Forsker: Elektromagnetisk stråling tredobler risikoen for at abortere

Illustration: Bigstock / suravid

En højst overraskende og kontroversiel nyhed blev midt i december udsendt af Kaiser Permanente Division of Research i Californien – en stor amerikansk sundhedskoncerns forskningsafdeling.

Støttet med midler fra et offentligt, amerikansk sundhedsinstitut har forskerne under ledelse af De-Kun Li målt, hvor store magnetfelter 913 gravide blev udsat for under et døgn af deres graviditet. Dernæst fulgte forskerne dem hele graviditeten for at se, hvem der aborterede.

2,7 gange højere risiko for at abortere

Forskernes egen konklusion, som i dagene op til jul spredte sig til flere internationale medier, er alarmerende. De kvinder, som blev udsat for de kraftigste magnetfelter, havde 2,7 gange højere risiko for at abortere end de kvinder, som var udsat for de svageste magnetfelter.

»Dette studie leverer, direkte på en human population, nye beviser på, at magnetfelter og ikke-ioniserende stråling kan have negative biologiske konsekvenser for helbredet,« konkluderer De-Kun Li og hans kolleger i artiklen. Den er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports, som bliver udgivet af forlaget bag det prestigefulde tidsskrift Nature.

Resultatet står i direkte modstrid med langt hovedparten af forskningen i elektromagnetisk stråling i de doser, som vi alle bliver udsat for til hverdag – forskning, der stort set frikender strålingen for at have skadelige effekter på helbredet.

Læs også: Kræft-forsker: Intet at udsætte på min rapport om mobilstråling

Er der en biologisk grænseværdi for stråling?

I en pressemeddelelse fra Kaiser Permanente Division of Research uddyber De-Kun Li, at kun få studier har kunnet måle nøjagtigt, hvor meget ikke-ioniserende stråling, forsøgspersonerne har været udsat for.

»Derfor ved vi ikke, om der er en biologisk grænse, over hvilken der kan være helbredsproblemer,« siger han.

Selv brugte De-Kun Li en måler, der ifølge pressemeddelelsen er lidt større end et spil kort. Den målte og lagrede de magnetfelter, kvinderne blev udsat for i løbet af det døgn, de bar den.

Der er tale om et apparat fra det ligeledes californiske firma Emdex, kaldet Emdex Lite. Den videnskabelige artikel giver ingen forklaring på, hvorfor netop dette apparat blev valgt, eller hvad det måler.

Måler ikke på mobilstråling

Ifølge producentens eget produktblad er der dog tale om, at magnetfeltet registreres nøjagtigt, men kun i frekvenser fra 40 Hz op til 1 kHz. Det betyder, at frekvenser til mobiltelefoner, wifi og for den sags skyld mikrobølgeovne ikke er med.

Tværtimod påpeger det australske bureau for strålingsbeskyttelse, at man med målere som den, der er anvendt i forsøget, vil finde magnetfelter fra husholdningsapparater som brødristere, fjernsyn og hårtørrere.

I indledningen på den videnskabelige artikel nævner forskerne højspændingsledninger, elektriske apparater og transformatorer som mulige kilder til magnetfelterne. Men de begrunder samtidig forsøget med, at udbredelsen af trådløs kommunikation stiger, uden altså at måle magnetfelterne fra størstedelen af denne kommunikation.

Læs også: Nordiske sundhedsmyndigheder er enige: Mobilstråling er ufarligt

I forsøget gjorde forskerne sig ikke håb om at finde de nøjagtige kilder til magnetfelterne. I stedet sørgede de gennem interviews med de gravide for, at de bar målerne på sig på en gennemsnitlig dag. Derfor har de hovedsageligt målt den ikke-ioniserende stråling i hjemmet, på arbejde, og mens de transporterede sig frem og tilbage.

Bruger resultater fra 14 minutter om dagen

Desuden gennemførte de grundige interviews med samtlige deltagere. På den måde var det muligt at korrigere for de vordende mødres race, forbrug af alkohol, rygning og evt. tidligere aborter.

Da resultaterne var samlet ind, undersøgte forskerne, hvad de selv kalder 99-procent-percentilen. Det dækker over, at de udelukkende sammenlignede den ene procent af døgnet, 14 minutter, hvor kvinderne havde været udsat for det højeste magnetfelt.

Det skyldes, at De-Kun Li i en undersøgelse fra 2002 kom frem til, at jo stærkere magnetfelt gravide blev udsat for, des højere var risikoen for at abortere.

Læs også: Læserne: Karsefrø spirer glimrende trods mobilstråling

Dengang kiggede han dog kun på et øjebliksbillede, og forsøget blev stærkt kritiseret, skriver det amerikanske medie Microwave News, som hævder at have fulgt debatten om sundhedsfaren ved mikrobølgestråling i 25 år. Derfor har De-Kun Li i sin nye undersøgelse forsøgt at gøre resultaterne mere robuste.

Tre øverste kvartiler havde øget risiko for at abortere

Med resultaterne i hånden inddelte forskerne de gravide i to kategorier: de, som var udsat for magnetfelter stærkere end 2,5 milligauss (mG) i de 14 minutter, og de, som var udsat for svagere magnetfelter.

Her viste det sig, at næsten hver fjerde af kvinderne i den høje gruppe, 24,2 procent, aborterede, mens det kun gjaldt 10,4 procent af kvinderne i den lave gruppe. Gennemsnitligt aborterer 10-15 procent af de amerikanske kvinder ifølge Microwave News.

De-Kun Li fandt dog intet dosis-respons-forhold. Det var altså ikke sådan, at jo kraftigere magnetfelter kvinderne var udsat for, des højere var risikoen for at abortere. Han argumenterer i artiklen med, at det kan skyldes, at grænsen for, hvor den biologiske effekt indtræder, er netop 2,5 mG.

Derudover begrunder han ikke, hvorfor han har valgt netop den værdi, ud over der er tale om, at den nedre kvartil ligger under. Tre fjerdedele af de gravide kvinder var altså udsat for stærkere magnetfelter og dermed ifølge konklusionen øget risiko for at abortere.

Håber på flere studier af mobilstrålingens helbredsskader

De-Kun Li pointerer i sin pressemeddelelse, at kun få studier har målt strålingen nøjagtigt, og at fordelen ved at studere gravide er, at forskerne modsat ved kræft eller autoimmune sygdomme ikke skal vente årtier på resultaterne.

»Vi håber, at resultaterne fra dette studie motiverer til at foretage den meget nødvendige forskning i andre af de potentielle farer for helbredet,« siger han.

Læs også: DTU-forsker med sølvklæde på for åben skærm: Jeg er el-overfølsom

Generelt har der ikke været stillet kritiske spørgsmål til undersøgelsen, når den er omtalt i andre medier. For eksempel påpeger Joel Moskowitz, som leder Centret for Familie- og Folkesundhed på Berkeley-universitetet i Californien, at resultaterne er i tråd med tidligere forskning.

»Gravide kvinder og par, som forsøger at blive forældre, bør minimere udsættelsen for elektromagnetiske felter fra husholdningsmaskiner og trådløse apparater, herunder mobiltelefoner,« siger han til nyhedsbureauet Reuters, uagtet at undersøgelsen altså ikke omfatter de mest brugte mobilfrekvenser.

»Man behøver ikke stå lige ved siden af mikrobølgeovnen«

Også Californiens Public Health Officer, Karen Smith, nævner bekymringen for mobiltelefoner, uden dog at hævde, at helbredsrisikoen er bevist.

»Simple skridt, som at undlade at opbevare mobiltelefonen i lommen og lægge den væk fra sengen om natten, kan nedbringe, hvor meget stråling både børn og voksne udsættes for,« siger hun til Reuters.

Samme pointe er De-Kun Li selv inde på i sin kommentar til nyhedsbureauet.

»Hvis nogen er bekymret, så er afstand deres ven. Bliv væk fra kilden. Man behøver ikke at stå lige ved siden af mikrobølgeovnen. Der er alligevel ikke noget at se.«

Mikrobølgeovne sender ved frekvenser på 2,45 GHz.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg forstår ikke hvad dette studie laver på ing.dk. Der er mildt sagt nogle problemer med studiet og det har modtaget masser af kritik. Vent dog til det er blevet eftervist. Det grænser sig til fake news og ing.dk burde holde sig for fin til det.

 • 5
 • 11

Jeg forstår ikke hvad dette studie laver på ing.dk. Der er mildt sagt nogle problemer med studiet og det har modtaget masser af kritik.

Studiet har nu ikke modtaget meget kritik andre steder, men vi har brugt lidt tid på at gå det efter i sømmene. Så synes jeg nok, at det er relevant at sende ud til vores læsere med de forbehold, vi har fundet frem til. Der er tale om forskning, som er publiceret i peer reviewed tidsskrift, og som har fået international opmærksomhed. Bemærk, at det er opfølgning på et 14 år gammelt studie, så det kunne tage sin tid, hvis vi skulle vente på, at resultaterne bliver eftervist.

 • 23
 • 0

Jeg er enig med Magnus Bredsdorff: det virker til at være et studie, hvor medierne (igen) ukritisk videregiver tvivlsom information uden fagligt belæg. Det er sundt at være skeptisk, men det lyder ikke til, at journalisterne fra bladene har gået grundigt til værks med at læse undersøgelsen. Man kunne også forestille sig, at De-Kun Li er lidt for skeptisk med hensyn til elektromagnetisk stråling, for så vidt jeg kan forstå, viser hans undersøgelse egentlig ingen sammenhæng mellem elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, wifi mv. og abortering.

 • 3
 • 0

I artiklen herover beskrives hvordan magnetfelter tilsyneladende giver øget risiko for abort. Altså magnetfelter og ikke elektromagnetisk stråling som står angivet i titlen. Ud fra titlen kunne man fristet til at tro, at almindeligt LYS ville være farligt for gravide. Det er grænsende til clickbait a la BT.

 • 4
 • 3

Dette er måske mere seriøst, da Miller har været med i mange år. Allerede i 2011 klassificerede WHO den elektromagnetiske stråling som "mulig kræftfremkaldende". Europarådet vedtog samme år anbefalinger, som de opfordrede landene til at følge. Nu mener Miller, at klassificeringenskal ændres,og han er ikke alene. https://www.youtube.com/watch?v=MLMSCnYcfCY

 • 1
 • 0

Altså magnetfelter og ikke elektromagnetisk stråling som står angivet i titlen

- præcis! Siden hvornår er et (elektro)magnetisk felt blevet til 'stråling'?: Hvis jeg befinder mig mellem to magnetpoler, opfatter jeg da ikke mig selv som værende udsat for stråling - i hvert tilfælde ikke fra magneten! Bruges 'strålings'-termen for at få læserne til at associere til radioaktiv stråling, som jo principielt er noget gevaldigt farlig noget? ;) Når jeg står i (sol)lysets skær, er jeg vel også udsat for 'ioniserende stråling'?

 • 2
 • 6

Nu ER elektromagnetisk stråling jo det samme som oscillerende elektromagnetiske felter. Så vidt jeg kan se står der tydeligt at det anvendte måleapparat måler stråling med en frekvens på mellem 40 og 1000 Hz. Så overskriften er helt korrekt. At du associerer elektromagnetisk stråling med mere kortbølget stråling må stå for egen regning.

 • 10
 • 0

Hvilken slags stråler ? og aborterede de eller er det hele en tilfældig opskalering til "risiko for at.." ?

Svarene blæser i vinden, så her har vi igen en "katastrofeartikel" af den sædvanlige danske journalistkvalitet - eller mangel på samme.

Vi véd godt at elektromagnetisk stråling i store doser er direkte sundhedsskadelig - det er kendt stof, bl.a. fra de hårde erfaringer i 1950-eren fra bl.a. forsvaret, hvor nogle direkte tog skade. Siden har vi passet på, og foran mobilmaster advares der, og de slukkes ved arbejder derpå og i nærheden.

Hvor grænseværdierne ligger er vel stadig lidt ukendt, og hvilke stråler der er farligst vel også. Selv nordlys udgør jo en risikostigning, men en artikel som denne kaster mere skygge end oplysning.

 • 2
 • 3

Når jeg står i (sol)lysets skær, er jeg vel også udsat for 'ioniserende stråling'?

"Ioniserende stråling" er stråling hvor fotonerne har energi nok til bryde kemiske bindinger og derved skabe ioner.

Præcis hvor grænsen går rent kemiske er uldent, det afhænger af hvilken kemisk forbindelse man kigger på. Gammeldags fotografiske film er f.eks følsomme for synligt lys og kan produceres så de er følsomme for infrarødt lys.

Normalt regner man dog først stråling som ioniserende fra ultraviolet og højere frekvenser, dvs. røngten og gammastråler.

Bare for at gøre forvirringen total regnes alfa- og beta- og andre partikler nogen gange også som ioniserende stråling, selvom det ikke er elektromagnetisk stråling.

Så ja: Det er netop den ioniserende stråling fra solen du skal beskytte dig imod med solcreme.

Magnetfelterne fra f.eks lysnettet er også elektromagnetisk stråling, mens statiske magnetfelter, f.eks fra en stangmagnet, ikke er.

Det jeg finder mest problematisk er begrebet "mobilstråling" som hvis det skal have nogen mening dækker elektromagnetisk stråling fra ca. 400MHz til 10GHz.

Derfor har den omtalte artikel absolut intet at gøre med "mobilstråling".

De felter artiklen har undersøgt, i 40-1000Hz området, kan stort set kun stamme fra lysnettet og dermed forbundne apparater, med mindre man bor i nærheden af af de to "ubåds-radiosendere" som sender på hhv. 76 Hz og 86 Hz. (Ja: Hertz, ikke kiloHertz!)

 • 9
 • 1

Der er 2 valg forskeren har foretaget, hvor det er yderst kritisk for undersøgelsens validitet om disse valg er foretaget før eller efter at forsøgsrækken er gennemført.

Det dækker over, at de udelukkende sammenlignede den ene procent af døgnet, 14 minutter, hvor kvinderne havde været udsat for det højeste magnetfelt.

De-Kun Li fandt dog intet dosis-respons-forhold. Det var altså ikke sådan, at jo kraftigere magnetfelter kvinderne var udsat for, jo højere var risikoen for at abortere. Han argumenterer i artiklen med, at det kan skyldes, at grænsen for, hvor den biologiske effekt indtræder, er netop 2,5 mG.

Hvis disse valg var foretaget FØR forsøgsrækken blev gennemført er det et meget vigtigt resultat.

This valgene til gengæld er foretaget EFTER forsøgsrækken er der desværre rimelig stor mulighed for cherry-picking.

Ville effekten have været signifikant hvis der var valgt et kortere eller længere interval eller hvis grænseværdien blev forhøjet/reduceret?

Manglen på dosis-response-forhold er umiddelbart en indikation af at resultaterne er suspekte (det kan være en rent tilfældig korrelation i netop dette ene tilfælde) - specielt når der ikke samtidig er nogen forklaring på, hvordan denne effekt opstår.

 • 4
 • 0

Han måler felter over 2,5 mGauss med en frekvens mellem 40 og 1000Hz. Jordens statiske felt er 0,3 til 0,6 Gauss. Gauss er i øvrigt en cgs enhed svarende til 10^-4 Tesla. Energinet har en god oversigt over hvilke feltstyrker vi bliver udsat for i hjemmet, og de måles i uT, svarende til 10 mGauss. https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/M... Det værste er åbenbart hårtørrer og støvsuger som kan give 1000uT i 3 cm afstand. Claus Nielsen påpeger nogle tvivlsomme forhold.

 • 5
 • 0

Artiklen "Forsker: Elektromagnetisk stråling tredobler risikoen for at abortere" bringer mindelser om dengang alle og enhver målte "jordstråler" med 2 bøjede stykker ståltråd, og flyttede sengen hen hvor de ikke gav "udslag."

