Forskeradvarsel: Overladt til sig selv vil feedbacksystemer bringe Jorden på katastrofekurs

7. august 2018 kl. 13:15207
Forskeradvarsel: Overladt til sig selv vil feedbacksystemer bringe Jorden på katastrofekurs
Med den menneskeskabte globale opvarmning har vi bragt Jorden på en kurs, hvor den ender op med at blive et Hothouse, med mindre vi aktivt styrer mod en mere stabiliseret tilstand, mener en forskergruppe. Illustration: PNAS.
Reduktion af CO2-udledning er ikke nok til at forhindre Jorden i blive omdannet til et supervarmt drivhus. Menneskeheden skal påtage sig en forvaltning af Jorden, der stabiliserer Jordens klima, mener en international forskergruppe.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis vi overlader Jorden til sig selv, efter vi gennem mere end 100 år har udledt CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren, der måske i bedste fald ender med en global opvarmning på to grader, så vil kloden alligevel i det lange løb forvandles til et supervarmt drivhus - et Hothouse Earth - hvor temperaturen stiger yderligere mange grader selv uden yderligere CO2-udledninger.

Årsagen er positive feedback-mekanismer i Jord-systemet, forklarer en international forskergruppe anført af Will Steffen fra Australian National University og Johan Rockström fra Stockholms Universitet i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences. Katherine Richardson fra Københavns Universitet, der i sin tid var formand for Klimakommissionen, er medlem af gruppen.

Artiklen opsummerer både eksisterende viden og er forskernes mere personlige kommentarer til den form for handling, som de mener er påkrævet for at ændre en udvikling, der kan løbe fuldstændig løbsk.

På den store skala varierer klimaet voldsomt og helt naturligt på Jorden. De seneste 1,2 millioner år har klimaet været præget af istider af ca. 100.000 års varighed og kortere mellemistider. Det er illustreret på denne figur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De seneste 1,2 millioner år har klimaet vekslet mellem istider (blå) og mellemistider (den lille røde kurve). Nu risikerer vi, at feedbackeffekter sender Jorden i retning mod Hothouse Earth. A viser tilstanden for ca. 7.000 år siden. B er tilstanden i seneste mellemistid (Eem) for 125.000 år siden, C er klimaet for 3-4 mio. år siden (Mid-Pliocen), D er tilstanden for 15-17 mio. år siden (Mid-Miocen), hvor temperaturen var 4-5 grader varmere og havniveauet 10-60 meter højere. Illustration: PNAS.

Det er overordnet set en situation, som passer menneskeheden vel.

Forskergruppens afgørende pointe er dog, at vi ikke uden videre vil opnå en Stabilized Earth, selv hvis vi stopper med aktivt at øge den globale gennemsnitstemperatur til 'kun' to grader. Herefter vil positive feedbackmekanismer eller dominoeffekter nemlig betyde, at Jorden bevæger sig i retning af Hothouse Earth.

Velkendte, men måske undervurderede effekter

Feedback- og dominoeffekter er ikke nye begreber, de har været kendt og anvendt længe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også velkendt, at andre forhold end den globale temperatur har betydning for Jordens og menneskehedens velbefindende.

Allerede i 2009 så Steffen, Rockström, Richardson m.fl. på Jord-systemet i en artikel i Nature, som de opdaterede i 2015.

Læs også: Forskere: Store udslip af fosfor og kvælstof sætter 12.000 års stabilitet på spil

Men forskergruppen skriver nu:

»Vi påpeger, at biogeofysiske feedbackprocesser i Jord-systemet kombineret med direkte menneskelig nedbrydning af biosfæren kan spille en vigtigere rolle rolle end normalt antaget.«

Det er så at sige det afgørende nye budskab fra forskergruppen, som fortsætter:

»Vi hævder, at der er en betydelig risiko for, at disse interne dynamikker, især stærke ikke-lineariteter i feedbackprocesser, kan blive en vigtig eller måske den dominerende faktor for den bane, som Jord-systemet vil følge i de kommende århundreder.«

De positive feedbackeffekter er forhold som optøning af permafrost med frigivelse af methan, en reduktion i den naturlige optagelse af kulstof fra atmosfæren på land og i havet.

Løsning: en forvaltning af Jorden

Ifølge forskergruppen kommer menneskeheden ikke uden om at påtage sig en aktiv rolle i at styre Jorden i retning af en Stabilized Earth.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er ikke en umulig opgave, for kan vi påvirke klimaet i retning af stigende temperaturer, kan vi naturligvis også gøre det modsatte.

Det kan ske ved en lang række tiltag, som bl.a. kan øge de naturlige negative feedbackmekanismer, der virker stabiliserende.

Listen i artiklens appendix er lang, men det kan bl.a. omfatte reduktion af udledning af drivhusgasser, modifikation af Jorden energibalance ved forskellige former for geoengineering (som dog ikke er uproblematiske) og mere fundamentale samfundsforandringer som en begrænsning i befolkningsvæksten eller ligefrem en reduktion i det samlede befolkningstal.

Forskerne argumenterer ivrigt for, at der findes tipping points, som vil gøre det besværligt eller ligefrem umuligt at opnå en Stabilized Earth, hvis de først er indtruffet, så deres pointe er, at vi ikke kan vente alt for længe med at handle.

Hvor disse tipping points præcist ligger, kan man ikke vide, men nogle kan i princippet indtræffe allerede om få årtier ved en global temperaturopvarmning på ca. to grader, mener de.

I konklusionen redegør forskerne for, at deres analyse skal understøttes af mere dybtgående analyser, men de bemærker også:

»Menneskeheden står over kritiske beslutninger og handlinger, der kan påvirke vores fremtid i hundredvis, ja, endog tusindvis af år.«

207 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
207
13. august 2018 kl. 18:34

Fra artiklen (gratis adgang):

Despite model uncertainties, the results of this study indicate that, under climate change trajectories resulting from little or no mitigation effort, such as the RCP8.5 climate we considered, the northern permafrost region would likely act as a source of soil carbon to the atmosphere, but substantial net losses would not occur until after 2100. Under climate change trajectories resulting from more aggressive mitigation, such as the RCP4.5 climate we considered, our analysis indicates that the northern permafrost region could act as a net sink for carbon. These results have significant implications for climate mitigation policies, as they indicate that effective mitigation policies could attenuate the negative consequences of the permafrost–carbon feedback that are likely to occur under policies that result in little or no mitigation.

Med andre ord; forskerne mener, at hvis vi kan stoppe udledningen af CO2 inden for de næste 20-30 år, så kan kan permafrostområderne være biologisk lager for CO2 de næste 100 år eller mere. Men som de nævner andetsteds, så er de meget konservative, da de holder sig rent til RCP scenarier, dvs. ikke indrager evt. tipping points. Metan nævnes heller ikke. Alarmister kan de vist ikke kaldes.

206
13. august 2018 kl. 18:26

htpps://www.pnas.org/content/115/15/3882

Interessant artikel med mange forfattere, men der er tale om usikker langtids modellering. Jeg troede det drejede sig om aktuelle måleresultater. Det kunne man forstå på baggrund af det du skrev.

om jeg var, ville jeg studere de relevante lødige kilder, for evt. at referere til dem. Det er sådan at videnskab fungerer

Du har vist aldrig drevet videnskab. I objektiv videnskab vurderer man kritisk alle tilgængelige kilder, ikke kun de udvalgte såkaldt lødige kilder, der støtter dine forudfattede meninger og hypoteser.

