Forsker: Uændret brændeovnsforurening trods nye tal fra København

17. september 2015 kl. 17:0712
Ifølge seniorforsker Steen Solvang Jensen fra DCE, der står bag den gamle chok-undersøgelse af brændeovnsforurening i København, er der blot relativt mere forurening i andre dele af landet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Nye tal fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som viser markant lavere udledning af NOx og partikler fra brændeovne end tidligere beregnet, får ikke forskerne bag de gamle tal til at nedjustere tallene for de samlede emissioner fra brændeovne i Danmark.

Læs også: Kæmpe fejlskud: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede

Ifølge Steen Solvang Jensen, seniorforsker fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, under Aarhus Universitet betyder de nye tal blot, at fordelingen af de sundhedsskadelige udledninger fra brændeovne ud over landet har ændret sig:

»Brændeovnene forurener ikke mindre totalt set; det sker bare nogle andre steder,« siger han og tilføjer, at det bestemt ville være godt, hvis man mange flere steder kunne inddrage skorstensfejerregistrene i opgørelsen af antal og type af brændeovnene, sådan som man har gjort det i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Nye brændeovne sviner 60 pct. mindre end i 2002

Han forklarer, at de nationale tal er baseret på jævnlige opgørelser fra Energistyrelsen. De omfatter data fra telefoninterviews med et større antal husstande fordelt over hele landet, hvor man spørger til brændeovnens type og alder, brændeforbrug og fyringsmønster. Det suppleres med data for brændesalg, salg af brændeovne med mere.

»Alt det bruger DCE så til den nationale emissionsopgørelse, hvor brændeforbruget i Danmark bliver fordelt ud på kommuneniveau, så hver kommune får ét tal for emissionen fra brændeovne i deres kommune,« påpeger han.

DCE har både beregnet de gamle og de nye emissionstal for Københavns og Frederiksberg Kommuner på baggrund af de nye og mere detaljerede oplysninger om brændeovnsbestanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Osen fra dieselbiler og brændeovne får 67 københavnere til at dø hvert år

Forskellen på den gamle og den nye opgørelsesmetode ligger som nævnt i, at skorstensfejerne har været inde og levere lister over brændeovne og typer i de to kommuner, hvorefter man har lavet telefoninterviews med et udpluk af beboerne omkring brændeforbrug. Denne del af undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut (TI).

»De nye tal tyder på, at vores hidtidige opgørelsesmetode skævvrider emissionerne for København og Frederiksberg – og måske også for andre store byer med meget fjernvarme og mange etageboliger,« siger han.

Det her er vel indirekte en kritik af jeres måde at opgøre emissionerne på. Har I tænkt jer at gøre noget anderledes fremadrettet omkring emissioner fra brændeovne?

»Vi er ved at revidere metoden til fordeling af de nationale emissioner i et igangværende forskningsprojekt, hvor de nye resultater fra København og Frederiksberg også vil blive inddraget,« forklarer Steen Solvang Jensen.

Andre store byer bør undersøges

Skorstensfejermester Henrik B. Jensen fra København er formand for skorstensfejerlaugets miljøudvalg.

Han kontaktede i sin tid Københavns Kommune efter chok-tallene fra 2013 og tilbød de lister over brændeovnene, som nu har dannet baggrund for de nye og meget lavere emissions-tal:

»Jeg synes, man burde lave den samme undersøgelse i andre byer med fjernvarme i forvejen. Jeg er sikker på, at man vil finde, at det københavnske mønster går igen i mange andre, større byer,« siger han.

Ifølge notatet med den nye beregning udleder ikke industriel-forbrænding (hvor brændeovnen udgør hovedparten) 0,15 mikogram ultrafine partikler pr. kubikmeter luft – mod 0,87 mikrogram i den gamle rapport fra 2013, der bygger på 2010-tal.

12 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
14
19. september 2015 kl. 00:27

Det er jo selvindlysende, at brændeovnene vest for Valby Bakke ikke lige pludselig er begyndt at forurene mere, bare fordi man har fundet ud af, at brændeovnene øst for samme bakke faktisk ikke forurener så meget som tidligere antaget.