Det videnskabelige niveau er vist nogenlunde det samme. Man tager 2 stykker tråd, f.eks. 1½-2 mm kobbertråd og bukker dem i en vinkel med f.eks. 40 x 20 cm. Så tager man en lidt løst i hver hånd, holder dem så de lange ender peger parallelt lige ud og vandret, og så går man forsigtigt derud ad.

På et eller andet tidspunkt vil pindene slå ud, skilles ad og pege til hver sin side, sådan nogenlunde. Og der er der så en jordstråle, eller måske et strømførende kabel eller en vandledning eller andet farligt. Simpelt og elementært. På den måde kan man via punkter optegne et gitterværk af jordstråler på sin matrikel, og således undgå disse stråler der hvor sengen og lænestolen skal stå.

Personer med god retningssans og hånd- og fingerkondition oplever stor spredning (få) jordstråler, medens personer med svagere motorik oplever et tættere (mange) jordstråler, og med lidt god vilje kan det faktisk lykkes nogle at føle sig svagere deraf.

Men så har internettet heldigvis også en løsning i form af trådnet under gulvtæppet forbundet til radiatoren, sølvpapirshatte og andre morsomme handelsvarer til forebyggelse.

Verden er i sandhed blevet mangfoldig på videnskab.

 • 7
 • 2

Nu ER elektromagnetisk stråling jo det samme som oscillerende elektromagnetiske felter

- dét må jeg medgive! :)

At du associerer elektromagnetisk stråling med mere kortbølget stråling må stå for egen regning

 • absolut; det er vel et spørgsmål om (kontra)intuition:

Såfremt jeg placerer mig (stillestående) mellem to ('permanente') magnetpoler, befinder jeg mig i et magnetfelt, men er - som også P-HK gør gældende - ikke udsat for (magnetisk) stråling...derom er vi vel enige? Placerer jeg mig dernæst på en drejeskive, som sættes i rotation, vil jeg da være eksponeret for 'magnetisk stråling'?? Forholder det sig sådan, at der skal elektroner (+ oscillation) i spil, før der bliver tale om stråling?? ;)

 • 1
 • 1

Mange tak for din muntre standup-komik om brugen af faradaybure.

Til din modsætning synes jeg ikke, at disse bure er specielt sjove.

I hele den elektrificerede verden dukker folk op og beretter om symptomer på stråleskader.

Mange beretninger er ret ens: Man har talt i mobiltelefon i et stykke tid. Man får et akutanfald og en kronisk lidelse, man aldrig slipper af med.

 • 1
 • 7

David Wedege: Lige præcist: Stråleskader findes, og de skal tages alvorligt, men netop derfor bør emnet også behandles journalistisk langt mere seriøst end Magnus Bredsdorff gør i sin bevidstløse efterplapring af et køkkenbordsforsøg, stof som måske bare er hentet på nettets overdrev af sludder og vrøvl.

Jeg skrev jo netop, at vi også her i DK har erfaret , hvor store skader elektromagnetisk stråling kan forårsage fra ulykkerne i forsvaret i 1950-erne. Dengang var det radar, monteret i søværnets MOB-enheder, der på grund af datidens uvidenhed var årsagen.

Nu kan enhver på nettet købe et "strålometer" og gøre sig "videnskabelige" forsøg. For mig lyder det som noget sådant der ligger til grund for artiklen.

I øvrigt: Når jeg har talt tilstrækkeligt længe og meget i mobiltelefon får jeg det også dårligt. Ondt i armen og træt i øret og konfus i hovedet af al den sludder man i dag skal lægge øre til. Nutildags har de mange jo glemt at kommunikere ordentligt og præcist, og også mange akademikeres ordforråd lyder jo til at være på den sørgelige side af 12.000. Så her er måske et nyt forskningsprojekt ?

 • 5
 • 3

Bertel Johansen: Hvad er køkkenbordsforskning? (det lyder odiøst, så jeg går ud fra, det er sådan ment).

