thing missing from this picture: the people living in this region, where much energy is available and little used. And the organizations complain that they would enjoy practically no benefits from Desertec.

Mansour Cherni is one of the people who don't fit into this image of a densely populated Europe powered by sunlight from the largely deserted Sahara. The Tunisian trade unionist attended the World Social Forum 2013 (WSF), a five-day event held in Tunis in late March. "Where will the energy produced here be used?" he asked. "Where will the water come from that will cool the solar power plants? And what do the locals get from it all?"

http://www.spiegel.de/international/europe...

 • 1
 • 0

Det er mandag Du bliver nød til at fortælle hvad du vil med det indspark.

... og så vil desertes aldrig nogen sinde bruge solceller, men koncentreret spejle mod "molten salt" høj-tårne... hvis vi nu skal være bare sådan lidt ing. agtige...

 • 0
 • 0

det er også velkendt at planter kan vokse hurtigere når de får mere CO2, men det hjælper ikke på plantetilvæksten uanset hvor meget mere CO2 der tilføre, hvis det samtidig bliver mere tørt.

 • 1
 • 0

Anden kilde:

CSIRO Australia (2013, July 8). Deserts 'greening' from rising carbon dioxide: Green foliage boosted across the world's arid regions. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... The fertilisation effect occurs where elevated CO2 enables a leaf during photosynthesis, the process by which green plants convert sunlight into sugar, to extract more carbon from the air or lose less water to the air, or both. ..."

 • 0
 • 0

Uddybende - og det må også gøre sig gældende i (amazon-)regnskove:

Harvard University (2013, July 10). Trees use water more efficiently as atmospheric carbon dioxide rises. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... Using data collected from forests in the northeastern US and elsewhere around the world, Keenan and Richardson, found increases in efficiency larger than those predicted by even the most state-of-the-art computer models. ... While increased atmospheric carbon dioxide may benefit forests in the short term, Richardson emphasized that the overall climate picture would remain grim if levels continue to rise. ... Higher levels of carbon dioxide, however, mean the stomata don't need to open as wide, or for as long, meaning the plants lose less water and grow faster. To take advantage of that fact, Keenan said, commercial growers have for years pumped carbon dioxide into greenhouses to promote plant growth. ... When Keenan, Richardson and colleagues began to examine those records, they found that forests were storing more carbon and becoming more efficient in how they used water. The phenomenon, however, wasn't limited to a single region -- when they examined long-term data sets from all over the world, the same trend was evident. ..."

 • 0
 • 0

Er der meget landbrug omkring Bagsværd Sø og Furesø?

Problemet er snarere at vandmiljøet påvirkes af flere faktorer, end en forsimplet fremstilling kan afsløre.

Det samme er om teorien bag ørkendannelse, som artiklen forsøger at gøre rede for.

 • 2
 • 2

Vandmiljøplanen omfatter både drænvand fra landbrug, og spildevand fra industrier og husholdninger. Separat-kloakering og renseanlæg har f.eks. haft en positiv effekt på mange søer ved større byer.

Ang. ørkendannelse kan atmosfæren indeholde mere vanddamp, når temperaturen stiger. Det betyder øget fordampning. Det kan betyde mere nedbør nogle steder, fordi der kommer mere damp fra havområderne. Andre steder kan højere temperatur betyde at ørkener breder sig.

Forsøg har vist at både øget CO2 og højere temperatur øger plantetilvæksten i starten, men hvis tilførsel af vand er det samme, kommer planterne hurtigere til at mangle vand pga. øget temperatur og større overflade, og dermed øget fordampning. Endvidere stiger antallet af svampe- og insektangreb. Men her drejer det sig om forsøg.

I naturen kan træerne medvirke til øget skydannelse og nedbør, optage CO2 og hæmme GW. Når det er blandet kultur og ikke monokultur, betyder svampe- og indsekangreb mindre, og der er som regel andre organismer til at holde svampe og insekter i skak.

Problemet er bare, at meget store skovområder ryddes eller brændes af. Ofte for at blive erstattet af en eller anden form for monokultur, som ikke kan holde i længden, hvorefter området ender som ørken.

 • 1
 • 0

@Martin,

Sahara dækker et enormt stort område, som ingen p.t. har fundet en bedre udnyttelse af. Hvorfor må de ikke sælge ud af deres resourcemuligheder - selvom det her er en gold og meget varm ørken? Lur mig om der ikke er plads nok til at strømføde hele Afrika, hvis man nu engang valgte at placere solceller i hele Sahara's ørken

En del af Sahar kunne sagtens opdyrkes, hvis man ville gøre som man gør i Kansas (se detaljerne på Google Earth). Under Sahara ligger der enorme mængde ferskvand i en dybde, hvorfra man sagtens kunne hente vand op til vanding - gerne med elmotorer drevet af solceller.

 • 1
 • 1

@Marianne,

Det er, så vidt jeg er informeret, heller ikke sandt at vandmiljøplanen ikke har hjulpet

Du har ret, vandmiljøplanen hjalp ganske meget, medens der ingen målelig effekt har været på at formindske kvælstofmængderne, har det har afgørende effekt at man fik styr på fosforudledningerne fra husholdningerne. Det kan ses mange steder - bl.a. i Århus Buget, hvor der før rensningen af spildevandet ikke kunne bades pga. alger, så er der fint badevand nu. Kvælstof afgasser meget hurtigt så der er N-mangel i vandmiljøet om sommeren, desværre forsvinder fosfor ikke fra vandmiljøet, men genbruges igen og igen. Det er et lavt N:P-forhold, der styrer algeproduktionen i en gal retning. (Redfield-konstanten)

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten