Forsker: Urealistisk at forbyde dieselbiler i København

21. januar 2013 kl. 06:0329
Et forbud mod dieselbiler i byen på dage med høj luftforurening vil ifølge seniorforsker ved DCE gavne folkesundheden i København. Alligevel finder han forbuddet urealistisk.
Artiklen er ældre end 30 dage

Set med folkesundshedsøjne kunne det være en god idé at følge Norges eksempel med at forbyde kørsel med dieselbiler i København, når luftforureningen er særlig høj.

Det mener Steen Solvang Jensen, der er ekspert i luftforurening og seniorforsker ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Han er ikke i tvivl om, at et forbud mod dieselkøretøjer på dage med høje forureningsniveauer vil give en sundhedsmæssig gevinst i København. Sådan et forbud er netop indført i Oslo.

Læs også: Oslos dieselbiler får kørselsforbud, når luften står stille over byen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den københavnske luftkvalitet er stærkt påvirket af et relativt stort antal ældre dieselbiler. Ved de seneste modelberegninger for 2011 overskred forureningsniveauet på 17 københavnske gader ud af 99 undersøgte EU's grænseværdier for forurening med kvælstofdioxid (NO2) på 40 mikrogram pr. kubikmeter luft.

Steen Solvang Jensen mener, at det rent teknisk vil være muligt at indføre et forbud, da luftkvaliteten i byen måles kontinuerligt.

Alligevel tvivler seniorforskeren på det realistiske i et københavner-forbud mod dieselbiler, når prognoserne lover høj luftforurening. For gevinsterne vil være sparsomme set i det store perspektiv og ikke mindst i forhold til ambitionen om at leve op til EU's krav.

»Det ville ikke kunne hjælpe os til at komme under EU's grænseværdier for NO2, da disse bliver opgjort som en samlet årsværdi - og årsværdien ville ikke ændre sig nævneværdigt, blot fordi der på enkelte dage vil have været forbud mod dieselbiler i København,« påpeger Steen Solvang Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig understreger han, at Oslo er kendetegnet ved nogle meteorologiske forhold, der gør et kørselsforbud mere relevant i Norge end i Danmark.

Der er nemlig flere dage i Oslo med kold, stillestående luft, der giver perfekte vilkår for et tårnhøjt niveau for kvælstofdioxid.

En anden forskel er, at de dage, hvor den københavnske luftforurening er særligt høj, skyldes det ikke dieselbiler, men typisk tilførsel af langtransporteret luftforurening fra det europæiske fastland mod syd.

»Derfor vil det nok være mere effektivt at fokusere på mere permanente tiltag som f.eks. at stille krav om skærpede miljøzone, hvor ældre person- og varebiler forbydes, hvilket kan reducere udslippet af skadelige stoffer. Eller evt. at begrænse antallet af biler generelt på de københavnske veje, sådan som Trængselskommissionen i øjeblikket sidder og overvejer,« siger Steen Solvang Jensen.

Ifølge statistikken for 2012 har der i Norge været en kraftig fremgang i salget af såvel elbiler som hybridbiler. Nordmændene købte i 2012 således 6.164 personbiler med hybridteknologi og 3.950 rene elbiler.

29 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
30
22. januar 2013 kl. 18:31

[quote]
Det vil være en dårlig ide, da hver extra kilometer vej for billister påfører samfundet et tab

Du misser hele pointen - det er bilerne som betaler for den luxus vi tillader os med cykler. Det er muligt at cykel-mafiaen påstår det. Problemet er at det er os andre som betaler for det. Og jeg er træt af at betale for andre.

28
22. januar 2013 kl. 06:37

Til Nicolai Rasmussen

Man kan ihvertfald ikke skære i trafikinvesteringerne. Provenu fra bilerne går i dag til alt mulig andet end bilerne. (til det som ingen vil efterspørge hvis de selv skulle betale)

27
21. januar 2013 kl. 23:14

Vi skal lige huske på at dieselosen er tættest i byen, hvor folk har VALGT at bo.

26
21. januar 2013 kl. 21:21

Når der nu er en ekspert fra DCE der blev spurgt, så var det måske en idé med et link til en artikkel om emnet fra DCE, som denne:
<a href="http://www.dmu.dk/luft/stoffer/partikelforurening/hvorfrapartikler/">ht…;
<p>Så indser man så at udstødning totalt "kun" udgør 1/5 hvor det er værst.

Se det var interessant læsning. At micrometer er forkortet mm virker lidt kluntet, men ellers forklarer det meget godt hvad vi indånder. Man savner svar på hvad sekundær uorganisk (og andre af grupperne) er for en fisk. Er der nogen herinde der kan komme det nærmere?

25
21. januar 2013 kl. 21:15

Hvis man istedet havde en smule hjerne mellem ørerne havde man fjernet de sindsyge afgifter som pålægges biler i danmark, så vi ikke tvinges til at køre rundt i gamle spande.
Så skide typisk dansk tankegang.

Glimrende ide, lad os fjerne skatteprovenuet fra bilerne,,,, men inden du inviterer alle til festen, så bliver du lige nød til at forholde dig til hvor penge så skal komme fra, eller hvilken service du mener man med rette kan spare væk. - Venligst spar os fra de luftige og ukonkrete argumenter om ineffektive offentlige ansatte - de er over en bred kam lige så ineffektive som deres modstykker i det private (begge grupper kan forbedres - og det bliver de også løbende).

24
21. januar 2013 kl. 20:02

Medmindre man da vægter CO2 meget (urealistisk) højt.

CO2 er skadeligt for klimaet, det er farligt for klimaet, men det bliver først farligt at indånde når koncentrationen er så stor at der ikke er plads til ilt.

Med hensyn til diesel skal man så vidt jeg har forstået ikke være så bange for de store partikler fra de lidt ældre biler som for de små ultrafine partikler fra de nyeste biler, de små partikler kommer helt igennem lungevævet, og oprindelsen gør at der sidder sjove kemiske forbindelser på dem.

Også noget fis bare at måle partikler, der er ikke så lidt forskel på partikler blæt op fra jord, eller saltpartikler som er blæst op fra havvand, og så dem vi producerer ved affald og fossil forbrænding.

Når vi gør som vi gør er det val bare et udtryk for vores teknologiske stade, altså vi måler mængden af de forskellige partikkelstørrelser for det er det vi kan, hvis vi kunne sortere partiklerne i fareklasser så var det det vi gjorde.

Konklusionen efter den nuværende målemetode må være at vi sagtens kan forurene meget mere fra biler, hvis ellers vi planter skovbælter så jorden ikke hvirvler op tæller med som partikkelforurening, og rent havvand er i det tilfælde også blandt de store syndere. er det virkelig relevant at måle på den måde?

Jeg bemærker at der i Danmark i 2012 blev nyregistreret 170.763 personbiler, heraf en meget stor andel af små økonomiske benzinmodeller, et plus på 0,4% for os mens EU27 som helhed gik 8,2% tilbage, jeg bemærker også at der udgik næsten lige så mange gamle benzin og dieselslugere, bestanden af personbiler bliver dermed hastigt yngre, og mindre forurenene, det er efter min mening også det hurtigste quick fix vi kan lave, step 2 må være at få busser og lastbiler over på el og gas.

23
21. januar 2013 kl. 19:09

Nu er Topsoe-rapporten af ældre dato set i forhold til den rassante udvikling af motorer. De moderne dieselmaskiner har mere effektiv EGR end for blot et par år siden og større intercooler bidrager ligeledes til, at reducere NOx udledningen ved koldere forbrænding. Fra politisk hold har man presset på, at bilister investerer i brændstoføkonomiske biler, især dieseldrevne. Det undrer mig noget, idet biler med under 20.000 km årligt ikke burde være med dieselmotorer. De fleste af disse dieselbiler bliver aldrig rigtig gennemvarm, hvilket er til skade for miljøet og ejerens økonomi.

21
21. januar 2013 kl. 17:37

I gamle Olsenbande film er der 3 baner over Knippelsbro. Idag er der forurening fra biler som holder i kø.

Den lette løsning på forureningen er at stoppe med at lave trafik chicaner. Det ville hjælpe.

20
21. januar 2013 kl. 17:21

.........at vore forfædrende ophav molboernes tankegang stadig er vidt udbredt her i landet og man stadig på bedste vis retter bager for smed.

Jeg kan kun give Paul Sehstedt ret , rettidig omhu er ikke et anvendt begreb her i landet

19
21. januar 2013 kl. 17:10

Hvis HT-området havde et effektivt kollektivt transportsystem, ville problemerne være mindre. Metroen er 40 år bagud i tiden, Havnetunellen ligeså. Det er dårlig og provinsiel københavner-planlægning, der skaber en del af forureningen. Lad dem dog indånde resultatet af manglende omtanke!

18
21. januar 2013 kl. 17:07

Gunnar, det er ikke kun partikler, men også NOx f.eks. Og en væsentlig del af "brændstofbesparelsen" på Diesel ligger i at Diesel og benzin bliver målt og solgt efter volumen. Hvis man solgte pr. vægt ville forskellen være meget mindre. Det ville også udjævne forskellen i brændværdi mellem de to.

MvH,

Bent.

17
21. januar 2013 kl. 15:06

Eventuelt gir diesel mere partikler end benzin men i hvert fald min (Citroeb C5) har et effektivt partikelfilter. Jeg vil sige at en åndsvag id er at bezin forurener mere end benzin! Men hvisn vi siger at de forurene lige meget pr liter bräbdstof så vinder diesel alligevel fordi en dieselbil tar 5-6 liter pr 100 km och en benzinditto 8-9 liter (noget lignende forhold. Siden har vi jo dehersens el-benzin. Men: hvordan er der med forreningen for de biler der körer på gas? DET har vi nästen ikke i Sverige eller (mindre( her i Finland.

16
21. januar 2013 kl. 12:29

Navnene på ofrene for luftforureningen gemmer sig i statistikkerne sammen med de entydigt rigtige kausale forklaringer på relationen mellem skyld og uskyld i spørgsmålet om dødsårsag. Det eneste, vi har her, er statistiske optegnelser over sammenhængen mellem luftforurening og luftvejs- og kræftsyge.

Grænseværdiernes over og under står for indikationen af det, der (mere eller mindre arbitrært) er vedtaget som acceptabelt eller ej, accepteret statistisk indikeret årsag til sygdom.

Den ene faktuelle bidragyder til forureningen figurerer i diskussionen som legitimeringen af den anden; for hvorfor skal der indføres restriktioner i forhold til en faktor, når en anden bidragyder kan være lige så god/gyldig.

Så længe, der kun er en statistisk sandsynlighed for, at vi tager skade af, at netop dieselbilerne turnerer rund i bybilledet, og for at det ene dødsfald lige så godt kunne skyldes noget helt andet, ja så er der ingen grund til at indføre restriktioner over for netop dieselbilerne. Argumentet gælder alle andre potentielle dødsårsager. Det ene dødsfald kan være lige så godt som det andet, og forpligter derfor ikke mere med hensyn til restriktioner herover for end i forhold til andre.

Så længe der ikke kan sættes navn på relationen mellem nummerplade og navneskiltet på gravstenen, så behøver vi ikke opfatte relationen for at være forpligtende for vort orienteringsmønster eller i forhold til vor sociale samfærdsel.

Ind til da, kan statistikken kun bruges som indikation for, at enhver dødsårsag er lige så god en legitimation for opretholdelsen af en anden, som den anden er for den første.

Således kommer teknikaliteten i den selektive opmærksomhed enhver i møde her på Ingeniøren, hvor konklusionen af ethvert ræsonnement følger med nødvendighed, af det som man havde besluttet sig for at komme frem til før ræsonnementet i det hele taget lod sig indlede. Det er så min konklusion, og ikke ingeniørens.

Den sidste konklusion underminerer imidlertid det forpligtende i artiklen og dens proselytters argumenter.

15
21. januar 2013 kl. 11:22

skulle man tro at elbiler var den oplagte løsning...

14
21. januar 2013 kl. 10:38

Så skal vi bare bruge tog, fly og skibe? Nå nej ikke diesel-tog.</p>
<p>Vi ender med at løse et problem, for at bytte det med et eller flere nye, som:
<a href="http://ing.dk/artikel/120694-fejlslagent-miljoeforsoeg-forvaerrede-foru…;

Hvis vi totalt opgav en hver ændring bare fordi første forsøg gik galt så ville vi aldrig være kommet videre. Vi kommer kun videre hvis vi bliver ved med at prøve at optimere indtil vi finder noget der virker.

12
21. januar 2013 kl. 10:26

Hvis vi var lidt fremsynede, så skulle man fjerne registreringsafgiften og indføre en km-afgift baseret på det enkelte køretøjs emissioner. Alle indregistrerede biler fortsætter så i den gamle ordning.

Men dertil skulle det så være forbudt at benytte brændstofmotorer på person- og varebiler inden for bygrænsen i større byer fra om 10 år. Alle ville kunne nå at afskrive deres gamle bil, eller lige nå at købe en ny med forbrændingsmotor. De fleste vil så begynde at tænke i andre former for køretøjer med elmotorer, der enten er plug-in hybrider, senere ved hjælp af brint, og så er der rene elbiler. Hvis ovenstående blev indført på europæisk plan, så ville der også komme rigtig gang i udviklingen af alternativer, som vi alle kan betale.