Og hvorfor mener du, at omtalte forskning er køkkenbordsforskning?

 • 1
 • 0

Han kommer let henover hvad en typisk/utypisk dag er. Tabel 2 "the observed association was much stronger among participants whose MF exposure was measured on a typical day of the pregnancy (aHR = 2.72, 1.42–5.19). In contrast, there was no observed association among those whose MF was measured on a non-typical day"

I diskussion kommer han ind på at der kun er taget målinger over een dag (typisk), men får det til at lyde som en fordel. "if measurements were not conducted on a typical day to reflect true MF exposure during pregnancy, such study design could still fail to detect any MF health risk due to misclassification of MF exposure (see Table 2). Therefore, to ensure accurate exposure assessment, MF measurements need to be conducted prospectively during an etiologically relevant window and to reflect a participant’s typical MF exposure patterns."

Utypiske dage viser pudsigt nok ingen afhængighed af MF. Jeg ser ingen oplysning om hvornår i svangerskabet målingen blev foretaget.

 • 1
 • 0

Det er snarere mangel på data. Ud af en dags målinger af et svangerskab på 9 måneder konkluderer han rask væk problematiske sammenhænge. En god statistiker kunne måske vise, at undersøgelsens resultater lige så vel kunne vise at magnetfelter mindskede aborterne. Faktisk faldt aborter for dem med de højeste felter en smule i forhold til mellemgruppen. Dansk statistik fra lægehåndbogen: Mors alder 1

Er meget afgørende, både for forekomsten af spontan abort og risikoen for gentagelse 
  I en dansk undersøgelse var den samlede risiko for abort 13,5 %  
  I aldersgruppen 20-24 år var risikoen 9 % 
  For en kvinde på 35 år var risikoen 20 % 
  For en kvinde på 42 år var risikoen 55 %

Og hvor mange af aborterne havde andre kendte årsager? P.S. Hvornår et statisk eller varierende felt bliver til radiation er ikke veldefineret. Havde nogle af personerne et magnetarmbånd?

 • 1
 • 1

Et ganske relevant emne og udmærket studie at sætte fokus på - artiklen er også interessant. Desværre rummer den en faktuel myte/fejl, som redaktionen bedes rette hurtigst muligt:

"Resultatet står i direkte modstrid med langt hovedparten af forskningen i elektromagnetisk stråling i de doser, som vi alle bliver udsat for til hverdag – forskning, der stort set frikender strålingen for at have skadelige effekter på helbredet."

Det er en sejlivet, gammel myte, at elektromagnetiske felter ikke er farlige. Men det er de. Det fortæller flere tusinde studier os, hvorfor hovedparten af forskningen i elektromagnetisk stråling rent faktisk viser det stik modsatte af, hvad Magnus skriver i sin artikel! Og hvis man ser på de studier, der påstår, fænomenet ikke er farligt, er det stort set altid industrifinansieret (og dermed betalt og bestilt) forskning, der er tale om. 70 % af de uafhængige studier viser det er farligt iflg. Washington University - og den statistik er ikke helt ny, hvorfor tallet vil være større i dag. . http://www.emfwise.com/myth.php Så lidt som 5 Milligauss er farlig magnetisme ifølge de tyske byggebiologer.. Men mange gange i historien har industrier betalt sig til succes på bekostning af befolkningers helbred. Sukker, asbest, tobak osv. er blot nogle af de mest kendte eksempler på ting, der pludselig blev accepteret som farlige af div. landes myndigheder efter MANGE år.

Dr. Martin Pall er en af de fremmeste forskere på område t i USA og er IKKE finansieret af teleindustrien og har målt detaljeret på menneskets biologi, der påvirkes eklatant af EMF ligesom dyr og planter gør:

Mobile phones and microwave exposure risks differ from chemicals in that their danger is relative to the distance the device is from your body. With this kind of energy toxicity the further away you are isn’t necessarily the safest with the lowest effect. Dr Downing’s key point that hit home hard was that despite the ubiquitous use of mobile phones and devices, this kind of microwave radiation has a very direct physiological and biochemical effect right down at the most fundamental levels of our body.