Det er måske selvindlysende at det faktisk er tilfældet? Man har tal for solgt brændsel. Hvis ikke det bliver brændt af i København, så bliver det brændt af andre steder i landet, hvorfor man må opjustere udledningerne vest for Valby Bakke.

Man har ikke fundet frem til at brændeovne i København forurener mindre. Man har fundet frem til at der er færre ovne og at de bruges mindre. Derfor mindre udledning men også mindre brændselsforbrug.

13
18. september 2015 kl. 15:15

»Brændeovnene forurener ikke mindre totalt set; det sker bare nogle andre steder,« siger han og tilføjer, at det bestemt ville være godt, hvis man mange flere steder kunne inddrage skorstensfejerregistrene i opgørelsen af antal og type af brændeovnene, sådan som man har gjort det i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Naah, her siger han vel egentlig bare, at hvis man lavede den samme, mere kvalificerede vurdering af forureningen fra brændeovne landsdækkende, som man har lavet i Kbh og Frb, så ville resultatet måske blive, at forureningen fra brændeovne er stærkt overvurderet - også i resten af landet.

Det er jo selvindlysende, at brændeovnene vest for Valby Bakke ikke lige pludselig er begyndt at forurene mere, bare fordi man har fundet ud af, at brændeovnene øst for samme bakke faktisk ikke forurener så meget som tidligere antaget.

Det er i hvert fald min konklusion, indtil andet er bevist. Måske formulerer han sig bare dårligt?

12
18. september 2015 kl. 13:26

Er jeg den eneste der undrer sig over at Steen Solvang Jensen fortsat kan være så overbevist om at det udelukkende er brændeovnene der sviner?

»Brændeovnene forurener ikke mindre totalt set; det sker bare nogle andre steder,«

Når nu man har lavet en rapport der siger en ting, og nye data så siger noget andet, så mener jeg der burde være årsag til at man sætter sig ned og kigger på rigtigheden i de data man har bygget rapporten på og ikke bare afviser at der skulle være noget galt med ens resultat.

10
18. september 2015 kl. 06:05

Fantastisk at man bare kan bruge en spørgeskema undersøgelse istedet for at måle. Der må da være en nobel pris undervejs.........

8
18. september 2015 kl. 00:43

Jeg tror det kan være meget vanskeligt at analysere et filter fyldt med 2,5my partikler, om disse stammer fra en dieselbil eller fra en brændeovn. Begge er kulbrinte forbrændingprodukter ....

Det kan lade sig gøre at skelne mellem fossil og non-fossil vha kulstof-14-datering - og andre karakteristikker - af partikelforureningen:

September 18, 2014, The causes of China's record level fine particulate pollution in winter 2013:http://phys.org/news/2014-09-china-fine-particulate-pollution-winter.htmlCitat: "... Names like "airpocalypse" and "airmaggedon" reflected the major concerns of many people about the drastic deterioration in air quality in cities like Beijing, Shanghai, Guangzhou and Xi'an. ... International co-operation under the lead of the researchers from the PSI Laboratory of Atmospheric Chemistry and CAS Institute of Earth Environment has now presented a study which is unique in terms of the scale of detail in China. It identifies the sources and chemical composition of fine particles (PM2.5) during the record level pollution period. The authors outline what fine particle reduction measures would be beneficial in the future. ...For instance, they used an offline aerosol mass spectrometric approach newly developed at PSI to measure the mass spectral fingerprints of organic aerosol in PM2.5, and used a radiocarbon method developed by the University of Bern to distinguish between fossil and non-fossil carbon...."

6
18. september 2015 kl. 00:13

Jeg tror det kan være meget vanskeligt at analysere et filter fyldt med 2,5my partikler, om disse stammer fra en dieselbil eller fra en brændeovn. Begge er kulbrinte forbrændingprodukter ....

Har du hørt om kulstof-14-datering? :-) :https://da.wikipedia.org/wiki/Kulstof_14-datering

Partikler fra træforbrænding er yngre max. 100 år?

Partikler fra forbrænding af fossile kilder (fx diesel) er ældre end 100.000 år?

Så skal man "bare" skille partiklerne efter kulstof-14 indhold...

Eller opløs partikel for partikel - og mål kulstof-14 andelen via laser isotop separation?:https://en.wikipedia.org/wiki/Isotope_separation#Laser

Er det "midt i mellem" fx 400-2000 år er der gået fisk i partiklerne (eller antikke møbler/træ?):

.12. marts 2013, Arkæolog-chok: Fisk ødelægger kulstof-14-dateringer. Danske stenalder-bopladser er muligvis dateret flere hundrede år forkert. Hvis fortidens mennesker tilberedte fisk i deres lerkar, ødelægger det nemlig muligheden for præcise kulstof-14-dateringer.http://videnskab.dk/kultur-samfund/arkaeolog-chok-fisk-odelaegger-kulstof-14-dateringer

5
17. september 2015 kl. 20:59

Mon ikke de ser lidt forskellige ud hvis man putter filtret i et Scanning Elektron Mikroskop?

3
17. september 2015 kl. 19:35

Særlig interessant i ovennævnte notat om luftforureningen fra brændeovne er oplysningerne om, at der er ca. 16.000 brændeovne i København. Det tilhørende kort i notatet viser, at forureningen med partikler (PM2,5) er værst i Nordvestområdet og på Amager.

Det er oplysende at sammenligne indholdet i dette notat med resultater fra boligmiljøundersøgelsen i 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF). I SIFs undersøgelse svarede 5% af de adspurgte personer i Københavns Kommune, at de havde været generet af brænderøg i deres boligkvarter inden for de seneste 14 dage. Talmæssigt svarer det til ca. 27.000 indbyggere i kommunen eller næsten 2 personer pr. brændeovn!! Er det ikke tankevækkende?

Vi efterlyser kontinuerte målinger af partikler mindre end 1 µm i diameter i de mere belastede boligområder. De fleste partikler fra brændeovne er nanopartikler (ultrafine partikler). - WHO advarer iøvrigt mod brug af kul og træ til opvarmning i Nordamerika og Europa. Se www.brænderøg.dk .

Solveig Czeskleba-Dupont

2
17. september 2015 kl. 19:23

De ultrafinepartikler fra især dieselbiler er formentlig en større trussel mod sundheden end nogle rygende skorstene.

Når man tænker på hvad man ellers kan måle og måler på, er det besynderligt, at man ikke har gjort mere for at finde partiklernes oprindelse. Er det af dovenskab, eller med vilje. Det må være muligt at samle samples med vidt forskellige indhold af partikeltyper, så man kan finde karakteristika for de enkelte typer.

1
17. september 2015 kl. 18:31

Ifølge Steen Solvang Jensen, seniorforsker fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE: "Forskellen på den gamle og den nye opgørelsesmetode ligger som nævnt i, at skorstensfejerne har været inde og levere lister over brændeovne og typer i de to kommuner, hvorefter man har lavet telefoninterviews med et udpluk af beboerne omkring brændeforbrug."

Med andre ord - man ved reelt ikke, hvorfra forureningen kommer fra!

Glem et øjeblik alle de følelsesladede indlæg om hvordan slem røgen er i visse villakvarterer en vinterdag og lad os holde os til fakta. Det kan undre at man ikke kan opdele de fundne partikler mere specifikt - så man kan skelne mellem partikler fra benzin og især dieselbiler, oliefyr og brænderøg.

Først når man kan det - ja så før vi nogle reelle tal på bordet om hvor de fleste partikler stammer fra.

Dernæst skal den skadelige effekt af de forskellige partikler vurderes. Den er næppe ens. De ultrafinepartikler fra især dieselbiler er formentlig en større trussel mod sundheden end nogle rygende skorstene.