Hvor ved du iøvrigt fra, at en kilde er lødig eller ej? Er det noget du får fortalt? Eller stoler du kun på autoriteter og flertallet? Er alt objektiv sandhed i en såkaldt lødig kilde og er alt forkert i en ikke-lødig kilde? Virkeligheden er ikke så enkel. Alle kan tage fejl og lave fejl, selv Al Gore ved hans forelæsning i København, som jeg overværede!

Undertegnede orienterer mig i begge lejre og danner derefter min egen opfattelse baseret på min uddannelse, erfaring og videnskabelige skoling.

205
13. august 2018 kl. 18:00

A A Jensen

Jeg gik ud fra, at du henviste til en ny peer reviewed videnskabelig artikel og ikke til en subjektiv nyhed fra et talerør for klimalobbyisterne. Jeg håber også, at du kan tænke selv og ikke er afhængig af at blive klædt på af denne kilde.

Her er linket til den oprindelige peer rev artikel. Beklager først nu, men jeg gik ud fra, at du var i stand til at tænke selv og kunne finde den i PNAS's let navigerbare arkiv. ;)

htpps://www.pnas.org/content/115/15/3882

204
13. august 2018 kl. 17:42

A A Jensen:

Jeg gik ud fra, at du henviste til en ny peer reviewed videnskabelig artikel og ikke til en subjektiv nyhed fra et talerør for klimalobbyisterne 1). Jeg håber også, at du kan tænke selv og ikke er afhængig af at blive klædt på af denne kilde. 2)

  1. Hvorfor gjorde det det, når jeg skriver at linket er til et site der omtaler forskningen??

  2. Jeg sidder ikke og tænker mig frem til det hele selv, selvom du måske i din visdom er i stand til dette. Jeg er ikke klimaforsker og selv om jeg var, ville jeg studere de relevante lødige kilder, for evt. at referere til dem. Det er sådan at videnskab fungerer, ikke at man ud fra egne idiosynkratiske præmisser tænker sig frem, hvordan det hele er.

203
13. august 2018 kl. 16:53

<a href="https://insideclimatenews.org/">https://insideclimatenews.org/</a&gt;

Jeg så først denne link, da jeg havde sendt mit indlæg. Jeg kunne heller ikke nu finde artiklen via linket. Jeg gik ud fra, at du henviste til en ny peer reviewed videnskabelig artikel og ikke til en subjektiv nyhed fra et talerør for klimalobbyisterne. Jeg håber også, at du kan tænke selv og ikke er afhængig af at blive klædt på af denne kilde.

202
13. august 2018 kl. 16:42

Bemærkningen om udtørring gælder for visse subarktiske områder med skov (som breder sig mod nord), hvor temperaturen kan nå over 30 gr C (som i Sverige for nylig)

Jeg har også tidligere været i svensk Lappland, da der var > 30 grader varmt, og varmere end i DK på samme tid. Men det, jeg kommenterede, var Peter Larsens ligning: Varmere klima => permafrost smelter => CO2 og CH4 frigives fra tundraen => varmere klima. Dvs smeltning af permafrost (i Sibirien?) og ikke carbon kredsløbet i Nordsveriges skove.

Plants inhale massive amounts of CO2 in the spring and summer growing season. Then, in the fall and winter, the plants die and decompose, releasing CO2 and methane. That cycle gives the global CO2 level its signature zigzag pattern. In the Arctic, emissions during the decomposition phase are outpacing CO2 uptake during the growing season, according to the study.

Alle steder er der årstidsvariationer af CO2 i atmosfæren, ikke kun i Arktis. Jeg kender ikke det pågældende studie, men det er usandsynligt, at alt visnet plantemateriale kan omsættes til CO2 og emitteres i samme sæson. Også fordi vintertemperaturen fortsat er relativ lav i disse arktiske områder. I første omgang vil der vel ske en formuldning og meget carbon vil bindes i jorden?

201
13. august 2018 kl. 16:23

Her er linket til sitet hvor forskningen blev omtalt: https://insideclimatenews.org/

Det fremgår af artiklen, at der selv i vådområderne udledes mere CO2 end der gemmes i planterne. Hertil kommer metanudledningen.

200
13. august 2018 kl. 16:16

A A Jensen: >Jeg forstår ikke dette argument, da der dannes masser af vand, når isen smelter, så sådanne nye tundra områder vil oftest være vådområder.<

Bemærkningen om udtørring gælder for visse subarktiske områder med skov (som breder sig mod nord), hvor temperaturen kan nå over 30 gr C (som i Sverige for nylig). Hvad angår arktiske og subarktiske vådområder, så var holdningen for 10+ år siden den, som du fremfører, at den forøgede plantevækst ville opveje CO2 stigningen. Flere studier de seneste år peger i en anden retning, fx:

(A) study, published May 8 in the Proceedings of the National Academy of Sciences, adds critical emissions data for the autumn season, from October through December, after Arctic vegetation stops growing but before the ground freezes solid and locks up the carbon again.

Year-round measurements of CO2 emissions from permafrost have been sparse up to now, and some widely cited studies suggested that rising emissions from thawing permafrost were offset by increased uptake from Arctic forests. But according to the new research, those calculations need to be revised.

Plants inhale massive amounts of CO2 in the spring and summer growing season. Then, in the fall and winter, the plants die and decompose, releasing CO2 and methane. That cycle gives the global CO2 level its signature zigzag pattern. In the Arctic, emissions during the decomposition phase are outpacing CO2 uptake during the growing season, according to the study.

Så nej, det handler ikke bare om at "finde et argument der kan passe" og som jeg skrev; referencer (som jeg ikke havde ved hånden) findes senere hvis det ønskes.

199
13. august 2018 kl. 16:15

Det overlader vi til kommende generationer.

Kære peter larsen

Der er meget andet, vi overlader til de kommende generationer, også mindre spekulative end klimadommedag.

Det er fx ikke sikkert, at der bliver mange kommende generationer, idet bl.a. vor udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og nedgangen i sædkvaliteten, betyder mindsket frugtbarhed, hvor vi nu i den vestlige verden er på vej til et tipping point, men hvis alle forskningspengene skal bruges til at studere luftige drivhuseffekter, kan vi ikke finde de mulige løsninger, der kan stoppe denne voksende ufrugtbarhed af vore befolkningen.

Prøv og spørg de familier, der allerede nu ikke kan kan få børn, om de ikke synes, at det er vigtigere for dem at ændre på dette, end at den globale temperatur stiger 1-2 grader?

198
13. august 2018 kl. 15:31

for ikke at tørre ud)

Jeg forstår ikke dette argument, da der dannes masser af vand, når isen smelter, så sådanne nye tundra områder vil oftest være vådområder.

Men måske gælder det kun om at finde et argument, der kan passe?

197
13. august 2018 kl. 13:13

A A Jensen:

peter larsen glemmer fx feed back ved at den øgede temperatur i tundraområder øger plantevæksten (mængde + hastighed) og dermed nedsat CO2 konc. i luften!

Nogle arter vil midlertidigt nyde godt af mere CO2 (men ikke af metan). Mange arter vil lukke ned for omsætningen ved højere temperaturer (for ikke at tørre ud). Det samlede resultat i længden er mere CO2 => mere varme. (finder ref. senere, hvis dette ønskes, men se scepticalscience)

196
13. august 2018 kl. 12:05

LØGN!

Er dette noget Peter Larsen har fundet i sine Wiki kilder?

192
13. august 2018 kl. 07:51

Temperaturen er bestemt af strålingsbalancen mellem indkommende (fra sol og himmel/skyer) og hvad der stråles ud. Hvor svært kan det være?

Og denne strålingsbalance afhænger af hvor meget som stråles ud igen.

Mere CO2 og CH4 => mindre udstråling og varmere klima.