Our cell membranes are the tiny, semi-permeable barriers that surround every cell. They are the gatekeepers for everything going into and out of the cell. Without them our cells would be a blancmange of cytoplasm with no structure and no ability to function. However, for many, the finer details about cell membranes have long been relegated to the realms of school biology. Dr Downing elucidated Prof Martin Pall’s research into the non-thermal damage by microwave electromagnetic fields. Pall found that this type of radiation produces health effects by activating the voltage-gated calcium channels (VGCC) in the cell membranes.

These channels are driven by electric nerve impulses that trigger a series of actions that open the channel and allow calcium into the cell at very specific times. Under normal healthy conditions there should be 12,000 times more outside the cell than inside it. However, when the VGCC open, calcium floods into the cell where it then carries out a range of effects e.g. activating neurons, hormone release, ATP production, cell division, apoptosis (cell death), sperm motility, fertility etc. They also play a key role in maintaining normal blood pressure.

Pall’s groundbreaking research has identified that EMR causes the VGCC to flood open triggering cellular reactions at times when they are not required and causing damage as a result. Hence, the heightening risk as exposure intensifies, coupled with the fact that no one knows where the individual thresholds lie before a person descends into disease.

Frequency medicine meets biochemistry Taking biochemistry quantum from the off, Dr Oschman jumped right in the deep end revealing that our bodies are actually a mass of crystalline lattices, much like you see in the earth crystals. More than that, some crystal structures, such as the protein crystals of collagen, are also semiconductors, which harked back to another of Dr Downing’s presentation points that much of our bodies are run by electricity.

Dr Oschman’s presentation took delegates on a tour of his research, his personal history and spiced it all with a healthy dose of anecdotes of his time with pioneer quantum physicist, Dr Albert Szent-Gyorgyi. Szent-Gyorgyi’s own personal journey into the quantum field of research began when he saw his cat jump back from a snake. He knew in that instant that there was no way physiology and biology could stimulate such a ‘quantum’ reaction throughout the cat’s entire body in that nanosecond of time. There had to be another trigger and so began his exploration.

Dr Oschman’s feeling is that the ‘space’ in the centre of an atom is actually a photon conducting space. Incredibly, science can now confirm that every atom and every molecule and every cell in the body is continuously emitting and absorbing a variety of coherent frequencies. These exchanges of coherent frequencies enable every atom and every molecule and every cell to know what every other part of the body is doing. When this synergy is working in balance, you become radiant and everyone can see it. It’s systemic cooperation in motion and the only result is health and vitality. Disease and disorder arise when the channels are blocked or disordered for some reason.

Delegates sat spellbound as Dr Oschman talked about why one touch affects the entire body and how our eyes defy biology and take in light in the same spirals as light is found in the universe. One of the major causes of aging is free radical damage to DNA. But if you’re grounded and barefoot on the earth, electrons from the living matrix prevent the free radicals from attacking. He mapped the subconscious and explained that intuition is a direct communication from the living matrix, which is conducting impulses hundreds of thousands of times faster than any neurological connection could be made. In this way, much of the athletic prowess we admire is actually a form of quantum movement, given that nerves just can’t conduct fast enough to push the boundaries of human performance.

His take home message: that most of the problems in the body are because the regulatory systems aren’t working properly. The conventional and accepted model of biology and medicine is fine – but it’s wrong! Why? Because biochemistry alone is a comparatively slow process, diffusion is random and feedback is just not quick enough. A biological system just can’t run like that. It’s too hit and miss. According to Jim Oschman, “Light orchestrates information in the body”.

Og her er lidt ekstra bonuslinks ang. nyere forskning:

https://www.prnewswire.com/news-releases/p...

http://emfinfo.org/

Faktisk blev EHS (elallergi) påvist allerede i 1991 af den amerikanske miljølæge Dr. Rea :

https://aehf.com/articles/em_sensitive.html http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/Hyperse... http://www.electrosensitivity.co/provocati... http://www.es-uk.info/research.html http://www.badscience.net/2006/05/attack-o...