11
21. januar 2013 kl. 10:21

end forbuddet mod danske diselbiler, er nok netop disse sætninger:</p>
<p>En anden forskel er, at de dage, hvor den københavnske luftforurening er særlig høj, skyldes det ikke dieselbiler, men typisk tilførsel af langtransporteret luftforurening fra det europæiske fastland mod syd.</p>
<p>Og hvad vil man så gøre ved det????
IKKE EN SKID.

Jo man kan, for hvad sker der med vores egen luftforurening? Den blæser da også langt væk. Derfor kan vi feje for egen dør og bruge det til at argumentere for at de andre lande omkring os også skal reducere deres luftforurening.

9
21. januar 2013 kl. 09:46

Gunnar Ericsson

Det er ikke rigtigt, diesel ER mere forurenende end bensin og vil altid være det.

7
21. januar 2013 kl. 09:45

Uanset om en dieselbil er ny eller gammel er forureningen fra den meget giftigere end ditto bensin.

6
21. januar 2013 kl. 09:43

Det hved jo alla, måske med undtagelse af Köbenhavnspolitikert at diesel icke forurener lige meget som benzinbiler. Forbud da hellere benzinbilerne i Köbenhavn (ven centrum?)

5
21. januar 2013 kl. 09:39

Hvad med at starte med at forbyde Dieseldrevne tog, hvor motorerne ikke opfylder Euro 4 kravet?

4
21. januar 2013 kl. 09:28

Da der nu allerede er åbnet op for idéen om at deportere de arbejdsløse til udkantsdanmark, er det måske også en løsning der kan anvendes på Københavnere med dårligt helbred. I stedet for at mindske luftforureningen, hvilket er en vanskelig opgave, kan beboere i samme øjeblik de viser symptomer på forureningen, deporteres til udkantsdanmark. Der er fint plads til et Gulag eller to i den rådne banan.

3
21. januar 2013 kl. 09:12

Hvad er det for noget idioti som foreslår et blankt forbud mod diesel biler, det er jo for fanden de nye diesel biler som har de mest effektive motorer!

Hvis man istedet havde en smule hjerne mellem ørerne havde man fjernet de sindsyge afgifter som pålægges biler i danmark, så vi ikke tvinges til at køre rundt i gamle spande. Så skide typisk dansk tankegang.

1
21. januar 2013 kl. 08:57

Der figurerer to hensyn i artiklens vurdering af, hvad der er realistisk at tage hensyn til; Folkesundheden og EU´s grænser for de årlige værdier for kvælstof-ilte-forbindelser.

Spørgsmålet om ”realisme” bliver teknikaliseret ved at differentiere mellem årlige gennemsnitsværdier og øjeblikkelige værdier på forskellige lokaliteter.

Der måles løbende øjeblikkelige værdier, hvorfor en løbende kontrol af indholdet af de skadelige stoffer ville kunne indikere, hvornår det gav mening at forbyde de gamle dieselbilers færden på det københavnske veje.

Selv om det understreges, at en del af forureningen kommer fra andre byer, så må denne mulighed være realistisk nok, som det fremgår af overskriften, når det drejer sig om at begrænse antallet af de dage, hvor EU´s grænseværdier er overskredet. Det ville være befordrende for folkesundheden, et realistisk hensyn at tage, hvis man altså kan tage overskridelsen a EU´s grænseværdi på en konkret gade på et konkret tidspunkt som udtryk for noget, der er skadeligt for folkesundheden.

Men i forhold til de generelle bestræbelser på at overholde grænseværdierne over året, der er tiltaget ikke afgørende.

Konklusion: Selv om det i forhold til folkesundheden ville være et reelt og virksomt tiltag at forbyde de mest forurenende biler på bestemte dage, så er det alligevel urealistisk, netop fordi det ikke vil have nogen effekt i forhold til det mere abstrakte mål, som man har i EU´s grænseværdier for det gennemsnitlige indhold af de skadelige stoffer over året.

Artiklen er en vidunderlig demonstration af, hvor infamt ligegyldigt hensynet til folkesundheden er, når bare man har et eller andet formelt og abstrakt at fortrænge opmærksomheden til det vitale hensyn med.

Overskriften burde have lydt: Så længe vi har de abstrakte teknikaliteter at fortabe os i, så behøver vi ikke gøre noget konkret for folkesundheden.