Varmere klima => mindre is og sne => mindre albedo => mindre udstråling => varmere klima.

Varmere klima => permafrost smelter => CO2 og CH4 frigives fra tundraen => varmere klima.

Hvor svært kan det være?

191
13. august 2018 kl. 01:43

Har du set nogen klimamodeller overhovedet ? Du plejer jo at fremføre at dem kan man slet ikke bruge til noget.

Nu lægger du mig ord i munden, som du selv har opfundet. De kan bruges til mange ting, blot ikke til fremskrivninger af klimaet. Dertil er de alt for usikre og baseret på alt for mange parametre og sammenhænge, som ikke kendes godt nok. Så vidt jeg ved kan ingen klimamodeller komme frem til en absolut middeltemperatur for Jorden der blot ligner den vi har. De arbejder allesammen med anomalier, altså relativt til hvad vi tror vi har. Men da de siges at være baseret på viden om vejret, klimaet og fysiske processer, i luft og vand, og solindstrålingen, så kunne de vel udregne en absolut middeltemperatur for Jorden og for forskellige regioner. Temperaturen er bestemt af strålingsbalancen mellem indkommende (fra sol og himmel/skyer) og hvad der stråles ud. Hvor svært kan det være?

190
13. august 2018 kl. 00:58

Det tyder på at ustabile systemer, kaotiske eller ej, kræver feedback større end 1. Det er ikke den forstærkning man normalt taler om, men forstærkningen fra klimagassernes rene virkning tilbage til kilden, som i et tilbagekoblet system 1/(1-F). Hvis F bliver større end 1 så ændres det eksponentielt med en eller anden tidsfaktor, eller går i sving med større og større amplitude, indtil en eller anden begrænsning sætter ind. Hvad er tidsfaktoren? "I det ulineære ligger at der er positive tilbagekoblinger, ellers ville det være lineært. " Den køber jeg ikke. Om det er ulineært eller ej har ikke noget at gøre med positiv tilbagekobling. Alene dette at vi findes her, er et meget godt argument for at klimaet ikke kan løbe amok. Det kan måske blive ekstremt i form af en istid, men vi er da ikke kogt væk endnu.

Der tales altid om forstærkninger fra mindre sne, og isdække, men tænk hvis vi fik nogle år med mere sne og mere isdække, så ville det jo starte en spiral mod lavere temperaturer. Disse feed backs må jo virke begge veje. Hvorfor fortsatte den lille istid ikke til en rigtig istid?

188
12. august 2018 kl. 21:58

Tænk så lidt over at vi er godt i gang med at fodre op til flere positive tilbagekoblinger i atmosfæren med CO2.

Jamen mår det gælder CO2 er virkningen af at mere findes i atmosfæren ikke klar. Vi får mindre og mindre effekt at tilføje samme mængde CO2 successivt. Det ligger i en logaritmisk funktion som teoretisk set beskriver den teoretiske opvarmning. Så det ligner da sket ikke de systemer hvor d er sker voldsomme ændringer ved parametervaritioner.

187
12. august 2018 kl. 21:47

Fantastisk ide Bjarne - så kan alle (5) faktaresistente mødes der og være enige, og alle vi andre slippe for støjen - win win for alle

Jamen så stopper diskussionerne jo. Din side kan så sidde og nikke til at CO2 vil få Jorden til at blive et overvarmt drivhus, og IPCC er oraklet og ypperstepræsten, som aldrig må betvivles. Alt bliver bare værre. Hvis du ikke bryder dig om regn får du mere, og bryder du dig ikke om tørke bliver der mere af det. Der er simpelthen ingen som får et bedre klima end de har, for klimaforandringerne vil altid gå til den uønskede side (et eller andet sted på Jorden).

Rent filosofisk eller psykologisk kan man godt undre sig over hvor ophedet debatten kan blive, når klima er på dagsordenen. De klimatroende tager det ofte meget personligt, når man stiller spørgsmål til hvor velbegrundede deres konklusioner egentlig er, og folk der ikke køber den er faktaresistente. Men hvad er egentlig fakta i et så komplekst område som klima?

Artiklen indeholder jo forbavsende lidt fakta, men det opvejes måske af de dystre fremtidsudsigter de udtænker.

186
12. august 2018 kl. 21:42

Kan vejret/klimaet som kaotisk process pludselig skifte gear? Det er jo ikke alle kaotiske processer der kan det, og er klimaet et af dem? Der er regnet meget på kaos, og jeg kunne da håbe at nogle har vurderet hvad der kræves af et kaotisk system for at det kan lave den manøvre.

Definitionen på kaos i matematisk/fysisk forstand er at systemet er ulineært og har bifurkationer, dvs. at systemet kan skifte tilstand meget brat. I det ulineære ligger at der er positive tilbagekoblinger, ellers ville det være lineært. Med andre ord: alle kaotiske systemer har bifurkationer. Det er ikke det samme som at de altid bifurkerer, men det betyder at de kan bringes til det.

Atmosfære/hav osv. er et meget komplekst system, det kan vi vel blive enige om? Også at der er positive tilbagekoblinger? Systemet må derfor nødvendigvis være kaotisk, alt andet ville være meget usandsynligt.

Paradoksalt nok er kaotiske systemer ofte lettere at forudsige på lang sigt, end på kort sigt. Et eksempel er strømhvirvler bag en sten i strømvand. Det er ret umuligt at forudsige den enkelte hvirvel, men ret enkelt at forudsige antal og fordeling af størrelser på lang sigt. Vi kan altså lave en god langsigtet prognose eller model for strømhvirvler, men ikke forudsige den enkelte.

Tænk så lidt over at vi er godt i gang med at fodre op til flere positive tilbagekoblinger i atmosfæren med CO2.

185
12. august 2018 kl. 21:06

Fantastisk ide Bjarne - så kan alle (5) faktaresistente mødes der og være enige, og alle vi andre slippe for støjen - win win for alle

183
12. august 2018 kl. 20:51

Tror at folk er ved at være lidt trætte af gentagelserne. Find dog en ny tråd og begynd forfra. Der er ingen AGW fordi bla bla bla osv. God fornøjelse.

182
12. august 2018 kl. 20:20

Jeg har, set modeller af istider inkl. overgang fra istid til mellemistid modelleret med stokastiske differentialligninger. Ove Ditlevsen fra DTU og hans søn også en Ditlevsen ansat på NBI har skrevet flere artikler om det. For flere år siden. Så der findes nok tilsvarende med de nye kølede parametre som karbon. Hvis det da ikke bare er alt for uoverskueligt og hype det hele...

181
12. august 2018 kl. 20:00

Simple kaotiske systemer kan vise pludselige skift i deres mønster, og klimaet og vejret er godt nok kaotisk, men kan det eventuelt pludselig skifte mønster. Det består af så mange koblede systemer at jeg tvivler på vi kan regne på det eller observere hvis det sker. Kan vejret/klimaet som kaotisk process pludselig skifte gear? Det er jo ikke alle kaotiske processer der kan det, og er klimaet et af dem? Der er regnet meget på kaos, og jeg kunne da håbe at nogle har vurderet hvad der kræves af et kaotisk system for at det kan lave den manøvre.

Artiklen lægger da også op til at det kan tage 100 eller 1000 år, men er det så et tipping point eller blot en fremadskridende udvikling? Deres tipping point er måske af samme langvarige proces som iskappernes "kollaps".

