Forskere bestemmer normalnæsens størrelse

En mand i 30-års-alderen bør have en næselængde på 5,8 cm, og næsen bør stikke 2,6 cm ud fra ansigtet. Det er i hvert fald gennemsnitsværdierne i Zankls data. For en kvinde i samme alder er værdierne 5,1 cm for længden og 2,2 cm for afstanden af "tip fra fjæs".

Næsen indeholder bruskvæv i stedet for knoglevæv, og derfor kan man forvente, at dette organ vokser livet igennem. Zankl fandt da også, at i 97-års-alderen var de mandlige næser vokset til mindst 6,6 cm, mens kvindernes nåede 6,1 cm. Kraniet består af knoglevæv, der ikke vokser videre igennem voksenalder og alderdom, så næsen kommer til at virke stedse større. Og det er den altså også. Det er helt naturligt, ved vi nu med sikkerhed, takket være de schweiziske data.

Forskerne understreger, at disse data kun dækker personer af europæisk afstamning. For andre folkeslag må der særskilte målinger til for at vide, hvad der er normalt, nasalt set.

Forskningen blev omtalt kort hos Ananova 25.8.02, men data, grafer, osv. for normalnæser i alle aldre omtales detaljeret i artiklen "Growth charts for nose length, nasal protrusion, and philtrum length from birth to 97 years" i tidsskriftet American Journal of Medical Genetics, Vol.111, p.388-391, 2002.