Forsker: Her er verdens første ultratynde usynlighedskappe

Usynlighedskapper har været et aktivt forskningsområde den seneste halve snes år, siden man opdagede, det var muligt at fremstille materialer, hvis lysbrydning var fundamentalt forskellig fra almindelige materialer. Usynlighedskapper fremstillet af disse såkaldte metamaterialer har dog alle været forholdsvis tykke.

For et par år siden foreslog den italienske ingeniør Andrea Alù fra University of Texas i Austin en alternativ måde til at fremstille meget tynde usynlighedskapper. De skal ikke afbøje lyset eller den elektromagnetiske stråling, så den går uden om den skjulte genstand, men i stedet skabe et elektromagnetisk felt, der er i modfase med den magnetiske stråling, der spredes fra genstanden. De to strålingsfelter vil ophæve hinanden, og derfor vil genstanden forekomme usynlig.

Jo tyndere kappen er, des større frekvensområde vil den være brugbar i.

Nu har har Andrea Alù sammen med fire kolleger fra University of Texas, Austin lavet et eksperiment, der viser, at det er muligt at lave en usynlighedskappe efter denne opskrift for mikrobølgestråling omkring 3,6 GHz.

Kappen består af en 100 mikrometer tyk polycarbonat-film, som er dækket med et fiskenetmønster af 60 mikrometer tykke kobbertråde. Hver kobbertråd har en bredde på 1 mm (det er ca. 1/100 af bølgelængde for den elektromagnetisk stråling), og afstanden mellem kobbertrådene er 1,8 cm.

Forskerne dækkede en 18 cm lang dielektrisk stang med en diameter på 2,3 cm med kappen. Beregninger og målinger viste, at i frekvensområder 3,3-3,9 GHz var stangen usynlig. Det gør teknikken oplagt at bruge til at gøre genstande usynlige for radarsignaler.

Synligt lys er næste skridt

John Pendry fra Imperial College London, der er ophavsmand til teorien for usynlighedskapper baseret på metamaterialer, betegner over for Physicsworld resultatet som meget interessant. Han tilføjer dog en lille advarsel om, at det kun er lykkedes at ophæve førsteordenseffekten af de spredte elektriske og magnetiske felter. I visse situationer vil højere ordens led være af betydning.

Andrea Alù vil nu forsøge at finde måder til at lave kapper, der også virker ved synligt lys. Han mener, at teknikken også kan finde anvendelse til målesensorer, optiske nanoenheder og optisk computing.

På en TEDx Talk fortæller han mere om principperne.

Emner : Fysik