180
10. august 2018 kl. 22:11

Undege mennesker der bliver ved med at påstå at andre er du me, ubegavede trille, benægtere og andet godt. I stedet for at på pege at man er uenig og så forklare hvad der er galt i modpartens, argumenter. <<Mange tålmodige mennesker har erklæret sig uenige og har forklaret, hvad der er galt med NVJs argumenter. Se blor ovenfor, hvis man orker>> NVJ lader sig ikke påvirke. God weekend

Jamen jeg skal da gerne gentage for dig, men nu mest for de der måske ikke kender sagen. som jeg har gentaget mange gange. Se links nederst i indlægget.

  1. Grafen viser satellitmålinger af troposfærens globale middeltemperatur fra, ca 1980 (hvor satellitmålinger begyndte) frem til sidste måneds temperatur. Kurven viser adskillige toppe som stikker op og forsvinder igen. Såkaldte el Nino spidser, som intet har med global opvarmning/afkøling at gøre, hvis man f. eks. mener det skyldes drivhusgasser. Der er konsensus blandt forskerne om det såvidt jeg har forstået efter flere års interesseret læsning. Disse spidser skal man ignorere eller, hvis man er så dygtig at man tror man kan det, udskille ved en eller anden procedure. Det simpleste er simpelthen at ignorere de målinger hvor man ser toppene. Det udelukker spidsen omkring 1998 og den landstrakte el Nino omkring 2015-2016, med en ekstra lille spids ved slutningen af 2017. En super el Nino er den blevet kaldt på gr. a, dens længde.
  2. Ser man nu på temperatururven, se link 1 nedenfor, kan du se det jeg siger, afkøling fra 1998. Afkølingen er ikke særligt udtalt, omkring 0,1 grad C per ti år. Men det svarer faktisk til en afkøling på 1 grad per hundrede år. Det er det samme som den stigning man har set gennem 1900 tallet. Hvis man ikke tror det er rigtigt, at der er en afkøling at se i disse data, vil jeg igen inddrage Phil Jones som var topforsker og indblandet i Climate gate. Han vedgår i et interview i 2010 at der siden 1995 ikke skete nogen opvarmning. Se link nedenfor. Til BBC, se link nedenfor, har han svaret på specifikke spørgsmål.(igen spørgsmål stillet i 2010) om han mener der er sket en afkøling siden 2002. Ja, med 0,1 grad C per ti år, selv om han ikke mener det er statistisk signifikant. Det er faktisk det samne kurven jeg refererer til viser, endda frem til el Nino begynder i +2014 så småt. Dvs man har 20år ca hvor der ikke er sket en opvarmning. Helt ude af trit med IPCCs modeller der alle skyder over. Endda er der en lille afkøling fra ca 1998.

Se kurven med temperatur fra troposfæren hvor CO2 effekten rigtigt skulle slå igennem ifølge CO2 profeterne:

Www.climate4you.comMenuen global temperature Submenu Class1 temperature data

Citat fra Phil Jones i interview med BBC :

https://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm

Og her "No warming since 1995":

https://youtu.be/RYwX0KCIm-8

179
10. august 2018 kl. 21:57

Undege mennesker der bliver ved med at påstå at andre er du me, ubegavede trille, benægtere og andet godt. I stedet for at på pege at man er uenig og så forklare hvad der er galt i modpartens, argumenter. <<Mange tålmodige mennesker har erklæret sig uenige og har forklaret, hvad der er galt med NVJs argumenter. Se blor ovenfor, hvis man orker>> NVJ lader sig ikke påvirke. God weekend

Jamen jeg skl da gerne gentage for dig, men nu mest for de der måske ikke kenderaagen som jeg har gentaget mange gange overfor digog di forståelse af grafen

  1. Grafen viser satellitmålinger af troposfærens globale middeltemperatur fra, ca 1980 (hvor satellitmålinger begyndte) frem til sidste måneds temperatur. Kurven viser adskillige toppe som stikker op og forsvinder igen. Såkaldte el Nino spidser, som intet har medglobal opvarmning/afkøling at gøre hvis man mener det skyldes drivhusgasser. Det r konsensus blandt forskerne såvidt jeg har forstået efter flere års interesseret læsning. Fise spidser skal NN ignorere eller hvis man er så dygtig at man tror man kan det udskille ved en eller anden procedure. Det simpleste r simpelthen at ignorere de målinger hvor man ser toppene. Det udelukker spidsen omkring 1998 og den landstrakte el Nino omkring 2015-2016, med en ekstra lille spids ved slutningen af 2017. En super el Nino er den blevet kaldt på gr. a, dens længde.
  2. Ser man nu på kurven kan du se det jeg siger, afkøling fra 1998. Afkølingen er ikke særligt udtalt, omkring 0,1 grad C per ti år. Men det svarer faktisk til en afkøling på 1 grad per hundrede år. Det er det samme som den stigning man har set gennem 1900 tallet. Hvis man ikke tror det er rigtigt, at der er en afkøling at se i disse data, vil jeg igen inddrage Phil Jones som var topforsker og indblandet i Climate gate. Han vedgår i et interview i 2010 at der siden 1995 ikke skete nogen opvarmning. Til BBC har han svaret på specifikke spørgsmål.(igen fra 2010) om han mener der er sket en afkøling siden 2002. Ja, med 0,1 grad C per ti år, selv om han ikke mener det er statistisk signifikant. Det er faktisk det samne kurven jeg refererer til viser, endda frem til el Nino begynder i +2014 så småt. Dvs man har 20år ca hvor der ikke er sket en opvarmning. Helt ude af trit med IPCCs modeller der alle skyder over. Endda er der en lille afkøling fra ca 1998.

Se kurven med temperatur fra troposfæren hvor CO2 effekten rigtigt skulle slå igennem ifølge CO2 profeterne:

Www.climate4you.comMenuen global temperature Submenu Class1 temperature data

Citat fra Phil Jones i interview med BBC :

https://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm

178
10. august 2018 kl. 21:54

Undege mennesker der bliver ved med at påstå at andre er du me, ubegavede trille, benægtere og andet godt. I stedet for at på pege at man er uenig og så forklare hvad der er galt i modpartens, argumenter. <<Mange tålmodige mennesker har erklæret sig uenige og har forklaret, hvad der er galt med NVJs argumenter. Se blor ovenfor, hvis man orker>> NVJ lader sig ikke påvirke. God weekend

Jamen jeg skl da gerne gentage for dig, men nu mest for de der måske ikke kenderaagen som jeg har gentaget mange gange overfor digog di forståelse af grafen

  1. Grafen viser satellitmålinger af troposfærens globale middeltemperatur fra, ca 1980 (hvor satellitmålinger begyndte) frem til sidste måneds temperatur. Kurven viser adskillige toppe som stikker op og forsvinder igen. Såkaldte el Nino spidser, som intet har medglobal opvarmning/afkøling at gøre hvis man mener det skyldes drivhusgasser. Det r konsensus blandt forskerne såvidt jeg har forstået efter flere års interesseret læsning. Fise spidser skal NN ignorere eller hvis man er så dygtig at man tror man kan det udskille ved en eller anden procedure. Det simpleste r simpelthen at ignorere de målinger hvor man ser toppene. Det udelukker spidsen omkring 1998 og den landstrakte el Nino omkring 2015-2016, med en ekstra lille spids ved slutningen af 2017. En super el Nino er den blevet kaldt på gr. a, dens længde.
  2. Ser man nu på kurven kan du se det jeg siger, afkøling fra 1998. Afkølingen er ikke særligt udtalt, omkring 0,1 grad C per ti år. Men det svarer faktisk til en afkøling på 1 grad per hundrede år. Det er det samme som den stigning man har set gennem 1900 tallet. Hvis man ikke tror det er rigtigt, at der er en afkøling at se i disse data, vil jeg igen inddrage Phil Jones som var topforsker og indblandet i Climate gate. Han vedgår i et interview i 2010 at der siden 1995 ikke skete nogen opvarmning. Til BBC har han svaret på specifikke spørgsmål.(igen fra 2010) om han mener der er sket en afkøling siden 2002. Ja, med 0,1 grad C per ti år, selv om han ikke mener det er statistisk signifikant. Det er faktisk det samne kurven jeg refererer til viser, endda frem til el Nino begynder i +2014 så småt. Dvs man har 20år ca hvor der ikke er sket en opvarmning. Helt ude af trit med IPCCs modeller der alle skyder over. Endda er der en lille afkøling fra ca 1998.

Se kurven med temperatur fra troposfæren hvor CO2 effekten rigtigt skulle slå igennem ifølge CO2 profeterne:

Www.climate4you.comMenuen global temperature Submenu Class1 temperature data

Citat fra Phil Jones i interview med BBC :

177
10. august 2018 kl. 21:53

Hans Henrik Hansen

Nej, det var et politisk oprør i 2011 vendt mod det syriske diktatur under al-Assad, inspireret af det såkaldte ”arabiske forår”, som fulgte efter omvæltningerne i Tunesien.

Selvfølgelig var det et politisk oprør, og den hovedskyldige for det kan kun være Assads diktatur. Men man laver ikke oprør mod så grumt et diktatur blot fordi der sker omvæltninger i Tunesien. Man lavede oprør fordi situationen var håbløs, blandt andet betinget af den alvorlige tørke i 2008. Når hvedeproduktionen falder til under det halve af normalen og byg til under en tredjedel, kan det ikke undgå at få alvorlige konsekvenser, selv om produktionen var næsten normal igen året efter.

Tre citater fra dit link: "Various factors meant Syrian farmers were particularly vulnerable to drought." "A national drought strategy that had been approved in 2006 was not implemented once the rains dried up."

"In the case of Syria, there was a mass exodus of farming families from the worst drought-affected areas in the north of the country (the agricultural bread basket of Syria) to the nearby cities of Damascus, Hama and Aleppo.

Både i Syrienkonflikten og med hensyn til global opvarmning er det vigtigt ikke at fokusere på en enkelt årsag. Det er langt mere kompliceret. Det er ikke enten eller, men langt snarere både og.

PS: Og så synes jeg ikke det er rimeligt at kalde andre menneskers meninger man ikke er enig i, for bullshit, heller ikke i akronymiseret form

176
10. august 2018 kl. 20:39

Bjarne Hellemann skrev:

Det er ikke tilfældet i de officielle data fra fx NASA:
73 -- 0.16 C. over basis
83 --- 0.31
98 ------ 0.62
16 ---------- 0.99

Det er cherrypicking af værste skuffe, og man kan kun tilføje alle de usmagelige tillægsord, du rask væk har hældt ud over de meddebattører, som du er uenig med.

Ovennævnte data siger ikke en dyt. Forstil dig at data fra alle andre år lå på minus 5 C i forhold til basis. Så var du på herrens mark. Du redder kun skindet, fordi alm. statistisk behandling af samtlige data viser en stigende tendens.

I øvrigt er der forskel på officielle klimakurver, alt efter om de opgøres pr. månedsbasis eller pr. årsbasis, og om de løbende gennemsnitskurver er baseret på et 12, 24, 36 eller 60 måneders snit og om midlingen er bagudrettet, centreret eller fremadrettet.

Det giver alt sammen forskellige kurver, som kan give anledning til (ikke altid muntre) skærmydsler i debatten :-)

175
10. august 2018 kl. 20:36

Bjarne Hellemann skrev:

Netop! Så er den ged barberet. At undlade at gøre opmærksom på, at der er forskellige dataset eller blot at ignorere førstnævnte, bruges som manipulativ indikation for "haitus" eller afkøling (hvis man cherry-picker).

Har du overvejet, om det ikke er dig selv, der er tungtopfattende. Forskerne skriver under kurven, så det er tydeligt for enhver, at den viste kurve gælder for ”Lower Troposphere”.

Som Dan Jensen tidligere gjorde opmærksom på, så har klimaforskerne fra University of Alabama også et datasæt for Global Land-Ocean Temperature med tilhørende graf.

174
10. august 2018 kl. 20:31

Patrick Seale og William Polk er helt enige om at langvarig tørke, som regeringen ikke gjorde nok for at afhjælpe samt manglende arbejde for unge førte til demonstrationerne.

Nej, det var et politisk oprør i 2011 vendt mod det syriske diktatur under al-Assad, inspireret af det såkaldte ”arabiske forår”, som fulgte efter omvæltningerne i Tunesien.

Jeg har tidligere refereret til produktionen af hvede, der kun har et udtalt dyk i 2008 (3 år før oprøret). Ikke just et tegn på langvarig tørke.

De herrer Seale og Polk overser åbenbart, at Syrien er en gammel civilisation, der i årtusinder har gravet kanaler og kendt til overrisling af marker fra floden Eufrat (med udspring i Tyrkiet) ligesom i Ægypten mht. Nilen.

173
10. august 2018 kl. 19:48

John Johansen: >NASAs viser "GLOBAL LAND-OCEAN TEMPERATURE INDEX" Den anden "Lower Troposphere"!<

Netop! Så er den ged barberet. At undlade at gøre opmærksom på, at der er forskellige dataset eller blot at ignorere førstnævnte, bruges som manipulativ indikation for "haitus" eller afkøling (hvis man cherry-picker). Men mon NVJ eller hans "dygtige" Frank Lansner anerkender det?

171
10. august 2018 kl. 19:28

For almost a decade, I have been arguing that we need to articulate the possible worst case scenario for climate change. Such an articulation would take climate science beyond the restrictions of climate models to understand how the climate system works in terms of interacting feedbacks and also abrupt climate change.<<

Fra artiklen NVJ refererer til. Det lader til at forfatteren er enig med dem han harcelerer imod. Måske har han set lyset :)

Nogle af NVJs ytringer: tror man på at CO2 og drivhusgasser har nogen effekt på global temperatur og er de afgørende for modellens virkemåde? <<Ja, det gør man da>>

en graf fra NASA, der viser en svag afkøling efter el Nino i 1998 frem til næste el Nino der så småt begynder omkring 2014 <<Er tilbagevist adskillige gange, men lytter ikke>>

Du kan se tendens nedefter efter 2010 indtil super el Nino en indfinder sig med nye toppe omkring 2014-2016 med en ekstra lille top sidste år. Hvis du udelukker disse data kan du se at vi nu i sommeren 2018 er ved at være der hvor vi var ved årtusindskiftet, ingen opvarm ing.. <<Tilbagevist. Det er væsentlig varmere nu end for 20 år siden>>

Der er sket en afkøling fra 1995 ca og samtidigt ikke sket nogen ændring i den hastighed hvormed havenes vandstand har ændret sig <>

Undege mennesker der bliver ved med at påstå at andre er du me, ubegavede trille, benægtere og andet godt. I stedet for at på pege at man er uenig og så forklare hvad der er galt i modpartens, argumenter. <<Mange tålmodige mennesker har erklæret sig uenige og har forklaret, hvad der er galt med NVJs argumenter. Se blor ovenfor, hvis man orker>> NVJ lader sig ikke påvirke. God weekend

169
10. august 2018 kl. 18:04

Vi er nok sandheden en del nærmere her:</p>
<p>januar 2011
Inspireret af Det Arabiske Forår går det syriske folk på gaden i flere byer. De demonstrerer mod præsident Assads udemokratiske styre..

Nej, det var ikke tilfældet. Der er så meget spin om Syrien og manglende forståelse af regionen t det nok ikke tjener noget formål at debattere.

Jeg ville overlade den diskussion til folk der virkelig kender regionen

William R. Polk er veteran, amerikansk scholar og med stor udenrigspolitiak indsigt. Han kender Mellemøsten som få, gennem mange år hvor han har boet og arbejdet der.

Www.williampolk.com

Under artikler og bøger.

Eller den nu afdøde Patrick Seale som også betragtes som Kenderen af Syrien. Han havde en webside med jævnlige artikler som desværre er forsvundet. Men hans bøger om Syrien er uovertrufne.

Endelig har vi Charles Glass som var udstationeret korrespondent i Syrien

Www.charlesglass.net

  • har artikler og bøger om landet.

Endelig er der jo den berømte Robert Fisk Som har besøgt landet gennem utallige år, også under borgerkrigen, Hvor han som den snart eneste vestlige journalist havde nok erfaring og klogskab til at overleve sine rejser.

Googl Robert Fisk så finder du hjemmesiden.

Patrick Seale og William Polk er helt enige om at langvarig tørke, som regeringen ikke gjorde nok for at afhjælpe samt manglende arbejde for unge førte til demonstrationerne. Som straks blev brugt af udenlandske indiltratørwr til at skabe en borgerkrig med splittelse, hvor en sådan ikke eksisterede forud. Sunnier, shiaee og kristne giftede sig med hinanden og levede side om side. Landet var sekulært. Men truet af det muslimske broderskab som ønskede en religiøs stat a la det vi ser i Iran. Derfor blev der slået hårdt ned, på en opstand fra disse mørkemænd under Assads fader. Noget fremmede magter og interesser godt ved hvordan man skal udnytte.

167
10. august 2018 kl. 16:05

Henrik Pedersen: >Bjarne Hellemann, jeg forstår ikke, hvorfor du mistænkeliggør klimaforskerne fra University of Alabama. Det forekommer helt uden belæg.

Klimaforskerne fra UoA skriver meget rigtigt i deres seneste rapport fra juli 2018:

Global climate trend since Dec. 1 1978: +0.13 C per decade

Det svarer til en temperaturstigning på +0,5 C siden 1978, men det mener du vel også er fusk?<

Nej, 0,5 C er ikke noget fusk. Du siger helt uden belæg. Men i det link der blev angivet, var der ingen oplysning af data og det forekommer mærkeligt, at temp ved el Nino 98 og 16 på grafen er næsten lige store. Det er ikke tilfældet i de officielle data fra fx NASA:

73 -- 0.16 C. over basis 83 --- 0.31 98 ------ 0.62 16 ---------- 0.99

Ud over denne mærkværdighed så har de flyttet basislinjen opad i forhold til gængs praksis, så det ser ud som om, at vi nu stort set er tilbage til situationen før el Nino 98. Jeg ved det ikke konkret hvad angår UoA, men hvis man fx fra 99 begynder at lægge mere vægt på satellitmålinger, så vil det se ud som om at stigningen dæmpes eller helt ophører, hvis man ikke korrigerer for den stratosfæriske indflydelse. Det gør man i IPCCs rapporter og hos de store organisationer der beskæftiger sig med klima. Det kræver i det mindste en forklaring at kurven ikke stemmer overens med andres. Kunne du ikke give et link til rapporten?

Ja, ærgerligt at man ikke kan vise grafer her, tænker man først, men på den anden side ville dette jo også åbne op for en syndflod af alle mulige junkgrafer. Hvad øjet ser tror man.

166
10. august 2018 kl. 15:37

Allan Astrup Jensen@

Tak for dine uddybende svar. Ja, lad os holde os til det saglige. /s

165
10. august 2018 kl. 13:47

Hvor stor mener du befolkningstætheden i Afrika er, Allan?

Befolkningstætheden er ikke det relevante. Den varierer
i Afrika fra land til land og fra område til område, - som den også gør i Europa. Der kommer ikke mange flygtninge fra Monaco, det tættest befolkede land i Europa, eller fra Mauritius i Afrika.

Det er ikke undertegnede, der har opfundet befolkningseksplosionen i Afrika.

Hvis man læser aviserne, så er en cocktail af høj befolkningsvækst, fattigdom og mangel på arbejde er en af drivkræfterne bag en afrikansk udvandringsbølge, som blander sig med krigsflygtninge fra bl.a. Syrien og søger mod Europa. Klima er ikke nævnt.

Ifølge FN rapporten World Population Prospects fra 2017 vokser befolkningen i Afrika mere end nogen andet sted, og FN regner med at Afrikas befolkning fordobles inden 2050. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf

164
10. august 2018 kl. 13:25

Bjarne Hellemann, jeg forstår ikke, hvorfor du mistænkeliggør klimaforskerne fra University of Alabama. Det forekommer helt uden belæg.

Klimaforskerne fra UoA skriver meget rigtigt i deres seneste rapport fra juli 2018:

Global climate trend since Dec. 1 1978: +0.13 C per decade

Det svarer til en temperaturstigning på +0,5 C siden 1978, men det mener du vel også er fusk?

163
10. august 2018 kl. 13:18

Beklager at jeg først har set kommentaren nu.

</p>
<ol><li>
<p>Der er ganske rigtigt mange kilder til den stigende CO2. Mængden af CO2 stiger og er allerede på et niveau vi ikke har set i tusinder af år. Hvad bidrager mest til stigningen, efter din opfattelse?</p>
</li>
<li>
<p>Hvordan skal det forklares, at det pludselig stiger kraftigt i disse årtier?</p>
</li>
<li>
<p>Er der en sammenhæng mellem CO2 og temperatur (stiger kraftig i disse årtier)?

Ad 1) Dette forklarede forklarede jeg jo ellers i indlægget. Bortset fra isotopforhold er der ikke forskel på CO2 fra de naturlige og fossile kilder og alle CO2 emissioner indgår løbende som en del af den totale "naturlige "pool, hvor der kan opstå overskud, specielt fra april til juni, når omsætningen og optagelsen i biomassen ikke kan følge med tilførslerne, eller temperaturen ændrer sig.

Ad 2) Vi har set et stigende antal tilsigtede eller utilsigtede skovbrande, øget skovfældning og flere ufrugtbare arealer i ulande og en voksende anvendelse af biomasse til energiproduktion, et stigende antal af husdyr og mennesker og fortsat, men nedsat relativt, forbrug af fossile brændsler, som dermed har en mindre andel i "overskuddet" end tidligere. Hvis vi stoppede med alle emissioner af fossilt CO2 i et år, ville der formentligt ikke kunne måles en nedgang af CO2 koncentrationen i atmosfæren! Desværre er der fortsat nogle debatdeltagere, som bilder folk ind, at hvis vi nedsætter de fossile emissioner med 10%, så vil koncentrationen af CO2 i atmosfæren også falde 10% - men sådan forholder det sig desværre ikke!

Ad 3) Naturligvis er der en sammenhæng mellem CO2 og temperatur, endda feedback. Når temperaturen stiger vil carbon omsætningen øges, og mindre CO2 kan bindes i havet og øger CO2 i luften. Gassers opløselighed i vand falder som bekendt med temperaturen. Drivhuseffekten vil øge temperaturen og dermed CO2 i atmosfæren, men CO2 er ikke alene om det, da der er mange andre og vigtigere drivhusgasser!

Det er ikke bevist, at en mindre global temperaturstigning pt. er forårsaget alene af CO2, som de fleste debatdeltagere her på sitet antager, men CO2 kan have medvirket. Men klimaforskningen har imidlertid vist, at der er mange andre naturlige årsager til temperaturstigninger/variationer.

En rekordvarm sommer i Europa beviser ikke noget og har sikkert i højere grad skyldtes en ændring af jetstrømmen, som samtidigt andre steder har givet koldere/vådere vejr end normalt.

Lad os fortsætte ad den saglige vej, i stedet for at nedgøre og gøre grin med folk man er uenige med og kalde dem for trolde (= idioter).

162
10. august 2018 kl. 11:54

Et andet trick er at flytte basislinjen opad (det gør bl.a. U. of Alabama) i forhold til det gængse i de grafer vi ser fra anerkendte organisationer. Denne og andre former for manipulation er der mange eksempler på. Direkte svindel er det hvis man "bøjer" kurven, så det der skulle være abscissen i virkeligheden er en stigende kurve.

161
10. august 2018 kl. 11:39

HHH: >- der ser ud til at ligge en del data mv. her:

https://www.nsstc.uah.edu/climate/<

Hvilke (hvor fra) data bygger University of Alabama deres grafer på? Er der tale om satellitmålinger (der nævnes den nedre troposfære) og er disse data i så fald korrigerede for den stratosfæriske indflydelse? Graferne viser i hvert fald ikke det samme billede/ samme kurve, som overflademålinger frembringer. Satellit målinger skal kalibreres i forhold til jordmålinger, for at give mening. Dette ignorerer man bevidst, når man henholder sig til klimamyten: Satellitmålinger viser at det ikke bliver varmere...o.l.

Et andet trick er at bruge årringe fra bestemte lokaliteter, der viser et mønster der ligner det man kender fra en koldere perioder, hvor man dels ignorerer at der er tale om lokaliteter (ikke globalt af gode grunde), dels at tørke og andet har indflydelse på ringenes tykkelse. Det kaldes "cherry-picking" og når man pludselig hiver det frem i en anden diskution; "whataboutism".

160
10. august 2018 kl. 11:14

Det kører i ring. Rundt og rundt. Mit indlæg fra for 2 dage siden:

NVJ påstod flabet: >Du har ikke forstået hvordan grafen skal læses.

El Nino spidser er irrelevante for diskussionen om global opvarmning eller afkøling. Det er et naturligt fænomen som ikke har nogen sammenhæng med opvarmninf/afkøling globalt set.<

Her er de største "spidser" over de sidste 45 år:

73 -- 0.16 C. over basis 83 --- 0.31

98 ------ 0.62

16 ---------- 0.99

Ser ud til det går opad (NASA. NOAA m.fl.). NVJ's spidset udviser samme trend som andre rekorder og som temperakurven i sin helhed. Det gælder også for de dyk man ofte ser når der er el Nina. Disse min. temperaturer går også op. Ingen fornuftige personer vil bestride, at alle mulige naturlige fænomener er bestemmende for temperaturen. Der er derfor vi får en takket kurve - som altså går opad. NVJ og nogle få andre:Stråmænd, whataboutism, manipulation og tågesnak.<<<

Og nu, to dage senere påstår NVJ stadig at der er data, der viser at temperaturen ikke stiger, eller rettere han siger at en kurve viser det. Men utallige målinger viser at temperaturen er gået op og stadig stiger, landis og den arktiske havis forminskes, permafrosten begynder at optø, skovgrænsen går mod nord, visse arten der har mulighed for det bevæger sig mod nord, på land og i havet, vejrmønstre som før var sjældne bliver hyppigere og meget andet.

Så hvad vælger I at stole på: NVJs udlægning kurve eller alle de anerkendte organisationers kurver og deres egne udlægninger?

Det kræver noget af en gang cherry-picking, at finde en samling data der går imod disse iøjnefaldende målinger og fænomener. Måske et årringe studie kan støves op, der kan tolkes som en nedadgående trend. Det gjorde den omtalte medtroll Lansner i en anden tråd, uden at han meddelte hvad det var for data.

156
10. august 2018 kl. 08:31

NVJ:

Nå, du kan stadigvæk ikke læse kurven rigtigt. Men du er da godt på vej til at revidere dit udsagn om en stigning på 0,3-0,4 grader siden 1998

Nej jeg er ikke - prøv at læse hvad jeg skriver inden du svarer. Jeg skriver, at hvis man ser bort fra alle El Nino spidserne (hvad man stadig ikke skal gøre), vil stigningen være ca 0.1° højere end den stigning på 0.3°-0.4°, som den rigtige kurve viser - altså 0.4°-0.5°.

Nu da du er så dybt inde i climat4you, kan du så ikke skaffe det talsæt, der ligger bag kurven, så skal jeg gerne mokse dem ind i et excel ark og lave alle de analyser, du kunne ønske dig - med og uden El Nino spidser - hvis en af dem viser et fald eller endda en stigning på mindre end 0.3° fra 1998 til nu, skal du se mig spise min ældre hovedbeklædning.

Så jeg kan forstå på diskussionen at vi kan afblæse hele hysteriet om CO2 og andre drivhusgassers indvirkening på klimaet, da den stigning man ser i CO2 ikke slår igennem i temperaturernw.

Hmm - du forstår åbenbart diskussioner lige så lidt, som du forstår grafer ;o))

mvh Flemming

155
10. august 2018 kl. 08:16

HHH:

hvis børsen havde en artikel, der sagde sandheden om AGW</p>
<ul><li>en 'sandhed', du åbenbart kender(?), må jeg antage ;)</li>
</ul><p>Hvis du har mere valid viden vedr. Verdens kyststrækninger og deres ændring i de forløbne 32 år end Frank Lansner, vil Børsen sikkert gerne bringe dit korrektiv.

Jeg har på ingen måde antydet at have mere viden kyststrækningers ændringer over de forløbne 32 år - hvis du tror, det er min pointe, har du misfortået det fuldstændigt.

Min pointe er, at den undersøgelse i bedste fald er irellevant for denne tråd (og AGW generelt) og i værste fald(hvad jeg frygter) bevidst plantet støj i AGW debatten.

Havstigninger som resultat af AGW er jo (stort set) ikke begyndt endnu - og da slet ikke for 32 år siden, så de kysstrækningsændringer, Lansner viser, skyldes jo i langt højere grad erosion og materialedeponering. Du behøver ikke gå længere end til vores egen lille andedam for at se det samme. På norvestjyllands kyster forsvinder skrænterne - i Vadehavet tillægges land - ingen af delene har noget med ændret vandstand at gøre.

AGW scenariet taler jo om adskillige meters øget vandstand - indtil nu har vi set under 5 cm - lad os kigge på kortet igen ved 2 meter eller 30?

Man kan ikke helt blive fri for den tanke at Børsen har hyret Lansner ind med en ret så specifik agenda - hans kortvarige optræden i en tråd her på sitet indikerer i hvert fald ikke ligefrem en uvildig indstilling til AGW.

mvh Flemming

154
10. august 2018 kl. 08:12

Som jeg tidligere har vist dig, vil en fjernelse af alle El Nino spidserne i datasættet ikke* ændre på det faktum, at temperaturen er **steget mellem 0.3° og 0.4° siden 1998 - om noget vil stigningen være ca 0.1° højere.</p>
<p>Husk: Du skal osgå fjerne 1998 spidsen, hvis du virkelig vil lave den øvelse, som jeg jo ikke mener på nogen måde er berretiget, da El Nino'er jo er en del af vores globale temperatur - og som ikke mindst sandsybligvis også påvirkede af den generelle globale opvarming - du bruger jo selv termen "super El Nino" - dem så vi ikke så mange af tidligere - hvorfor mon?

Nå, du kan stadigvæk ikke læse kurven rigtigt. Men du er da godt på vej til at revidere dit udsagn om en stigning på 0,3-0,4 grader siden 1998. Du mener nu der er tale om 0,1 grad på 20 år, eller 0,5 grad per hundrede år, Hvis man ser bort fra el Nino spidser. Det er da godt nok også meget lavere end den gennemsnitlige 1 grad stigning på 100 år man kender fra tiden før CO2 blev påstået som årsag til al landaens ulykker...

Til gengæld er det uklart om du mener at temperaturen i 2018 i sidste del af de månedlige opdateringer er repræsentativ og helt sikkert udenfor påvirkning af el Nino spidsen kkurar forud? Jeg mener det er for tidligt at sige noget om det, da man jo har alle mulige korttidsviek Inger der giver usikkerhed. Men tag du så tiden fra 1998 frem til ca 2013-2014 hvor el Nino begynder (og jo terminologien super el Nino er ikke noget jeg har opfundet om denne el Nino, bare se dig lidt om i referencerne fra bl. a. Frank Lansner, den betydelige debattør som blev mobbet og chikaneret ud af Ingeniørens debatform... Eller rettere han gad ikke mere være med i dette Gøk og Gokke forum med rablende og uvenlige debatører .) I dette tidsrum sker der som sagt en afkøling på, som den berømte AGW fortaler Phil Jones har karakteriseret som en svag afkøling med 0,12 grad Cper ti år eller 1 grad per århundrede. Jvnfr. mine referencer ovenfor. Han siger også i 2010 da han bliver spurgt at der ikke er sket nogen opvarmning siden 1995. Så jeg kan forstå på diskussionen at vi kan afblæse hele hysteriet om CO2 og andre drivhusgassers indvirkening på klimaet, da den stigning man ser i CO2 ikke slår igennem i temperaturernw. Det kunne vi godt skrive en saglig artikel om i Ingeniøren. :-)

153
10. august 2018 kl. 07:43

Den eneste måde at slippe for dem på, er at ignorere dem - det dræber dem, da de lever af at blive modsagt.</p>
<p>I bedste mening Flemming

Nåda Klima Rambo slår til igen med sin junglefilosofi. Nedladende, mobbende på billedbladsniveau.

Her er en helt anden opfattelse, fra "wattsupwiththat",

https://wattsupwiththat.com/2018/08/07/hothouse-earth-a-extremely-dodgy-preposition/

som har mange pointer der helt er udeladt i Ingeniørens referat. Mange relevante påpegninger af det utrolige propaganda stykkes udeladelser, synsninger og hele baggrund, som Ingeniørens gengivelse af sagen ikke rummer.

"So the authors ask, ‘Is there a tipping point’, a threshold, in climate change and where might it be? How much will the Earth warm and how fast? Earlier this year a paper in Nature revised the calculation of how greenhouse gases drive up the planet’s temperature. It reduced the range of possible end-of-century outcomes by more than half and concluded that any worst-case scenarios were unlikely. It’s not mentioned in the “Perspective.”

Fork In The Road The paper’s conclusion is that we have already broken out of the Ice Age-Interstitial see-saw of the Late Quaternary (last 1.2 million years), and that the one degree C temperature rise since pre-industrial times is nearing the upper envelope of interglacial conditions. “The Earth system may have already passed the ‘fork in the road’ of potential pathways,” they write, suggesting that the next glaciation might not happen. Next they speculate that, “biogeophysical feedback may be stronger than normally assumed.”

This whole scenario moves into what many would regard as extreme scientific speculation. There is no real evidence in the scientific literature that a rise of global temperatures by two degree C above pre-industrial temperatures will be a tipping point. The most recent report by the IPCC rejected such doomsday scenarios as highly unlikely. There is no new science that this is a threshold after which global warming will become unstoppable. No new science, no new scenario and consequently no new cause for panic. But that’s not the message in the media.

There is nothing wrong with presenting an extreme scenario in order to highlight possibilities and to stimulate research. But as far as presenting it to the public, and as far as reporting it by the news media, it is essential to put it into the context of scientific facts and research. The vast majority of climate scientists are not predicting a Hothouse Earth. This provocative paper contradicts the scientific state of climate research. If it is a warning then it should not be presented as a prediction. It does not warrant all the lurid headlines.

But it has been a very hot summer and a cool approach and rational perspective has gone out of the window like the hot exhaust from an air-conditioning unit. In the words of Dr Phil Williamson of the University of East Anglia quoted in the media, “In the context of the summer of 2018, this is definitely not a case of crying wolf.” Yeah, right.

152
10. august 2018 kl. 03:06

Jens Sørensen, tak for svaret og din informative reference. Du skriver:

Forud for krigen i Syrien var der en langvarig tørke der slog hovedparten af bøndernes kvæg ihjel, og bønderne flyttede/flygtede derfor ind til byerne

Det er forkert. Kun i 2008 var der et dårligt høstår. Allerede i 2009 var fødevareproduktionen normal igen. Oprøret startede i 2011.

Flygtninge fra Syrien er krigsflygtninge og ikke klimaflygtninge.

Her er en opgørelse over hvedeproduktionen i Syrien. Den viser intet tegn på langvarig tørke.

151
10. august 2018 kl. 02:46

Måske er det bare ikke muligt at fastholde et status quo på jorden gennem længere tid

Den påstand kan vi roligt fastholde.

Jorden er, og har altid været, i dynamisk balance., dvs. en balance som hele tiden er under ændring. Alt - eller i det mindste det meste af - hvad vi observerer, tyder på, at ændringstakten er, og er blevet højere, siden vi begyndte at industrialisere vor verden.

Enhver forestilling om, at planetens liv kan opretholde en statisk balance bliver skuffet, som vi kan se ved at sammenligne fortidens virkelighed med dagens.

149
9. august 2018 kl. 23:42

Det er da vist en sandhed med modifikationer. Forud for krigen i Syrien var der en langvarig tørke der slog...

- bop bop...nogenlunde samme BS, som John Kerry i en periode førte sig frem med! :)

The drought which affected Syria has been described as a severe, multi-year drought that lasted between 2006 and 2010. But rainfall levels in 2006, 2007, 2009 and 2010 were close to normal, both in Syria as a whole and in the northeastern "bread basket" region. This suggests that only 2008 was a real drought year...

https://phys.org/news/2017-07-syria-climate-war-links-drought.html

Vi er nok sandheden en del nærmere her:

26. januar 2011</p>
<p>Inspireret af Det Arabiske Forår går det syriske folk på gaden i flere byer. De demonstrerer mod præsident Assads udemokratiske styre...

https://www.dr.dk/ligetil/udland/tidslinje-oproeret-i-syrien

148
9. august 2018 kl. 23:16

De eneste reelle klimaflygtninge er nordeuropæere og nordamerikanere, der forsøger at undslippe de kolde, fugtige vintre ved at købe huse i hhv. Spanien, Sydfrankrig, Italien, Grækenland, Tyrkiet og i Florida og andre steder i det sydlige U.S.A. samt Mexico.

Det er da vist en sandhed med modifikationer. Forud for krigen i Syrien var der en langvarig tørke der slog hovedparten af bøndernes kvæg ihjel, og bønderne flyttede/flygtede derfor ind til byerne i håb om at finde arbejde, hvad de naturligvis ikke fandt, da arbejdsløsheden allerede var høj. Disse forhold - sammen med en voldsom befolkningstilvækst - var stærkt medvirkende til at udløse konflikten, som har skabt en stor flygtningestrøm til de omkringliggende lande, samt til Europa.

Se: https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/12/understanding-syria-from-pre-civil-war-to-post-assad/281989/