 • 3
 • 3

Big data er netop kendetegnet ved store mængder sammenblandet data uden en fælles rød tråd. Sådanne former for data kan altid manipuleres med, så de passer ind i en hvilken som helst kontekst. Det virker som om at forskerteamet har ledt efter en opmærksomhedsvækker og så lige har glemt grundreglerne for forskning.

 • 1
 • 1

Tak til Ingeniøren, som hermed forsøger at bryde et tabu, som findes i Danmark. Nemlig alsidig information om Bagsiden af Det Trådløse Samfund og skader forvoldt af EMF og RF.

Dog er det interessant at opleve så mange uvidende mennesker på området, når kommentartråden læses igennem. http://www.ehsf.dk/

En hel nation fornægter, hvad der sker lige foran øjnene på os hver eneste dag. Hovedpine, migræne, hjerteflimmer, ondt i muskler og maven, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, depression, osv. osv. www.e-stress.dk

Fastholdelse af at EMF (elektromagnetiske felter) og RF (radiofrekvenser) ikke skader helbredet, bunder i den fastlåste forestilling om, at EMF/RF kun vurderes ud fra skader forvoldt ved temperaturstigninger. Hvor mange af jer, som mener, at ELF/RF ikke giver biologiske skader, har undersøgt baggrunden for de grænseværdier vi anvender, og har indsigt i, hvorfor vi krampagtigt fastholder grænseværdier, som er højere end i Rusland, Kina og Indien? Sikkert ikke mange. Men læs venligst her: http://helbredssikker-telekommunikation.dk...

I mange år har hundredvis af anerkendte forskere i indland og udland forsøgt at trænge igennem denne rigide og konservative mur af gammel og støvet viden for at fortælle om forskningsresultater, som viser biologiske skader opstået ved niveauer flere end 1000 gange under de grænseværdier, vi benytter i Danmark. Ingen ser, lytter eller taler om dette! Når vi ignorere denne viden, så findes den åbenbart ikke! Kejserens klæder om igen. http://www.bioinitiative.org/

Vi er et stigende antal mennesker i Danmark og resten af verden, som gradvist bliver skubbet længere og længere ud i periferien af samfundet. Vi kan knap nok snart finde et sted at bo uden en mobilmast i baghaven og en nabo med kraftig wifi, eller en arbejdsplads, som tager nødvendige hensyn. Dette er tobaks-, DDT- og Asbest-skandalerne om igen. https://www.google.dk/search?q=DDT+is+good...:

Drivkraften er "Følg pengene" og du ser, hvorfor det kan gå så galt igen. Telebranchens lobbyister, Danmarks higen efter at være i front med digitalisering og danskernes moderæs med at have de sidste nye smartphones og gadets, gør Danmark til et let "offer". https://www.computerworld.dk/art/234728/mo...

Lad jer inspirere af Cypern´s sundhedsvæsen i denne informative video og pas på jer selv og især jeres børn, som er langt mere sårbare, da deres hjerner og nervebaner ikke er færdig udviklet. https://www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM

Igen en stor tak til Ingeniøren for at turde, hvor igen andre tør.

 • 1
 • 1

Før og under foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg beskrev psykolog Susanne Bølling og Eva Theilgaard Jacobsen blandt andet, at Sundhedsstyrelsen har misinformeret Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed ( oplæg d. 3. marts 2013 og foretræde d. 19. marts 2013). Men det fik ingen betydning, for politkerne var ligeglade – det var en sag, som Ingeniøren kunne bruge flere kræfter på. Se links fra Folketinget her: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SUU/... og her: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/... Lande i og uden for Europa har vedtaget restriktioner for wi-fi i klasselokaler og børns brug af mobiltelefon i skolen. Det gælder f.eks. Australien, Belgien, Californien, Chile, England, Finland, Frankrig, Rusland, Schweiz, Tyskland og Østrig. Danske myndigheder er klogere (?) og lader som ingenting. * Kamps indlæg er hovedrystende.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten